Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2998(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0088/2019

Texte depuse :

B8-0088/2019

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0100

Texte adoptate
PDF 126kWORD 49k
Miercuri, 13 februarie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare în vederea decalării datelor de aplicare amânată a obligației de compensare pentru anumite tipuri de contracte derivate extrabursiere
P8_TA-PROV(2019)0100B8-0088/2019

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 19 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2205, a Regulamentului delegat (UE) 2016/592 și a Regulamentului delegat (UE) 2016/1178 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare în vederea decalării datelor de aplicare amânată a obligației de compensare pentru anumite tipuri de contracte derivate extrabursiere (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere regulamentul delegat al Comisiei (C(2018)09047),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 19 decembrie 2018 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecțiuni la regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 4 februarie 2019,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții(1), în special articolul 5 alineatul (2) și articolul 82 alineatul (6),

–  având în vedere articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei(2),

–  având în vedere proiectul de standarde tehnice de reglementare referitoare la obligația de compensare în conformitate cu EMIR (nr. 6), transmis de autoritățile europene de supraveghere la 27 septembrie 2018, în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012,

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât actul delegat conține informații importante privind scutirea de la obligația de compensare pentru tranzacțiile intragrup cu entități din grup din țări terțe, în cazul în care nu a fost adoptată nicio decizie de echivalare în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 pentru țara terță în care este stabilită respectiva entitate din grup;

B.  întrucât Parlamentul recunoaște că este important ca acest act să fie adoptat rapid, deoarece Comisia nu a adoptat încă astfel de decizii de echivalare, iar prima amânare a datei de aplicare a obligației de compensare a fost 21 decembrie 2018, dar consideră, de asemenea, că Comisia a amânat în mod inutil adoptarea acestui act până la 19 decembrie 2018, deși Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și-a publicat proiectele de standarde tehnice de reglementare încă din 27 septembrie 2018;

C.  întrucât Parlamentul consideră că standardele tehnice de reglementare adoptate nu sunt „identice” cu proiectul de standarde tehnice de reglementare prezentat de autoritățile europene de supraveghere (AES), ca urmare a modificării proiectului respectiv de către Comisie și consideră că are la dispoziție trei luni („perioada de control”) pentru a formula obiecțiuni la standardele tehnice de reglementare; întrucât Parlamentul îndeamnă Comisia să indice perioada de control de o lună numai în cazurile în care Comisia a adoptat proiectele AES fără modificări, adică atunci când proiectul și standardele tehnice de reglementare adoptate sunt „identice”,

1.  declară că nu formulează obiecțiuni la regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 201, 27.7.2012, p. 1.
(2) JO L 331, 15.12.2010, p. 84.

Ultima actualizare: 14 februarie 2019Notă juridică