Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0813(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0065/2019

Ingivna texter :

A8-0065/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/02/2019 - 10.5

Antagna texter :

P8_TA(2019)0119

Antagna texter
PDF 111kWORD 42k
Torsdagen den 14 februari 2019 - Strasbourg Slutlig utgåva
Utkast till avtal om samarbete mellan Eurojust och Georgien *
P8_TA(2019)0119A8-0065/2019

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 februari 2019 om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Georgien (13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS))

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av rådets utkast (13483/2018),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C8‑0484/2018),

–  med beaktande av rådets beslut 2008/187/RIF av den 28 februari 2002 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet(1), särskilt artikel 26a.2,

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A8‑0065/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.

Senaste uppdatering: 27 januari 2020Rättsligt meddelande