Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0244(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0480/2018

Predložena besedila :

A8-0480/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 31/01/2019 - 9.8

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0053

Sprejeta besedila
PDF 244kWORD 78k
Četrtek, 31. januar 2019 - Bruselj Končna izdaja
Pridružitev čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji, vključno z odnosi med EU ter Grenlandijo in Dansko *
P8_TA(2019)0053A8-0480/2018

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 31. januarja 2019 o predlogu sklepa Sveta o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji, vključno z odnosi med Evropsko unijo na eni strani ter Grenlandijo in Kraljevino Dansko na drugi strani (sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj) (COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2018)0461),

–  ob upoštevanju člena 203 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0379/2018),

—  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za razvoj (A8-0480/2018),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog sklepa
Uvodna izjava 6
(6)  Ta novi sklep bi moral poudariti posebnosti sodelovanja z Grenlandijo, kot so cilj, da se ohranijo tesne in trajne vezi med Unijo, Grenlandijo in Dansko, priznanje geostrateškega položaja Grenlandije, pomen dialoga o politikah med Grenlandijo in Unijo, obstoj sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Unijo in Grenlandijo ter morebitno sodelovanje o vprašanjih v zvezi z Arktiko. Z možnostjo razvoja proaktivne agende in uresničevanjem skupnih interesov bi sklep moral omogočiti odzivanje na svetovne izzive, zlasti vse večje vplive podnebnih sprememb na človekovo delovanje in okolje, pomorski promet, naravne vire, vključno s surovinami in ribjim staležem, pa tudi raziskave in inovacije.
(6)  Ta novi sklep bi moral poudariti posebnosti sodelovanja z Grenlandijo. Svet se je leta 2003 zavezal, da bo prihodnje odnose Unije z Grenlandijo po letu 2006 gradil na celostnem partnerstvu za trajnostni razvoj, ki bi vključevalo poseben sporazum o ribolovu, izpogajanem na podlagi splošnih pravil in načel za take sporazume. Prav tako so v skupni izjavi Evropske unije na eni strani ter vlade Grenlandije in vlade Danske na drugi strani o odnosih med Evropsko unijo in Grenlandijo, podpisani 19. marca 2015 v Bruslju, navedene zgodovinske, politične, gospodarske in kulturne vezi med Unijo in Grenlandijo ter poudarjena potreba po krepitvi odnosov in sodelovanja na podlagi vzajemnih interesov. Partnerstvo v okviru tega novega sklepa bi zato moralo biti namenjeno ohranjanju tesnih in trajnih vezi med Unijo, Grenlandijo in Dansko ter bi moralo prispevati k reševanju svetovnih izzivov z omogočanjem razvoja dinamične agende in iskanja skupnih interesov. Sklep bi moral poudariti posebnosti sodelovanja z Grenlandijo ter priznati geostrateški položaj Grenlandije, pomen političnega dialoga med Grenlandijo in Unijo, obstoj sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Unijo in Grenlandijo ter morebitno sodelovanje o arktičnih vprašanjih. Sklep bi moral zlasti upoštevati vse večji vpliv podnebnih sprememb na človekovo delovanje in okolje, pomorski promet, naravne vire, vključno s surovinami in ribjim staležem, pa tudi raziskave in inovacije.
Sprememba 2
Predlog sklepa
Uvodna izjava 16
(16)  Z odražanjem pomembnosti obvladovanja podnebnih sprememb v skladu z zavezo Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in ciljev ZN za trajnostni razvoj bo ta program prispeval k vključevanju podnebnih ukrepov v vse politike Unije in k doseganju skupnega cilja 25 % odhodkov proračuna Unije, namenjenih podpori podnebnih ciljev. Z ukrepi v okviru tega programa naj bi se zagotovilo 20 % skupnih finančnih sredstev programa za podnebne cilje. Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni med izvajanjem programa in ponovno ocenjeni v okviru postopkov vmesnega ocenjevanja in pregledov.
(16)  Z odražanjem pomembnosti obvladovanja podnebnih sprememb v skladu z zavezo Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in ciljev ZN za trajnostni razvoj bo ta program prispeval k vključevanju podnebnih ukrepov v vse politike Unije in k doseganju skupnega cilja 25 % odhodkov proračuna Unije, namenjenih podpori podnebnih ciljev. Z ukrepi v okviru tega programa naj bi se zagotovilo 30 % skupnih finančnih sredstev programa za podnebne cilje. Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni med izvajanjem programa in ponovno ocenjeni v okviru postopkov vmesnega ocenjevanja in pregledov.
Sprememba 3
Predlog sklepa
Uvodna izjava 18
(18)  Unija in ČDO priznavajo, da sta izobraževanje in poklicno usposabljanje posebno pomembna za uresničitev trajnostnega razvoja ČDO.
(18)  Unija in ČDO priznavajo, da sta izobraževanje in poklicno usposabljanje posebno pomembna za uresničitev trajnostnega razvoja ČDO, zlasti na ozemljih, kjer je splošna raven izobrazbe precej nizka.
Sprememba 4
Predlog sklepa
Uvodna izjava 19
(19)  Pridružitev med Unijo in ČDO bi morala upoštevati ohranitev kulturne raznolikosti in identitete ČDO in k temu prispevati.
(19)  Pridružitev med Unijo in ČDO bi morala upoštevati ohranitev kulturne raznolikosti in identitete ČDO in k temu prispevati. Poleg tega bi morala nameniti primerno pozornost ter prispevati k spoštovanju in varovanju pravic domorodnih ljudstev ČDO.
Sprememba 5
Predlog sklepa
Uvodna izjava 20
(20)  Trgovina in s trgovino povezano sodelovanje med Unijo in ČDO bi morala prispevati k uresničitvi cilja trajnostnega gospodarskega in družbenega razvoja ter varstva okolja.
(20)  Trgovina in s trgovino povezano sodelovanje med Unijo in ČDO bi morala prispevati k uresničitvi cilja trajnostnega gospodarskega in družbenega razvoja ter varstva okolja v skladu s cilji trajnostnega razvoja.
Sprememba 6
Predlog sklepa
Uvodna izjava 21
(21)  Ta sklep bi moral zagotavljati bolj prilagodljiva pravila o poreklu, vključno z novimi možnostmi kumulacije porekla. Kumulacija bi morala biti mogoča ne le s ČDO in državami podpisnicami Sporazuma o gospodarskem partnerstvu, ampak pod določenimi pogoji tudi za proizvode s poreklom iz držav, s katerimi Unija uporablja sporazum o prosti trgovini, in za proizvode, ki v Unijo vstopajo brez dajatev in kvot v okviru splošnega sistema preferencialov Unije, tudi v skladu s pogoji. Ti pogoji so potrebni za preprečitev izogibanja izpolnjevanju obvez iz trgovinskih določb in za zagotovitev pravilnega delovanja sistemov kumulacije.
(21)  Ta sklep bi moral zagotavljati bolj prilagodljiva pravila o poreklu, vključno z novimi možnostmi kumulacije porekla. Kumulacija bi morala biti mogoča ne le s ČDO in državami podpisnicami Sporazuma o gospodarskem partnerstvu, ampak pod določenimi pogoji tudi za proizvode s poreklom iz držav, s katerimi Unija uporablja sporazum o prosti trgovini, in za proizvode, ki v Unijo vstopajo brez dajatev in kvot v okviru splošnega sistema preferencialov Unije, tudi v skladu s pogoji. Ti pogoji so potrebni za bolj trdno trgovinsko unijo, ki lahko prepreči izogibanje izpolnjevanja obvez iz trgovinskih določb in za zagotovitev pravilnega delovanja sistemov kumulacije.
Sprememba 7
Predlog sklepa
Uvodna izjava 25
(25)  Sodelovanje na področju finančnih storitev med Unijo in ČDO bi moralo prispevati k oblikovanju varnejšega, zanesljivejšega, preglednejšega finančnega sistema, ki je bistven za spodbujanje svetovne finančne stabilnosti ter podpiranje trajnostne rasti. Prizadevanja na tem področju bi morala biti usmerjena na približevanje mednarodno dogovorjenim standardom in približevanje predpisov ČDO pravnemu redu Unije na področju finančnih storitev. Ustrezno pozornost bi bilo treba nameniti krepitvi upravne zmogljivosti organov ČDO, med drugim tudi na področju nadzora.
