Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 17 януари 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия
Азербайджан, и по-специално случая на Мехман Хюсеинов
 Судан
 Програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва *
 Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2017 г.
 Трансгранични искове за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни
 Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки ***I
 Създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане ***I
 Създаване на програма „Права и ценности“ ***I
 Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество *
 Борба със забавяне на плащането по търговски сделки
 Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка
 Диференцирана интеграция
 Стратегическо проучване OI/2/2017 на омбудсмана относно прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета на ЕС

Азербайджан, и по-специално случая на Мехман Хюсеинов
PDF 140kWORD 57k
Резолюция на Европейския парламент от 17 януари 2019 г. относно Азербайджан, по-специално случая с Мехман Хюсеинов (2019/2511(RSP))
P8_TA(2019)0033RC-B8-0056/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно положението в Азербайджан, и по-специално резолюцията от 15 юни 2017 г. относно случая с азербайджанския журналист Афган Мухтарли(1), от 10 септември 2015 г. относно Азербайджан(2) и от 18 септември 2014 г. относно преследването на защитниците на правата на човека в Азербайджан(3),

—  като взе предвид своята препоръка от 4 юли 2018 г. до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно преговорите във връзка с всеобхватното споразумение между ЕС и Азербайджан(4),

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно европейската политика за съседство, и по-специално своята препоръка от 15 ноември 2017 г. до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през ноември 2017 г.(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2017 г. относно корупцията и правата на човека в трети държави(6),

—  като взе предвид 15-то заседание на Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан, проведено в Баку от 7 до 8 май 2018 г.

—  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество ЕС – Азербайджан от 1996 г. и приемането от страна на Съвета на 14 ноември 2016 г. на мандат за водене на преговори от Комисията и заместник-председателя/върховен представител за сключване на всеобхватно споразумение с Азербайджан, както и започването на преговорите по горепосоченото споразумение на 7 февруари 2017 г.,

—  като взе предвид изявлението на заместник-председателя/върховен представител от 7 март 2017 г. относно наказателната присъда на Мехман Хюсеинов в Азербайджан,

—  като взе предвид насоките на ЕС в областта на правата на човека относно свободата на изразяване онлайн и офлайн,

—  като взе предвид последния доклад, представен на вниманието на Съвета на ООН по правата на човека от работната група относно произволното задържане във връзка с командировката на работната група в Азербайджан(7),

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че Мехман Хюсеинов, блогър за борба с корупцията и директор на Института за свобода и безопасност на репортерите (IRFS) излежава двугодишна присъда за лишаване от свобода, след като на 3 март 2017 г. е осъден за публично оплакване във връзка с преживените от него малтретиране и изтезания от страна на полицията, както и за критикуване на държавни служители чрез разкриване на техните богатства с неизяснен произход;

Б.  като има предвид, че г-н Хюсеинов, който предстои да бъде освободен през март 2019 г., очаква евентуално допълнително наказание лишаване от свобода от 5 до 7 години, по обвинения в „упражняване на насилие, което не е опасно за живота или здравето на служители на институция за изпълнение на наказателни мерки или на следствени изолационни помещения“ съгласно на член 317.2;

В.  като има предвид, че г-н Хюсеинов е обвинен в нападение над надзирател в затвора, извършено на 26 декември 2018 г. с цел избягване на рутинна проверка; като има предвид, че след като е обвинен в извършването на това нападение, той е поставен в условия на строг тъмничен режим без право да се среща със своя адвокат; като има предвид, че на 28 декември г-н  Хюсеинов започва гладна стачка в знак на протест срещу опитите за удължаване на присъдата му и срещу евентуално повдигане на нови обвинения; като има предвид, че на 30 декември здравословното състояние на блогъра се влошава и той изгубва съзнание; като има предвид, че по настояване на неговите роднини той е спрял гладната стачка и е започнал да приема течности; като има предвид, че на 11 януари 2019 г. делегацията на ЕС в Азербайджан успя да го посети и получи потвърждение, че той получава медицинска помощ;

Г.  като има предвид, че това не е изолиран случай и че и други инстанции на властта повдигат нови обвинения срещу политически затворници, чиито текущи присъди за лишаване от свобода предстои скоро да изтекат; като има предвид, че съгласно Форума на гражданското общество от Източното партньорство това е петият такъв случай през последните месеци;

Д.  като има предвид, че на 4 януари 2019 г. Районният съд Низами в Баку се произнесе относно административното наказание на лицата, участвали в протеста срещу новото наказателно производство срещу г-н Хюсеинов, а именно Мете Тюрксой, Афган Садъгов, Нурлан Хараманл, Елимхан Агаев, Сахават Набиев, Исмаил Исламоглу, Гошгар Ахмадов, Яшар Хасполадов, Фарид Абдинов, Елчин Рамизаде, Орхан Мамадов, Бактияр Мамадл, Фатима Мовламл, Матанат Махмурзаева и Парвин Абишова; като има предвид, че всички обвиняеми са признати за виновни по силата на член 513.2 (нарушаване на правилата за провеждане на митинги, бдения и демонстрации) от Кодекса за административни нарушения;

Е.  като има предвид, че медийната среда и свободата на изразяване в Азербайджан не показват никакъв съществен напредък; като има предвид, че в Световния индекс за свобода на печата за 2018 г., публикуван от „Репортери без граници“, Азербайджан се нарежда на 163-то място от 180 държави; като има предвид, че понастоящем 10 журналисти излежават присъди в затвора в Азербайджан;

Ж.  като има предвид, че редица уебсайтове и портали на независими медии продължават да са блокирани и недостъпни в рамките на държавата, включително радио „Азадлик“ (азербайджанската секция на радио „Свободна Европа“/радио „Свобода“) и неговата международна секция, Радио Свободна Европа Радио Свобода, вестник „Азадлик“ (който не е свързан с радио „Азадлик“), телевизионният канал „Мейдан“ и Azerbaijan Saadi, наред с други; като има предвид, че в края на 2017 г. и в началото на 2018 г. редица азербайджански граждани бяха подложени на разпити вследствие на поставяне на критичен коментар във Фейсбук или просто за харесване на статут в социалните медии, или за кликване върху „участвам“ на политически митинги;

З.  като има предвид, че през декември 2018 г. икономическият и административен съд в Баку осъди разследващата журналистка Хадиджа Исмаилова да заплати глоба от над 23 000 EUR по обвинение в данъчна измама, в която е замесено радио „Свободна Европа“, в което тя работи като редактор и никога не е заемала позиция на законен представител; като има предвид, че нейният адвокат Ялчин Иманов е сред изключените от азербайджанската адвокатска колегия; като има предвид, че на 10 януари 2019 г. Европейският съд по правата на човека се произнесе по жалбата, подадена от г-жа Исмаилова срещу правителството на Азербайджан във връзка с разпространението на видеоматериали, отнасящи се до нейния личен живот, като констатира, че правата ѝ са били нарушени съгласно член 8 (право на зачитане на личния и семейния живот) и член 10 (свобода на изразяването на мнение) от Европейската конвенция за правата на човека;

И.  като има предвид, че измененията, въведени в Гражданския и административен процесуален кодекс и Закона за адвокатурата от 2017 г. забраняват на практикуващи адвокати, които не са членове на адвокатската колегия, да се явяват в съда и да представляват своите клиенти; като има предвид, че това ново правило е насочено към множество адвокати, представляващи членове на опозицията и защитници на правата на човека, които са били лишени от адвокатски права или които са заплашени от дисциплинарни мерки;

Й.  като има предвид, че Азербайджан е член на Съвета на Европа и следователно е поел ангажимент да зачита демократичните принципи, правата на човека и принципите на правовата държава; като има предвид, че двамата съдокладчици за Азербайджан на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) и комисарят на Съвета на Европа за правата на човека са изразили дълбока загриженост във връзка с новите обвинения срещу г-н Хюсеинов; като има предвид, че същата загриженост беше изразена от представителя на ОССЕ по въпросите на свободата на медиите;

К.  като има предвид, че на 11 юли 2018 г. ЕС и Азербайджан финализираха своите приоритети за партньорство, като определиха общите политически приоритети за насочване и засилване на партньорството между ЕС и Азербайджан през следващите години;

1.  призовава за незабавното и безусловно освобождаване на Мехман Хюсеинов и настоятелно призовава азербайджанските органи да оттеглят всички нови обвинения срещу него; изразява загриженост относно неговото здраве, във връзка с което органите трябва да предоставят цялата необходима професионална медицинска помощ и да разрешат редовен достъп на неговото семейство и привилегирован правен съветник;

2.  призовава за прекратяване на репресиите от страна на Азербайджан срещу инакомислието и призовава за незабавното и безусловно освобождаване от затвора на всички политически затворници, включително журналисти, защитници на правата на човека и други активисти на гражданското общество, включително, но не само, Афган Мухтарлъ, Илкин Рустамзадех, Рашад Рамазанов, Сеймур Хази, Гияс Ибрахимов, Мехман Хюсеинов, Байрам Мамадов, Араз Гулиев, Тофиг Хасанлъ, Илгиз Кахраманов и Афган Садъгов, и призовава всички обвинения срещу тях да отпаднат, както и техните политически и граждански права да бъдат изцяло възстановени;

3.  приветства освобождаването на няколко известни защитници на правата на човека, журналисти, членове на опозицията и активисти в Азербайджан през последните няколко години; призовава азербайджанските органи да гарантират свободното движение на лица, на които са наложени ограничения, включително Илгар Мамадов, Интигам Алиев, Хадиджа Исмаилова и други журналисти, и да им позволят да работят свободно; изразява загриженост във връзка с новите наказателни обвинения срещу г-жа Исмаилова и призовава за тяхното оттегляне;

4.  припомня на Азербайджан неговите задължения, произтичащи от Европейската конвенция за правата на човека, и призовава азербайджанските органи изцяло да зачитат и прилагат решенията на Европейския съд по правата на човека;

5.  настоятелно призовава правителството на Азербайджан да сътрудничи изцяло и да изпълнява препоръките на Венецианската комисия и комисаря по правата на човека на Съвета на Европа, както и специалните процедури на ООН по отношение на защитниците на правата на човека, и да гарантира, че независимите групи и активисти на гражданското общество могат да работят свободно и без ограничения, включително чрез изменение на законите, които сериозно ограничават финансирането на гражданското общество;

6.  призовава Азербайджан да гарантира напълно свободата на пресата и медиите както в законодателството, така и на практика, както онлайн, така и офлайн, за да се гарантира свободата на изразяване в съответствие с международните стандарти;

7.  настоятелно призовава азербайджанските органи да гарантират фактическата независимост на Адвокатската колегия от изпълнителната власт; настоятелно призовава да се позволи на независимите практикуващи юристи да продължат да практикуват и да представляват своите клиенти по силата ва нотариално заверено пълномощно, и призовава за прекратяване на произволното лишаване от адвокатски права на адвокати, представляващи членове на опозицията и защитници на правата на човека;

8.  изразява загриженост относно твърденията, свързани с няколко членове на ПАСЕ, и предполагаемите опити за оказване на влияние чрез незаконни средства върху лицата, вземащи решения на европейско равнище, насочени към възпрепятстване на критиките относно сериозните нарушения на правата на човека в Азербайджан;

9.  изразява загриженост относно положението на ЛГБТИ лицата в Азербайджан и призовава правителството на Азербайджан да прекрати възпрепятстването и сплашването на защитниците на правата на човека, които пропагандират и защитават правата на ЛГТБИ лицата;

10.  подчертава важността на новото споразумение между ЕС и Азербайджан; подчертава, че демократичните реформи, принципите на правовата държава, доброто управление и зачитането на правата на човека и основните свободи трябва да заемат централно място в новото споразумение; подчертава, че ще следи отблизо положението в хода на преговорите за ново споразумение, преди да вземе решение за даване на одобрение за споразумението;

11.  призовава Съвета, Комисията и ЗП/ВП да гарантират, че освобождаването на г-н Хюсеинов и всички други политически затворници в Азербайджан остава приоритет в двустранните отношения между ЕС и Азербайджан;

12.  настоятелно призовава делегациите на ЕС и на държавите членки в Азербайджан да удвоят усилията си за подкрепа и подпомагане на политическите затворници, репортерите и блогърите, активистите за борба с корупцията, защитниците на правата на човека и членовете на гражданското общество;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Европейската служба за външна дейност, на Комисията, на президента, правителството и парламента на Република Азербайджан, на Съвета на Европа и на ОССЕ.

(1) ОВ C 331, 18.9.2018 г., стр. 105.
(2) ОВ C 316, 22.9.2017 г., стр. 207.
(3) ОВ C 234, 28.6.2016 г., стр. 2.
(4) Приети текстове, P8_TA(2018)0294.
(5) ОВ C 356, 4.10.2018 г., стр. 130.
(6) ОВ C 337, 20.9.2018 г., стр. 82.
(7) Доклад A/HRC/36/37/Add.1 от 2.8.2017 г.


Судан
PDF 142kWORD 56k
Резолюция на Европейския парламент от 17 януари 2019 г. относно Судан (2019/2512(RSP))
P8_TA(2019)0034RC-B8-0053/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Судан, включително резолюциите си от 31 май 2018 г.(1), 15 март 2018 г.(2), 16 ноември 2017 г.(3) и 6 октомври 2016 г.(4),

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., по който Република Судан е страна от 1986 г.,

—  като взе предвид присъждането на наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта на защитника на правата на човека Сали Махмуд Осман през 2007 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид заключенията на Съвета относно Судан от 19 ноември 2018 г ,

—  като взе предвид изявлението на тройката (Съединените щати, Норвегия и Обединеното кралство) и Канада от 8 януари 2019 г. относно отговора на продължаващите протести в Судан,

—  като взе предвид изявленията на говорителя по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 24 декември 2018 г. и 11 януари 2019 г. относно продължаващите протести в Судан,

—  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите,

—  като взе предвид Конституцията на Судан от 2005 г.,

—  като взе предвид Споразумението от Котону, подписано от правителството на Судан през 2005 г.,

—  като взе предвид Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие,

—  като взе предвид интерактивния диалог относно положението с правата на човека в Судан, проведен от Съвета на ООН по правата на човека на 11 декември 2018 г.,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че в средата на декември правителството на Судан обяви край на субсидиите за основни стоки в отговор на главоломния ръст на инфлацията; като има предвид, че инфлацията в страната, около 122%, понастоящем е втората най-висока в света(5);

Б.  като има предвид, че от 19 декември 2018 г. по улиците в цял Судан демонстранти протестират срещу увеличенията на цените, намаляването на субсидиите за основни стоки и недостига на горива; като има предвид, че тези протести се разпространяват от градове и села до столицата Хартум;

В.  като има предвид, че демонстрациите се разширяват и на улиците излизат нови десетки хиляди души, от почти всички слоеве на суданското общество, за да протестират срещу авторитарния режим и да призоват президента Омар ал-Башир, на власт от 29 години, да се оттегли;

Г.  като има предвид, че 22 политически партии са се оттеглили от правителството в знак на солидарност с демонстрантите; като има предвид, че протестите са подкрепени от някои от бившите съюзници на президента и членове на неговата управляваща партия, считани за сериозно предизвикателство за президента ал-Башир, който се стреми да измени член 57 от Конституцията, за да получи доживотен мандат;

Д.  като има предвид, че на 1 януари 2019 г. 22 опозиционни политически партии и групи настояха президентът ал-Башир да предаде властта на „суверенен съвет“ и преходно правителство, което да определи „подходяща“ дата за демократични избори; като има предвид, че следващите президентски избори в Судан са насрочени за 2020 г.; като има предвид, че съгласно Конституцията на Судан президентът ал-Башир не може да се кандидатира отново, когато изтече настоящият му мандат; като има предвид, че някои законодатели в Судан са обявили готовността си да променят конституцията, за да удължат лимита за президентския мандат, което би позволило на президента ал-Башир да се кандидатира отново през 2020 г.;

Е.  като има предвид, че суданските органи разгръщат националните сили за сигурност, полицията и паравоенни сили, които използват прекомерна сила, за да разпръснат невъоръжени протестиращи, нанасят им побой с палки и изстрелват бойни патрони, гумени куршуми и сълзотворен газ;

Ж.  като има предвид, че президентът ал-Башир е единственият действащ държавен глава, срещу когото са повдигнати престъпления срещу човечеството, военни престъпления и геноцид, извършени по време на неговата кампания за етническо прочистване в Дарфур, с две висящи заповеди за арест, издадени на 4 март 2009 г. и 12 юли 2010 г. от Международния наказателен съд (МНС); като има предвид, че макар Судан да не е страна по Римския статут, Резолюция 1593 (2005) на Съвета за сигурност на ООН изисква той да оказва сътрудничество на МНС; като има предвид, че въпреки заповедта за арест, президентът ал-Башир продължава да извършва престъпления безнаказано, като разширява бомбардировките и нападенията срещу цивилни лица отвъд Дарфур до суданските щати Сини Нил и Южен Кордофан;

З.  като има предвид, че според международни организации в областта на правата на човека до 1 януари 2019 г. броят на жертвите е достигнал 45; като има предвид, че правителството на Судан съобщава само за 24 смъртни случая; като има предвид, че на 9 януари 2019 г. са били убити още трима протестиращи по време на антиправителствена демонстрация в Судан; като има предвид, че на същия ден в Хартум е проведен първият по рода си митинг в подкрепа на президента ал-Башир;

И.  като има предвид, че според суданското правителство за три седмици на протести полицията е арестувала 816 души, но според гражданското общество действителният брой е много по-голям; като има предвид, че няколко преподаватели от Университета на Хартум са арестувани, след като са се присъединили към протестите; като има предвид, че продължават да бъдат задържани редица опозиционни лидери, журналисти, защитници на правата на човека, университетски преподаватели и студенти, включително хора с тежки наранявания, без право на посещения на роднини, адвокати или лекари;

Й.  като има предвид, че на 8 януари 2019 г. Сали Махмуд Осман, судански адвокат в областта на правата на човека и носител на наградата „Сахаров“ за 2007 г., е задържан в неговата адвокатска кантора; като има предвид, че органите са потвърдили, че той е задържан, но не са разкрили къде се намира; като има предвид, че семейството на г-н Осман е особено притеснено за задържането му поради високото му кръвно налягане и диабета, които изискват медицинско наблюдение;

К.  като има предвид, че вълната от арести включва много защитници на правата на човека и редица членове на опозиционни партии;

Л.  като има предвид, че на 8 януари 2019 г. бившият вицепрезидент Али Осман Таха е предупредил противниците на правителството, че военните „бригади“ ще защитят страната;

М.  като има предвид, че свободните, независими и безпристрастни медии са един от основните стълбове на демократичното общество; като има предвид, че правителството е блокирало достъпа до сайтове на социални медии, а няколко вестника са решили да не бъдат отпечатвани, след като Суданската национална служба за разузнаване и сигурност (NISS) е издала ограничения за публикуването на информация, свързана с протестите; като има предвид, че широкото използване на частни виртуални мрежи (VPN) позволява на хората да споделят графични снимки и видеоклипове на протестиращи, които са ранени или убити; като има предвид, че Судан се нарежда на174-то място от 180 страни в Световния индекс за свобода на печата на организацията „Репортери без граници“ за 2018 г.; като има предвид, че на 13 януари 2019 г. Асоциацията на суданските професионалисти, която включва например лекари, преподаватели и инженери, отправя призив за протест в столицата Хартум и други градове като Мадани (на изток), Кости (на юг) и Донгола (на север) за „седмица на въстания“; като има предвид, че за първи път е отправен призив за протест и в Нияла и Ал-Фашер, в района на конфликта в Дарфур;

Н.  като има предвид, че според защитници на правата на човека, особено са били тормозени и арестувани в цялата страна хора от района на Дарфур, дори ако не са участвали в демонстрации;

О.  като има предвид, че Судан все още не е ратифицирал други ключови универсални договори в областта на правата на човека, включително Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне и Конвенцията за премахване на дискриминацията по отношение на жените;

П.  като има предвид, че тройката, съставена от САЩ, Норвегия и Обединеното кралство и подкрепена от Канада, осъди публично бруталните репресии срещу демонстрациите в Судан;

Р.  като има предвид, че ЕС поддържа контакти на високо равнище с правителството на Судан, включително посещения на членове на Комисията в Судан;

С.  като има предвид, че Судан е определен като четвъртото най-лошо място за християните в световния индекс за преследването на християните за 2018 г. на неправителствената организация „Отворени врати“ (Open Doors International); като има предвид, че положението на други религиозни малцинства или невярващи е също толкова трудно;

1.  осъжда остро прекомерната употреба на сила от NISS по време на масовите протести и продължаващите репресии на органите в Судан, които продължават да са насочени към активисти и защитници на правата на човека, както и към адвокати, учители, студенти и лекари;

2.  призовава правителството на Судан да прекрати смъртоносната употреба на сила, произволните арести и задържането на мирни демонстранти и да предотврати нови кръвопролития и използване на изтезания; подчертава, че всички правоприлагащи органи и органи за сигурност следва да действат под прекия контрол на правителството и в съответствие с конституционните и международните ангажименти на Судан;

3.  изразява своите съболезнования на жертвите на насилието, започнало с началото на масовите протести, и на техните семейства;

4.  призовава за незабавното и безусловно освобождаване на носителя на наградата „Сахаров“ Сали Махмуд Осман и настоятелно призовава органите на Судан да му гарантират спешна медицинска помощ и безпрепятствен достъп до неговия адвокат и до семейството му;

5.  отправя искане към правителството на Судан да зачита правото на хората да изразяват своите опасения и да позволи на всички защитници на правата на човека в Судан да упражняват своята законна дейност в защита на правата на човека без никакви ограничения или репресивни мерки;

6.  особено е обезпокоен за съдбата на 32 студенти от дарфурски произход, арестувани на 23 декември 2018 г. от суданските органи, които са били изложени пред медиите с твърдения, че са обучени в Израел, и които са обвинявани за продължаващите протести;

7.  призовава правителството на Судан незабавно и безусловно да освободи всички защитници на правата на човека, журналисти, лидери на политическата опозиция и други протестиращи, които понастоящем са задържани без обвинение или съдебен процес, и да позволи на лицата, изправени пред съдебен процес, да получат пълен достъп до процесуално представителство; призовава правителството на Судан да разкрие местонахождението им;

8.  призовава правителството на Судан да разследва своевременно всички твърдения за изтезания, малтретиране и произволно задържане и прекомерно използване на сила срещу лица, задържани от полицията и Националната служба за разузнаване и сигурност (NISS), включително отказването на необходимо медицинско лечение, както и да стартира справедливи съдебни процеси срещу отговорните лица, с оглед публикуване на резултатите и подвеждане на извършителите под отговорност в съответствие с международните стандарти;

9.  счита, че свободните, независими и безпристрастни медии са един от съществените стълбове на демократичното общество, където откритите дебати изпълняват решаваща роля; призовава ЕС да увеличи усилията си за подкрепа на свободата на изразяване на мнение чрез своите външни политики и инструменти, в т.ч. в Судан;

10.  призовава за незабавно прекратяване на ограниченията, наложени върху достъпа до интернет, и ограничаването на свободата на изразяване чрез цензурирането на вестници, и настоятелно призовава Судан да предприеме реформи, за да гарантира свободата на изразяване, в съответствие със своите конституционни задължения и международни ангажименти, включително Споразумението от Котону, изменено за първи път в Люксембург на 25 юни 2005 г.;

11.  изразява съжаление за насърчаваното от държавата преследване на християни, други религии и невярващи лица, както и за закриването и разрушаването на църкви; заявява отново, че свободата на религията, на съвестта или на вярата е всеобщо човешко право, което трябва да се защитава навсякъде и за всекиго;

12.  подчертава значението на спазването на изборния график, но отбелязва със загриженост, че процесът на промяна на Конституцията на Судан, за да се позволи на президента ал-Башир да се кандидатира отново за президент, е започнал;

13.  отново повтаря искането си президентът ал-Башир да спазва международното право в съответствие с конвенциите и договорите, по които неговото правителство е страна; подкрепя също така ролята на МНС за даване ход на повдигнатите срещу него обвинения във военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид;

14.  припомня изявлението от 31 май 2018 г. на члена на Комисията Стилианидис в Европейския парламент, в което той заяви, че ЕС ще продължи да използва различните средства, с които разполага, за да насърчава и защитава правата на жените и момичетата в Судан, включително като увеличава техния достъп до качествено образование и здравни услуги и повишава осведомеността за техните права сред общностите, по-специално с оглед на намаляването на вредните практики, като например гениталното осакатяване на жени;

15.  настоятелно призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) и държавите членки да гарантират, че „управлението на миграцията“ и действията за борба с тероризма не подкопават подкрепата за правата на човека; изразява загриженост, че сътрудничеството на ЕС и отделните държави членки със Судан в областта на миграцията се използва от режима като извинение и за засилване на неговата способност да контролира и потиска хората, например чрез укрепване на капацитета за наблюдение, включително по границите, и чрез предоставяне на оборудване, като например биометрично оборудване; поради това призовава ЕС и неговите държави членки да гарантират пълна прозрачност по отношение на проекти, включващи Судан, в областта на сигурността, в т.ч. всички планирани дейности и бенефициенти на финансиране от ЕС и национално финансиране;

16.  повтаря призива си за забрана в ЕС на износа, продажбата, модернизацията и поддръжката на всякакъв вид оборудване в областта на сигурността, което може да бъде използвано или е използвано за вътрешни репресии, включително техника за наблюдение на интернет, за държави с особено лоши резултати в областта на правата на човека като Судан;

17.  отбелязва изявленията на говорителя на Европейската служба за външна дейност в контекста на продължаващите протести; призовава ЗП/ВП публично да осъди тревожната ситуация в Судан и да използва всички налични средства за оказване на влияние, за да окаже натиск върху суданските органи да сложат край на продължаващото насилие и репресии, масовите арести и убийства, и да ги насърчи да спазват ангажиментите си към международните норми и международното право;

18.  подчертава ангажимента на ЕС за предоставяне на хуманитарна помощ и за подкрепа на организациите на гражданското общество в Судан и насърчава ЕС и неговите държави членки да продължат да полагат усилия в тези области; настоятелно призовава Комисията допълнително да засили финансовата подкрепа за защитниците на правата на човека и организациите на гражданското общество в Судан по линия на Европейския фонд за развитие;

19.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителството на Судан, Африканския съюз, генералния секретар на Организацията на обединените нации, съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС и Панафриканския парламент.

(1) Приети текстове, P8_TA(2018)0233.
(2) Приети текстове, P8_TA(2018)0080.
(3) ОВ C 356, 4.10.2018 г., стр. 50.
(4) OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 33.
(5) Изчисления на професор Стийв Х. Ханке, Университет „Джон Хопкинс“. https://allafrica.com/stories/201807230267.html


Програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва *
PDF 182kWORD 59k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 януари 2019 г. относно предложението за регламент на Съвета за създаване програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва (програма „Игналина“) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1369/2013 на Съвета (COM(2018)0466 – C8-0394/2018 – 2018/0251(NLE))
P8_TA(2019)0035A8-0413/2018

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0466),

—  като взе предвид Акта за присъединяване от 2003 г., и по-специално член 3 от Протокол № 4 към него,

—  като взе предвид искането за становище, получено от Съвета (C8-0394/2018),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0413/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Съгласно Протокол № 4 към Акта за присъединяване от 2003 г. относно ядрената централа „Игналина“1, Литва се задължи да затвори блок 1 и блок 2 на ядрената централа „Игналина“, съответно до 31 декември 2004 г. и 31 декември 2009 г., и впоследствие да изведе от експлоатация тези блокове.
(1)  Съгласно Протокол № 4 към Акта за присъединяване от 2003 г. относно ядрената централа „Игналина“1, Литва се задължи да затвори блок 1 и блок 2 на ядрената централа „Игналина“, съответно до 31 декември 2004 г. и 31 декември 2009 г., и впоследствие да изведе от експлоатация тези блокове. Протокол № 4 продължава да бъде правно основание на програма „Игналина“.
_____________
_________________
1 ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 944.
1 ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 944.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  В съответствие със своите задължения по силата на Акта за присъединяване и с помощта на Съюза Литва затвори двата блока в рамките на съответните срокове и осъществи значителен напредък към тяхното извеждане от експлоатация. Необходима е още работа с цел продължаване на намаляването на нивото на радиационна опасност. Въз основа на наличните оценки са необходими допълнителни финансови ресурси за тази цел за периода след 2020 г.
(2)  В съответствие със своите задължения по силата на Акта за присъединяване и с помощта на Съюза Литва затвори двата блока в рамките на съответните срокове и осъществи значителен напредък към тяхното извеждане от експлоатация. Необходима е още работа с цел продължаване на намаляването на нивото на радиационна опасност. Въз основа на наличните оценки и планираната крайна дата за затваряне през 2038 г. са необходими съществени допълнителни финансови ресурси за тази цел за периода след 2020 г. За да се даде възможност за приключване на плана за извеждане от експлоатация до 2038 г., ще бъде необходимо да се преодолее финансовият дефицит в размер на 1 548 милиона евро.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Дейностите, обхванати от настоящия регламент, следва да съответстват на приложимото законодателство на Съюза и на приложимото национално законодателство. Извеждането от експлоатация на ядрената централа, обхванато от настоящия регламент, следва да се извършва в съответствие със законодателството в областта на ядрената безопасност, а именно Директива 2009/71/Евратом на Съвета(1), и в областта на управлението на отпадъците, а именно Директива 2011/70/Евратом на Съвета(2). Литва продължава да носи крайната отговорност за ядрената безопасност, както и за безопасността на отработено гориво и за управлението на радиоактивните отпадъци.
(3)  Дейностите, обхванати от настоящия регламент, следва да съответстват на приложимото законодателство на Съюза и на приложимото национално законодателство. Извеждането от експлоатация на ядрената централа, обхванато от настоящия регламент, следва да се извършва в съответствие със законодателството в областта на ядрената безопасност, а именно Директива 2009/71/Евратом на Съвета(1), и в областта на управлението на отпадъците, а именно Директива 2011/70/Евратом на Съвета(2). Литва продължава да носи крайната отговорност за ядрената безопасност, както и за безопасността на отработено гориво и за управлението на радиоактивните отпадъци. Директива 2011/70/Евратом обаче дава възможност за финансов принос на Съюза в широк кръг от проекти за извеждане от експлоатация, включително съхранение и погребване на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. Въпреки че Директива 2011/70/Евратом посочва, че разходите за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци са за сметка на тези, които са генерирали съответните материали, тази разпоредба не може да се прилага със задна дата за Литва, която е затворила АЕЦ „Игналина“ преди приемането на посочената директива и поради това не е била в състояние да задели достатъчно средства за съхранението и погребването на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци.
_____________
_________________
1 Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 2009 г. за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации (ОВ L 172, 2.7.2009 г., стр. 18).
1 Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 2009 г. за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации (ОВ L 172, 2.7.2009 г., стр. 18).
2 Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 2011 г. за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци (ОВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 48).
2 Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 2011 г. за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци (ОВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 48).
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Като се отчита, че преждевременното затваряне и извеждане от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ с два 1500 MW реактора тип RBMK, наследени от бившия Съветски съюз, беше безпрецедентно по характер и представляваше изключителна финансова тежест за Литва, несъизмерима с размера и икономическата мощ на страната, в Протокол № 4 беше посочено, че помощта от Съюза в рамките на програмата „Игналина“ трябва да продължи без прекъсване и след 2006 г., за периода на следващите финансови перспективи.
(4)  Като се отчита, че преждевременното затваряне и извеждане от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ с два 1500 MW реактора тип RBMK (канални реактори с графитен забавител), подобни на използваните в Чернобил, наследени от бившия Съветски съюз, беше безпрецедентно по характер, предвид факта, че никъде по света в практиката няма случаи на демонтиране на реактор с подобна конструкция, и представляваше изключителна финансова тежест за Литва, несъизмерима с размера и икономическата мощ на страната, в Протокол № 4 беше посочено, че помощта от Съюза в рамките на програмата „Игналина“ трябва да продължи без прекъсване и след 2006 г., за периода на следващите финансови перспективи до крайната дата на затваряне, която понастоящем е планирана за 2038 г.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Програмата следва също така да осигури разпространението на знанията, придобити при изпълнението, сред всички държави членки, координирано и в синергия с други съответни програми на Съюза за дейности по извеждане от експлоатация в България и Словакия, както и със Съвместния изследователски център на Комисията; тъй като такива мерки носят най-голямата добавена стойност за Съюза.
(10)  Програмата следва също така да осигури разпространението на знанията, придобити при изпълнението, сред всички държави членки, координирано и в синергия с други съответни програми на Съюза за дейности по извеждане от експлоатация в България и Словакия, както и със Съвместния изследователски център на Комисията. С оглед на това тези мерки да носят най-голямата добавена стойност за Съюза, финансирането за разпространението на знания не следва да бъде част от финансирането за дейности по извеждане от експлоатация, а следва да се осигурява от други финансови източници на Съюза.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  За да се осигури възможно най-голяма ефикасност, извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ следва да бъде извършено, като се ангажират най-добрите технически експерти и като се вземат надлежно предвид естеството и технологическите спецификации на инсталациите, които предстои да бъдат изведени от експлоатация, както по този начин се отчитат най-добрите международни практики.
(11)  За да се осигури възможно най-голяма ефикасност, извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ следва да бъде извършено, като се ангажират най-добрите технически експерти и като се вземат надлежно предвид естеството и технологическите спецификации на инсталациите, които предстои да бъдат изведени от експлоатация, както по този начин се отчитат най-добрите международни практики и се гарантира конкурентно възнаграждение за квалифициран персонал.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  Комисията и Литва следва да осигурят ефективен мониторинг и контрол върху развитието на процеса на извеждане от експлоатация с цел гарантиране на най-високата добавена стойност за Съюза от финансовите средства, разпределени съгласно настоящия регламент, въпреки че крайната отговорност по извеждането от експлоатация се носи от Литва. Това включва ефективното измерване на напредъка и качеството на изпълнението, както и прилагането на коригиращи мерки, ако е необходимо.
(12)  Комисията и Литва следва да осигурят ефективен мониторинг и контрол върху развитието на процеса на извеждане от експлоатация с цел гарантиране на най-високата добавена стойност за Съюза от финансовите средства, разпределени съгласно настоящия регламент. Това включва ефективен мониторинг на напредъка и качеството на изпълнението, както и прилагането, заедно с Литва и Съюза, на коригиращи мерки, ако е необходимо.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Програмата следва да се изпълнява със съвместно финансово усилие на Съюза и Литва. Максималният праг на съфинансиране от Съюза следва да бъде установен съгласно практиката на съфинансиране, въведена по предходните програми. Като се вземе предвид практиката на сходни програми на Съюза и укрепналата икономика на Литва от започването на програмата за извеждане от експлоатация на „Игналина“ до края на изпълнението на дейностите, финансирани съгласно настоящия регламент, ставката на съфинансиране от Съюза не следва да надвишава 80% от допустимите разходи. Оставащото съфинансиране следва да се осигури от Литва и източници, различни от бюджета на Съюза, по-специално от международни финансови институции и други донори.
(16)  Програмата следва да се изпълнява със съвместно финансово усилие на Съюза и Литва. В Протокол № 4 от Акта за присъединяване от 2003 г. се посочва, че приносът на Съюза за определени мерки по програма „Игналина“ може да достигне до 100% от общите разходи. Прагът на съфинансиране от Съюза следва да бъде установен съгласно практиката на съфинансиране, въведена по предходните програми. Като се вземат предвид констатациите в доклада на Комисията от 2018 г. относно оценката и изпълнението на програмите на ЕС за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в България, Словакия и Литва и политическият ангажимент на Литва да допринесе с 14% от общите разходи за извеждане от експлоатация, ставката на съфинансиране от Съюза от започването на програмата за извеждане от експлоатация на „Игналина“ до края на изпълнението на дейностите, финансирани съгласно настоящия регламент, следва да бъде 86% от допустимите разходи. Оставащото съфинансиране следва да се осигури от Литва и източници, различни от бюджета на Съюза. Следва да се положат усилия за привличане на финансиране от други източници, по-специално от международни финансови институции и други донори.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)
(16a)   Извън обхвата на програма „Игналина“ Литва продължава да носи крайната отговорност за развитието и инвестирането в региона на Игналина, който се характеризира с ниски доходи и с най-високите равнища на безработица в страната, главно поради затварянето на ядрената централа „Игналина“, която е била най-големият работодател в региона.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  Програмата попада в обхвата на литовската национална програма съгласно Директива 2011/70/Евратом на Съвета.
(19)  Програмата попада в обхвата на литовската национална програма съгласно Директива 2011/70/Евратом на Съвета и може да допринася за нейното изпълнение, без да се засяга тази директива.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)
(23a)   По исторически причини финансовата подкрепа от Съюза за извеждането от експлоатация на ядрения реактор „Игналина“ е напълно оправдано, но програмата не следва да създава прецедент за използването на средства от Съюза за извеждането от експлоатация на други ядрени реактори. Всяка държава членка следва да има моралното задължение да избягва прехвърлянето върху идните поколения на неоправдана тежест, свързана с отработено гориво и радиоактивни отпадъци, включително всякакви радиоактивни отпадъци, очаквани от извеждането от експлоатация на съществуващите ядрени инсталации. Националните политики следва да се основават на принципа „замърсителят плаща“.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 23 б (ново)
(23б)   В препоръка 2006/851/Евратом на Комисията се посочва, че в съответствие с принципа „замърсителят плаща“ ядрените оператори следва да отделят адекватни финансови ресурси по време на производствения живот на инсталациите за покриване на бъдещите разходи за извеждане от експлоатация.
Изменение 13
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
1.  Общата цел на програмата е да подпомогне Литва в извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ със специален акцент върху управлението на предизвикателствата пред радиационната безопасност в процеса на извеждането от експлоатация, като същевременно се осигури широко разпространение сред всички държави – членки на ЕС на придобитите по този начин знания за извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения.
1.  Общата цел на програмата е да подпомогне адекватно Литва в безопасното извеждане от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ със специален акцент върху управлението на предизвикателствата пред радиационната безопасност в процеса на извеждането от експлоатация, включително като се осигури безопасност на междинното съхранение на отработеното гориво.
Изменение 14
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2
2.  Конкретната цел на програмата е да се извърши демонтиране и деконтаминиране на оборудването и шахтите на реакторите на „Игналина“ в съответствие с плана за извеждане от експлоатация, да се продължи безопасното управление на наследените и на генерираните по време на извеждането от експлоатация отпадъци и да се разпространят натрупаните знания сред заинтересованите страни от ЕС.
2.  Основната цел на програмата е да се извърши демонтиране и деконтаминиране на оборудването и шахтите на реакторите на „Игналина“ в съответствие с плана за извеждане от експлоатация и да се продължи безопасното управление на наследените и на генерираните по време на извеждането от експлоатация отпадъци.
Изменение 15
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 а (нов)
2a.  Програмата също така има за допълнителна цел да осигури широко разпространение във всички държави членки на генерираните знания за извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения. Допълнителната цел се финансира от програмата за финансова помощ за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци (COM(2018)0467).
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3
3.   Подробно описание на конкретната цел е поместено в приложение I. Посредством актове за изпълнение Комисията може да изменя приложение I в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 12, параграф 2.
3.   Подробно описание на основната цел е поместено в приложение I.
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
1.  Финансовият пакет за изпълнение на програмата за периода 2021 – 2027 г. е 552 000 000 EUR на база сегашни цени.
1.  Финансовият пакет за изпълнение на програмата за периода 2021 – 2027 г. е 780 000 000 EUR на база сегашни цени за изпълнението на основната цел на програмата (дейности по извеждане от експлоатация).
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1
Цялостната максимална ставка на съфинансиране от Съюза, приложима по програмата, не надхвърля 80%. Останалата част от финансирането се осигурява от Литва и от допълнителни източници, различни от бюджета на Съюза.
Цялостната ставка на съфинансиране от Съюза, приложима по програмата, е 86%. Останалата част от финансирането се осигурява от Литва и от допълнителни източници, различни от бюджета на Съюза.
Изменение 19
Предложение за регламент
Приложение I – параграф 4
4.  Основните предизвикателства, свързани с радиационната безопасност, за периода на финансиране 2021 – 2027 г. се разглеждат в рамките на дейности по точки Т.1, Т.2 и Т.4. По-специално демонтирането на активните зони на реакторите е обхванато по точка Т.2. Второстепенните предизвикателства се разглеждат по точка Т.3, а точки Т.0 и Т.5 обхващат спомагателните дейности по извеждането от експлоатация.
4.  Основните предизвикателства, свързани с радиационната безопасност, за периода на финансиране 2021 – 2027 г. се разглеждат в рамките на дейности по точки Т.1, Т.2, Т.3 и Т.4. По-специално демонтирането на активните зони на реакторите е обхванато по точка Т.2. Точки Т.0 и Т.5 обхващат спомагателните дейности по извеждането от експлоатация.
Изменение 20
Предложение за регламент
Приложение I – параграф 5 – таблица 1 – точка Р.3

Текст, предложен от Комисията

ТАБЛИЦА 1

#

Точка

Приоритет

Т.3

Манипулиране на отработеното ядрено гориво

II

Изменение

ТАБЛИЦА 1

#

Точка

Приоритет

Т.3

Манипулиране на отработеното ядрено гориво

I

Изменение 21
Предложение за регламент
Приложение I – параграф 7
7.  Погребването на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци в дълбоки геоложки хранилища е изключено от обхвата на програмата, а Литва следва да разгледа този въпрос в своята национална програма за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, както се изисква от Директива 2011/70/Евратом на Съвета.
7.  Въпреки че погребването на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци в дълбоки геоложки хранилища е изключено от обхвата на Програмата през периода 2021 – 2027 г., Литва и Съюзът следва да започнат навременни консултации относно възможността тези дейности да бъдат включени в обхвата на програмата в рамките на следващата многогодишна финансова рамка.

Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2017 г.
PDF 198kWORD 68k
Резолюция на Европейския парламент от 17 януари 2019 г. относно годишния доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2017 г. (2018/2151(INI))
P8_TA(2019)0036A8-0479/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид доклада за дейността на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за 2017 г.,

—  като взе предвид финансовия доклад на ЕИБ за 2017 г. и статистическия доклад на ЕИБ за 2017 г.,

—  като взе предвид доклада относно устойчивото развитие за 2017 г., доклада относно основаната на три стълба оценка на операциите на ЕИБ в рамките на ЕС за 2017 г. и доклада относно резултатите извън ЕС на Европейската инвестиционна банка за 2017 г.,

—  като взе предвид годишните доклади на Одитния комитет за 2017 г.,

—  като взе предвид доклада за изпълнението на политиката на ЕИБ за прозрачност през 2017 г. и доклада за корпоративното управление за 2017 г.,

—  като взе предвид решението на Европейския омбудсман по дело 1316/2016/TN относно твърденията за пропуски в политиката на Европейската инвестиционна банка за прозрачност(1),

—  като взе предвид прегледа на механизма за подаване на жалби, произтичащ от решението на Европейския омбудсман по дело 1316/2016/TN относно твърденията за пропуски в политиката на Европейската инвестиционна банка за прозрачност,

—  като взе предвид доклада за дейността на Службата на директора по проверка на съответствието на ЕИБ за 2017 г. и доклада за дейността на групата на ЕИБ в областта на борбата с измамите за 2017 г.,

—  като взе предвид оперативния план на групата на ЕИБ за периода 2017—2019 г.,

—  като взе предвид член 3 и член 9 от Договора за Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 и 309 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Протокол № 5 към него за устава на ЕИБ и Протокол № 28 към него за икономическото, социалното и териториалното сближаване,

—  като взе предвид процедурния правилник на Европейската инвестиционна банка,

—  като взе предвид своите резолюции от 27 април 2017 г. относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2015 г. — Годишен доклад за 2015 г.(2), и от 3 май 2018 г. относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2016 г. — Годишен доклад за 2016 г.(3),

—  като взе предвид Решение № 1080/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно външния мандат на ЕИБ за периода 2007 — 2013 г.(4) и Решение № 466/2014/EС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза(5),

—  като взе предвид Регламент (EС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически инвестиции(6),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 14 септември 2016 г. относно удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (COM(2016)0597, SWD(2016)0297 и SWD(2016)0298),

—  като взе предвид извършения от Ernst & Young ad hoc одит на прилагането на Регламент (ЕС) 2015/1017 („Регламент за ЕФСИ“) от 8 ноември 2016 г.,

—  като взе предвид доклада на Комисията от 28 май 2018 г. относно управлението на гаранционния фонд на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) през 2017 г. (COM(2018)0345 final),

—  като взе предвид доклада от юни 2018 г. за оценката на операциите на ЕИБ относно оценяването на ЕФСИ,

—  като взе предвид доклада на Комисията от 29 юни 2018 г.: Подробен доклад до Европейския парламент и Съвета относно използването на гаранцията на ЕС по Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и функционирането на гаранционния фонд на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) (COM(2018)0497),

—  като взе предвид тристранното споразумение от септември 2016 г. между Европейската комисия, Европейската сметна палата и Европейската инвестиционна банка,

—  като взе предвид информационните документи на Европейската сметна палата относно бъдещето на финансите на ЕС: реформа на начина, по който функционира бюджетът на ЕС, от февруари 2018 г., и относно предложението на Комисията за многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. от юли 2018 г.,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по международна търговия (A8-0479/2018),

A.  като има предвид, че мисията на ЕИБ е да допринася за интеграцията, балансираното развитие и икономическото и социално сближаване на държавите членки чрез набиране на значителни средства на капиталовите пазари и чрез кредитиране на тези средства при благоприятни условия за проекти, подпомагащи постигането на целите на политиката на ЕС;

Б.  като има предвид, че ЕИБ е в основата на усилията за икономическо възстановяване на равнището на Съюза — с две последователни увеличения на капитала и благодарение на ключовата си роля в изпълнението на Плана за инвестиции за Европа чрез управлението на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ);

В.  като има предвид, че ЕИБ следва да допринася за приобщаващия растеж, устойчивата и качествена заетост и намаляването на неравенствата;

Г.  като има предвид, че редовното и задълбочено оценяване на потребностите в различни сектори е от ключово значение за разкриването на недостиг на инвестиции и на пречките в различните региони, но и за установяването на съвкупност от възможности с потенциал за растеж и създаване на работни места, за допълнителен принос към целите на Парижкото споразумение от 2015 г. и адекватно калибриране на естеството и размера на неефективностите на пазара в зависимост от съществуващите външни фактори и нуждите на секторното и териториалното развитие;

Д.  като има предвид, че ролята на ЕИБ за привличане на публични средства е от съществено значение за способността на Съюза да реагира и да се приспособява към новите икономически и екологични тенденции и рискове и към геополитическата несигурност, като същевременно се увеличава и укрепва надзорът на риска и управлението на пруденциалния риск на групата на ЕИБ;

Е.  като има предвид, че през последните години групата на ЕИБ отбеляза значителна промяна в естеството, обема, рисковия профил и сложността на своята дейност по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции („ЕФСИ“), с тенденция за увеличаване на броя на по-малките операции, подкрепени от гаранцията на ЕС в рамките на ЕФСИ, както и значително увеличение на мандатите, управлявани от името на Европейската комисия, и ръст в предоставянето на консултантски услуги;

Ж.  като има предвид, че излизането на Обединеното кралство от ЕС ще окаже въздействие върху собствения капитал на ЕИБ, адекватността и предстоящия кредитен капацитет;

З.  като има предвид, че ЕИБ следва да създава добавена стойност с най-високо равнище на почтеност, добро управление, и по-специално най-високо равнище на прозрачност и отчетност с оглед на констатациите на омбудсмана в решението по дело 1316/2016/TN относно твърденията за пропуски в политиката на Европейската инвестиционна банка за прозрачност(7), както и в съответствие с приложимите най-добри банкови практики;

И.  като има предвид, че борбата с всички форми на изпиране на пари, финансиране на тероризма и вредни данъчни практики следва да остане постоянен приоритет на ЕИБ;

Й.  като има предвид, че към 31 декември 2017 г. акционерите на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) бяха ЕИБ (58,5%), Съюзът, представляван от Европейската комисия (29,7%), и 32 финансови институции (11,8%); като има предвид, че по-голямата част от операциите на ЕИФ понастоящем се финансират от специални споразумения за мандати с трети страни.

Ролята на ЕИБ за осигуряване на добавящи стойност стратегически публични инвестиции

1.  посочва, че публичните инвестиции все още са необходими за преодоляване на недостига на инвестиции в различни сектори, които остават под равнищата отпреди кризата в най-уязвимите държави членки и държавите — бенефициери на Кохезионния фонд, за да продължат да се възстановяват от въздействието на кризата и за да се даде тласък на дългосрочния и устойчив растеж, заетост и сближаване в Съюза;

2.  отбелязва, че общият размер на записания капитал на ЕИБ е 243 милиарда евро; отбелязва, че акционерите на ЕИБ включват всички държави членки и че в допълнение към внесения капитал държавите членки се ангажират също така да предоставят допълнителен капитал при поискване; изтъква, че четиримата най-големи акционери са Германия, Франция, Италия и Обединеното кралство, всеки от които има дял от 39,14 милиарда евро и 16,11% от общата сума;

3.  отбелязва, че според оперативната си стратегия ЕИБ има за цел да подкрепя европейските стратегически цели, като например възстановяване на конкурентоспособността на ЕС и дългосрочен икономически растеж и създаване на работни места, улесняване на достъпа до финансиране за малките и средни предприятия (МСП), опазване на околната среда и насърчаване на енергийния преход чрез финансиране на проекти за адаптиране към изменението на климата и смекчаване на последиците от него, справяне с кризата с работните места, пред която е изправено младото поколение в ЕС, подкрепа на инфраструктурни проекти и подпомагане на смекчаването на причините за миграцията;

4.  счита, че ЕИБ има важна финансова роля, която може да доведе до значителни резултати по отношение на намаляването на неравенствата в Съюза, и призовава ЕИБ да съсредоточи инвестициите, които допринасят за целите на Парижкото споразумение от 2015 г. и засилват конкурентоспособността и равните възможности и които подкрепят политиката на сближаване, в по-слабо развитите региони;

5.  призовава ЕИБ да продължи да преодолява повтарящите се пропуски в инвестициите и текущата структурна неефективност на пазара, като разработва цялостни разходи в средносрочен и дългосрочен план, улеснява съфинансирането на национално равнище и инвестиционните планове, наред с другото, за регионите и общините на Съюза, които се характеризират с ниски доходи и са изправени пред повече инвестиционни пречки;

6.  подчертава, че приоритетите на ЕИБ в плана за действие за периода 2017—2019 г. следва да са съсредоточени върху ефективното изпълнение на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентно и устойчиво развитие;

7.  подчертава факта, че условията за отпускане на заеми от страна на ЕИБ следва да улеснят развитието на периферните региони на ЕС чрез насърчаване на растежа и заетостта; призовава ЕИБ да укрепи значително механизмите за предоставяне на техническа помощ и финансови експертни знания на местните и регионалните органи преди одобрението на проектите с цел подобряване на достъпността и включване на всички държави членки, особено тези с по-нисък процент на успеваемост по отношение на одобрени проекти;

8.  насърчава ЕИБ да разработи устойчиви възможности за финансиране и благоприятна инвестиционна среда, които да отразяват ангажиментите и целите на политиките на Съюза, с цел насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване и иновациите в рамките на Съюза, както и за да се засили социалното и екологичното измерение на инвестициите на ЕИБ чрез преодоляване на недостига на инвестиции в социалния сектор и по отношение на безопасността на инфраструктурата; призовава ЕИБ в случаите на големи инфраструктурни проекти да взема под внимание всички свързани с това рискове от въздействие върху околната среда и да финансира само онези, които показват истинска добавена стойност за местното население, както и в екологичен, социален и икономически аспект; подчертава значението на стриктния мониторинг на потенциалните рискове от корупция и измами в този контекст, както и на извършването на внимателни предварителни и последващи оценки по отношение на подлежащите на финансиране проекти;

9.  насърчава ЕИБ непрекъснато да информира заинтересованите страни за финансовите възможности и да предоставя подходящи консултантски услуги, когато е необходимо, въпреки че инструментите на ЕИБ са обусловени от търсенето;

10.  подчертава, че в рамките на текущите преговори относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз трябва да се определят подробни договорености относно всички задължения на Обединеното кралство към ЕИБ, за да се гарантира, че способността на ЕИБ да изпълни своите цели не е компрометирана;

Насърчаване на инвестициите в ключови стратегически области

11.  отбелязва, че според финансовия доклад на ЕИБ за 2017 г. кредитирането на банката за 2017 г. е възлизало на 69,9 милиарда евро (62,6 милиарда евро в рамките на ЕС и 7,3 милиарда евро извън ЕС), което е по-малко в сравнение с последните 5 години (2013—2016 г.), с понижение до под 70 милиарда евро, но въпреки това е в рамките на гъвкавостта от 10%, предвидена в оперативния план на ЕИБ, както и отбелязва стабилността и качеството на общия кредитен портфейл с 0,3% кредити с влошено качество — стойност, подобна на тази от 2016 г.;

12.  отбелязва, че Европейският съюз предоставя гаранция на ЕИБ, което е обичайно за финансовите институции, определени от държавите членки да подпомагат постигането на цели от обществен интерес; посочва обаче, че положението налага прилагането на по-отговорни кредитни политики, така че финансовите средства да се изразходват ефективно за Съюза като цяло, неговите държави членки и обществения интерес; призовава ЕИБ, която осъществява дейността си съобразно мандат за развитие, да гарантира спазването в по-голяма степен на целите на своята политика в областта на околната среда и на своята социална политика, както и на целите на ООН за устойчиво развитие, включително при съфинансирани проекти или вноски в инвестиционни фондове и фондове за дялово участие;

13.  отново изразява своята загриженост, че половината от държавите членки са получили 80% от общия размер на инвестициите на ЕИБ в рамките на ЕС, докато останалите 14 държави членки са получили едва 10% от тази инвестиция; освен това заявява отново, че три държави членки са получили съответно 16%, 15% и 11%; изисква от Банката да включи в своята отчетна разбивка информация относно инвестициите си в региони с ниски и в региони с високи доходи, в съответствие със собственото си проучване на инвестициите (EIBIS) и във връзка с потенциалното въздействие за преодоляването на недостига на инвестиции и пречките в региони с по-малко благоприятни условия в ЕС;

14.  приканва ЕИБ отново да прегледа прогнозите си за инвестиции на глава от населението и съответно класацията на държавите членки, тъй като актуализираните данни изглежда показват класиране, което по принцип съответства на класирането според абсолютните суми, получени от държавите членки;

15.  освен това отбелязва, че според годишния доклад на ЕИФ за 2017 г. през същата година ЕИФ е подписал трансакции на обща стойност 9,3 милиарда евро, в сравнение с 9,45 милиарда евро през 2016 г., като е мобилизирал финансиране в размер на 35,4 милиарда евро за подкрепа на МСП и дружества със средна пазарна капитализация в Европа;

16.  взема под внимание финансирането на групата на ЕИБ през 2017 г. в ЕС и извън него в подкрепа на нейните обществено-политически цели, което възлиза съответно на i) 13,8 милиарда евро за иновации и умения, ii) 18 милиарда евро за инфраструктура, iii) 16,7 милиарда евро за проекти, свързани с околната среда, и iv) 29,6 милиарда евро за МСП и дружества със средна пазарна капитализация; подчертава факта, че заради тяхното въздействие и значимост за икономиките — както местни така и национални — инвестициите в МСП, стартиращите предприятия, научните изследвания, иновациите, цифровата икономика и енергийната ефективност са най-значимият фактор за задвижването на икономическото възстановяване на ЕС и за насърчаване на създаването на качествени работни места;

17.  отбелязва, че в рамките на Съюза през 2017 г. обемът на кредитиране от ЕИБ е възлизал на 18,24 милиарда евро за хоризонталната цел за икономическо и социално сближаване и банката е достигнала 29,6% от целевите 30% инвестиции за тази цел;

18.  отбелязва, че ЕИБ е поела задължения за 25% от общия размер на финансирането си за проекти, свързани с изменението на климата, които ще достигнат 35% до 2020 г.; посочва, че тази тенденция следва да се оценява като положителна, като отбелязва, че подпомаганите проекти следва да бъдат ефективни не само в борбата с изменението на климата, но и от финансова гледна точка;

19.  отбелязва, че в рамките на Съюза 16,58 милиарда евро са били предназначени за хоризонталната цел за действия в областта на климата, чрез което ЕИБ е допринесла за привеждането в съответствие с Парижкото споразумение от 2015 г. и за устойчивото развитие в световен мащаб; насърчава ЕИБ да поддържа високо равнище на амбиция в тази област;

20.  приветства ангажимента на ЕИБ да приведе до 2020 г. своите операции в съответствие с Парижкото споразумение от 2015 г.; в контекста на скорошния доклад на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC) призовава ЕИБ да преразгледа своята стратегия в областта на климата, за да я приведе в съответствие с траекторията за глобално затопляне от 1,5°C;

21.  насърчава ЕИБ да засили присъствието и дейностите си в държавите от Западните Балкани, тъй като те са от стратегическо значение за ЕС и насърчаването на кредитните и инвестиционните дейности в региона е от основно значение;

22.  отбелязва предстоящия преглед на критериите на ЕИБ за енергийно кредитиране; очаква този преглед да бъде приведен в съответствие с Парижкото споразумение от 2015 г.; отново отправя своя призив към ЕИБ да даде приоритет на кредитирането на енергийно ефективни и маломащабни, децентрализирани ВЕИ и да представи амбициозен план за спиране на финансирането на проекти за изкопаеми горива; призовава ЕИБ да се стреми да се превърне в лидер в областта на действията в областта на климата и да увеличи инвестициите в сектора на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност, както и да счита тази цел за приоритет при преразглеждането на своите критерии за енергийно кредитиране;

23.  в този контекст приветства ролята на ЕИБ за издаването на облигационни емисии за повишаване на информираността относно климата (4,29 милиарда евро в сравнение с 3,8 милиарда евро през 2016 г.), което съответства на участието на банката в действия в областта на климата с цел увеличаване на инвестициите в енергийна ефективност и маломащабни възобновяеми енергийни източници със засилено местно и регионално въздействие;

24.  счита, че ЕИБ следва да продължи да утвърждава своята роля в помощ на постигането на устойчиво развитие и че действията в областта на климата следва да бъдат съсредоточени преди всичко върху незамърсяващия транспорт и чистото производство на енергия, върху намаляването на потреблението на енергия (за отопление, транспорт и производство), върху незамърсяващото промишлено производство и устойчивото земеделие и пречистване и доставяне на вода, както и върху екологичния преход въобще;

25.  припомня, че МСП са гръбнакът на европейската икономика и поради това призовава ЕИБ да преодолее недостатъчния им достъп до кредити, като подсили действащите програми, сред които Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“, и като увеличи предоставяното им финансиране; призовава за въвеждането на проактивни изисквания в политиките за МСП и микропредприятията за банките посредници, отпускащи средства от ЕИБ;

26.  посочва, че при предоставянето на подкрепа за дружества от ЕС в чужбина ЕИБ следва да отчита надлежно търговската стратегия на ЕС, включително действащите и бъдещите споразумения за свободна търговия, за услуги и инвестиционни споразумения; посочва в този контекст, че ЕИБ следва да отдели специално внимание на изискванията във връзка с интернационализацията на европейските МСП;

27.  посочва, че част от цялостната кредитна дейност на ЕИБ е предназначена за операции извън Съюза; отбелязва, че е необходимо да се осигури добра координация и допълняемост между дейностите на ЕИБ по външно кредитиране и плана на ЕС за външни инвестиции;

28.  признава усилията на ЕИБ да допринесе за целите за устойчиво развитие и за справяне с глобалните предизвикателства, свързани с миграцията; включително със стартирането на облигационни емисии за повишаване на информираността относно устойчивото развитие с цел финансиране на 17-те цели за устойчиво развитие на ООН;

Резултати от финансовите операции на ЕИБ

29.  отбелязва със задоволство заключението на Одитния комитет, че финансовите отчети, приети от Съвета на директорите на ЕИБ, представят вярно и точно финансовото състояние на банката към 31 декември 2017 г. и резултатите от нейните операции и парични потоци за 2017 г. в съответствие с приложимата счетоводна рамка;

30.  все пак отново отправя своето искане относно годишния доклад на ЕИБ и изисква от нея да представя по-всеобхватен, подробен и хармонизиран годишен доклад за дейността и значително да подобри представянето на информацията, като включва подробни и достоверни разбивки на одобрените инвестиции, подписани и изплатени за дадената година, и ангажираните финансови източници (собствени ресурси, ЕФСИ, централно управлявани програми на ЕС и др.), както и на такава информация за бенефициерите (държавите членки, публичния или частния сектор, посредници или преки получатели), подпомаганите сектори и резултатите от последващите оценки;

31.  взема под внимание обема на новите специални дейности, подписани от банката през 2017 г., които съответстват на проекти с по-висок рисков профил и възлизат на 18 милиарда евро (2016 г.: 13,1 милиарда евро), от които 2,7 милиарда евро са били на собствен риск на ЕИБ, а останалите 15,3 милиарда евро са били покрити чрез смекчаване на кредитния риск на портфейла;

32.  взема под внимание докладваните резултати от 26 приключени проекта през 2017 г. извън ЕС, за които оценката чрез рамката за измерване на резултатите (РИР) за външна намеса позволява оценяване не само според очакваните, а и според постигнатите резултати; отбелязва обаче, че по отношение на дейностите в рамките на ЕС информация е представена само за потенциалното въздействие и очакваните резултати от новите операции, подписани през 2017 г., въз основа на инструмента за основана на три стълба оценка (3PA); отново призовава банката да включи информация относно резултатите, постигнати от приключени проекти в рамките на ЕС, и да адаптира 3PA, ако това е необходимо за тази цел;

33.  счита, че е необходимо да се задълбочат критериите за проверка на равнището на допълняемост на ЕИБ, за да се насочи по-добре нейното финансиране, да се избегне дублирането на целеви групи и да се търсят всички потенциални полезни взаимодействия, когато това е възможно;

34.  насърчава укрепването на културата на резултатите в рамките на ЕИБ чрез постепенно подобряване, по-специално с цел намаляване на хоризонталните показатели за резултатите по отношение на въздействието на основните операции на ЕИБ;

35.  приканва ЕИБ редовно да представя доказателства за устойчивостта на последствията, въздействията и резултатите, като се използват подходящи и актуални показатели; счита, че подобряването на целесъобразността и значимостта на показателите в набора от показатели е от ключово значение не само за да се предаде обхватът на резултатите и въздействието, но и за да се намират все по-ефективни начини за намеса;

36.  счита, че освен за действителния размер на инвестициите, е необходимо да се работи върху дълготрайността, т.е. върху способността на даден проект да поддържа дългосрочните си предимства от екологична, финансова, икономическа или социална гледна точка (пряко или не) след неговото приключване;

37.  приветства приемането от страна на ЕИБ на политиката за изключване, одобрена през декември 2017 г., и призовава за строго използване на този инструмент с цел изключване от финансирането на ЕИБ на клиентите, които участват в практики за корупция или измами;

Развитие на ЕФСИ

38.  отбелязва, че считано от края на 2017 г. групата на ЕИБ (ЕИБ и ЕИФ) е подписала 606 операции по линия на ЕФСИ за общо финансиране в размер на 37,4 милиарда евро и че тези операции се очаква да мобилизират инвестиции в размер на 207,3 милиарда евро във всичките 28 държави членки и за всички цели, определени в Регламента за ЕФСИ, със следното разпределение за основните сектори: 30% за МСП, 24% за НИРДИ, 21% за енергийния сектор, 10% за цифровата област, 8% за транспорта, 4% за социалната инфраструктура и 4% за околната среда и ефективното използване на ресурсите; настоятелно призовава ЕИБ да сведе до минимум инвестициите си в сектори и по проекти с висок въглероден интензитет и да увеличи своя дял от инвестиции за подобряване на околната среда и ефективността на ресурсите;

39.  отбелязва, че считано от 31 декември 2017 г. в рамките на инфраструктурния и иновационен прозорец (ИИП) ЕИБ е подписала 278 операции за общо финансиране в размер на 27,4 милиарда евро, които се очаква да мобилизират инвестиции в размер на 131,4 милиарда евро в 27 държави членки, както и че в рамките на прозореца за МСП (ПМСП), ЕИФ е подписал операции с 305 финансови посредници за общ размер на финансиране от ЕИФ близо 10 милиарда евро, които се очаква да мобилизират инвестиции в размер на 76 милиарда евро във всичките 28 държави — членки на ЕС; отбелязва, че до края на 2017 г. общо 135 785 дружества вече са били получили подкрепено от ЕФСИ финансиране по линия на ПМСП, а 1,5 милиона работни места са били създадени или подкрепени;

40.  отново заявява, че реалната инвестиция, мобилизирана от ЕФСИ, може да бъде измерена едва в края на инвестиционния период, като същевременно отбелязва, че прогнозният общ мултипликационен ефект на 606-те операции, одобрени и подписани в рамките на ЕФСИ в края на 2017 г., възлиза на 13,53x, малко под първоначалното допускане и цел от 15x при стартирането на ЕФСИ; отбелязва, че информацията относно начина, по който са получени референтните мултипликатори, понастоящем е разпръсната между различни служби на ЕИБ, и препоръчва цялата тази информация да бъде събрана в отделен документ;

41.  отбелязва, че не са отправени искания за активиране на гаранции по отношение на бюджета на Съюза поради неизплатени задължения;

42.  отбелязва, че не са били спазени индикативните ограничения за географска концентрация, определени от Управителния съвет на ЕФСИ, съгласно които се изисква в края на инвестиционния период делът на инвестициите в ИИП (по отношение на подписаните операции) в които и да е три държави членки, взети заедно, да не надхвърля 45% от общия портфейл на ЕФСИ, като се има предвид, че към 31 декември 2017 г. трите държави членки с най-голям размер на средствата (Франция, Италия и Испания) са имали дял от около 47% от подписаните заеми; отбелязва, че все още има възможност за подобряване за разширяването на териториалното разпределение на средствата по линия на ЕФСИ, като същевременно се разпространяват по-широко неговите инвестиционни възможности;

43.  взема под внимание оценката на ЕФСИ и нейните констатации, че специалните дейности по линия на ЕФСИ и извън ЕФСИ имат сходен рисков профил, както и че комбинацията между ЕФСИ и ЕСИФ и безвъзмездните средства по МСЕ остава ограничена, докато съществува риск ЕФСИ да измести финансовите инструменти по ЕСИФ; очаква недостатъците и рисковете, установени от оценката на ЕФСИ, да бъдат премахнати при изпълнението на ЕФСИ 2.0;

44.  приветства подобряването на прозрачността с публикуването на решенията на инвестиционния комитет на ЕФСИ и на документите, приети от Управителния съвет, заедно с протоколите от заседанията;

45.  насърчава по-добро взаимодействие между ЕФСИ и националните насърчителни банки, тъй като координацията с ННБ е периодично усилие, което би могло да допринесе за ефективността на ЕФСИ;

Права на човека

46.  призовава ЕИБ да въведе стратегия за правата на човека и да засили своята надлежна проверка на равнище проект за откриване и преодоляване на рискове, свързани с правата на човека, във всички дейности и през целия жизнен цикъл на даден проект; също така призовава ЕИБ да създаде ефективен механизъм, чрез който защитниците на правата на човека да могат безопасно да предупредят банката за влошаваща се среда или рискове от конфликт и репресии;

Повишаване на прозрачността и отчетността в корпоративното управление и дейностите на ЕИБ

47.  взема под внимание забележките на Одитния комитет в годишния му доклад до Съвета на гуверньорите за финансовата 2017 година относно:

   a) значението на гарантирането на дългосрочната финансова стабилност и устойчивост на ЕИБ и запазването на нейния рейтинг ААА в среда на несигурно геополитическо, икономическо, регулаторно и макроикономическо развитие;
   б) необходимостта от преразглеждане и подобряване на средата за вътрешен контрол и управление на риска на групата на ЕИБ с оглед на променящия се размер и развиващата се сложност на дейностите на групата на ЕИБ;
   в) необходимостта от постигане на пълно прилагане на най-добрите банкови практики, включително в области, в които продължават да съществуват масови пропуски във връзка със спазването;
   г) необходимостта от извършване на цялостен преглед и след това преработване на одобрението на кредити и на свързания с това процес на вземане на решения в ЕИБ, тъй като процесът на оценка и одобрение на заеми и съответната контролна среда не изглежда да са в състояние да се справят с настоящите бизнес потребности и са доказателство за натиск върху службите;

48.  решително споделя съжалението на Одитния комитет, че ЕИБ все още не е постигнала напредък по отношение на опасенията, изразени в три последователни години (2015, 2016 и 2017 г.) относно съществуващата комбинация от отговорности сред някои членове на Управителния комитет; изразява пълно съгласие и подкрепя препоръката на Одитния комитет, че всички членове на Управителния комитет на ЕИБ следва да могат да действат обективно, критично и независимо и че следва да се прекратят неортодоксалните комбинации от отговорности, като например отговорността за надзора на дейностите както на първата, така и на втората линия на защита;

49.  в тази връзка изисква от ЕИБ да вземе сериозно под внимание тази препоръка и да гарантира ясно разделение на отговорностите на равнището на Управителния комитет; приветства започнатата реформа за промяна на структурата за управление на ЕИБ;

50.  призовава ЕИБ да премахне съществуващите пропуски в приложимата рамка за най-добрите банкови практики и очаква тази рамка да е започнала да функционира пълноценно през 2018 г., тъй като нейното прилагане се счита за предварително условие за запазване на финансовото състояние и стабилност на ЕИБ;

51.  изразява безпокойство от заключението на Одитния комитет, че бързото разрастване на дейностите и на капацитета на ЕИБ, свързани с изпълнението на ЕФСИ, на мандатите, управлявани от името на трети страни, и предоставянето на консултантски услуги не е било непременно съпътствано от съответни адаптации в бизнес структурата или процесите; отбелязва, че през 2017 г. Одитният комитет запазва пет от препоръките си от 2015 и 2016 г. във връзка с вътрешния контрол и рисковата среда; призовава ЕИБ да изпълни тези препоръки приоритетно и да гарантира, че вътрешните процеси, киберсигурността и управлението на риска отговарят на новите и нарастващи изисквания и предизвикателства за групата на ЕИБ;

52.  счита, че ЕИБ следва да увеличи своята прозрачност по отношение не само на Европейския парламент, но и на органите на държавите членки; счита, че е редно демократичните представители да имат повече информация за дейностите на ЕИБ;

53.  счита, че има възможност за подобряване на прозрачността както на равнището на управителните органи, така и на оперативно равнище; отново заявява необходимостта от систематично оповестяване на документацията в рамките на тристълбовата методика за оценка (3PA) и в рамката за измерване на резултатите; отправя искане и за оповестяване на неповерителната информация от протоколите от заседанията на Управителния комитет и Съвета на гуверньорите; отбелязва със задоволство, че през 2017 г. ЕИБ започна да публикува протоколите на Съвета на директорите на ЕИБ, декларацията на директорите за конфликт на интереси и определена информация относно проектите, а именно оценките на въздействието върху околната среда;

54.  отново заявява, че прозрачността, задълбочената надлежна проверка и контролът при изпълнението на политиките на ЕС водят не само до укрепване на цялостната корпоративна отчетност и отговорност на ЕИБ, с ясна представа за вида финансови посредници и крайни бенефициери въз основа на изчерпателна надлежна проверка и политика „Познавай клиента си“, но също така допринасят за повишаване на цялостната ефективност и устойчивост на финансираните проекти;

55.  отново отправя своя призив към ЕИБ да разшири обхвата на публикуваната информация за проектите, изпълнявани чрез посредници, като включи информация относно окончателните проекти, което би позволило да се направи оценка на икономическото и социалното въздействие на нейните инвестиции;

56.  припомня, че процесът на управление следва да отчита в по-голяма степен резултатите от диалога или консултациите с организации на гражданското общество или конкретни интереси или опасения от страна на местни и регионални участници, за да се даде възможност за по-информиран и легитимен демократичен процес на вземане на решения;

57.  изразява загриженост относно констатациите, посочени в годишния доклад на Европейската сметна палата, според които са открити сериозни недостатъци по отношение на Европейския инвестиционен фонд: Сметната палата отбелязва регулаторна нередност, при която одитните органи на държавите членки са били задължени да извършват одит на инициативи по отношение на МСП, но съгласно действащото законодателство все още нямат право да извършват проверки на място;

58.  при проверените от Сметната палата 30 инвестиции финансовите посредници са одобрили заеми на петима получатели, без да се потвърди статутът им на МСП; тези проекти не са счетени за допустими от Европейската сметна палата, а други четири заема са били усвоени от бенефициерите частично или изцяло за недопустими дейности;

59.  приветства факта, че проблемите, открити от Сметната палата, на теория са решени чрез изменения Финансов регламент; призовава ЕИБ да включи в следващия си годишен доклад въпроси, свързани с регулаторните недостатъци, и да гарантира, че измененият Финансов регламент позволява на одитните органи на държавите членки да извършват одити дори на равнището на крайните бенефициери;

60.  приветства приемането на междинния подход към политиката на ЕИБ по отношение на слабо регулираните, непрозрачните и неоказващите съдействие юрисдикции, приет от Съвета на директорите през януари 2017 г., но очаква той да доведе до преразглеждане на тази политика, с цел да се подобри данъчната надлежна проверка от страна на ЕИБ по отношение на нейното външно кредитиране, наред с преразгледаната рамка на групата на ЕИБ за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма;

61.  призовава ЕИБ да извършва подходяща надлежна проверка на корпоративно равнище и надлежна проверка на интегритета, за да идентифицира истинските действителни собственици на всички свои клиенти и операции, както и крайните дружества, в които се инвестира, когато става въпрос за инвестиции на ЕИБ в капиталови фондове; призовава ЕИБ да публикува на своя уебсайт данните относно действителните собственици на своите клиенти, с цел повишаване на видимостта на своите операции и подпомагане на предотвратяването на случаи на корупция и конфликт на интереси;

62.  призовава ЕИБ, в съответствие със заключенията на Съвета, приети на 25 май 2018 г. относно стандартната разпоредба на ЕС за доброто управление в областта на данъчното облагане в споразуменията с трети държави, да засили връзката между финансирането от ЕИБ и доброто управление в областта на данъчното облагане; счита, че ЕИБ следва да продължи да допринася за разработването на най-добри практики за справедливо данъчно облагане чрез противодействие на данъчните измами и избягването на данъци; призовава ЕИБ да приеме отговорна политика по отношение на данъчното облагане, която да гарантира, че ЕИБ не финансира клиенти, участващи в схеми за избягване на данъци и данъчни измами или действащи чрез данъчни убежища; призовава ЕИБ да включи стандартна разпоредба и клаузи относно доброто управление в договорите си с всички избрани финансови посредници;

63.  подчертава, че преразгледаният мандат за външно кредитиране на ЕИБ ясно показва, че черният списък на ЕС е задължителен за банката и че операциите на ЕИБ не подкрепят проекти, които допринасят за изпиране на пари, финансиране на тероризъм, избягване на данъци, данъчни измами и отклонение от данъчно облагане;

64.  отбелязва, че в края на 2017 г. ЕИБ е имала 136 разследвания на случаи на измама, като трите основни вида твърдения са измама — 53,7%, корупция — 25,5% и тайно споразумение — 10,7%;

65.  отбелязва, че средства от ЕИБ са били използвани от дружества, замесени в скандала с емисиите, по-конкретно Фолксваген, и че поради това те може да са били използвани за финансиране на дейност, която е била неетична и незаконна;

66.  отбелязва, че броят на новите допустими жалби се е увеличил от 84 през 2016 г. до ново рекордно равнище от 102 през 2017 г., като през 2017 г. са били обработени 173 жалби; отбелязва, че 38 от жалбите, получени през 2017 г., са свързани само с два инвестиционни проекта на ЕИБ: Трансадриатическия газопровод и пътя за достъп до пристанище Момбаса в Кения;

67.  отбелязва преразглеждането на политиката за механизма за подаване на жалби на ЕИБ и включването на дадените от Европейския омбудсман примери за определението за лошо управление, което включва форми на лошо или неосъществено управление като административни нередности, незаконна дискриминация, необосновани откази на информация, злоупотреба с власт и ненужни закъснения, но изразява своята загриженост относно останалата част от резултата от преразглеждането;

68.  изразява съжаление, че ЕИБ не е взела под внимание опасенията на Парламента по отношение на преразглеждането на механизма на ЕИБ за подаване на жалби, изразени в параграф 86 от неговата Резолюция от 3 май 2018 г. относно годишния доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2016 г.; изразява дълбока загриженост, че одобреният преразгледан механизъм за подаване на жалби създава сериозен риск за независимостта му и за прозрачността на разследванията и заключенията му; призовава ЕИБ да гарантира, че ръководителят на Службата за разглеждане на жалби на ЕИБ може да взема всички решения относно допустимостта на жалбата независимо от другите служби на ЕИБ и че процедурите по подбор на ръководител на Службата за разглеждане на жалби ще станат по-прозрачни;

69.  отбелязва решението на омбудсмана по дело 1316/2016/TN относно твърденията за пропуски в политиката на ЕИБ за прозрачност от 23 май 2018 г. и приканва банката да приложи предложените от омбудсмана подобрения във връзка с отмяната на презумпцията за неразкриване, свързана с документите, събирани и генерирани по време на инспекции, разследвания и одити, както и да преработи съответните разпоредби на своята политика за прозрачност, свързани със заемите чрез посредник и сроковете за обработка на исканията за информация;

70.  припомня, че е необходимо да се предвидят по-строги правила относно конфликтите на интереси и ясни, строги и прозрачни критерии, за да се предотврати всяка форма на влияние или липса на обективност в механизма на отпускане на заеми; отново заявява, че ЕИБ трябва да преразгледа възможно най-скоро своя Кодекс за поведение, с оглед на това да се гарантира, че нейните заместник-председатели не отговарят за операции в своите държави членки, тъй като това представлява риск за независимостта на институцията; призовава ЕИБ, с цел по-успешно предотвратяване на конфликтите на интереси в нейните управителни органи и на потенциалните проблеми, свързани с кадровата въртележка между държавния и частния сектор, да вземе под внимание препоръките на омбудсмана и да преразгледа своя Кодекс за поведение;

71.  очаква преразглежданата понастоящем политика на ЕИБ за защита на лицата, които подават сигнали за нередности, да бъде амбициозна и да предвижда високи стандарти; настоятелно призовава ЕИБ да включи в настоящото преразглеждане както вътрешни, така и външни лица, които подават сигнали за нередности, и да установи ясни и добре определени процедури, срокове и насоки, за да ориентира по-добре лицата, подаващи сигнали за нередности, и да ги защити от евентуални ответни действия с цел отмъщение;

Контрол от страна на Европейския парламент

72.  подкрепя позицията на Европейската сметна палата, че следва да ѝ бъде възложено извършването на одит на всички операции на ЕИБ, включително на тези, при които ЕИБ използва за своите операции средства, които не са свързани с бюджета на ЕС;

73.  призовава своята комисия по бюджетен контрол да организира ежегоден семинар/изслушване, свързано с дейностите и контрола на операциите на ЕИБ, което би предоставило на Парламента допълнителна значима информация в подкрепа на работата му по контрола на ЕИБ и нейните операции;

Последващи действия във връзка с препоръките на Парламента

74.  отново призовава ЕИБ да докладва за актуалното състояние и за положението във връзка с изпълнението на предишните препоръки, отправени от Парламента в неговите годишни резолюции, особено по отношение на:

   a) въздействието на дейностите на ЕИБ по отпускането на заеми и постигнатите резултати;
   б) предотвратяването на конфликти на интереси, особено на членовете на инвестиционния комитет на ЕФСИ и на Съвета на директорите на ЕИБ, и предвиждането на по-строги правила относно конфликтите на интереси в съответния Кодекс за поведение, и особено този на Управителния комитет и Съвета на директорите;
   в) прозрачността и оповестяването на информация относно системата за договаряне и подизпълнение по отношение на посредниците и крайните получатели във връзка с предотвратяването на избягването на данъци, измамите и корупцията;

o
o   o

75.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) https://www.ombudsman.europa.eu/bg/decision/en/95520
(2) OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 80.
(3) Приети текстове, P8_TA(2018)0198.
(4) ОВ L 280, 27.10.2011 г., стр. 1.
(5) ОВ L 135, 8.5.2014 г., стр. 1.
(6) ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1.
(7) https://www.ombudsman.europa.eu/bg/decision/en/95520


Трансгранични искове за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни
PDF 160kWORD 64k
Резолюция на Европейския парламент от 17 януари 2019 г. относно трансграничните искове за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни (2017/2023(INI))
P8_TA(2019)0037A8-0465/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид Хагската конвенция от 1954 г. за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт и Втория протокол от март 1999 г. към нея,

—  като взе предвид своите резолюции от 14 декември 1995 г. относно реституцията на заграбената собственост на еврейските общности(1) и от 16 юли 1998 г. относно реституцията на собственост, принадлежаща на жертви на Холокоста(2),

—  като взе предвид пакета от мерки за укрепване на капацитета на ЕС за борба с финансирането на тероризма и организираната престъпност, приет през декември 2016 г. в изпълнение на ангажиментите, поети в рамките на Плана за действие срещу финансирането на тероризма от 2 февруари 2016 г. (COM(2016)0050), и предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вноса на движими културни ценности от 13 юли 2017 г. (COM(2017)0375),

—  като взе предвид своята резолюция от 30 април 2015 г. относно унищожаването на културни обекти, извършвано от ИДИЛ/Даиш(3),

—  като взе предвид Конвенцията на Международния институт за унифициране на частното право (UNIDROIT) от 24 юни 1995 г. относно връщането на откраднатите или незаконно изнесените културни ценности,

—  като взе предвид Директива 2014/60/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за връщане на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка(4),

—  като взе предвид член 1 от Протокол № 1 към Европейската конвенция за правата на човека,

—  като взе предвид член 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 116/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно износа на паметници на културата(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела(6), и по-специално член 7, параграф 4 от него,

—  като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2003 г. относно правната рамка за свободното движение в рамките на вътрешния пазар на стоки, чиято собственост е вероятно да бъде оспорвана(7),

—  като взе предвид проучването на Генерална дирекция за вътрешни политики от 2016 г., озаглавено Cross-border restitution of claims of art looted in armed conflicts and wars and alternatives to court litigations (Трансгранични искове за реституция на произведения на изкуството, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни, и алтернативи на съдебни спорове),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)(8),

—  като взе предвид Конвенцията на ЮНЕСКО от 14 ноември 1970 г. относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности,

—  като взе предвид Резолюция 14232/12 на Съвета от 4 октомври 2012 г. относно създаването на неофициална мрежа от правоприлагащи органи и експерти, компетентни в областта на паметниците на културата (EU CULTNET),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на комисията по култура и образование (A8-0465/2018),

A.  като има предвид, че според Интерпол черният пазар на произведения на изкуството става доходоносен колкото пазарите на наркотици, оръжия и фалшифицирани стоки;

Б.  като има предвид, че съгласно оценката на въздействието на предложението на Комисията за регламент относно вноса на движими културни ценности между 80 и 90% от световните продажби на антики са на стоки с незаконен произход;

В.  като има предвид, че културното наследство представлява един от основните елементи на цивилизацията с оглед например на символичната му стойност и на функцията му да обединява хората в качеството си на културна памет на човечеството; като има предвид, че през последните години бяха извършени редица престъпления срещу световното културно наследство от страна на враждуващи групировки и терористични организации по целия свят и че ценни произведения на изкуството, скулптури и археологически артефакти се продават и внасят в ЕС от някои държави извън ЕС, като печалбите от тях биха могли да се използват за финансирането на терористични дейности; като има предвид, че е от съществено значение да се поеме твърд ангажимент срещу незаконния трафик с културни ценности, например такива, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни в Либия, Сирия и Ирак; като има предвид, че тези ценности имат голямо културно, художествено, историческо и научно значение и трябва да бъдат защитавани от незаконно присвояване и от разграбване;

Г.  като има предвид, че скоро след края на Втората световна война са направени опити за откриване и връщане на заграбена собственост в нейната държава на произход;

Д.  като има предвид, че във връзка с ангажимента на ЕС за спазване на справедливи процедури и за обезщетяване на пострадалите, както и с конституцията на ЮНЕСКО и конвенциите за защита на културното наследство, трябва да се гарантира реституцията на продадени и/или изкопани или незаконно придобити предмети;

Е.  като има предвид, че и в принципите на Вашингтонската конференция за конфискуваните от нацистите произведения на изкуството, и във Форума от Вилнюс, и в Декларацията от Терезин относно имуществото по времето на Холокоста и свързани въпроси се подчертава значението на това да се осигури реституция за личната недвижима собственост; като има предвид, че броят върнати произведения на изкуството след Вашингтонската конференция се оценява в порядъка между 1000 и 2000(9); като има предвид, че не съществува пълен списък на върнатите през последните години произведения на изкуството;

Ж.  като има предвид, че множество произведения на изкуството все още не са намерени и не са върнати на своите законни собственици или на техните наследници; като има предвид, че по време на Вашингтонската конференция през 1998 г. Джонатан Петропулос представи преценката си, според която в Европа са били откраднати около 650 000 произведения на изкуството, а Роналд Лаудер посочи, че към 1998 г. все още са липсвали 11 000 произведения на изкуството на стойност между 10 и 30 милиарда щатски долара; като има предвид, че Claims Conference-WJRO като цяло счита, че не са налични точни оценки: били са откраднати приблизително 650 000 произведения на изкуството, от които вероятно 100 000 все още липсват;

З.  като има предвид, че ищците продължават да се сблъскват с правни проблеми, дължащи се, от една страна, на характера на техните искове, който често е особено специфичен, а от друга — на изтичането на срока на действие на следвоенните закони за реституция, недопускането на обратно действие на традиционните норми, липсата на дефиниция за “заграбено произведение на изкуството”, разпоредбите за давностните срокове за искове или разпоредбите за придобиваната давност и добросъвестността;

И.  като има предвид, че исковете за реституция на заграбени произведения на изкуството и предмети с културна стойност се разглеждат главно чрез международното публично право; като има предвид, че тези правила трябва да бъдат допълнени от по-строги правила на международното частно право;

Й.  като има предвид, че недостатъчно развитото измерение на частното право както на международно, така и на европейско равнище допринася за правната несигурност в случаите на трансгранични дела, свързани с реституция на заграбени произведения на изкуството и предмети с културна стойност, не само по отношение на приключилите сделки със заграбени от нацистите произведения на изкуството, но и по отношение на бъдещи случаи.

