Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2998(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0088/2019

Predložena besedila :

B8-0088/2019

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0100

Sprejeta besedila
PDF 127kWORD 48k
Sreda, 13. februar 2019 - Strasbourg Začasna izdaja
Nenasprotovanje delegiranemu aktu: regulativni tehnični standardi za obveznost kliringa, da se preložijo datumi odložene uporabe obveznosti kliringa za nekatere pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC
P8_TA-PROV(2019)0100B8-0088/2019

Sklep Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 19. decembra 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2205, Delegirane uredbe (EU) 2016/592 in Delegirane uredbe (EU) 2016/1178 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa, da se preložijo datumi odložene uporabe obveznosti kliringa za nekatere pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2018)09047),

–  ob upoštevanju pisma Komisije z dne 19. decembra 2018, v katerem ta poziva Parlament, naj izjavi, da ne bi nasprotoval delegirani uredbi,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za ekonomske in monetarne zadeve predsedniku konference predsednikov odborov z dne 4. februarja 2019,

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov(1) ter zlasti členov 5(2) in 82(6) Uredbe,

–  ob upoštevanju člena 13 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES(2),

–  ob upoštevanju osnutkov regulativnih tehničnih standardov z naslovom Obveznost kliringa iz uredbe EMIR (št. 6), ki so jih 27. septembra 2018 v skladu s členom 5(2) Uredbe (EU) št. 648/2012 predložili evropski nadzorni organi,

–  ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za ekonomske in monetarne zadeve,

–  ob upoštevanju člena 105(6) Poslovnika,

A.  ker delegirani akt vsebuje pomembne podrobnosti, povezane z izvzetjem iz obveznosti kliringa za transakcije znotraj skupine s subjekti iz tretjih držav v skupini, če ni bila sprejeta odločitev o enakovrednosti v skladu s členom 13(2) Uredbe (EU) št. 648/2012 za tretjo državo, v kateri ima ta subjekt iz skupine sedež;

B.  ker Parlament priznava pomen hitrega sprejetja tega akta, saj Komisija še ni sprejela takih odločitev o enakovrednosti in je bil prvi poznejši datum začetka uporabe obveznosti kliringa 21. december 2018, vendar tudi meni, da je Komisija po nepotrebnem odložila sprejetje tega akta do 19. decembra 2018, saj je Evropski organ za vrednostne papirje in trge osnutek regulativnih tehničnih standardov objavil že 27. septembra 2018;

C.  ker Parlament meni, da sprejeti regulativni tehnični standardi niso „enaki“ kot osnutki regulativnih tehničnih standardov, ki so jih evropski nadzorni organi predložili zaradi sprememb, ki jih je Komisija vnesla v ta osnutek, in meni, da ima tri mesece časa („obdobje pregledov“) za nasprotovanje regulativnim tehničnim standardom; ker Parlament poziva Komisijo, naj določi enomesečno obdobje pregledov samo v primerih, ko je Komisija sprejela osnutke evropskih nadzornih organov brez sprememb, torej ko so osnutek in sprejeti regulativni tehnični standardi „enaki“;

1.  izjavlja, da ne nasprotuje delegirani uredbi;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 201, 27.7.2012, str. 1.
(2) UL L 331, 15.12.2010, str. 84.

Zadnja posodobitev: 22. februar 2019Pravno obvestilo