(25)  Sodelovanje na področju finančnih storitev med Unijo in ČDO bi moralo biti namenjeno boju proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in izogibanju davkom, da se prispeva k oblikovanju varnejšega, zanesljivejšega, preglednejšega finančnega sistema, ki je bistven za spodbujanje svetovne finančne stabilnosti ter podpiranje trajnostne rasti. Prizadevanja na tem področju bi morala biti usmerjena na približevanje mednarodno dogovorjenim standardom in približevanje predpisov ČDO pravnemu redu Unije na področju finančnih storitev. Ustrezno pozornost bi bilo treba nameniti krepitvi upravne zmogljivosti organov ČDO, med drugim tudi na področju nadzora.
Sprememba 8
Predlog sklepa
Uvodna izjava 32
(32)  Ta sklep bi se moral po potrebi sklicevati na [uredbo NDICI] za namen izvajanja sodelovanja ter tako zagotavljati skladnost pri upravljanju z različnimi instrumenti.
črtano
Sprememba 9
Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1
1.  Ta sklep vzpostavlja pridružitev čezmorskih držav in ozemelj (v nadaljnjem besedilu: ČDO) Uniji (v nadaljnjem besedilu: pridružitev), ki je partnerstvo, ki temelji na členu 198 PDEU in katerega namen je podpreti trajnostni razvoj ČDO ter spodbujati uveljavljanje vrednot in standardov Unije v širšem svetu.
1.  Ta sklep vzpostavlja pridružitev čezmorskih držav in ozemelj (v nadaljnjem besedilu: ČDO) Uniji (v nadaljnjem besedilu: pridružitev), ki je partnerstvo, ki temelji na členu 198 PDEU in katerega namen je podpreti trajnostni razvoj ČDO ter spodbujati uveljavljanje vrednot, načel in standardov Unije v širšem svetu.
Sprememba 10
Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1
1.  Pridružitev med Unijo in ČDO temelji na ciljih, načelih in vrednotah, ki so skupni ČDO, državam članicam, s katerimi so povezani, in Uniji.
1.  Pridružitev med Unijo in ČDO temelji na ciljih, načelih in vrednotah, ki so skupni ČDO, državam članicam, s katerimi so povezani, in Uniji. Prispeva k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja, kakor so opredeljeni v Agendi 2030, ter k izvajanju Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah.
Sprememba 11
Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3
3.  Partnerji pri izvajanju tega sklepa ravnajo po načelih preglednosti, subsidiarnosti in učinkovitosti ter enako obravnavajo vse tri stebre trajnostnega razvoja ČDO: gospodarski razvoj, družbeni razvoj in varstvo okolja.
3.  Partnerji pri izvajanju tega sklepa ravnajo po načelih preglednosti, subsidiarnosti in učinkovitosti ter enako obravnavajo vse tri stebre trajnostnega razvoja ČDO: gospodarski razvoj, družbeni ter kulturni razvoj in varstvo okolja.
Sprememba 12
Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 4
4.  Glavni cilj tega sklepa je spodbujati gospodarski in družbeni razvoj ČDO ter vzpostaviti tesne gospodarske vezi med njimi in Unijo kot celoto. Namen pridružitve je uresničiti ta splošni cilj, in sicer s povečanjem konkurenčnosti ČDO, krepitvijo odpornosti ČDO, zmanjšanjem njihove ogroženosti na področju gospodarstva in varstva okolja ter spodbujanjem sodelovanja med njimi in drugimi partnerji.
4.  Glavni cilj tega sklepa je v skladu s členoma 3(5) in členom 21 Pogodbe o Evropski uniji ter členom 198 Pogodbe o delovanju Evropske unije spodbujati gospodarski in družbeni razvoj ČDO ter vzpostaviti tesne gospodarske vezi med njimi in Unijo kot celoto.
Sprememba 13
Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 5 – točka a
a)  spodbujanje sodelovanja s ČDO in podpora temu sodelovanju;
črtano
Sprememba 14
Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 5 – točka b
(b)  podpora Grenlandiji in sodelovanje z njo pri reševanju glavnih izzivov, na primer dvigu ravni izobraževanja, ter prispevanje k zmogljivosti uprave Grenlandije za oblikovanje in izvajanje nacionalnih politik.
(b)  podpora ČDO pri reševanju glavnih izzivov, s katerimi se soočajo, vključno s stopnjo izobraževanja v zvezi z Grenlandijo;
Sprememba 15
Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 5 – točka b a (novo)
(ba)  krepitev odpornosti ČDO z zmanjšanjem njihove gospodarske in okoljske ranljivosti;
Sprememba 16
Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 5– točka b b (novo)
(bb)  izboljšanje konkurenčnosti ČDO, vključno s socialnimi standardi;
Sprememba 17
Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 5 – točka b c (novo)
(bc)  spodbujanje sodelovanja ČDO z drugimi partnerji.
Sprememba 18
Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 6
6.  Pri uresničevanju teh ciljev je treba spoštovati temeljna načela svobode, demokracije, človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pravne države, dobrega upravljanja in trajnostnega razvoja, ki so skupna ČDO in državam članicam, s katerimi so povezani.
6.  Pri uresničevanju teh ciljev je treba spoštovati temeljna načela demokracije, pristopa na podlagi pravice, ki vključuje vse človekove pravice in temeljne svoboščine, pravne države, dobrega upravljanja in trajnostnega razvoja, ki so skupna ČDO in državam članicam, s katerimi so povezani. Enako velja tudi za načelo nediskriminacije na podlagi spola, rase, etničnega porekla, veroizpovedi, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ter enakosti spolov.
Sprememba 19
Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)
Komisija pri načrtovanju in izvajanju, predvsem pa pri sprejemanju smernic, ustrezno upošteva omejene upravne in kadrovske zmogljivosti ČDO.
Sprememba 20
Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 2 – točka a
(a)  gospodarska diverzifikacija gospodarstev ČDO, vključno z nadaljnjim povezovanjem v svetovna in regionalna gospodarstva; v posebnem primeru Grenlandije je treba povečati usposobljenost njene delovne sile;
(a)  gospodarska trajnostna diverzifikacija gospodarstev ČDO, vključno z nadaljnjim povezovanjem v svetovna in regionalna gospodarstva; v posebnem primeru Grenlandije je treba povečati usposobljenost njene delovne sile;
Sprememba 21
Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 2 – točka a a (novo)
(aa)   spodbujanje kakovostnega socialnega modela;
Sprememba 22
Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 2 – točka e
(e)  ukrepi za zmanjšanje tveganja nesreč;
(e)  ukrepi za zmanjšanje tveganja nesreč ob upoštevanju prednostnih nalog, opredeljenih v Sendajskem okviru za obdobje 2015–2030;
Sprememba 23
Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 2 – točka h a (novo)
(ha)  vprašanja v zvezi s karibskimi in pacifiškimi državami.
Sprememba 24
Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek 2
2.  V ta namen lahko Unija in ČDO izmenjujejo informacije in najboljše prakse ali vzpostavijo druge oblike tesnega sodelovanja in usklajevanja z drugimi partnerji v okviru članstva ČDO v regionalnih in mednarodnih organizacijah, če je primerno, s pomočjo mednarodnih sporazumov.
2.  V ta namen lahko Unija in ČDO izmenjujejo informacije in najboljše prakse ali vzpostavijo druge oblike tesnega sodelovanja in usklajevanja z drugimi partnerji v okviru članstva ČDO v regionalnih in mednarodnih organizacijah, če je primerno, s pomočjo mednarodnih sporazumov, da bi prispevali k skladnemu vključevanju ČDO v njihova geografska območja.
Sprememba 25
Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek 3
3.  Namen pridružitve je podpreti sodelovanje med ČDO in drugimi partnerji na področjih sodelovanja, ki so določena v delih II in III tega sklepa. V zvezi s tem je cilj pridružitve spodbuditi sodelovanje med ČDO in najbolj oddaljenimi regijami iz člena 349 PDEU, njihovimi sosednjimi državami AKP ter državami in ozemlji, ki niso države AKP. Unija za uresničitev tega cilja izboljša usklajevanje in sinergije med zadevnimi programi Unije. Unija si tudi prizadeva za vključevanje ČDO v različne oblike dialoga, ki ga ima z njihovimi sosednjimi državami, ne glede na to, ali so ali niso države ali ozemlja AKP, in z najbolj oddaljenimi regijami, kadar je to primerno.
3.  Namen pridružitve je podpreti sodelovanje med ČDO in drugimi partnerji na področjih sodelovanja, ki so določena v delih II in III tega sklepa. V zvezi s tem je cilj pridružitve spodbuditi sodelovanje med ČDO in najbolj oddaljenimi regijami iz člena 349 PDEU, njihovimi sosednjimi državami AKP ter državami in ozemlji, ki niso države AKP. Unija za uresničitev tega cilja izboljša usklajevanje in sinergije med zadevnimi programi Unije. Unija vključi ČDO v različne oblike dialoga, ki ga ima z njihovimi sosednjimi državami, ne glede na to, ali so ali niso države ali ozemlja AKP, in z najbolj oddaljenimi regijami, kadar je to primerno, in jim ponudi status opazovalca.
