Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0121(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0025/2019

Texte depuse :

A8-0025/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/03/2019 - 9.11

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0145

Texte adoptate
PDF 119kWORD 47k
Marţi, 12 martie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Acordul euro-mediteraneean UE-Egipt (aderarea Republicii Croația) ***
P8_TA-PROV(2019)0145A8-0025/2019

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 martie 2019 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (10219/2016 – C8-0135/2017 – 2016/0121(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (10219/2016),

–  având în vedere proiectul de protocol la Acordul euro-mediteraneean de stabilire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (10221/2016),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 217 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0135/2017),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A8-0025/2019),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Arabe Egipt.

Ultima actualizare: 13 martie 2019Notă juridică