Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0272M(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0093/2019

Pateikti tekstai :

A8-0093/2019

Debatai :

PV 11/03/2019 - 21
CRE 11/03/2019 - 21

Balsavimas :

PV 12/03/2019 - 9.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0141

Priimti tekstai
PDF 174kWORD 48k
Antradienis, 2019 m. kovo 12 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (rezoliucija)
P8_TA-PROV(2019)0141A8-0093/2019

2019 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ne teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena sudarymo projekto (10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272M(NLE))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo užtikrinimo, miškų valdymo ir prekybos mediena sudarymo projektą (10861/2018),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 9 d. Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo užtikrinimo, miškų valdymo ir prekybos mediena projektą (10877/2018),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 3 ir 4 dalių pirmąsias pastraipas ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį ir 218 straipsnio 7 dalį (C8-0445/2018),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimą dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimo projektą,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2173/2005 dėl FLEGT licencijavimo schemos medienos importui į Europos bendriją sukūrimo(2) (FLEGT reglamentas),

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena veiksmų plano (COM(2003)0251),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 28 d. Tarybos išvadas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (10721/2016),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos(3) (ES medienos reglamentas),

–  atsižvelgdamas į Aplinkosauginių tyrimų agentūros 2018 m. gegužės 31 d. ataskaitą „Serijinis pažeidėjas: Vietnamas nuolat importuoja nelegalią Kambodžos medieną“(4) ir 2018 m. rugsėjo 25 d. ataskaitą „Pažeidimai Vietname. Būtina imtis veiksmų dėl suklastotų CITES leidimų prekiauti dalbergija“(5),

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų 2015–2030 m. darnaus vystymosi tikslus (DVT),

–  atsižvelgdamas į 21-ojoje Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijoje (COP 21) 2015 m. gruodžio 12 d. pasiektą Paryžiaus susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. Bonos uždavinį – pasaulines pastangas pasiekti, kad iki 2020 m. būtų atkurta 150 mln. hektarų, o iki 2030 m. – 350 mln. hektarų iškirstų pasaulio miškų ir nualintos žemės,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų aplinkos programos (UNEP) 2012 m. ataskaitą „Žalioji anglis, juodoji prekyba: neteisėta medienos ruoša, mokestinis sukčiavimas ir pinigų plovimas pasaulio atogrąžų miškuose“ (angl. Green carbon, black trade: illegal logging, tax fraud and laundering in the world's tropical forests)(6),

–  atsižvelgdamas į JT konvencijas dėl kovos su nusikalstamumu ir korupcija, įskaitant Konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą ir Konvenciją prieš korupciją,

–  atsižvelgdamas į savo 2019 m. kovo 12 d. teisėkūros rezoliuciją(7) dėl Tarybos sprendimo projekto,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto nuomonę (A8-0093/2019),

A.  kadangi 2010 m. Vietnamas tapo trečiąja po Indonezijos ir Malaizijos Azijos šalimi, pradėjusia derybas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (FLEGT) savanoriškos partnerystės susitarimo (SPS); kadangi 2017 m. gegužės mėn. derybos buvo baigtos ir 2018 m. spalio 19 d. buvo pasirašytas susitarimas;

B.  kadangi SPS tikslas – sukurti teisinę sistemą, pagal kurią būtų siekiama užtikrinti, kad visa pagal SPS iš Vietnamo į ES importuojama mediena ir medienos produktai būtų pagaminti teisėtai; kadangi SPS apskritai yra skirti skatinti sisteminiams miškininkystės sektoriaus pokyčiams, kuriais būtų siekiama tvariai valdyti miškus, panaikinti neteisėtą medienos ruošą ir remti pasaulinio masto pastangas sustabdyti miškų naikinimą ir alinimą;