Sprememba 26
Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek 4 – točka a a (novo)
(aa)  krepitev zmogljivosti ČDO, da bi vplivali na sprejetje regionalnih strategij, pri katerih bi se upoštevali njihove posebnosti, njihov potencial ter njihova evropska perspektiva;
Sprememba 27
Predlog sklepa
Člen 9 – naslov
Posebna obravnava
Posebna obravnava odročnih ČDO
Sprememba 28
Predlog sklepa
Člen 9-a (novo)
Člen 9a
Posebna obravnava manj razvitih ČDO
1.  Pri pridružitvi se upošteva raznolikost ČDO v smislu njihove stopnje razvoja in strukturnih omejitev.
2.  Za manj razvite ČDO se vzpostavi posebna obravnava.
3.  Da bi omogočili manj razvitim ČDO, da nadoknadijo zaostanek v razvoju in obravnavajo svoje stalne strukturne omejitve, je treba pri določanju obsega finančne podpore in z njo povezanih pogojev ustrezno upoštevati njihove posebnosti.
4.  ČDO, ki velja za najmanj razvito, je Wallis in Futuna.
Sprememba 29
Predlog sklepa
Člen 10 – odstavek 1
1.  Pridružitev temelji na širokem dialogu in posvetovanjih o vprašanjih skupnega interesa med ČDO, državami članicami, s katerimi so povezani, in Komisijo ter, če je primerno, Evropsko investicijsko banko (v nadaljnjem besedilu: EIB).
1.  Pridružitev temelji na širokem dialogu in posvetovanjih o vprašanjih skupnega interesa med ČDO, državami članicami, s katerimi so povezani, Komisijo in Evropskim parlamentom ter, če je primerno, Evropsko investicijsko banko (v nadaljnjem besedilu: EIB).
Sprememba 30
Predlog sklepa
Člen 12 – naslov
Odgovornosti nevladnih akterjev
Odgovornosti civilne družbe in nevladnih akterjev
Sprememba 31
Predlog sklepa
Člen 12 – odstavek 1
1.  Nevladni akterji imajo lahko vlogo v izmenjavi informacij in pri posvetovanjih o sodelovanju ter zlasti pri pripravi in izvajanju pomoči glede sodelovanja ter projektov ali programov sodelovanja. Nanje se lahko prenesejo pooblastila finančnega upravljanja za izvajanje teh projektov ali programov za podporo lokalnim razvojnim pobudam.
1.  Civilna družba, zasebni sektor ter nevladni akterji imajo lahko vlogo v izmenjavi informacij in pri posvetovanjih o sodelovanju ter zlasti pri pripravi in izvajanju pomoči glede sodelovanja ter projektov ali programov sodelovanja. Nanje se lahko prenesejo pooblastila finančnega upravljanja za izvajanje teh projektov ali programov za podporo lokalnim razvojnim pobudam.
Sprememba 32
Predlog sklepa
Člen 13 – odstavek 3
3.  Dialog omogoča, da se ČDO popolnoma vključijo v izvajanje pridružitve.
3.  Dialog omogoča, da se ČDO popolnoma vključijo v izvajanje pridružitve, pa tudi v določanje in izvajanje regionalnih strategij Unije na območjih, na katerih se nahajajo ČDO.
Sprememba 33
Predlog sklepa
Člen 13 – odstavek 4
4.  Dialog je med drugim usmerjen na določena politična vprašanja, ki so v skupnem interesu ali splošnega pomena doseganje ciljev pridružitve.
4.  Dialog je med drugim usmerjen na določena politična vprašanja, ki so v skupnem interesu ali splošnega pomena za doseganje tako ciljev pridružitve kot ciljev trajnostnega razvoja.
Sprememba 34
Predlog sklepa
Člen 13 – odstavek 5
5.  Dialog z Grenlandijo zlasti zagotavlja podlago za širše sodelovanje in dialog na področjih, ki med drugim zadevajo energijo, podnebne spremembe in okolje, naravne vire, vključno s surovinami in ribjim staležem, pomorski promet, raziskave in inovacije ter arktično razsežnost navedenih vprašanj.
5.  Dialog z Grenlandijo zlasti zagotavlja podlago za širše sodelovanje in dialog na področjih, ki med drugim zadevajo izobraževanje, energijo, podnebne spremembe in okolje, naravo, naravne vire, vključno s surovinami in ribjim staležem, pomorski promet, raziskave in inovacije ter arktično razsežnost navedenih vprašanj.
Sprememba 35
Predlog sklepa
Člen 13 – odstavek 5 a (novo)
5a.  Namen dialoga s karibskimi ČDO je predvsem okrepiti evropsko strategijo v karibski regiji ter sodelovati pri vprašanjih v zvezi z biotsko raznovrstnostjo, podnebnimi spremembami, trajnostnim upravljanjem virov ter preprečevanjem in obvladovanjem tveganja za nesreče, socialno razsežnostjo pa tudi spodbujanjem dobrega upravljanja, zlasti na fiskalnem področju, in boja proti organiziranemu kriminalu.
Sprememba 36
Predlog sklepa
Člen 13 – odstavek 5 b (novo)
5b.  Namen dialoga s pacifiškimi ČDO je predvsem določiti in s povečano evropsko prisotnostjo začeti izvajati ambiciozno evropsko strategijo v pacifiški regiji ter sodelovati pri socialnih vprašanjih, trajnostnem upravljanju morskih in kopenskih virov, podnebnih spremembah, energiji, okolju in modrem gospodarstvu.
Sprememba 37
Predlog sklepa
Člen 14 – odstavek 1 – točka a
(a)  forum za dialog med ČDO in EU (v nadaljnjem besedilu: forum ČDO–EU) se organizira enkrat letno, da se srečajo organi ČDO, predstavniki držav članic in Komisija. Člani Evropskega parlamenta, predstavniki EIB in predstavniki najbolj oddaljenih regij se po potrebi pridružijo forumu ČDO–EU;
(a)  forum za politični dialog med ČDO in EU (v nadaljnjem besedilu: forum ČDO–EU) se organizira enkrat letno, da se srečajo organi ČDO, predstavniki držav članic, Komisija, država, ki predseduje Svetu, in Evropski parlament. Združenje ČDO (OCTA), predstavniki EIB, predstavniki najbolj oddaljenih regij in predstavniki tretjih držav oziroma ozemelj v sosedstvu ČDO se po potrebi pridružijo forumu ČDO–EU;
Sprememba 38
Predlog sklepa
Člen 14 – odstavek 1 – točka b
(b)  Komisija, ČDO in države članice, s katerimi so povezani, se redno tristransko posvetujejo. Ta posvetovanja se organizirajo vsaj trikrat letno na pobudo Komisije ali na zahtevo ČDO in držav članic, s katerimi so povezani;
(b)  Komisija, ČDO in države članice, s katerimi so povezani, se redno tristransko posvetujejo. Ta posvetovanja se organizirajo vsaj štirikrat letno na pobudo Komisije ali na zahtevo ČDO in držav članic, s katerimi so povezani;
Sprememba 39
Predlog sklepa
Del II – poglavje 1 – naslov
OKOLJSKA VPRAŠANJA, PODNEBNE SPREMEMBE, OCEANI IN ZMANJŠEVANJE NESREČ
OKOLJSKA VPRAŠANJA, PODNEBNE SPREMEMBE, OCEANI IN ZMANJŠEVANJE TVEGANJA NESREČ
Sprememba 40
Predlog sklepa
Člen 15 – odstavek 1 – uvodni del
V okviru pridružitve se lahko sodelovanje na področju okolja, podnebnih sprememb in zmanjševanja tveganja nesreč nanaša na:
V okviru pridružitve se lahko sodelovanje na področju okolja, podnebnih sprememb, zmanjševanja tveganja nesreč in izboljšanja odpornosti nanaša na:
Sprememba 41
Predlog sklepa
Člen 15 – odstavek 1 – točka c
(c)  spodbujanje trajnostne uporabe virov in učinkovite rabe virov ter razdruževanja gospodarske rasti in degradacije okolja ter
(c)  spodbujanje trajnostne uporabe virov in učinkovite rabe virov za doseganje nizkoogljičnega gospodarstva, ki temelji na strategijah za pravičen prehod ter
Sprememba 42
Predlog sklepa
Člen 16 – odstavek 1 – točka e a (novo)
(ea)   obravnavanje težav, povezanih z degradacijo tal, vključno z dviganjem morske gladine in onesnaženjem tal.
