Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0302M(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0058/2019

Předložené texty :

A8-0058/2019

Rozpravy :

PV 12/03/2019 - 21
CRE 12/03/2019 - 21

Hlasování :

PV 13/03/2019 - 11.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0170

Přijaté texty
PDF 218kWORD 65k
Středa, 13. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem (usnesení)
P8_TA-PROV(2019)0170A8-0058/2019

Nelegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé jménem Unie (15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302M(NLE))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (15093/2016),

–  s ohledem na Dohodu o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé(1), kterou dne 18. února 2017 podepsala místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová,

–  s ohledem na žádost o souhlas Parlamentu, kterou dne 6. února 2018 předložila Rada v souladu s článkem 37 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a články 207, 209 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) a čl. 218 odst. 8 druhým pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) (C8-0107/2018),

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 13. března 2019 o návrhu rozhodnutí Rady(2),

–  s ohledem na prozatímní provádění částí dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje (CAPD) v rámci výlučné pravomoci EU od 1. prosince 2017,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. června 2013 o vyjednávání dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem(3),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení týkající se Afghánistánu, zejména na usnesení ze dne 16. prosince 2010 o nové strategii pro Afghánistán(4), ze dne 15. prosince 2011 o rozpočtové kontrole finanční pomoci EU pro Afghánistán(5), ze dne 12. března 2014 o regionální úloze Pákistánu a jeho politických vztazích s EU(6), ze dne 8. října 2015 o trestu smrti(7), ze dne 26. listopadu 2015 o Afghánistánu, zejména o vraždách v provincii Zábul(8), ze dne 28. dubna 2016 o útocích na nemocnice a školy jako porušování mezinárodního humanitárního práva(9), ze dne 5. dubna 2017 o pohybech uprchlíků a migrantů: úkoly vnější činnosti EU(10), ze dne 13. září 2017 o politických vztazích EU s Indií(11), ze dne 14. prosince 2017 o situaci v Afghánistánu(12),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 19. listopadu 2018 a 16. října 2017 o Afghánistánu,

–  s ohledem na společné sdělení místopředsedkyně, vysoké představitelky a Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 24. července 2017 nazvané „Prvky strategie EU v Afghánistánu“ (JOIN(2017)0031),

–  s ohledem na víceletý orientační program pro Afghánistán na období 2014–2020 v rámci nástroje Unie pro rozvojovou spolupráci,

–  s ohledem na plán EU pro spolupráci s občanskou společností v Afghánistánu na léta 2018–2020,

—  s ohledem na ukončení policejní mise Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL Afghanistan) v roce 2016,

–  s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 10. září 2018 o situaci v Afghánistánu a jejích dopadech na mezinárodní mír a bezpečnost,

—  s ohledem na společný další postup EU a Afghánistánu v otázkách migrace ze dne 2. října 2016,

—  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2210 (2015) a 2344 (2017) a na mandát Podpůrné mise OSN v Afghánistánu (UNAMA),

–  s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva vnitřně vysídlených osob ze dne 12. dubna 2017 o jeho cestě do Afghánistánu,

–  s ohledem na žádost hlavní prokurátorky Mezinárodního trestního soudu Fatou Bensoudyové ze dne 3. listopadu 2017 o zahájení vyšetřování válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, které byly údajně spáchány v Afghánistánu od 1. května 2003,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte,

–  s ohledem na ženevskou ministerskou konferenci o Afghánistánu, která se konala ve dnech 27.–28. listopadu 2018,

—  s ohledem na výsledky bruselské mezinárodní konference o Afghánistánu konané dne 5. října 2016, které spolupředsedala Evropská unie, a na vzájemné závazky přijaté na mezinárodních konferencích o Afghánistánu konaných v Bonnu dne 5. prosince 2011, v Tokiu dne 8. července 2012 a v Londýně dne 4. prosince 2014,

–  ohledem na taškentskou konferenci o Afghánistánu konanou ve dnech 26.–27. března 2018,

—  s ohledem na proces Srdce Asie zahájený v Istanbulu dne 2. listopadu 2011,

—  s ohledem na Kábulské prohlášení ze dne 22. prosince 2002 o dobrých sousedských vztazích,

–  s ohledem na mezinárodní bezpečnostní podpůrné síly (ISAF) vedené NATO pod mandátem OSN (2003–2014) a závěry summitu NATO konaného v Bruselu ve dnech 24.–25. května 2017, pokud jde o pokračování mise Rozhodná podpora týkající se výcviku, poradenství a pomoci (2014 až dosud),

–  s ohledem na plán humanitární reakce v Afghánistánu na období 2018–2021,

–  s ohledem na dokument „Soběstačnost prostřednictvím rámce vzájemné odpovědnosti“, který byl dohodnut na bruselské konferenci o Afghánistánu konané ve dnech 4.–5. října 2016,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci, na stanovisko Výboru pro rozvoj a na postoj ve formě pozměňovacích návrhů Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0058/2019),

A.  vzhledem k tomu, že dne 10. listopadu 2011 přijala Rada rozhodnutí opravňující Komisi sjednat dohodu CAPD mezi Evropskou unií a Islámskou republikou Afghánistán(13); vzhledem k tomu, že tato dohoda byla prozatímně částečně uplatňována od 1. prosince 2017, dříve než s ní vyslovil souhlas Evropský parlament;

B.  vzhledem k tomu, že dne 13. ledna 2016 předaly místopředsedkyně, vysoká představitelka a Komise Radě společný návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody CAPD jakožto dohody mezi Evropskou unií a Afghánistánem („pouze EU“);

C.  vzhledem k tomu, že ačkoli členské státy souhlasily s podstatou dohody, vyjádřily se ve prospěch „smíšené“ dohody s prozatímním uplatňováním, a požádaly proto Komisi a místopředsedkyni, vysokou představitelku, aby odpovídajícím způsobem upravily návrhy s cílem zohlednit smíšené a prozatímní uplatňování;

D.  vzhledem k tomu, že dohoda CAPD byla podepsána dne 18. února 2017;

E.  vzhledem k tomu, že tato dohoda bude tvořit základ pro vztahy mezi EU a Afghánistánem na příštích deset let a mohla by být automaticky prodloužena vždy o pět let;

