Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0436(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0063/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0063/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/02/2019 - 16.3
CRE 13/02/2019 - 16.3
PV 13/03/2019 - 11.17

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0105
P8_TA(2019)0181

Hyväksytyt tekstit
PDF 138kWORD 47k
Keskiviikko 13. helmikuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Perusluonteiset maanteiden tavaraliikenneyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt ***I
P8_TA-PROV(2019)0105A8-0063/2019

Euroopan parlamentin tarkistukset 13. helmikuuta 2019 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusluonteiset maanteiden tavaraliikenneyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavista yhteisistä säännöistä (COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Jotta vältetään vakavat häiriöt, joita voisi ilmetä myös yleisessä järjestyksessä, on tarpeen ottaa käyttöön väliaikaisia toimenpiteitä, joiden avulla Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiluvan saaneet maanteiden tavaraliikenteen harjoittajat voivat kuljettaa tavaroita maanteitse Yhdistyneen kuningaskunnan ja jäljelle jäävien 27 jäsenvaltion alueiden välillä. Jotta varmistettaisiin asianmukainen tasapaino Yhdistyneen kuningaskunnan ja jäljelle jäävien jäsenvaltioiden välillä, näin myönnettyjen oikeuksien edellytyksenä olisi oltava vastaavien oikeuksien myöntäminen ja tiettyjen tasapuolisen kilpailun varmistavien ehtojen soveltaminen.
(4)  Jotta vältetään vakavat häiriöt, joita voisi ilmetä myös yleisessä järjestyksessä, on tarpeen ottaa käyttöön väliaikaisia toimenpiteitä, joiden avulla Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiluvan saaneet maanteiden tavaraliikenteen harjoittajat voivat kuljettaa tavaroita maanteitse Yhdistyneen kuningaskunnan ja jäljelle jäävien 27 jäsenvaltion alueiden välillä tai Yhdistyneen kuningaskunnan alueelta Yhdistyneen kuningaskunnan alueelle yhden tai useamman jäsenvaltion kautta. Jotta varmistettaisiin asianmukainen tasapaino Yhdistyneen kuningaskunnan ja jäljelle jäävien jäsenvaltioiden välillä, näin myönnettyjen oikeuksien edellytyksenä olisi oltava vastaavien oikeuksien myöntäminen ja tiettyjen tasapuolisen kilpailun varmistavien ehtojen soveltaminen.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta
2)   ’kahdenvälisellä kuljetuksella’
2)   ’sallitulla kuljetuksella’
a)  kuormatulla ajoneuvolla suoritettavaa matkaa, jonka lähtö- ja saapumispaikasta toinen sijaitsee unionin ja toinen Yhdistyneen kuningaskunnan alueella ja joka voi tapahtua yhden tai useamman jäsenvaltion tai kolmannen maan kautta;
a)  kuormatulla ajoneuvolla suoritettavaa matkaa unionin alueelta Yhdistyneen kuningaskunnan alueelle tai päinvastoin yhden tai useamman jäsenvaltion tai kolmannen maan kautta;
b)   edellä a alakohdassa tarkoitettujen kuljetusten yhteydessä tyhjänä tehtyä matkaa;
b)   kuormatulla ajoneuvolla suoritettavaa matkaa Yhdistyneen kuningaskunnan alueelta Yhdistyneen kuningaskunnan alueelle unionin alueen kautta;
b a)  edellä a ja b alakohdassa tarkoitettujen kuljetusten yhteydessä tyhjänä tehtyä matkaa;
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta
5)   ’Yhdistyneen kuningaskunnan liikenneluvalla’ lupaa, jonka Yhdistynyt kuningaskunta on myöntänyt kansainvälistä kuljetusta varten, kahdenvälinen kuljetus mukaan luettuna;
5)   ’Yhdistyneen kuningaskunnan liikenneluvalla’ lupaa, jonka Yhdistynyt kuningaskunta on myöntänyt kansainvälistä kuljetusta varten sallitun kuljetuksen osalta;
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko
Oikeus harjoittaa kahdenvälistä kuljetusta
Oikeus harjoittaa sallittuja kuljetuksia
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
1.  Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajat voivat tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin harjoittaa kahdenvälistä kuljetusta.
