Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0436(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0063/2019

Внесени текстове :

A8-0063/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 16.3
CRE 13/02/2019 - 16.3
PV 13/03/2019 - 11.17

Приети текстове :

P8_TA(2019)0105
P8_TA(2019)0181

Приети текстове
PDF 158kWORD 52k
Сряда, 13 февруари 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Общи правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза ***I
P8_TA-PROV(2019)0105A8-0063/2019

Изменения, приети от Европейския парламент на 13 февруари 2019 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD)) (1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  По тази причина, с цел да се предотврати настъпването на сериозни смущения, включително по отношение на обществения ред, е необходимо да се установи набор от временни мерки, даващи възможност на лицензираните в Обединеното кралство автомобилни превозвачи на товари да превозват товари по шосе между територията на тази държава и останалите двадесет и седем държави членки. За да се осигури подходящо равновесие между Обединеното кралство и останалите държави членки, такива права следва да бъдат предоставени само ако се предоставят равностойни на тях права и са изпълнени определени условия, гарантиращи лоялната конкуренция.
(4)  По тази причина, с цел да се предотврати настъпването на сериозни смущения, включително по отношение на обществения ред, е необходимо да се установи набор от временни мерки, даващи възможност на лицензираните в Обединеното кралство автомобилни превозвачи на товари да превозват товари по шосе между територията на тази държава и останалите двадесет и седем държави членки или територията на Обединеното кралство до територията на Обединеното кралство с транзитно преминаване през една или повече държави членки. За да се осигури подходящо равновесие между Обединеното кралство и останалите държави членки, такива права следва да бъдат предоставени само ако се предоставят равностойни на тях права и са изпълнени определени условия, гарантиращи лоялната конкуренция.
Изменение 2
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2
(2)   „двустранен превоз“ означава:
(2)   „разрешен превоз“ означава:
a)  пътуване с товар, което се извършва от превозно средство, чиито място на отпътуване и място на пристигане са съответно на територията на Съюза и територията на Обединеното кралство, със или без транзитно преминаване през една или повече държави членки или трети държави;
a)  пътуване с товар, което се извършва от превозно средство, от територията на Съюза към територията на Обединеното кралство или обратно, със или без транзитно преминаване през една или повече държави членки или трети държави;
б)   пътуване без товар, във връзка с превоза, посочен в буква а).
б)   пътуване с товар, което се извършва от превозно средство, от територията на Обединеното кралство към територията на Обединеното кралство с транзитно преминаване през територията на Съюза;
ба)  пътуване без товар във връзка с превоза, посочен в букви а) и б);
Изменение 3
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 5
(5)   „лиценз на Обединеното кралство“ означава лиценз, издаден от Обединеното кралство за целите на международните превози, включително двустранни превози;
(5)   „лиценз на Обединеното кралство“ означава лиценз, издаден от Обединеното кралство за целите на международните превози, във връзка с разрешени превози;
Изменение 4
Предложение за регламент
Член 3 – заглавие
Право на извършване на двустранни превози
Право на извършване на разрешени превози
Изменение 5
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
1.  Автомобилните превозвачи на товари от Обединеното кралство могат да извършват двустранни превози в съответствие с условията, определени в настоящия регламент.
1.  Автомобилните превозвачи на товари от Обединеното кралство могат да извършват разрешени превози в съответствие с условията, определени в настоящия регламент.
Изменение 6
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2– уводна част
2.  Двустранни превози от посочените по-долу видове може да се извършват от установени в Обединеното кралство физически или юридически лица, без да се изисква лиценз на Обединеното кралство по смисъла на член 2, точка 5:
2.  Разрешени превози от посочените по-долу видове може да се извършват от установени в Обединеното кралство физически или юридически лица, без да се изисква лиценз на Обединеното кралство по смисъла на член 2, точка 5:
Изменение 7
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част
При двустранните превози в съответствие с настоящия регламент се спазват следните правила:
При разрешените превози в съответствие с настоящия регламент се спазват следните правила:
Изменение 8
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2
2.  Ако тя установи, че правата, предоставени от Обединеното кралство на автомобилните превозвачи на товари от Съюза, не са de jure или de facto равностойни на правата, предоставени на автомобилните превозвачи на товари от Обединеното кралство съгласно настоящия регламент, или че тези права не са еднакво валидни за всички автомобилни превозвачи на товари от Съюза, за да възстанови равностойността, Комисията може чрез делегирани актове:
2.  Ако тя установи, че правата, предоставени от Обединеното кралство на автомобилните превозвачи на товари от Съюза, не са de jure или de facto равностойни на правата, предоставени на автомобилните превозвачи на товари от Обединеното кралство съгласно настоящия регламент, или че тези права не са еднакво валидни за всички автомобилни превозвачи на товари от Съюза, за да възстанови равностойността, Комисията може чрез делегирани актове:
a)  да въведе ограничения за допустимия капацитет, разрешен за автомобилните превозвачи на товари от Обединеното кралство, или за броя курсове, или и за двете;
a)   временно да преустанови прилагането на член 3, параграфи 1 и 2 от настоящия регламент, когато на автомобилните превозвачи на Съюза не се предоставят равностойни права или когато предоставените права са минимални; или
б)  временно да преустанови прилагането на настоящия регламент; или
б)  да въведе ограничения за допустимия капацитет, разрешен за автомобилните превозвачи на товари от Обединеното кралство, или за броя курсове, или и за двете; или
в)  да приеме други подходящи мерки.
в)  да приеме други подходящи мерки, като например финансови задължения или оперативни ограничения.
Изменение 9
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2
2.  Ако тя установи, че в резултат от която и да е от ситуациите по параграф 3 тези условия са осезаемо по-неблагоприятни от условията, предоставяни на автомобилните превозвачи на товари от Обединеното кралство, за да коригира тази ситуация, Комисията може чрез делегирани актове:
2.  Ако тя установи, че в резултат от която и да е от ситуациите по параграф 3 тези условия са осезаемо по-неблагоприятни от условията, предоставяни на автомобилните превозвачи на товари от Обединеното кралство, за да коригира тази ситуация, Комисията може чрез делегирани актове:
a)   да въведе ограничения за допустимия капацитет, разрешен за автомобилните превозвачи на товари от Обединеното кралство, или за броя курсове, или и за двете;
a)  временно да преустанови прилагането на член 3, параграфи 1 и 2 от настоящия регламент, когато на автомобилните превозвачи на Съюза не се предоставят равностойни права или когато предоставените права са минимални;
б)   временно да преустанови прилагането на настоящия регламент; или
б)   да въведе ограничения за допустимия капацитет, разрешен за автомобилните превозвачи на товари от Обединеното кралство, или за броя курсове, или и за двете; или
в)  да приеме други подходящи мерки.
в)  да приеме други подходящи мерки, като например финансови задължения или оперативни ограничения.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0063/2019).

Последно осъвременяване: 14 февруари 2019 г.Правна информация