C.  kadangi Vietnamas yra svarbi prekybos mediena sektoriaus šalis, jos į eksportą orientuotas medienos perdirbimo sektorius yra ketvirtas pagal dydį pasaulyje ir siekiama, kad jis būtų didžiausias; kadangi Vietnamas, būdamas svarbus perdirbimo centras, eksportuoja daug medienos produktų ne tik į ES, bet ir į savo regiono šalis, pirmiausia į Kiniją ir Japoniją;

D.  kadangi Vietnamas importuoja daug medienos ir jos produktų, 2017 m. jo gamyklose sunaudota maždaug 34 mln. kubinių metrų medienos ir medienos produktų – 25 proc. jų buvo importuota, o 75 proc. gauta iš vietinių plantacijų – daugumos jų savininkai ir valdytojai yra smulkūs ūkininkai; kadangi 2011–2017 m. laikotarpiu importo vertė padidėjo 68 proc.; kadangi pastaraisiais metais Vietnamas padarė didelę pažangą mažindamas miškų naikinimą šalyje ir savo miško teritoriją padidino nuo 37 proc. 2005 m. iki 41,65 proc. 2018 m., įskaitant pramoninį miško įveisimą; kadangi Vietnamas nuo 2016 m. taiko draudimą šalies natūralių miškų medienos ruošai;

E.  kadangi 2017 m. didžiausios rąstų ir pjautinės medienos kilmės šalys buvo Kamerūnas, JAV ir Kambodža, taip pat Kongo Demokratinė Respublika, kuri buvo svarbi tiekėja; kadangi Kambodža nuo 2015 m. yra antra pagal dydį Vietnamo atogrąžų medienos tiekėja, nepaisant draudimo(8) eksportuoti į Vietnamą, apie kurį pranešama; kadangi 2016–2017 m. pranešta apie 43 proc. padidėjusią importo apimtį ir 40 proc. padidėjusią importo vertę iš Afrikos šalių; kadangi atitinkamos praktinės patirties turinčios NVO nurodė, kad iš Kambodžos ir Kongo Demokratinės Respublikos eksportuojama mediena turėtų būti laikoma didelės rizikos mediena, o žaliavinė mediena dažnai importuojama iš šalių, kurioms būdingas silpnas valdymas, aukšto lygio korupcija ar konfliktai, esant didelei rizikai, kad mediena ruošiama neteisėtai;

F.  kadangi Kambodžoje miškų naikinimo mastas yra penktas pagal dydį pasaulyje ir kadangi, atsižvelgiant į JT statistinius duomenis, Kambodžos miškų plotas sumažėjo nuo 73 proc. 1990 m. iki 57 proc. 2010 m.;

G.  kadangi, remiantis 2006 m. lapkričio 28 d. akto Nr. 131 3 straipsniu, Kambodža draudžia eksportuoti apvalius rąstus, išskyrus rąstus iš įveistų miškų, neapdorotą pjautinę medieną, išskyrus medieną iš įveistų miškų, bei kvadratinio ir stačiakampio skerspjūvio medieną, kurios storis ir plotis yra didesnis nei 25 cm(9); kadangi iš esmės laikoma, kad eksportuojant bet kokius natūralaus miško medienos produktus iš Kambodžos pažeidžiama Kambodžos teisė; kadangi pagal SPS Vietnamas yra įsipareigojęs importuoti tik tokią medieną, kuri buvo teisėtai paruošta pagal nacionalinius kilmės šalies teisės aktus;

H.  kadangi pagal SPS šalis įsipareigoja parengti politiką, siekdama užtikrinti, kad į ES būtų eksportuojama tik patikrinta teisėta mediena ir medienos produktai(10); kadangi siekdamas įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal SPS ir užtikrinti jų vykdymą Vietnamas turės priimti teisės aktus, pagal kuriuos būtų nustatoma medienos teisėtumo užtikrinimo sistema (MTUS) ir įsteigiamos reikiamos administracinės struktūros ir sukuriami pajėgumai; kadangi šis SPS bus taikomas medienai ir medienos produktams, skirtiems ir vidaus, ir eksporto rinkoms, išskyrus galutinį FLEGT licencijavimo etapą, kuris šiuo metu skirtas tik eksportui į ES;

