Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0121(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0025/2019

Внесени текстове :

A8-0025/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/03/2019 - 9.11

Приети текстове :

P8_TA(2019)0145

Приети текстове
PDF 126kWORD 48k
Вторник, 12 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Евро-средиземноморско споразумение между ЕС и Египет (присъединяване на Хърватия) ***
P8_TA-PROV(2019)0145A8-0025/2019

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно проекта за решение на Съвета за сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (10219/2016 – C8-0135/2017 – 2016/0121(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (10219/2016),

—  като взе предвид проекта на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (10221/2016),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 217 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0135/2017),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник на дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8-0025/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на Протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Арабска република Египет.

Последно осъвременяване: 13 март 2019 г.Правна информация