Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Utorak, 15. siječanja 2019. - StrasbourgZavršno izdanje
 Uspostava instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama ***I
 Sklapanje sporazuma o statusu između EU-a i Albanije o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Albaniji ***
 Protokol uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Kirgistana (pristupanje Hrvatske) ***
 Sveobuhvatni sporazum između EU-a i Kirgistana
 Autonomna vožnja u europskom prometu
 Korištenje vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta ***I
 Privremeno povlačenje povlastica iz određenih sporazuma sklopljenih između EU-a i određenih trećih zemalja ***I
 Uspostavljanje programa „Carina” za suradnju u području carine ***I
 Izmjena Statuta Europske investicijske banke *
 Rodno osviještena politika u Europskom parlamentu
 Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije
 Procjena načina korištenja proračuna EU-a za reformu javnog sektora
 Smjernice EU-a i mandat posebnog izaslanika EU-a za promicanje slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja izvan EU-a
 Ravnopravnost spolova i politike oporezivanja u EU-u
Tekstovi
Završno izdanje
Pravna napomena