Indeks 
Vedtagne tekster
Tirsdag den 15. januar 2019 - StrasbourgEndelig udgave
Etablering af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning ***I
 Undertegnelse af statusaftalen mellem EU og Albanien om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Albanien ***
 Protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Kirgisistan (Kroatiens tiltrædelse) ***
 Den omfattende aftale mellem EU og Den Kirgisiske Republik
 Selvkørende biler i europæisk transport
 Anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej ***I
 Midlertidig tilbagetrækning af præferencer i visse aftaler mellem EU og visse tredjelande ***I
 Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet ***I
 Ændring af Den Europæiske Investeringsbanks vedtægter *
 Integration af ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet
 Europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling
 Vurdering af, hvordan EU-budgettet anvendes i forbindelse med reformen af den offentlige sektor
 EU's retningslinjer og mandatet for EU's særlige udsending med hensyn til fremme af religions- og trosfrihed uden for EU
 Ligestilling og beskatning i EU

Etablering af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning ***I
PDF 206kWORD 73k
Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 15. januar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))
P8_TA(2019)0001A8-0460/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Undertegnelse af statusaftalen mellem EU og Albanien om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Albanien ***
PDF 111kWORD 47k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. januar 2019 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af statusaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Albanien om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Republikken Albanien (10302/2018 – C8-0433/2018 – 2018/0241(NLE))
P8_TA(2019)0002A8-0463/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Kirgisistan (Kroatiens tiltrædelse) ***
PDF 111kWORD 47k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. januar 2019 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og medlemsstaternes vegne af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Kirgisiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (12564/2017 – C8-0033/2018 – 2017/0185(NLE))
P8_TA(2019)0003A8-0443/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Den omfattende aftale mellem EU og Den Kirgisiske Republik
PDF 157kWORD 50k
Europa-Parlamentets henstilling af 15. januar 2019 til Rådet, Kommissionen og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den omfattende aftale mellem EU og Den Kirgisiske Republik (2018/2118(INI))
P8_TA(2019)0004A8-0450/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Selvkørende biler i europæisk transport
PDF 167kWORD 57k
Europa-Parlamentets beslutning af 15. januar 2019 om selvkørende biler i europæisk transport (2018/2089(INI))
P8_TA(2019)0005A8-0425/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej ***I
PDF 170kWORD 46k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. januar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/1/EF om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))
P8_TA(2019)0006A8-0193/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Midlertidig tilbagetrækning af præferencer i visse aftaler mellem EU og visse tredjelande ***I
PDF 127kWORD 56k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. januar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om iværksættelse af beskyttelsesklausuler og andre mekanismer for midlertidig tilbagetrækning af præferencer i visse aftaler mellem Den Europæiske Union og visse tredjelande (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD))
P8_TA(2019)0007A8-0330/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet ***I
PDF 207kWORD 63k
Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 15. januar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))
P8_TA(2019)0008A8-0464/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Ændring af Den Europæiske Investeringsbanks vedtægter *
PDF 110kWORD 48k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. januar 2019 om forslag til Rådets afgørelse om ændring af EIB's vedtægter (13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS))
P8_TA(2019)0009A8-0476/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Integration af ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet
PDF 172kWORD 69k
Europa-Parlamentets beslutning af 15. januar 2019 om integration af ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet (2018/2162(INI))
P8_TA(2019)0010A8-0429/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling
PDF 126kWORD 41k
Europa-Parlamentets beslutning af 15. januar 2019 om det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling (2018/2222(INI))
P8_TA(2019)0011A8-0393/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Vurdering af, hvordan EU-budgettet anvendes i forbindelse med reformen af den offentlige sektor
PDF 124kWORD 43k
Europa-Parlamentets beslutning af 15. januar 2019 om vurdering af, hvordan EU-budgettet anvendes i forbindelse med reformen af den offentlige sektor (2018/2086(INI))
P8_TA(2019)0012A8-0378/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


EU's retningslinjer og mandatet for EU's særlige udsending med hensyn til fremme af religions- og trosfrihed uden for EU
PDF 155kWORD 59k
Europa-Parlamentets beslutning af 15. januar 2019 om EU's retningslinjer og mandatet for EU's særlige udsending til fremme af religions- og trosfrihed uden for EU (2018/2155(INI))
P8_TA(2019)0013A8-0449/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Ligestilling og beskatning i EU
PDF 176kWORD 64k
Europa-Parlamentets beslutning af 15. januar 2019 om ligestilling og beskatning i EU (2018/2095(INI))
P8_TA(2019)0014A8-0416/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.

Juridisk meddelelse