Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0116(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0080/2019

Pateikti tekstai :

A8-0080/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/03/2019 - 9.9

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0143

Priimti tekstai
PDF 131kWORD 42k
Antradienis, 2019 m. kovo 12 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Valstybių narių įgaliojimas tapti Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius šalimis ***
P8_TA-PROV(2019)0143A8-0080/2019

2019 m. kovo 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo, atsižvelgiant į Europos Sąjungos interesus, valstybės narės įgaliojamos tapti Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius (CETS Nr.°218) Šalimis, projekto (12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (12527/2018),

–  atsižvelgdamas į Europos Tarybos konvenciją dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius (CETS Nr.°218),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 87 straipsnio 1 dalį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį ir 218 straipsnio 8 dalį (C8-0436/2018),

–  atsižvelgdamas į 2002 m. balandžio 25 d. Tarybos sprendimą 2002/348/TVR dėl saugumo tarptautinio masto futbolo rungtynėse(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. vasario 2 d. rezoliuciją „Integruotas požiūris į sporto politiką: geras valdymas, prieinamumas ir sąžiningumas“(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją ir Kultūros ir švietimo komiteto nuomonę (A8-0080/2019),

1.  pritaria Tarybos sprendimo projektui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Europos Tarybai.

(1) OL L 121, 2002 5 8, p. 1.
(2) OL C 252, 2018 7 18, p. 2.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 13 d.Teisinis pranešimas