I.  kadangi Vietnamas įsipareigojo priimti medienos ir medienos produktų importuotojų išsamaus patikrinimo prievolėmis paremtus teisės aktus, kuriais būtų užtikrinama, kad į jo rinką būtų importuojama tik teisėtai pagaminta mediena(11); kadangi Vietnamas kaip dalį teisėtumo apibrėžties pagal SPS taip pat įsipareigojo pripažinti atitinkamus medienos ruošos šalių įstatymus;

J.  kadangi šio SPS propagavimas regione atliktų svarbų vaidmenį skatinant ekonominę integraciją ir siekiant tarptautinių darnaus vystymosi tikslų; kadangi naujų SPS sudarymas, visų pirma su Kinija, kuri ribojasi su Vietnamu ir yra labai svarbi veikėja apdorotos medienos pramonės srityje, sudarytų galimybes teikti garantijas, susijusias su regiono prekybos mediena ir medienos produktais teisėtumu ir gyvybingumu;

K.  kadangi tik po to, kai Vietnamas įrodys, kad visiškai įvykdė visus SPS įsipareigojimus(12) ir sukūrė pajėgumus atitinkamų nacionalinės teisės aktų vykdymui užtikrinti, jis galės prisijungti prie ES FLEGT licencijavimo schemos; kadangi pagal FLEGT licenciją importuojama mediena pagal ES medienos reglamento reikalavimus laikoma teisėta; kadangi Vietnamo prisijungimas prie FLEGT licencijavimo schemos patvirtinamas priimant deleguotąjį aktą;

L.  kadangi įsigaliojus ES ir Vietnamo LPS bus liberalizuota prekyba mediena ir medienos produktais ir iki FLEGT licencijavimo pradžios importui iš Vietnamo bus taikomos pagal ES medienos reglamentą numatytos bendros išsamaus patikrinimo prievolės(13);

1.  primena, kad tvari ir įtrauki miškotvarka ir miškų valdymas yra labai svarbūs norint pasiekti Darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. ir Paryžiaus susitarime nustatytus tikslus;

2.  ragina ES užtikrinti, kad SPS derėtų su visomis jos politikos kryptimis, įskaitant vystymosi, aplinkos, žemės ūkio ir prekybos politiką;

3.  tvirtai remia kartu su Vietnamu vykdomą FLEGT procesą, atsižvelgiant į šalies vaidmenį medienos perdirbimo sektoriuje; palankiai vertina SPS pasirašymą – šiuo susitarimu siekiama palaipsniui užbaigti šalies politikos reformą, kuria siekiama pašalinti neteisėtai paruoštą medieną iš Vietnamo veiklos vykdytojų tiekimo grandinių; teigiamai vertina Vietnamo įsipareigojimą ir iki šiol padarytą pažangą bei supranta, kad visapusiškas SPS įgyvendinimas bus ilgalaikis procesas, susijęs ne tik su visų teisės aktų (MTUS) priėmimu, bet ir su užtikrinimu, kad bus sukurti tinkami administraciniai pajėgumai ir įgyta praktinė patirtis siekiant įgyvendinti ir vykdyti savanorišką partnerystės susitarimą (SPS); primena, kad FLEGT licencijų išdavimas gali būti pradėtas tik tuomet, kai Vietnamas įrodys, jog yra pasirengęs taikyti savo MTUS sistemą; atkreipia dėmesį į problemas, kurios kyla dėl nacionalinio ir provincijų lygmenų koordinavimo, kuris yra būtinas siekiant užtikrinti tinkamą ir nuoseklų SPS įgyvendinimą visoje šalyje, ir ragina Vietnamo vyriausybę užtikrinti tokį koordinavimą;

4.  primena, kad įgyvendinant SPS turi būti papildyti ES įsipareigojimai saugoti aplinką ir užtikrintas suderinamumas su įsipareigojimais užkirsti kelią masiniam miškų naikinimui;

