Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2547(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0144/2019

Teksty złożone :

B8-0144/2019

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0160

Teksty przyjęte
PDF 130kWORD 48k
Środa, 13 marca 2019 r. - Strasburg Wersja tymczasowa
Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w odniesieniu do wykazu podmiotów objętych wyłączeniem
P8_TA-PROV(2019)0160B8-0144/2019

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w odniesieniu do wykazu podmiotów objętych wyłączeniem (C(2019)00794 – 2019/2547(DEA))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C2019/00794),

–  uwzględniając pismo Komisji z dnia 30 stycznia 2019 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

–  uwzględniając pismo Komisji Gospodarczej i Monetarnej z dnia 21 lutego 2019 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania, w szczególności jego art. 2 ust. 4 i art. 30 ust. 5(1),

–  uwzględniając zalecenie Komisji Gospodarczej i Monetarnej dotyczące decyzji,

–  uwzględniając art. 105 ust. 6 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że akt delegowany zawiera ważne zmiany mające zagwarantować, że bank centralny i organy publiczne Zjednoczonego Królestwa odpowiedzialne za zarządzanie długiem publicznym lub uczestniczące w takim zarządzaniu zostaną zwolnione z obowiązku zgłaszania przewidzianego w art. 4 oraz z wymogów dotyczących przejrzystości ponownego wykorzystania przewidzianych w art. 15 rozporządzenia (UE) 2015/2365;

B.  mając na uwadze, że Parlament uznaje znaczenie, jakie szybkie przyjęcie tego aktu ma dla zapewnienia gotowości Unii Europejskiej na wypadek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez umowy o wystąpieniu;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 1.

Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2019Informacja prawna