Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0121(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0025/2019

Ingivna texter :

A8-0025/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/03/2019 - 9.11

Antagna texter :

P8_TA(2019)0145

Antagna texter
PDF 122kWORD 41k
Tisdagen den 12 mars 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
EU–Egypten Europa–Medelhavsavtalet (Kroatiens anslutning) ***
P8_TA-PROV(2019)0145A8-0025/2019

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2019 om förslaget till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar och om provisorisk tillämpning av ett protokoll till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (10219/2016 – C8-0135/2017 – 2016/0121(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (10219/2016),

–  med beaktande av utkastet till protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (10221/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 217 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8‑0135/2017),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A8-0025/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Arabrepubliken Egypten.

Senaste uppdatering: 13 mars 2019Rättsligt meddelande