Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0282(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0022/2019

Esitatud tekstid :

A8-0022/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/02/2019 - 8.12

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0094

Vastuvõetud tekstid
PDF 117kWORD 48k
Kolmapäev, 13. veebruar 2019 - Strasbourg Ajutine väljaanne
Transpordiühenduse asutamise leping ***
P8_TA-PROV(2019)0094A8-0022/2019

Euroopa Parlamendi 13. veebruari 2019. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu transpordiühenduse asutamise lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (13111/2018),

–  võttes arvesse transpordiühenduse asutamise lepingut(1),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 91 ja artikli 100 lõikele 2, koostoimes artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktiga a ja artikli 218 lõikega 7 (C8‑0473/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8‑0022/2019),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide ja Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi, Kosovo(2), Montenegro, Serbia valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT L 278, 27.10.2017, lk 3.
(2) See nimetus ei piira Kosovo staatust käsitlevaid seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

Viimane päevakajastamine: 14. veebruar 2019Õigusalane teave