5.  ragina Komisiją ir Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) skirti pakankamai žmogiškųjų išteklių šio SPS įgyvendinimui, įskaitant pakankamų išteklių užtikrinimą ES delegacijai Hanojuje, taip pat užtikrinti, kad pagal esamas ir būsimas vystomojo bendradarbiavimo priemones Vietnamui numatomi finansiniai ištekliai būtų konkrečiai skirti SPS įgyvendinimui; ragina Komisiją ir EIVT padėti Vietnamo valdžios institucijoms ir pilietinei visuomenei, be kita ko, suteikiant prieigą prie palydovinių nuotraukų; ragina ES nukreipti pastangas siekiant stiprinti Vietnamo teisinę sistemą ir institucinius gebėjimus sprendžiant technines ir ekonomines problemas, trukdančias veiksmingai įgyvendinti ir vykdyti galiojančius nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus;

6.  pripažįsta, kad Vietnamo medienos pramonė prisiėmė įsipareigojimus pašalinti neteisėtą medieną iš tiekimo grandinių ir didinti informuotumą šiais klausimais; vis dėlto pabrėžia, kad šios pramonės požiūrio pokyčiai ir tvirtas vykdymo užtikrinimas yra nepaprastai svarbūs; primena, kad dėl neteisėtos medienos tiekimo grandinėse kyla pavojus, kad bus padaryta žala Vietnamo perdirbimo pramonės reputacijai;

7.  vis dėlto supranta, kad praeityje Vietnamas patyrė didelių sunkumų spręsdamas neteisėtos prekybos mediena su Laosu, o pastaraisiais metais – su Kambodža, klausimą; mano, kad tokiais atvejais Vietnamas ir šalys tiekėjos yra kartu atsakingos už tokios neteisėtos prekybos skatinimą, nes Vietnamo valdžios institucijos, ypač provincijų lygmeniu, priėmė oficialius sprendimus, kuriais pažeidžiami medienos ruošos šalies teisės aktai, pvz., dėl oficialių importo kvotų taikymo;

8.  kaip vieną iš pagrindinių SPS laimėjimų palankiai vertina Vietnamo įsipareigojimą priimti teisės aktus siekiant užtikrinti, kad į jo rinką būtų importuojama tik teisėtai pagaminta mediena, taikant privalomą išsamų importuotojų patikrinimą; primena, kad išsamaus patikrinimo prievolės neturėtų apsiriboti vien kontrolinio sąrašo langelių žymėjimu, bet turėtų apimti visus būtinus veiksmus, pvz., informacijos rinkimą, rizikos vertinimą ir papildomas priemones, skirtas bet kokiai nustatytai rizikai sumažinti, kad ji būtų nereikšminga, kurių vykdymą turėtų užtikrinti kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos, atlikdamos patikimas ir sistemingas atskirų įmonių patikras; atkreipia dėmesį į uždavinį užtikrinti išsamaus patikrinimo prievolių vykdymą pasitelkiant muitines, o šiuo tikslu reikės suteikti tinkamą mokymą; primena, kad Vietnamo valdžios institucijos turėtų patvirtinti išsamaus patikrinimo sistemą, kuri atitiktų ES medienos reglamente išdėstytą sistemą, ir pabrėžia, kad nacionalinės teisės aktuose dėl išsamaus patikrinimo reikia numatyti nepriklausomų trečiųjų šalių teikiamus dokumentus; ragina Vietnamo valdžios institucijas apsvarstyti trečiųjų šalių atliekamo audito ir bendrovių viešų ataskaitų teikimo galimybes – tai būtų jų išsamaus patikrinimo sistemos reikalavimai, taip pat teikti tinkamą paramą įmonėms siekiant joms laikytis prievolių ir vengti neproporcingos naštos, tenkančios namų ūkių medienos tiekėjams, tuo pačiu metu išvengiant spragų;