К.  като има предвид, че не съществува законодателство на ЕС, което изрично и всеобхватно да урежда искове от частни лица за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти;

Л.  като има предвид, че в сътрудничество с големи аукционни къщи, музеи и известни колекционери в Европа ЮНЕСКО извършва задълбочени проучвания с цел установяване на произхода на тези произведения, за да може да бъдат върнати на техните собственици;

М.  като има предвид, че за да допълни базата данни на Интерпол относно откраднатите предмети, Международният съвет на музеите публикува преди повече от десетилетие „червени списъци“, определящи категориите предмети, застрашени от незаконен трафик;

1.  изразява съжаление, че до момента на практика не са предприети последващи действия във връзка с резолюцията му относно правната рамка за свободното движение в рамките на вътрешния пазар на стоки, чиято собственост е вероятно да бъде оспорвана, в която Парламентът призова Комисията да започне проучване относно редица аспекти, свързани с правилата на гражданското и процесуалното право, проучването на произхода, системите за каталогизиране, алтернативните механизми за уреждане на спорове и стойността на създаването на орган за трансгранична административна координация; счита, че член 81, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) може да послужи като правно основание за предоставяне на правомощия на Съюза за действие в тази област;

2.  подчертава, че заграбването на произведения на изкуството и други предмети с културна стойност по време на въоръжени конфликти и войни, както и в мирно време, предизвиква сериозна всеобща загриженост, по отношение на която следва да се предприемат мерки от гледна точка както на предотвратяването, така и на реституцията на заграбени културни ценности, за да се защити и гарантира целостта на културното наследство и идентичността на обществата, общностите, групите и хората;

3.  отбелязва, че на равнището на ЕС не е обърнато достатъчно внимание на реституцията на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбени, откраднати или придобити незаконно, наред с друго, по време на въоръжени конфликти, по-специално в областта на частното право, международното частно право и гражданското производство; поради това призовава Комисията да защитава, подкрепя и насърчава трансграничните искове за реституция на културни ценности, преместени и незаконно присвоени в резултат на разрешени от държавата грабежи или заграбени по време на въоръжени конфликти; призовава Комисията и държавите членки да изготвят препоръки и насоки, за да повишат осведомеността относно необходимостта от осигуряване на подкрепа за националните институции в държавите членки във връзка с исковете за реституция;

4.  подчертава, че институции като ЮНЕСКО и Интерпол призовават за по-добро опазване на културното наследство и за оправомощаване на държавите членки във връзка с прилагането на разпоредби за улесняване на реституциите;

5.  изразява съжаление, че не съществуват надеждни статистически данни относно точния мащаб на заграбването и незаконната търговия с културни ценности; призовава Комисията и държавите членки да изготвят надеждни статистически данни в тази област;

6.  изразява загриженост, че повечето настоящи политически и законодателни инициативи са съсредоточени изключително върху публичното, административното и/или наказателното право; подчертава, че за да се установи цялостна регулаторна рамка, трябва по-активно да се взема предвид частното право; призовава компетентните органи да приемат всички подходящи мерки и инициативи за постигането на тази цел;

7.  счита, че е необходимо провеждането на повече разследвания, за да се хвърли светлина върху незаконната търговия с културни ценности и да се придобие повече информация относно нейните мащаби, структура и размери, като например чрез проекта ILLICID, който понастоящем се осъществява в Германия;

8.  приветства факта, че някои държави членки признават, че специфичните проблеми, свързани с исковете за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбени, откраднати или незаконно придобити по време на въоръжени конфликти и войни, трябва да бъдат разгледани, за да се стигне до правни решения, гарантиращи правата на собственост на частни лица, държавата и местните правителствени институции и религиозни сдружения, от които по време на въоръжени конфликти или войни неправомерно са отнети принадлежащи им произведения на изкуството;

9.  подчертава значението на колективното осъзнаване за осъждане на тези незаконни практики и припомня, че всеки предмет, отнет от неговия собственик, представлява историческа и научна ценност, която е загубена завинаги;

10.  отбелязва, че най-ефикасният начин за борба с трафика на предмети с културна стойност и възпрепятстване на незаконния пазар на произведения на изкуството, както и за подкрепа на реституцията на такива предмети и произведения, е да се насърчава развитието на справедливи практики в търговията и реституцията на изкуство от транснационална и световна перспектива, като се търси както тяхното потенциално превантивно действие, така и принудителното или наказателното им въздействие;

11.  счита, че за въвеждането на набор от правила, които да могат ефективно да предотвратяват грабежите и контрабандата на произведения на изкуството и културни ценности, и за постигането на напълно прозрачен, отговорен и етичен световен пазар на изкуство, Комисията следва да се стреми към сътрудничество с трети държави, за да установи ползотворни партньорства, като отчита за тази цел принципите, установени в Конвенцията на UNIDROIT от 1995 г. относно връщането на откраднатите или незаконно изнесените културни ценности;

12.  като се има предвид, че законодателните действия на ЕС, включително измерението на международното частно право, биха били уместни единствено за бъдещи сделки;

13.  счита, че е време да се сложи край на продължилите с години практики на усложняване и нюансиране, ако желаем да създадем отговорен и етичен европейски пазар на изкуство; във връзка с това призовава Комисията да определи мерки в областта на гражданското право, за да спомогне за преодоляването на трудностите и проблемите, с които се сблъскват частните лица, търсещи реституция на произведения на изкуството, които действително им принадлежат; същевременно призовава Комисията да разработи нова дискусионна рамка за установяване на най-добрите настоящи и бъдещи практики и решения;

14.  приветства предложението на Комисията за регламент относно вноса на движими културни ценности, както и приетите от Европейския парламент на 25 октомври 2018 г.(10) изменения към същото предложение за регламент; предвид глобалния характер на пазара на изкуството и броя на предметите, намиращи се в частни ръце, отново подчертава необходимостта от допълнителни усилия по отношение на трансграничната реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни; подчертава, че европейското сътрудничество и разследванията за установяване на произхода се оказаха полезни за идентифицирането и впоследствие за реституцията на заграбени предмети, а в някои случаи и за предотвратяване на финансирането на терористични групи или войни;

15.  изразява съжаление, че поради липса, неточност или различия между правилата в държавите членки по отношение на разследванията за установяване на произхода и надлежната проверка, много трансгранични искове за реституция не могат да бъдат осъществени по ефективен и координиран начин, което би могло в резултат да насърчи грабежа и трафика и да стимулира контрабандата; отбелязва, че поради липсата на общи стандарти приложимите процедури често са неразбираеми за всички заинтересовани лица, включително музеи, търговци на произведения на изкуството, колекционери, туристи и пътуващи; Следователно призовава Комисията да хармонизира правилата относно разследванията за установяване на произхода и да включи някои основни принципи на Конвенцията на UNIDROIT от 1995 г. относно връщането на откраднатите или незаконно изнесените културни ценности;

16.  подчертава, че спешно е необходимо активно да се насърчи системното извършване на висококачествени и независими разследвания за установяване на произхода с цел откриване на заграбени произведения на изкуството, улесняване на реституцията им на законните им собственици, постигане на напълно прозрачен, отговорен и етичен пазар на произведения на изкуството, както и предотвратяване и възпиране на заграбването и трафика на произведения на изкуството и културни ценности по време на въоръжени конфликти и войни; отбелязва възможностите, предлагани от европейските финансови инструменти в тази насока; призовава Комисията и държавите членки да насърчават и подкрепят специални програми за обучение в областта на разследванията на произхода на национално равнище и на равнището на Съюза, за да се даде възможност по-специално на участниците в борбата срещу незаконната търговия на културни ценности да развиват и подобряват своите експертни познания, включително чрез трансгранични проекти;

17.  отбелязва, че разследванията за установяване на произхода са тясно свързани със задължението за надлежна проверка в момента на придобиване на произведение на изкуството и че представляват значителен залог за всички участници на пазара на произведения на изкуството, тъй като придобиването, умишлено или по непредпазливост, на откраднати произведения на изкуството е наказуемо съгласно някои национални законодателства;

18.  счита, че очевидно е необходимо да се вземат мерки за създаване на изчерпателен списък на всички културни ценности, включително такива, които са собственост на евреи и са били заграбени от нацистите и техните съюзници, от момента на тяхното присвояване до наши дни; настоятелно призовава Комисията да подкрепи въвеждането на система за каталогизиране, която да се използва и от публичноправни субекти и частни колекции на произведения на изкуството, с цел събиране на данни относно положението на заграбени, откраднати или придобити незаконно културни ценности и относно точния статус на съществуващите искове; настоятелно призовава Комисията да подкрепя проекти за цифровизация, чрез които се създават или се свързват съществуващи цифрови бази данни, с цел да се улеснят обменът на такива данни и разследванията за установяване на произхода;

19.  счита, че за осъществяването на подходящи разследвания за установяване на произхода е необходимо да се създаде регистър на документалните записи или регистър на сделките, който да е максимално подробен; призовава Комисията активно да подкрепи изготвянето на общи насоки за такива регистри и да приеме подходящи мерки, за да насърчи държавите членки да въведат общо задължение за професионалистите на пазара на произведения на изкуството да поддържат такъв регистър на сделките и като цяло да се придържат към Конвенцията на UNIDROIT от 1995 г. относно връщането на откраднатите или незаконно изнесените културни ценности;

20.  настоятелно призовава Комисията да насърчава и да подкрепя финансово разследванията за установяване на произхода в рамките на целия Съюз; предлага Комисията да организира дискусионен форум с цел обмен на най-добри практики и намиране на най-добрите решения за настоящето и за бъдещето;

21.  призовава Комисията да обмисли създаването на специален алтернативен механизъм за уреждане на спорове за разглеждане на искове за реституция на заграбени произведения на изкуството и предмети с културна стойност с цел преодоляване на съществуващите правни пречки, например чрез хибридна форма на арбитраж и медиация; подчертава значението на ясни стандарти и прозрачни и неутрални процедури;

22.  отбелязва, че давностните срокове често създават затруднения за ищците по свързаните с реституцията въпроси; призовава Комисията да анализира проблема и да намери правилния баланс относно давностния срок, приложим към исковете за реституция на заграбени произведения на изкуството, включително такива, заграбени от нацистите, като се вземе предвид защитата на интересите както на жертвите на заграбване и кражба, така и на интересите на пазара; счита, че Законът на САЩ за възстановяване на отчуждено по време на Холокоста изкуство би могъл да послужи за пример;

23.  призовава Комисията да обмисли предприемането на законодателни действия за укрепване на правната система за трансгранични искове за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни, въз основа на инструменти на международното частно право;

24.  призовава компетентните институции на ЕС да насърчават държавите членки да споделят информация относно съществуващите практики във връзка с проверката на произхода на предметите с културна стойност и да засилят сътрудничеството помежду си с цел да се хармонизират мерките за контрол и административните процедури, насочени към определяне на произхода на предметите с културна стойност;

25.  подчертава липсата на координация на равнището на държавите членки при тълкуването на понятието “надлежна проверка”; призовава Комисията да изясни понятието “надлежна проверка” по отношение на добросъвестността; посочва като пример член 16 от Федералния закон на Швейцария за международния трансфер на паметници на културата, който забранява на търговците и на провеждащите търгове да сключват сделки за дадено произведение на изкуството, ако имат съмнения по отношение на неговия произход; отбелязва, че съгласно този закон доказателствената тежест частично се прехвърля на продавача; все пак притежателят на произведение на изкуството не може да се позове на принципа на добросъвестност, ако не е в състояние да докаже, че е обърнал внимание на този въпрос в момента на придобиването; призовава Комисията да приеме мерки с цел повишаване на осведомеността на пазара на изкуството и на потенциалните купувачи на предмети на изкуството относно важността на разследванията за установяване на произход, като се има предвид, че посочените разследвания са обвързани със задължението за надлежна проверка;

26.  настоятелно призовава Комисията да разработи общи принципи относно достъпа до публични и частни архиви, съдържащи информация относно установяването на собствеността и местонахождението, да пристъпи към подробното картографиране на съществуващите бази данни за предмети с културна стойност и да предвиди създаването на централна база с метаданни, която взема предвид наличната информация, актуализира се редовно и е достъпна за всички заинтересовани лица; счита, че въз основа на такава централна база с метаданни следва да бъде въведена обща система за каталогизиране, която може да използва стандартизирани идентификатори на предметите; следователно призовава Комисията да насърчи въвеждането на стандартизираните идентификатори на предметите, разработени и популяризирани от Международния съвет на музеите (ICOM) и други организации като пазарен стандарт в рамките на целия вътрешен пазар; отбелязва, че тази база данни следва да бъде свързана с базата данни за откраднати произведения на изкуството на Интерпол и да бъде актуализирана редовно;

27.  счита, че за осъществяването на по-задълбочени и точни разследвания за установяване на произхода, друго полезно допълнение към посочената по-горе база данни би било създаването на регистър на документалните записи или регистър на сделките с културни ценности; призовава Комисията да приеме подходящи мерки, за да насърчи държавите членки да въведат общо задължение за участниците на пазара на произведения на изкуството да поддържат такъв регистър на документалните записи или регистър на сделките и като цяло да се придържат към Конвенцията на UNIDROIT от 1995 г. относно връщането на откраднатите или незаконно изнесените културни ценности;

28.  счита, че централната база данни следва да функционира въз основа на обща система за каталогизиране, в която предметите с културна стойност да бъдат идентифицирани чрез стандартно описание (като се вземат предвид характеристики като материалите, техниките, мерките, надписите, заглавието, темата, датата или периода и др.)

29.  призовава Комисията да определи общи принципи за начина за установяване на собствеността или правата върху собствеността, както и правила относно давността и способите за доказване и концепцията за заграбването и изкуството, като се вземат предвид съответните правила, действащи в държавите членки;

30.  призовава държавите членки и държавите кандидатки да положат всички необходими усилия, за да вземат мерки за гарантиране на създаването на механизми, които благоприятстват връщането на посочената в настоящата резолюция собственост, както и да имат предвид, че връщането на законните ищци на произведения на изкуството, заграбени, откраднати или придобити незаконно при извършване на престъпления против човечеството, е въпрос от общ интерес съгласно член 1 от Протокол № 1 към Европейската конвенция за правата на човека;

31.  подчертава, че за въвеждането на набор от правила, които да могат ефективно да предотвратяват грабежите и контрабандата на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, и за постигането на напълно прозрачен, отговорен и етичен световен пазар на изкуство, Комисията следва да се стреми към сътрудничество с трети държави и да установи ползотворни партньорства, които благоприятстват връщането на посочената в настоящата резолюция собственост, като отчита принципите, установени в Конвенцията на UNIDROIT от 1995 г. относно връщането на откраднатите или незаконно изнесените културни ценности, както и член 1 от Протокол № 1 към Европейската конвенция за правата на човека;

32.  припомня, че образованието засилва уважението и оценяването на произведенията на изкуството и другите предмети с културна стойност като символи на културното наследство и че поради тази причина то играе важна роля при предотвратяването и разубеждаването на заграбването и незаконната търговия с предмети с културна стойност; призовава Комисията и държавите членки да насърчават и подкрепят образователни дейности и дейности за повишаване на осведомеността в това отношение, включително чрез неформални и неофициални мерки;

33.  призовава Комисията и всички съответни компетентни органи да приемат мерки, имащи за цел да осведомят пазара на произведения на изкуството и потенциалните купувачи на предмети на изкуството относно важността на разследванията за установяване на произхода, като се има предвид, че посочените разследвания са обвързани със задължението за надлежна проверка;

34.  припомня, че в борбата с незаконния трафик на произведения на културното наследство тясното сътрудничество между полицейските и митническите служби на равнището на ЕС и на международно равнище е изключително важно;

35.  подкрепя идеята, че трансграничните процедури за реституцията на заграбени, откраднати или придобити незаконно произведения на изкуството и предмети с културна стойност и активното насърчаване на разследванията за установяване на произхода следва да се разглеждат в контекста на инициативата „2018 г. — Европейска година на културното наследство“; следователно призовава Комисията и създадената от нея работна група да включат тази точка в работния си план, уточняващ дейностите за инициативата „2018 г. — Европейска година на културното наследство“;

36.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) OВ С 17, 22.1.1996 г., стр. 199.
(2) ОВ C 292, 21.9.1998 г., стр. 166.
(3) ОВ C 346, 21.9.2016 г., стр. 55.
(4) ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 1.
(5) OВ L 39, 10.2.2009 г., стр. 1.
(6) OВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 1.
(7) OВ C 91E, 15.4.2004 г., стp. 500.
(8) ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.
(9) Съгласно данни на инициативата за заграбените произведения на изкуството и културни ценности на организацията „Конгрес за исковете“ и Световната организация за обезщетяване на евреите (Claims Conference-WJRO).
(10) Приети текстове, P8_TA(2018)0418.


Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки ***I
PDF 255kWORD 76k
Изменения, приети от Европейския парламент на 17 януари 2019 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки (COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))(1)
P8_TA(2019)0038A8-0469/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Зачитането на принципите на правовата държава е сред основните ценности, на които се основава Съюзът. Както се припомня в член 2 от Договора за Европейския съюз, тези ценности са общи за държавите членки.
(1)  Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства, залегнали в член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и в критериите за членство в Съюза. Както се припомня в член 2 от ДЕС, тези ценности са общи за държавите членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)
(1a)  Държавите членки следва да отстояват задълженията си и да дават пример, като ги изпълняват действително и преминат към споделена култура на правовата държава като всеобща ценност, която да се прилага в еднаква степен от всички засегнати. Пълното зачитане и насърчаване на тези принципи е съществена предпоставка за легитимността на европейския проект като цяло и основно условие за изграждане на доверието на гражданите в Съюза и гарантиране на ефективно прилагане на неговите политики.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)
(1б)  В съответствие с член 2, член 3, параграф 1 и член 7 от ДЕС Съюзът разполага с възможността да предприема действия, за да защитава своята конституционна основа и общите ценности, на които се основава, включително принципите си в областта на бюджета. Държавите членки, институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и страните кандидатки са задължени да съблюдават, защитават и насърчават тези принципи и ценности и имат задължение за лоялно сътрудничество.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Зачитането на принципите на правовата държава предполага всички публични правомощия да се упражняват в рамките на ограниченията, установени от закона, в съответствие с ценностите на демокрацията и основните права, и под контрола на независими и безпристрастни съдилища. В частност това предполага зачитането7 на принципите на законност8, правна сигурност9, забрана на произвола на изпълнителната власт10, разделение на властите11, както и на ефективна съдебна защита от независим съд12.
(2)  Зачитането на принципите на правовата държава предполага всички публични правомощия да се упражняват в рамките на ограниченията, установени от закона, в съответствие с ценностите на демокрацията и зачитането на основните права, и под контрола на независими и безпристрастни съдилища. В частност това предполага зачитането7 на принципите на законност8, в това число прозрачен, отчетен и демократичен процес за прилагане на правото, правна сигурност9, забрана на произвола на изпълнителната власт10, разделение на властите11, достъп до правосъдие, както и на ефективна съдебна защита пред независим и безпристрастен съд12. Тези принципи са намерили отражение, наред с другото, на равнището на Венецианската комисия на Съвета на Европа, както и в съответната практика на Европейския съд по правата на човека12a.
__________________
__________________
7 Решение на Съда от 29 април 2004 г., CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, т. 63.
7 Решение на Съда от 29 април 2004 г., CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, т. 63.
8 Решение на Съда от 12 ноември 1981 г., Amministrazione delle finanze dello Stato срещу Srl Meridionale Industria Salumi и други; Ditta Italo Orlandi & Figlio и Ditta Vincenzo Divella срещу Amministrazione delle finanze dello Stato. Съединени дела 212 до 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, т. 10.
8 Решение на Съда от 12 ноември 1981 г., Amministrazione delle finanze dello Stato срещу Srl Meridionale Industria Salumi и други; Ditta Italo Orlandi & Figlio и Ditta Vincenzo Divella срещу Amministrazione delle finanze dello Stato. Съединени дела 212 до 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, т. 10.
9 Решение на Съда от 21 септември 1989 г., Hoechst, съединени дела 46/87 и 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, т. 19.
9 Решение на Съда от 21 септември 1989 г., Hoechst, съединени дела 46/87 и 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, т. 19.
10 Решение на Съда от 10 ноември 2016 г., Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, т. 36; решение на Съда от 10 ноември 2016 г., PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, т. 35, и решение на Съда от 22 декември 2010 г., DEB,C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, т. 58.
10 Решение на Съда от 10 ноември 2016 г., Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, т. 36; решение на Съда от 10 ноември 2016 г., PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, т. 35, и решение на Съда от 22 декември 2010 г., DEB,C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, т. 58.
11 Решение на Съда от 27 февруари 2018 г., Associação Sindical dos Juízes Portugueses срещу Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, т. 31, 40 и 41.
11 Решение на Съда от 27 февруари 2018 г., Associação Sindical dos Juízes Portugueses срещу Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, т. 31, 40 и 41; Решение на Съда от 25 юли 2018 г., LM, C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, т. 63 – 67.
12 Съобщение на Комисията „Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава“, COM(2014)0158, приложение I.
12 Съобщение на Комисията „Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава“, COM(2014)0158, приложение I.
12a Доклад на Венецианската комисия от 4 април 2011 г., проучване № 512/2009 (CDL-AD(2011)003rev).
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)
(2a)  Критериите за присъединяване, наричани още „критериите от Копенхаген“, определени от Европейския съвет в Копенхаген през 1993 г. и засилени от Европейския съвет в Мадрид през 1995 г., са основните условия, на които трябва да отговарят всички страни кандидатки, за да станат държави членки. Тези критерии включват устойчивост на институциите, която е гаранция за демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека, както и зачитането и защитата на малцинствата; функционираща пазарна икономика и капацитет за справяне с конкуренцията и пазарните сили; и способността за изпълнение на задълженията, произтичащи от членството в Съюза.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 2 б (ново)
(2б)  В случай че страна кандидатка не отговаря на необходимите стандарти, ценности и демократични принципи, това води до забавяне на присъединяването ѝ към Съюза, докато не изпълни изцяло тези стандарти. В съответствие с член 2 от ДЕС и с принципа на лоялно сътрудничество, залегнал в член 4 от ДЕС, задълженията, произтичащи за страните кандидатки от критериите от Копенхаген, продължават да се прилагат към държавите членки след присъединяването им към Съюза. Поради това държавите членки следва да бъдат подлагани на редовна оценка, за да се провери дали тяхното право и практики продължават да отговарят на тези критерии и на общите ценности, на които се основава Съюзът, като по този начин се осигурява стабилна правна и административна рамка за изпълнението на политиките на Съюза.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Зачитането на принципите на правовата държава е предпоставка за защитата на другите основни ценности, на които се основава Съюзът, като свобода, демокрация, равенство и зачитане на правата на човека. Зачитането на принципите на правовата държава е неразривно свързано със зачитането на демокрацията и основните права: не може да има демокрация и зачитане на основните права, без да се зачитат принципите на правовата държава, и обратното.
(3)  Въпреки че между ценностите на Съюза няма йерархия, зачитането на принципите на правовата държава е съществено важно за защитата на другите основни ценности, на които се основава Съюзът, като свобода, демокрация, равенство и зачитане на правата на човека. Зачитането на принципите на правовата държава е неразривно свързано със зачитането на демокрацията и основните права: не може да има демокрация и зачитане на основните права, без да се зачитат принципите на правовата държава, и обратното. Съгласуваността и последователността на вътрешната и външната демокрация, принципите на правовата държава и политиката за основните права са от ключово значение за доверието към Съюза.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Органите на съдебната власт следва да действат независимо и безпристрастно, а службите, натоварени с разследването и наказателното преследване, следва да бъдат в състояние надлежно да изпълняват функциите си. На тези органи и служби следва да се предоставят достатъчно ресурси и процедури, за да могат те да действат ефективно и при пълно зачитане на правото на справедлив съдебен процес. Тези условия са необходимата минимална гаранция против незаконосъобразни и произволни решения на органите на публичната власт, които могат да накърнят финансовите интереси на Съюза.
(6)  Независимостта и безпристрастността на съдебната власт следва винаги да са гарантирани, а службите, натоварени с разследването и наказателното преследване, следва да бъдат в състояние надлежно да изпълняват функциите си. На тези органи и служби следва да се предоставят достатъчно ресурси и процедури, за да могат те да действат ефективно и при пълно зачитане на правото на справедлив съдебен процес. Тези условия са необходимата минимална гаранция против незаконосъобразни и произволни решения на органите на публичната власт, които могат да накърнят тези основни принципи и финансовите интереси на Съюза.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 7 а (ново)
(7a)   Независимостта на прокуратурата и на съдебната система обхваща както формалната (de jure), така и действителната (de facto) независимост на прокуратурата и на съдебната система, както и на отделните прокурори и съдии.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Зачитането на принципите на правовата държава е от съществено значение не само за гражданите на Съюза, но също и за предприемачеството, новаторството, инвестициите и доброто функциониране на вътрешния пазар, които се нуждаят от стабилна правна и институционална рамка, за да разгърнат пълния си потенциал.
(8)  Зачитането на принципите на правовата държава е съществено важно не само за гражданите на Съюза, но също и за предприемачеството, новаторството, инвестициите, икономическото, социалното и териториалното сближаване и доброто функциониране на вътрешния пазар, които се нуждаят задължително от стабилна правна и институционална рамка, за да разгърнат потенциала си по устойчив начин.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 8 а (ново)
(8a)  Интегрирането на съществуващите механизми на Съюза за мониторинг, като Механизма за сътрудничество и проверка, Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието, както и докладите за борбата с корупцията, в по-широка рамка за мониторинг на спазването на принципите на правовата държава би могло да осигури по-ефикасни и ефективни механизми за контрол с цел защита на финансовите интереси на Съюза.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 8 б (ново)
(8б)   Липса на прозрачност, произволна дискриминация, нарушаване на конкуренцията и неравнопоставени условия в рамките на вътрешния пазар и извън него, въздействие върху интегритета на единния пазар и върху справедливостта, стабилността и легитимността на данъчната система, увеличени икономически неравенства, нелоялна конкуренция между държавите, социално недоволство, недоверие и демократичен дефицит са някои от отрицателните въздействия на вредните данъчни практики.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 10 а (ново)
(10a)  Съюзът разполага с множество инструменти и процеси за гарантиране на пълното и правилно прилагане на принципите и ценностите, определени в ДЕС, но въпреки това понастоящем няма бърз и ефективен отговор от страна на институциите на Съюза, по-специално за да се гарантира добро финансово управление. Съществуващите инструменти следва да бъдат прилагани, оценявани и допълвани в рамките на механизъм за спазване на принципите на правовата държава, който да бъде адекватен и ефективен.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Широко разпространеното незачитане в държавите членки на принципите на правовата държава, което засяга по-специално правилното функциониране на органите на публичната власт и ефективния съдебен контрол, може сериозно да навреди на финансовите интереси на Съюза.
(11)  Широко разпространеното незачитане в държавите членки на принципите на правовата държава, което засяга по-специално правилното функциониране на органите на публичната власт и ефективния съдебен контрол, може сериозно да навреди на финансовите интереси на Съюза. Ефикасното разследване на такова незачитане и прилагането на ефективни и пропорционални мерки в случаите, когато е установено широко разпространено незачитане, са необходими не само за обезпечаване на финансовите интереси на Съюза, включително за ефективното събиране на приходите, но също така и за гарантиране на общественото доверие в Съюза и неговите институции. Само наличието на независима съдебна власт, която отстоява принципите на правовата държава и правната сигурност във всички държави членки, може в крайна сметка да гарантира, че средствата от бюджета на Съюза са достатъчно защитени.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 11 а (ново)
(11a)   Мащабът на отклоняването от данъчно облагане и избягването на данъци се оценява от Комисията на до 1 трилион евро годишно. Отрицателното въздействие на тези практики върху бюджетите на държавите членки и на Съюза и върху гражданите е очевидно и би могло да урони доверието в демокрацията.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)
(11б)   Избягването на корпоративното данъчно облагане има пряко въздействие върху бюджетите на държавите членки и на Съюза и върху разбивката на данъчното усилие между категориите данъкоплатци, както и между икономическите фактори.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 11 в (ново)
(11в)   Държавите членки следва да прилагат изцяло принципа на лоялно сътрудничество в областта на данъчната конкуренция.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 11 г (ново)
(11г)   Комисията като пазителка на Договорите следва да гарантира, че законодателството на Съюза и принципът на лоялно сътрудничество между държавите членки се спазват изцяло.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 11 д (ново)
(11д)   Оценяването и наблюдението на данъчните политики на държавите членки на равнището на Съюза би гарантирало, че не се прилагат нови вредни данъчни мерки в държавите членки. Наблюдението на спазването от страна на държавите членки, техните юрисдикции, региони или други административни структури на общия списък на Съюза на юрисдикции, които не оказват съдействие, би защитило единния пазар и би осигурило неговото правилно и съгласувано функциониране.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  Установяването на широко разпространено незачитане изисква качествена оценка от страна на Комисията. Тази оценка може да се основава на информация от всички налични източници и признати институции, включително решенията на Съда на Европейския съюз, доклади на Сметната палата и заключения и препоръки на съответните международни организации и мрежи, като например органите на Съвета на Европа и европейските мрежи на върховните съдилища и съдебните съвети.
(12)  Установяването на широко разпространено незачитане изисква обстойна качествена оценка от страна на Комисията. Тази оценка следва да бъде обективна, безпристрастна и прозрачна и да се основава на информация от всички относими източници, като се вземат предвид критериите, използвани в контекста на преговорите за присъединяване към Съюза, по-специално главите от достиженията на правото на Съюза в областта на съдебната власт и основните права, правосъдието, свободата и сигурността, финансовия контрол и данъчното облагане, както и насоките, използвани в рамките на Механизма за сътрудничество и проверка с цел проследяване на напредъка на дадена държава членка, и от признати институции, включително решения на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека, резолюции на Европейския парламент, доклади на Сметната палата и заключения и препоръки на съответните международни организации, като например органите на Съвета на Европа, включително по-специално списъка на критериите за принципите на правовата държава, установен от Венецианската комисия, както и на съответните международни мрежи, като европейските мрежи на върховните съдилища и съдебните съвети.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 12 а (ново)
(12a)  Следва да се създаде консултативна група от независими експерти по конституционно право и финансови и бюджетни въпроси, с цел да се подпомогне Комисията в оценката ѝ на случаите на широко разпространено незачитане. Групата следва да предприема независима ежегодна оценка на проблемите със спазването на принципите на правовата държава във всички държави членки, които накърняват или има опасност да накърнят доброто финансово управление или защитата на финансовите интереси на Съюза, като взема под внимание информация от всички относими източници и признати институции. Когато Комисията взема решение за приемане или премахване на евентуални мерки, тя следва да вземе под внимание относимите становища, изразени от групата.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Следва да се определят възможните мерки, които да бъдат приети в случай на широко разпространено незачитане, както и процедурата, която трябва да се следва за приемането им. Тези мерки следва да включват спиране на плащанията и поетите задължения, намаляване на финансирането в рамките на съществуващите задължения, както и забрана за поемане на нови задължения към получатели.
(13)  Следва да се определят мерките, които да бъдат приети в случай на широко разпространено незачитане, както и процедурата, която трябва да се следва за приемането им. Тези мерки следва да включват спиране на плащанията и поетите задължения, намаляване на финансирането в рамките на съществуващите задължения, както и забрана за поемане на нови задължения към получатели.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 14 а (ново)
(14a)  При приемането на мерки в случай на широко разпространено незачитане е от основно значение да бъдат надлежно гарантирани законните интереси на крайните получатели и бенефициерите. При разглеждането на приемането на мерки Комисията следва да вземе предвид тяхното потенциално въздействие върху крайните получатели и бенефициерите. За да засили защитата на крайните получатели или бенефициерите, Комисията следва да предоставя информация и насоки чрез уебсайт или интернет портал заедно с подходящи инструменти за информиране на Комисията за всяко нарушение на правното задължение на държавните органи и държавите членки да продължат да извършват плащания след приемането на мерки на основание на настоящия регламент. При необходимост с цел гарантиране на действителното изплащане на всяка сума, която се дължи от държавните органи или държавите членки, на крайните получатели или бенефициерите, Комисията следва да бъде в състояние да възстанови плащанията, извършени към тези органи, или по целесъобразност да наложи финансова корекция чрез намаляване на подпомагането за дадена програма и да прехвърли равностойна сума в резерва на Съюза, която да се използва в полза на крайните получатели или бенефициерите.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  С цел да се осигури единното прилагане на настоящия регламент и предвид значимите финансови последици на мерките, налагани по силата на настоящия регламент, на Съвета следва да се предоставят изпълнителни правомощия, като той следва да действа въз основа на предложение на Комисията. С цел да се улесни приемането на необходимите решения за защита на финансовите интереси на Съюза, следва да се използва гласуване с обратно квалифицирано мнозинство.
(15)  С цел да се осигури единното прилагане на настоящия регламент и предвид значимите финансови последици на мерките, налагани по силата на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново)
(15a)  С оглед на отражението им върху бюджета на Съюза мерките, наложени съгласно настоящия регламент, следва да влизат в сила само след като Европейският парламент и Съветът са одобрили прехвърляне към бюджетен резерв на сума, равна на стойността на предмета на приетите мерки. За да се улесни приемането на решения, които са необходими за защита на финансовите интереси на Съюза, такива прехвърляния следва да се считат за одобрени, освен ако в рамките на определен срок Европейският парламент или Съветът, като последният действа с квалифицирано мнозинство, ги измени или отхвърли.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Преди да предложи приемането на каквито и да е мерки в съответствие с настоящия регламент, Комисията следва да информира засегнатата държава членка за причините, поради които счита, че при нея може да е налице широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава. На държавата членка следва да се даде възможност да представи своето становище. Комисията и Съветът следва да вземат под внимание тези забележки.
(16)  Преди да предложи приемането на каквито и да е мерки в съответствие с настоящия регламент, Комисията следва да информира засегнатата държава членка за причините, поради които счита, че при нея може да е налице широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава. Комисията следва да информира без забавяне Европейския парламент и Съвета за такова уведомление и неговото съдържание. На съответната държава членка следва да се даде възможност да представи своето становище. Комисията следва да вземе под внимание тези забележки.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  По предложение на Комисията, Съветът следва да отмени мерките със суспензивно действие, ако положението, довело до налагането на тези мерки, е било поправено в достатъчна степен.
(17)  Комисията следва да отмени мерките със суспензивно действие и да предложи на Европейския парламент и на Съвета да отменят изцяло или частично бюджетния резерв за въпросните мерки, ако положението, довело до налагането на тези мерки, е било поправено в достатъчна степен.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  Комисията следва редовно да информира Европейския парламент за всички мерки, предложени и приети по силата на настоящия регламент,
заличава се
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – буква а
a)  „принципи на правовата държава“ е ценност на Съюза, залегнала в член 2 от Договора за Европейския съюз, която включва принципите на законност (което означава прозрачен, отчетен, демократичен и плуралистичен законодателен процес), правна сигурност, забрана на произвол от страна на органите на изпълнителната власт, ефективна съдебна защита от независим съд, включително на основните права, разделение на властите и равенство пред закона;
a)  „принципи на правовата държава“ се разбира в светлината на ценностите на Съюза, залегнали в член 2 от ДЕС, и на критериите за членство в Съюза, посочени в член 49 от ДЕС; те включват принципите на законност (което означава прозрачен, отчетен, демократичен и плуралистичен законодателен процес), правна сигурност, забрана на произвол от страна на органите на изпълнителната власт, достъп до правосъдие и ефективна съдебна защита пред независим и безпристрастен съд, включително на основните права, посочени в Хартата на основните права на Европейския съюз и в международните договори в областта на правата на човека, разделение на властите, недискриминация и равенство пред закона;
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – буква б
б)  „широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава“ означава масова или повтаряща се практика или пропуск, или мярка от страна на органите на публичната власт, които нарушават принципите на правовата държава;
б)  „широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава“ означава масова или повтаряща се практика или пропуск, или мярка от страна на органите на публичната власт, които нарушават принципите на правовата държава, когато накърняват или има опасност да накърнят принципите на доброто финансово управление или защитата на финансовите интереси на Съюза; широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава може също така да бъде следствие на системно застрашаване на ценностите на Съюза, залегнали в член 2 от ДЕС, което накърнява или има опасност да накърни принципите на доброто финансово управление или защитата на финансовите интереси на Съюза;
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – буква в
в)  „държавен орган“ означава всички органи на публичната власт на всички равнища на управление, включително националните, регионалните и местните органи, както и организациите на държавите членки по смисъла на [член 2, точка 42] от Регламент (ЕС, Евратом) № […] („Финансовия регламент“).
в)  „държавен орган“ означава всеки орган на публичната власт на всички равнища на управление, включително националните, регионалните и местните органи, както и организациите на държавите членки по смисъла на член 2, точка 42 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета1a („Финансовия регламент“).
__________________
1a Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 2a (нов)
Член 2а
Широко разпространено незачитане
Следните случаи се считат по-конкретно за широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава, когато накърняват или има опасност да накърнят принципите на доброто финансово управление или защитата на финансовите интереси на Съюза:
a)  застрашаването на независимостта на съдебната система, включително налагане на каквито и да било ограничения по отношение на възможността за самостоятелно упражняване на съдебни функции чрез външна намеса в гаранциите за независимост, чрез ограничаване на съдържанието на съдебни решения по външна поръчка, чрез произволно преразглеждане на правилата за назначаване или условията за работа на съдебния персонал, чрез оказване на влияние върху членовете на съда по какъвто и да е начин, който застрашава тяхната безпристрастност, или чрез намеса в независимостта на адвокатската професия;
б)  непредотвратяването, некоригирането и несанкционирането на произволни или незаконосъобразни решения на органите на публичната власт, включително на правоприлагащите органи, непредоставянето на финансови и човешки ресурси, което пречи на правилното им функциониране, или липсата на гаранция за отсъствието на конфликти на интереси;
в)  ограничаването на достъпността и ефективността на средствата за правна защита, в това число посредством рестриктивни процедурни правила, неизпълняването на съдебни решения или ограничаването на ефективното разследване, съдебно преследване или санкциониране на нарушения на закона;
г)  застрашаването на административната способност на дадена държава членка да спазва задълженията, произтичащи от членството в Съюза, включително способността за ефективно прилагане на правилата, нормите и политиките, които съставляват структурата на правото на Съюза;
д)  мерки, които отслабват защитата на поверителността на комуникацията между адвоката и клиента.
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 3 – заглавие
Мерки
Рискове за финансовите интереси на Съюза
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – уводна част
1.  Подходящи мерки се предприемат, когато широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в дадена държава членка накърнява или има опасност да накърни принципите на доброто финансово управление или на защитата на финансовите интереси на Съюза, и по-специално:
1.  Широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в дадена държава членка може да бъде установено, когато един или повече от следните елементи по-специално са накърнени или има опасност да бъдат накърнени:
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а
a)  правилното функциониране на органите на тази държава членка, които изпълняват бюджета на Съюза, по-специално в контекста на възлагане на обществени поръчки или процедури за предоставяне на безвъзмездни средства, както и при извършването на наблюдение и контрол,
a)  правилното функциониране на органите на тази държава членка, които изпълняват бюджета на Съюза, по-специално в контекста на възлагане на обществени поръчки или процедури за предоставяне на безвъзмездни средства,
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква aа (нова)
aа)  правилното функциониране на пазарната икономика, като по този начин се зачитат конкуренцията и пазарните сили в Съюза, както и ефективното изпълнение на задълженията, произтичащи от членството, включително придържането към целта за политически, икономически и паричен съюз,
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква аб (нова)
аб)  доброто функциониране на органите, извършващи финансов контрол, наблюдение и вътрешни и външни одити, както и правилното функциониране на ефективни и прозрачни системи за финансово управление и отчетност,
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б
б)  правилното функциониране на службите, натоварени с разследването и наказателното преследване на финансови измами, корупция или други нарушения на правото на Съюза във връзка с изпълнението на бюджета на Съюза,
б)  правилното функциониране на службите, натоварени с разследването и наказателното преследване на финансови измами, включително данъчни измами, корупция или други нарушения на правото на Съюза във връзка с изпълнението на бюджета на Съюза,
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в
в)  ефективния съдебен контрол от независим съд на действия или бездействие от страна на органите, посочени в букви а) и б),
в)  ефективния съдебен контрол от независим съд на действия или бездействие от страна на органите, посочени в букви а), аб) и б),
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г
г)  предотвратяването и санкционирането на финансовите измами, корупцията или други нарушения на правото на Съюза във връзка с изпълнението на бюджета на Съюза, а също така налагането на ефективни и възпиращи санкции на получателите от страна на националните съдилища или административните органи,
г)  предотвратяването и санкционирането на финансовите измами, включително данъчни измами, корупцията или други нарушения на правото на Съюза във връзка с изпълнението на бюджета на Съюза, а също така налагането на ефективни и възпиращи санкции на получателите от страна на националните съдилища или административните органи,
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква дa (нова)
да)   предотвратяването и санкционирането на отклоняването от данъчно облагане и данъчната конкуренция, както и правилното функциониране на органите, допринасящи за административното сътрудничество по данъчни въпроси,
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква е
е)  оказването на ефективно и своевременно съдействие на Европейската служба за борба с измамите и на Европейската прокуратура в хода на провежданите от тях разследвания или наказателно преследване съгласно съответните им правни актове и на принципа на лоялното сътрудничество.
е)  оказването на ефективно и своевременно съдействие на Европейската служба за борба с измамите и – при условие че съответната държава членка участва – на Европейската прокуратура в хода на провежданите от тях разследвания или наказателно преследване съгласно съответните им правни актове и на принципа на лоялното сътрудничество,
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква ea (нова)
еа)  правилното изпълнение на бюджета на Съюза след системно нарушаване на основни права.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2
2.   За широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава по-конкретно може да се счита:
заличава се
a)  застрашаването на независимостта на съдебната система,
б)  непредотвратяването, некоригирането и несанкционирането на произволни или незаконосъобразни решения на органите на публичната власт, включително на правоприлагащите органи, непредоставянето на финансови и човешки ресурси, което пречи на правилното им функциониране, или липсата на гаранция за отсъствието на конфликти на интереси,
в)  ограничаването на достъпността и ефективността на средствата за правна защита, в това число посредством рестриктивни процедурни правила, неизпълняването на съдебни решения или ограничаването на ефективното разследване, съдебно преследване или санкциониране на нарушения на закона.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 3a (нов)
Член 3а
Група от независими експерти
1.  Комисията създава група от независими експерти („групата“).
Групата се състои от независими експерти по конституционно право и финансови и бюджетни въпроси. По един експерт се назначава от националния парламент на всяка държава членка и петима експерти се назначават от Европейския парламент. Съставът на групата се характеризира с баланс между половете.
По целесъобразност и в съответствие с посочения в параграф 6 правилник за дейността в групата може да бъдат поканени като наблюдатели представители на относимите организации и мрежи, като например Европейската федерация на академиите на точните и хуманитарните науки, Европейската мрежа на националните институции за правата на човека, органите на Съвета на Европа, Европейската комисия за ефикасност на правосъдието, Съвета на адвокатските колегии от Европейския съюз, Мрежата за данъчна справедливост, ООН, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
2.  Консултативните задачи на групата имат за цел да подпомагат Комисията при идентифицирането на случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в дадена държава членка, които накърняват или има опасност да накърнят принципите на добро финансово управление или защитата на финансовите интереси на Съюза.
Групата оценява положението във всички държави членки ежегодно въз основа на количествени и качествени критерии и информация, като взема надлежно под внимание посочените в член 5, параграф 2 информация и насоки.
3.  Всяка година групата оповестява публично резюме на констатациите си.
4.  Като част от консултативната си задача и като взема предвид резултата от съображенията, посочени в параграф 2, групата може да изрази становище относно широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в дадена държава членка.
При изразяването на становище групата се старае да постигне консенсус. Ако не може да бъде постигнат такъв консенсус, групата изразява становището си с обикновено мнозинство от членовете си.
5.  Когато приема актове за изпълнение съгласно член 5, параграф 6 и член 6, параграф 2, Комисията взема под внимание всяко относимо становище, изразено от групата в съответствие с параграф 4 от настоящия член.
6.  Групата избира председателя си измежду своите членове. Групата изготвя свой правилник за дейността.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 4 – заглавие
Съдържание на мерките
Мерки за защита на бюджета на Съюза
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част
1.  Могат да бъдат приети една или повече от следните подходящи мерки,
1.  Когато са изпълнени условията по член 3, могат да бъдат приети една или повече от следните мерки:
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3
3.  Предприетите мерки са пропорционални на естеството, сериозността и мащаба на широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава. Доколкото това е възможно, те са насочени към действията на Съюза, действително или потенциално засегнати от това незачитане.
3.  Предприетите мерки са пропорционални на естеството, сериозността, продължителността и мащаба на широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава. Доколкото това е възможно, те са насочени към действията на Съюза, действително или потенциално засегнати от това незачитане.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3a (нов)
3а.  Комисията предоставя информация и насоки в полза на крайните получатели или бенефициерите относно задълженията на държавите членки, посочени в параграф 2, посредством уебсайт или интернет портал.
Освен това Комисията предоставя на същия уебсайт или портал подходящи инструменти, чрез които крайните получатели или бенефициерите да я информират относно всяко нарушение на тези задължения, което според тези крайни получатели или бенефициери ги засяга пряко. Настоящият параграф се прилага по начин, който гарантира защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза, в съответствие с принципите, заложени в Директива XXX (Директива относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза). Информацията, предоставена от крайните получатели или бенефициерите в съответствие с настоящия параграф, може да бъде взета под внимание от Комисията само ако е придружена от доказателство, че съответният краен получател или бенефициер е подал официална жалба пред компетентния орган.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3б (нов)
3б.  Въз основа на информацията, предоставена от крайните получатели или бенефициерите в съответствие с параграф 3a, Комисията гарантира, че всички суми, които се дължат от държавните органи или държавите членки в съответствие с параграф 2, се изплащат действително на крайните получатели или бенефициерите.
При необходимост:
a)  по отношение на средствата от бюджета на Съюза, управлявани в съответствие с член 62, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент, Комисията:
i)  възстановява плащането, извършено към който и да е от органите, посочени в член 62, параграф 1, буква в), подточки v) – vii) от Финансовия регламент, на стойност, равна на сумата, която не е изплатена на крайните получатели или бенефициерите в нарушение на параграф 2 от настоящия член;
ii)  прехвърля сума, равностойна на сумата, посочена в предишната подточка, към резерва на Съюза, посочен в член 12 от Регламент XXX на Съвета (Регламент за МФР). Тази сума се счита за останал наличен марж по смисъла на член 12, параграф 1, буква a) от Регламент XXX на Съвета (Регламент за МФР) и се мобилизира в съответствие с член 12, параграф 2 от Регламент XXX на Съвета (Регламент за МФР) в полза, доколкото е възможно, на крайните получатели или бенефициерите, посочени в параграф 2 от настоящия член;
б)  по отношение на средствата от бюджета на Съюза, управлявани в съответствие с член 62, параграф 1, буква б) от Финансовия регламент:
i)  задължението на държавните органи или на държавите членки, посочено в параграф 2 от настоящия член, се счита за задължение на държавите членки по смисъла на [член 63] от Регламент XXX (Регламент за общоприложимите разпоредби). Всяко нарушение на това задължение се третира в съответствие с [член 98] от Регламент XXX (Регламент за общоприложимите разпоредби);
ii)  сумата вследствие на намаляването на подпомагането от фондовете за дадена програма при прилагане на [член 98] от Регламент XXX (Регламент за общоприложимите разпоредби) се прехвърля от Комисията в резерва на Съюза, посочен в член 12 от Регламент XXX на Съвета (Регламент за МФР). Тази сума се счита за останал наличен марж по смисъла на член 12, параграф 1, буква a) от Регламент XXX на Съвета (Регламент за МФР) и се мобилизира в съответствие с член 12, параграф 2 от Регламент XXХ на Съвета (Регламент за МФР) в полза, доколкото е възможно, на крайните получатели или бенефициерите, посочени в параграф 2 от настоящия член.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1
1.  Когато Комисията прецени, че има разумни основания да се счита, че са налице посочените в член 3 условия, тя изпраща писмено уведомление до засегнатата държава членка, в което излага мотивите, на които се основава констатацията ѝ.
1.  Когато Комисията прецени, като вземе под внимание евентуалните становища на групата, че има разумни основания да се счита, че са налице посочените в член 3 условия, тя изпраща писмено уведомление до засегнатата държава членка, в което излага мотивите, на които се основава констатацията ѝ. Комисията информира без забавяне Европейския парламент и Съвета за такова уведомление и неговото съдържание.
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2
2.  Комисията може да вземе предвид цялата необходима информация, включително решенията на Съда на Европейския съюз, докладите на Сметната палата и заключенията и препоръките на съответните международни организации.
2.  При оценяването дали условията по член 3 са изпълнени Комисията взема предвид цялата необходима информация, включително становищата на групата, решенията на Съда на Европейския съюз, резолюциите на Европейския парламент, докладите на Сметната палата и заключенията и препоръките на съответните международни организации и мрежи. Комисията също така взема предвид критериите, използвани в контекста на преговорите за присъединяване към Съюза, по-специално главите от достиженията на правото в областта на съдебната власт и основните права, правосъдието, свободата и сигурността, финансовия контрол и данъчното облагане, както и насоките, използвани в контекста на Механизма за сътрудничество и проверка за проследяването на напредъка на държава членка.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4
4.  Засегнатата държава членка предоставя цялата необходима информация и може да представи становище в срок, определен от Комисията, който е не по-кратък от 1 месец, считано от датата на уведомлението за констатацията. В становището си държавата членка може да предложи приемането на коригиращи мерки.
4.  Засегнатата държава членка предоставя необходимата информация и може да представи становище в срок, определен от Комисията, който е не по-кратък от един месец, нито по-дълъг от три месеца, считано от датата на уведомлението за констатацията. В становището си държавата членка може да предложи приемането на коригиращи мерки.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5
5.  Комисията взема под внимание получената информация и направените забележки от страна на засегнатата държава членка, както и адекватността на предложените коригиращи мерки, когато взема решение за внасянето на дадено предложение за решение относно подходящите мерки.
5.  Комисията взема под внимание получената информация и направените забележки от страна на засегнатата държава членка, както и адекватността на предложените коригиращи мерки, когато взема решение за приемането на решение относно евентуални мерки, посочени в член 4. Комисията взема решение относно последващите действия във връзка с получената информация в рамките на индикативен срок от един месец и при всички случаи в разумен срок, считано от датата на получаване на тази информация.
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5a (нов)
5a.  При оценяване на пропорционалността на мерките, които се предвижда да бъдат наложени, Комисията надлежно отчита информацията и насоките, посочени в параграф 2.
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6
6.  Когато Комисията счете, че широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава е установено, тя внася в Съвета предложение за акт за изпълнение относно подходящите мерки.
6.  Когато Комисията счете, че широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава е установено, тя приема решение относно мерките по член 4 посредством акт за изпълнение.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6а (нов)
6a.  Заедно с приемането на своето решение Комисията представя едновременно на Европейския парламент и на Съвета предложение за прехвърляне в бюджетен резерв на сума, равна на стойността на приетите мерки.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6б (нов)
6б.  Чрез дерогация от член 31, параграфи 4 и 6 от Финансовия регламент Европейският парламент и Съветът обсъждат предложението за прехвърляне в срок от четири седмици, считано от получаването му от двете институции. Предложението за прехвърляне се счита за одобрено, освен ако в рамките на четириседмичния срок Европейският парламент, като действа с мнозинство от подадените гласове, или Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, го изменят или отхвърлят. Ако Европейският парламент или Съветът изменят предложението за прехвърляне, се прилага член 31, параграф 8 от Финансовия регламент.
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6в (нов)
6в.  Решението, посочено в параграф 6, влиза в сила, ако нито Европейският парламент, нито Съветът отхвърлят предложението за прехвърляне в срока, посочен в параграф 6б.
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7
7.  Решението се счита за прието от Съвета, освен ако той реши с квалифицирано мнозинство да отхвърли предложението на Комисията в едномесечен срок от приемането му от Комисията.
заличава се
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 8
8.  Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, може да измени предложението на Комисията и да приеме изменения текст като решение на Съвета.
заличава се
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1
1.  Засегнатата държава членка може по всяко време да представи на Комисията доказателства, че широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава е било преодоляно или е престанало да съществува.
1.  Засегнатата държава членка може по всяко време да представи на Комисията официално уведомление, което включва доказателства, че широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава е било преодоляно или е престанало да съществува.
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2
2.  Комисията оценява положението в съответната държава членка. След като широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава, довело до приемането на съответните мерки, изцяло или отчасти престане да съществува, Комисията представя на Съвета предложение за решение за пълна или частична отмяна на тези мерки. Прилага се процедурата, предвидена в член 5, параграфи 2, 4, 5, 6 и 7.
2.  По искане на съответната държава членка или по собствена инициатива и като взема под внимание евентуалните становища на групата, Комисията оценява положението в съответната държава членка в рамките на индикативен срок от един месец и при всички случаи в разумен срок, считано от датата на получаване на официалното уведомление. След като широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава, довело до приемането на мерките, посочени в член 4, изцяло или отчасти престане да съществува, Комисията приема незабавно решение за пълна или частична отмяна на тези мерки. Заедно с приемането на своето решение Комисията представя едновременно на Европейския парламент и на Съвета предложение за отмяна, изцяло или отчасти, на бюджетния резерв, посочен в член 5, параграф 6а. Прилага се процедурата, предвидена в член 5, параграфи 2, 4, 5, 6, 6б и .
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3
3.  Когато се отменят мерките, отнасящи се до временното спиране на одобрението на една или повече програми или техни изменения, посочени в член 4, параграф 2, буква б), подточка i), или на бюджетните кредити за поети задължения, посочени в член 4, параграф 2, буква б), подточка ii), сумите, съответстващи на временно спрените поети задължения се вписват в бюджета, при спазване на разпоредбите на член 7 от Регламент (ЕС, Евратом) № XXXX на Съвета (Регламент за МФР). Спрените поети задължения за година n не могат да бъдат вписани в бюджета след година n + 2.
3.  Когато се отменят мерките, отнасящи се до временното спиране на одобрението на една или повече програми или техни изменения, посочени в член 4, параграф 2, буква б), подточка i), или на бюджетните кредити за поети задължения, посочени в член 4, параграф 2, буква б), подточка ii), сумите, съответстващи на временно спрените поети задължения се вписват в бюджета, при спазване на разпоредбите на член 7 от Регламент (ЕС, Евратом) № XXXX на Съвета (Регламент за МФР). Спрените поети задължения за година n не могат да бъдат вписани в бюджета след година n + 2. Считано от година n+3, сума, равна на размера на спрените бюджетни задължения, се вписва в Резерва на Съюза за поети задължения, предвиден в член 12 от Регламент на Съвета (ЕС, Евратом) № ХХХХ (Регламент за МФР).
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 7
Член 7
заличава се
Информиране на Европейския парламент
Комисията незабавно информира Европейския парламент за всички мерки, предложени или приети в съответствие с членове 4 и 5.
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 7a (нов)
Член 7а
Докладване
Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на настоящия регламент, по-специално относно ефективността на приетите мерки, ако има такива, най-късно пет години след влизането му в сила.
При необходимост докладът се придружава от подходящи предложения.
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 8 – алинея 1
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Той се прилага от 1 януари 2021 г.
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 8a (нов)
Член 8а
Включване във Финансовия регламент
Съдържанието на настоящия регламент се включва във Финансовия регламент при следващото му преразглеждане.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентните комисии съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0469/2018).


Създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане ***I
PDF 254kWORD 79k
Текст
Консолидиран текст
Изменения, приети от Европейския парламент на 17 януари 2019 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане (COM(2018)0443 – C8-0260/2018 – 2018/0233(COD))(1)
P8_TA(2019)0039A8-0421/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(2)
P8_TA(2019)0039A8-0421/2018
към предложението на Комисията
P8_TA(2019)0039A8-0421/2018
---------------------------------------------------------
P8_TA(2019)0039A8-0421/2018
2018/0233(COD)
P8_TA(2019)0039A8-0421/2018

Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
за създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 114 и 197 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  Програма „Фискалис 2020“, която бе създадена с Регламент (ЕС) № 1286/2013 на Европейския парламент и на Съвета(4) и която се изпълнява от Комисията в сътрудничество с държавите членки и участващите държави, и предшестващите я програми допринесоха значително за улесняването и засилването на сътрудничеството между данъчните органи в Съюза. Данъчните органи на участващите държави признават добавената стойност от тези програми, включително за защита на финансовите и икономическите интереси на държавите членки, на Съюза и на данъкоплатците. Установените предизвикателства през следващото десетилетие често не могат да бъдат преодолени ефективно, ако държавите членки не насочат вниманието си отвъд границите на своите административни територии и не си сътрудничат усилено с насрещните си страни.

(2)  Програма „Фискалис 2020“ осигурява на държавите членки уредба на равнището на Съюза за развитие на тези дейности по сътрудничество при по-висока разходна ефективност, отколкото ако всяка държава членка изградеше собствена уредба за сътрудничество на двустранна или многостранна основа, независимо дали между тях самите или с трети държави, с които ЕС си сътрудничи тясно в областта на данъчното облагане. Поради това е целесъобразно да се осигури продължаване на програмата чрез създаването на нова програма в същата област – програма „Фискалис“ (наричана по-нататък „Програмата“).

(2a)   Програмата следва да предоставя възможност за повишаване на капацитета на държавите членки за борба с данъчните измами, корупцията, отклонението от данъчно облагане и агресивното данъчно планиране, включително чрез техническа помощ за обучение на човешките ресурси и разработването на административни структури. Тази помощ следва да се предоставя по прозрачен начин.

(3)  Създавайки уредба за дейностите с цел подкрепа за единния пазар, насърчаване на лоялната конкуренция в Съюза и защита на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки, Програмата следва да допринесе за: предотвратяването и борбата с данъчните измами, отклонението от данъчно облагане, агресивното данъчно планиране и двойното данъчно необлагане; предотвратяването и намалението на излишната административна тежест за гражданите и предприятията при презгранични сделки; подкрепата за по-справедливи и по-ефикасни данъчни системи; постигането на пълния потенциал на единния пазар и насърчаването на лоялната конкуренция в Съюза, както и подкрепата за съвместен подход на Съюза в рамките на международните форуми.;

(4)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за Програмата, който представлява основната референтна сума по смисъла на точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(5), за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура.

(5)  С цел да се подкрепи процесът на присъединяване и асоцииране на трети държави, Програмата следва да бъде отворена за участие за присъединяващите се държави и държавите кандидатки, както и за потенциалните кандидати и държавите – партньори по европейската политика за съседство, ако са изпълнени някои условия. Тя може да бъде отворена и за други трети държави, и по-специално най-слабо развитите държави, в съответствие с условията, определени в нарочни споразумения между Съюза и тези трети държави, с които се урежда участието им в дадена програма на Съюза.

(5a)   Европейският парламент определи своите приоритети. Настоящият недостиг на финансови средства възпрепятства постигането на целите, определени от Европейския парламент за многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г. [2017/2052(INI)]. По-ефективното сътрудничество по данъчните въпроси може да предостави възможност за по-ефективно събиране на средствата, необходими за изпълнението на бъдещата многогодишна финансова рамка.

(6)  По отношение на тази Програма се прилага Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(6) (Финансовият регламент). В него са определени правилата за изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата относно безвъзмездните средства, наградите, обществените поръчки и възстановяването на разходите на външните експерти.

(7)  Дейностите, извършвани по програма „Фискалис 2020“, са доказали целесъобразността си и поради това следва да се запазят. За да се осигури повече простота и гъвкавост при изпълнението на Програмата и следователно да се допринесе за по-успешното постигане на целите ѝ, дейностите следва да бъдат определени само като общи категории със списък на примери на конкретни дейности. Дейностите обаче следва да бъдат насочени към предприемането на действия във връзка с приоритетни теми за защита на финансовите и икономическите интереси на Съюза и на неговите държави членки. С помощта на сътрудничество и изграждане на капацитет чрез програма „Фискалис“ следва да се насърчават и подкрепят внедряването и засилването на нововъведения, така че способностите за постигане на главните приоритети на данъчното облагане да бъдат допълнително повишени.

(8)  Предвид на нарастващата мобилност на данъкоплатците, броя на презграничните сделки, все по-международното естество на финансовите инструменти и произтичащото от това нарастване на риска от данъчни измами, отклонение от данъчно облагане и агресивно данъчно планиране, които надхвърлят значително границите на Съюза, приспособяванията или разширенията на европейските електронни системи за включване на трети държави, които не участват в Програмата, и международни организации биха могли да бъдат в интерес на Съюза или държавите членки. По-конкретно, те биха довели до предотвратяване на административната тежест и разходите, които биха възникнали при разработването и експлоатацията на две сходни електронни системи – съответно за обмен на информация в Съюза и за международен обмен на информация. Ето защо, когато това е надлежно обосновано със съществуването на такъв интерес, разходите за приспособявания или разширения на европейските електронни системи за сътрудничество с трети държави и международни организации следва да бъдат допустими за финансиране по Програмата. При условие че приоритетните теми са финансирани изцяло, в рамките на Програмата следва също така да се насърчават конкретни дейности с участието на най-слабо развитите държави, особено по отношение на автоматичния обмен на информация, когато това е целесъобразно.

(9)  Като се има предвид голямото значение на глобализацията и значението на воденето на борба с данъчните измами, отклонението от данъчно облагане и агресивното данъчно планиране, по Програмата следва да се продължи осигуряването на възможността за включване на външни експерти по смисъла на член 238 от Финансовия регламент. Подборът на експерти следва да бъде прозрачен и да се основава на техните умения, опит и знания, свързани с конкретното действие, както и на тяхната способност да допринасят за това действие. Следва да се гарантира, че тези експерти са безпристрастни и че не е налице евентуален конфликт на интереси с тяхната професионална роля. Следва да се гарантира балансирано представителство на всички заинтересовани страни.

(9a)   Като се има предвид неотдавнашното приемане на Директиви 2014/107/EU(7); (ЕС) 2015/2376(8); (ЕС) 2016/881(9); (ЕС) 2016/2258(10); (ЕС) 2018/822(11) на Съвета, както и текущите преговори относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД), Програмата ще има за цел обучението на служителите на данъчните администрации, за да се гарантира ефективното прилагане на тези директиви.

(10)  В съответствие с ангажимента на Комисията да осигурява съгласуваност и опростяване на програмите за финансиране, посочен в нейното Съобщение от 19 октомври 2010 г.: „Преглед на бюджета на ЕС“(12), ресурсите следва да се споделят с други инструменти на Съюза за финансиране, ако предвидените дейности по Програмата са насочени към цели, които са общи за различни инструменти за финансиране, като обаче се изключва двойното финансиране. Дейностите по Програмата следва да осигуряват съгласуваност при използването на ресурсите на Съюза в подкрепа на данъчната политика и данъчните органи.

(10a)  За целите на ефективността програмата „Фискалис“ следва да използва възможните полезни взаимодействия с други мерки на Съюза в свързани области, например програма „Митници“, Програмата на ЕС за борба с измамите, Програмата за единния пазар и Програмата за подкрепа на реформите.

(10б)   Отделните национални инициативи за борба с измамите могат евентуално да доведат до изместване на измамите в други, често съседни държави членки, и да създадат несъразмерна административна тежест за спазващите изискванията предприятия, както и липса на правна сигурност в рамките на международната търговия. Поради това е от решаващо значение Комисията да приведе в съответствие националните мерки за борба с измамите чрез координиране на националните най-добри практики на равнището на Съюза.

(11)  Предвижда се дейностите по изграждане на информационнотехнологичния (ИТ) капацитет да привлекат значителен дял от бюджетните средства по Програмата. Затова общите и националните компоненти на европейските електронни системи следва да бъдат описани в особени разпоредби. Освен това следва ясно да бъдат определени обхватът на дейностите и отговорностите на Комисията и държавите членки. Следва да има безпрепятствена оперативна съвместимост между общите и националните компоненти на европейските електронни системи, както и полезни взаимодействия с други електронни системи на съответните програми на Съюза.

(12)  Понастоящем няма изискване за съставяне на Многогодишен стратегически план за данъчното облагане (МГСП-ДО) с цел създаване на последователна и оперативно съвместима електронна среда за данъчното облагане в Съюза. За да се осигури последователност и съгласуване на дейностите по изграждане на ИТ капацитета, в Програмата следва да се предвиди създаването на такъв план.

(13)  Настоящият регламент следва да бъде изпълняван чрез работни програми. Предвид на средно- до дългосрочното естество на преследваните цели и с оглед на опита, натрупан с времето, работните програми следва да може да обхващат няколко години. Преминаването от годишни към многогодишни работни програми ще доведе до намаление на административната тежест както за Комисията, така и за държавите членки, но то следва в никакъв случай да не води до загуба на информация и на прозрачност за данъкоплатците. Многогодишните работни програми следва да отразяват цялата имаща отношение информация, получена в контекста на годишните доклади или ‏действията по прегледа, посочени в настоящия регламент. Тези годишни доклади следва да бъдат публикувани, за да се информират данъкоплатците за най-добрите практики, извлечените поуки, предизвикателствата и оставащите препятствия, установени в рамките на Програмата.

(14)  За да се допълни настоящият регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) във връзка с приемането на работните програми.

(15)  Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(13), е налице необходимост от оценка на Програмата на базата на информация, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-специално за държавите членки, и като по този начин също така се взема предвид REFIT. Когато е целесъобразно, тези изисквания следва да включват измерими показатели, които да служат за основа за оценяване на въздействието на регламента по места. Резултатите от това наблюдение следва да бъдат предмет на годишен консолидиран доклад, изготвен от Комисията въз основа на информацията, предоставена от държавите членки. Този доклад следва да съдържа описание на оставащите пречки в държавите членки при постигането на целите на Програмата по член 3 и при предприемането на действия във връзка с приоритетните теми по член 7, параграф 2а, както и да съдържа предложения за най-добри практики. В допълнение към това, Комисията следва да изготви междинна и окончателна оценка на Програмата. Както годишните доклади, така и докладите за оценка следва да бъдат публично достъпни на специална уебстраница.

(15a)   Комисията организира два пъти годишно семинар с по двама представители на държавите членки бенефициери, за да бъдат обсъждани проблемите и да бъдат предлагани евентуални подобрения във връзка с темите на Програмата, и по-специално обмен на информация между данъчните администрации. Участниците в семинара следва да бъдат съответно един представител на управлението на данъчните администрации, един представител на синдикалните организации на служителите, работещи в данъчните администрации, както и по един представител на Европейския парламент и на Съвета.

(16)  За да се реагира по подходящ начин на промените в приоритетите на данъчната политика, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС, за да изменя списъка с показатели за измерване на степента на постигане на конкретните цели на Програмата. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат провеждани в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(17)  В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(14), Регламент (Евратом, ЕО) № 2988/95 на Съвета(15), Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета(16) и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета(17), финансовите интереси на Съюза трябва да се защитават посредством пропорционални мерки, включително предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередностите и измамите, събиране на изгубени, неправомерно платени или неправилно използвани средства и – когато е целесъобразно – налагане на административни наказания. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измамите и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета(18). В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, трябва да оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, да предоставят необходимите права и достъп на Комисията, OLAF, Европейската прокуратура и Европейската сметна палата и да гарантират, че всички трети страни, участващи в използването на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

(18)  По отношение на настоящия регламент се прилагат хоризонталните финансови разпоредби, приети от Европейския парламент и Съвета на основание на член 322 от ДФЕС. Тези разпоредби са установени във Финансовия регламент и определят по-конкретно реда за съставяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди и непряко изпълнение и предвиждат проверки на отговорността на лицата, работещи с бюджетни средства. Разпоредбите, приети на основание на член 322 от ДФЕС, засягат и защитата на бюджета на Съюза при общи недостатъци по отношение на върховенството на закона в държавите членки, тъй като спазването на върховенството на закона е важно предварително условие за разумно финансово управление и за ефективно финансиране от страна на ЕС.

(19)  Видовете финансиране и методите на изпълнение по настоящия регламент следва да бъдат избрани в зависимост от способността им да осигурят осъществяване на конкретните цели на дейностите и постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очаквания риск от неспазване на изискванията. Това следва да включва разглеждане на употребата на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходите съгласно член 125, параграф 1 от Финансовия регламент. Покриването на пътните разноски следва да бъде приоритет, за да се гарантира участието на националните експерти в съвместните действия.

(20)  Доколкото целта на настоящия регламент не може да бъде постигната в достатъчна степен от отделните държави членки, а поради мащаба и последиците му може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалността, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(21)  С настоящия регламент се заменя Регламент (ЕС) № 1286/2013 на Европейския парламент и на Съвета, който следва да бъде отменен по тази причина,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

1.  С настоящия регламент се създава програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане (наричана по-нататък „Програмата“).

2.  С него се определят целите на Програмата, бюджетът за периода 2021 — 2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на това финансиране.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)  „данъчно облагане“ са въпроси, включващи планирането, управлението, правоприлагането и спазването на изискванията и свързани със следните данъци:

а)  данъка върху добавената стойност, предвиден в Директива 2006/112/EО на Съвета(19);

б)  акцизите върху алкохола, предвидени в Директива 92/83/EИО на Съвета(20);

в)  акцизите върху тютюневите изделия, предвидени в Директива 2011/64/EС на Съвета(21);

г)  данъците върху енергийните продукти и електроенергията, предвидени в Директива 2003/96/EО на Съвета(22);

д)  други данъци и такси, попадащи в обхвата на член 2, параграф 1, буква а) от Директива 2010/24/ЕС на Съвета(23), включително корпоративни данъци, доколкото са от значение за единия пазар и за административното сътрудничество между държавите членки;

(2)  „данъчни органи“ са публичните органи и други органи, които отговарят за данъчното облагане или за дейностите, свързани с данъците;

(3)  „европейски електронни системи“ са електронните системи, които са необходими за данъчното облагане и за изпълнението на задачите на данъчните органи;

(4)  „трета държава“ е държава, която не е членка на Съюза;

(4a)  „най-слабо развита държава“ означава трета държава с ниски доходи, изправена пред сериозни структурни пречки за постигане на устойчиво развитие, съгласно определеното от Организацията на обединените нации.

Член 3

Цели на Програмата

1.  Общата цел на Програмата е оказване на подкрепа за данъчните органи и подпомагане на данъчното облагане с цел подобряване на работата на единния пазар, насърчаване на лоялната конкуренция в Съюза и защита на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки, включително от данъчни измами, отклонение от данъчно облагане и агресивно данъчно планиране, както и за повишаване на събирането на данъци.

2.  Конкретната цел на Програмата е подпомагане на данъчната политика и нейното правилно прилагане, насърчаване на данъчното сътрудничество, обмена на данъчна информация и изграждането на административния капацитет, в т.ч. компетентностите на служителите и разработването и експлоатацията на европейските електронни системи, както и еднаквото прилагане във всички държави членки на прогресивното модернизиране на инструментите за докладване и одит, както и на софтуерните инструменти. Програмата също така помага на данъчните администрации да улесняват и подобряват прилагането на директивите на Съюза в областта на данъчното облагане и да обучават своите служители в това отношение.

Член 4

Бюджет

1.  Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 2021 – 2027 г. е 300 милиона евро по цени за 2018 г., тоест 339 милиона евро по текущи цени.

2.  Сумата по параграф 1 може да бъде използвана, наред с другото, за покриване на разходите за дейностите по подготовка, наблюдение, контрол, одитиране, оценяване и други дейности по управлението на Програмата, както и за оценяване на постигането на нейните цели. По нея освен това може да се покриват разходи във връзка с проучвания и други имащи отношение писмени материали, срещи на експерти, информационни и съобщителни дейности, доколкото те са свързани с целите на Програмата, както и разходи, свързани с информационнотехнологични (ИТ) мрежи, предназначени за обработката и обмена на информация, в т.ч. вътрешноведомствени ИТ средства и друга техническа и административна помощ, необходима във връзка с управлението на Програмата.

Член 5

Трети държави, участващи в Програмата

Програмата е отворена за следните трети държави:

а)  присъединяващи се държави, държави кандидатки и потенциални кандидати — в съответствие с общите принципи и общите условия и ред за участието на тези държави в програмите на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие с особените условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;

б)  държави, попадащи в обхвата на европейската политика за съседство — в съответствие с общите принципи и общите условия и ред за участието на тези държави в програмите на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие с особените условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави, ако тези държави са достигнали достатъчно равнище на сближаване на относимото си законодателство и административни методи към тези на Съюза;

в)  други трети държави — в съответствие с условията, определени в нарочно споразумение, с което се урежда участието на третата държава в дадена програма на Съюза, ако:

—  със споразумението се осигурява справедливо съотношение между вноските на третата държава за финансиране на програмите на Съюза и ползите от участието ѝ в тях;

—  със споразумението се определят условията за участие в програмите, в т.ч. изчисляването на финансовите вноски по отделните програми и административните им разходи. Тези вноски представляват целеви приходи съгласно член 21, параграф 5 от Финансовия регламент;

—  със споразумението на третата държава не се предоставя правомощие да взема решения по отношение на Програмата;

—  със споразумението се обезпечават правата на Съюза да осигурява разумно финансово управление и да защитава финансовите си интереси.

При условие че приоритетните теми са изцяло финансирани, най-слабо развитите държави се насърчават да участват в Програмата в съответствие с принципите на съгласуваност на политиките за развитие (СПР) и условията, предвидени в конкретните споразумения между тези държави и Съюза относно участието на тези държави в Програмата. Независимо от разпоредбите на параграф 1, буква в), участието на най-слабо развитите държави в Програмата е безплатно за тях и е насочено към постигането на целите на данъчното облагане в международен план, като например автоматичния обмен на данъчна информация. Специалното споразумение гарантира правата на Съюза да осигурява добро финансово управление и да защитава своите финансови интереси.

Член 6

Изпълнение и форми на финансиране от ЕС

1.  Програмата се изпълнява при пряко управление в съответствие с Финансовия регламент.

2.  По Програмата може да се предоставя финансиране под всяка от формите, предвидени във Финансовия регламент, по-специално безвъзмездни средства, награди, обществени поръчки и възстановяване на пътните, дневните и квартирните разходи на външни експерти.

ГЛАВА II

ДОПУСТИМОСТ

Член 7

Допустими дейности

1.  Допустими за финансиране са само дейностите в изпълнение на целите по член 3.

2.  Дейностите по параграф 1 включват следното:

а)  срещи и подобни събития по конкретни поводи;

б)  структурирано сътрудничество въз основа на проекти, включително проверки на място и съвместни одити; [Изм. 2 и 3]

в)  дейности за изграждане на ИТ капацитета, по-конкретно разработване и експлоатация на европейските електронни системи, или за създаване на общи регистри;

г)  дейности по изграждане на компетентностите и способностите на служителите;

д)  помощни и други дейности, в т.ч.:

(1)  проучвания и други имащи отношение писмени материали;

(2)  дейности във връзка с нововъведения, по-конкретно инициативи за доказване на осъществимостта на идеи, пилотни инициативи и инициативи за изпитване на прототипи;

(3)  съвместно разработени съобщителни дейности;

(4)  всякакви други имащи отношение дейности, които са предвидени в работните програми по член 13 и които са необходими за постигането на целите по член 3 или го подпомагат.

В приложение 1 се съдържа неизчерпателен списък на възможните форми на имащите отношение дейности по букви а), б) и г).

2а.   Дейностите, посочени в параграф 1, обхващат следния списък с приоритетни теми:

а)  поправяне на пропуски при ефективното прилагане на Директива 2011/16/ЕС на Съвета(24), както е изменена;

б)  ефективния обмен на информация, включително групови искания, и разработването на използваеми формати, като се вземат предвид инициативите на международно равнище;

в)  отстраняване на пречките пред трансграничното сътрудничество;

г)  отстраняване на пречките пред достъпа до информация относно действителните собственици съгласно Директива 2011/16/ЕС на Съвета, както е изменена;

д)  борба с трансграничните измами с ДДС;

е)  обмен на най-добри практики относно събирането на данъци, включително данъци, които не са платени в съответствие с Европейската директива относно данъчното облагане на доходи от спестявания;

ж)  въвеждане на единни национални ИТ инструменти с оглед на разработването на общи интерфейси за създаване на условия за взаимно свързване на националните ИТ системи;

3.  Дейностите, състоящи се в разработване и експлоатация на приспособявания или разширения на общите компоненти на европейските електронни системи за сътрудничество с трети държави, които не участват в Програмата, или с международни организации, са допустими за финансиране, когато са в интерес на Съюза. Комисията въвежда необходимите административни разпоредби, с които може да се предвиди финансова вноска за тези дейности от засегнатите трети страни.

4.  Когато дадена дейност за изграждане на ИТ капацитета по параграф 2, буква в) засяга разработването и експлоатацията на европейска електронна система, само разходите, които са свързани с отговорностите, поверени на Комисията по силата на член 11, параграф 2, са допустими за финансиране по Програмата. Разходите, които са свързани с отговорностите, поверени на държавите членки по силата на член 11, параграф 3, са за сметка на държавите членки.

Член 8

Участие на външни експерти

1.  Когато това е от полза за извършването на дейностите в изпълнение на целите по член 3, представители на органите на държавното управление, в т.ч. от трети държави, които не участват в Програмата по силата на член 5, и, когато е приложимо, представители на международни и други съответни организации, на икономически оператори и организации, представляващи икономически оператори, и на гражданското общество може да вземат участие в дейностите, организирани по Програмата, като външни експерти. Комисията оценява, наред с другото, безпристрастността на тези външни експерти, гарантира, че не съществува конфликт на интереси по отношение на техните професионални отговорности и взема решение за тяхното участие в конкретни случаи, въз основа на нуждите.

2.  Разходите на външните експерти по параграф 1 са допустими за възстановяване по Програмата съгласно разпоредбите на член 238 от Финансовия регламент.

3.  Външните експерти се подбират от Комисията, като се следва прозрачна и балансирана процедура, въз основа на техните умения, опит и знания, свързани с конкретната дейност, както и на тяхната способност да допринасят за въпросната дейност. Комисията осигурява балансирано представителство на всички имащи отношение заинтересовани страни. Тя изяснява дали външните експерти участват от свое име или от името на друга организация или икономически оператор. Списъкът на външните експерти е публично достъпен на уебсайта на Комисията.

ГЛАВА III

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

Член 9

Отпускане на безвъзмездни средства, допълняемост и съчетано финансиране

1.  Безвъзмездните средства по Програмата се отпускат и управляват в съответствие с дял VІІІ от Финансовия регламент.

2.  За дейност, за която е получен финансов принос по друга програма на Съюза, може да бъде получен и финансов принос по Програмата, при условие че приносът не покрива същите разходи. Разпоредбите за всяка програма на Съюза, по която се осигурява финансов принос, се прилагат за съответния ѝ финансов принос за дейността. Общият размер на финансирането не може да надхвърля общия размер на допустимите разходи за дейността, а подкрепата по различните програми на Съюза може да се изчисли пропорционално в съответствие с документите, в които се определят условията за подкрепа.

3.  По силата на член 198, буква е) от Финансовия регламент безвъзмездните средства се отпускат без покана за представяне на предложения, когато отговарящите на условията организации са данъчни органи на държавите членки и на трети държави, участващи в Програмата по силата на член 5 от настоящия регламент, ако са спазени условията по посочения член.

Член 10

Процент на съфинансиране

1.  По изключение от член 190 от Финансовия регламент по Програмата може да се финансират до 100% от допустимите разходи за дадена дейност.

2.  Когато за дейностите е необходимо отпускането на безвъзмездни средства, приложимият процент на съфинансиране се определя в многогодишните работни програми по член 13.

ГЛАВА IV

ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИТ КАПАЦИТЕТА

Член 11

Отговорности

1.  Комисията и държавите членки съвместно осигуряват разработването и експлоатацията — в т.ч. проектирането, спецификацията, изпитването за съответствие, внедряването, поддръжката, измененията, сигурността, осигуряването на качеството и контрола върху качеството – на европейските електронни системи, посочени в Многогодишния стратегически план за данъчното облагане по член 12.

2.  Комисията по-специално осигурява следното:

а)  разработването и експлоатацията на общите компоненти съгласно Многогодишния стратегически план за данъчното облагане по член 12;

б)  цялостното съгласуване на разработването и експлоатацията на европейските електронни системи с оглед на тяхната способност за експлоатация, взаимна свързаност и постоянно усъвършенстване, както и синхронизираното им внедряване;

в)  съгласуването на съюзно равнище на европейските електронни системи с цел насърчаване на развитието им и внедряването им на национално равнище;

г)  съгласуването на разработването и експлоатацията на европейските електронни системи по отношение на взаимодействията им с трети страни, с изключение на дейностите за изпълнение на националните изисквания;

д)  съгласуването на европейските електронни системи с други значими дейности, свързани с електронното управление на съюзно равнище;

да)   координацията на прилаганите на национално равнище мерки за борба с измамите чрез установяване на националните най-добри практики на равнището на Съюза и предоставяне на информация за тях;

3.  Държавите членки осигуряват по-специално следното:

а)  разработването и експлоатацията на националните компоненти съгласно Многогодишния стратегически план за данъчното облагане по член 12;

б)  съгласуването на разработването и експлоатацията на националните компоненти на европейските електронни системи на национално равнище;

в)  съгласуването на европейските електронни системи с други значими дейности, свързани с електронното управление на национално равнище;

г)  редовното предоставяне на Комисията на информация относно предприетите мерки, позволяващи на съответните органи или икономически оператори да използват в пълна степен европейските електронни системи;

д)  внедряването на европейските електронни системи на национално равнище.

Член 12

Многогодишен стратегически план за данъчното облагане (МГСП-ДО)

1.  Комисията съставя и редовно обновява Многогодишния стратегически план за данъчното облагане (МГСП-ДО), в който се посочват всички задачи във връзка с разработването и експлоатацията на европейските електронни системи и в който всяка система или част от система се определя като:

а)  общ компонент: компонент на европейските електронни системи, разработен на съюзно равнище, който е на разположение на всички държави членки или е определен от Комисията като общ от съображения за ефикасност, сигурност и рационализация;

б)  национален компонент: компонент на европейските електронни системи, разработен на национално равнище, който е на разположение в държавата членка, която го е създала или е допринесла за създаването му;

в)  или съчетание от двете.

2.  В Многогодишния стратегически план за данъчното облагане се включват и новаторски и пилотни дейности, както и помощните методики и инструменти, свързани с европейските електронни системи.

3.  Държавите членки уведомяват Комисията за завършването на всяка задача, която им е възложена съгласно Многогодишния стратегически план за данъчното облагане по параграф 1. Освен това те редовно докладват на Комисията за напредъка по изпълнението на задачите си, свързани с Програмата като цяло.

4.  До 31 март всяка година държавите членки представят на Комисията годишни доклади за напредъка по изпълнението на Многогодишния стратегически план за данъчното облагане по параграф 1, обхващащи периода от 1 януари до 31 декември предходната година. Тези годишни доклади се съставят под предварително установена форма. В годишните доклади за напредъка държавите членки съобщават за пречките при постигането на целите на Програмата, определени в член 3, и при предприемането на действия във връзка с приоритетните теми, посочени в член 7, параграф 2а, и правят предложения за най-добри практики.

5.  До 31 октомври всяка година въз основа на годишните доклади на държавите членки по параграф 4 Комисията съставя обобщен доклад, в който оценява напредъка по изпълнението на плана по параграф 1, постигнат от държавите членки и самата нея, както и напредъка при постигането на целите на Pрограмата, определени в член 3, и приоритетните теми, посочени в член 7, параграф 2а. За да оцени постигнатия напредък, Комисията включва в своя консолидиран годишен доклад описание на оставащите пречки в държавите членки при постигането на целите на Програмата, определени в член 3, и при предприемането на действия във връзка с приоритетните теми, посочени в член 7, параграф 2а, и прави предложения за най-добри практики. Консолидираният годишен доклад на Комисията се оповестява пред обществеността на специална уебстраница на Комисията и служи като основа за бъдещите многогодишни работни програми, посочени в член 13, и за докладите за оценка, посочени в член 15.

ГЛАВА V

ПРОГРАМИРАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КОНТРОЛ

Член 13

Работна програма

1.  Програмата се изпълнява чрез многогодишните работни програми по член 108 от Финансовия регламент.

2.  Многогодишните работни програми се приемат от Комисията посредством делегирани актове. Тези делегирани актове се приемат по процедурата по член 17.

Член 14

Наблюдение и отчитане

1.  Показателите за отчитане на напредъка по Програмата по отношение постигането на конкретните цели, определени в член 3, се съдържат в приложение 2.

2.  За да осигури ефективно оценяване на напредъка по отношение постигането на целите на Програмата, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове по реда на член 17, с които да изменя приложение 2 с цел преразглеждане или допълване на показателите при необходимост и да допълва настоящия регламент с разпоредби за установяване на рамка за наблюдението и оценяването.

3.  Системата за отчитане на изпълнението трябва да осигурява ефикасно, ефективно и навременно събиране на данните за наблюдението върху изпълнението на Програмата и нейните резултати. За тази цел по отношение на получателите на средства от Съюза се налагат пропорционални изисквания за отчитане.

Член 15

Оценяване

1.  Извършват се навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения. Комисията оповестява оценките пред обществеността на специална уебстраница.

2.  Междинната оценка на Програмата се извършва, когато за изпълнението на Програмата има достатъчно налична информация, но не по-късно от три години след началото на изпълнението ѝ.

3.  В края на изпълнението на Програмата, но не по-късно от една година след края на периода по член 1 Комисията извършва окончателна оценка на Програмата.

