Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
L-Erbgħa, 16 ta' Jannar 2019 - StrasburguVerżjoni finali
 Għeluq tal-kontijiet tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) għas-sena finanzjarja 2016
 Ftehim bejn l-UE u l-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju (Riżoluzzjoni)
 Ftehim bejn l-UE u l-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju ***
 Ftehim bejn l-UE u ċ-Ċina f'rabta mal-proċedimenti għas-soluzzjoni tat-tilwim DS492 tad-WTO - Miżuri li jaffettwaw il-konċessjonijiet tariffarji għal ċerti prodotti tal-laħam tal-pollam ***
 Il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) ***I
 Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) ***I
 It-tqassim tal-kwoti tariffarji inklużi fl-iskeda tad-WTO tal-Unjoni wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I
 Il-proċedura tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi
 L-istabbiliment ta' programm finanzjarju speċifiku għad-dekummissjonar tal-faċilitajiet nukleari u l-ġestjoni tal-iskart radjuattiv *
 Rapport ta' implimentazzjoni dwar il-pilastru kummerċjali tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-Amerika Ċentrali
 L-istabbiliment tal-Programm InvestEU***I
 Dokument Provviżorju tal-Ivvjaġġar tal-UE *
 Programm ta' Riċerka u Taħriġ tal-Euratom 2021-2025 *
 Rapport Annwali 2017 tal-Bank Ċentrali Ewropew
 Unjoni Bankarja - Rapport annwali 2018
 Implimentazzjoni tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-Kolombja u l-Perù
 Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2017
Testi
Verżjoni finali
Avviż legali