Seznam 
Přijaté texty
Středa, 16. ledna 2019 - ŠtrasburkKonečné znění
Účetní závěrka Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2016
 Dohoda mezi EU a Marokem o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě (usnesení)
 Dohoda mezi EU a Marokem o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě ***
 Dohoda mezi EU a Čínou v souvislosti s řízením pro řešení sporů v rámci WTO DS492 – Opatření s dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masa ***
 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) ***I
 Evropský sociální fond plus (ESF+) ***I
 Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) ***I
 Rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie ***I
 Postup Unie pro povolování pesticidů
 Zavedení specifického finančního programu pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem *
 Uplatňování obchodního pilíře dohody o přidružení se Střední Amerikou
 Zavedení Programu InvestEU ***I
 Náhradní cestovní doklad EU *
 Program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2025 *
 Výroční zpráva ECB za rok 2017
 Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2018
 Provádění obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru
 Stav základních práv v Evropské unii v roce 2017

Účetní závěrka Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2016
PDF 125kWORD 43k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2019 o uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2016 (2018/2938(RSP))
P8_TA(2019)0015B8-0052/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Dohoda mezi EU a Marokem o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě (usnesení)
PDF 155kWORD 50k
Nelegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2019 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé (10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256M(NLE))
P8_TA(2019)0016A8-0478/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Dohoda mezi EU a Marokem o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě ***
PDF 123kWORD 42k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2019 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé (10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE))
P8_TA(2019)0017A8-0471/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Dohoda mezi EU a Čínou v souvislosti s řízením pro řešení sporů v rámci WTO DS492 – Opatření s dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masa ***
PDF 121kWORD 42k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2019 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou jménem Unie v souvislosti s DS492 – Evropská unie – Opatření s dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masa (10882/2018 – C8-0496/2018 – 2018/0281(NLE))
P8_TA(2019)0018A8-0472/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) ***I
PDF 319kWORD 98k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))
P8_TA(2019)0019A8-0445/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Evropský sociální fond plus (ESF+) ***I
PDF 459kWORD 136k
Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 16. ledna 2019 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+) (COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD))
P8_TA(2019)0020A8-0461/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) ***I
PDF 334kWORD 97k
Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 16. ledna 2019 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))
P8_TA(2019)0021A8-0470/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie ***I
PDF 137kWORD 50k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení Rady (ES) č. 32/2000 (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))
P8_TA(2019)0022A8-0361/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Postup Unie pro povolování pesticidů
PDF 234kWORD 77k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2019 o postupu Unie pro povolování pesticidů (2018/2153(INI))
P8_TA(2019)0023A8-0475/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Zavedení specifického finančního programu pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem *
PDF 168kWORD 47k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2019 o návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí specifický finanční program pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem a kterým se zrušuje nařízení Rady (Euratom) č. 1368/2013 (COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE))
P8_TA(2019)0024A8-0441/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Uplatňování obchodního pilíře dohody o přidružení se Střední Amerikou
PDF 169kWORD 56k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2019 o uplatňování obchodního pilíře dohody o přidružení se Střední Amerikou (2018/2106(INI))
P8_TA(2019)0025A8-0459/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Zavedení Programu InvestEU ***I
PDF 388kWORD 120k
Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 16. ledna 2019 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))
P8_TA(2019)0026A8-0482/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Náhradní cestovní doklad EU *
PDF 159kWORD 46k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2019 o návrhu směrnice Rady, kterou se zavádí náhradní cestovní doklad EU a zrušuje rozhodnutí 96/409/SZBP (COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))
P8_TA(2019)0027A8-0433/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2025 *
PDF 189kWORD 53k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2019 o návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2025, kterým se doplňuje rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa (COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))
P8_TA(2019)0028A8-0406/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Výroční zpráva ECB za rok 2017
PDF 173kWORD 55k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2019 o výroční zprávě ECB za rok 2017 (2018/2101(INI))
P8_TA(2019)0029A8-0424/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2018
PDF 164kWORD 52k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2019 o bankovní unii – výroční zpráva za rok 2018 (2018/2100(INI))
P8_TA(2019)0030A8-0419/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Provádění obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru
PDF 157kWORD 53k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2019 o provádění Obchodní dohody mezi Evropskou unií a Kolumbií a Peru (2018/2010(INI))
P8_TA(2019)0031A8-0446/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Stav základních práv v Evropské unii v roce 2017
PDF 204kWORD 66k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2019 o stavu základních práv v Evropské unii v roce 2017 (2018/2103(INI))
P8_TA(2019)0032A8-0466/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.

Právní upozornění