Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 31 stycznia 2019 r. - BrukselaWersja ostateczna
 Poprawki do Regulaminu
 Unijny kodeks celny: włączenie gminy Campione d’Italia i włoskich wód jeziora Lugano do obszaru celnego Unii ***I
 Niektóre przepisy dotyczące płatności bezpośrednich i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do lat 2019 i 2020 ***I
 Przystąpienie Republiki Dominikańskiej do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę *
 Przystąpienie Ekwadoru i Ukrainy do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę *
 Przystąpienie Hondurasu do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę *
 Przystąpienie Białorusi i Uzbekistanu do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę *
 Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską, w tym stosunki między Unią Europejską, z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) *
 Sprawozdanie roczne za rok 2017 w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – walka z nadużyciami finansowymi
 Wdrażanie i funkcjonowanie nazwy domeny najwyższego poziomu „.eu” ***I
 Harmonizacja dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB) ***I
 Genetycznie zmodyfikowany rzepak Ms8, Rf3 i Ms8 ×
 Genetycznie zmodyfikowana kukurydza 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
 Genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 87403 (MON-874Ø3-1)
 Genetycznie zmodyfikowana bawełna GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
 Sytuacja w Wenezueli
 Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji
Teksty
Wersja ostateczna (467 kb)
Informacja prawna