Sprememba 43
Predlog sklepa
Člen 17 – odstavek 1
V okviru pridružitve se lahko sodelovanje na področju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi nanaša na uveljavljanje ohranjanja gozdov in trajnostnega gospodarjenja z njimi, vključno z njihovo vlogo pri varovanju okolja pred erozijo in nadzoru dezertifikacije, ter na pogozdovanje in upravljanje izvoza lesa.
V okviru pridružitve se lahko sodelovanje na področju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi nanaša na uveljavljanje ohranjanja gozdov in trajnostnega gospodarjenja z njimi, vključno z njihovo vlogo pri varovanju okolja pred erozijo in nadzoru dezertifikacije, ter na pogozdovanje in upravljanje izvoza lesa ter boj proti nezakoniti sečnji.
Sprememba 44
Predlog sklepa
Člen 18 – odstavek 1 – točka b
(b)  uskladitev interesov gospodarskih in družbenih dejavnosti, kot so ribištvo in akvakultura, turizem, pomorski promet in kmetijstvo, s potencialom morskih in obalnih območij v smislu obnovljivih virov energije in surovin, pri čemer se upoštevajo vplivi podnebnih sprememb in človekovih dejavnosti.
(b)  uskladitev interesov gospodarskih in družbenih dejavnosti, kot so ribištvo in akvakultura, turizem, pomorski promet in trajnostno kmetijstvo, s potencialom morskih in obalnih območij v smislu obnovljivih virov energije in surovin, pri čemer se upoštevajo vplivi podnebnih sprememb in človekovih dejavnosti.
Sprememba 45
Predlog sklepa
Člen 23 – odstavek 1 – točka c
(c)  razvoj in krepitev varstva okolja;
(c)  razvoj in krepitev človekovih pravic ter socialnega varstva in varstva okolja;
Sprememba 46
Predlog sklepa
Člen 24 – odstavek 1 – točka b
(b)  prispevanje k prizadevanjem partnerskih držav pri izpolnjevanju njihovih zavez glede podnebnih sprememb v skladu s Pariškim sporazumom o podnebnih spremembah;
(b)  prispevanje k prizadevanjem partnerskih držav pri izpolnjevanju njihovih zavez glede podnebnih sprememb v skladu s Pariškim sporazumom o podnebnih spremembah in k ciljem trajnostnega razvoja;
Sprememba 47
Predlog sklepa
Del II – poglavje 4 – naslov
MLADI, IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, ZDRAVJE, ZAPOSLOVANJE, SOCIALNA VARNOST, VARNOST HRANE IN VARNOST PRESKRBE S HRANO
MLADI, ŽENSKE, IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, ZDRAVJE, ZAPOSLOVANJE, SOCIALNA VARNOST, VARNOST HRANE IN VARNOST PRESKRBE S HRANO
Sprememba 48
Predlog sklepa
Člen 32 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Unija in ČDO sodelujejo pri zagotavljanju dejavnega vključevanja mladih na trg dela, da se prepreči brezposelnost med njimi.
Sprememba 49
Predlog sklepa
Člen 32 a (novo)
Člen 32a
Enakost spolov
1.  Unija si prizadeva za spodbujanje enakosti in enakopravnosti med spoloma v ČDO, opolnomočenjem žensk ter omogočanje enakih političnih in ekonomskih možnosti za ženske.
2.  Cilj pridružitve je zaščititi pravice žensk in deklet, vključno z zaščito pred vsemi oblikami nasilja.
3.  Cilj pridružitve je tudi spodbujati opolnomočenje žensk, zlasti v njihovi vlogi akterjev trajnostnega razvoja ter na gospodarskem in finančnem področju.
V vse pobude je treba vključiti vidik spola.
Sprememba 50
Predlog sklepa
Člen 33 – odstavek 1 – točka b
(b)  podporo ČDO pri določitvi in izvajanju izobraževalnih politik in politik za poklicno usposabljanje.
(b)  podporo ČDO pri določitvi in izvajanju izobraževalnih politik in politik za poklicno usposabljanje ter
Sprememba 51
Predlog sklepa
Člen 33 – odstavek 1 – točka b a (novo)
(ba)   podpora sodelovanju in dostopu ČDO do programa Erasmus+ s spodbujanjem in povečanjem mobilnosti morebitnih upravičencev iz ČDO in v ČDO.
Sprememba 52
Predlog sklepa
Člen 38 – naslov
Uprizoritvene umetnosti
Likovne umetnosti
Sprememba 53
Predlog sklepa
Člen 38 – odstavek 1 – uvodni del
V okviru pridružitve se lahko sodelovanje na področju uprizoritvenih umetnosti nanaša na:
V okviru pridružitve se lahko sodelovanje na področju likovnih umetnosti nanaša na:
Sprememba 54
Predlog sklepa
Člen 38 – odstavek 1 – točka a
(a)  lažje in pogostejše stike med izvajalci uprizoritvenih umetnosti na področjih, kot so poklicne izmenjave in usposabljanje, vključno z udeležbo na avdicijah, razvojem mrež in spodbujanjem povezovanja v mreže;
(a)  lažje in pogostejše stike med izvajalci likovnih umetnosti na področjih, kot so poklicne izmenjave in usposabljanje, vključno z udeležbo na avdicijah, razvojem mrež in spodbujanjem povezovanja v mreže z ustrezno finančno podporo;
Sprememba 55
Predlog sklepa
Člen 38 – odstavek 1 – točka a a (novo)
(aa)  spodbujanje umetniške produkcije ČDO v Uniji;
Sprememba 56
Predlog sklepa
Člen 39 – odstavek 1 – uvodni del
V okviru pridružitve je sodelovanje na področju materialne in nematerialne kulturne dediščine in zgodovinskih spomenikov namenjeno spodbujanju izmenjav izkušenj in najboljših praks s pomočjo:
V okviru pridružitve je sodelovanje na področju materialne in nematerialne kulturne dediščine in zgodovinskih spomenikov namenjeno spodbujanju izmenjav izkušenj in najboljših praks ter trajnostnega vrednotenja teh objektov s pomočjo:
Sprememba 57
Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka d a (novo)
(da)  izboljšanje znanja, ohranjanje ter vrednotenje materialne in nematerialne kulturne dediščine ČDO.
Sprememba 58
Predlog sklepa
Del II – poglavje 6 – naslov
BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU
SPODBUJANJE NAČEL PRAVNE DRŽAVE
Sprememba 59
Predlog sklepa
Člen 40 a (novo)
Člen 40a
Spodbujanje načel pravne države
1.  Cilj pridružitve je spodbujanje načel demokracije, pravne države ter spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, na katerih temelji, in sicer z dialogom ter sodelovanjem med Unijo in ČDO.
2.  ČDO so kot oddaljena ozemlja Unije pomembni akterji pri širjenju vrednot in načel Unije v posameznih regijah.
Sprememba 60
Predlog sklepa
Člen 41 – naslov
Boj proti organiziranemu kriminalu, trgovini z ljudmi, spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok, terorizmu in korupciji
Boj proti organiziranemu kriminalu, trgovini z ljudmi, spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok, terorizmu in korupciji ter njihovemu preprečevanju
Sprememba 61
Predlog sklepa
Člen 41 – odstavek 1 – uvodni del
1.  V okviru pridružitve lahko sodelovanje na področju boja proti organiziranemu kriminalu vključuje:
1.  V okviru pridružitve lahko sodelovanje na področju boja proti organiziranemu kriminalu in njegovemu preprečevanju vključuje:
Sprememba 62
Predlog sklepa
Člen 42 a (novo)
Člen 42a
Pogajanja o trgovinskih sporazumih s tretjimi državami
Kadar pogajanja o trgovinskih sporazumih ali sporazumih o ribištvu s tretjimi državami lahko povzročijo resno škodo za regionalno povezovanje ali občutljive sektorje ČDO, Komisija izvede oceno učinka, pri čemer upošteva skupni učinek teh sporazumov na gospodarstva ČDO. Ko so ocene pripravljene, jih Komisija pred sklenitvijo zadevnih mednarodnih sporazumov posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu, vladnim in lokalnim organom ČDO.
