Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0403(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0020/2019

Внесени текстове :

A8-0020/2019

Разисквания :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 8.10

Приети текстове :

P8_TA(2019)0092

Приети текстове
PDF 126kWORD 48k
Сряда, 13 февруари 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур ***
P8_TA-PROV(2019)0092A8-0020/2019

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна (15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15375/2018),

—  като взе предвид проекта на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна (08224/2014),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 212 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0026/2019),

—  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 13 февруари 2019 г.(1) относно проекта на решение,

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8-0020/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Сингапур.

(1) Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0093.

Последно осъвременяване: 14 февруари 2019 г.Правна информация