4.  Комисията съобщава заключенията от оценките, заедно със своите наблюдения, на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

Член 16

Одити и разследвания

Когато трета държава участва в Програмата с решение въз основа на международно споразумение или по силата на друг правен акт, тази трета държава предоставя правата и достъпа, които са необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на Европейската сметна палата, за да упражняват те в пълна степен съответната си компетентност. По отношение на OLAF тези права включват правото да се извършват разследвания, включително проверки и инспекции на място, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

ГЛАВА VI

УПРАЖНЯВАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНЕТО И ПРОЦЕДУРА НА КОМИТЕТА

Член 17

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 13, параграф 2 и член 14, параграф 2 се предоставя на Комисията за срок до 31 декември 2028 г.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 13, параграф 2 и член 14, параграф 2 може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 13, параграф 2 и член 14, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 18

Процедура на комитета

1.  Комисията се подпомага от комитет, наричан „Комитет по програма „Фискалис“. Това е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

ГЛАВА VIІ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 19

Информация, съобщения и публичност

1.  Получателите на финансиране от Съюза обявяват неговия произход и осигуряват видимостта на това финансиране (по-специално когато популяризират дейностите и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и подходяща по количество целенасочена информация на различни видове публика, включително средствата за масово осведомяване и обществеността.

2.  Комисията осъществява информационни и съобщителни дейности във връзка с Програмата, дейностите по нея и резултатите от изпълнението ѝ. Чрез финансовите ресурси, отпуснати за Програмата, се допринася също така за съобщаването на политическите приоритети на Съюза ▌, доколкото тези приоритети са свързани с целите по член 3.

Член 20

Отмяна

Регламент (ЕС) № 1286/2013 се отменя, считано от 1 януари 2021 г.

Член 21

Преходни разпоредби

1.  Настоящият регламент не засяга продължаването или изменението на съответните дейности – до тяхното приключване – съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2013, който продължава да се прилага за съответните дейности до тяхното приключване.

2.  От финансовия пакет за Програмата може да се покриват и разходи за техническа и административна помощ, които са необходими, за да се обезпечи преходът между Програмата и мерките, приети по предшестващия я Регламент (ЕС) № 1286/2013.

3.  Ако е необходимо, в бюджета може да се записват бюджетни кредити след 2027 г. за покриване на разходите, предвидени в член 4, параграф 2, с цел да се осигури възможност за управлението на дейностите, които не са приключили до 31 декември 2027 г.

Член 22

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Неизчерпателен списък на възможните форми на дейностите

по член 7, параграф 2, първата алинея, букви а), б) и г)

Дейностите по член 7, параграф 2, първата алинея, букви а), б) и г) може да бъдат под следните форми (но не само):

а)  За срещите и подобните събития по конкретни поводи:

—  семинари и работилници, обичайно с участието на всички държави, по време на които се правят представяния и участниците осъществяват усилени обсъждания и дейности по определена тема;

—  работни посещения, организирани с цел да се даде възможност на служителите да придобият или повишат експертния опит или знанията си в областта на данъчната политика;

—  присъствие в административните служби и участие в административните разследвания;

б)  За структурираното сътрудничество:

—  проектни групи, които обикновено са съставени от ограничен брой държави и действат в рамките на ограничен срок за постигането на предварително определена цел с точно определен резултат, включително съгласуване или сравнителен анализ;

—  работни групи, т.е. структурирани форми на сътрудничество, които са временни или постоянни и обединяват експертен опит за изпълнение на задачи в определени области или за извършване на оперативни дейности, евентуално с помощта на услуги за сътрудничество в режим „на линия“, административна помощ и инфраструктурни съоръжения и оборудване;

—  многостранни или паралелни проверки, състоящи се в съгласувано проверяване на данъчното положение на едно или повече свързани данъчно задължени лица, организирано от две или повече държави, сред които най-малко две държави членки, с общи или допълващи се интереси;

—  съвместни ревизии, състоящи се в съгласувано проверяване на данъчното положение на едно или повече свързани данъчно задължени лица от страна на един екип ревизиращи лица от две или повече държави, сред които най-малко две държави членки, с общи или допълващи се интереси;

—  всякаква друга форма на административно сътрудничество, установена с Директива 2011/16/ЕС, Регламент (ЕС) № 904/2010, Регламент (ЕС) № 389/2012 или Директива 2010/24/ЕС;

г)  За дейностите по изграждане на компетентностите и способностите на служителите:

—  съвместно обучение или разработване на електронно обучение, с което да се подпомогнат необходимите професионални умения и знания по данъчните въпроси;

—  техническа помощ, предназначена за усъвършенстване на административните процедури, повишаване на административния капацитет и подобряване на работата и дейността на данъчните администрации чрез въвеждане и споделяне на добри практики.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Показатели

Конкретна цел: подпомагане на данъчната политика, данъчното сътрудничество и изграждането на административния капацитет, в т.ч. компетентностите на служителите и разработването и експлоатацията на европейските електронни системи.

1.  Изграждане на административния капацитет, способностите на служителите и ИТ капацитета:

1.  Индекс на прилагането и изпълнението на правото и политиката на Съюза (брой на дейностите по Програмата, организирани в тази област, и препоръки, издадени вследствие на тези дейности)

2.  Индекс на обучението (използвани модули за обучение; брой на служителите, преминали обучение; качествена оценка от участниците)

3.  Разполагаемост на европейските електронни системи (като процент от времето)

4.  Разполагаемост на общата комуникационна мрежа CCN (като процент от времето)

5.  Опростени ИТ процедури за националните администрации и икономическите оператори (брой на регистрираните икономически оператори, брой на заявленията и брой на справките в различните електронни системи, финансирани по Програмата)

2.  Споделяне на знания и създаване на работни връзки:

6.  Индекс на надеждността на сътрудничеството (равнище на създадените работни връзки, брой на личните срещи, брой на групите за сътрудничество в режим „на линия“)

7.  Индекс на най-добрите практики и указанията (брой на дейностите по Програмата, организирани в тази област; процент на данъчните администрации, които са се възползвали от работна практика или указание, установени с подкрепата на Програмата)

2а.  Допълнителни показатели:

1.  Приходи от борбата с данъчните измами, отклонението от данъчно облагане и агресивното данъчно планиране, събрани в рамките на съвместните одити

2.   Брой на исканията за административно и съдебно сътрудничество, които са внесени и получени и на които е отговорено, за всяка държава членка.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0421/2018).
(2)* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.
(3) ОВ C […], […], стр. […].
(4) Регламент (ЕС) № 1286/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма за действие за подобряване на функционирането на системите за данъчно облагане в Европейския съюз за периода 2014 — 2020 г. („Фискалис 2020“ ) и за отмяна на Решение № 1482/2007/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 25).
(5) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(6) Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
(7) Директива 2014/107/ЕС на Съвета от 9 декември 2014 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (ОВ L 359, 16.12.2014 г., стр. 1).
(8) Директива (ЕС) 2015/2376 на Съвета от 8 декември 2015 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (ОВ L 332, 18.12.2015 г., стр. 1).
(9) Директива (ЕС) 2016/881 на Съвета от 25 май 2016 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (ОВ L 146, 3.6.2016 г., стр. 8).
(10) Директива (ЕС) 2016/2258 на Съвета от 6 декември 2016 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на достъпа на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари (ОВ L 342, 16.12.2016 г., стр. 1).
(11) Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 2018 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености, ОВ L 139, 5.6.2018 г., стр. 1.
(12) COM(2010)0700.
(13) Междуинституционално споразумение от 13 април 2016 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество (OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1).
(14) Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
(15) Регламент (EО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).
(16) Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
(17) Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
(18) Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
(19) Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1);
(20) Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки (ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 21).
(21) Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 21 юни 2011 г. относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн (ОВ L 176, 5.7.2011 г., стр. 24).
(22) Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електрическата енергия (ОВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 51).
(23) Директива 2010/24/ЕС на Съвета от 16 март 2010 г. относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки (ОВ L 84, 31.3.2010 г., стр. 1).
(24) Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ L 64, 11.3.2011 г., стр. 1).


