Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 15 stycznia 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Ustanowienie, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej ***I
 Zawarcie umowy o statusie między UE a Albanią dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej w Albanii ***
 Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Kirgistanem (przystąpienie Chorwacji) ***
 Kompleksowa umowa między UE a Kirgistanem
 Jazda autonomiczna w transporcie europejskim
 Użytkowanie pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy ***I
 Tymczasowe wycofanie preferencji taryfowych niektórych umów między UE a niektórymi państwami trzecimi ***I
 Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł ***I
 Zmiana Statutu EBI *
 Uwzględnianie aspektu płci w Parlamencie Europejskim
 Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej
 Ocena wykorzystania budżetu UE na potrzeby reformy sektora publicznego
 Wytyczne UE i mandat specjalnego wysłannika UE ds. promowania wolności religii i przekonań poza UE
 Równouprawnienie płci w kontekście polityki podatkowej w UE
Teksty
Wersja ostateczna (450 kb)
Informacja prawna