Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 - ΣτρασβούργοΠροσωρινή έκδοση
 Αζερμπαϊτζάν, και συγκεκριμένα η υπόθεση του Mehman Huseynov
 Σουδάν
 Πρόγραμμα συνδρομής στον παροπλισμό του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina στη Λιθουανία *
 Ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το 2017
 Διασυνοριακές αιτήσεις επιστροφής έργων τέχνης και πολιτιστικών αγαθών που λεηλατήθηκαν σε περίοδο ενόπλων συγκρούσεων και πολέμων
 Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη ***I
 Θέσπιση του προγράμματος «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας ***I
 Θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες» ***I
 Ευρωπαϊκός Μηχανισμός στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας, που συμπληρώνει τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας *
 Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
 Ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
 Διαφοροποιημένη ολοκλήρωση
 Στρατηγική έρευνα της Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 όσον αφορά τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της ΕΕ
Κείμενα
Προσωρινή έκδοση (1038 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου