Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0278(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0457/2018

Predkladané texty :

A8-0457/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 31/01/2019 - 9.6

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0051

Prijaté texty
PDF 122kWORD 42k
Štvrtok, 31. januára 2019 - Brusel Finálna verzia
Pristúpenie Hondurasu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí *
P8_TA(2019)0051A8-0457/2018

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 31. januára 2019 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúsko a Rumunsko oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Hondurasu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (COM(2018)0528 – C8-0377/2018 – 2018/0278(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (COM(2018)0528),

–  so zreteľom na článok 38 štvrtý odsek Haagskeho dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí,

–  so zreteľom na článok 81 ods. 3 a článok 218 ods. 6, druhý pododsek, písmeno b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8‑0377/2018),

–  so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora(1), podľa ktorého vyhlásenie o prijatí pristúpenia k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí patrí do výlučnej vonkajšej právomoci Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 78c a článok 108 ods. 8 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0457/2018),

1.  schvaľuje oprávnenie Rakúska a Rumunska prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Hondurasu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Stálej kancelárii Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného.

(1) Stanovisko Súdneho dvora zo 14. októbra 2014, 1/13, ECLI:EÚ:C:2014:2303.

Posledná úprava: 13. decembra 2019Právne oznámenie