F.  vzhledem k tomu, že Parlament byl v průběhu jednání částečně, ale ne plně informován; vzhledem k tomu, že Parlament obdržel směrnice Rady pro jednání určené Evropské službě pro vnější činnost (ESVČ) teprve dne 16. března 2018 namísto listopadu 2011, kdy byl Parlament informován o rozhodnutí zahájit jednání;

G.  vzhledem k tomu, že tento právní rámec vychází ze současné strategie EU pro Afghánistán a z rozsáhlé pomoci EU v oblasti financování vnější činnosti;

H.  vzhledem k tomu, že dohoda CAPD představuje první smluvní vztah mezi EU a Afghánistánem a je dokladem toho, že EU je odhodlána podporovat budoucí rozvoj Afghánistánu během tzv. desetiletí transformace (2014–2024), přičemž posiluje historické, politické a hospodářské vazby mezi oběma stranami;

I.  vzhledem k tomu, že uvedená dohoda odráží zásady a podmínky, na nichž bude založeno budoucí partnerství mezi EU a Afghánistánem (hlava I a II), včetně základních ustanovení o lidských právech a nešíření zbraní hromadného ničení; vzhledem k tomu, že dohoda poskytuje možnost spolupráce v široké škále oblastí, včetně rozvoje (hlava III), obchodu a investic (hlava IV), spravedlnosti a právního státu (hlava V), včetně boje proti organizovanému zločinu, praní špinavých peněz a protidrogových opatření, spolupráce v oblasti migrace a případné budoucí dohody o zpětném přebírání osob, jakož i odvětvové spolupráce (hlava VI);

J.  vzhledem k tomu, že dohoda CAPD umožní EU a Afghánistánu společně řešit globální výzvy, jako je jaderná bezpečnost, nešíření jaderných zbraní a změna klimatu;

K.  vzhledem k tomu, že Afghánistán se nachází v bodě zlomu, což znamená, že pokud nebude vyvinuto další úsilí, hrozí, že veškeré snahy, pokrok a oběti doposud vynaložené do rozvoje této země přijdou vniveč;

L.  vzhledem k tomu, že nástup teroristické hrozby zosobněné skupinou, která je napojená na organizaci Dá'iš a je známá pod názvem Islámského státu v provincii Chorásán (IS-KP), významně přispěl k dalšímu zhoršování bezpečnostní situace; vzhledem k tomu, že v květnu 2018 afghánská vláda ovládala 56 % okresů, 56 % území a 65 % obyvatelstva Afghánistánu, přičemž kontrola nad 32 % okresů byla sporná a 12 % z nich se nachází pod kontrolou povstalců(14)(15);

M.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je spolu se svými členskými státy od roku 2002 největším poskytovatelem mezinárodní podpory, jež dosáhla částky 3,66 miliard EUR v podobě humanitární a rozvojové pomoci; vzhledem k tomu, že podle víceletého orientačního programu pro Afghánistán na období 2014–2020 bude na tentýž časový úsek vyhrazen nový rozvojový fond s prostředky ve výši 1,4 miliard EUR; vzhledem k tomu, že HDP Afghánistánu činí v současné době 20 miliard USD a že míra jeho růstu se od roku 2014 snížila; vzhledem k tomu, že afghánské hospodářství stále čelí řadě výzev, jako je korupce, nedostatečný výběr daní a poplatků, špatná infrastruktura a omezené vytváření pracovních míst;

N.  vzhledem k tomu, že mnoho členských států EU, partnerů NATO a spojeneckých zemí přispělo od roku 2001 ke stabilizaci a rozvoji Afghánistánu za pomoci vojenských a civilních zdrojů a že přitom utrpěly těžké ztráty a přinesly velké oběti; vzhledem k tomu, že stabilní a nezávislý Afghánistán, který se postará sám o sebe a nebude poskytovat bezpečné útočiště teroristickým skupinám, je stále zásadním bezpečnostním zájmem NATO, EU a jejích členských států; vzhledem k tomu, že členské státy EU stále mají v Afghánistánu více než 3000 příslušníků armády, kteří se účastní mise NATO Rozhodná podpora,

O.  vzhledem k tomu, že je registrováno 2,5 milionu afghánských uprchlíků a že 2 až 3 miliony nehlášených Afghánců se nachází v Íránu a v Pákistánu; vzhledem k tomu, že v Afghánistánu došlo k vnitřnímu vysídlení více než 2 milionů osob, z nichž více než 300 000 bylo vysídleno v roce 2018; vzhledem k tomu, že mnoho z těchto lidí trpí nedostatkem potravy, nemá vhodné ubytování ani dostatečný přístup k hygienickým a zdravotnickým zařízením a není ani dostatečně chráněno, a také vzhledem k tomu, že mnoho z těchto jednotlivců jsou děti označené jako zvlášť ohrožené rizikem dětské práce, pohlavního zneužívání nebo potenciálního náboru do zločineckých skupin; vzhledem k tomu, že od začátku roku 2018 se do Afghánistánu vrátilo nebo do něj bylo z Íránu deportováno více než 450 000 afghánských občanů; vzhledem k tomu, že vláda Pákistánu oznámila, že 1,7 milionu afghánských uprchlíků registrovaných v zemi se bude muset nuceně vrátit do Afghánistánu;

P.  vzhledem k tomu, že podle OSN korupce v Afghánistánu podkopává legitimitu státu a představuje vážnou hrozbu pro řádnou správu věcí veřejných a udržitelný rozvoj tím, že brání „vzniku reálné ekonomiky“;

Q.  vzhledem k tomu, že Afghánistán je země s nízkými příjmy, že tato země prochází obdobím po konfliktu a že se nachází ve vnitrozemí, což klade před mezinárodní společenství a jeho instituce zvláštní výzvy;

R.  vzhledem k tomu, že podle globálního adaptačního indexu je Afghánistán jednou z nejzranitelnějších zemí světa vůči změně klimatu;

S.  vzhledem k tomu, že přicházejí nové hrozby a mezinárodní krize, což způsobuje, že veřejnost ztrácí zájem a obavy o situaci v Afghánistánu i ochotu poskytovat mu podporu;

T.  vzhledem k tomu, že 87 % afghánských žen trpí genderově podmíněným násilím; vzhledem k tomu, že Afghánistán se v indexu genderové nerovnosti OSN za rok 2017 řadí na 153. místo ze 160 zemí;