9.  ragina Vietnamo vyriausybę numatyti tinkamas, atgrasančias ir proporcingas sankcijas už teisės aktų, kuriais įgyvendinama MTUS, pažeidimus, pagal kurias importo atveju neteisėta mediena būtų ne tik konfiskuojama, bet tokią medieną būtų visiškai uždrausta tiekti Vietnamo rinkai;

10.  teigiamai vertina nepriklausomo vertinimo ir skundų bei grįžtamosios informacijos teikimo mechanizmą ir ragina Vietnamo valdžios institucijas užtikrinti, kad į tai būtų tinkamai reaguojama, be kita ko, prireikus vykdant veiksmingus ir atgrasančius vykdymo užtikrinimo veiksmus; tikisi, kad šie mechanizmai veiks visiškai skaidriai ir kad jie padės skatinti pilietinės visuomenės ir vykdymo užtikrinimo institucijų keitimąsi informacija; palankiai vertina Vietnamo įsipareigojimą užtikrinti, kad pilietinės visuomenės organizacijos, miškų asociacijos, įmonės, profesinės sąjungos, vietos bendruomenės ir miškų teritorijose gyvenantys asmenys vykdytų nepriklausomą savanoriškos partnerystės susitarimo įgyvendinimo stebėseną; pabrėžia, kad itin svarbu užtikrinti jų dalyvavimą ir prieigą prie atitinkamos ir naujausios informacijos, kad jie galėtų atlikti savo vaidmenį šiame procese ir toliau prisidėti prie MTUS patikimumo ir nuolatinio jos stiprinimo; palankiai vertina Vietnamo įsipareigojimą suteikti galimybę pilietinei visuomenei susipažinti su nacionaline miškų ūkio duomenų baze ir ragina vyriausybę viešoms konsultacijoms pateikti MTUS įgyvendinimo teisės aktus ir atsižvelgti į gautą grįžtamąją informaciją;

11.  palankiai vertina pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimą vykstant deryboms dėl SPS ir joms pasibaigus ir primygtinai ragina Vietnamo vyriausybę visu įgyvendinimo etapu ir vėliau užtikrinti tikrą ir visišką įtrauktį, apimant visą SPS taikymo sritį, įskaitant importo kontrolę, išsamaus patikrinimo prievoles, organizacijų klasifikavimo sistemą ir rizika pagrįstą įmonių tikrinimą bei FLEGT licencijas; pabrėžia, kad dėl socialinių ir ekonominių priežasčių svarbu įtraukti vietos bendruomenes, taip pat siekiant užtikrinti tinkamą naujojo Miškininkystės įstatymo ir SPS įsipareigojimų įgyvendinimą;

12.  griežtai smerkia Kambodžos pasienyje vykdomą neteisėtą prekybą mediena ir ragina abiejų šalių valdžios institucijas nedelsiant visiškai sustabdyti neteisėtus srautus – tai yra būtina siekiant sėkmingai tęsti SPS procesą; primygtinai ragina Vietnamo valdžios institucijas ištirti šį atvejį, pašalinti iš pareigų ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn tuos asmenis, kurie yra atsakingi už leidimo suteikimą neteisėtai prekybai mediena iš Kambodžos ir kitų šalių ir tokios prekybos valdymą; palankiai vertina pastarąjį Vietnamo valdžios institucijų sprendimą leisti prekiauti mediena tik per pagrindinius tarptautinius vartus, taip pat stiprinti vykdymo užtikrinimo pajėgumus kovojant su neteisėta prekyba; primygtinai ragina Vietnamo valdžios institucijas medieną iš Kambodžos nedelsiant priskirti didelės rizikos kategorijai ir užtikrinti, kad būtų laikomasi Kambodžos medienos ruošos ir eksporto teisės aktų, laikantis SPS įsipareigojimų; ragina abi šalis stiprinti ir gerinti dialogą, tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir keitimąsi prekybos duomenimis ir informacija apie su prekyba neteisėta mediena susijusią riziką ir galiojančius atitinkamus teisės aktus bei ragina jas į tarpininkavimo šiam dialogui veiklą įtraukti ES; ragina Vietnamą ir Kambodžą prašyti Interpolo pagalbos ir bendradarbiauti nustatant veiksmingas ir ilgalaikes kovos su paplitusia neteisėta medienos ruoša ir tarpvalstybine medienos kontrabanda į Vietnamą priemones; ragina Vietnamo valdžios institucijas taikyti tas pačias priemones importui iš kitų šalių tiekėjų, ypač iš Afrikos šalių, pvz., Kongo Demokratinės Respublikos, kuriose kyla arba gali kilti panašių problemų;

