Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 124kWORD 43k
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Неполучаване на мнозинство в комисия по предложение за правнообвързващ акт (тълкуване към член 171, параграф 1, първа алинея, буква б) от Правилника за дейността)
P8_TA-PROV(2019)0164

Решение на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно неполучаване на мнозинство в комисия по предложение за правнообвързващ акт (тълкуване към член 171, параграф 1, първа алинея, буква б) от Правилника за дейността) (2019/2011(REG))

Европейският парламент,

—  като взе предвид писмото от 7 март 2019 г. на председателя на Комисията по конституционни въпроси,

—  като взе предвид член 226 от своя Правилник за дейността,

1.  Реши да добави следното тълкуване към член 171, параграф 1, първа алинея, буква б) на Правилника за дейността:"„Ако предложението за правнообвързващ акт, с евентуалните изменения, не успее да получи мнозинството от подадените гласове, комисията предлага на Парламента да отхвърли акта.“"

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията за сведение.

Последно осъвременяване: 14 март 2019 г.Правна информация