U.  vzhledem k tomu, že v roce 2017 dosáhla produkce opia v Afghánistánu rekordní výše, a to při nárůstu o 63 % oproti roku 2016; vzhledem k tomu, že nedovolené obchodování s opiáty dále prohlubuje nestabilitu, podněcuje povstaleckou činnost a poskytuje financování teroristickým skupinám v Afghánistánu;

V.  vzhledem k tomu, že afghánský rozpočet pro rok 2018 poprvé vyhověl mezinárodním standardům pro plánování a účetnictví;

W.  vzhledem k tomu, že policejní mise EU v Afghánistánu skončila v roce 2016 po devíti letech pokroku;

Politicko-strategické aspekty

1.  zůstává odhodlán podporovat afghánskou vládu v jejím úsilí o vybudování bezpečné a stabilní budoucnosti pro obyvatele Afghánistánu pomocí klíčových reforem s cílem zlepšit stav veřejné správy a právního státu, bojovat proti terorismu a extremismu, dosáhnout udržitelného mírového uspořádání a rozvoje, vybudovat legitimní demokratické instituce, posílit odolnost vůči vnitrostátním a regionálním bezpečnostním výzvám, zajistit dodržování lidských práv, včetně práv žen, dětí a práv etnických a náboženských menšin, bojovat proti korupci a drogám, posílit fiskální udržitelnost a podpořit inkluzivní a udržitelný hospodářský růst spolu s rozvojem společnosti a venkova, což povede k lepší budoucnosti pro mladé lidi, kteří tvoří dvě třetiny obyvatelstva; zdůrazňuje, že mírové řešení konfliktu v Afghánistánu je nezbytné a veškeré úsilí by mělo směřovat k tomuto nejnaléhavějšímu cíli;

2.  zdůrazňuje, že dlouhodobý rozvoj Afghánistánu bude záviset na odpovědnosti, na řádné správě věcí veřejných, udržitelném zajištění bezpečnosti obyvatel, včetně vymýcení chudoby a vytváření pracovních příležitostí, přístupu k sociálním a zdravotním službám, vzdělávání a ochrany základních svobod a lidských práv, mimo jiné i práv žen a menšin; zdůrazňuje, že je zapotřebí postupovat způsobem, jímž se zajistí inkluzivní hospodářský růst a příznivé podmínky pro udržitelné zahraniční investice ve prospěch obyvatel Afghánistánu, a to s plným respektováním sociálních, environmentálních a pracovních norem;

3.  je znepokojen křehkostí a nestabilitou ústřední vlády a její nedostatečnou kontrolou nad velkou částí země, což zhoršuje dopad konfliktu na civilní obyvatelstvo; vyzývá EU a mezinárodní společenství, aby usnadnily zprostředkování například v případech nevyřešených povolebních otázek;

4.  vyzývá EU, aby napomohla úsilí namířenému proti dlouhodobému trendu napětí mezi etniky, jež přispívá k rozpadu ústřední moci, a aby podporovala bohaté multietnické složení afghánské společnosti;

5.  zdůrazňuje svou dlouhodobou podporu důvěryhodným, svobodným, spravedlivým a transparentním volbám, které jsou v souladu s mezinárodními normami, a vyjadřuje podporu pozorování voleb v zemi ze strany EU, včetně pozorování prezidentských voleb konaných v roce 2019; zdůrazňuje, že vzhledem k chronické rivalitě mezi politiky bude mít výsledek těchto voleb obrovský dopad na budoucí stabilitu afghánské vlády;

6.  zdůrazňuje rozsáhlý hospodářský potenciál země vzhledem k její zeměpisné poloze a lidským i přírodním zdrojům;

7.  zdůrazňuje významnou finanční a politickou podporu EU pro sociální a hospodářský rozvoj Afghánistánu, humanitární pomoc a regionální propojení; naléhavě žádá, aby bylo vyvíjeno další úsilí o společné plánování mezi EU a jejími členskými státy;

8.  v tomto ohledu zdůrazňuje potřebu posílit koordinaci strategií mezi EU a USA a také dialog o Afghánistánu a regionálních problémech;

9.  vítá společné sdělení přijaté na ministerské konferenci o Afghánistánu pořádané OSN v Ženevě ve dnech 27.–28. listopadu 2018 s ohledem na závazky přijaté na bruselské konferenci o Afghánistánu v roce 2016;

Úloha a odpovědnost regionálních aktérů

10.  připomíná, že Afghánistán je vnitrozemský stát nacházející se na křižovatce mezi Asií a Středním východem, a uznává, že podpora a pozitivní spolupráce ze strany sousedních zemí a regionálních mocností, zejména Číny, Íránu, Indie, Ruska a Pákistánu, jsou pro stabilizaci, rozvoj a hospodářskou životaschopnost Afghánistánu zásadní; vyjadřuje politování nad tím, že stabilní a úspěšný Afghánistán není vždy konečným cílem těchto regionálních aktérů, a zdůrazňuje zásadní úlohu, jakou tyto země hrají při stabilizaci a mírovém procesu; žádá sousední země, aby se v budoucnu vyvarovaly blokování afghánských přístavů, k čemuž v minulosti došlo;

11.  zdůrazňuje, že mobilita a nepřetržitá aktivita teroristických sítí působících v Afghánistánu a také v Pákistánu přispívají k nestabilní situaci v celém regionu;

12.  zdůrazňuje, že Afghánistán je často předmětem protichůdných cílů regionálních mocností; naléhavě tyto mocnosti vyzývá, aby plně podpořily mírové úsilí v Afghánistánu; podporuje fóra pro regionální spolupráci, je však znepokojen tím, že některé země sousedící s Afghánistánem jsou zároveň zprostředkovaně zapojeny do konfliktu v zemi, což oslabuje mírové snahy; vyzývá tyto sousední země, aby nezapojovaly do soupeření v Afghánistánu další zástupné strany, a naléhavě žádá sousední státy i regionální mocnosti, aby plně spolupracovaly za účelem dosažení trvalého a udržitelného míru v zemi;

13.  naléhavě vyzývá EU, aby vystupňovala své úsilí o dialog a spolupráci s regionálními partnery ohledně boje proti obchodu s drogami, praní peněz, financování terorismu a převaděčství osob;