Създаване на програма „Права и ценности“ ***I
PDF 347kWORD 104k
Изменения, приети от Европейския парламент на 17 януари 2019 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и ценности“ (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))(1)
P8_TA(2019)0040A8-0468/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Заглавие
Предложение за
Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
за създаване на програма „Права и ценности“
за създаване на програма „Граждани, равенство, права и ценности“
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  В съответствие с член 2 от Договора за Европейския съюз „Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за държавите членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете“. В член 3 допълнително се посочва, че „Съюзът има за цел да насърчава мира, ценностите си и благоденствието на своите народи“, както и че, наред с другото, той „зачита богатството на своето културно и езиково многообразие и следи за опазването и развитието на европейското културно наследство“. Тези ценности са допълнително потвърдени и изразени в правата, свободите и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз.
(1)  В съответствие с член 2 от Договора за Европейския съюз „Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства“. От тези права и ценности човешкото достойнство, признато във Всеобщата декларация за правата на човека, е основополагащо за всички основни права на човека. Тези ценности са общи за държавите членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете“. В член 3 допълнително се посочва, че „Съюзът има за цел да насърчава мира, ценностите си и благоденствието на своите народи“, както и че, наред с другото, той „зачита богатството на своето културно и езиково многообразие и следи за опазването и развитието на европейското културно наследство“. Тези ценности са допълнително потвърдени и изразени в правата, свободите и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 1а (ново)
(1a)   В своята резолюция от 30 май 2018 г. относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси Европейският парламент подчертава значението на хоризонталните принципи, които следва да са в основата на Многогодишната финансова рамка (МФР) и всички свързани с нея политики на Съюза, включително интегрирането на целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН във всички политики и инициативи на Съюза за следващата МФР, подчертава, че премахването на дискриминацията е жизненоважно за изпълнението на ангажиментите на Съюза за изграждане на приобщаваща Европа, и изразява съжаление относно липсата на интегриране на принципа за равенство между половете и ангажиментите за равенство между половете в политиките на Съюза съгласно представеното в предложенията за МФР.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 1б (ново)
(1б)   В своята резолюция от 14 март 2018 г. относно следващата МФР: При изготвянето на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. Европейският парламент изразява подкрепата си за програмите в областта на културата, образованието, медиите, младежта, спорта, демокрацията, гражданството и гражданското общество, които са доказали безспорно своята европейска добавена стойност и се ползват с трайна популярност сред бенефициерите, и подчертава, че Съюзът може да стане по-силен и по-амбициозен само ако му се предоставят допълнителни финансови средства, и също така препоръчва създаването на вътрешен Европейски фонд за демокрация за увеличаване на подкрепата за гражданското общество и за неправителствените организации (НПО), работещи в областта на демокрацията и правата на човека, който да се управлява от Комисията. Следва да се оказва постоянна подкрепа на съществуващите политики, ресурсите по водещите програми на Съюза следва да бъдат увеличени и допълнителните отговорности следва да бъдат съчетани с допълнителни финансови средства.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Тези права и ценности трябва да продължат да бъдат насърчавани, прилагани и споделяни между гражданите и народите и да бъдат в самата основа на проекта на ЕС. Ето защо в бюджета на ЕС се създава нов фонд „Правосъдие, права и ценности“, включващ програмите „Права и ценности“ и „Правосъдие“. В момент, когато европейските общества се сблъскват с екстремизъм, радикализъм и разделение, по-важно от всякога е да се насърчават, укрепват и защитават правосъдието, правата и ценностите на ЕС: правата на човека, зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството и принципите на правовата държава. Това ще има дълбоки и преки последици за политическия, социалния, културния и икономическия живот в ЕС. Като част от новия фонд програмата „Правосъдие“ ще продължи да подкрепя по-нататъшното развитие на пространството на правосъдие на Съюза и трансграничното сътрудничество. Програма „Права и ценности“ ще обедини програмата „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014 – 2020 г., създадена с Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета8 и програма „Европа за гражданите“, създадена с Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета9 (наричани по-долу „предшестващите програми“).
(2)  Тези права и ценности трябва да продължат да бъдат активно подхранвани, защитавани и насърчавани от Съюза и от всички държави членки във всички техни политики по един последователен начин и да бъдат прилагани и споделяни между гражданите и народите и да бъдат в самата основа на проекта на ЕС, като се има предвид, че влошаването на защитата на тези права и ценности във всяка една държава членка може да има вредни последици за Съюза като цяло. Ето защо в бюджета на ЕС се създава нов фонд „Правосъдие, права и ценности“, включващ програмите „Права и ценности“ и „Правосъдие“. В момент, когато европейските общества се сблъскват с екстремизъм, радикализъм и разделение и с непрекъснато свиващо се пространство за независимото гражданско общество, по-важно от всякога е да се насърчават, укрепват и защитават правосъдието, правата и ценностите на ЕС: правата на човека, зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, недискриминацията и принципите на правовата държава. Това ще има дълбоки и преки последици за политическия, социалния, културния и икономическия живот в ЕС. Като част от новия фонд програмата „Правосъдие“ ще продължи да подкрепя по-нататъшното развитие на пространството на правосъдие на Съюза и трансграничното сътрудничество. Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ („програмата“) ще обедини програмата „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014 – 2020 г., създадена с Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета8 и програма „Европа за гражданите“, създадена с Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета9 (наричани по-долу „предшестващите програми“), и ще бъде адаптирана по начин, който позволява да се реагира на новите предизвикателства пред европейските ценности.
__________________
__________________
8 Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за създаване на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014 – 2020 година (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 62)
8 Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за създаване на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014 – 2020 година (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 62)
9 Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета от 14 април 2014 г. за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014 – 2020 г. (ОВ L 115, 17.4.2014 г., стр. 3)
9 Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета от 14 април 2014 г. за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014 – 2020 г. (ОВ L 115, 17.4.2014 г., стр. 3)
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Фондът „Правосъдие, права и ценности“ и неговите две основни програми за финансиране ще бъдат насочени предимно към хората и субектите, които допринасят за превръщането в реалност и активното упражняване на нашите общи ценности, права и богато многообразие. Крайната цел е да се насърчава и подкрепя едно основано на права, равноправно, приобщаващо и демократично общество. Това включва активно гражданско общество, насърчаващо демократичното, гражданското и социалното участие на хората, както и богатото многообразие на европейското общество, въз основа на нашата обща история и памет. В член 11 от Договора за Европейския съюз също така се посочва, че институциите предоставят чрез подходящи средства на гражданите и представителните организации възможността да изразяват и обменят публично мнения във всички области на дейност на Съюза.
(3)  Фондът „Правосъдие, права и ценности“ и неговите две основни програми за финансиране ще бъдат насочени към хората и субектите, които допринасят за превръщането в реалност и активното упражняване на нашите общи ценности, равенство, права и богато многообразие. Крайната цел е да се насърчава и подкрепя едно основано на права, равноправно, открито, приобщаващо и демократично общество, като се финансират дейности, които насърчават изграждането на активно, добре развито, устойчиво и овластено гражданско общество, включително застъпничество за насърчаването и защитата на нашите общи ценности, както и демократичното, гражданското и социалното участие на хората, и поощряват мира и подхранват богатото разнообразие на европейското общество въз основа на нашите общи ценности, история и памет и наследство. Член 11 от Договора за Европейския съюз изисква институциите да поддържат открит, прозрачен и редовен диалог с гражданското общество и да предоставят чрез подходящи средства на гражданите и представителните организации възможността да изразяват и обменят публично мнения във всички области на дейност на Съюза.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 3а (ново)
(3a)  Комисията следва да осигури редовен, открит и прозрачен диалог с бенефициерите на програмата и с други заинтересовани страни чрез създаването на група за граждански диалог. Групата за граждански диалог следва да допринася за обмена на опит и добри практики, както и за обсъждането на промените в политиката в рамките на областите и целите, обхванати от програмата, и свързаните сфери. Групата за граждански диалог следва да е съставена от организации, които са избрани да получават безвъзмездни средства за оперативни разходи или дейности в рамките на програмата, и други организации или заинтересовани страни, които са изразили интерес по отношение на програмата или работят в тази област на политиката, без непременно да получават подкрепа от програмата.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Програма „Права и ценности“ (наричана по-долу „програмата“) следва да позволи да се развият полезни взаимодействия с цел справяне с предизвикателствата, които са честа пречка пред популяризирането и защитата на ценностите, и с цел постигане на критично измерение, за да има конкретни резултати в тази област. Това следва да се постигне, като се надгражда върху положителния опит на предишните програми. Така ще се позволи пълноценно използване на потенциала за полезни взаимодействия, по-ефективно подпомагане на обхванатите области на политиката и увеличаване на техния потенциал за достигане до хората. За да бъде ефективна, програмата следва да отчита специфичното естество на различните политики, техните различни целеви групи и конкретните им потребности чрез прилагане на специално разработени подходи.
(4)  Програмата следва да позволи да се развият полезни взаимодействия с цел справяне с предизвикателствата, които са честа пречка пред популяризирането и защитата на ценностите, залегнали в Договорите, и с цел постигане на критично измерение, за да има конкретни резултати в тази област. Това следва да се постигне, като се надгражда и продължава да се развива положителният опит на предишните програми. Така ще се позволи пълноценно използване на потенциала за полезни взаимодействия, по-ефективно подпомагане на обхванатите области на политиката и увеличаване на техния потенциал за достигане до хората. За да бъде ефективна, програмата следва да отчита специфичното естество на различните политики, техните различни целеви групи и конкретните им потребности и възможности за участие чрез прилагане на специално разработени и целенасочени подходи, включително насърчаване на всички видове равенство, включително между половете.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 4а (ново)
(4a)  Пълното зачитане и насърчаването на принципите на правовата държава и на демокрацията е от основно значение за изграждане на доверието на гражданите в Съюза. Зачитането на принципите на правовата държава в Съюза е предпоставка за защитата на основните права, както и за отстояването на всички права и задължения, заложени в Договорите. Начинът, по който принципите на правовата държава се прилагат в държавите членки, е от жизненоважно значение за гарантирането на взаимното доверие между държавите членки и на доверието към техните правни системи. Следователно програмата следва да насърчава и гарантира основните права, демокрацията и принципите на правовата държава на местно, регионално, национално и транснационално равнище.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 4б (ново)
(4б)  Принципите на правовата държава, залегнали в член 2 от ДЕС като една от ценностите на Съюза, включват принципите на законност, което означава прозрачен, отчетен, демократичен и плуралистичен законодателен процес; правна сигурност; забрана на произвол от страна на органите на изпълнителната власт; ефективна съдебна защита от независим съд, включително на основните права; и разделение на властите и равенство пред закона.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  За да се доближи Европейският съюз до неговите граждани, са необходими различни действия и координирани усилия. Събирането на гражданите в проекти за побратимяване на градове или в мрежи от градове и подкрепата на организациите на гражданското общество в областите, обхванати от програмата, ще допринесе за увеличаване на ангажираността на гражданите в обществото и в крайна сметка и на тяхното участие в демократичния живот на Съюза. В същото време подпомагането на дейностите, насърчаващи взаимното разбирателство, многообразието, диалога и уважението към другите, насърчава усещането за принадлежност и европейска идентичност, основано на споделено разбиране за европейските ценности, култура, история и наследство. Насърчаването на по-силно чувство на принадлежност към Съюза и на ценностите на Съюза е особено важно сред гражданите на ЕС, които живеят в най-отдалечените региони, поради голямото разстояние, което ги дели от европейския континент.
(5)  За да се доближи Европейският съюз до неговите граждани, да се насърчи демократичното участие и да се даде възможност на гражданите да използват правата си, свързани с европейското гражданство, са необходими различни действия и координирани усилия, насочени към балансирано географско разпределение. Събирането на гражданите в проекти за побратимяване на градове или в мрежи от градове и подкрепата на организациите на гражданското общество на местно, регионално, национално и транснационално равнище в областите, обхванати от програмата, ще допринесе за увеличаване на ангажираността на гражданите в обществото и в крайна сметка и на тяхното активно участие в демократичния живот на Съюза, както и в оформянето на политическата програма на Съюза. В същото време подпомагането на дейностите, насърчаващи взаимното разбирателство, междукултурния диалог, културното и езиковото многообразие, помирението, социалното приобщаване и уважението към другите, насърчава усещането за принадлежност към Съюза и общо гражданство в рамките на европейска идентичност, основано на споделено разбиране за европейските ценности, култура, история и наследство. Насърчаването на по-силно чувство на принадлежност към Съюза и на ценностите на Съюза е особено важно сред гражданите на ЕС, които живеят в най-отдалечените региони, поради голямото разстояние, което ги дели от европейския континент.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 5а (ново)
(5a)   Укрепването на плурализма и миграционните тенденции в световен мащаб повишават значението на междукултурния и междурелигиозния диалог в нашите общества. Чрез програмата следва да се предостави пълна подкрепа на междукултурния и междурелигиозния диалог като част от социалната хармония в Европа и ключов елемент за насърчаване на социалното приобщаване и сближаване. Макар че междурелигиозният диалог би могъл да помогне да се подчертае положителният принос на религията за социалното сближаване, религиозната неграмотност заплашва да подготви основата за злоупотреба с религиозното чувство сред населението. Следователно програмата следва да подкрепя проекти и инициативи за развитие на религиозната грамотност, за насърчаване на междурелигиозния диалог и взаимното разбирателство.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Дейностите, свързани със спомена за миналото, и критичният размисъл за историческата памет на Европа са необходими, за да накарат гражданите да осъзнаят общата история като основа за общо бъдеще, морална цел и споделени ценности. Значението на историческите, културните и междукултурните аспекти, както и връзките между паметта за миналото и създаването на европейска идентичност и чувството за принадлежност също следва да бъдат взети под внимание.
(6)  Дейностите, свързани със спомена за миналото, и критичното и творческото мислене за историческата памет на Европа са необходими, за да накарат гражданите, и по-специално младите хора, да осъзнаят общата си история като основа за общо бъдеще. Значението на историческите, социалните, културните и междукултурните аспекти, толерантността и диалога, както и връзките между паметта за миналото и създаването на европейска идентичност и чувството за принадлежност също следва да бъдат взети под внимание, за да се насърчи обща основа на споделените ценности, солидарността, многообразието и мира.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Гражданите следва също така да бъдат по-добре осведомени за техните права, произтичащи от гражданството на Съюза, и следва да се чувстват спокойни да живеят, пътуват, учат, работят и да бъдат доброволци в друга държава членка, както и да се чувстват способни да ползват и упражняват всички свои права, произтичащи от гражданството на ЕС, да имат доверие в равния достъп, пълната приложимост и защитата на техните права без каквато и да е дискриминация, независимо къде в Съюза се намират във всеки един момент. Гражданското общество трябва да бъде подпомагано за насърчаването и опазването на общите ценности на ЕС и повишаването на осведомеността за тях съгласно член 2 от Договора за ЕС и за допринасянето за ефективното ползване на правата съгласно правото на Съюза.
(7)  Гражданите на Съюза не са достатъчно добре осведомени за техните права, произтичащи от гражданството на Съюза, като например правото да гласуват на европейски и местни избори или правото да получават консулска закрила от посолства в други държави членки. Гражданите следва да бъдат по-добре осведомени за тези права и следва да се чувстват спокойни да живеят, пътуват, учат, работят и да бъдат доброволци в друга държава членка, както и да се чувстват способни да ползват и упражняват всички свои права, произтичащи от гражданството на ЕС, да имат доверие в равния достъп, пълната приложимост и защитата на техните права без каквато и да е дискриминация, независимо къде в Съюза се намират във всеки един момент. Гражданското общество трябва да бъде укрепвано на всички равнища за насърчаването и опазването на общите ценности на ЕС и повишаването на осведомеността за тях съгласно член 2 от Договора за ЕС и за допринасянето за ефективното ползване на правата съгласно правото на Съюза.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 7а (ново)
(7a)   Резолюцията на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно европейската съвест и тоталитаризма и заключенията на Съвета от 9 – 10 юни 2011 г. относно паметта за престъпленията, извършени от тоталитарните режими в Европа, подчертават необходимостта да се запази жив споменът за миналото като средство за изграждане на общо бъдеще и изтъкват ценната роля на Съюза за улесняването, споделянето и утвърждаването на колективната памет за тези престъпления, за да се обнови общата плуралистична и демократична европейска идентичност.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Равенството между жените и мъжете е основна ценност и цел на Европейския съюз. Дискриминацията и неравностойното третиране на жените нарушава техните основни права и ограничава тяхното пълно политическо, социално и икономическо участие в обществото. Освен това съществуването на структурни и културни бариери възпрепятства постигането на целта за действително равенство между половете. Следователно насърчаването на равенството между половете във всички дейности на Съюза представлява основната дейност за Съюза и двигател на икономическия растеж и следва да се подкрепя от програмата.
(8)  Равенството между половете е основна ценност и цел на Европейския съюз. Член 8 от настоящия регламент възлага на Съюза задачата във всички свои дейности да премахва неравенствата и да насърчава равенството между мъжете и жените. Въпреки това цялостният напредък по отношение на равенството между половете е много бавен (вж. индекса за равенство между половете за 2017 г., публикуван от Европейския институт за равенство между половете). Често непряката и скрита комбинирана дискриминация и неравностойното третиране на жените и момичетата, както и различните форми на насилие срещу жените нарушават техните основни права и ограничават тяхното пълно политическо, социално и икономическо участие в обществото. Освен това съществуването на политически, структурни и културни бариери възпрепятства постигането на целта за действително равенство между половете. Следователно насърчаването на равенството между половете във всички дейности на Съюза посредством подпомагане на интегрирането на целите за равенство между половете и недопускането на дискриминация и активно преодоляване на стереотипите и негласната дискриминация, представлява основната дейност за Съюза и двигател на икономическия растеж и следва да се подкрепя от програмата.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Насилието, основано на пола, и насилието срещу деца и млади хора представляват сериозно нарушение на основните права. Насилието продължава да присъства в целия Съюз при всякакви социални и икономически условия и има сериозни последствия за физическото и психологическото здраве на жертвите и за обществото като цяло. Децата, младите хора и жените са особено уязвими към насилие, по-специално при близки взаимоотношения. Следва да бъдат предприети действия за насърчаване на правата на детето и за допринасяне към защитата на децата от понасяне на вреди и насилие, които представляват опасност за тяхното физическо и психическо здраве и нарушение на тяхното право на развитие, закрила и достойнство. Борбата с всички форми на насилие, насърчаването на превенцията, защитата и подкрепата на жертвите са приоритети на Съюза, които спомагат за упражняването на основните права на лицата и допринасят за равенството между жените и мъжете.
(9)  Насилието, основано на пола, и насилието срещу деца, млади и възрастни хора, хора с увреждания, бежанци и мигранти и срещу членове на различни малцинствени групи, като например членовете на етническите малцинствени групи и ЛГБТКИ лицата, представляват сериозно нарушение на основните права. Насилието продължава да присъства в целия Съюз при всякакви социални и икономически условия и има сериозни последствия за физическото и психологическото здраве на жертвите и за обществото като цяло. Борбата с основаното на пола насилие изисква многоизмерен подход, който обхваща правни, образователни, здравни, включително сексуални и репродуктивни права, икономически и други обществени аспекти, като например оказване на подкрепа на организациите за правата на жените, предоставяне на консултации и помощ, както и проекти, насочени към постигане на целта за по-голяма равнопоставеност на половете в обществото. Необходимо е активно да се противостои на вредните стереотипи и норми от ранна възраст, както и на всички форми на внушаващи омраза изказвания и онлайн насилие. Следва да бъдат предприети действия за насърчаване на правата на детето и за допринасяне към защитата на децата от понасяне на вреди и насилие, които представляват опасност за тяхното физическо и психическо здраве и нарушение на тяхното право на развитие, закрила и достойнство. Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул) определя „насилието срещу жени“ като „всеки акт на насилие, основано на пола, който причинява или може да причини физически, сексуални, психологически или икономически вреди или страдание на жените, включително заплахите за извършване на такъв акт, принудата или произволното лишаване от свобода, които се случват както в обществения, така и в личния живот“. Борбата с всички форми на насилие, насърчаването и превенцията и защитата и подкрепата на жертвите са приоритети на Съюза, които спомагат за упражняването на основните права на лицата и допринасят за равенството между жените и мъжете. Мерките за превенция и подкрепа за правата на жертвите следва да се разработват в сътрудничество с целевата група и да гарантират, че се посрещат специфичните нужди на лицата с многообразна уязвимост.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 9а (ново)
(9a)  Жените без документи за самоличност са особено уязвими към насилие и сексуално малтретиране, като са лишени от достъп до подкрепа. От жизненоважно значение е да се приложи подход, съсредоточен върху жертвата, и да се предлагат подходящи услуги за подкрепа на всички жени в Съюза, независимо от статута им на пребиваване. Необходимостта от отчитането на измерението на пола в процедурите за предоставяне на убежище е много важна за междусекторната работа и може да допринесе за подобряване на равенството между половете.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Силна политическа воля и координирани действия, основани на методите и резултатите от предишните програми „Дафне“, програма „Права, равенство и гражданство“ и програма „Правосъдие“, са необходими за предотвратяване и борба с всички форми на насилие и за защита на жертвите. По-специално, след стартирането ѝ през 1997 г., финансирането по програма „Дафне“ в подкрепа на жертвите на насилие и за борба с насилието срещу жени, деца и млади хора се оказа особено успешно както по отношение на нейната популярност сред заинтересованите страни (публични органи, академични институции и неправителствени организации), така и по отношение на ефективността на финансираните проекти. По нея са финансирани проекти за повишаване на осведомеността, предоставяне на услуги в подкрепа на жертвите и подпомагане на дейностите на неправителствени организации (НПО), работещи по места. Тя е насочена към всички форми на насилие, като например домашното насилие, сексуалното насилие, трафика на хора, както и нововъзникващи форми на насилие като кибертормоза. Поради това е важно да се продължат всички тези дейности и резултатите и извлечените поуки да бъдат надлежно взети предвид при изпълнението на програмата.
(10)  Силна политическа воля и координирани действия, основани на методите и резултатите от предишните програми „Дафне“, програма „Права, равенство и гражданство“ и програма „Правосъдие“, са необходими за предотвратяване и борба с всички форми на насилие и за защита на жертвите. По-специално, след стартирането ѝ през 1997 г., финансирането по програма „Дафне“ в подкрепа на жертвите на насилие и за борба с насилието срещу жени, деца и млади хора се оказа особено успешно както по отношение на нейната популярност сред заинтересованите страни (публични органи, академични институции и неправителствени организации), така и по отношение на ефективността на финансираните проекти. По нея са финансирани проекти за повишаване на осведомеността, предоставяне на услуги в подкрепа на жертвите и подпомагане на дейностите на неправителствени организации (НПО), работещи по места. Тя е насочена към всички форми на насилие, като например домашното насилие, сексуалното насилие, трафика на хора, преследването и традиционните увреждащи практики, като гениталното осакатяване на жени, както и нововъзникващи форми на насилие като кибертормоза и кибермалтретирането. Поради това е важно да се продължат всички тези дейности, с независими разпределени бюджетни средства за „Дафне“ и резултатите и извлечените поуки да бъдат надлежно взети предвид при изпълнението на програмата.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Недопускането на дискриминация е основен принцип на Съюза. В член 19 от Договора за функционирането на Европейския съюз са предвидени действия за борба с дискриминацията, основана на пола, расата или етническия произход, религията или убежденията, наличието на физическо или умствено увреждане, възрастта или сексуалната ориентация. Недопускането на дискриминация е залегнало също така и в член 21 на Хартата. Специфичните особености на различните форми на дискриминация следва да бъдат взети предвид и успоредно с това следва да бъдат изготвени подходящи действия за предотвратяване и борба с дискриминацията, основана на един или повече признаци. По програмата следва да се подкрепят действия за предотвратяване и борба с дискриминацията, расизма, ксенофобията, антисемитизма, омразата към мюсюлманите и други форми на нетолерантност. В този контекст особено внимание следва да бъде отделено и на предотвратяването и борбата с всички форми на насилие, омраза, сегрегация и заклеймяване, както и на борбата с малтретирането, тормоза и нетолерантното отношение. Програмата следва да се изпълнява по начин, който позволява взаимно допълване с другите дейности на Съюза, които имат същите цели, по-специално с посочените в Съобщението на Комисията от 5 април 2011 г., озаглавено „Рамка на ЕС за национални стратегии за интеграция на ромите до 2020 г.“10 и в Препоръката на Съвета от 9 декември 2013 г. относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки11.
(11)  Недопускането на дискриминация е основен принцип на Съюза. В член 19 от Договора за функционирането на Европейския съюз са предвидени действия за борба с дискриминацията, основана на пола, расата или етническия произход, религията или убежденията, наличието на физическо или умствено увреждане, възрастта или сексуалната ориентация. Недопускането на дискриминация е залегнало също така и в член 21 на Хартата. Специфичните особености на различните форми на дискриминация, включително пряка, непряка и структурна дискриминация, следва да бъдат взети предвид и успоредно с това следва да бъдат изготвени подходящи действия за предотвратяване и борба с дискриминацията, основана на един или повече признаци. По програмата следва да се подкрепят действия за предотвратяване и борба с дискриминацията, расизма, ксенофобията, афрофобията, антисемитизма, настроенията срещу циганите, омразата към мюсюлманите, хомофобията и други форми на нетолерантност както онлайн, така и офлайн, спрямо лица, принадлежащи към малцинствата, като се вземат предвид множеството равнища на дискриминация, пред които са изправени жените. В този контекст особено внимание следва да бъде отделено и на предотвратяването и борбата с всички форми на насилие, омраза, сегрегация и заклеймяване, както и на борбата с малтретирането, тормоза и нетолерантното отношение. Програмата следва да се изпълнява по начин, който позволява взаимно допълване с другите дейности на Съюза, които имат същите цели, по-специално с посочените в Съобщението на Комисията от 5 април 2011 г., озаглавено „Рамка на ЕС за национални стратегии за интеграция на ромите до 2020 г.“10 и в Препоръката на Съвета от 9 декември 2013 г. относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки11.
__________________
__________________
10 COM(2011)0173.
10 COM(2011)0173.
11 ОВ C 378, 24.12.2013 г., стр. 1.
11 ОВ C 378, 24.12.2013 г., стр. 1.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  Пречките, свързани с нагласите и околната среда, както и липсата на достъпност, възпрепятстват пълното и ефективно участие на хората с увреждания в обществото, на равноправна основа с останалите. Хората с увреждания се сблъскват с пречки пред, наред с другото, достъпа до пазара на труда, ползването на приобщаващо и качествено образование, избягването на бедността и социалното изключване, достъпа до културни инициативи и медии и упражняването на техните политически права. Като страна по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ на ООН), Съюзът и всички негови държави членки са се ангажирали да насърчават, защитават и гарантират пълното и ефективно упражняване на всички основни права и свободи на човека от страна на всички хора с увреждания. Разпоредбите на КПХУ на ООН станаха неразделна част от правния ред на Съюза.
(12)  Пречките, свързани с нагласите и околната среда, както и липсата на достъпност, възпрепятстват пълното и ефективно участие на лицата с увреждания в обществото, на равноправна основа с останалите. Лицата с увреждания, включително тези с трайни физически, психически, интелектуални или сетивни увреждания, се сблъскват с пречки пред, наред с другото, достъпа до пазара на труда, ползването на приобщаващо и качествено образование, избягването на бедността и социалното изключване, достъпа до културни инициативи и медии и упражняването на техните политически права. Като страна по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ на ООН), Съюзът и всички негови държави членки са се ангажирали да насърчават, защитават и гарантират пълното и ефективно упражняване на всички основни права и свободи на човека от страна на всички хора с увреждания. Разпоредбите на КПХУ на ООН, чието прилагане е задължително, станаха неразделна част от правния ред на Съюза. В това отношение програмата следва да обръща специално внимание и да финансира дейностите за повишаване на осведомеността относно предизвикателствата, пред които са изправени хората с увреждания по отношение на пълноценното си участие в обществото и ползването на техните граждански права като равноправни граждани.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Правото на зачитане на личния и семейния живот на дадено лице, на жилището му и на личните му съобщения (правото му на неприкосновеност на личния живот) е основно право, залегнало в член 7 на Хартата на основните права. Защитата на личните данни е основно право, залегнало в член 8 от Хартата на основните права и член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Спазване на правилата за защита на личните данни подлежи на контрол от независими надзорни органи. В правната рамка на Съюза, и по-специално в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета12 и Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета13, се определят разпоредбите, с които да се гарантира, че правото на защита на личните данни е ефективно защитено. Тези правни инструменти възлагат на националните надзорни органи за защита на данните задачата за насърчаване на обществената информираност и разбиране на рисковете, правилата, предпазните мерки и правата по отношение на обработването на лични данни. Съюзът следва да може да провежда дейности за повишаване на осведомеността, проучвания и други съответни дейности предвид значението на правото на защита на личните данни във времена на бързо технологично развитие.
(13)  Правото на зачитане на личния и семейния живот на дадено лице, на жилището му и на личните му съобщения (правото му на неприкосновеност на личния живот) е основно право, залегнало в член 7 на Хартата на основните права. Защитата на личните данни е основно право, залегнало в член 8 от Хартата на основните права и член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Спазване на правилата за защита на личните данни подлежи на контрол от независими надзорни органи. В правната рамка на Съюза, и по-специално в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета12 и Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета13, се определят разпоредбите, с които да се гарантира, че правото на защита на личните данни е ефективно защитено. Тези правни инструменти възлагат на националните надзорни органи за защита на данните задачата за насърчаване на обществената информираност и разбиране на рисковете, правилата, предпазните мерки и правата по отношение на обработването на лични данни. Съюзът следва да може да провежда дейности за повишаване на осведомеността, да подкрепя организациите на гражданското общество в застъпничеството за защита на данните съгласно стандартите на Съюза и да извършва проучвания и други съответни дейности предвид значението на правото на защита на личните данни във времена на бързо технологично развитие.
__________________
__________________
12 ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1 – 88.
12 ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1 – 88.
13 OВ L 119, 4.5.2016 г., стp. 89 – 131.
13 OВ L 119, 4.5.2016 г., стp. 89 – 131.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 13а (ново)
(13a)   Свободата на изразяване и информация е залегнала в Хартата на основните права на Европейския съюз. Свободният достъп до информация, оценката на рамковите условия за медиите и отговорното и безопасно използване на информационните и комуникационните мрежи са пряко свързани със свободата на формиране на общественото мнение и са от съществено значение за гарантиране на функционираща демокрация. Необходимо е обществеността да придобие уменията в областта на медийната грамотност, необходими за критично мислене и преценка, както и способността да анализира сложни реалности, да отчита различията между мненията и фактите и да се противопоставя на всяка форма на подбуждане към омраза. За тази цел Съюзът следва да насърчава развитието на медийна грамотност за всички граждани, независимо от тяхната възраст, чрез обучение, повишаване на осведомеността, проучвания и други дейности в тази връзка.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  В член 24 от ДФЕС Европейският парламент и Съветът се задължават да приемат разпоредби относно процедурите и условията, необходими за представянето на гражданска инициатива по смисъла на член 11 от Договора за Европейския съюз. Това е направено с приемането на Регламент [(ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета14]. Програмата следва да подпомага финансирането на техническата и организационна подкрепа за изпълнение на Регламент [(ЕС) № 211/2011], като по този начин се подкрепя упражняването от страна на гражданите на правото да предлагат и подкрепят европейски граждански инициативи.
(14)  Европейската гражданска инициатива е първият наднационален инструмент за демокрация на участието, като създава пряка връзка между европейските граждани и институциите на Съюза. В член 24 от ДФЕС Европейският парламент и Съветът се задължават да приемат разпоредби относно процедурите и условията, необходими за представянето на гражданска инициатива по смисъла на член 11 от Договора за Европейския съюз. Това е направено с приемането на Регламент [(ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета14]. Програмата следва да подпомага финансирането на техническата и организационна подкрепа за изпълнение на Регламент [(ЕС) № 211/2011], като по този начин се подкрепя упражняването от страна на гражданите на правото да предлагат, подкрепят и насърчават другите да подкрепят европейски граждански инициативи.
_________________
_________________
14 Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива (ОВ L 65, 11.3.2011 г., стр. 1).
14 Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива (ОВ L 65, 11.3.2011 г., стр. 1).
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Съгласно членове 8 и 10 от ДФЕС Програмата следва във всичките си дейности да подпомага интегрирането на целите за равенство между половете и недопускането на дискриминация.
(15)  Съгласно членове 8 и 10 от ДФЕС Програмата следва във всичките си дейности да подпомага интегрирането на целите за равенство между половете и недопускането на дискриминация, както и да насърчава използването на бюджетиране, съобразено с равенството между половете, и оценка на въздействието върху половете, където е необходимо, в рамките на процеса на бюджетиране на Съюза. Правилното прилагане на интегрирането на принципа на равенство между половете изисква бюджетиране, съобразено с равенството между половете, във всички съответни бюджетни редове и разпределяне на адекватни ресурси и прозрачност в бюджетните редове, предназначени за насърчаване на равенството между половете и за борба срещу дискриминацията въз основа на пола. Отделните проекти и самата програма следва да бъдат предмет на преглед в края на периода на финансиране, за да се определи доколко са послужили за прилагането на горепосочените принципи.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  В съответствие с актовете на Съюза относно равното третиране държавите членки създадоха независими органи за насърчаване на равното третиране, известни като „органи за равно третиране“, за борба с дискриминацията, основана на раса, етнически произход и пол. Много държави членки обаче надхвърлиха тези изисквания и гарантираха, че органите за равно третиране могат също така да се борят с дискриминацията, основана на други признаци като възраст, сексуална ориентация, религия или убеждения, увреждане или други. Органите за равно третиране играят ключова роля в насърчаването на равенството и осигуряването на ефективно прилагане на законодателството в областта на равното третиране чрез предоставяне по-специално на независима помощ на жертвите на дискриминация, провеждането на независими проучвания относно дискриминацията, публикуването на независими доклади и отправянето на препоръки по всички въпроси, свързани с дискриминацията в тяхната държава. От съществено значение е работата на органите за равно третиране да бъде координирана в тази връзка на равнището на Съюза. Европейската мрежа на националните органи по въпросите на равенството (EQUINET) беше създадена през 2007 г. Нейни членове са националните органи за насърчаване на равното третиране, установени с Директива 2000/43/ЕО на Съвета15, Директива 2004/113/ЕО на Съвета16, Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета17 и Директива 2010/41/ЕC на Европейския парламент и на Съвета18. EQUINET е в изключителна ситуация, тъй като е единственият субект, осигуряващ координация на дейностите между органите за равно третиране. Тази координация от страна на EQUINET е ключова за доброто прилагане на антидискриминационното законодателство на Съюза в държавите членки и следва да бъде подкрепяна от програмата.
(17)  В съответствие с актовете на Съюза относно равното третиране държавите членки създадоха независими органи за насърчаване на равното третиране, известни като „органи за равно третиране“, за борба с дискриминацията, основана на раса, етнически произход и пол. Много държави членки обаче надхвърлиха тези изисквания и гарантираха, че органите за равно третиране могат също така да се борят с дискриминацията, основана на други признаци като език, възраст, сексуална ориентация, религия или убеждения, увреждане или други. Органите за равно третиране играят ключова роля в насърчаването на равенството и осигуряването на ефективно прилагане на законодателството в областта на равното третиране чрез предоставяне по-специално на независима помощ на жертвите на дискриминация, провеждането на независими проучвания относно дискриминацията, публикуването на независими доклади и отправянето на препоръки по всички въпроси, свързани с дискриминацията в тяхната държава. От съществено значение е работата на всички тези имащи отношение органи за равно третиране да бъде координирана в тази връзка на равнището на Съюза. Европейската мрежа на националните органи по въпросите на равенството (EQUINET) беше създадена през 2007 г. Нейни членове са националните органи за насърчаване на равното третиране, установени с Директива 2000/43/ЕО на Съвета15, Директива 2004/113/ЕО на Съвета16, Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета17 и Директива 2010/41/ЕC на Европейския парламент и на Съвета18. На 22 юни 2018 г. Комисията прие препоръка относно стандартите за органите по въпросите на равенството, която обхваща мандата, независимостта, ефективността и координацията и сътрудничеството на органите по въпросите на равенството. EQUINET е в изключителна ситуация, тъй като е единственият субект, осигуряващ координация на дейностите между органите за равно третиране. Тази координация от страна на EQUINET е ключова за доброто прилагане на антидискриминационното законодателство на Съюза в държавите членки и следва да бъде подкрепяна от програмата.
__________________
__________________
15 Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход (ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22).
15 Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход (ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22).
16 Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37).
16 Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37).
17 Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23).
17 Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23).
18 Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета (ОВ L 180, 15.7.2010 г., стр. 1).
18 Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета (ОВ L 180, 15.7.2010 г., стр. 1).
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 17а (ново)
(17a)  С цел да се повиши достъпността и да се предоставят безпристрастни насоки и практическа информация във връзка с всички аспекти на програмата, следва да се създадат звена за контакт в държавите членки, за да се осигури помощ както за бенефициерите, така и за кандидатите. Звената за контакт по програмата следва да могат да изпълняват независимо своите функции, без да са пряко подчинени на публичните органи или публичните органи да се намесват в процеса на вземане на техните решения. Звената за контакт по програмата може да бъдат ръководени от държавите членки или от организации на гражданското общество или от консорциуми с тяхно участие. Звената за контакт по програмата не трябва да имат никакви отговорности във връзка с подбора на проекти;
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  Независимите органи по правата на човека и организациите на гражданското общество играят важна роля за насърчаване, защита и повишаване на осведомеността относно общите ценности на Съюза съгласно член 2 от Договора за ЕС, както и за допринасяне за ефективното ползване на правата съгласно законодателството на Съюза, включително Хартата на основните права на ЕС. Както е отразено в Резолюцията на Европейския парламент от 18 април 2018 г., подходящата финансова подкрепа е ключова за развитието на благоприятна и устойчива среда, за да могат организациите на гражданското общество да засилят ролята си и да изпълняват своите функции по независим и ефективен начин. Ето защо, като допълва усилията на национално равнище, финансирането от ЕС следва да допринася за подкрепата, оправомощаването и изграждането на капацитета на независимите организации на гражданското общество, занимаващи се с насърчаването на правата на човека, чиито дейности помагат за стратегическото прилагане на правата съгласно правото на ЕС и Хартата на основните права на ЕС, включително чрез застъпничество и дейности като „обществен страж“, както и за насърчаване, защита и повишаване на осведомеността относно общите ценности на Съюза на национално равнище.
(18)  Независимите органи по правата на човека, организациите на гражданското общество и защитниците на правата на човека играят важна роля за насърчаване, защита и повишаване на осведомеността относно общите ценности на Съюза съгласно член 2 от Договора за ЕС, както и за допринасяне за ефективното ползване на правата съгласно законодателството на Съюза, включително Хартата на основните права на ЕС. Както е отразено в Резолюцията на Европейския парламент от 19 април 2018 г., увеличаването на финансирането и подходящата финансова подкрепа са ключови за развитието на благоприятна и устойчива среда, за да могат организациите на гражданското общество да засилят ролята си и да изпълняват своите функции по независим и ефективен начин. Ето защо, като допълва усилията на национално равнище, финансирането от ЕС следва да допринася за подкрепата, оправомощаването и изграждането, включително чрез подходящо основно финансиране и опростени варианти за разходите, финансови правила и процедури, на капацитета на независимите организации на гражданското общество, занимаващи се с насърчаването на ценностите на Съюза, като например демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, чиито дейности помагат за стратегическото прилагане на правата съгласно правото на ЕС и Хартата на основните права на ЕС, включително чрез застъпничество и дейности като „обществен страж“, както и за насърчаване, защита и повишаване на осведомеността относно общите ценности на Съюза на местно, регионално, национално и транснационално равнище.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  Комисията следва да гарантира цялостната съгласуваност, взаимното допълване и полезните взаимодействия с работата на органите, службите и агенциите на Съюза, и по-специално Европейския институт за равенство между половете и Агенцията на Европейския съюз за основните права, и следва да прави преглед на дейността на други национални и международни участници в областите, обхванати от програмата.
(19)  Комисията следва да гарантира цялостната съгласуваност, взаимното допълване и полезните взаимодействия с работата на органите, службите и агенциите на Съюза, и по-специално Европейския институт за равенство между половете и Агенцията на Европейския съюз за основните права, и следва да прави преглед на дейността на други национални и международни участници в областите, обхванати от програмата. Комисията следва активно да ръководи участниците в тази програма, за да използват докладите и ресурсите, генерирани от тези органи, служби и агенции на Съюза, като например съобразеното с равенството между половете бюджетиране и инструментите за оценка на равенството между половете, разработени от Европейския институт за равенство между половете.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 19а (ново)
(19a)  Един всеобхватен механизъм на Съюза относно демокрацията, принципите на правовата държава и основните права следва да гарантира редовен и справедлив преглед на всички държави членки, като се предоставя информация за активиране на мерки, свързани с общи слабости по отношение на ценностите на Съюза в държавите членки.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  Програмата следва да бъде отворена, при определени условия, за участие на членовете на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), членовете на ЕАСТ, които не са членове на ЕИП, и други европейски държави. Присъединяващите се държави, държавите кандидатки и потенциалните държави кандидатки, които се ползват от предприсъединителна стратегия, следва също да могат да участват в програмата.
(20)  По отношение на изпълнението на конкретните цели за насърчаване на равенството между половете и свързаните с пола права, насърчаване на ангажираността и участието на гражданите в демократичния живот на Съюза на местно, регионално, национално и транснационално равнище, както и на борба с насилието, програмата следва да бъде отворена, при определени условия, за участие на членовете на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), членовете на ЕАСТ, които не са членове на ЕИП, и други европейски държави. Присъединяващите се държави, държавите кандидатки и потенциалните държави кандидатки, които се ползват от предприсъединителна стратегия, следва също да могат да участват в програмата.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)  За да се гарантира ефективното разпределение на средствата от общия бюджет на Съюза, е необходимо да се осигури европейска добавена стойност на всички извършвани действия и тяхното допълване с дейностите на държавите членки, като същевременно се търси последователност, допълване и полезни взаимодействия с програми за финансиране, подпомагащи области на политиката с тесни връзки една с друга, по-специално в рамките на фонда „Правосъдие, права и ценности“ — и по този начин с програма „Правосъдие“ — както и с програми „Творческа Европа“ и „Еразъм+“, за да се реализира потенциалът на културните взаимовръзки в областта на културата, медиите, изкуствата, образованието и творчеството. Необходимо е да се създадат полезни взаимодействия с други европейски програми за финансиране, по-специално в областта на заетостта, вътрешния пазар, предприемачеството, младежта, здравето, гражданството, правосъдието, миграцията, сигурността, научноизследователската дейност, иновациите, технологиите, промишлеността, сближаването, туризма, външните отношения, търговията и развитието.
(21)  За да се гарантира ефективното разпределение на средствата от общия бюджет на Съюза, е необходимо да се осигури европейска добавена стойност на всички извършвани действия, включително на местно, национално и международно равнище, насочени към насърчаване и опазване на ценностите, залегнали в член 2 от ДЕС. Комисията следва да се стреми към последователност, полезни взаимодействия и допълване с дейностите на държавите членки и с други програми за финансиране, подпомагащи области на политиката с тесни връзки с фонда „Правосъдие, права и ценности“, включително с програми „Творческа Европа“ и „Еразъм+“, както и със съответните политики на Съюза.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 21а (ново)
(21a)  Съгласно член 9 от ДФЕС следва да се насърчават висока степен на заетост, осигуряване на адекватна социална закрила и борбата срещу социалното изключване. Следователно действията по програмата следва да насърчават полезните взаимодействия между борбата с бедността, със социалното изключване и с изключването от пазара на труда и поощряването на равенството и на борбата с всички форми на дискриминация. Поради това прилагането на програмата следва да се осъществява по начин, който да гарантира възможно най-голям брой полезни взаимодействия и случаи на взаимно допълване както между различните направления на програмата, така и с Европейския социален фонд плюс. Освен това следва да се осигурят полезни взаимодействия както с „Еразъм“, така и с Европейския социален фонд плюс, за да се гарантира, че тези фондове допринасят съвместно за осигуряването на висококачествено образование и на равни възможности за всички.
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 22а (ново)
(22a)  Важно е да се осигури добро финансово управление на програмата и нейното изпълнение по възможно най-ефективния и удобен за ползвателите начин, като същевременно се осигури правна сигурност и достъпност на програмата за всички участници.
Изменение 35
Предложение за регламент
Съображение 22б (ново)
(22б)  Подобряване на изпълнението и повишаване на качеството на разходите следва да представляват ръководни принципи за постигането на целите на програмата, като същевременно се гарантира оптимално използване на финансовите средства.
Изменение 36
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)  Към настоящата програма се прилага Регламент (ЕС, Евратом) № [новият ФР] („Финансовият регламент“). В него са определени правилата относно изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата относно безвъзмездните средства, наградите, обществените поръчки, непрякото изпълнение, , финансовите инструменти и бюджетните гаранции.
(23)  Към настоящата програма се прилага Регламент (ЕС, Евратом) № [новият ФР] („Финансовият регламент“). В него са определени правилата относно изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата относно безвъзмездните средства, наградите, обществените поръчки, непрякото изпълнение, финансовите инструменти и бюджетните гаранции, и се изисква пълна прозрачност относно използването на ресурси, добро финансово управление и разумно използване на ресурсите. По-специално, като част от изпълнението на тази програма, следва да се приведат в действие и да се укрепят допълнително правилата, свързани с възможността за финансиране на местни, регионални, национални и транснационални организации на гражданското общество, включително организации на гражданското общество по места, посредством многогодишни безвъзмездни средства за оперативни разходи, безвъзмездни средства, предоставяни на каскаден принцип (финансова подкрепа за трети страни), и разпоредби, гарантиращи бързи и гъвкави процедури за осигуряване на безвъзмездни средства, като например двустепенна процедура за кандидатстване, лесни за прилагане процедури за кандидатстване и докладване.
Изменение 37
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират в зависимост от възможностите им за осъществяване на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни общи суми, фиксирани ставки и разходи за единица продукт, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент. В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета20, Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/9521 на Съвета, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/9622 на Съвета и Регламент (ЕС) 2017/193923 на Съвета финансовите интереси на Съюза следва да се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, откриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета24. В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF, на Европейската прокуратура и на Европейската сметна палата (ЕСП) и гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права.
(24)  Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират в зависимост от възможностите им за осъществяване на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест, размерът и капацитетът на съответните заинтересовани страни и целевите бенефициери, както и очакваният риск от неспазване. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни общи суми, фиксирани ставки, разходи за единица продукт и безвъзмездни средства, предоставяни на каскаден принцип, както и критерии за съфинансиране, при които да се вземат предвид доброволчески труд и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент. Изискванията за съфинансиране следва да се приемат в натура и могат да бъдат отменяни в случаите на ограничено допълнително финансиране. В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета20, Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/9521 на Съвета, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/9622 на Съвета и Регламент (ЕС) 2017/193923 на Съвета финансовите интереси на Съюза следва да се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, откриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета24. В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF, на Европейската прокуратура и на Европейската сметна палата (ЕСП) и гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права.
__________________
__________________
20 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
20 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
21 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).
21 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).
22 Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
22 Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
23 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
23 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
24 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
24 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
Изменение 38
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)  Трети държави, които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено по силата на Споразумението за ЕИП, което предвижда изпълнението на програмите с решение съгласно посоченото споразумение. Могат да участват и трети държави на основание на други правни инструменти. В настоящия регламент следва да се въведе специална разпоредба за предоставяне на необходимите права и достъп на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, OLAF и Европейската сметна палата, за да могат да упражняват правомощията си в пълна степен.
(25)  Във връзка с изпълнението на конкретните цели, свързани с насърчаването на равенството между половете, правата, включването и участието на гражданите в демократичния живот на Съюза на местно, регионално, национално и транснационално равнище, и борбата с насилието, трети държави, които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено по силата на Споразумението за ЕИП, което предвижда изпълнението на програмите с решение съгласно посоченото споразумение. Могат да участват и трети държави на основание на други правни инструменти. В настоящия регламент следва да се въведе специална разпоредба за предоставяне на необходимите права и достъп на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, OLAF и Европейската сметна палата, за да могат да упражняват правомощията си в пълна степен.
Изменение 39
Предложение за регламент
Съображение 26а (ново)
(26a)  Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случай на общи недостатъци по отношение на принципите на правовата държава в държавите членки има за цел да осигури на Съюза по-добра защита на нейния бюджет, когато слабостите в областта на върховенството на закона накърняват или застрашават доброто финансово управление или финансовите интереси на Съюза. То следва да допълва програмата „Права и ценности“, чиято роля е различна, а именно да финансира политиките в съответствие с основните права и европейските ценности, които се основават на живота и участието на хората.
Изменение 40
Предложение за регламент
Съображение 27
(27)  Съгласно [позоваването да се актуализира съобразно ново решение относно ОСТ: член 94 от Решение 2013/755/ЕС на Съвета25] физически лица и организации, установени в отвъдморски страни и територии (ОСТ), имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на програмата и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия.
(27)  Съгласно [позоваването да се актуализира съобразно ново решение относно ОСТ: член 94 от Решение 2013/755/ЕС на Съвета25] физически лица и организации, установени в отвъдморски страни и територии (ОСТ), имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на програмата и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия. При изпълнението на програмата трябва да се вземат предвид наложените ограничения от отдалечеността на ОСТ и тяхното ефективно участие в програмата трябва да бъде предмет на системно наблюдение и оценка.
__________________
__________________
25 Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).
25 Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).
Изменение 41
Предложение за регламент
Съображение 28
(28)  Предвид важността на справянето с проблема с изменението на климата, в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за интегриране на действията по климата и за постигане на общата цел от 25% от разходите на бюджета на ЕС за подкрепа на целите, свързани с климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и преразгледани в контекста на средносрочната оценка.
(28)  Предвид важността на справянето с проблема с изменението на климата, в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за интегриране на действията по климата и за постигане на общата цел от 25% от разходите на бюджета на ЕС за подкрепа на целите, свързани с климата, в рамките на МФР за периода 2021 – 2027 г., и на годишната цел от 30% във възможно най-кратък срок, но най-късно до 2027 г. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и преразгледани в контекста на средносрочната оценка.
Изменение 42
Предложение за регламент
Съображение 29
(29)  Съгласно параграфи 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. съществува необходимост от оценка на настоящата програма въз основа на информацията, събрана чрез конкретни изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-специално за държавите членки. Когато е целесъобразно, тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за оценяване на последиците от програмата по места.
(29)  Съгласно параграфи 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. съществува необходимост от оценка на настоящата програма въз основа на информацията, събрана чрез конкретни изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-специално за държавите членки. В тази връзка като примери за кандидати и бенефициери, които може да не разполагат с подходящи ресурси и персонал, за да изпълнят изискванията за мониторинг и докладване, може да се разбират организации на гражданското общество, местни публични органи, социални партньори и др. Когато е целесъобразно, тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за оценяване на последиците от програмата по места.
Изменение 43
Предложение за регламент
Съображение 30
(30)  За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с показателите, посочени в членове 9 и 11 и приложение II. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, определени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават системно достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
(30)  За да се допълни настоящият регламент с оглед на изпълнението на програмата и гарантирането на ефективна оценка на напредъка ѝ към постигане на заложените в нея цели, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с приемането на работните програми по силата на член 13 и с показателите, посочени в членове 14 и 16 и приложение II. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, определени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават системно достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
Изменение 44
Предложение за регламент
Съображение 31
(31)  С цел да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета26.
заличава се
__________________
26 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
С настоящия регламент се създава програма „Права и ценности“ („програмата“).
С настоящия регламент се създава програма „Граждани, равенство, права и ценности“ („програмата“).
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2
С него се определят целите на програмата, бюджетът за периода 2021—2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.
С него се определят целите и приложното поле на програмата, бюджетът за периода 2021 – 2027 г., формите на финансиране от Съюза и условията за предоставяне на такова финансиране.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1
1.  Общата цел на програмата е да насърчава и защитава правата и ценностите, залегнали в договорите на ЕС, включително чрез подкрепа на организациите на гражданското общество, с цел поддържането на отворени, демократични и приобщаващи общества.
1.  Общата цел на програмата е да насърчава и защитава правата и ценностите, залегнали в Договорите, включително демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, залегнали в член 2 от ДЕС, по-специално чрез подкрепа и изграждане на капацитета на организациите на гражданското общество на местно, регионално, национално и транснационално равнище, най-вече по места, и чрез насърчаване на гражданското и демократичното участие с цел поддържането и допълнителното развитие на отворени, основани на права, демократични, характеризиращи се с равенство и приобщаващи общества.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква -а (нова)
-a)  да защитава и насърчава основните права, демокрацията и принципите на правовата държава на местно, регионално, национално и транснационално равнище (направление „Ценности на Съюза“),
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква а
a)  да утвърждава равенството и правата (направление „Равенство и права“),
a)  да утвърждава равенството, включително равенството между половете, правата и недискриминацията, и да стимулира напредъка на интегрирането на принципа на равенство между половете (направление „Равенство, права и равенство между половете“),
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б
б)  да насърчава ангажираността и участието на гражданите в демократичния живот на Съюза (направление „Гражданска ангажираност и участие“);
б)  да повишава осведомеността на гражданите, по-специално на младите хора, за значението на Съюза чрез дейности, целящи съхраняване на памет за историческите събития, довели до създаването му, и да насърчава демокрацията, свободата на изразяване, плурализма, гражданската ангажираност, срещите с граждани и активното участие на гражданите в демократичния живот на Съюза (направление „Активно гражданство“);
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква в
в)  борба с насилието (направление „Дафне“).
в)  борба с насилието, включително основаното на пола насилие (направление „Дафне“).
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 2а (нов)
Член 2а
Направление „Ценности на Съюза“
В рамките на общата цел, определена в член 2, параграф 1, и в рамките на конкретната цел, определена в член 2, параграф 2, буква -а), програмата поставя акцент върху:
a)   защитата и насърчаването на демокрацията и принципите на правовата държава, включително чрез подкрепа на дейностите на гражданското общество, които насърчават независимостта на съдебната власт и ефективната съдебна защита от независим съдебен орган, включително на основните права; предоставянето на подкрепа за независимите защитници на правата на човека и за организациите на гражданското общество, извършващи мониторинг на спазването на принципите на правовата държава, за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, и за инициативи, които насърчават споделената култура на прозрачност, добро управление и борба с корупцията;
б)   насърчаването на изграждането на един по-демократичен Съюз, както и защитата и повишаването на осведомеността за правата и ценностите, залегнали в Договорите, чрез предоставяне на финансова подкрепа на независими организации на гражданското общество, които популяризират и подхранват тези права и ценности на местно, регионално, национално и транснационално равнище, като по този начин създават благоприятна среда за демократичен диалог и укрепват свободата на изразяване, на мирни събрания или на сдружаване, медийната свобода и плурализма на медиите и академичната свобода.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 3 – заглавие
Направление „Равенство и права“
Направление „Равенство, права и равенство между половете
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – уводна част
В рамките на специфичната цел, определена в член 2, параграф 2, буква а), програмата поставя акцент върху:
В рамките на общата цел, определена в член 2, параграф 1, и на конкретната цел, определена в член 2, параграф 2, буква а), програмата поставя акцент върху:
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а
a)  предотвратяването и борбата с неравенствата и дискриминацията, основани на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация, и подкрепа на всеобхватните политики за насърчаване на равенството между половете и борба с дискриминацията и за тяхното интегриране, както и политиките за борба с расизма и всички форми на нетолерантност;
a)  насърчаването на равенството и предотвратяването и борбата с неравенствата и дискриминацията, основани на пол, расов, социален или етнически произход, цвят, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други убеждения, принадлежност към национално малцинство, собственост, рождение, увреждания, възраст или сексуална ориентация или на някакво друго основание, и подкрепа на всеобхватните политики за насърчаване на равенството и борба с дискриминацията и за тяхното интегриране, както и политиките за борба с расизма и всички форми на нетолерантност както онлайн, така и офлайн;
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква aа (нова)
aa)  подкрепата за всеобхватни политики и програми за насърчаване на правата на жените, равенството между половете, овластяването на жените и интегрирането на принципа на равенство между половете;
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 4 – заглавие
Направление „Гражданска ангажираност и участие
Направление „Активно гражданство
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част
В рамките на специфичната цел, определена в член 2, параграф 2, буква б), програмата поставя акцент върху:
В рамките на конкретната цел, определена в член 2, параграф 2, буква а), програмата преследва следните цели:
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а
a)  подобряване на разбирането на гражданите за Съюза и неговите история, културно наследство и многообразие;
a)  оказване на подкрепа за проекти на граждани със специален акцент върху младите хора, с цел те да се насърчат не само да помнят събитията, които предхождат създаването на Съюза и които формират основата на неговата историческа памет, но и да се запознаят по-добре с общата си история, култура и ценности и да усетят богатството на общото си културно наследство и културното и езиковото многообразие, което е основата за едно общо бъдеще; насърчаване на разбирането на гражданите за Съюза за неговия произход, основанието за неговото съществуване и неговите постижения и повишаване на тяхната осведоменост за настоящите и бъдещите предизвикателства, които стоят пред него, както и за значението на взаимното разбирателство и взаимната толерантност, които са заложени в основата на европейския проект;
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква aа (нова)
aа)   насърчаване и подкрепяне на обмена на добри практики в обучението по европейско гражданство в рамките както на формалното, така и на неформалното учене;
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б
б)  насърчаване на обмена и сътрудничеството между гражданите от различни държави; насърчаване на гражданското и демократичното участие, като се даде на гражданите и представителните организации възможността да изразяват и обменят публично мнения във всички области на дейност на Съюза;
б)  насърчаване на обществения диалог чрез побратимяване на градове, срещи на гражданите, по-специално на младите хора, и сътрудничество между общините, местните общности и организациите на гражданското общество от различни държави, така че да им се предостави пряк практически опит с богатството на културното многообразие и наследството в Съюза и да се повиши ангажираността на гражданите в обществото;
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква ба (нова)
ба)  насърчаване и повишаване на гражданското участие в демократичния живот на Съюза на местно, национално и транснационално равнище; предоставяне на възможност на гражданите и сдруженията да насърчават междукултурния диалог и да провеждат подходящи обществени дебати за всички области на действие на Съюза, като по този начин допринасят за формирането на политическата програма на Съюза; подкрепяне на организирани съвместни инициативи под формата както на сдружения на гражданите, така и на мрежи на правни субекти с цел по-ефективно изпълнение на посочените в предходните параграфи цели;
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част
В рамките на специфичната цел, определена в член 2, параграф 2, буква в), програмата поставя акцент върху:
В рамките на общата цел, определена в член 2, параграф 1, и в рамките на конкретната цел, определена в член 2, параграф 2, буква в), програмата поставя акцент върху:
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква -а (нова)
-a)  предотвратяване и борба с всички форми на основано на пола насилие срещу жените и насърчаване на пълното прилагане на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул) на всички равнища; както и
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а
a)  предотвратяване и борба с всички форми на насилие над деца, млади хора и жени, както и с насилието над други изложени на риск групи;
a)  предотвратяване и борба с всички форми на насилие над деца, млади хора, както и с насилието над други изложени на риск групи, например (ЛГБТКИ лица, хората с увреждания, малцинствата, възрастните хора и бежанците и мигрантите;
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б
б)  да подкрепя и защитава жертвите на подобно насилие.
б)  да подкрепя и защитава жертвите на подобно насилие, включително чрез подкрепа на дейностите на организациите на гражданското общество, които улесняват и гарантират достъпа на всички жертви на насилие до правосъдие, до услуги за подкрепа на жертвите и до безопасно докладване на полицията на случаите на насилие, както и да подкрепя и гарантира еднакво ниво на защита в целия Съюз за жертвите на насилие, основано на пола.
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1
1.  Финансовият пакет за изпълнение на програмата за периода 2021 – 2027 г. е [641 705 000] EUR по текущи цени.
1.  Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 2021 – 2027 г. е [1 627 000 000] EUR по цени за 2018 г. [1 834 000 000 EUR по текущи цени].
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква -а (нова)
-a)  [754 062 000 EUR по цени за 2018 г.] [850 000 000 EUR по текущи цени] (т.е. 46,34% от общия финансов пакет) за специфичните цели, посочени в член 2, параграф 2, буква -a);
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а
a)  [408 705 000] EUR за специфичните цели, посочени в член 2, параграф 2, букви а) и в);
a)  [429 372 000 EUR по цени за 2018 г.] [484 000 000 EUR] (т.е. 26,39% от общия финансов пакет) за конкретните цели, посочени в член 2, параграф 2, букви а) и в);
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква б
б)  [233 000 000] EUR за специфичните цели, посочени в член 2, параграф 2, буква б).
б)  [754 062 000 EUR по цени за 2018 г.] [500 000 000 EUR по текущи цени] (т.е. 27,26% от общия финансов пакет) за специфичните цели, посочени в член 2, параграф 2, буква б).
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1а (нова)
Комисията разпределя най-малко 50% от сумите, посочени в букви -а) и а) на първа алинея от настоящия параграф, за подкрепа на дейности на организации на гражданското общество, от които най-малко 65% се предоставят на местни и регионални организации на гражданското общество.
Комисията не се отклонява от определените процентни дялове във финансовия пакет, определени в приложение I, буква -a), с повече от пет процентни пункта. Ако се наложи да се превиши това ограничение, Комисията се оправомощава да приеме делегирани актове в съответствие с член 16 за изменение на приложение I, буква -a) с цел промяна на разпределените проценти от средствата по програмата между 5 и 10 процентни пункта.
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5
5.  Ресурсите, отпуснати на държавите членки в режим на споделено управление, могат по искане на държавите членки да бъдат прехвърлени към програмата. Комисията изпълнява тези ресурси пряко в съответствие с член 62, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент или непряко — в съответствие с член 62, параграф 1, буква в) от него. Когато е възможно, тези ресурси се изразходват в полза на съответната държава членка.
5.  Ресурсите, отпуснати на държавите членки в режим на споделено управление, могат по искане на държавите членки или по искане на Комисията да бъдат прехвърлени към програмата. Комисията изпълнява тези ресурси пряко в съответствие с член 62, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент. Когато е възможно, тези ресурси се изразходват в полза на държавата членка.
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 6a (нов)
Член 6а
Механизъм за подкрепа на ценностите
1.   В изключителни случаи, когато е налице сериозно и бързо влошаване на ситуацията в дадена държава членка по отношение на спазването на ценностите на Съюза, залегнали в член 2 от ДЕС, и съществува риск тези ценности да не се защитават и насърчават в достатъчна степен, Комисията може да отправи покана за представяне на предложения под формата на ускорена процедура за кандидатстване за безвъзмездни средства за организации на гражданското общество с цел улесняване, подпомагане и засилване на демократичния диалог в съответната държава членка и преодоляване на проблема с недостатъчното спазване на ценностите, залегнали в член 2 от ДЕС.
2.   Комисията заделя до 5% от сумите, посочени в член 6, параграф 2, буква -а), за механизма за подкрепа на ценностите, посочен в параграф 1 от настоящия член. В края на всяка бюджетна година Комисията прехвърля всички неизползвани средства по този механизъм за подпомагане на други действия, които попадат в обхвата на целите на програмата.
3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16 за задействане на механизма за подкрепа на ценностите, посочен в параграф 1 от настоящия член. Активирането на механизма се извършва въз основа на всеобхватни, редовни и основани на факти мониторинг и оценка на ситуацията във всички държави членки по отношение на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права.
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
1.  Програмата се изпълнява при пряко управление в съответствие с Финансовия регламент или при непряко управление с органите, определени в член 61, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент.
1.  Програмата се изпълнява при пряко управление в съответствие с Финансовия регламент или при непряко управление с органите, определени в член 62, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент.
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2
2.  Програмата може да предоставя финансиране чрез всяка една от формите, предвидени във Финансовия регламент.
2.  Програмата може да предоставя финансиране чрез всяка една от формите, предвидени във Финансовия регламент, най-вече чрез безвъзмездни средства за действия, както и чрез годишни и многогодишни безвъзмездни средства за оперативни разходи. Това финансиране се използва по такъв начин, че да гарантира добро финансово управление, разумно използване на публичните средства, ниски равнища на административна тежест за оператора на програмата и за бенефициерите, както и достъпност на средствата по програмата за потенциалните бенефициери. Може да се използват еднократни суми, единични разходи, единни ставки и безвъзмездни средства, предоставяни на каскаден принцип (финансова подкрепа за трети страни). Приема се съфинансиране в натура и то може да бъде отказвано в случаи на ограничено допълнително финансиране.
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1
Дейностите, допринасящи за постигането на конкретна цел, посочена в член 2, може да получат финансиране съгласно настоящия регламент. По-специално дейностите, посочени в приложение I, са допустими за финансиране.
1.   Дейностите, допринасящи за постигането на обща или конкретна цел, посочена в член 2, може да получат финансиране съгласно настоящия регламент. По-специално дейностите, посочени в член 9а, са допустими за финансиране.
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 (нов)
2.   В съответствие с член 11, параграф 2 от ДЕС Комисията създава „Група за граждански диалог“, която има за цел да осигури редовен, открит и прозрачен диалог с бенефициерите на програмата и с други заинтересовани страни с цел обмен на опит и добри практики и обсъждане на промените в политиката в рамките на областите и целите, обхванати от програмата, и свързаните с нея сфери.
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 9a (нов)
Член 9а
Дейности, които са допустими за финансиране
Общите и конкретните цели на програмата, указани в член 2, ще бъдат постигнати по-специално, но не само, чрез подкрепа на следните дейности:
a)   повишаване на осведомеността, образоване на обществеността, популяризиране и разпространение на информация с цел подобряване на познаването на политиките, принципите и правата в обхванатите от програмата области и цели;
б)   взаимно обучение чрез обмен на добри практики между заинтересованите страни с цел подобряване на познаването и взаимното разбиране и на гражданското и демократичното участие;
в)   аналитичен мониторинг, дейности в областта на докладването и застъпничеството за подобряване на разбирането на ситуацията в държавите членки и на равнището на Съюза в обхванатите от програмата области, както и за подобряване на правилното транспониране и изпълнение на правото на Съюза, на политиките и общите ценности на Съюза в държавите членки, като тези дейности включват например събирането на данни и статистическа информация; разработването на общи методики и ако е целесъобразно – на показатели или референтни критерии; проучвания, изследвания, анализи и допитвания; оценки; оценка на въздействието; изготвянето и публикуването на ръководства, доклади и образователни материали;
г)   обучаване на съответните заинтересовани страни за повишаване на познанията им по отношение на политиките и правата в обхванатите от програмата области и укрепване на независимостта на съответните заинтересовани страни и на тяхната способност за застъпничество за политиките и правата в обхванатите от програмата области, включително чрез стратегически съдебни спорове;
д)   насърчаване на обществената осведоменост и разбирането от страна на обществеността по отношение на рисковете, правилата, предпазните мерки и правата във връзка със защитата на личните данни, неприкосновеността на личния живот и сигурността в цифровата сфера;
е)   повишаване на осведомеността на гражданите относно европейските основни ценности и тяхната ангажираност със справедливостта, равенството, принципите на правовата държава и демокрацията, както и относно техните права и задължения, произтичащи от гражданството на Съюза, като правото да пътуват, работят, учат и живеят в друга държава членка, посредством информационни кампании и насърчаване на взаимното разбирателство, междукултурния диалог и зачитането на многообразието в Съюза;
ж)   повишаване на осведомеността на гражданите, по-специално на младите хора, относно културата, културното наследство, идентичността, историята и паметта за миналото на европейците и засилване на чувството им за принадлежност към Съюза, по-специално чрез инициативи за размисъл за причините за тоталитарните режими в съвременната история на Европа и за почитане на жертвите на тези престъпления и несправедливости, както и чрез дейности, свързани с други определящи моменти в най-новата история на Европа;
з)   обединяване на граждани от различни националности и култури, като им се дава възможност да участват в дейности по побратимяване на градове и малки проекти и проекти на гражданското общество, като по този начин се създават условия за подсилване на подхода „от долу нагоре“;
и)   насърчаване и улесняване на активното и приобщаващо участие, със специално внимание към маргинализираните групи в обществото, в изграждането на по-демократичен Съюз, както и повишаване на осведомеността и насърчаване и защита на основните права, на правата и на ценностите чрез подкрепа за организациите на гражданското общество, извършващи дейност в обхванатите от програмата области на всички равнища, както и развиване на капацитета на европейските мрежи и организациите на гражданското общество за принос към развитието, повишаването на осведомеността и мониторинга на изпълнението на законодателството, политическите цели, ценностите и стратегиите на Съюза;
й)   финансиране на техническата и организационната подкрепа за изпълнение на Регламент [(ЕС) № 211/2011], като по този начин се подкрепя упражняването от страна на гражданите на правото да предлагат и подкрепят европейски граждански инициативи;
к)   подобряване на познаването на програмата и на разпространението и прехвърлимостта на резултатите от нея, както и насърчаване на работата с граждани и с гражданското общество, включително чрез създаване и подкрепа на независими звена за контакт на програмата;
л)  укрепване на капацитета и независимостта на защитниците на правата на човека и организациите на гражданското общество, които следят за спазването на принципите на правовата държава, и подпомагане на действията на местно, регионално, национално и транснационално равнище;
м)   оказване на подкрепа за защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, включително инициативи и мерки за създаване на безопасни канали за докладване в рамките на организациите и пред публичните органи или други съответни органи, както и мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, срещу уволнение, понижаване в длъжност или други форми на ответни мерки, включително чрез информиране и обучение на съответните публични органи и заинтересовани страни;
н)   осигуряване на подкрепа за инициативи и мерки за насърчаване и защита на свободата и плурализма на медиите и за изграждане на капацитета с оглед на новите предизвикателства като нови медии и борба с изказванията, проповядващи вражда и омраза, както и справяне с целенасоченото разпространение на невярна информация посредством повишаване на осведомеността, обучения, проучвания и мониторингови дейности;
о)   оказване на подкрепа на организациите на гражданското общество, осъществяващи дейности в областта на насърчаването и мониторинга на почтеността, прозрачността и отчетността на публичната администрация и публичните органи и борбата с корупцията;
п)   осигуряване на подкрепа за организации, предоставящи помощ, жилищно настаняване и защита на жертви на насилие и на хора под заплаха, включително за приемни центрове за жени.
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
1.  Безвъзмездните средства по програмата се отпускат и управляват в съответствие с дял VІІІ от Финансовия регламент.
1.  Безвъзмездните средства по програмата се отпускат и управляват в съответствие с дял VІІІ от Финансовия регламент и включват безвъзмездни средства за действия, многогодишни безвъзмездни средства за оперативни разходи и безвъзмездни средства, предоставяни на каскаден принцип.
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2
2.  Комитетът за оценка може да бъде съставен от външни експерти.
2.  Комитетът за оценка може да бъде съставен от външни експерти. Съставът на комитета за оценка се характеризира с баланс между половете.
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1
1.  Действие, за което е предоставен принос по програмата, може да получи принос и по друга програма на Съюза, в т.ч. и от фондове със споделено управление, при условие че приносът не покрива едни и същи разходи. [Кумулативното финансиране не може да надвишава общата стойност на допустимите разходи за действието, а подкрепата от различни програми на Съюза може да бъде изчислена на пропорционална основа].
1.  Действие, за което е предоставен принос по програмата, може да получи принос и по друга програма на Съюза, в т.ч. и от фондове със споделено управление, при условие че приносът не покрива едни и същи разходи и се избягва двойното използване на средства от фондовете, като ясно се посочват източниците на финансиране за всяка категория разходи в съответствие с принципа на доброто финансово управление. [Кумулативното финансиране не може да надвишава общата стойност на допустимите разходи за действието, а подкрепата от различни програми на Съюза може да бъде изчислена на пропорционална основа].
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква а – тире 1
–  държава членка или отвъдморска страна или територия, свързана с нея;
–  държава членка или отвъдморска страна или територия, свързана с държава членка;
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква а – тире 2
–  трета държава, асоциирана към програмата;
–  за конкретните цели, посочени в член 2, параграф 2, букви а) и в) – трета държава, асоциирана към програмата в съответствие с член 7 от настоящия регламент;
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква б
б)  всеки правен субект, учреден съгласно съюзното право, или всяка международна организация;
б)  всеки правен субект с нестопанска цел, учреден съгласно съюзното право, или всяка международна организация;
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3
3.  Безвъзмездни средства за оперативни разходи може да бъдат отпуснати без покана за представяне на предложения на Европейската мрежа на националните органи за равно третиране (EQUINET) за покриване на разходите, свързани с нейната постоянна работна програма.
3.  Безвъзмездни средства за оперативни разходи може да бъдат отпуснати без покана за представяне на предложения на Европейската мрежа на националните органи за равно третиране (EQUINET) съгласно член 6, параграф 2, буква а) за покриване на разходите, свързани с нейната постоянна работна програма, при условие че въздействието на тази работна програма върху равенството между половете е било подложено на оценка.
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 13 – заглавие
Работна програма
Работна програма и многогодишни приоритети
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
1.  Програмата се изпълнява чрез работните програми, посочени в член 110 от Финансовия регламент.
1.  Програмата се осъществява чрез работните програми, посочени в член 110 от Финансовия регламент.
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1a (нов)
1a.  Комисията прилага принципа на партньорство при вземането на решение за приоритетите си по програмата и предвижда всеобхватно участие на заинтересованите страни в планирането, изпълнението, мониторинга и оценката на настоящата програма и нейните работни програми в съответствие с член 15а.
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2
2.  Работната програма се приема от Комисията посредством акт за изпълнение. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 19.
2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на целесъобразната работна програма.
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1
1.  Показателите за докладване относно напредъка на програмата по отношение на постигането на конкретните цели, определени в член 2, са посочени в приложение II.
1.  Показателите за докладване относно напредъка на програмата по отношение на постигането на конкретните цели, определени в член 2, по целесъобразност се събират, групирани по пол. Списъкът с показателите е посочен в приложение ІІ.
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3
3.  Системата за отчитане на изпълнението гарантира ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните за мониторинга на изпълнението на програмата и на нейните резултати. За тази цел на получателите на средства от Съюза и на държавите членки се налагат пропорционални изисквания за докладване.
3.  Системата за отчитане на изпълнението гарантира ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните за мониторинга на изпълнението на програмата и на нейните резултати. За тази цел на получателите на средства от Съюза и на държавите членки се налагат пропорционални и възможно най-малко обременителни изисквания за докладване. С цел да улесни изпълнението на изискванията за докладване, Комисията предоставя удобни за ползване формати, както и насоки и програми за подпомагане, насочени най-вече към организациите на гражданското общество, които невинаги разполагат с ноу-хау и подходящи ресурси и персонал, за да изпълнят изискванията за докладване.
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1
1.  Провеждат се навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения.
1.  Оценките са съобразени с равенството между половете, предоставят групирани по пол данни, включват специална глава за всяко направление и вземат предвид броя на хората, до които се достига, тяхната обратна връзка и географско покритие; тези оценки се извършват своевременно, за да послужат в процеса на вземане на решения.
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2
2.  Междинната оценка на програмата се извършва, след като за изпълнението на програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от четири години след започване на изпълнението на програмата. В междинната оценка се вземат предвид резултатите от оценката на въздействието в дългосрочен план на предшестващите програми (програма „Права, равенство и гражданство“ и програма „Европа за гражданите“).
2.  Междинната оценка на програмата се извършва, след като за изпълнението на програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от четири години след започване на изпълнението на програмата. В междинната оценка се вземат предвид резултатите от оценката на въздействието в дългосрочен план на предшестващите програми (програма „Права, равенство и гражданство“ и програма „Европа за гражданите“). Междинната оценка включва оценка на въздействието върху половете, за да се оцени степента, до която се постигат целите на програмата, свързани с равенството между половете, да се гарантира, че нито един компонент на програмата не оказва непредвидени отрицателни въздействия върху равенството между половете, и да се определят препоръки за начина на разработване на бъдещите покани за представяне на предложения и на вземане на решенията за предоставяне на безвъзмездни средства за оперативни разходи, така че активно да се насърчават съображенията, свързани с равенството между половете.
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4
4.  Комисията представя заключенията от оценките, придружени от нейните наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.
4.  Комисията представя заключенията от оценките, придружени от нейните наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. Комисията оповестява оценката и осигурява лесен достъп до нея, като я публикува на своя уебсайт.
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 14, се предоставя на Комисията до 31 декември 2027 г.
2.  Правомощието за приемане на делегирани актове, посочено в членове 13 и 14, се предоставя на Комисията до 31 декември 2027 г.
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 14, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в членове 13 и 14, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. Съставът на комитета за оценка се характеризира с баланс между половете. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията гарантира, че всички документи, съдържащи проектите на актовете, се предават своевременно и едновременно на Европейския парламент, Съвета и експертите от държавите членки. Ако сметнат за необходимо, Европейският парламент и Съветът могат да изпращат свои експерти на заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегираните актове, на които са поканени експертите от държавите членки. За тази цел Европейският парламент и Съветът получават информация за графика за следващите месеци, както и покани за всички експертни заседания.
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 5
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета. Въз основа на Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество гражданите и други заинтересовани страни могат да изразяват мнението си относно проекта на текста на делегиран акт в рамките на срок от четири седмици. С Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите се провеждат консултации по проекта на текста въз основа на опита на неправителствените организации и местните и регионалните органи по отношение на изпълнението на Програмата.
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 14, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 13 или член 14, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1
1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.
1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация – във формат, който е достъпен и за хората с увреждания – на различни видове публика, включително медиите и обществеността и по целесъобразност бенефициерите по действия, финансирани по този начин, както и участниците в тях, като по този начин показват добавената стойност за Съюза и подпомагат усилията на Комисията за събиране на данни с цел повишаване на прозрачността на бюджета.
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2
2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на програмата и нейните действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на програмата, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 2.
2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на програмата и нейните действия и резултати.
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 18a (нов)
Член 18a
Звена за контакт по програмата
Във всяка държава членка има независимо звено за контакт по програмата с квалифициран персонал, чиято задача по-специално е да предоставя на заинтересованите страни и бенефициерите по програмата безпристрастни насоки, практическа информация и съдействие във връзка с всички аспекти на програмата, включително във връзка с процедурата за кандидатстване.
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 19
Член 19
заличава се
Процедура на комитет
1.  Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
3.  Комитетът може да заседава в специални състави, за да разглежда отделните направления на програмата.
Изменение 104
Предложение за регламент
Приложение -І (ново)
Приложение –I
Наличните средства по програмата, посочени в член 6, параграф 1, се разпределят, както следва:
a)  в рамките на сумата, посочена в член 6, параграф 2, буква а):
–  най-малко 15% за дейности за изпълнение на конкретната цел по член 3, буква аа);
–  най-малко 40% за дейности за изпълнение на конкретните цели по член 5, буква -а); както и
–  най-малко 45% за дейности за изпълнение на конкретните цели по член 3, букви а) и б) и член 5, букви а) и б);
б)  в рамките на сумата, посочена в член 6, параграф 2, буква б):
–  15% за дейности, свързани със спомена за миналото;
–  65% за дейности, свързани с демократичното участие;
–  10% за дейности, свързани с популяризиране; както и
–  10% за дейности, свързани с администрацията.
Изменение 105
Предложение за регламент
Приложение І
Приложение І
заличава се
Дейности по програмата
Конкретните цели на програмата, посочени в член 2, параграф 2, ще се осъществяват по-специално чрез подпомагане на следните дейности:
a)   повишаване на осведомеността, разпространение на информация с цел подобряване на познаването на политиките и правата в обхванатите от програмата области;
б)   взаимно обучение чрез обмен на добри практики между заинтересованите страни с цел подобряване на познаването и взаимното разбиране и на гражданското и демократичното участие;
в)   аналитични и мониторингови дейности1 за подобряване на разбирането на ситуацията в държавите членки и на равнището на ЕС в обхванатите от програмата области, както и за подобряване на прилагането на правото и политиките на ЕС;
г)   обучение на съответните заинтересовани страни с цел подобряване на познанията им относно политиките и правата в обхванатите области;
д)   разработване и поддръжка на инструменти за информационни и комуникационни технологии (ИКТ);
е)   повишаване на осведомеността на гражданите относно европейската култура и история и паметта за миналото, както и засилване на чувството им за принадлежност към Съюза;
ж)   обединяване на европейски граждани от различни националности и култури, като им се дава възможност да участват в дейности по побратимяване на градове;
з)   насърчаване и улесняване на активното участие в изграждането на по-демократичен Съюз, както и осведоменост за правата и ценностите чрез подкрепа за организациите на гражданското общество;
и)   финансиране на техническата и организационната подкрепа за изпълнение на Регламент [(ЕС) № 211/2011], като по този начин се подкрепя упражняването от страна на гражданите на правото да предлагат и подкрепят европейски граждански инициативи;
й)   развитие на капацитета на европейските мрежи за насърчаване и доразвиване на законодателните актове на Съюза, целите на политиката и стратегиите, както и за подкрепа на организациите на гражданското общество, осъществяващи дейности в областите, обхванати от програмата;
к)   подобряване на запознатостта с програмата и на разпространението и прехвърлимостта на резултатите от нея, както и насърчаване на работата с граждани, включително чрез създаване и подкрепа на бюра на програмата/мрежа от национални звена за контакт.
1 Тези дейности включват например събирането на данни и статистическа информация; разработването на общи методики и ако е целесъобразно – на показатели или референтни критерии; проучвания, изследвания, анализи и допитвания; оценки; оценка на въздействието; изготвянето и публикуването на ръководства, доклади и образователни материали.
Изменение 106
Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – уводна част
Програмата ще подлежи на мониторинг въз основа на набор от показатели, предназначени за измерване на това до каква степен са били постигнати общите и специфичните цели на програмата, и с цел намаляване на административната тежест и разходите. За целта ще бъдат събирани данни по отношение на следния набор от ключови показатели.
Програмата ще подлежи на мониторинг въз основа на набор от показатели за резултатите, предназначени за измерване на това до каква степен са били постигнати общите и конкретните цели на програмата и с цел намаляване на административната тежест и разходите. Когато е възможно, показателите следва да бъдат групирани по възраст, пол и други събираеми данни, като например етнически произход, увреждане и полова идентичност. За целта ще бъдат събирани данни по отношение на следния набор от ключови показатели.
Изменение 107
Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – таблица
Брой на хората, до които е достигнато чрез:
Брой на хората, групирани по пол и възраст, до които е достигнато чрез:
i)  дейности по обучение;
i)  дейности по обучение;
ii)  дейности за взаимно обучение и обмен на добри практики;
ii)  дейности за взаимно обучение и обмен на добри практики;
iii)  дейности за повишаване на осведомеността, информация и разпространение.
iii)  дейности за повишаване на осведомеността, информация и разпространение.
Изменение 108
Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – ред 1а (нов)
Комисията публикува ежегодно и следните показатели за крайното въздействие:
Изменение 109
Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – ред 1б (нов)
Брой на заявленията и финансираните дейности по списъка в член 9, параграф 1 и по направление
Изменение 110
Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – ред 1в (нов)
Равнище на поисканото от кандидатите и на предоставеното финансиране по списъка в член 9, параграф 1 и по направление
Изменение 111
Предложение за регламент
Приложение ІІ – таблица – ред 6
Брой на транснационалните мрежи и инициативи, насочени към европейската памет и наследство в резултат на намесата на програмата.
Брой на транснационалните мрежи и инициативи, насочени към европейската памет, наследство и граждански диалог в резултат на намесата на програмата.
Изменение 112
Предложение за регламент
Приложение ІI – таблица – ред 6a (нов)
Географско разпределение на проектите

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0468/2018).


Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество *
PDF 219kWORD 68k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 януари 2019 г. относно предложението регламент на Съвета за създаване на Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество въз основа на Договора за Евратом (COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))
P8_TA(2019)0041A8-0448/2018

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0462),

—  като взе предвид член 203 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0315/2018),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на комисията по външни работи (A8-0448/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)
(2а)  Следователно ангажиментите за ядрена сигурност, неразпространение и ядрена безопасност, както и целите за устойчиво развитие, а също така и общите интереси на Съюза следва да имат основна роля за насочване на планирането на действията съгласно настоящия регламент.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Целта на настоящата програма „Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество въз основа на Договора за Евратом“ следва да бъде да насърчава създаването на ефективна и ефикасна ядрена безопасност, радиационна защита, както и прилагането на ефикасни и ефективни гаранции за ядрените материали в трети държави, като се основава на собствените си дейности в рамките на Съюза.
(3)  Целта на настоящата програма „Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество въз основа на Договора за Евратом“ („Инструментът“) следва да бъде да насърчава създаването на ефективна и ефикасна ядрена безопасност, радиационната защита, както и прилагането на ефикасни и ефективни гаранции за ядрените материали в трети държави, като се основава на регулаторните рамки и споделянето на най-добрите практики, които съществуват в Съюза.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 3 а (ново)
(3а)  Инструментът не следва по никакъв начин да насърчава използването на ядрена енергия в трети държави и в Съюза, а следва да се съсредоточи по-специално върху подобряването на стандартите за ядрена безопасност в световен мащаб, като същевременно насърчава висока степен на радиационна защита и прилагането на ефективни и ефикасни гаранции за ядрените материали.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново)
(3б)  Ядрените аварии в атомните централи в Чернобил през 1986 г. и във Фукушима Даичи през 2011 г. ясно показаха, че ядрените аварии имат опустошителни последици в световен мащаб за гражданите и околната среда. Това подчертава необходимостта от най-високи стандарти и гаранции за ядрена безопасност и непрекъснати усилия за подобряване на тези стандарти и гаранции в световен мащаб, както и от ангажираността на Общността за подпомагането на тези цели в трети държави. Тези стандарти и гаранции следва да отразяват съвременните практики, по-специално в областта на управлението и регулаторната независимост.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Настоящият регламент е част от рамката, предназначена за планиране на сътрудничеството и следва да допълва тези мерки за ядрено сътрудничество, които се финансират съгласно [Регламента за ИССРМС].
(4)  Настоящият регламент е част от рамката, предназначена за планиране на сътрудничеството и следва да допълва мерките за ядрено сътрудничество, които се финансират съгласно [Регламента за ИСРМС], който попада в приложното поле на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално член 209, член 212 и член 322, параграф 1 от него.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)
(5а)  Общността е член на Конвенцията за ядрена безопасност (1994 г.) и на Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци (1997 г.).
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 5 б (ново)
(5б)  Прозрачността и публичната информация във връзка с ядрената безопасност, гаранциите, извеждането от експлоатация и дейностите по управлението на отпадъците, изисквани например от Конвенцията от Орхус (1998 г.), са важен елемент за предотвратяване на отрицателните въздействия на радиоактивните материали върху гражданите и околната среда и поради това следва да бъдат гарантирани от Инструмента.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Общността следва да продължи тясното си сътрудничество, в съответствие с глава 10 от Договора за Евратом, с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) по отношение на ядрената безопасност и ядрените гаранции, за постигането на целите, съдържащи се в глави 3 и 7 от дял II.
(6)  Общността следва да продължи тясното си сътрудничество, в съответствие с глава 10 от Договора за Евратом, с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) по отношение на ядрената безопасност и ядрените гаранции, за постигането на целите, съдържащи се в глави 3 и 7 от дял II. Освен това тя следва да си сътрудничи с други международни организации с висока репутация в тази област, като например Организацията за икономическо сътрудничество и развитие/Агенцията за ядрена енергия, Европейската банка за възстановяване и развитие и Партньорството за околната среда в рамките на северното измерение, които преследват сходни цели в областта на ядрената безопасност като Общността. Съгласуваността, взаимното допълване и сътрудничеството между Инструмента и тези организации и техните програми могат да разширят обхвата и да подобрят ефективността и ефикасността на мерките за ядрена безопасност по света. Следва да се избягват ненужното дублиране и припокриване.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)
(6а)  С цел непрекъснато подобряване на ядрената безопасност и засилване на регулирането в тази област в Съюза Съветът прие директиви 2009/71/Евратом, 2011/70/Евратом и 2013/59/Евратом на Съвета. Тези директиви, както и високите стандарти за ядрена безопасност и извеждане от експлоатация в Общността следва да служат като насока за действията, финансирани по Инструмента, и да мотивират сътрудничещите трети държави да прилагат норми и стандарти със същото равнище на безопасност.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 6 б (ново)
(6б)  Чрез Инструмента следва също така да се насърчава международното сътрудничество, основано на конвенциите относно ядрената безопасност и управлението на радиоактивните отпадъци. Държавите партньори следва да бъдат насърчавани да станат страни по тези конвенции, което дава възможност за периодична партньорска проверка на националните им системи с помощта на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Партньорските проверки правят външен преглед на актуалното състояние и на предизвикателствата в областта на ядрената безопасност в трети държави, който може да бъде използван при планирането на подкрепата на Съюза на високо равнище. За Инструмента може да са полезни проверките, осъществявани от реномирани международни агенции за ядрена енергия, които извършват партньорски проверки и ги съобщават на потенциалните бенефициенти по Инструмента. Констатациите и препоръките от подобни партньорски проверки, които се предоставят на националните органи, могат да бъдат полезни и за отдаване на приоритетно значение на конкретни мерки за подпомагане на съответните трети държави.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 6 в (ново)
(6в)  Понятията за ядрена безопасност и ядрена сигурност са неразривно свързани, тъй като пропуски в ядрената безопасност, например в процесите на безопасна експлоатация, могат да доведат до рискове за ядрената сигурност, а рисковете за ядрената сигурност, особено новите рискове, например в киберсигурността, може да доведат до нови предизвикателства за ядрената безопасност. Поради това дейностите на Съюза в областта на ядрена сигурност в трети държави, предвидени в приложение ІІ към Регламент ... [COD № 2018/0243 (ИССРМС)], и дейностите, финансирани посредством Инструмента, следва да бъдат съгласувани и взаимно допълващи се.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Настоящият инструмент следва да предвиди дейности в подкрепа на тези цели и доразвие дейностите, подкрепяни преди по Регламент (Евратом) № 237/201424 относно ядрената безопасност и ядрените гаранции в трети държави, по-специално в държавите в процес на присъединяване, държавите кандидатки и потенциалните държави кандидатки.
(7)  Настоящият инструмент следва да предвиди дейности в подкрепа на тези цели и доразвие дейностите, подкрепяни преди по Регламент (Евратом) № 237/201424 относно ядрената безопасност, безопасното управление на ядрени отпадъци, безопасното извеждане от експлоатация и възстановяване на околната среда на бивши ядрени обекти, и ядрените гаранции в трети държави, по-специално в присъединяващите се държавите, държавите кандидатки и потенциалните държави кандидатки, както и в района на съседството по смисъла на ... [COD 2018/0243, ИССРМС]. С цел прилагане на най-високите стандарти за ядрена безопасност и откриване на недостатъците в съществуващите мерки за безопасност Инструментът може да подпомага регулаторните органи в областта на ядрената енергия при извършването на цялостни оценки на риска и безопасността („стрес тестове“) на съществуващите инсталации и на атомни електроцентрали в процес на изграждане въз основа на достиженията на правото на Общността в областта на ядрената безопасност и радиоактивните отпадъци, изпълнението на препоръките и мониторинга на съответните мерки. Комисията следва редовно да информира Европейския парламент за предприетите в трети държави дейности в областта на ядрената безопасност и за положението с тяхното изпълнение.
_______________
_________________
24 Регламент (Евратом) № 237/2014 от 13 декември 2013 г. за създаване на Инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 109).
24 Регламент (Евратом) № 237/2014 от 13 декември 2013 г. за създаване на Инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 109).
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)
(7а)  Съгласно член 3 от ДФЕС Съюзът има за цел да насърчава благоденствието на своите народи. Настоящият инструмент предлага възможността Съюзът да подобри по устойчив начин социално‑икономическото положение и здравната обстановка за хората в световен мащаб, на своята и извън своята територия. Финансираните по линия на Инструмента проекти следва да бъдат съгласувани с вътрешните и външните политики на Съюза, като например да допринасят за постигането на целите за устойчиво развитие като „Добро здраве и благосъстояние“ и „Чиста вода и добри санитарни условия“. При прилагането на самият Инструмент следва да се спазват принципите на добро управление и така да се допринася за целта за устойчиво развитие „Мир, справедливост и силни институции“.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 7 б (ново)
(7б)  Инструментът следва да има за цел да ангажира държавите, получаващи финансова помощ съгласно настоящия регламент, да изпълняват ангажиментите, произтичащи от споразуменията за асоцииране, за партньорство и за сътрудничество със Съюза, Договора за неразпространение на ядреното оръжие, да зачитат съответните международни конвенции, да поддържат стандартите за ядрена безопасност и радиационна защита и да се обвържат с изпълнението на съответните препоръки и мерки при най-високи стандарти за прозрачност и публичност.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 7 в (ново)
(7в)  Настоящият инструмент следва, посредством финансираните от него проекти, изцяло да подкрепя мерките за ядрена безопасност и ядрените гаранции, както и да подобри здравната обстановка за гражданите в трети държави, по-специално за живеещите в близост до атомни електроцентрали и/или мини за добив на уран, включително безопасното възстановяване на околната среда на бивши обекти на уранодобивната промишленост в трети държави, по-конкретно в Централна Азия и Африка – понастоящем около 18% от световното предлагане на уран идва от Южна Африка, Нигер и Намибия.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 7 г (ново)
(7г)  Настоящият инструмент следва да има за цел да ангажира държавите, които получават финансова помощ съгласно настоящия регламент, да насърчават демократичните принципи, принципите на правовата държава и правата на човека, както и да спазват ангажиментите, произтичащи от Конвенцията от Еспо и Конвенцията от Орхус.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Изпълнението на настоящия регламент следва да се основава на консултациите, доколкото е подходящо, с компетентните органи на държавите членки, и на диалог с партньорските държави.
(8)  Изпълнението на настоящия регламент следва да се основава на консултациите, доколкото е целесъобразно, с компетентните органи на Съюза и на държавите членки, като например Групата на европейските регулатори в областта на ядрената безопасност, и на диалог с партньорските държави. Консултациите следва по-специално да се провеждат в хода на разработването на многогодишните индикативни програми и преди приемането им. Ако чрез този диалог не се достигне до решения в отговор на загрижеността на Съюза относно ядрената безопасност, не следва да се отпуска външно финансиране съгласно настоящия регламент.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)
(8а)  Следва да се насърчава индивидуален, диференциран подход към държавите, които получават подкрепа чрез Инструмента. Използването на Инструмента следва да се основава на оценката на конкретните потребности на държавите, които получават подкрепа, както и на очакваната цялостна полза от Инструмента, по-специално структурните промени в съответните държави.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 8 б (ново)
(8б)  Регулаторните органи на държавите членки, организациите за техническа подкрепа, дружествата за ядрени технологии и ядрените енергийни дружества притежават необходимия експертен опит и ноу-хау във връзка с прилагането на най-високите стандарти за ядрена безопасност и радиационна защита при различните регулаторни системи на държавите членки, което може да бъде полезен източник на подкрепа за държавите партньори, които имат за цел да направят същото в своите национални регулаторни и промишлени рамки.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Когато е възможно и целесъобразно, резултатите от външната дейност на Общността следва да се наблюдават и оценяват въз основа на предварително определени, прозрачни, специфични за отделните държави и измерими показатели, адаптирани към специфичните особености и целите на инструмента и за предпочитане изготвени въз основа на рамката за резултатите на държавата партньор.
(9)  Резултатите от външната дейност на Общността следва да се наблюдават и оценяват въз основа на предварително определени, прозрачни, специфични за отделните държави и измерими показатели, адаптирани към специфичните особености и целите на Инструмента и за предпочитане изготвени въз основа на рамката за резултатите на държавата партньор. Показателите следва да бъдат ориентирани към изпълнението и резултатите, за да се изискват по-голяма отговорност и отчетност от държавите бенефициенти спрямо Съюза и държавите членки във връзка с постигнатите резултати при прилагането на мерките за подобряване на безопасността.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Съюзът и Общността следва да се стремят към най-ефективното използване на наличните ресурси с оглед оптимизиране на въздействието на външната им дейност. Това следва да се постигне чрез съгласуваност и допълняемост между инструментите на Съюза за външно финансиране, както и чрез създаването на полезно взаимодействие с други политики и програми на Съюза. За да се увеличи максимално въздействието на комбинираните интервенции за постигане на обща цел, настоящият регламент следва да даде възможност за комбиниране на финансови средства с други програми на Съюза, доколкото приносът в съответните случаи не покрива едни и същи разходи.
(10)  Съюзът и Общността следва да се стремят към оптималното и най-ефективното използване на наличните ресурси и към подобряване на изпълнението и качеството на разходите с оглед на оптимизирането на въздействието на външната си дейност. Това следва да се постигне чрез съгласуваност и допълняемост между инструментите на Съюза за външно финансиране, както и чрез създаването на полезно взаимодействие с други политики и програми на Съюза, като например програмите на Евратом за научни изследвания и обучение. За да се увеличи максимално въздействието на комбинираните интервенции за постигане на обща цел, настоящият регламент следва да даде възможност за комбиниране на финансови средства с други програми на Съюза, доколкото приносът в съответните случаи не покрива едни и същи разходи.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират въз основа на способността им за постигане на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване. Това следва да включва разглеждане на използването на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.
(14)  Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират въз основа на способността им за постигане на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване, като се отчитат тяхната достъпност за потенциални партньори и способността им да създават правна сигурност. Това следва да включва разглеждане на използването на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново)
(15а)  С цел да се насърчи ефективното и навременно прилагане на най-високите стандарти за ядрена безопасност в трети държави, процесите на вземане на решения и водене на преговори в рамките на Комисията и с трети държави трябва да бъдат ефективни и бързи.
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1
1.  Целта на настоящия регламент е да допълни тези ядрени дейности за сътрудничество, които се финансират съгласно [Регламента за ИССРМС], по-специално с цел насърчаване на високо равнище на ядрена безопасност, радиационна защита, както и прилагането на ефикасни и ефективни гаранции за ядрените материали в трети държави, като се основава на действията в рамките на Общността и в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.
1.  Целта на настоящия регламент е да допълни ядрените дейности за сътрудничество, които се финансират съгласно [Регламента за ИССРМС], по-специално с цел насърчаване на високо равнище на ядрена безопасност, радиационна защита, както и прилагането на ефикасни и ефективни гаранции за ядрените материали в трети държави, като се основава на регулаторните рамки и най-добрите практики в Общността и в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент и спомага за гарантиране на използването на ядрени материали за чисто граждански цели и по този начин – за защитата на гражданите и опазването на околната среда. В рамките на тази цел настоящият регламент е насочен също така към предоставяне на подкрепа за въвеждането на прозрачност при вземането на решения в ядрената област от органите на трети държави.
Предоставяното от Съюза сътрудничество в областта на ядрената безопасност и гаранциите съгласно настоящия регламент нямат за цел да насърчават ядрената енергетика.
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква а
a)  насърчаването на култура на ефективна ядрена безопасност и прилагане на най-високи стандарти за ядрена безопасност и радиационна защита, както и постоянното подобряване на ядрената безопасност;
a)  насърчаването на култура на ефективна ядрена безопасност и управление, постоянно подобряване на ядрената безопасност, и прилагане на най-високите стандарти за ядрена безопасност и радиационна защита, които съществуват в Общността и в международен план за съответните ядрени дейности;
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б
б)  отговорното и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци и извеждането от експлоатация и възстановяване на околната среда на бивши ядрени обекти и инсталации;
б)  отговорното и безопасно управление на радиоактивни отпадъци, от генерирането им до окончателното обезвреждане, включително отработено гориво (т.е. предварителна обработка, обработка, преработка, съхранение и обезвреждане), и безопасното и ефективно извеждане от експлоатация и възстановяване на околната среда на бивши ядрени обекти и инсталации, както и на бивши обекти, свързани с добива на уран, или потънали радиоактивни предмети и материали;
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква в
в)  създаването на ефективни и ефикасни защитни системи.
в)  създаването на ефективни, ефикасни и прозрачни гаранции за ядрените материали.
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква в a (нова)
ва)  стимулирането на насърчаването на всеобща прозрачност и откритост на органите в трети държави, както и информирането и участието на обществеността в процесите на вземане на решения, свързани с безопасността на ядрените инсталации и практиките за ефективно управление на радиоактивните отпадъци съгласно съответните международни конвенции и инструменти;
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква в б) (нова)
вб)  използването на познанията и действията в рамките на Инструмента за повишаване на политическото влияние в рамките на международните организации в областта на енергетиката и сигурността.
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
1.  При изпълнението на настоящия регламент се осигуряват съгласуваност, полезни взаимодействия и взаимно допълване с Регламент (ЕС) №.../... (ИССРМС), други програми от външната дейност на Съюза, други съответни политики и програми на Съюза, както и последователност на политиката за развитие.
1.  При изпълнението на настоящия регламент се осигуряват съгласуваност, полезни взаимодействия и взаимно допълване с Регламент (ЕС) № …/… (ИССРМС), други програми от външната дейност на Съюза, други съответни политики на Съюза и законодателни актове, като например директиви 2009/71/Евратом, 2011/70/Евратом и 2013/59/Евратом, цели, ценности и програми на Съюза, като например програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия, допълваща „Хоризонт Европа“, както и последователност на политиката за развитие.
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 а (нов)
2а.  Комисията координира сътрудничеството си с трети държави и с международни организации, преследващи сходни цели, по-специално Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и Агенцията за атомна енергия към ОИСР. Тази координация ще позволи на Общността и съответните организации да избягват дублирането на дейности и финансиране по отношение на трети държави. Комисията също така включва компетентните органи на държавите членки и европейските оператори в изпълнението на задачата си, като така използва ценния европейски експертен опит в областта на ядрената безопасност и ядрените гаранции.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
Финансовият пакет за изпълнението на настоящия регламент за периода 20212027 г. е 300 000 милиона евро по текущи цени.
Финансовият пакет за изпълнението на настоящия регламент за периода 2021 – 2027 г. е 266 милиона евро по постоянни цени.
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1
Споразуменията за асоцииране, споразуменията за партньорство и сътрудничество, многостранните споразумения и други споразумения, с които се установява правно обвързващо отношение с държавите партньори, както и заключенията на Европейския съвет и заключенията на Съвета, декларациите от срещи на върха или заключенията от срещи на високо равнище с държавите партньори, съобщенията на Комисията или съвместните съобщения на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, представляват цялостната рамка на политиката за прилагането на настоящия регламент.
Достиженията на правото на Общността, свързани с ядрената безопасност и безопасното управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци, споразуменията за асоцииране, споразуменията за партньорство и сътрудничество, многостранните споразумения и други споразумения, с които се установява правно обвързващо отношение с държавите партньори, както и заключенията на Европейския съвет и заключенията на Съвета, декларациите от срещи на върха или заключенията от срещи на високо равнище с държавите партньори, съобщенията на Комисията или съвместните съобщения на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, представляват цялостната рамка на политиката за прилагането на настоящия регламент.
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2
2.  Многогодишните индикативни програми имат за цел да предоставят съгласувана рамка за сътрудничество между Общността и съответните трети държави или региони, която съответства на общото намерение и обхват, целите, принципите и политиката на Общността и се основава на политическата рамка, упомената в член 5.
2.  Многогодишните индикативни програми имат за цел да предоставят съгласувана рамка за сътрудничество между Общността и съответните трети държави, региони или международни организации, която съответства на общото намерение и обхват, целите, принципите и политиката на Общността и се основава на политическата рамка, упомената в член 5.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 6 параграф 3
3.   Многогодишните индикативни програми представляват обща основа за сътрудничеството и определят целите на Общността за сътрудничество по силата на настоящия регламент, като се отчитат потребностите на съответните държави, приоритетите на Общността, международната ситуация и дейностите на съответните трети държави. В многогодишните индикативни програми също се посочва и добавената стойност на сътрудничеството, както и начините за избягване на повторението с други програми и инициативи, по-специално на международни организации, които преследват сходни цели, и на големите донори.
3.   Многогодишните индикативни програми представляват обща основа за сътрудничеството и определят целите на Общността за сътрудничество по силата на настоящия регламент, като се отчитат потребностите и обстоятелствата в съответните държави, приоритетите на Общността, международната ситуация и дейностите на съответните трети държави. В многогодишните индикативни програми също се посочва и добавената стойност на сътрудничеството, както и начините за избягване на повторението с други програми и инициативи, по-специално на международни организации, които преследват сходни цели, и на големите донори.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 а (нов)
3а.  Многогодишните индикативни програми имат за цел да ангажират държавите, които получават финансова помощ съгласно настоящия регламент, да изпълняват ангажиментите, произтичащи от споразуменията със Съюза и Договора за неразпространение на ядреното оръжие, да зачитат съответните международни конвенции, да поддържат стандартите за ядрена безопасност и радиационна защита и да се обвържат с изпълнението на съответните препоръки и мерки при най-високи стандарти за прозрачност и публичност.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 а (нов)
4а.  Многогодишните индикативни програми следва да установят рамка за квалифициран и независим надзор с цел повишаване на равнището на ядрена безопасност на партньорските държави. Те биха могли да включват разпоредби за подпомагане на регулаторните органи в областта на ядрената енергия при извършването на цялостни оценки на риска и безопасността („стрес тестове“) на ядрени електроцентрали въз основа на достиженията на правото на Общността в областта на ядрената безопасност и радиоактивните отпадъци, както и изпълнението на препоръките, произтичащи от тези стрес тестове и мониторинга на прилагането на съответните мерки, например в присъединяващите се държави, държавите кандидатки, потенциалните държави кандидатки и държавите, обхванати от европейската политика за съседство.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5
5.  Многогодишните индикативни програми се основават на диалог с партньорските държави или региони.
5.  Многогодишните индикативни програми се основават на диалог с партньорските държави или региони. При изготвянето на програмите и преди приемането им Комисията следва да се консултира с Групата на европейските регулатори в областта на ядрената безопасност (ENSREG) и, когато е целесъобразно, със съответните национални органи на държавите членки.
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6
6.  Комисията приема многогодишните индикативни програми в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2. Комисията, като следва същата процедура, преразглежда и при необходимост актуализира тези индикативни програми.
6.  Комисията приема многогодишните индикативни програми в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2. Комисията извършва междинен преглед на тези индикативни програми и, като следва същата процедура, ги преразглежда и при необходимост актуализира.
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1 – буква а
a)  планове за действие, индивидуални мерки и мерки за подкрепа, за които финансирането от Съюза не надвишава 10 милиона евро;
a)  индивидуални мерки и мерки за подкрепа, за които финансирането от Съюза не надвишава 10 милиона евро;
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 8 – алинея 2 – буква б
б)  разходи, свързани с информационни и комуникационни дейности, включително разработването на комуникационни стратегии и институционалната комуникация относно политическите приоритети на Съюза и насърчаването на тяхната видимост.
б)  разходи, свързани с информационни и комуникационни дейности, включително разработването на комуникационни стратегии и институционалната комуникация относно политическите приоритети, цели и ценности на Съюза и насърчаването на тяхната видимост.
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 11 а (нов)
Член 11а
Критерии, приложими към международното сътрудничество в областта на ядрената безопасност
1.   Общото разбиране и реципрочното споразумение между третата държава и Общността се потвърждават чрез официално искане до Комисията, което ангажира съответното правителство.
2.   Третите държави, които желаят да си сътрудничат с Общността, трябва да са членове на Договора за неразпространение на ядреното оръжие и следва да имат допълнителния протокол към него или споразумение за гаранции с Международната агенция за атомна енергия, достатъчни, за да се предоставят надеждни гаранции за неотклоняването на декларираните ядрени материали от мирни ядрени дейности и за отсъствието на недекларирани ядрени материали или дейности в тази държава като цяло. Те изцяло се ангажират да зачитат основните принципи за безопасност, установени в стандартите за безопасност на МААЕ, и да станат страни по съответните конвенции като Конвенцията за ядрена безопасност и Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци или са предприели стъпки, които показват твърдото им намерение за присъединяване към тези конвенции. В случай на активно сътрудничество този ангажимент ежегодно се подлага на оценка, като се вземат предвид националните доклади и други документи относно прилагането на съответните конвенции. Въз основа на такава оценка се взема решение относно продължаването на сътрудничеството. При извънредна ситуация се проявява по изключение гъвкавост при прилагането на тези принципи.
3.   С цел да се гарантира и следи за спазването на целите на сътрудничеството съгласно настоящия регламент, съответната трета държава приема оценката на предприетите действия съгласно параграф 2. Оценката дава възможност за мониторинг и проверка на съответствието с договорените цели и може да бъде условие за продължаване на плащането на финансовия принос на Общността.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
(1)  Мониторинг, докладване и оценка се извършва в съответствие с член 31, параграфи 2, 4, 5 и 6 и членове 32 и 36 от Регламент (ЕС) № XXX/XXX (ИССРМС).
(1)  Мониторинг, докладване и оценка се извършват в съответствие с член 31, параграфи 2, 4, 5 и 6 и членове 32 и 36 от Регламент (ЕС) № XXX/XXX (ИССРМС). Специфичните оценки, посочени в член 32, параграф 2 от Регламент (ЕС) № XXX/XXX ИССРМС, във връзка с ядрената безопасност, радиационната защита и гаранциите, след консултация с ENSREG, се обсъждат в Комитета на Европейския инструмент за международно сътрудничество в областта на ядрената безопасност и се представят на Европейския парламент.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква а
a)  броя на правните и регулаторните актове, изготвени, въведени или преразгледани; както и
a)   броя на правните и регулаторните актове, изготвени, въведени или преразгледани, и тяхното успешно изпълнение, както и въздействието им върху стандартите и гаранциите за ядрена безопасност в съответните държави, включително въздействието им върху гражданите и околната среда;
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 12 – алинея 2 – буква б
б)  броя на проучванията за конструкцията, концепцията и осъществимостта, свързани със създаването на съоръжения в съответствие с най-високите стандарти на ядрена безопасност.
б)   броя на проучванията за конструкцията, концепцията и осъществимостта, свързани със създаването на съоръжения в съответствие с най-високите стандарти на ядрена безопасност и успешното прилагане на резултатите от тези проучвания.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква ба) (нова)
ба)  мерките за подобряване на ядрената безопасност, радиационната защита и ефективните и ефикасни гаранции, основани на най-високите стандарти за ядрена безопасност, радиационна защита и ядрени гаранции, включително резултатите от международни партньорски проверки на ядрените съоръжения.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 12 a (нов)
Член 12а
Прозрачност
Комисията и сътрудничещите си със Съюза трети държави в рамките на настоящия инструмент гарантират, че необходимата информация, свързана с мерките в областта на ядрената безопасност, предприети в тези трети държави с помощта на Инструмента, и със стандартите за ядрена безопасност на тези трети държави като цяло, се предоставя на работниците и широката общественост, като се обръща специално внимание на органите, населението и заинтересованите страни на местно равнище в близост до ядрени инсталации. Това задължение включва да се гарантира, че компетентният регулаторен орган и притежателите на лицензи предоставят информация в рамките на своите области на компетентност. Информацията се оповестява публично съгласно съответното законодателство и съответните международни актове, при условие че това не застрашава други по-важни интереси, като например сигурността, които са признати в съответното законодателство и съответните международни актове.

Борба със забавяне на плащането по търговски сделки
PDF 170kWORD 56k
Резолюция на Европейския парламент от 17 януари 2019 г. относно прилагането на Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки (2018/2056(INI))
P8_TA(2019)0042A8-0456/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки(1),

—  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на Директива 2011/7/ЕС (COM(2016)0534) и придружаващия го работен документ на службите на Комисията (SWD(2016)0278),

—  като взе предвид своята резолюция от 26 май 2016 г. относно Стратегията за единния пазар(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 септември 2016 г. относно достъпа до финансиране за МСП и увеличаване на разнообразието на финансирането за малки и средни предприятия (МСП) в рамките на съюз на капиталовите пазари(3),

—  като взе предвид задълбочения анализ, озаглавен „Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки: оценка за прилагането на европейско равнище“, публикувана от Службата на ЕП за парламентарни изследвания през юли 2018 г.,

—  като взе предвид „Европейски доклади за плащанията“, публикувани от „Интрум“,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността, както и член 1, параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 2002 г. относно процедурата за разрешаване на изготвяне на доклади по собствена инициатива, и приложение 3 към посоченото решение,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0456/2018),

А.  като има предвид, че плащанията са жизненоважни за предприятията и че в жизнеспособните и ефикасни бизнес среди бързите плащания създават условия за предприятията да погасяват своите задължения своевременно и да разширяват дейността си, да инвестират, да създават работни места, да генерират икономически растеж в по-широк план и да са от полза за европейската икономика като цяло;

Б.  като има предвид, че повечето стоки и услуги на вътрешния пазар се доставят и предоставят между стопански субекти или между стопански субекти и публични органи въз основата на отложени плащания, чрез система, при която доставчикът предоставя на клиента си срок за плащане на фактурата в съответствие с договореното между страните, с установеното във фактурата на доставчика или в съответните законови разпоредби;

В.  като има предвид, че просрочването на плащания е устойчива вредна практика, която има отрицателно въздействие върху развитието на европейските дружества, и по-специално МСП, които нямат предвидими потоци на ликвидност в случай на забава на плащане;

Г.  като има предвид, че малките и средните предприятия са засегнати в особена степен от неизпълнение на задължения, което има отрицателно въздействие върху ликвидността им, усложнява тяхното финансово управление и засяга конкурентоспособността и рентабилността им;

Д.  като има предвид, че големите предприятия разполагат с повече ресурси от МСП, за да се предпазят от забава на плащания, например чрез предплащане, кредитни проверки, събиране на вземания, банкови гаранции или кредитно застраховане, и могат да са в по-добра позиция да се възползват от глобалната среда на ниски лихвени проценти, за да увеличат инвестициите си и да договорят заемни средства;

Е.  като има предвид, че съгласно Директива 2011//7/EU (Директива относно забавянето на плащането) публичните органи носят „специална отговорност“(4) за насърчаване на бизнес среда, която стимулира навременните плащания;

Ж.  като има предвид, че в Директивата относно забавянето на плащането се предвиждат, наред с другото, срокове за плащане по сделки между предприятия и между органи от обществения сектор и предприятия, автоматично право на лихва за забава на плащане, минимум 40 EUR като обезщетение за разходите по събиране на вземания и нормативно установена лихва от поне 8% над референтния лихвен процент на Европейската централна банка;

З.  като има предвид, че въпреки общото намаляване на средната продължителност на сроковете за плащане, което е резултат от Директивата относно забавянето на плащането, 6 от 10 предприятия в ЕС все още получават плащанията по сделки между предприятия със забавяне спрямо предвиденото в договора;

И.  като има предвид, че по отношение на размерите на дружествата при МСП е налице по-голяма вероятност те да приемат по-продължителни или несправедливи срокове за плащане или може такива срокове да им бъдат наложени от по-големите дружества поради дисбаланса на силите при воденето на преговори и страха да не се навреди на търговските отношения и да не се загуби договор в бъдеще;

Й.  като има предвид, че според изследването на Atradius на платежните практики, 95% от МСП заявяват, че получават плащанията си със забава, което е по-голям процент в сравнение с големите дружества, поради което може да се заключи, че МСП обикновено плащат по-бързо от големите дружества, но плащанията към тях се забавят;

К.  като има предвид, че забавата за плащане засяга всички икономически сектори, но е особено широко разпространена в секторите, в които има преобладаващ дял на МСП в съответната верига за създаване на стойност (например строителство, комунални услуги и транспорт, професионални услуги, производство, храни и напитки, както и информационни технологии/телекомуникации);

Л.  като има предвид, че на забава на плащане и до днес се дължат около 25% от случаите на несъстоятелност в ЕС;

М.  като има предвид, че забавата на плащане поражда допълнителни разходи за дружествата, тъй като те трябва да влагат средства за преследване на закъсняващите платци или да плащат лихва по кредита, договорен с цел продължаване на стопанските операции;

Н.  като има предвид, че забавата на плащане или страхът от забава на плащане все още е една от основните пречки пред участието на МСП в договори за възлагане на обществени поръчки;

О.  като има предвид, че за всеки ден, с който се намали забавата на плащане, може да бъдат спестени финансови разходи в размер на 158 милиона евро, а допълнителният паричен поток би могъл да подпомогне създаването на 6,5 милиона допълнителни работни места в Европа;

П.  като има предвид, че Комисията започна процедури за установяване на неизпълнение на задължение срещу четири държави членки (Гърция, Словакия, Испания и Италия) във връзка с неправилно прилагане на Директивата относно забавянето на плащането и заведе дело срещу Италия в Съда на Европейския съюз;

Р.  като има предвид, че някои държави членки са започнали инициативи за популяризиране на култура на плащане в срок чрез кодекси за плащане в срок, доброволни ангажименти на ниво отрасъл или по-силно изразени полезни взаимодействия с правилата за възлагане на обществени поръчки;

С.  като има предвид, че в доклада на Комисията относно прилагането на Директивата относно забавянето на плащането, публикуван през 2016 г., се стига до заключението, че фактът, че дружествата са запознати със своите права съгласно директивата, не означава, че те се възползват от тези права, както и че липсата на обща система за мониторинг на средните срокове за плащане, липсата на яснота по някои ключови понятия от директивата и пазарният дисбаланс между по-големите и по-малките дружества, изглежда, са основните фактори, които възпрепятстват ефективното прилагане на директивата;

Т.  като има предвид, че не е възможно да се посочи едно решение, което би могло да разреши всички проблеми, тъй като забавата на плащане е многостранен и сложен проблем, породен от хоризонтални причини, които са общи за всички сектори и сделки (като например проблеми с паричните потоци, дисбаланси по отношение на мощта и размера на отделните дружества, структура на веригата на доставки, административна неефективност, ограничен достъп до кредити, липса на знания относно управлението на фактури и кредити), както и поради влиянието на външни фактори (т.е. икономическото положение и националната бизнес култура);

У.  като има предвид, че предложението за директива относно нелоялните практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставки на храни (COM(2018)0173) включва разпоредби относно просрочените плащания за нетрайни стоки и задължението държавите членки да определят прилагащ орган, който да осъществява мониторинг на спазването на правилата;

Ф.  като има предвид, че проблемите, водещи до забава на плащане, трябва да бъдат решени чрез комбинация от правни и доброволни мерки, с целенасочени намеси с участието на Комисията, държавите членки и стопанските сдружения; като има предвид, че тази комбинация ще включва превантивни мерки за отстраняване на проблемите, възникващи преди сключване на сделката, и корективни решения за предприемане на мерки по отношение на проблемите след приключването на сделката; като има предвид, че всяка намеса, независимо дали е регулаторна, или доброволна, следва да отчита особеностите на съответния икономически сектор;

Подобряване на платежната дисциплина в ЕС чрез комбинация от правни и доброволни мерки

1.  счита, че Директивата относно забавянето на плащането и националното законодателство в областта на забавата на плащания трябва да бъдат прилагани по-добре, своевременно и ефективно, чрез спазване на максималните срокове, определени за плащането на фактурите, и чрез мерки, насочени към подобряване на правилата относно сроковете за плащане и възпиране на нелоялните практики; отбелязва, че тези мерки могат да бъдат категоризирани в зависимост от техния характер (правни или доброволни), обхват (хоризонтални или специфични за даден сектор) и цел (превантивни, корективни или насочени към промени в бизнес културата); счита, че успоредно в някои държави членки действащото законодателство и действията срещу нарушенията доведоха до процес на промяна на културата на публичните администрации в ЕС, което се характеризира с общо намаляване на забавените плащания;

2.  поддържа становището, че не съществува универсален подход за решаване на проблема със забавата на плащания, тъй като в някои сектори на отношения между стопански субекти по-дългите срокове за плащане, които при всички случаи зачитат разпоредбите, посочени в Директива 2011/7/ЕС, в някои случаи могат да отговарят на нуждите на предприятията, като се отчитат особеностите на всеки сектор; подчертава обаче, че следва да се полагат усилия за преминаване към 30-дневни срокове за плащане, както и че сроковете за плащане, надхвърлящи 60 дни, както се разрешава от Директива 2011/7/ЕС, представляват пропуск, предоставящ възможност за договаряне на по-дълги срокове, което би могло да вреди на самите дружества, и по-специално МСП, като едновременно с това се зачита свободата на договаряне между предприятията на пазара; подчертава, че е важно винаги да се гарантират еднакви условия на конкуренция между доминиращите дружества и по-малките оператори;

Превантивни мерки

3.  счита, че държавите членки следва да установят по-строги срокове за плащане като общо правило; отбелязва, че някои държави членки са ограничили стандартния срок за плащане до 30 дни, а само няколко държави членки са въвели максимален срок за плащане, от който страните по договори не могат да се отклоняват; освен това отбелязва, че въвеждането на максимални срокове за плащане е по-често срещано на секторно равнище; счита, че законодателството, с което се определят по-строги срокове за плащане, би довело до известно намаляване на продължителността им и при условие че се прилага, ще създаде еднакви условия на конкуренция за големите и малките дружества; в този контекст посочва, че набор от по-уеднаквени и опростени правила би могъл да допринесе за изясняване на очакваните последици за кредиторите и длъжниците в случай на забава на плащане и по този начин да подобри предсказуемостта на техните стопански дейности;

4.  счита, че въвеждането на по-голяма прозрачност по отношение на платежната дисциплина би могло да възпре забавата на плащания; счита, че достъпът до тази информация може да играе ролята на стимул за публичните институции и за предприятията да подобрят своите платежни практики и да спазват паричните си задължения; насърчава държавите членки да разгледат различните възможни форми на задължително публикуване на информация относно платежната дисциплина, като например бази данни или регистри, както за частния, така и за публичния сектор;

5.  насърчава държавите членки да разгледат възможността за създаването на задължителни системи, предоставящи информация относно добрите платежни практики („публична похвала“) и да насърчават култура на бързо плащане в търговските отношения, като се има предвид фактът, наред с другото, че плащането в срок се е доказало като интелигентна бизнес стратегия, защото отговорните платци могат да договарят по-добри сделки и да разчитат на надеждни доставчици; изисква от Комисията да извърши проучване на съществуващите национални системи, предоставящи информация за добро поведение по отношение на плащанията („име и слава“) както на предприятията, така и на публичните органи, и да проучи възможността за установяване на общи критерии за тези системи на равнището на ЕС;

