Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0121(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0025/2019

Teksty złożone :

A8-0025/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/03/2019 - 9.11

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0145

Teksty przyjęte
PDF 130kWORD 48k
Wtorek, 12 marca 2019 r. - Strasburg Wersja tymczasowa
Układ eurośródziemnomorski UE-Egipt (przystąpienie Chorwacji) ***
P8_TA-PROV(2019)0145A8-0025/2019

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (10219/2016 – C8-0135/2017 – 2016/0121(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (10219/2016),

–  uwzględniając projekt Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (10221/2016),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 217 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0135/2017),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0025/2019),

1.  wyraża zgodę na zawarcie Protokołu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Arabskiej Republiki Egiptu.

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2019Informacja prawna