14.  zdůrazňuje zásadní význam infrastruktury a regionálního rozvoje Afghánistánu pro zintenzivnění obchodu a propojení mezi zeměmi střední a jižní Asie coby stabilizačního prvku v regionu;

15.  vyzývá EU, aby zahrnula úvahy o spolupráci mezi EU a Afghánistánem do svých strategií pro střední a jižní Asii;

Bezpečnost a upevňování míru

16.  zůstává hluboce znepokojen neustále se zhoršující bezpečnostní situací v Afghánistánu a pokračujícími územními zisky ozbrojenců hnutí Tálibán a různých teroristických skupin, jako je IS-KP, což lze přisuzovat silné podpoře ze strany přítomných zahraničních bojovníků; důrazně odsuzuje útoky spáchané těmito skupinami na afghánském civilním obyvatelstvu, bezpečnostních silách, institucích a občanské společnosti; připomíná svůj bezvýhradný závazek bojovat proti všem formám terorismu a vzdává hold všem koaličním a afghánským silám a civilistům, kteří za demokratický, inkluzivní, prosperující, bezpečný a stabilní Afghánistán zaplatili cenu nejvyšší; konstatuje, že více než polovina protivládních útoků v roce 2018 byla připsána organizaci IS-KP, jejímž cílem je narušit a zmařit usmíření a mírový proces; se znepokojením konstatuje, že stávajícím džihádistickým organizacím IS-KP a Al-Káida a jejich různým odnožím se podařilo přizpůsobit a zakořenit, což představuje pro Afghánistán, region a Evropu velkou bezpečnostní výzvu;

17.  zdůrazňuje trvalou podporu EU ve prospěch inkluzivního mírového a smírného procesu vedeného Afghánci, za který sami odpovídají, včetně provádění mírových dohod dohodnutých s organizací Hezb-i-Islamí; je připraven přispět všemi vhodnými nástroji EU, jakmile bude zahájen smysluplný mírový proces; vyzývá Tálibán, aby odsoudil násilí, připojil se k mírovému procesu a uznal afghánskou ústavu; zdůrazňuje svou podporu rozsáhlé mírové nabídce pro Tálibán, kterou opakovaně vláda předložila; vyzývá občanskou společnost, aby se plně zapojila do těchto rozhovorů; uznává, že je zapotřebí vyřešit otázku dlouhodobé kombinované mezinárodní vojenské přítomnosti, aby tak afghánským bezpečnostním silám byla poskytnuta pomoc při stabilizaci země a zabránilo se tomu, aby se opět stala útočištěm pro teroristické skupiny a zdrojem regionální nestability; vyzývá všechny strany konfliktu k respektování mezinárodního humanitárního práva;

18.  vítá první období příměří od roku 2001, Íd al-fitr, které ukázalo, že u Afghánců je široce přítomna hluboká touha po míru; vyzývá Tálibán, aby vyslyšel výzvy afghánského prezidenta ke vstupu do nového období příměří;

19.  zdůrazňuje, že čtyři desetiletí válek a konfliktů počínaje sovětskou invazí do Afghánistánu v roce 1979 vedly k mnoha nevyřešeným problémům, kterým Afghánistán v dnešní době čelí; v tomto ohledu uznává úlohu mladých lidí a afghánské diaspory v procesu budování bezpečnější a lepší budoucnosti pro tuto zemi; vyzývá EU, aby podporovala přechodné soudnictví určené pro oběti násilí;

20.  bere na vědomí, že poté, co v prosinci 2016 byla ukončena mise EUPOL Afghanistan probíhající v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky, která poskytovala specializovaný výcvik a poradenství afghánské státní policii a ministerstvu vnitra, pokračuje spolupráce Unie s afghánskou policií prostřednictvím vnějších nástrojů EU, jako je nástroj přispívající ke stabilitě a míru (IcSP), jímž se také financují opatření k usmíření;

21.  bere na vědomí, že mise ISAF úspěšně vybudovala afghánské národní bezpečnostní síly od nuly až po zdatnou sílu o 352 000 vojáků a policistů s pěchotou, vojenskou policií, zpravodajskou službou, útvary pro odstraňování nástrah na cestách, jednotkami bojové podpory a lékařskými, leteckými a logistickými kapacitami, jejichž prostřednictvím se vede boj proti vlivu povstalců v zemi;

22.  konstatuje, že mise ISAF vytvořila bezpečné prostředí pro zkvalitnění veřejné správy a hospodářský rozvoj, což vedlo k největšímu procentuálnímu přírůstku v základních zdravotních a dalších ukazatelích rozvoje ze všech zemí; poznamenává, že úspěch mise ISAF vedl také ke vzniku živého mediálního prostředí a k tomu, že miliony Afghánců nyní uplatňují své právo volit;

23.  vybízí dále misi NATO Rozhodná podpora, aby pokračovala ve výcviku afghánské armády a v dohledu nad ní; vybízí členské státy, aby poskytly státní vládě a místním vládám Afghánistánu odbornou přípravu v oblasti civilního řešení krizí;

24.  vybízí NATO a EU, aby spolupracovaly na shromažďování informací o povstaleckých skupinách, které ohrožují Afghánistán, a společně koordinovaly strategická doporučení afghánským bezpečnostním silám;

25.  vyjadřuje hluboké politování nad tím, že Tálibán a další povstalecké skupiny využívají přítomnosti EU a mezinárodního společenství v Afghánistánu a jimi dosaženého rozvoje k propagandistickým účelům a šíření zdání, že zahraniční okupanti utlačují afghánskou zemi a její způsob života; vybízí EU a afghánskou vládu, aby proti takové propagandě bojovaly;

26.  zdůrazňuje, že boj proti terorismu a jeho financování je klíčem k vytvoření prostředí, které bude příznivé pro zajištění bezpečnosti v Afghánistánu; naléhavě vyzývá všechny relevantní partnery k vystupňování svého úsilí o rozbití všech sítí financujících terorismus, včetně skoncování se zneužíváním sítě Hawala a mezinárodního dárcovství k tomuto účelu, a to za účelem potírání radikalizace, extremismu a náborových nástrojů, na něž se nadále spoléhají afghánské teroristické organizace;

27.  naléhavě žádá afghánskou vládu k přijetí veškerých nezbytných opatření k zajištění toho, aby prevence šíření extremistických ideologií a boj proti němu patřily mezi její hlavní priority;

28.  podporuje afghánský program pro mír a opětovné začlenění, který začleňuje zpět do společnosti členy Tálibánu, kteří se vzdali a odsoudili násilí; oceňuje Spojené království, které již přispělo více než 9 miliony GBP;

29.  vyzývá vládu Afghánistánu, aby plně uplatňovala rezoluce Rady bezpečnosti OSN o ženách, míru a bezpečnosti a zajistila účast žen a jejich ochranu a práva ve všech fázích konfliktu, prevencí konfliktu počínaje a obnovou po jeho skončení konče;

30.  vybízí afghánskou vládu, aby navrhla účinná chemická, biologická, radiologická a jaderná (CBRN) protiopatření; naléhavě vyzývá EU, aby poskytla provozní, technickou a finanční podporu pro budování kapacit v oblasti CBRN;

31.  vybízí afghánskou vládu, aby v souladu s platnými mezinárodními normami posílila své vnitrostátní kontrolní systémy pro omezování rozsáhlého oběhu ručních palných a lehkých zbraní;

Budování státu

32.  zdůrazňuje, že je třeba, aby vláda Afghánistánu a mezinárodní společenství zesílily své úsilí skoncovat s korupcí v zemi a aby posílily reagující a inkluzivní instituce a zlepšily místní správu jako klíčové kroky k vybudování stabilního a legitimního státu schopného předcházet konfliktům a povstalectví; vyzývá afghánskou vládu, aby posílila vnitrostátní kapacitu pro vymáhání odcizeného majetku prostřednictvím programů, jako je iniciativa pro vymáhání odcizeného majetku, kterou vede skupina Světové banky a Úřad OSN pro drogy a kriminalitu;

33.  vyzývá vládu Afghánistánu, aby zvýšila začlenění na politické úrovni, posílila odpovědnost a aktivně bojovala proti korupci;

34.  zdůrazňuje, že je třeba překlenout propast mezi ústřední vládou a místními samosprávami Afghánistánu; uznává, že tento problém by mohl být potenciálně zmírněn, pokud afghánská vláda prosadí statut, který bude vyžadovat přítomnost regionálních vedoucích představitelů v oblastech, které zastupují;

35.  vyzývá EU k zajištění toho, aby finanční prostředky EU byly investovány do projektů, které pomáhají afghánskému obyvatelstvu, a aby obcím byla poskytnuta přiměřená podpora při poskytování základních služeb a při budování místní správy, aby byla zajištěna základní životní úroveň pro obyvatelstvo, dále aby se zajistila koordinace mezi ústředními orgány a místními obcemi s cílem určit priority, do kterých je třeba investovat, zvýšila se podpora občanské společnosti, zejména zastánců lidských práv, a to při upřednostnění financování projektů, které podporují subjekty, jež mají na mysli odpovědnost, lidská práva a demokratické zásady a které podporují místní mechanismy dialogu a řešení konfliktů;

36.  žádá EU, aby pokračovala ve svém plánu postupného stahování v návaznosti na ukončení mise EUPOL, což zahrnuje zajištění udržitelného přenosu činností na místní a mezinárodní partnery EUPOL; naléhavě vyzývá všechny strany, aby pokračovaly ve svém úsilí rozvíjet afghánskou státní policii do podoby profesionální síly pro zajištění bezpečnosti, posílit veškeré orgány prosazování práva a aby se zaměřily zejména na nezávislost soudního systému a policejní složky a na zlepšení stavu afghánských věznic i dodržování práv vězňů;

37.  vyjadřuje politování nad tím, že protidrogové kampaně v Afghánistánu selhávají a že nebylo vynaloženo dostatečné úsilí na to, aby se zaměřily na drogové laboratoře Tálibánu a mezinárodně organizované zločinecké sítě, které stojí v centru obchodu s drogami a poskytují finanční prostředky pro Tálibán i teroristické operace; podporuje a schvaluje novou strategii afghánské vlády týkající se boje proti drogám, kterou podporuje Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC); je znepokojen nárůstem pěstování opia v Afghánistánu(16) a vyzývá vládu Afghánistánu, aby zavedla cílené politiky, které by tento trend zvrátily; konstatuje, že je zásadní vytvořit hmatatelné a udržitelné alternativy k pěstování máku a zpřístupnit je producentům;

38.  zdůrazňuje, že hlavním zdrojem příjmu Tálibánu je nelegální těžba a výroba opia; konstatuje, že v současné době se odhaduje, že Tálibán získává z nezákonné těžby příjmy ve výši 200-300 milionů EUR ročně;

39.  požaduje doplnění příslušných kontrolních mechanismů a vyvažovacích prvků a větší transparentnost s cílem zajistit efektivitu veřejné správy, včetně finančního řízení a prevence jakéhokoli zneužívání zahraniční nebo rozvojové pomoci, v souladu s Pařížskou deklarací o účinnosti pomoci;

40.  vítá skutečnost, že EU v roce 2016 podepsala s Afghánistánem smlouvu o budování státu, v níž poskytuje 200 milionů EUR po dobu dvou let ve formě rozpočtové podpory s cílem posílit státní instituce a zvýšit prostředky na rozvojové priority, jako je napomáhání hospodářskému růstu, snížení chudoby a boj proti korupci; zdůrazňuje, že zdroje je nutné účinně využívat;

41.  konstatuje, že smlouva o budování státu vychází z celkového pozitivního posouzení pokroku, kterého Afghánistán dosáhl v klíčových reformních oblastech; uznává, že je důležité vymezit cíle, které smlouva o budování státu stanovila, i podmínky pro jejich financování; dále zdůrazňuje význam dohledu a systematického monitorování s cílem předcházet zneužívání; zdůrazňuje, že je také důležité, aby se afghánská vláda soustředila na rozvoj a stabilitu; vyzývá Komisi, aby Parlament pravidelně informovala o provádění smlouvy o budování státu, a zdůrazňuje, že její zjištění v tomto ohledu by měla být použita k přípravě pokračování operace týkající se rozpočtové podpory na období let 2018–2021;