13.  pabrėžia, kad visoje tiekimo grandinėje būtina spręsti neteisėtos medienos ruošos ir transporto, apdorojimo ir prekybos regioninio aspekto problemą; ragina įtraukti šį regioninį aspektą į SPS vertinimo procesą ir įvertinti ryšį tarp silpnesnių vykdymo užtikrinimo mechanizmų taikymo kitose regiono šalyse ir eksporto iš tokių šalių į ES padidėjimo;

14.  pabrėžia, kad prastas miškų ūkio valdymas ir korupcija miškininkystės sektoriuje paspartina neteisėtą miškų kirtimą ir miškų alinimą ir pabrėžia, kad FLEGT iniciatyvos sėkmė taip pat priklauso nuo kovos su sukčiavimu ir korupcija visoje medienos tiekimo grandinėje; primygtinai ragina Vietnamo vyriausybę, siekiant duoti konkretų ženklą, kad Vietnamas visapusiškai įsipareigoja SPS procesui, imtis veiksmų siekiant sustabdyti paplitusią korupciją ir šalinti kitus šią prekybą skatinančius veiksnius, visų pirma susijusius su muitine ir kitomis valdžios institucijomis, kurios atliks pagrindinį vaidmenį įgyvendinant ir vykdant SPS; pabrėžia, kad reikia panaikinti nebaudžiamumą miškininkystės sektoriuje, užtikrinant, kad būtų vykdomas baudžiamasis persekiojimas už pažeidimus;

15.  palankiai vertina tai, kad Vietnamo vyriausybė neseniai priėmė SPS įgyvendinimo veiksmų planą ir ragina vyriausybę laikytis konkretaus, per nustatytą laiką įvykdytino ir išmatuojamo metodo; palankiai vertina tai, kad 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujasis Miškininkystės įstatymas, į kurį įtrauktas draudimas importuoti neteisėtai paruoštą medieną į Vietnamą, ir primygtinai ragina Vietnamo valdžios institucijas užtikrinti šio draudimo vykdymą ir prireikus skubiai priimti įgyvendinimo priemones, siekiant užpildyti spragą, kol pradės veikti MTUS;

16.  teigiamai vertina tai, kad į ES ir Vietnamo LPS įtrauktos nuostatos dėl tvaraus miškų valdymo, kurios taip pat yra susijusios su SPS; ragina Komisiją įgyvendinant LPS ypatingą dėmesį skirti prekybai mediena ir medienos produktais ir atidžiai stebėti prekybos srautus, siekiant užtikrinti, kad dėl papildomo prekybos liberalizavimo nekiltų papildoma neteisėtos prekybos rizika;

17.  prašo Komisijos kasmet pranešti Parlamentui apie pažangą, kurią Vietnamas padarė įgyvendindamas SPS, be kita ko, atsižvelgiant į šios rezoliucijos reikalavimus, taip pat apie Jungtinio įgyvendinimo komiteto veiklą, kad būtų galima priimti informacija pagrįstą sprendimą, kai bus pasiūlytas deleguotasis aktas, kuriuo leidžiama pripažinti FLEGT licencijas; ragina Komisiją apsvarstyti galimybę kitos peržiūros metu patobulinti reglamentą dėl FLEGT licencijavimo, kad ji galėtų greitai reaguoti į didelių įsipareigojimų pagal SPS pažeidimų atvejus;

