Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2545(RSO)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0147/2019

Podneseni tekstovi :

B8-0147/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/03/2019 - 9.4
CRE 12/03/2019 - 9.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0138

Usvojeni tekstovi
PDF 125kWORD 49k
Utorak, 12. ožujka 2019. - Strasbourg Privremeno izdanje
Produljenje primjene članka 159. Poslovnika Parlamenta do završetka devetog parlamentarnog saziva
P8_TA-PROV(2019)0138B8-0147/2019

Odluka Europskog parlamenta od 12. ožujka 2019. o produljenju primjene članka 159. Poslovnika Parlamenta do završetka devetog parlamentarnog saziva (2019/2545(RSO))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 342. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća br.1. o određivanju jezika koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici od 15. travnja 1958.(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 920/2005(2) i Uredbu Vijeća (EU, Euratom) 2015/2264(3),

–  uzimajući u obzir Kodeks o višejezičnosti koji je Predsjedništvo donijelo 16. lipnja 2014.,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 26. veljače 2014.(4) o produženju valjanosti članka 159. Poslovnika Parlamenta do kraja osmog parlamentarnog saziva te kasnije odluke Predsjedništva o produženju odstupanja od članka 158. do kraja ovog saziva,

–  uzimajući u obzir članke158. i 159. Poslovnika,

A.  budući da se u skladu s člankom 158. svi dokumenti Parlamenta moraju sastavljati na službenim jezicima i da svi zastupnici imaju pravo u Parlamentu govoriti na službenom jeziku po svom izboru, s usmenim prevođenjem na druge službene jezike;

B.  budući da su u skladu s člankom 159. do kraja osmog parlamentarnog saziva dopuštena odstupanja od članka 158., ako i u mjeri u kojoj, unatoč poduzetim primjerenim mjerama predostrožnosti, nije dostupan dovoljan broj lingvista potrebnih za jedan od službenih jezika; budući da Predsjedništvo, za svaki službeni jezik za koji se odstupanje smatra potrebnim, na prijedlog glavnog tajnika i uzimajući u obzir privremene posebne odredbe koje je usvojilo Vijeće na temelju Ugovora u vezi s izradom nacrta pravnih akata mora utvrditi jesu li uvjeti ispunjeni te svoju odluku preispitati svakih šest mjeseci;

C.  budući da je Uredbom Vijeća (EZ) br. 920/2005 i Uredbom Vijeća (EU, Euratom) 2015/2264 predviđeno postupno ograničavanje odstupanja za irski jezik i, u nedostatku druge uredbe Vijeća kojom se utvrđuje drukčije, istek tog odstupanja počevši s 1. siječnja 2022.;

D.  budući da se unatoč svim primjerenim mjerama predostrožnosti ne očekuje da će kapaciteti za hrvatski, irski i malteški jezik biti takvi da će se od početka devetog parlamentarnog saziva omogućiti potpuna usluga usmenog prevođenja na te jezike;

E.  budući da se i dalje očekuje da će, unatoč stalnim i kontinuiranim međuinstitucijskim naporima i znatnom napretku, broj kvalificiranih prevoditelja za irski jezik biti tako ograničen da se u bliskoj budućnosti neće moći osigurati potpuna jezična pokrivenost za taj jezik u skladu s člankom 158.; budući da se, u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 920/2005 i Uredbom Vijeća (EU, Euratom) 2015/2264, sve veći broj pravnih akata mora prevoditi na irski jezik, što smanjuje mogućnost prevođenja drugih parlamentarnih dokumenata na taj jezik;

F.  budući da je člankom 159. stavkom 4. predviđeno da Parlament na temelju obrazložene preporuke Predsjedništva može donijeti odluku o produženju primjene tog članka na kraju parlamentarnog saziva;

G.  budući da je uslijed svega navedenog Predsjedništvo preporučilo da se primjena članka 159. produži do završetka devetog parlamentarnog saziva;

1.  odlučuje produžiti primjenu članka 159. Poslovnika Parlamenta do završetka devetog parlamentarnog saziva;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji radi obavijesti.

(1) SL 17, 6.10.1958., str. 385.
(2) Uredba Vijeća (EZ) br. 920/2005 od 13. lipnja 2005. o izmjeni Uredbe br. 1 od 15. travnja 1958. o određivanju jezika koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici i Uredbe br. 1. od 15. travnja 1958. o utvrđivanju jezika koji se koriste u Europskoj zajednici za atomsku energiju i uvođenju privremenih mjera odstupanja od tih uredaba (SL L 156, 18.6.2005., str. 3.).
(3) Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2015/2264 od 3. prosinca 2015. o produljenju i postupnom ukidanju privremenih mjera odstupanja od Uredbe br. 1 od 15. travnja 1958. o određivanju jezika koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici i Uredbe br. 1 od 15. travnja 1958. o utvrđivanju jezika koji se koriste u Europskoj zajednici za atomsku energiju uvedenih Uredbom (EZ) br. 920/2005 (SL L 322, 8.12.2015. str.1.).
(4) SL C 285, 29.8.2017., str. 164.

Posljednje ažuriranje: 13. ožujka 2019.Pravna napomena