Občanská společnost a lidská práva

42.  vítá skutečnost, že dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem klade důraz na dialog o otázkách lidských práv, zejména o právech žen, dětí a etnických a náboženských menšin, s cílem zajistit jim přístup ke zdrojům a podpořit plné uplatňování jejich základních práv, a to i prostřednictvím většího zaměstnávání žen v afghánských vládních strukturách a v bezpečnostních a soudních systémech; vyzývá Afghánistán, aby usiloval o vymýcení všech forem násilí a diskriminace vůči ženám a dívkám; zdůrazňuje, že je třeba vynaložit větší úsilí na provádění ustanovení dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje, která jsou uvedena v hlavách I a II;

43.  požaduje, aby si EU zachovala důrazný přístup při uplatňování lidských práv, a zdůrazňuje, že dodržování demokratických zásad, lidských práv, zejména práv žen a menšin a zásad právního státu jsou základními prvky dohody; trvá na tom, aby EU přijala konkrétní opatření, pokud afghánská vláda poruší podstatné prvky dohody;

44.  připomíná, že EU se zaměřuje především na zlepšení podmínek žen, dětí, osob se zdravotním postižením a osob žijících v chudobě a že tyto skupiny obzvláště potřebují pomoc, mimo jiné v oblastech zdraví a vzdělávání;

45.  vítá skutečnost, že přední místo bylo v dohodě vyhrazeno rovnosti žen a mužů a souvisejícím politikám a že je dohoda silně zaměřena na rozvoj občanské společnosti; vyzývá EU, aby pomocí svého úsilí v oblasti rozvoje dále podporovala rovnost žen a mužů a posílení postavení žen a zohlednila při tom, že měnící se společenské postoje k sociálně-ekonomické úloze žen vyžadují odpovídající opatření v oblasti zvyšování informovanosti, vzdělávání a reformy regulačního rámce;

46.  zdůrazňuje potřebu ochrany etnických a náboženských menšin, které jsou ohroženy nebo napadeny; konstatuje, že etnická skupina šíitských Hazárů čelí častějším útokům než jiné skupiny, a proto si zaslouží zvláštní pozornost;

47.  vyzývá k posílení a podpoře národních a regionálních institucí souvisejících s lidskými právy v Afghánistánu, organizací občanské společnosti a akademické obce; naléhavě žádá mezinárodní partnery, aby podpořili užší spolupráci s příslušnými afghánskými partnery a zapojení do jejich činnosti;

48.  podporuje úsilí Mezinárodního trestního soudu o zajištění odpovědnosti za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, které byly údajně spáchány od května 2003;

49.  je znepokojen rostoucím počtem násilných a úmyslných útoků na zdravotnická zařízení, zdravotnické pracovníky a civilní infrastrukturu; naléhavě vyzývá všechny zúčastněné strany, aby dodržovaly své závazky vyplývající z lidskoprávních ustanovení mezinárodního práva a mezinárodního humanitárního práva, aby zabránily útokům na civilisty a civilní infrastrukturu;

50.  žádá afghánskou vládu, aby okamžitě zavedla moratorium na používání trestu smrti, které by bylo prvním krokem na cestě k jeho úplnému zrušení;

Rozvoj a obchod

51.  uznává, že konečným cílem pomoci EU Afghánistánu je napomoci vládě a hospodářství této země vymýtit chudobu a stát se nezávislým a rostoucím státem pomocí vnitřního rozvoje a pomocí regionální spolupráce prostřednictvím vnějšího obchodu a udržitelných veřejných investic, s cílem snížit nadměrnou závislost na zahraniční pomoci, tj. přispět k sociálnímu, hospodářskému a environmentálnímu rozvoji Afghánistánu;

52.  konstatuje, že Afghánistán je jedním z největších příjemců rozvojové pomoci na světě a že v letech 2002 až 2016 vyčlenily orgány EU na pomoc Afghánistánu 3,6 miliardy EUR; s politováním bere na vědomí, že podíl Afghánců žijících v chudobě vzrostl z 38 % (v roce 2012) na 55 % (v roce 2017), a zdůrazňuje, že země od roku 2014 zaznamenává pomalý růst se snižováním stavu mezinárodních bezpečnostních sil, které doprovází omezování mezinárodních grantů a zhoršování bezpečnostní situace;

53.  zdůrazňuje potřebu řešit vysokou míru nezaměstnanosti a bojovat proti chudobě s cílem usilovat o dosažení míru a stability v zemi;

54.  zdůrazňuje, že je zapotřebí více pracovních příležitostí mimo zemědělství a práci pro vládu, aby se zabránilo náboru mladých mužů do Tálibánu a dalších povstaleckých sítí;

55.  vítá afghánský národní mírový a rozvojový rámec z roku 2016 a dokument „Dosahování soběstačnosti prostřednictvím rámce vzájemné odpovědnosti (SMAF)“ přijatý afghánskou vládou; vyzývá EU a její členské státy, aby prostřednictvím dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje pokračovaly v podoře rozvojových priorit stanovených Afghánistánem v souladu se zásadami účinnosti rozvoje;

56.  vyzývá vysokou představitelku pro zahraniční a bezpečnostní politiku a Komisi, aby pravidelně vyhodnocovaly veškerá opatření EU v Afghánistánu, a to pomocí explicitních kvalitativních a kvantitativních ukazatelů, zejména pokud jde o rozvojovou pomoc, řádnou správu věcí veřejných, včetně soudnictví, dodržování lidských práv a zabezpečení; v této souvislosti také vyzývá k vyhodnocení relativního dopadu opatření EU na celkovou situaci v zemi a na úroveň koordinace a spolupráce mezi subjekty EU a jinými mezinárodními misemi a opatřeními a ke zveřejnění závěrů a doporučení, která mají být zveřejněna a předložena Evropskému parlamentu;

57.  vyjadřuje politování nad skutečností, že i přes rozsáhlý objem zahraniční pomoci zůstává její dopad omezený; vyzývá Evropský účetní dvůr, aby vypracoval zvláštní zprávu o účinnosti pomoci EU pro Afghánistán za poslední desetiletí;

58.  vybízí EU a další mezinárodní agentury podílející se na rozvoji Afghánistánu, aby spolupracovaly s afghánskými sdělovacími prostředky, aby zajistily strategickou komunikaci o rozvojovém úsilí a jeho zdrojích, cílech a dopadech na afghánské občany;

