Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2549(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0145/2019

Predkladané texty :

B8-0145/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0161

Prijaté texty
PDF 132kWORD 42k
Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: pozmeňujúce nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zoznam oslobodených subjektov
P8_TA-PROV(2019)0161B8-0145/2019

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 30. januára 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zoznam oslobodených subjektov (C(2019)00791 – 2019/2549(DEA))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2019)00791),

–  so zreteľom na list Komisie z 30. januára 2019, ktorým žiada Európsky parlament, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov z 21. februára 2019,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov(1), a najmä na jeho článok 1 ods. 6 a článok 82 ods. 6,

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

A.  keďže delegovaný akt obsahuje dôležité zmeny s cieľom zabezpečiť, aby centrálna banka a verejné orgány Spojeného kráľovstva poverené riadením verejného dlhu alebo zasahujúce do riadenia verejného dlhu boli oslobodené od požiadaviek týkajúcich sa zúčtovania a ohlasovania a od požiadavky uplatňovať techniky zmierňovania rizika na nezúčtované transakcie podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012;

B.  keďže Európsky parlament uznáva význam rýchleho prijatia tohto aktu, aby sa zaistila pripravenosť Európskej únie v prípade, že Spojené kráľovstvo vystúpi z Únie bez dohody o vystúpení;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s 1.

Posledná úprava: 14. marca 2019Právne oznámenie