Sprememba 63
Predlog sklepa
Člen 53 – odstavek 2
2.  S trgovino povezano sodelovanje je namenjeno podpori končnim ciljem Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) in izvajanju Pariškega sporazuma. Lahko se tudi razširi na sodelovanje pri drugih večstranskih okoljskih sporazumih, povezanih s trgovino, kot je Konvencija o trgovini z ogroženimi vrstami.
2.  S trgovino povezano sodelovanje je namenjeno podpori končnim ciljem Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC), izvajanju Pariškega sporazuma in ciljem trajnostnega razvoja. Lahko se tudi razširi na sodelovanje pri drugih večstranskih okoljskih sporazumih, povezanih s trgovino, kot je Konvencija o trgovini z ogroženimi vrstami.
Sprememba 64
Predlog sklepa
Člen 59 – odstavek 1 – točka 4
4.  pomoč, ki jo ČDO dodeli iz državnih sredstev in ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco z dajanjem prednosti posameznim podjetjem, če ima pomemben negativen učinek na trgovino ali naložbe.
črtano
Sprememba 65
Predlog sklepa
Člen 70 – odstavek 1
Unija in ČDO si po svojih najboljših močeh prizadevajo zagotoviti, da se na njihovem ozemlju izvajajo in uporabljajo mednarodno dogovorjeni standardi za urejanje in nadzor v sektorju finančnih storitev ter za boj proti izogibanju davkom in davčni utaji. Ti mednarodno dogovorjeni standardi so med drugim „Temeljno načelo za učinkovit bančni nadzor“ Baselskega odbora, „Temeljna načela zavarovanja“ Mednarodnega združenja zavarovalnih nadzornikov, „Cilji in načela ureditve vrednostnih papirjev“ Mednarodnega združenja nadzornikov trga vrednostnih papirjev, „Sporazum o izmenjavi informacij v davčnih zadevah“ Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj, „Poročilo o preglednosti in izmenjavi informacij za davčne namene“ skupine G20 in „Ključne lastnosti učinkovitih shem za reševanje finančnih institucij“ Odbora za finančno stabilnost.
Unija in ČDO si po svojih najboljših močeh prizadevajo zagotoviti, da se na njihovem ozemlju izvajajo in uporabljajo mednarodno dogovorjeni standardi za urejanje in nadzor v sektorju finančnih storitev ter za boj proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in izogibanju davkom. Ti mednarodno dogovorjeni standardi so med drugim „Temeljno načelo za učinkovit bančni nadzor“ Baselskega odbora, „Temeljna načela zavarovanja“ Mednarodnega združenja zavarovalnih nadzornikov, „Cilji in načela ureditve vrednostnih papirjev“ Mednarodnega združenja nadzornikov trga vrednostnih papirjev, „Sporazum o izmenjavi informacij v davčnih zadevah“ Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj, „Poročilo o preglednosti in izmenjavi informacij za davčne namene“ skupine G20 in „Ključne lastnosti učinkovitih shem za reševanje finančnih institucij“ Odbora za finančno stabilnost ter „Konvencija Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu“ in njeni protokoli.
Sprememba 66
Predlog sklepa
Člen 72 – odstavek 1 – točka a
(a)  ustreznih finančnih sredstev in primerne tehnične pomoči, namenjenih krepitvi zmogljivosti ČDO za oblikovanje in izvajanje strateških in regulativnih okvirov;
(a)  ustreznih finančnih sredstev in primerne tehnične pomoči v skladu s tem sklepom, namenjenih krepitvi zmogljivosti ČDO za oblikovanje in izvajanje strateških in regulativnih okvirov;
Sprememba 67
Predlog sklepa
Člen 72 – odstavek 1 – točka b
(b)  dolgoročnega financiranja za spodbujanje gospodarske rasti zasebnega sektorja;
(b)  dolgoročnega financiranja v skladu s tem sklepom za spodbujanje gospodarske rasti zasebnega sektorja;
Sprememba 68
Predlog sklepa
Člen 72 – odstavek 1 – točka c
(c)  kadar je primerno, lahko k ukrepom, vzpostavljenim na podlagi tega sklepa, prispevajo drugi programi Unije, če prispevki ne krijejo istih stroškov. Tudi ta sklep lahko prispeva k ukrepom, vzpostavljenim na podlagi drugih programov Unije, če prispevki ne krijejo istih stroškov. V takih primerih se v programu dela za navedene ukrepe določi, kateri sklop pravil se uporablja.
(c)  k ukrepom, vzpostavljenim na podlagi tega sklepa, lahko prispeva dodatno financiranje na podlagi drugih programov Unije, če prispevki ne krijejo istih stroškov. V takih primerih se v programu dela za navedene ukrepe določi, kateri sklop pravil se uporablja.
Sprememba 69
Predlog sklepa
Člen 72 – odstavek 1 a (novo)
Tudi ta sklep lahko prispeva k ukrepom, vzpostavljenim na podlagi drugih programov Unije, če prispevki ne krijejo istih stroškov. V takih primerih se v programu dela za navedene ukrepe določi, kateri sklop pravil se uporablja.
Sprememba 70
Predlog sklepa
Člen 73 – odstavek 1
1.  Finančna sredstva za program za obdobje 2021–2027 znašajo 500 000 000 EUR v tekočih cenah.
1.  Finančna sredstva za program za obdobje 2021–2027 znašajo 669 000 000 EUR v tekočih cenah.
Sprememba 71
Predlog sklepa
Člen 74 – odstavek 1 – točka a
(a)  „programljiva pomoč“ pomeni nepovratno pomoč, dodeljeno ČDO za financiranje teritorialnih, regionalnih in znotrajregijskih strategij in prednostnih nalog, določenih v programskih dokumentih;
(a)  „programljiva pomoč“ pomeni nepovratno pomoč, dodeljeno ČDO za financiranje teritorialnih, regionalnih in znotrajregijskih strategij in prednostnih nalog, in kjer je primerno, določenih v programskih dokumentih;
Sprememba 72
Predlog sklepa
Člen 74 – odstavek 1 – točka g
(g)  „znotrajregijska dodelitev sredstev“ pomeni znesek znotraj regionalne dodelitve sredstev, dodeljen za programljivo pomoč za financiranje znotrajregijskih strategij sodelovanja in prednostnih nalog, ki vključujejo najmanj en ČDO in eno ali več najbolj oddaljenih regij iz člena 349 PDEU in/ali eno ali več držav AKP in/ali eno ali več držav ali ozemelj, ki niso AKP.
(g)  „znotrajregijska dodelitev sredstev“ pomeni znesek znotraj regionalne dodelitve sredstev, dodeljen za programljivo pomoč za financiranje znotrajregijskih strategij sodelovanja in prednostnih nalog, ki vključujejo subjekte iz člena 82 tega sklepa.
Sprememba 73
Predlog sklepa
Člen 74 a (novo)
Člen 74a
Splošno načelo
Če v tem sklepu niso opredeljene posebne določbe, se finančna pomoč Unije izvaja v skladu z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta1a (finančna uredba) ter ob upoštevanju ciljev in načel tega sklepa.
___________________
1a Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).
Sprememba 74
Predlog sklepa
Člen 75 – odstavek 3 – točka a
(a)  se izvaja ob ustreznem upoštevanju različnih geografskih, socialnih in kulturnih značilnosti ČDO ter njihovega posebnega potenciala;
(a)  se izvaja ob ustreznem upoštevanju različnih demografskih, geografskih, gospodarskih in finančnih, okoljskih, socialnih in kulturnih značilnosti ČDO ter njihovega posebnega potenciala;
Sprememba 75
Predlog sklepa
Člen 75 – odstavek 4 a (novo)
4a.  Finančna sredstva Unije se lahko zagotavljajo z vrstami financiranja, predvidenimi v finančni uredbi, zlasti z:
(a)  nepovratnimi sredstvi;
(b)  javnimi naročili za storitve, blago ali dela;
(c)  proračunsko pomočjo;
(d)  prispevki v skrbniške sklade, ki jih je ustanovila Komisija v skladu s členom 234 finančne uredbe;
(e)  finančnimi instrumenti;
(f)  proračunskimi jamstvi;
(g)  mešanim financiranjem;
(h)  finančno pomočjo;
(i)  plačanimi zunanjimi strokovnjaki.
V okviru programljive pomoči se finančna pomoč Unije nudi predvsem v obliki proračunske pomoči za ČDO.
Finančna pomoč Unije se lahko v skladu s finančno uredbo zagotovi tudi s prispevki v mednarodne, regionalne ali nacionalne sklade, kot so skladi, ki jih ustanovijo ali upravljajo EIB, države članice, partnerske države in regije ali mednarodne organizacije in so namenjeni privabljanju skupnega financiranja več donatorjev, ali v sklade, ki jih za namene skupnega izvajanja projektov ustanovi en ali več donatorjev.