59.  připomíná, že v Afghánistánu je v současné době nedostatek civilních odborníků; vybízí EU a její členské státy, aby zaměstnaly a řádně vyškolily civilní odborníky v klíčových oblastech, jež jsou zásadní pro hospodářský rozvoj a boj proti drogám, kteří by pomohli afghánským úředníkům a místnímu obyvatelstvu a poskytli jim odbornou přípravu;

60.  zdůrazňuje nutnost podporovat systém vzdělávání v Afghánistánu ve prospěch zvýšení počtu dětí účastnících se školní docházky na všech úrovních;

61.  vítá skutečnost, že počet zápisů do škol se od roku 2001 desetkrát zvýšil, přičemž dívky tvoří 39 % žáků;

62.  naléhavě žádá, aby byla věnována zvláštní pozornost generaci mladých lidí, a vyzývá k plnému využívání programů jako je Erasmus+ a Horizont 2020 s cílem vytvořit vazby mezi vzdělávacími institucemi, akademickou obcí, odvětvími výzkumu a malými a středními podniky;

63.  podporuje činnosti EU a členských států, které přispívají do svěřeneckého fondu pro obnovu Afghánistánu, který je společně spravován Světovou bankou a afghánským ministerstvem financí a jenž podporuje poskytování základních kritických služeb se zvláštním zaměřením na zdraví a vzdělávání;

64.  vítá přistoupení Afghánistánu ke Světové obchodní organizaci (WTO), k němuž došlo v roce 2016, a uznává přidanou hodnotu, kterou obchod a přímé zahraniční investice přinesou budoucnosti této země; uznává pozitivní úlohu, kterou by mohlo mít členství ve WTO pro začlenění Afghánistánu do světového hospodářství;

65.  konstatuje, že po přistoupení země k WTO v roce 2016, které prohloubilo vazby Afghánistánu na světové hospodářství, poskytla EU Afghánistánu bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU, avšak uznává, že jsou zapotřebí další konkrétní opatření, která by soukromému sektoru umožnila využívat výhod tohoto režimu, a zvýšila tak jeho vnitřní rozvoj;

66.  zdůrazňuje, že afghánské orgány by měly vyvinout udržitelný hospodářský model se zásadou přerozdělování; vyzývá EU, aby podpořila Afghánistán v jeho rozvoji v oblasti životního prostředí a transformaci energetiky, jelikož ustanovení o čisté a udržitelné energii jsou zásadní pro urychlení provádění cílů udržitelného rozvoje;

67.  zdůrazňuje, že je zapotřebí dalšího úsilí s cílem zvýšit schopnost vládních institucí formulovat a provádět obchodní strategie a politiky, zlepšit přeshraniční pohyb zboží a zvýšit kvalitu výrobků tak, aby splňovaly mezinárodní normy;

68.  vyzývá k posílení vztahů mezi podniky se sídlem v EU a afghánským soukromým sektorem; podporuje zavádění příznivých podmínek pro rozvoj malého a středního podnikání;

69.  podporuje a vítá, aby EU, jednotlivé členské státy nebo jakýkoli člen mezinárodního společenství zahájili rozvojový program s cílem pomoci drobným podnikatelům orientovat se v zákonných nákladech, právních předpisech a dalších překážkách výroby, které by jinak vedly k odrazování od vstupu podniků na trh či od růstu v rámci trhu;

70.  uznává, že zásoby nerostných surovin v Afghánistánu poskytují zemi ekonomické příležitosti k vytváření příjmů a pracovních míst; poznamenává, že Čína projevila zájem o tyto zásoby nerostných surovin, přičemž zvláštní důraz byl kladen na prvky vzácných zemin;

Migrace

71.  uznává, že migrace je pro Afghánistán stále výzvou, která představuje problém pro sousední země i členské státy EU; je znepokojen nebývalým počtem navracejících se migrantů, zejména z Pákistánu a Íránu, a v menším rozsahu z Evropy; uznává, že otázky týkající se vnitřně vysídlených osob a uprchlíků jsou důsledkem hrozby násilí povstaleckých skupin v Afghánistánu, jakož i ekonomických a environmentálních faktorů; zdůrazňuje, že úsilí EU a mezinárodního společenství by se mělo zaměřit na předcházení masové migraci u jejích základních příčin; vítá afghánskou národní strategii pro řízení navracení; je však znepokojen nedostatkem stálých integračních politik ze strany afghánských orgánů za účelem řízení dosud navrácených osob; je přesvědčen, že řádná reintegrace navrácených osob, zejména dětí, které musí mít zaručený přístup k základnímu a střednímu vzdělání, je zásadní pro zajištění stability v zemi, a rovněž to, aby lidé, kteří se vrátili, nebyli v průběhu řízení o navrácení vystaveni násilí či nátlaku;

72.  zdůrazňuje, že podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí potřebuje v Afghánistánu humanitární pomoc 5,5 milionu osob, včetně vnitřně vysídlených osob z důvodu konfliktu nebo sucha, a zdůrazňuje, že sucho vedlo k nucenému vysídlení více než 250 000 osob v severních a západních oblastech země; konstatuje, že plán humanitární reakce je financován jen z 33,5 %, a naléhavě proto vyzývá EU a její členské státy, aby zesílily veškeré své úsilí o řešení hlavních humanitárních výzev a potřeb lidí a věnovaly zvláštní pozornost zranitelným osobám, včetně osob nacházejících se v obtížně přístupných oblastech;

73.  vyjadřuje politování nad tím, že navzdory čl. 28 odst. 4 dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje, který uvádí, že by smluvní strany měly uzavřít dohodu o zpětném přebírání osob, nebylo stále dosaženo žádné oficiální dohody a bylo dohodnuto pouze neoficiální ujednání nazvané „Společný další postup v otázkách migrace“; považuje za důležité, aby veškeré dohody o zpětném přebírání osob byly formalizovány za účelem zajištění demokratické odpovědnosti; vyjadřuje politování nad nedostatkem parlamentního dohledu a demokratické kontroly při uzavírání ujednání o společném dalším postupu v otázkách migrace a zdůrazňuje, že je důležité vést trvalý dialog s příslušnými aktéry s cílem nalézt udržitelné řešení týkající se regionálního rozměru otázky afghánských uprchlíků;