6.  подчертава, че е важно на предприемачите, и по-специално на МСП, да бъдат предоставени повече информация и обучение относно управлението на кредити и фактури; припомня, че ефективното управление на кредити съкращава средната продължителност на събирането им и следователно поддържа оптимален паричен поток, като по този начин намалява риска от неизпълнение на задължения и увеличава потенциала за растеж; счита, че служителите на публичните органи също следва да получават обучение и че образованието и подкрепата могат също така да увеличат вероятността МСП да се възползват от средствата за правна защита съгласно Директивата относно забавянето на плащането; отбелязва, че за съжаление МСП често нямат капацитет да инвестират в обучение и че към момента няма програми на равнище ЕС или на национално равнище, насочени към подобряване на знанията на предприятията за управлението на кредити и фактури; счита, че повече средства от ЕС следва евентуално да бъдат насочени към финансовото образование на МСП, и поради това призовава настоятелно органите на държавите членки да увеличат усилията си за предоставяне на допълнително обучение за управление на кредитите за МСП; освен това счита, че обучението и подкрепата следва да включват и насоки за събиране на просрочени плащания в трансгранични сделки; поради това призовава Комисията да продължава да включва тези насоки и друга полезна информация, като например правата и инструментите на разположение на предприемачите при правни спорове с длъжници, в информационния портал „Вашата Европа“, както и да гарантира подкрепа за предприятията чрез Европейската мрежа за предприятията;

Коригиращи мерки

7.  призовава държавите членки и стопанските сдружения да обмислят създаването на национални и регионални безплатни и поверителни услуги за медиация (медиация, помирение, арбитраж и решаване на спорове), които да са достъпни за всички дружества, като алтернатива на съдебното производство, за решаване на спорове във връзка с плащания и за поддържане на делови отношения, но също така и да образоват дружествата относно техните права и средства за защита срещу забава на плащания; подчертава, че тези услуги за медиация ще бъдат особено полезни за МСП, които често нямат достатъчно финансови средства за справяне със съдебни спорове, и поради това се отказват от своите права; ето защо призовава държавите членки надлежно да разгледат възможността за публично финансиране на независим омбудсман, отговарящ за разследването на спорове във връзка със забава на плащане и неплащане, като оказват помощ на малки предприятия при решаването на такива спорове, дават съвети за действия в случай на просрочено плащане и препоръчват решения, и по-специално на МСП; призовава държавите членки и Комисията да гарантират ефективен достъп до правосъдие по въпроси, свързани с възстановяването на дългове при трансгранични сделки;

8.  призовава държавите членки да гарантират прилагането на националното законодателство, да насърчават по-строги проверки и да подобряват контрола, по-специално сред големите дружества, както и използването на административни санкции, които са ефективни, пропорционални и възпиращи, като по този начин се допринася за подобряване на платежната дисциплина; поддържа становището, че тъй като публичните органи налагат административни санкции, пряката им намеса би могла да спомогне за преодоляване на „фактора страх“ и за снемане от кредиторите на отговорността да предприемат действия срещу длъжниците, тъй като органите ще прилагат пряко закона и ще предприемат действия по собствена преценка срещу предприятията, участващи в лоши платежни практики; счита, че стойността на административните санкции и техният кумулативен характер биха могли да възпират дружествата да просрочват плащания, и подчертава, че този режим следва да бъде прилаган постепенно, в зависимост от степента на спазване от страна на дружеството;

9.  посочва, че въпреки факта, че Директивата относно забавянето на плащането беше приета през февруари 2011 г. и въпреки новите механизми за защита на предприемачите, които някои държави членки въведоха наскоро, хиляди МСП и стартиращи предприятия в Европа фалират всяка година, докато чакат фактурите им да бъдат платени, включително и от националните публични органи; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да обмислят задължителни форми на адекватно обезщетение, като например компенсиране, и други мерки за подкрепа, като например гаранционни фондове за МСП и факторинг за дружества, на които публичен орган дължи пари, така че те да не са принудени да изпаднат в несъстоятелност заради неплащането на съответните задължения;

10.  подчертава, че данъчните, фискалните и социалноосигурителните задължения на дружествата следва да се приспадат от неизплатените суми, дължими от публичните органи;

11.  настоятелно призовава държавите членки да създадат гаранционни фондове за МСП, които да гарантират задълженията към банките на МСП, които имат вземания от публичните органи;

12.  отбелязва с голяма загриженост, че в някои държави членки публичните органи значително са забавили плащанията на стоки и/или услуги, които им се доставят от предприятия (като един от най-засегнатите сектори е секторът на здравеопазването), в договорите за доставка са включвали клаузи за забрана на прехвърлянето и (с помощта на закона) са възпрепятствали доставчиците да поискат изпълнение на исковете си в съдилищата, поради което засегнатите предприятия се сблъскват с изключително големи финансови затруднения; счита, че за да се помогне на предприятията, чието финансово управление е усложнено поради забава на плащания от страна на публичните органи, държавите членки следва да въведат по-бързи и по-ефикасни процедури за възстановяване на ДДС и събиране на вземания, особено за МСП;

13.  посочва, че кодексите и хартите за плащане в срок и мерките за корпоративна социална отговорност (КСО), заедно с критерии за външен одит и вътрешно прилагане, могат да допринесат за създаването на отговорна култура на плащане и за гарантирането на справедливи отношения и доверие между предприятията;

14.  поддържа становището, че някои понятия от директивата, като например понятието „явна злоупотреба“ във връзка със сроковете за плащане в договорните клаузи и търговските практики, както и въпросът кога започва и кога завършва договорният срок за плащане, могат да бъдат изяснени чрез насоки, издадени от Комисията; отбелязва също така новата съдебна практика на Съда на Европейския съюз относно тълкуването на някои понятия от директивата (т.е. „предприятие“, „търговска сделка“ и „явна злоупотреба“ по дела C-256/15 и C-555/14);

15.  счита, че е важно също така да не се допуска публичният сектор да се отклонява от правилата относно сроковете за плащане, предвидени в директивата; следователно призовава държавите членки и Комисията, в светлината на съдебната практика на Съда на Европейския съюз в последно време (Дело C-555/14), да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че публичните органи плащат на доставчиците навреме и че кредиторите получават автоматично плащане на нормативно установения лихвен процент за забава на плащане и обезщетения при забава на плащане без необходимост от производства във връзка с просроченото плащане, и призовава Комисията да предложи автоматично изчисляване на лихвата;

16.  подчертава, че бързото извършване на плащанията е изключително важно за оцеляването и растежа на предприятията, особено на МСП; отбелязва, че финансовите и цифровите технологии драстично променят начините за извършване на плащания и скоростта на плащанията; поради това очаква рязко нарастване на електронното фактуриране и постепенното заместване на традиционните видове плащания с новаторски видове (например финансиране на веригата на доставка, факторинг и др.), така че на кредитора да може да бъде платено в реално време веднага след издаването на фактурата;

17.  отбелязва с голям интерес процедурите, въведени в някои държави членки в случай на забава на плащане от страна на публичните органи, при които централното правителство може да отправи предупреждение към местен орган, ако последният не е платил навреме на своите доставчици, а ако забавата на плащането продължава, то може директно да плати на доставчиците за предоставените стоки или услуги, като спре временно плащанията от бюджета към местния орган, който не изпълнява задълженията си; счита, че такава система, съчетаваща надежден мониторинг върху изпълнението на плащанията от страна на публичните органи с ефективен поетапен план, която е широко популяризирана при задействането си, изглежда, е довела до резултати, които заслужават допълнителен анализ, и следва да бъде съобщена на държавите членки като пример за добра практика;

18.  отбелязва със загриженост заключенията в доклада на Комисията, в които се посочва, че основната причина, поради която предприятията кредитори не упражняват правата си по Директивата относно забавянето на плащането, е страхът от нарушаване на добрите търговски отношения; във връзка с това счита, че следва да се предприемат действия с цел да се улеснят МСП да прилагат правата, предоставени съгласно Директивата относно забавянето на плащането; във връзка с това призовава за допълнително разглеждане на възможността, посочена в член 7, параграф 5 от Директивата относно забавянето на плащането, а именно организации, които официално представляват предприятия, да сезират съдилищата на държавите членки на основание, че договорните срокове или практики представляват явна злоупотреба;

19.  приветства определени инициативи на отраслово равнище в някои държави членки, съгласно които участващите корпорации са поели ангажимент, като подробно са описали конкретните стъпки, които ще предприемат, за да гарантират, че ще извършват по-бързо плащанията към по-малките си доставчици за продуктите или услугите, които те доставят; отбелязва, че похвалите и порицаването биха могли да доведат до желаните резултати чрез саморегулиране на отраслово равнище и да окажат съществена подкрепа на МСП;

20.  подчертава важното значение на възлагането на обществени поръчки като начин за подобряване на функционирането на единния пазар; призовава да бъде разгледана възможността за засилване на полезните взаимодействия между Директивата относно забавянето на плащането и правилата за възлагане на обществени поръчки, и по-специално възможността възлагащите органи да предприемат действия, за да могат да изключват от бъдещи поръчки изпълнители, които не спазват задълженията си, ако съответните изпълнители не плащат на подизпълнителите в срок (Директивата за обществените поръчки)(5), за по-широко използване на възможността, предвидена в член 71, параграф 3 от Директивата за обществените поръчки за осигуряване на възможност за пряко плащане на подизпълнителите при определени условия, както и за включване на платежната дисциплина спрямо подизпълнителите сред критериите, въз основа на които се оценява финансовият капацитет на потенциалните изпълнители при публични тръжни процедури; призовава държавите членки да гарантират прозрачността и проследимостта на плащанията от публичните органи към изпълнителите и подизпълнителите, както и на плащанията от изпълнителя на подизпълнителите или доставчиците;

Заключения и препоръки

21.  настоятелно призовава държавите членки да поемат пълна отговорност при извършването на плащания от името на публичната администрация и да усъвършенстват своето законодателство, като гарантират правилното прилагане на всички части от Директивата относно забавянето на плащането и като премахнат всички национални закони, подзаконови актове или договорни практики на публичния сектор, които противоречат на целите на директивата, като например забраните за принудително изпълнение и прехвърляне на вземанията от публичния сектор; наред с това отново заявява, че Комисията следва да направи всичко възможно, за да се опита да гарантира пълното и адекватно изпълнение на съществуващите задължения;

22.  призовава държавите членки и Комисията да насърчават решителен преход към култура на плащане в срок,(6) като предприемат най-подходящите мерки, включително публикуването на насоки относно най-добри практики и, когато е необходимо и целесъобразно, законодателни инициативи, като вземат предвид посочените по-горе предложения, с цел създаването на надеждна бизнес среда за дружествата и култура на своевременно плащане;

23.  настоятелно призовава държавите членки да направят платежните процедури по-ефективни, като подчертава по-специално, че процедурите за проверка на фактурите или на съответствието на стоките и услугите с договорните спецификации не следва да се използват за изкуствено удължаване на сроковете за плащане до такава степен, че да надхвърлят ограниченията, наложени от директивата;

24.  припомня на държавите членки и на Комисията, че плащането в срок е приоритетно изискване за жизнеспособна бизнессреда, и че като такова то следва да бъде интегрирано във всички политически и законодателни инициативи, засягащи предприятията (напр. във връзка с корпоративната социална отговорност, стартиращите предприятия и отношенията между платформите и предприятията);

25.  призовава държавите членки и Комисията да използват специализирани издания, рекламни кампании и всякакви други инструменти за повишаване на осведомеността относно средствата за правна защита срещу забава на плащане сред предприятията;

26.  призовава Комисията да улеснява и насърчава достъпа до подходящи линии за финансиране за европейските предприемачи;

o
o   o

27.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на държавите членки.

(1) OВ L 48, 23.2.2011 г., стр. 1.
(2) ОВ C 76, 28.2.2018 г., стр. 112.
(3) ОВ C 204, 13.6.2018 г., стр. 153.
(4) Съображение 6 от Директива 2011/7/ЕС.
(5) Член 57, параграф 4, буква ж) от Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО.
(6) Съображение 12 от Директива 2011/7/ЕС.


Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка
PDF 187kWORD 63k
Резолюция на Европейския парламент от 17 януари 2019 г. относно годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (2018/2161(INI))
P8_TA(2019)0043A8-0415/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид доклада за дейността на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за 2017 г., озаглавен „Impact into the Future“ (Въздействие върху бъдещето),

—  като взе предвид финансовия доклад на ЕИБ за 2017 г. и статистическия доклад на ЕИБ за 2017 г.,

—  като взе предвид доклада на ЕИБ от 2018 г., озаглавен „EIB operations inside the European Union 2017: Results and Impact“ (Операции на ЕИБ в рамките на Европейския съюз през 2017 г.: резултати и въздействие),

—  като взе предвид доклада на ЕИБ от 2018 г., озаглавен „The EIB outside the European Union – 2017: Financing with global impact“ (ЕИБ извън Европейския съюз – 2017 г.: финансиране с глобално въздействие),

—  като взе предвид доклада за устойчивостта за 2017 г. на групата на ЕИБ,

—  като взе предвид членове 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 и 309 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и Протокол № 5 за устава на ЕИБ, приложен към него,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 ноември 2014 г., озаглавено „План за инвестиции за Европа“ (COM(2014)0903),

—  като взе предвид документа „Policy towards weakly regulated, non-transparent and uncooperative jurisdictions“ (Политика на ЕИБ относно слабо регулираните, непрозрачните и неоказващите съдействие юрисдикции), публикуван на 15 декември 2010 г., и допълнението към него, публикувано на 8 април 2014 г.,

—  като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по бюджети и на комисията по международна търговия (A8-0415/2018),

A.  като има предвид, че основната цел на ЕИБ е да осигурява дългосрочно финансиране и експертен опит за проекти и да мобилизира допълнителни инвестиции, за да подпомогне постигането на целите на ЕС;

Б.  като има предвид, че ЕИБ е единствената банка, която се притежава от държавите — членки на ЕС, и представлява техните интереси;

В.  като има предвид, че ЕИБ се счита за финансовото подразделение на ЕС и за ключовата институция за поддържане на публичните и частните инвестиции в целия ЕС, като над 90% от кредитирането на ЕИБ се извършва в рамките на Съюза;

Г.  като има предвид, че дейностите на ЕИБ по отпускане на заеми се финансират основно посредством емитирането на облигации на международните капиталови пазари;

Д.  като има предвид, че годишната програма на ЕИБ за финансиране възлиза на около 60 милиарда евро;

Е.  като има предвид, че 33% и 37% от облигациите на ЕИБ, емитирани съответно през 2017 и 2016 г., са емитирани в щатски долари;

Ж.  като има предвид, че облигациите на ЕИБ са с изключително високо кредитно качество и ЕИБ е с рейтинг „ААА“, присъден от трите основни агенции за кредитен рейтинг, което се дължи, наред с другото, на капиталовите дялове на държавите членки и на консервативното управление на риска, в резултат на което ЕИБ разполага със стабилен кредитен портфейл, в който има само 0,3% необслужени кредити;

З.  като има предвид, че финансовите инструменти и бюджетните гаранции биха могли да увеличат въздействието на бюджета на ЕС;

И.  като има предвид, че ЕИБ е естественият партньор на ЕС в прилагането на финансовите инструменти в тясно сътрудничество с националните, регионалните и многостранните финансови институции;

Й.  като има предвид, че ЕИБ също така играе важна роля извън ЕС чрез дейностите си по външно кредитиране в качеството си на най-големия многостранен заемополучател и кредитор в света;

К.  като има предвид, че ЕИБ продължава да укрепва европейската интеграция и нейната роля се оказа още по-съществена след началото на финансовата криза през 2008 г.;

Л.  като има предвид, че приоритетите на ЕИБ, определени в оперативния план на Банката за 2017 – 2019 г., са съсредоточени върху целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в областта на енергетиката, транспорта и мобилността, здравеопазването, развитието на инфраструктурата на селските райони и подпомагането на агробизнеса, малките и средните предприятия (МСП) и дружествата със средна пазарна капитализация, околната среда и иновациите;

М.  като има предвид, че групата на ЕИБ следва да поддържа висок кредитен рейтинг като основен актив на своя бизнес модел и висококачествен и стабилен портфейл от активи със солидни инвестиционни проекти в рамките на Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и всички финансови инструменти в портфейла си;

Постижения на ЕИБ през последните 60 години

1.  поздравява ЕИБ за 60 години успешни операции, по време на които е инвестирала 1,1 трилиона евро и е финансирала 11 800 проекта в 160 държави в качеството си на най-големия многостранен заемополучател и кредитор в света;

2.  приветства факта, че кредитирането от страна на групата на ЕИБ в рамките на ЕС, одобрено през периода 2015 – 2016 г., ще подкрепи инвестиции в размер на 544 милиарда евро, ще добави 2,3% към БВП и ще създаде 2,25 милиона работни места до 2020 г.; настоятелно призовава ЕИБ да засили допълнително дейността си за подпомагане на дългосрочния и устойчив растеж;

3.  подчертава възможностите на ЕИБ да моделира пазарите в съответствие с целите на политиката на ЕС; отчита способността на ЕИБ да инвестира антициклично с цел справяне със слабото развитие и рецесията, настъпили в резултат на финансовата криза и трудностите при достъпа на МСП и новаторските проекти до финансиране;

4.  подчертава важната роля, изпълнявана от ЕИБ в качеството ѝ на банка на ЕС, като тя е единствената международна финансова институция, която е изцяло собственост на държавите – членки на ЕС, и е изцяло насочвана от политиките и стандартите на ЕС;

5.  призовава за укрепване на консултативните дейности на ЕИБ и за съвместна работа на ЕИБ с Комисията, държавите членки и националните официални насърчителни финансови институции с цел преодоляване на системните недостатъци, които пречат на определени региони или държави пълноценно да се възползват от финансовите дейности на ЕИБ;

6.  подчертава, че се очаква700 000 МСП да се възползват от подобрения достъп до финансиране, и отбелязва, че Отделът на ЕИБ по икономически въпроси и Съвместният изследователски център на Комисията изчисляват, че операциите на ЕФСИ вече са подкрепили повече от 750 000 работни места, като се очаква този брой да нарасне на 1,4 милиона работни места до 2020 г., и че планът „Юнкер“ вече е увеличил БВП на ЕС с 0,6%, като се очаква допълнителното му увеличаване с още 1,3% до 2020 г.;

7.  приветства разгръщането от страна на ЕИБ на инициативата за икономическа устойчивост, която има за цел да помогне на държавите от Западните Балкани и държавите от южното съседство на ЕС да се справят с предизвикателствата, свързани с незаконната миграция и принудителното разселване; призовава за увеличено финансирането за тази инициатива и засилено участие на ЕИБ в тези региони с цел подкрепа на хуманитарните действия, създаването на работни места, икономическия растеж и подобряването на инфраструктурата; във връзка с това приветства одобряването на първите проекти по Европейския план за външни инвестиции в Африка и очаква засилване на ролята на ЕИБ;

8.  отбелязва факта, че само през 2017 г. са одобрени рекордните 901 проекта, включително над 78 милиарда евро за иновации, околна среда, инфраструктура и МСП;

9.  подчертава дейностите на ЕИБ в подкрепа на икономическото и социалното сближаване, в рамките на които през последните 10 години тя е осигурила финансиране в размер на над 200 милиарда евро за регионите;

Общи бележки

10.  приветства мерките, предприети от ЕИБ за по-добро измерване на въздействието от нейните инвестиции вместо единствено предоставяне на данни относно количествения размер на финансирането;

11.  припомня факта, че ЕИБ реагира на кризата със значително разширяване на дейността си; счита, че тя изигра положителна роля за намаляване на недостига на инвестиции; настоятелно призовава ЕИБ да обърне специално внимание на риска от изместване на частните инвестиции предвид факта, че икономическите условия се нормализират;

12.  подчертава, че дейностите на ЕИБ имаха ключово значение за възстановяването след кризата и за инвестиционните нива, които все още не са еднакви в отделните държави членки и региони, както и в отделните сектори; призовава ЕИБ да продължава да инвестира в държавите членки с цел да допринесе за тяхното икономическо възстановяване; подчертава, че особен акцент следва да се постави на финансирането в секторите на иновациите и инфраструктурата, в които недостигът на инвестиции е особено тежък;

13.  отбелязва, че почти една трета от финансирането от страна на ЕИБ е деноминирано в щатски долари, което излага банката на потенциални санкции от страна на САЩ; отправя искане към ЕИБ да започне прогресивно да намалява предоставяното в щатски долари финансиране;

14.  отбелязва, че ЕИБ е обект на ежегоден одит от страна на Европейската сметна палата; отбелязва обсъждането на възможността за въвеждане на надзор, упражняван от ЕЦБ, по отношение на нейните операции по отпускане на заеми; предупреждава, че това може да се отрази значително върху естеството, функционирането и управлението на ЕИБ;

Иновации и умения

15.  отчита, че ЕИБ отдава приоритет на иновациите и уменията, за да стимулира растежа и да гарантира дългосрочна конкурентоспособност на Европа, като през 2017 г. отпусна заеми в размер на 13,9 милиарда евро за inter alia 7,4 милиона високоскоростни цифрови връзки и инсталирането на 36,8 милиона интелигентни измервателни уреди;

Околна среда и устойчивост

16.  приветства факта, че през 2017 г. ЕИБ отпусна 16,6 милиарда евро за проекти в подкрепа на своите цели на политиката за околна среда, финансирайки проекти в областта на опазването на околната среда, енергията от възобновяеми източници, енергийната ефективност, биологичното разнообразие, чистия въздух, чистите води, управлението на водите и отпадъците и устойчивия транспорт, и пое ангажимент за отпускане на заеми в областта на климата в размер на над 25% от общото кредитиране във всички области на публичната си политика, като надхвърли първоначалния си ангажимент от 3,2%;

17.  подчертава, че институциите на ЕС следва да служат за пример по отношение на постигането на устойчивост на финансите; признава статута на ЕИБ като най-голям емитент на „зелени“ облигации в света, както и че нейните емисии на облигации за повишаване информираността относно климата предлагат на инвеститорите прозрачна връзка с проектите в областта на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност, които се ползват от постъпленията от емитираните от ЕИБ „зелени“ облигации, като се основават на системата на ЕИБ за докладване относно ползите за климата от проекти, включващи показатели за въздействието, като например избегнати емисии на парникови газове, абсолютни нива на емисиите, спестено потребление на енергия и инсталирани допълнителни мощности за производство на електроенергия;

18.  приветства във връзка с това първите емисии на облигации на ЕИБ за повишаване на информираността относно устойчивото развитие, възлизащи на 500 милиона евро, които ще бъдат предназначени за проекти с голямо въздействие в подкрепа на целите на ООН за устойчиво развитие, като същевременно гарантират сигурността на социално отговорните инвеститори посредством строги стандарти за прозрачност и пазарни стандарти;

19.  приветства факта, че ЕИБ постигна своята цел за 25% финансиране, свързано с климата; отбелязва със загриженост, че Комисията, от друга страна, не достигна целта от 20%;

20.  приветства създаването на инициативата „Интелигентно финансиране за интелигентни сгради“, чиято цел е да се направят инвестициите в проекти за енергийна ефективност в жилищни сгради по-привлекателни за частните инвеститори чрез интелигентно използване на безвъзмездните средства от ЕС като гаранция; приветства факта, че в последно време ЕИБ започна да инвестира в социални жилища.

21.  препоръчва на ЕИБ да приеме енергийна стратегия, която е напълно съвместима с целите на Парижкото споразумение, като вземе предвид доказателствата от научните изследвания и препоръките от доклада на Междуправителствения комитет по изменение на климата относно въздействието на глобалното затопляне с 1,5°C спрямо нивата от прединдустриалния период и свързаните с него траектории на емисиите на парникови газове в световен мащаб в контекста на засилването на глобалната реакция спрямо опасността от изменението на климата, на укрепването на устойчивото развитие и на усилията за изкореняване на бедността;

22.  призовава ЕИБ да продължава да отпуска заеми за подпомагане на целите на европейската енергийна политика;

23.  призовава ЕИБ да укрепи допълнително проектите, свързани с изменението на климата и с опазването на околната среда, предвид факта, че ЕС е една от страните, подписали Парижкото споразумение, като припомня поетия от ЕС ангажимент за намаляване на неговите емисии с поне 40% до 2030 г.;

24.  подчертава значението на финансирането от ЕИБ за развитието на капацитет за възобновяеми енергийни източници и за подобряването на енергийната ефективност в сектори като промишлеността и транспорта;

25.  призовава ЕИБ да работи заедно с малките участници на пазара и общностни кооперации с цел групиране на дребномащабни проекти за възобновяема енергия, така че те да бъдат допустими за финансиране от ЕИБ;

Инфраструктура

26.  подчертава подкрепата на ЕИБ за безопасна и ефективна инфраструктура за енергийни доставки, транспорт и градски райони, изразена чрез подписването от нейна страна на заеми на стойност 18 милиарда евро в подкрепа на целта ѝ в областта на инфраструктурната политика и чрез предоставянето през 2017 г. на над 22 милиарда евро за градоустройство;

27.  призовава ЕИБ да продължава да отпуска заеми за подпомагане на целите на европейската енергийна политика;

МСП и дружества със средна пазарна капитализация

28.  приветства силната подкрепа на групата на ЕИБ за МСП и дружествата със средна пазарна капитализация с общо 29,6 милиарда евро, което оказа положително въздействие върху 287 000 дружества, в които са наети 3,9 милиона души;

29.  припомня, че според ЕИБ е два пъти по-вероятно големите дружества да станат новатори в сравнение с МСП, а при иновационните млади дружества има 50% по-голяма вероятност в сравнение с други дружества да бъдат ограничени по отношение на кредитирането; настоятелно призовава ЕИБ да подкрепя по-малките дружества с по-малки заеми с цел да окаже по-голямо въздействие върху по-широка част от европейската икономика;

30.  предвид ключовата роля на МСП счита, че стратегията на ЕИБ по отношение на МСП следва да включва укрепването на нейния административен капацитет и на капацитета ѝ за консултиране с цел предоставяне на информация и техническо подпомагане на МСП по отношение на развитието и кандидатстването за финансиране;

31.  приветства десетте стандарта, определени в Наръчника на ЕИБ за екологични и социални практики, които служат като предпоставка за участие в операции на ЕИБ по отпускане на заеми, включително в областта на предотвратяването и намаляването на замърсяването, биологичното разнообразие и екосистемите, стандартите, свързани с климата, културното наследство, принудителното преселване, правата и интересите на уязвимите групи, стандартите в областта на труда, здравословните и безопасни условия на труд, безопасността и сигурността, както и участието на заинтересованите страни;

Отчетност, прозрачност и комуникация

32.  настоятелно призовава ЕИБ и нейните заинтересовани страни да обмислят предприемането на реформи, необходими за гарантиране на демократизация на нейното управление, на по-голяма прозрачност и на устойчивост на нейните операции;

33.  призовава ЕИБ да полага повече усилия по отношение на комуникацията; счита, че комуникацията с гражданите на ЕС е от жизненоважно значение, за да може по-добре да се обяснят целите на нейните политики; счита във връзка с това, че следва да започне да се обмисля възможността за укрепване на капацитета на ЕИБ за финансиране inter alia като начин да се илюстрира конкретно приносът на ЕС към ежедневния живот на неговите граждани;

34.  отбелязва със загриженост непрекъснатото увеличаване на общите административни разходи, което се дължи основно на увеличаването на разходите, свързани с персонала; предупреждава относно риска от по-нататъшно увеличаване на съотношението между разходите и приходите по отношение на капиталовата база на ЕИБ; отправя искане към ЕИБ да поддържа дисциплина на разходите и стройна и ефективна управленска структура и да гарантира, че не премина към тежка структура на висшето ръководство;

35.  отбелязва предприетите наскоро от ЕИБ подобрения по отношение на прозрачността, като например публикуването на протоколите от заседанията на нейния Съвет на директорите и публикуването на таблицата с показатели за проектите, подкрепени от гаранцията на ЕФСИ, както и на мотивите на независимия инвестиционен комитет за неговото решение, в съответствие с преразгледания Регламент за ЕФСИ; изразява разбиране, че една банка не може да разкрива чувствителна търговска информация;

36.  припомня, че политиката за прозрачност на групата на ЕИБ се основава на презумпция за оповестяване и че всеки може да получи достъп нейните документи и информация; призовава ЕИБ да повиши допълнително прозрачността, например като публикува подробни протоколи и предоставя достъп до информация както вътрешно – на Европейския парламент и на другите институции, така и на обществеността, особено по отношение на системата за обществените поръчки и на договорите за подизпълнение, резултатите от вътрешните разследвания и подбора, мониторинга и оценката на дейностите и програмите;

37.  счита, че сред предизвикателствата пред ЕИБ ключово значение има подходящият надзор; счита, че предвид ролята и институционалната структура на Банката е необходима структура за надзор;

38.  отбелязва прегледа на политиката и процедурите на Механизма на ЕИБ за подаване на жалби; припомня позицията си по отношение на Механизма на ЕИБ за подаване на жалби съгласно посоченото в своята Резолюция от 3 май 2018 г. относно годишния доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2016 г.(1); настоятелно призовава ЕИБ да засили независимостта и ефективността на Службата за разглеждане на жалби и да предприеме по-нататъшни стъпки за намаляване на бюрокрацията, за увеличаване на капацитета си за макроикономически анализи и за подобряване на представителството на двата пола на ръководните ѝ длъжности;

39.  приветства факта, че информационните фишове за измерване на резултатите на инвестиционни проекти, обхванати от гаранцията на ЕС, вече трябва да бъдат предоставяни на Парламента при поискване;

40.  подчертава необходимостта от високо равнище на прозрачност от страна на финансовите посредници, използвани от ЕИБ (по-специално търговски банки, но също институции за микрофинансиране и кооперации), с цел да се гарантира, че заемите чрез посредник са обект на същите изисквания за прозрачност като другите видове заеми;

41.  приветства инициативата на ЕИБ за икономическа устойчивост като част от съвместната реакция на ЕС по отношение на миграционната и бежанска криза с акцент върху справянето с първопричините за миграцията; настоява за тясна координация и взаимно допълване с Плана на ЕС за външни инвестиции; отбелязва, че към момента се очаква 26-те проекта в рамките на инициативата за икономическа устойчивост и 2,8-те милиарда евро инвестиции да бъдат от полза за повече от 1 500 по-малки предприятия и дружества със средна пазарна капитализация, което ще спомогне за поддържане на повече от 100 000 работни места;

42.  призовава ЕИБ да предприеме всички необходими мерки въз основа на поуките, извлечени от опита на ЕФСИ, и да постигне максимални резултати от предстоящата програма InvestEU, като обърне специално внимание на регионалните и социалните неравенства и на държавите членки, засегнати най-силно от икономическата криза;

43.  приветства увеличението на финансирането в рамките на инициативата за икономическа устойчивост за южните съседни държави и Западните Балкани в размер на 6 милиарда евро за период от пет години, считано от октомври 2016 г., в допълнение към вече предвидените 7,5 милиарда евро, както и съсредоточаването върху устойчива и жизненоважна инфраструктура;

44.  подчертава, че е важно да се развива икономическата устойчивост в приемащите и транзитните държави, като се подпомага създаването на работни места и изграждането на инфраструктура, необходима за местното население, както и за разселеното население; приветства факта, че бежанските общности също могат да се възползват от възможностите да развият своята самостоятелност и да живеят достойно; подчертава, че инвестициите в икономическата устойчивост следва да допринесат за подобряване на подготвеността на регионите за бъдещи външни сътресения и за укрепване на стабилността в нестабилните държави;

45.  отбелязва третата годишнина на ЕФСИ и признава постиженията му, като приветства инвестициите в размер на 335 милиарда евро, мобилизирани в целия Съюз след одобрението от страна на съзаконодателите на Регламента за ЕФСИ (Регламент (ЕС) 2015/1017)(2), съгласно който бяха одобрени 898 операции в 28-те държави членки, две трети от които произхождаха от частни ресурси, което надхвърли първоначалната цел от 315 милиарда евро, определена през 2015 г.; обръща внимание на решението на Европейския съвет и на Европейския парламент за удължаване на продължителността и капацитета на ЕФСИ до 500 милиарда евро до края на 2020 г.;

46.  подчертава необходимостта от ускоряване на работата по изграждането на съюз на капиталовите пазари, с което да се даде възможност на ЕИБ действително да се съсредоточи върху запълване на пропуските в случаите, когато е налице неефективност на пазара, или да предоставя финансиране за високорискови проекти;

47.  припомня, че отчита необходимостта от осигуряване на непрекъснатост на подпомагането на ориентирани към търсенето механизми като ЕФСИ, които подкрепят дългосрочните инвестиции в реалната икономика, мобилизират частни инвестиции, оказват значително макроикономическо въздействие и създават работни места в секторите, които са важни за бъдещето на Съюза след настоящата МФР;

48.  насърчава своевременното създаване на последваща инициатива за периода след 2020 г., за да се осигури необходимата приемственост, която следва да включва поуките, извлечени от ЕФСИ, и да се запазят ключовите фактори за успех;

49.  счита, че групата на ЕИБ изигра ключова роля за успеха на ЕФСИ като единствен орган за комуникация за бенефициентите и посредниците, както и като изключителен партньор в изпълнението; счита, че в рамките на всяка бъдеща програма InvestEU ЕИБ е естественият партньор на ЕС за изпълнение на задачи по банкиране (управление на касовите средства, управление на активите, оценка на риска) във връзка с прилагането на финансовите инструменти;

50.  призовава за активизирано сътрудничество от страна на групата на ЕИБ с националните насърчителни банки и институции (ННБИ) и призовава ЕИБ да продължи да засилва работата си с ННБИ, за да се осигурят контакти и да се доразвият консултантските дейности и техническата помощ с цел поддържане на географски баланс в дългосрочен план; отбелязва широкия спектър от натрупан опит от проектите по линия на ЕФСИ; подкрепя и насърчава допълнителния обмен на най-добри практики между ЕИБ и държавите членки с цел гарантиране на по-голяма икономическа ефективност;

Отпускане на заеми извън ЕС

51.  приветства важната роля на ЕИБ във финансирането извън ЕС посредством нейните инициативи за външно кредитиране; подчертава ефективното управление от страна на ЕИБ на мандата за външно кредитиране, както беше потвърдено от независима оценка от юни 2018 г., в която се признава неговото значение и ефективността му по отношение на предоставянето на финансиране от ЕС на трети държави при минимални разходи за бюджета на Съюза; оправя искане към Европейската сметна палата да изготви специален доклад относно резултатите от дейностите на ЕИБ по външно кредитиране и съответствието им с политиките на ЕС;

52.  счита, че ЕИБ следва да продължи да играе водеща роля в определянето на бъдещите механизми на ЕС за финансиране по отношение на трети държави, като същевременно гарантира, че в своите решения за отпускане на кредити ЕИБ приоритизира интересите на местните предприемачи, които желаят да учредят местни, често микро- и малки предприятия, с което се цели преди всичко да се допринесе за местната икономика;

53.  счита, че ЕИБ следва да поддържа своите съществуващи дейности в областта на външната политика, включително чрез инструменти като кредитни мандати на трети държави; приветства управлението от страна на ЕИБ на Инвестиционния инструмент за АКТБ, който осигурява основно проекти за насърчаване на развитието на частния сектор; подчертава във връзка с това, че е от изключително значение централната роля на ЕИБ, като двустранно финансово подразделение на ЕС, да бъде ясно потвърдена в структурата за финансиране извън Съюза за периода след 2020 г.;

54.  счита, че дейностите на ЕИБ трябва да се прилагат при пълно спазване на другите политики и дейности на Европейския съюз в съответствие с член 7 от ДФЕС и с Хартата на основните права;

55.  набляга на значението на годишното докладване от страна на ЕИБ относно операциите ѝ извън Съюза във връзка със спазването на принципа на съгласуваност на политиките, който ръководи външната дейност на Съюза, Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. и Парижкото споразумение относно климата;

56.  припомня на ЕИБ, че тя трябва да действа в съответствие с мандата си за външно кредитиране за развитие, за да се гарантира, че инвестициите в развиващите се държави носят дължимите приходи на местните данъчни органи;

57.  отбелязва факта, че половината от всички кредитни операции на ЕИБ в рамките на мандата за външно кредитиране се предоставят на местни финансови посредници с цел насърчаване на микрокредитите, и изисква от ЕИБ да предоставя по-пълна и по-систематична информация във връзка с по-нататъшното кредитиране от страна на нейните финансови посредници;

58.  припомня, че дейностите на ЕИБ трябва да отразяват вътрешните и външните политики на Съюза; подчертава, че нейните условия за кредитиране следва да улесняват постигането на съответните цели на политиката, и по-специално развитието на периферните региони на Съюза, като се насърчават растежът и заетостта; призовава ЕИБ да укрепи силно механизмите за предоставяне на техническа помощ и финансови експертни знания на местните и регионалните органи преди одобрението на проектите с цел подобряване на достъпността и включване на всички държави членки, особено тези с по-нисък процент на успеваемост по отношение на одобрени проекти;

59.  призовава ЕИБ да инвестира значително в екологичния преход на държавите от Източното партньорство;

60.  приканва ЕИБ да увеличи усилията си за предоставяне на финансиране в световен мащаб за диверсифициране на своите инвестиции в енергийна ефективност, енергия от възобновяеми източници и кръгова икономика, които изискват реакция в по-широк план от националните граници, обхващаща региони, единици на управление и по-малки предприятия, и призовава да се отказва финансиране на проекти, които представляват сериозен риск за околната среда и природните ресурси;

61.  подчертава значението на дейностите на ЕИБ за финансиране в Източното съседство; изисква от ЕИБ да увеличи кредитирането си за източните съседи с цел подпомагане на инвестициите в държави, които изпълняват споразумения за асоцииране с ЕС;

Спазване на данъчното законодателство

62.  приветства рамката за борба с изпирането на пари и с финансирането на тероризма, приета от ЕИБ през януари 2018 г., с която се определят основните принципи, уреждащи борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризъм, и свързаните аспекти относно етичното поведение в дейностите на групата на ЕИБ;

63.  приветства постигнатия от ЕИБ напредък в приемането на най-високи стандарти с цел предотвратяване на данъчните измами, отклонението от данъчно облагане, изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и на избягването на данъци и агресивното данъчно планиране посредством цялостно прилагане на политиките и стандартите на ЕС, като например списъка на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели; във връзка с това призовава ЕИБ да прекрати сътрудничеството си с посредниците, държавите и юрисдикциите в този списък; подчертава абсолютната необходимост ЕИБ да продължи да упражнява непрекъсната бдителност и да приспособява дейностите си спрямо непрекъснато променящата се реалност по отношение на тези практики;

64.  насърчава ЕИБ да продължава да прилага разширена надлежна проверка по отношение на всяка операция, за която са установени фактори с по-висок риск, като например връзка с неоказваща съдействие юрисдикция, индикатори за данъчен риск и операции със сложни структури на многостранна юрисдикция, независимо от наличието на връзки с неоказваща съдействие юрисдикция;

65.  подчертава значението на осигуряването на високо качество на информацията за крайните бенефициери и на ефективното предотвратяване на сделките с финансови посредници като търговските банки и инвестиционните посредници с отрицателни прецеденти от гледна точка на прозрачността, измамите, корупцията, организираната престъпност и изпирането на пари;

66.  приветства факта, че ЕИБ отчита въздействието на данъчното облагане в държавите, в които са направени инвестициите, и на начините, по които тези инвестиции допринасят за икономическото развитие, създаването на работни места и намаляването на неравенството;

67.  призовава ЕИБ да полага повече усилия по отношение на комуникацията; счита, че е от ключово значение ЕИБ да се ангажира с гражданите на ЕС, за да се разяснят по-добре целите на нейните политики и по този начин конкретно да се илюстрира приносът на ЕС към ежедневния живот на неговите граждани;

68.  очаква от ЕИБ да подобри своите вътрешни политики, за да се отрази новоприетата правна среда с цел борба с избягването на данъци, в допълнение към борбата с отклонението от данъчно облагане, както е посочено в съобщението на Комисията от 21 март 2018 г. относно нови изисквания, насочени срещу избягването на данъци, в законодателството на ЕС, които уреждат по-специално операциите по финансиране и инвестиране (C(2018)1756);

69.  насърчава сътрудничество на ЕИБ с Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и с националните органи с цел предотвратяване на измамите и на изпирането на пари;

Брексит

70.  настоятелно призовава преговарящите във връзка с Брексит да постигнат споразумение по отношение на постепенното оттегляне на Обединеното кралство портфейла на ЕИБ, създаден с участието на Обединеното кралство, на възстановяването на внесения от Обединеното кралство капитал и на продължаване на защитата, предоставена на ЕИБ и на нейните активи в Обединеното кралство; подчертава, че кредитният рейтинг ААА на ЕИБ не трябва да бъде засегнат от оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС;

71.  призовава за справедливо решение за британските членове на персонала на ЕИБ;

72.  приветства разработването на регионални инвестиционни платформи за преодоляване на пазарните пропуски и специфичните за държавите потребности;

73.  отново подчертава необходимостта от намаляване на неравномерното географско разпределение на финансирането на ЕИБ, тъй като през 2017 г. 70% от него бяха разпределени за шест държави членки, въпреки че една от целите на ЕИБ е икономическото и социалното сближаване в Съюза; призовава вместо това за динамично, справедливо и прозрачно географско разпределение на проекти и инвестиции сред държавите членки със специален акцент върху по-слабо развитите региони;

o
o   o

74.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове, P8_TA(2018)0198.
(2) ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1.


Диференцирана интеграция
PDF 140kWORD 57k
Резолюция на Европейския парламент от 17 януари 2019 г. относно диференцираната интеграция (2018/2093(INI))
P8_TA(2019)0044A8-0402/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид Бялата книга от 1 март 2017 г. за бъдещето на Европа: Размисли и сценарии за ЕС-27 до 2025 г. (COM(2017)2025) и придружаващите документи за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС, задълбочаването на Икономическия и паричен съюз, извличането на ползите от глобализацията и социалното измерение на Европа,

—  като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2017 г. относно подобряване на функционирането на Европейския съюз чрез използване на потенциала на Договора от Лисабон(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2017 г. относно възможното развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2013 г. относно конституционните проблеми, свързани с многостепенното управление в рамките на Европейския съюз(3),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и становищата на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по бюджети (A8-0402/2018),

А.  като има предвид, че диференцираната интеграция е понятие с много значения, което може да дефинира различни явления както от политическа, така и от техническа гледна точка;

Б.  като има предвид, че процесите на интеграция в ЕС се характеризират с бързо нарастващ брой и разнообразие на ситуации, водещи до диференцирана интеграция, в контекста както на първичното, така и на вторичното законодателство;

В.  като има предвид, че политическото усещане за диференцирана интеграция варира значително в зависимост от националния контекст; като има предвид, че в някои държави членки, които са били членки на Съюза за по-дълъг период, тя може да има положителен нюанс и да бъде свързвана с идеята за създаване на „водеща група“, която да има за цел да постигне по-бърз напредък в задълбочаването на интеграцията, докато в държавите членки, които са се присъединили към Съюза в по-близкото минало, тя често се възприема като път към създаването на първокласни и второкласни държави–членки на Съюза;

Г.  като има предвид, че диференцираната интеграция също се отнася до широк спектър от различни механизми, всеки от които може да има много различно въздействие върху европейската интеграция; като има предвид, че е възможно да се направи разграничен