Finančno pomoč Unije izvaja Komisija, kot je določeno v določbah finančne uredbe, neposredno prek svojih služb, delegacij Unije in izvajalskih agencij, s skupnim upravljanjem z državami članicami ali posredno s prenosom nalog izvrševanja proračuna na subjekte, navedene v finančni uredbi. Ti subjekti zagotovijo skladnost z zunanjo politiko Unije in lahko pod enakovrednimi pogoji, kot veljajo za Komisijo, prenesejo naloge izvrševanja proračuna na druge subjekte.
Financirani ukrepi se lahko izvajajo z vzporednim ali skupnim sofinanciranjem. Pri vzporednem sofinanciranju se ukrep razdeli na več jasno prepoznavnih delov, od katerih vsakega financirajo različni partnerji, ki zagotavljajo sofinanciranje tako, da je vedno razvidno, za katere namene so bila sredstva porabljena. Pri skupnem sofinanciranju si skupne stroške ukrepa delijo partnerji, ki zagotavljajo sofinanciranje, sredstva pa so združena tako, da za nobeno posamezno dejavnost, ki se izvaja kot del ukrepa, ni več mogoče ugotoviti vira financiranja. V takšnih primerih je naknadna objava sporazumov o nepovratnih sredstvih in pogodb o javnih naročilih, kot določa člen 38 finančne uredbe, v skladu s pravili odgovornega subjekta, kjer je to primerno.
Zaradi financiranja Unije se ne uvedejo oziroma se ne pobirajo posebni davki, carine ali dajatve.
Sprememba 76
Predlog sklepa
Člen 75 a (novo)
Člen 75a
Prenosi, letni obroki, odobritve za prevzem obveznosti, odplačila in prihodki, ki jih ustvarijo finančni instrumenti
1.  V skladu s členom 12(2) finančne uredbe se neporabljene odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil na podlagi tega sklepa samodejno prenesejo, obveznosti zanje pa se lahko prevzamejo do 31. decembra naslednjega proračunskega leta. V naslednjem proračunskem letu se najprej porabi preneseni znesek. Komisija Evropski parlament in Svet obvesti o odobritvah za prevzem obveznosti, prenesenih v skladu s členom 12(6) finančne uredbe.
2.  Ob upoštevanju pravil iz člena 15 finančne uredbe o sprostitvi odobritev se znesek odobritev za prevzem obveznosti, ki je bil sproščen zaradi delne ali popolne neizvedbe ukrepa v skladu s tem sklepom, znova da na voljo v prvotni proračunski vrstici. Za namene tega sklepa se sklici na člen 15 finančne uredbe iz člena 12(1)(b) uredbe o določitvi večletnega finančnega okvira razumejo kot sklici na ta odstavek.
3.  Proračunske obveznosti za ukrepe, ki trajajo več kot eno proračunsko leto, se lahko v skladu s členom 112(2) finančne uredbe razdelijo na letne obroke, razporejene na več let.
Za te večletne ukrepe se ne uporablja tretji pododstavek člena 114(2) finančne uredbe. Komisija samodejno razveljavi vse dele prevzete proračunske obveznosti za ukrep, ki do 31. decembra petega leta po letu prevzema proračunske obveznosti niso bili uporabljeni za predhodno financiranje ali vmesna plačila ali za katere ni bil predložen potrjen izkaz odhodkov ali zahtevek za plačilo.
Odstavek 2 tega člena se uporablja tudi za letne obroke.
Sprememba 77
Predlog sklepa
Člen 76 – odstavek 1 – točka b
(b)  institucionalni razvoj, vzpostavljanje zmogljivosti in vključevanje okoljskih vidikov;
(b)  institucionalni razvoj, vzpostavljanje zmogljivosti, vključevanje okoljskih vidikov, vidikov spola ter dobrega upravljanja;
Sprememba 78
Predlog sklepa
Člen 77 – odstavek 2
2.  Unija podpira prizadevanja ČDO za razvoj zanesljivih statističnih podatkov o teh področjih.
2.  Unija podpira prizadevanja ČDO za razvoj zanesljivih in javno dostopnih statističnih podatkov o teh področjih.
Sprememba 79
Predlog sklepa
Člen 77 – odstavek 3
3.  Unija lahko podpira ČDO pri prizadevanjih za izboljšanje primerljivosti njihovih makroekonomskih kazalnikov.
3.  Unija lahko podpira ČDO pri prizadevanjih za izboljšanje primerljivosti njihovih makroekonomskih kazalnikov, zlasti z omogočanjem analize BDP ČDO s pariteto njihove kupne moči, kjer je na voljo.
Sprememba 80
Predlog sklepa
Člen 78 – odstavek 1
1.  Na pobudo Komisije financiranje Unije lahko krije odhodke za podporo pri izvajanju sklepa in za doseganje njegovih ciljev, vključno z upravno podporo za dejavnosti pripravljanja, naknadnega ukrepanja, spremljanja, kontrole, revizije in ocenjevanja, ki so potrebne za tako izvajanje, ter odhodke na sedežu in delegacijah Unije za upravno podporo, ki je potrebna za program, in za upravljanje operacij, ki se financirajo na podlagi tega sklepa, vključno z ukrepi informiranja in komuniciranja ter korporativnimi informacijskimi in tehnološkimi sistemi.
1.  Na pobudo Komisije financiranje Unije lahko krije odhodke za podporo pri izvajanju sklepa in za doseganje njegovih ciljev, vključno z upravno podporo za dejavnosti pripravljanja, naknadnega ukrepanja, spremljanja, kontrole, revizije in ocenjevanja, ki so potrebne za tako izvajanje.
Sprememba 81
Predlog sklepa
Člen 79
Člen 79
črtano
Splošno načelo
Če v tem sklepu ni določeno drugače, se finančna pomoč Unije izvaja v skladu s cilji in načeli iz tega sklepa, finančne uredbe in [uredbe NDICI], zlasti naslova II poglavja I razen člena 13, člena 14(1) in 14(4) ter člena 15, poglavja III razen člena 21(1) 21(2)(a) in (b) ter 21(3) in poglavja V razen člena 31(1), 31(4), 31(6) in 31(9) ter člena 32(3). Postopek iz člena 80 tega sklepa se ne uporablja za primere iz člena 21(2)(c) [uredbe NDICI].
Sprememba 82
Predlog sklepa
Člen 79 a (novo)
Člen 79a
Sprejetje programskih dokumentov
1.  V okviru partnerstva med Unijo in ČDO so organi slednjih odgovorni za pripravo in sprejetje sektorskih politik na glavnih področjih sodelovanja iz dela II tega sklepa ter za njihovo ustrezno spremljanje.
Na tej osnovi vsak ČDO pripravi in predloži programski dokument za trajnostni razvoj svojega ozemlja. Programski dokument vsebuje jasen okvir za sodelovanje med Unijo in zadevnim ČDO, skladen s splošnim namenom in področjem uporabe, cilji, načeli in politikami Unije.
Programski dokument vsebuje:
–  kratko predstavitev političnih, gospodarskih, socialnih, kulturnih in okoljskih razmer ČDO;
–  kratek opis strategije trajnostnega razvoja (Agenda 2030) ČDO, ki opredeljuje prednostne naloge ČDO in način, na katerega bo prispeval k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja;
–  prednostna področja za financiranje Unije;
–  specifične cilje;
–  pričakovane rezultate;
–  jasne in specifične kazalnike uspešnosti;
–  okvirne finančne dodelitve, tako v skupnem znesku kot za posamezna prednostna področja;
–  okvirni časovni razpored.
2.  Programski dokument se opira na pridobljene izkušnje in dobro prakso ter temelji na posvetovanjih in dialogu s civilno družbo, lokalnimi organi in drugimi akterji, da se zagotovi njihova zadostna udeležba in dodatno sprejetje odgovornosti za okvirni programski dokument.
3.  O osnutku programskega dokumenta razpravljajo organi ČDO in države članice, s katero je povezan, ter Komisija. Za dokončanje programskega dokumenta so odgovorni organi ČDO. Komisija v smernicah opredeli ureditve programskega načrtovanja za ČDO na tak način, da omogoči hitro sprejetje programskega dokumenta.
4.  Komisija oceni dokončen programski dokument in preveri, ali so v njem upoštevani nameni tega sklepa in zadevne politike Unije ter ali so vključeni vsi elementi, potrebni za sprejetje letnega sklepa o financiranju. Organi ČDO za to oceno zagotovijo vse potrebne informacije, tudi rezultate morebitnih študij o izvedljivosti.
