Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0272(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0083/2019

Ingivna texter :

A8-0083/2019

Debatter :

PV 11/03/2019 - 21
CRE 11/03/2019 - 21

Omröstningar :

PV 12/03/2019 - 9.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0140

Antagna texter
PDF 123kWORD 42k
Tisdagen den 12 mars 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog ***
P8_TA-PROV(2019)0140A8-0083/2019

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2019 om utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (10861/2018),

–  med beaktande av utkastet till frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (10877/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207.3 första stycket och 207.4 första stycket, jämförda med artikel 218.6 andra stycket a v och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8‑0445/2018),

–  med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den 12 mars 2019(1) om utkastet till beslut,

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utveckling (A8-0083/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Socialistiska republiken Vietnam.

(1) Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA-PROV(2019)0141.

Senaste uppdatering: 13 mars 2019Rättsligt meddelande