18.  ragina Komisiją skatinti dialogą ir propaguoti ES medienos reglamentą bendradarbiaujant su svarbiausiomis importuojančiomis šalimis regione ir didžiausiomis ES prekybos partnerėmis, pvz., Kinija ir Japonija, ir toliau teikti pirmenybę būtinybei palaikyti dvišalius santykius su šiomis šalimis, įskaitant prekybos santykius, kad būtų rasti konkretūs sprendimai siekiant sustabdyti nelegalią prekybą mediena ir sukurti vienodas sąlygas pasaulyje sprendžiant šią problemą; remia Komisiją siekiant pradėti derybas dėl SPS su Vietnamo kaimyninėmis šalimis, kai tik bus įvykdytos būtinos sąlygos, ir pabrėžia FLEGT SPS svarbą būsimose vystymosi ir bendradarbiavimo priemonėse; ragina Komisiją nustatyti priemones, kurios padėtų palengvinti Vietnamo ir kitų šalių, kurios jau sudarė SPS su Europos Sąjunga, keitimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais;

19.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių, Vietnamo Socialistinės Respublikos ir Kambodžos Karalystės vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 329, 2016 12 3, p. 8.
(2) OL L 347, 2005 12 30, p. 1.
(3) OL L 295, 2010 11 12, p. 23.
(4) https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf
(5) https://eia-international.org/report/vietnam-violation-action-required-fake-cites-permits-rosewood-trade/
(6) Nellemann, C., Interpolo kovos su nusikaltimais aplinkai programa (red.) 2012 m. Žalioji anglis, juodoji prekyba: neteisėta medienos ruoša, mokestinis sukčiavimas ir pinigų plovimas pasaulio atogrąžų miškuose (angl. Green carbon, black trade: illegal logging, tax fraud and laundering in the world's tropical forests). Skubiai atliktas vertinimas. Jungtinių Tautų aplinkos programa, centras „GRID-Arendal“ (http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8030/Green%20carbon%20Black%20Trade_%20Illegal %20logging.pdf?sequence=5&isAllowed=y).
(7) Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2019)0140.
(8) https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total
(9) https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf, p. 6.
(10) SPS apima visus pagrindinius į ES eksportuojamus produktus, visų pirma penkis privalomuosius medienos produktus, kaip apibrėžta 2005 m. FLEGT reglamente (rąstus, pjautinę medieną, bėgių pabėgius, klijuotinę fanerą ir vienasluoksnę fanerą), taip pat apima kai kuriuos kitus medienos produktus, kaip antai medienos skiedrų smulkinius, parketo grindis, smulkinių plokštes ir medinius baldus. SPS apima eksportą į visas trečiąsias šalis, nors, bent jau pradžioje, licencijavimo schema taikoma tik ES eksportui.
(11) Pagal SPS 2 straipsnio j punktą „teisėtai pagaminta mediena (toliau taip pat vadinama teisėta mediena) – medienos produktai, paruošti vietoje arba importuoti ir pagaminti pagal II priede nurodytus Vietnamo teisės aktus ir kitas atitinkamas šio Susitarimo nuostatas; importuotos medienos atveju tai yra medienos produktai, kurie yra paruošti, pagaminti ir eksportuoti pagal atitinkamus medienos ruošos šalies teisės aktus ir V priede aprašytas procedūras“.
(12) MTUS sistemos tinkamumą FLEGT licencijavimo schemai pirmiausia bendrai įvertins ES ir Vietnamas. Licencijavimas galės būti pradėtas tik abiem šalims pritarus, kad sistema yra pakankamai tvirta.
(13) 13.8 straipsnio 2 dalies a punktas: „[kiekviena šalis] skatina remti prekybą miškininkystės produktais, gautais iš tvariai tvarkomų miškų ir paruoštais laikantis jų ruošos šalies vidaus teisės aktų; taip pat gali būti sudarytas savanoriškas partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (FLEGT)“.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 13 d.Teisinis pranešimas