Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2546(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0143/2019

Predkladané texty :

B8-0143/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0159

Prijaté texty
PDF 134kWORD 42k
Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: výnimka z požiadaviek na predobchodnú a poobchodnú transparentnosť v nariadení (EÚ) č. 600/2014 pre Bank of England
P8_TA-PROV(2019)0159B8-0143/2019

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 30. januára 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/1799, pokiaľ ide o výnimku z požiadaviek na predobchodnú a poobchodnú transparentnosť v nariadení (EÚ) č. 600/2014 pre Bank of England (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2019)00793),

–  so zreteľom na list Komisie z 30. januára 2019, ktorým žiada Európsky parlament, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov z 21. februára 2019,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012(1), a najmä na jeho článok 1 ods. 9 a článok 50 ods. 5,

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

A.  keďže pozmeňujúci delegovaný akt obsahuje dôležité zmeny s cieľom zabezpečiť, aby pre Bank of England aj po zmene štatútu Spojeného kráľovstva na štatút tretej krajiny naďalej platila existujúca výnimka v súlade s článkom 1 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 600/2014;

B.  keďže Európsky parlament uznáva význam rýchleho prijatia tohto aktu, aby sa zaistila pripravenosť Európskej únie v prípade, že Spojené kráľovstvo vystúpi z Únie bez dohody o vystúpení;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84.

Posledná úprava: 14. marca 2019Právne oznámenie