1.  Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajat voivat tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin harjoittaa sallittuja kuljetuksia.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneet luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt voivat harjoittaa seuraavanlaista kahdenvälistä kuljetusta ilman Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämää 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua lupaa:
2.  Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneet luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt voivat harjoittaa seuraavanlaisia sallittuja kuljetuksia ilman Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämää 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua lupaa:
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Tämän asetuksen mukaisessa kahdenvälisessä kuljetuksessa on noudatettava seuraavia sääntöjä:
Tämän asetuksen mukaisessa sallitussa kuljetuksessa on noudatettava seuraavia sääntöjä:
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta
2.  Jos se katsoo, että oikeudet, jotka Yhdistynyt kuningaskunta on myöntänyt unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille, eivät oikeudellisesti tai tosiasiallisesti vastaa tämän asetuksen mukaisia Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille myönnettyjä oikeuksia, tai että nämä oikeudet eivät ole tasapuolisesti kaikkien unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien saatavilla, komissio voi vastaavuuden palauttamiseksi delegoiduilla säädöksillä
2.  Jos se katsoo, että oikeudet, jotka Yhdistynyt kuningaskunta on myöntänyt unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille, eivät oikeudellisesti tai tosiasiallisesti vastaa tämän asetuksen mukaisia Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille myönnettyjä oikeuksia, tai että nämä oikeudet eivät ole tasapuolisesti kaikkien unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien saatavilla, komissio voi vastaavuuden palauttamiseksi delegoiduilla säädöksillä
a)  vahvistaa rajat Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien käytössä olevalle kapasiteetille tai matkojen määrälle tai molemmille;
a)   keskeyttää tämän asetuksen 3 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamisen, jos unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille ei myönnetä vastaavia oikeuksia tai jos myönnetyt oikeudet ovat minimaaliset;
b)  keskeyttää tämän asetuksen soveltamisen; tai
b)  vahvistaa rajat Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien käytössä olevalle kapasiteetille tai matkojen määrälle tai molemmille; tai
c)  toteuttaa muita asianmukaisia toimenpiteitä.
c)  toteuttaa muita asianmukaisia toimenpiteitä, kuten taloudellisia velvoitteita tai toimintarajoituksia.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta
2.  Jos komissio 3 kohdassa tarkoitettujen tilanteiden seurauksena toteaa, että edellä mainitut edellytykset ovat huomattavasti epäedullisemmat kuin Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajiin sovellettavat edellytykset, komissio voi tilanteen korjaamiseksi delegoiduilla säädöksillä
2.  Jos komissio 3 kohdassa tarkoitettujen tilanteiden seurauksena toteaa, että edellä mainitut edellytykset ovat huomattavasti epäedullisemmat kuin Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajiin sovellettavat edellytykset, komissio voi tilanteen korjaamiseksi delegoiduilla säädöksillä
a)  vahvistaa rajat Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien käytössä olevalle kapasiteetille tai matkojen määrälle tai molemmille;
a)   keskeyttää tämän asetuksen 3 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamisen, jos unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille ei myönnetä vastaavia oikeuksia tai jos myönnetyt oikeudet ovat minimaaliset;
b)  keskeyttää tämän asetuksen soveltamisen; tai
b)  vahvistaa rajat Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien käytössä olevalle kapasiteetille tai matkojen määrälle tai molemmille; tai
c)  toteuttaa muita asianmukaisia toimenpiteitä.
c)  toteuttaa muita asianmukaisia toimenpiteitä, kuten taloudellisia velvoitteita tai toimintarajoituksia.

(1)Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A8-0063/2019).

Päivitetty viimeksi: 14. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus