Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2563(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0110/2019

Rozpravy :

PV 14/02/2019 - 8.2
CRE 14/02/2019 - 8.2

Hlasování :

PV 14/02/2019 - 10.2

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0116

Přijaté texty
PDF 152kWORD 50k
Čtvrtek, 14. února 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Zimbabwe
P8_TA-PROV(2019)0116RC-B8-0110/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. února 2019 o Zimbabwe (2019/2563(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Zimbabwe,

–  s ohledem na závěrečnou zprávu volební pozorovatelské mise EU o harmonizovaných volbách v Zimbabwe v roce 2018 a na dopis obsahující klíčová zjištění závěrečné zprávy, který hlavní pozorovatel volební pozorovatelské mise EU zaslal dne 10. října prezidentovi Mnangagwaovi,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí vysoké představitelky, místopředsedkyně Komise ze dne 17. ledna 2019 o situaci v Zimbabwe,

–  s ohledem na prohlášení mluvčího vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 24. července 2018 a 18. ledna 2019 o Zimbabwe,

–  s ohledem na společné prohlášení vydané v návaznosti na zasedání ministrů zahraničních věcí EU a Africké unie, které se konalo ve dnech 21. a 22. ledna 2019,

–  s ohledem na monitorovací zprávu Zimbabwské komise pro lidská práva po protestní akci „Stay Away“ a následných nepokojích v období od 14. ledna do 16. ledna 2019,

–  s ohledem na zprávu zimbabwské vyšetřovací komise o povolebním násilí z 1. srpna,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí vysoké představitelky, místopředsedkyně Komise ze dne 2. srpna 2018 o volbách v Zimbabwe,

–  s ohledem na společné prohlášení mezinárodních volebních pozorovatelských misí ze dne 2. srpna 2018 o zimbabwských harmonizovaných volbách, které odsuzuje nadměrné použití síly ze strany policie a armády při potlačování protestů,

–  s ohledem na společné místní prohlášení delegace EU, vedoucích misí členských států EU v Harare a vedoucích misí z Austrálie, Kanady a Spojených států amerických ze dne 9. srpna 2018 o útocích proti opozici v Zimbabwe,

–  s ohledem na závěry Rady EU ze dne 22. ledna 2018 o probíhající politické transformaci v Zimbabwe,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/288 ze dne 17. února 2017, kterým se mění rozhodnutí 2011/101/SZBP o omezujících opatřeních proti Zimbabwe(1),

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z června 1981, již Zimbabwe ratifikovalo,

–  s ohledem na ústavu Zimbabwe,

–  s ohledem na dohodu z Cotonou,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že lid Zimbabwe po mnoho let trpěl pod autoritářským režimem vedeným prezidentem Mugabem, který svou moc udržoval pomocí korupce, násilí, voleb vyznačujících se nesrovnalostmi a brutálního bezpečnostního aparátu;

B.  vzhledem k tomu, že dne 30. července 2018 se v Zimbabwe konaly první prezidentské a parlamentní volby poté, co Robert Mugabe v listopadu 2017 odstoupil; vzhledem k tomu, že volby nabídly zemi příležitost skoncovat s historií sporných voleb, které se vyznačovaly zneužíváním politických a lidských práv a státem podporovaným násilím;

C.  vzhledem k tomu, že dne 3. srpna 2018 vyhlásila Zimbabwská volební komise (ZEC) vítězem prezidentských voleb pana Emmersona Mnangagwu, který získal 50,8 % hlasů, přičemž opoziční kandidát Nelson Chamisa získal 44,3 % hlasů; vzhledem k tomu, že výsledky byly opozicí okamžitě napadeny s tvrzením, že volby byly zmanipulovány; vzhledem k tomu, že ústavní soud tato obvinění zamítl kvůli nedostatku důkazů a prezident Mnangagwa byl dne 26. srpna oficiálně opětovně uveden do úřadu s novým mandátem;

D.  vzhledem k tomu, že v závěrečné zprávě volební pozorovatelské mise EU se uvádí, že údaje předložené Zimbabwskou volební komisí obsahují mnoho anomálií a nepřesností a vyvolávají dost otázek na to, aby mohly vést k pochybnostem o přesnosti a spolehlivosti předložených údajů;

E.  vzhledem k tomu, že den po volbách vedlo opožděné oznámení výsledků k vypuknutí povolebního násilí, při němž zahynulo šest osob a mnoho jich bylo během protestů, k nimž vyzvala opozice, zraněno; vzhledem k tomu, že mezinárodní pozorovatelé, včetně EU, odsoudili násilí a nepřiměřené použití síly ze strany armády a vnitřních bezpečnostních sil;

F.  vzhledem k tomu, že Zimbabwská komise pro lidská práva zveřejnila dne 10. srpna 2018 prohlášení o „harmonizovaných volbách v roce 2018 a povolebním prostředí“, v němž potvrdila napadení demonstrantů ze strany vojenských sil, a vyjádřila hluboké znepokojení nad brutalitou a násilným jednáním policie a uvedla, že došlo k porušení základních práv demonstrantů; vzhledem k tomu, že tato komise vyzvala vládu k zahájení národního dialogu;

G.  vzhledem k tomu, že prezident Emmerson Mnangagwa při slavnostní přísaze dne 26. srpna 2018 v Harare slíbil lepší, společnou budoucnost pro všechny obyvatele Zimbabwe, nadstranickost, vládu pevně odhodlanou bránit ústavnost, upevňování právního státu, zásadu dělby moci, nezávislost soudnictví a politiky, které by přilákaly domácí i globální kapitál;

H.  vzhledem k tomu, že prezident Mnangagwa zřídil v září 2018 vyšetřovací komisi, která v prosinci 2018 dospěla k závěru, že demonstrace, které způsobily rozsáhlé škody na majetku a újmy na zdraví, byly podněcovány a organizovány jak bezpečnostními silami, tak členy aliance MDC (Movement for Democratic Change - Hnutí za demokratickou změnu), a že nasazení vojenských sil bylo odůvodněné a v souladu s ústavou; vzhledem k tomu, že opozice zprávu odmítla; vzhledem k tomu, že komise vyzvala k vyšetřování bezpečnostních složek a trestnímu stíhání osob, které spáchaly trestnou činnost, a doporučila odškodnit oběti;

I.  vzhledem k tomu, že od doby, kdy se konaly volby, se politické napětí dramaticky vyostřilo a stále přetrvávají zprávy o násilí, což vážně ohrožuje demokratický vývoj, který byl v zemi zahájen;

J.  vzhledem k tomu, že kolaps hospodářství, nedostatečný přístup k sociálním službám a nárůst cen většiny základních komodit vyvolávají v lidech hněv; vzhledem k tomu, že po 150 % nárůstu cen pohonných hmot došlo od 14. do 18. ledna 2019 v Zimbabwe k prudkému nárůstu protestů a demonstrací v době tzv. státní stávky svolané z podnětu Zimbabwského kongresu odborových svazů (ZCTU); vzhledem k tomu, že protesty byly rovněž reakcí na rostoucí chudobu, špatný stav ekonomiky a snižující se životní úroveň;

K.  vzhledem k tomu, že dne 14. ledna 2019 vláda, konfrontovaná s tímto protestním hnutím, odsoudila „úmyslný záměr oslabit ústavní pořádek“ a ujistila, že „bude náležitě reagovat na spiklence, kteří sabotují mír“;

L.  vzhledem k tomu, že pořádková policie reagovala nadměrným násilím a porušováním lidských práv, včetně použití ostré munice, svévolným zatýkáním, únosy, přepadáním zdravotnických zařízení, která ošetřovala oběti represí, zrychleným a hromadným soudním řízením v případě zatčených osob, mučením zatčených osob, rabováním a ničením soukromého a veřejného majetku;

M.  vzhledem k tomu, že komise pro lidská práva, kterou jmenovala vláda, zveřejnila zprávu, která odhaluje, že vojáci a policie používali systematické mučení;

N.  vzhledem k tomu, že víc než 17 osob bylo zabito a stovky jich byly zraněny; vzhledem k tomu, že přibližně tisíc osob bylo zatčeno, a to včetně dětí ve věku od 9 do 16 let, a přibližně dvěma třetinám zatčených bylo zamítnuto propuštění na kauci; vzhledem k tomu, že řada z nich je stále nezákonně zadržována a údajně jsou ve vazbě biti a napadáni;

O.  vzhledem k tomu, že z důkazů vyplývá, že za vraždy, drancování a ozbrojené loupeže je z velké části zodpovědná armáda; vzhledem k tomu, že stovky aktivistů a představitelů opozice se nadále skrývají;

P.  vzhledem k tomu, že pozorovatelé v oblasti lidských práv a místní a mezinárodní subjekty, včetně EU, reakci vlády na protesty všeobecně odsoudily jako „nepřiměřenou“ a „nadměrnou“;

Q.  vzhledem k tomu, že přerušení telekomunikací se stalo nástrojem, který režim využívá k tomu, aby zablokoval koordinaci demonstrací organizovaných na sociálních sítích; vzhledem k tomu, že mobilní a pozemní komunikace, ale také internetové kanály a kanály sociálních médií byly opakovaně blokovány ve snaze zabránit přístupu k informacím a komunikaci a zamaskovat rozsáhlé porušování lidských práv, které se stát chystal spáchat; vzhledem k tomu, že Vrchní soud v Zimbabwe prohlásil, že uplatňování zákona o odposlouchávání komunikací za účelem přerušení on-line komunikací bylo nezákonné;

R.  vzhledem k tomu, že orgány zorganizovaly masivní domovní prohlídky s cílem najít demonstranty, odvléct z jejich domovů pokojné demonstranty, obhájce lidských práv, politické aktivisty, přední představitele občanské společnosti a jejich příbuzné;

S.  vzhledem k tomu, že sousední země, jako je Jižní Afrika, se staly útočištěm pro obyvatele Zimbabwe, kteří prchají před politickým útlakem a hospodářskými problémy;

T.  vzhledem k tomu, že policie neustále zneužívá stávající právní předpisy, jako je zákon o veřejném pořádku a bezpečnosti, aby odůvodnila omezování členů opozice a aktivistů v oblasti lidských práv a zakázala zákonné a pokojné demonstrace;

U.  vzhledem k tomu, že situace Zimbabwe v oblasti lidských právech a demokracie je jednou z nejhorších na světě; vzhledem k tomu, že lid Zimbabwe a obránci lidských práv i nadále trpí útoky, nenávistnými projevy, očerňujícími kampaněmi, zastrašováním a obtěžováním a že jsou pravidelně hlášeny případy mučení;

V.  vzhledem k tomu, že předseda vyzval k zahájení národního dialogu, který byl započat dne 6. února, a vyzval všechny politické strany, aby se zapojily, ale hlavní opoziční strana, Hnutí pro demokratickou změnu, odmítla účast;

W.  vzhledem k tomu, že Zimbabwe je signatářem Dohody z Cotonou, v jejímž článku 96 se uvádí, že dodržování lidských práv a základních svobod patří k podstatným prvkům spolupráce mezi EU a AKT;

1.  zdůrazňuje svůj jednomyslný zájem o to, aby se Zimbabwe stalo poklidným, demokratickým a prosperujícím národem, v němž je se všemi občany zacházeno dobře a rovnocenným způsobem podle práva a v němž orgány státu jednají jménem občanů, a nikoli proti nim;

2.  důrazně odsuzuje násilí, k němuž došlo během nedávných protestů v Zimbabwe; je pevně přesvědčen, že mírový protest je součástí demokratického procesu a že za všech okolností je třeba se vyvarovat reakce za použití nepřiměřeného násilí;

3.  naléhavě vyzývá prezidenta Mnangagwu, aby plnil své inaugurační sliby a urychleně převzal kontrolu nad situací a aby Zimbabwe vrátil zpět na cestu usmíření a dodržování demokracie a právního státu;

4.  naléhavě vyzývá zimbabwské orgány, aby okamžitě a neprodleně ukončily zneužívání ze strany bezpečnostních složek a aby urychleně a nestranně vyšetřily všechna obvinění z nepřiměřeného použití síly ze strany policie a státních úředníků s cílem stanovit individuální odpovědnost s cílem zajistit odpovědnost; připomíná, že ústava této země ustavuje nezávislý orgán pro vyšetřování stížností týkající se pochybení policie a armády, ale že jej vláda ještě nezřídila;

5.  naléhavě vyzývá vládu Zimbabwe, aby urychleně stáhla všechny vojenské zaměstnance a mládežnické milice, kteří jsou nasazeni po celé zemi a kteří terorizují obyvatelstvo, což je jasným porušením zimbabwské ústavy;

6.  je přesvědčen, že svoboda shromažďování, svoboda sdružování a svoboda projevu jsou základními prvky každé demokracie; zdůrazňuje, že nenásilné vyjadřování názorů je ústavním právem všech zimbabwských občanů, a připomíná orgánům, že jejich povinností je chránit práva všech občanů na protest proti zhoršujícím se sociálním a hospodářským podmínkám; vyzývá Radu, aby ukončila cílené pronásledování vedoucích představitelů a členů Zimbabwského kongresu odborových svazů;

7.  poukazuje na zásadní úlohu, kterou hraje opozice v demokratické společnosti;

8.  naléhavě vyzývá zimbabwské orgány, aby okamžitě a bezpodmínečně propustily všechny politické vězně;

9.  vyzývá vládu Zimbabwe, aby okamžitě zastavila pronásledování a kriminalizaci aktérů občanské společnosti a uznala legitimní úlohu obránců lidských práv;

10.  žádá vládu Zimbabwe, aby dodržovala ustanovení Deklaraci OSN o obhájcích lidských práv a mezinárodní nástroje v oblasti lidských práv, které Zimbabwe ratifikovalo;

11.  je hluboce znepokojen zprávami o případech porušení řádného soudního procesu, a to v důsledku zrychleného a hromadného soudního řízení; trvá na tom, že soudnictví musí dodržovat zásady právního státu a zabezpečit dodržování své nezávislosti a práva na spravedlivý proces za každých okolností; odsuzuje všechna zatčení, která byla uskutečněna bez obvinění;

12.  vyzývá zimbabwské orgány, aby bez odkladu, důkladně, nestranně a nezávisle vyšetřily obvinění z porušování a zneužívání lidských práv včetně znásilnění a sexuálního násilí, které spáchaly bezpečnostní síly, a aby postavily odpovědné osoby před soud; žádá, aby všem obětem takového sexuálního násilí byl poskytnut přístup ke zdravotnickým službám, aniž by se musely obávat odplaty;

13.  odsuzuje zablokování internetu, které orgánům umožňovalo zatajit porušování lidských práv, kterého se dopustila armáda a vnitřní bezpečnostní síly, a které orgánům umožňovalo bránit nezávislému podávání zpráv a dokumentace o zneužívání během zásahů a bezprostředně po volbách; zdůrazňuje, že přístup k informacím je právem, které musejí orgány dodržovat v souladu s jejich ústavními a mezinárodními závazky;

14.  odsuzuje zneužívání a restriktivní povahu zákona o veřejném pořádku a bezpečnosti a naléhavě vyzývá zimbabwské orgány, aby zharmonizovaly právní předpisy s mezinárodními normami ochrany a podpory lidských práv;

15.  vyjadřuje zejména znepokojení nad hospodářskou a sociální situací v Zimbabwe; připomíná, že hlavními problémy této země jsou chudoba, nezaměstnanost a chronická podvýživa a hlad; domnívá se, že tyto problémy je možné vyřešit jen realizací ambiciózních politik v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání, zdravotnictva a zemědělství;

