Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0336(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0435/2018

Texte depuse :

A8-0435/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/03/2019 - 9.21
CRE 12/03/2019 - 9.21

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0155

Texte adoptate
PDF 123kWORD 50k
Marţi, 12 martie 2019 - Strasbourg Ediţie definitivă
Protecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European ***I
P8_TA(2019)0155A8-0435/2018
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 în ceea ce privește o procedură de verificare legată de încălcări ale normelor de protecție a datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0636),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 224 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0413/2018),

–  având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 decembrie 2018(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 25 ianuarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale și, de asemenea, avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0435/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 110, 22.3.2019, p. 72.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE, Euratom) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește o procedură de verificare cu privire la încălcări ale normelor privind protecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European
P8_TC1-COD(2018)0336

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE, Euratom) 2019/493.)

Ultima actualizare: 27 ianuarie 2020Notă juridică