Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 17 januari 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Azerbajdzjan, särskilt fallet Mehman Hüseynov
 Sudan
 Stödprogrammet för avveckling av kärnkraftverket Ignalina i Litauen *
 Årsrapporten 2017 om kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet
 Gränsöverskridande anspråk på återlämnande av konstverk och kulturföremål som plundrats under väpnade konflikter och krig
 Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna ***I
 Inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet ***I
 Inrättande av programmet för rättigheter och värden ***I
 Ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete *
 Bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner
 Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet
 Differentierad integration
 Ombudsmannens strategiska undersökning OI/2/2017 om insynen i diskussionerna om lagstiftning i rådets förberedande organ
Texter
Slutlig utgåva
Rättsligt meddelande