Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2547(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0144/2019

Předložené texty :

B8-0144/2019

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0160

Přijaté texty
PDF 132kWORD 42k
Středa, 13. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o seznam subjektů vyňatých z působnosti uvedeného nařízení
P8_TA-PROV(2019)0160B8-0144/2019

Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o seznam subjektů vyňatých z působnosti uvedeného nařízení (C(2019)00794 – 2019/2547(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2019)00794),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 30. ledna 2019, v němž žádá Parlament, aby prohlásil, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci,

–  s ohledem na dopis Hospodářského a měnového výboru předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 21. února 2019,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití, a zejména na čl. 2 odst. 4 a čl. 30 odst. 5 tohoto nařízení(1),

–  s ohledem na doporučení k rozhodnutí Hospodářského a měnového výboru,

–  s ohledem na čl. 105 odst. 6 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dotčený akt v přenesené pravomoci obsahuje důležité změny, které mají zajistit vyjmutí centrální banky Spojeného království a jeho veřejných orgánů, které jsou pověřeny správou státního dluhu nebo do ní zasahují, z oznamovací povinnosti podle článku 4 a z požadavků na transparentnost v případě opětovného použití podle článku 15 nařízení (EU) 2015/2365;

B.  vzhledem k tomu, že Parlament uznává, že tento akt je nezbytné přijmout rychle, aby byla Evropská unie připravena na eventuální odchod Spojeného království z Unie bez dohody o vystoupení;

1.  prohlašuje, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1.

Poslední aktualizace: 14. března 2019Právní upozornění