16.  vyzývá všechny politické aktéry, aby prokázali odpovědnost a zdrženlivost a zejména aby se zdrželi podněcování k násilí;

17.  připomíná vládě Zimbabwe, že podpora Evropské unie a jejích členských států v rámci Dohody z Cotonou, jakož i podpora obchodu, rozvoje a hospodářské pomoci je podmíněná dodržováním zásad právního státu a mezinárodních dohod a smluv, jejichž je Zimbabwe smluvní stranou;

18.  připomíná, že dlouhodobá podpora závisí na komplexních reformách, nikoli na pouhých slibech; žádá, aby evropská angažovanost v Zimbabwe byla založena na hodnotách a aby Evropa zaujímala vůči zimbabwským orgánům důsledný postoj;

19.  naléhavě žádá vládu, aby okamžitě provedla doporučení vyšetřovací komise týkající se povolebního násilí, zejména prosazování politické tolerance a odpovědného vedení, jakož i započetí národního dialogu vedeného důvěryhodným, inkluzívním, transparentním a odpovědným způsobem;

20.  bere na vědomí vůli vlády splnit reformní závazky; zdůrazňuje však, že tyto reformy by měly být jak politické tak i hospodářské; nabádá vládu, opozici, zástupce občanské společnosti a náboženské vedoucí představitele, aby se rovnocenně zapojili do národního dialogu, v němž jsou respektována a ochraňována lidská práva;

21.  vyzývá vládu, aby plně prováděla doporučení volební pozorovatelské mise EU, zejména pokud jde o zásady právního státu a inkluzívní politické prostředí; zdůrazňuje deset prioritních doporučení volební pozorovatelské mise, která jsou uvedena v dopise hlavního pozorovatele prezidenta Mnangagwy ze dne 10. října 2018, konkrétně s cílem vytvořit rovné podmínky pro všechny politické strany, a zajistit tak jasnější a soudržnější právní rámec; posílit Zimbabwskou volební komisi tak, aby byla skutečně nezávislá a transparentní, a obnovit tak důvěru ve volební proces; zabezpečit, aby díky posílení nezávislosti Zimbabwské volební komise byla tato komise osvobozena od vládního dohledu při schvalování svých stanov; a vytvořit inkluzivnější volební proces;

22.  vyzývá delegaci EU a velvyslanectví členských států EU v Zimbabwe, aby pokračovali v podrobném monitorování vývoje v zemi a aby využívali všechny vhodné nástroje na podporu obhájců lidských práv, organizací občanské společnosti a odborů, na podporu základních prvků Dohody z Cotonou a na podporu prodemokratických hnutí;

23.  vyzývá EU, aby zintenzivnila politický dialog se Zimbabwe o lidských právech na základě článku 8 Dohody z Cotonou;

24.  vyzývá Evropskou radu, aby přehodnotila svá restriktivní opatření vůči jednotlivcům a subjektům v Zimbabwe včetně opatření, která jsou v současnosti pozastavena vzhledem k odpovědnosti za nedávné státní násilí;

25.  naléhavě vyzývá mezinárodní společenství, zejména Jihoafrické společenství pro rozvoj a Africkou unii, aby Zimbabwe aktivněji poskytovaly pomoc s cílem najít udržitelné demokratické řešení současné krize;

26.  naléhavě vyzývá sousední země, aby dodržovaly ustanovení mezinárodního práva a chránily osoby, které utíkají před násilím v Zimbabwe, poskytováním azylu, a to zejména z krátkodobého hlediska;

27.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, ESVČ, vládě a parlamentu Zimbabwe, vládám Jihoafrického společenství pro rozvoj a Africké unii a generálnímu tajemníkovi Společenství národů.

(1) Úř. věst. L 42, 18.12. 2017, s. 11.

Poslední aktualizace: 15. února 2019Právní upozornění