5.  Programski dokument se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 88(5) tega sklepa.
Ta postopek se uporablja tudi v primeru temeljitih pregledov, zaradi katerih bi se bistveno spremenila strategija ali načrtovanje.
Postopka pregleda ni treba uporabiti za nebistvene spremembe okvirnega programskega dokumenta, kot so tehnične prilagoditve, prerazporeditve sredstev v sklopu okvirnih dodelitev po posameznih prednostnih področjih ali povečanje oziroma zmanjšanje obsega prvotne okvirne dodelitve za manj kot 20 %, če te spremembe ne vplivajo na prvotna prednostna področja in cilje, določene v okvirnem programskem dokumentu. Komisija o teh nebistvenih spremembah obvesti Evropski parlament in Svet v enem mesecu po dnevu sprejetja zadevne odločitve.
Sprememba 83
Predlog sklepa
Člen 79 b (novo)
Člen 79b
Akcijski načrti in ukrepi
1.  Komisija sprejme letne ali večletne akcijske načrte oziroma ukrepe. Ukrepi so lahko v obliki individualnih ukrepov, posebnih ukrepov, podpornih ukrepov ali izjemnih ukrepov pomoči. V akcijskih načrtih in pri ukrepih se za vsak ukrep navedejo zastavljeni cilji, pričakovani rezultati in glavne dejavnosti, načini izvrševanja, proračun ter vsi povezani odhodki za podporo.
2.  Akcijski načrti temeljijo na programskih dokumentih.
3.  Akcijski načrti in ukrepi se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 88(5) tega sklepa. Postopek iz odstavka 1 ni potreben za:
(a)  akcijske načrte, posamezne ukrepe in podporne ukrepe, pri katerih financiranje Unije ne presega 10 000 000 EUR;
(b)  tehnične spremembe, če ne vplivajo bistveno na cilje zadevnega akcijskega načrta ali ukrepa, kot so:
(i)  sprememba načina izvrševanja;
(ii)  prerazporeditev sredstev med ukrepi iz akcijskega načrta;
(iii)  povečanje ali zmanjšanje proračuna akcijskih načrtov in ukrepov za največ 20 % prvotnega proračuna, vendar ne za več kot 10 000 000 EUR.
Za večletne akcijske načrte in ukrepe se pragova iz točk (a) in (b)(iii) odstavka 3 uporabljata na letni osnovi. Evropski parlament in države članice se v enem mesecu po sprejetju obvesti o akcijskih načrtih in ukrepih, sprejetih v skladu s tem odstavkom, razen izjemnih ukrepov pomoči in tehničnih sprememb.
4.  Preden Komisija sprejme ali podaljša izjemni ukrep pomoči, katerega stroški ne presegajo 20 000 000 EUR, obvesti Svet o njegovi naravi in ciljih ter o predvidenih finančnih zneskih. Komisija obvesti Svet, preden občutno vsebinsko spremeni že sprejete izjemne ukrepe pomoči. Zaradi skladnosti zunanjega delovanja Unije Komisija pri načrtovanju in pri poznejšem izvajanju takšnih ukrepov upošteva ustrezno politično usmeritev Sveta. Komisija Evropski parlament ustrezno in pravočasno obvešča o načrtovanju in izvajanju izjemnih ukrepov pomoči v skladu s tem členom, vključno s predvidenimi finančnimi zneski, obvesti pa ga tudi o bistvenih spremembah ali podaljšanju te pomoči.
5.  V ustrezno utemeljenih nujnih primerih, kot so krize, naravne nesreče ali nesreče, ki jih povzroči človek, oziroma neposredne grožnje demokraciji, pravni državi, človekovim pravicam ali temeljnim svoboščinam, lahko Komisija sprejme akcijske načrte in ukrepe oziroma spremembe obstoječih akcijskih načrtov in ukrepov v skladu s postopkom iz člena 88(5).
Sprememba 84
Predlog sklepa
Člen 80
Člen 80
črtano
Sprejetje večletnih okvirnih programov, akcijskih načrtov in ukrepov
Komisija na podlagi tega sklepa v skladu s postopkom pregleda iz člena 88(5) tega sklepa v obliki „enotnih programskih dokumentov“ sprejme večletne okvirne programe iz člena 12 [uredbe NDICI] ter ustrezne akcijske načrte in ukrepe iz člena 19 [uredbe NDICI]. Ta postopek se uporablja tudi za preglede iz člena 14(3) [uredbe NDICI], ki znatno spreminjajo vsebino večletnega okvirnega programa.
V primeru Grenlandije se lahko akcijski načrti in ukrepi iz člena 19 [uredbe NDICI] sprejmejo ločeno od večletnih okvirnih programov.
Sprememba 85
Predlog sklepa
Člen 81 – odstavek 1
1.  Javni organi ČDO so upravičeni do finančne pomoči iz tega sklepa.
1.  Javni organi vseh ČDO so upravičeni do finančne pomoči iz tega sklepa.
Sprememba 86
Predlog sklepa
Člen 81 – odstavek 2 – točka e
(e)  akterji decentraliziranega sodelovanja in drugi nevladni akterji iz ČDO in Unije, da bi omogočili izvajanje gospodarskih, kulturnih, socialnih ter izobraževalnih projektov in programov v ČDO v okviru decentraliziranega sodelovanja iz člena 12 tega sklepa.
(e)  akterji decentraliziranega sodelovanja in drugi nevladni akterji iz ČDO in Unije, da bi omogočili izvajanje gospodarskih, okoljskih, kulturnih, socialnih ter izobraževalnih projektov in programov v ČDO v okviru decentraliziranega sodelovanja iz člena 12 tega sklepa.
Sprememba 87
Predlog sklepa
Člen 82 – odstavek 1 – točka c – podtočka iii
(iii)  eno ali več regionalnih ustanov, katerih člani so ČDO;
(iii)  eno ali več regionalnih ustanov oziroma združenj, katerih člani so ČDO;
Sprememba 88
Predlog sklepa
Člen 83 – odstavek 1
1.  Fizične osebe iz posameznega ČDO, kakor so opredeljene v členu 50, in kjer je primerno, ustrezni javni in/ali zasebni organi ter institucije v posameznem ČDO, so upravičeni do sodelovanja v programih Unije in do financiranja iz njih v skladu s pravili in cilji programov ter ureditvami, ki se uporabljajo v državi članici, s katero je posamezen ČDO povezan.
1.  Fizične osebe iz posameznega ČDO, kakor so opredeljene v členu 50, in kjer je primerno, ustrezni javni in/ali zasebni organi ter institucije v posameznem ČDO, so upravičeni do sodelovanja v vseh programih Unije, tudi pri Solidarnostnem skladu Evropske unije, in do financiranja iz njih v skladu s pravili in cilji programov ter ureditvami, ki se uporabljajo v državi članici, s katero je posamezen ČDO povezan.
Sprememba 89
Predlog sklepa
Člen 83 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Komisija zagotovi učinkovit in uspešen dostop ČDO do vseh programov in instrumentov sodelovanja Unije z drugimi državami, pri tem pa po potrebi predvidi posebne ukrepe.
Poleg tega Komisija zagotovi preglednost informacij in razvidnost razpisov za zbiranje predlogov v okviru različnih programov Unije prek posebnega portala za dostop ČDO, ki ga redno posodablja.
Sprememba 90
Predlog sklepa
Člen 83 – odstavek 3
3.  ČDO Komisiji vsako leto, z začetkom leta 2022, poročajo o tem sodelovanju v programih Unije.
3.  Na podlagi informacij, ki jih posredujejo ČDO, Komisija pripravi letno poročilo o sodelovanju ČDO v programih Unije.
Sprememba 91
Predlog sklepa
Člen 86 – odstavek 2
Za zagotovitev učinkovitega ocenjevanja napredka tega sklepa pri doseganju njegovih ciljev se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 87, da se spremeni člen 3 Priloge I zaradi pregleda ali dopolnitve kazalnikov, če je to potrebno, in dopolni ta sklep z določbami o vzpostavitvi okvira za spremljanje in vrednotenje.
Za zagotovitev učinkovitega ocenjevanja napredka tega sklepa pri doseganju njegovih ciljev se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 87, da se določi kazalnike uspešnosti iz člena 3 Priloge I, jih pregleda ali dopolni, če je to potrebno, in dopolni ta sklep z določbami o vzpostavitvi okvira za spremljanje in vrednotenje.
Sprememba 92
Predlog sklepa
Člen 87 – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 86 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 1. januarja 2021. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Svet ne nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 86 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 1. januarja 2021. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Svet ne nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. Svet o svojem sklepu obvesti Evropski parlament.
Sprememba 93
Predlog sklepa
Člen 87 – odstavek 4
4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem uradno obvesti Svet.
4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem uradno obvesti Svet in Evropski parlament.
Sprememba 94
Predlog sklepa
Člen 87 – odstavek 5
5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 86, začne veljati le, če Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Svetu o tem aktu ali če je pred iztekom tega roka Svet obvestil Komisijo, da mu ne bo nasprotoval. Na pobudo Sveta se ta rok podaljša za dva meseca.
5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 86, začne veljati le, če Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Svetu o tem aktu ali če je pred iztekom tega roka Svet obvestil Komisijo, da mu ne bo nasprotoval. Na pobudo Sveta se ta rok podaljša za dva meseca. Če namerava Svet nasprotovati delegiranemu aktu, o tem v razumnem času pred sprejetjem končne odločitve obvesti Evropski parlament, pri tem pa navede, kateremu delegiranemu aktu namerava nasprotovati, pa tudi možne razloge za nasprotovanje.
Sprememba 95
Predlog sklepa
Člen 90 – odstavek 1
Ta sklep se uporablja v skladu s Sklepom Sveta 2010/427/EU46 .
Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko skrbi za splošno politično usklajevanje zunanjega delovanja Unije, pri tem pa zagotavlja enotnost, skladnost in učinkovitost tega delovanja.
__________________
46 Sklep Sveta 2010/427/EU z dne 26. julija 2010 o organizaciji in delovanju Evropske službe za zunanje delovanje (UL L 201, 3.8.2010, str. 30).
Sprememba 96
Predlog sklepa
Člen 92 – odstavek 2
Uporablja se od 1. januarja 2021.
Uporablja se od 1. januarja 2021 in preneha veljati 31. decembra 2027.
Sprememba 97
Predlog sklepa
Priloga I – člen 1 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Za namene tega sklepa se skupni znesek finančne pomoči Unije v višini 500 000 000 EUR v tekočih cenah za sedemletno obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2027 dodeli na naslednji način:
1.  Za namene tega sklepa se skupni znesek finančne pomoči Unije v višini 669 000 000 EUR v tekočih cenah za sedemletno obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2027 dodeli na naslednji način:
Sprememba 98
Predlog sklepa
Priloga I – člen 1 – odstavek 1 – točka a
(a)  159 000 000 EUR v obliki nepovratnih sredstev za bilateralno programsko podporo za dolgoročni razvoj ČDO, razen Grenlandije, zlasti za financiranje pobud iz programskega dokumenta. Ta znesek se dodeli na podlagi potreb in uspešnosti ČDO v skladu z naslednjimi merili: programski dokument bo, kjer je to primerno, posebno pozornost namenjal ukrepom, usmerjenim v krepitev upravljanja in institucionalnih zmogljivosti upravičenk ČDO, in po potrebi predvidenemu razporedu predlaganih ukrepov. Pri dodelitvi tega zneska se bo upoštevalo število prebivalcev, višina bruto domačega proizvoda (BDP), raven prejšnjih dodelitev sredstev in omejitve zaradi geografske odročnosti ČDO iz člena 9 tega sklepa.
(a)  81 % v obliki nepovratnih sredstev za bilateralno programsko podporo za dolgoročni razvoj vseh ČDO, zlasti za financiranje pobud iz programskega dokumenta.
Ta znesek se dodeli na podlagi potreb in uspešnosti ČDO v skladu z naslednjimi merili: število prebivalcev, višina bruto domačega proizvoda (BDP), merjenega s pariteto kupne moči, če je na voljo, raven prejšnjih dodelitev sredstev in omejitve zaradi geografske odročnosti ČDO iz člena 9 tega sklepa, nizka razvojna stopnja ČDO iz člena 9a tega sklepa, velikost ozemlja ter podnebne in okoljske razmere.
4 % za Arubo
1,5 % za Bonaire
5 % za Curaçao
48 % za Grenlandijo
10,75 % za Novo Kaledonijo
10,85 % za Francosko Polinezijo
1,2 % za Sabo
2 % za Saint Barthélemy
0,8 % za Sint Eustatius
7,5 % za Saint Pierre in Miquelon
2,5 % za Sint Maarten
0,4 % za Francoska južna in antarktična ozemlja
5,5 % za Wallis in Futuno
Sprememba 99
Predlog sklepa
Priloga I – člen 1 – odstavek 1 – točka b
(b)  225 000 000 EUR v obliki nepovratnih sredstev za bilateralno programsko podporo za dolgoročni razvoj Grenlandije, zlasti za financiranje pobude iz programskega dokumenta.
črtano
Sprememba 100
Predlog sklepa
Priloga I – člen 1 – odstavek 1 – točka c
(c)  81 000 000 EUR se dodeli za podporo regionalnim programom ČDO, od katerih lahko 15 000 000 EUR podpira operacije znotraj regij, pri čemer je Grenlandija upravičena le za operacije znotraj regij. To sodelovanje se bo izvajalo v skladu s členom 7 tega sklepa, zlasti v zvezi s področji skupnega interesa iz člena 5 tega sklepa ter s pomočjo posvetovanj prek primerov partnerstva EU-ČDO iz člena 14 tega sklepa. Prizadevalo si bo za povezavo z drugimi ustreznimi finančnimi programi in instrumenti Unije, zlasti najbolj oddaljenimi regijami iz člena 349 PDEU.
(c)  12 % se dodeli za podporo regionalnim programom ČDO, od katerih lahko 30 000 000 EUR podpira operacije znotraj regij, pri čemer je Grenlandija upravičena le za operacije znotraj regij. To sodelovanje se bo izvajalo v skladu s členom 7 tega sklepa, zlasti v zvezi s področji skupnega interesa iz člena 5 tega sklepa ter s pomočjo posvetovanj prek primerov partnerstva EU-ČDO iz člena 14 tega sklepa. Prizadevalo si bo za povezavo z drugimi ustreznimi finančnimi programi in instrumenti Unije, zlasti najbolj oddaljenimi regijami iz člena 349 PDEU.
Sprememba 101
Predlog sklepa
Priloga I – člen 1 – odstavek 1 – točka d
(d)  22 000 000 EUR za študije ali ukrepe tehnične pomoči za vse ČDO, vključno z Grenlandijo, v skladu s členom 78 tega sklepa49.
(d)  3,5 % za študije ali ukrepe tehnične pomoči za vse ČDO, vključno z Grenlandijo, v skladu s členom 78 tega sklepa.
__________________
49 Od tega je 9 725 000 EUR namenjenih za kritje tehnične in/ali upravne pomoči ter odhodke za podporo izvajanja programov in/ali ukrepov EU, posredne raziskave in neposredne raziskave.
Sprememba 102
Predlog sklepa
Priloga I – člen 1 – odstavek 1 – točka e – uvodni del
(e)  13 000 000 EUR za nedodeljena sredstva za vse ČDO, vključno z Grenlandijo, med drugim za:
(e)  3,5 % za nedodeljena sredstva za vse ČDO, vključno z Grenlandijo, med drugim za:
Sprememba 103
Predlog sklepa
Priloga I – člen 1 – odstavek 2
2.  Komisija lahko na osnovi pregleda določi dodelitev nedodeljenih sredstev iz tega člena.
2.  Komisija lahko na osnovi pregleda, opravljenega pred letom 2025, po posvetovanju z državami članicami in Evropskim parlamentom, določi dodelitev nedodeljenih sredstev iz tega člena.
Sprememba 104
Predlog sklepa
Priloga I – člen 3 – odstavek 1 – uvodni del
Doseganje ciljev iz člena 3.5 Sklepa se meri z:
V skladu s cilji trajnostnega razvoja se po postopku iz člena 86 pripravi seznam ključnih kazalnikov uspešnosti in se uporablja pri ocenjevanju tega, v kolikšni meri je Unija prispevala k doseganju ciljev iz člena 3(5) tega sklepa.
Sprememba 105
Predlog sklepa
Priloga I – člen 3 – odstavek 1 – točka 1
1.  za ČDO, razen za Grenlandijo, izvozom blaga in storitev v % BDP in skupnimi javnofinančnimi prihodki v % BDP.
črtano
Sprememba 106
Predlog sklepa
Priloga I – člen 3 – odstavek 1 – točka 2
2.  za Grenlandijo, izvozom blaga in storitev v % BDP in odstotkom ribiškega sektorja v celotnem izvozu.
črtano
Zadnja posodobitev: 12. november 2019Pravno obvestilo