74.  vyjadřuje politování nad migrační vlnou z Afghánistánu směrem na západ, zejména v případě vzdělaného obyvatelstva a mladých lidí, v důsledku nedostatečných vyhlídek v zemi; vyzdvihuje pomoc EU pro zlepšení životů afghánských emigrantů v Pákistánu a Íránu; vyzývá zmíněné země, aby tyto osoby nevyhošťovaly, což by mohlo mít hluboký negativní dopad na afghánskou stabilitu a hospodářství; žádá, aby návrat uprchlíků do jejich domovů byl organizován bezpečně, řádně a na dobrovolném základě;

75.  vyslovuje pochvalu Komisi za vytvoření velkého projektu v roce 2016 za účelem lepšího opětovného začlenění migrantů vracejících se do Afghánistánu, Bangladéše a Pákistánu, přičemž v letech 2016 až 2020 bylo vyčleněno 72 milionů EUR specificky pro Afghánistán;

76.  zdůrazňuje, že rozvojová pomoc EU určená Afghánistánu by neměla být nahlížena jen z hlediska migrace a cílů v oblasti správy hranic, a domnívá se, že rozvojová pomoc by měla účinně řešit základní příčiny migrace;

Odvětvová spolupráce

77.  naléhavě žádá Komisi, aby pro každý sektor předložila ucelené strategie s cílem zajistit rozsáhlý rozvoj ve všech oblastech spolupráce s Afghánistánem;

78.  požaduje, aby bylo vyvinuto úsilí s cílem využít zkušenosti EU v oblasti účinného budování kapacit a reformy veřejné správy a veřejné služby; zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zlepšit správu v oblasti zdanění; vyzývá k podpoře organizací občanské společnosti při plném respektování jejich odlišného etnického, náboženského, sociálního či politického původu;

79.  zdůrazňuje skutečnost, že zemědělství představuje 50 % příjmů pro obyvatelstvo Afghánistánu a čtvrtinu jeho HDP; konstatuje, že EU se zavázala vynaložit v letech 2014 až 2020 prostředky ve výši 1,4 miliardy EUR na rozvojové projekty ve venkovských oblastech; dále konstatuje, že tyto projekty mají zásadní význam pro to, aby zemědělci nepřešli do šedé ekonomiky;

80.  konstatuje, že 80 % afghánského obyvatelstva se věnuje samozásobitelskému zemědělství v prostředí pro zemědělství nevhodném, se špatnými metodami zavlažování; podporuje posílení úsilí o zajištění potravinového zabezpečení;

81.  se znepokojením bere na vědomí stávající sucho v Afghánistánu, které je nejhorší v posledních desetiletích a které ohrožuje lidi, hospodářská zvířata a zemědělství; dále je znepokojen častými přírodními katastrofami, jako jsou bleskové povodně, zemětřesení, sesuvy půdy a drsné zimy;

82.  se znepokojením konstatuje, že škody na zemědělských produktech, jako je pšenice, mohou vést k vysídlení, chudobě, hladovění a v některých případech přesunu na černý trh a že tři miliony lidí jsou mimořádně ohroženy z hlediska potravinového zabezpečení a ztráty živobytí;

83.  uznává, že přesun větší části hodnotového řetězce zpracování potravin zpět do Afghánistánu by mohl zvýšit příjmy pro rodiny, zlepšit potravinové zabezpečení, snížit náklady na potraviny a poskytnout více pracovních příležitostí;

84.  vyzývá EU, aby pokračovala ve svém úsilí zlepšit zdravotní péči v Afghánistánu, a zdůrazňuje význam očkování pro všechny obyvatele, zejména však pro ty, kteří jsou obzvláště zranitelní vůči nemocem, například děti;

85.  vítá skutečnost, že primární přístup ke zdravotní péči vzrostl z 9 % na více než 57 % a že se očekávaná délka dožití zvýšila ze 44 na 60 let a že tato zlepšení byla umožněna příspěvky od EU, jednotlivých členských států a mezinárodního společenství; vzhledem k těmto úspěchům uznává, že je třeba učinit ještě více pro to, aby se nadále zvyšovala očekávaná délka života a snížila míra úmrtnosti rodiček i novorozenců;

86.  důrazně odsuzuje korupční praktiky v afghánském systému zdravotní péče, jako je dovoz nelegálních léčivých přípravků, a naléhavě žádá EU, aby i nadále vyvíjela tlak na afghánskou vládu, aby podnikla další kroky k předcházení takovýmto korupčním praktikám;

87.  znovu připomíná potřebu vyškolených zdravotnických pracovníků v Afghánistánu a vybízí EU a její členské státy, aby i nadále přiváděly odborníky z oblasti zdravotní péče za účelem odborné přípravy místních lékařů a studentů medicíny;

88.  konstatuje, že obchodování s lidmi a převaděčství migrantů poškozují všechny zúčastněné strany, zejména afghánskou společnost; vyzývá k rychlému provedení stávajících dohod, včetně výměny informací, s cílem odstranit nadnárodní zločinecké sítě, které těží z nestability a slabých institucí;

Provedení dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje

89.  vítá dohodu o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje jako první smluvní vztah mezi EU a Afghánistánem;

90.  poukazuje na to, že dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje je základem pro rozvoj vztahů v různých oblastech, jako je právní stát, zdravotnictví, rozvoj venkova, vzdělávání, věda a technika, jakož i opatření v boji proti korupci, praní peněz, financování terorismu, organizované trestné činnosti a drogám a opatření v oblasti migrace, jaderné bezpečnosti, nešíření zbraní hromadného ničení a změny klimatu;

91.  vítá zřízení orgánů společné spolupráce na výkonné úrovni s důrazem na pořádání pravidelných dialogů o politických otázkách zahrnujících lidská práva, zejména práva žen a dětí, která jsou nezbytným prvkem této dohody, a řešení problémů a vytváření příležitostí pro silnější partnerství;

92.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že v dohodě o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje chybí ustanovení o společné parlamentní kontrole jejího provádění; podporuje úlohu Evropského parlamentu, parlamentů členských států a parlamentu Afghánistánu při sledování provádění dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje;

93.  bere na vědomí, že od září roku 2017 nahrazuje EU zvláštního zástupce EU v Afghánistánu zvláštním vyslancem začleněným do struktury ESVČ;

94.  vyjadřuje politování nad tím, že Rada před přijetím tohoto kroku přistoupila k rozhodnutí o prozatímním uplatňování v oblastech, které jsou předmětem souhlasu Parlamentu, zejména pak kapitoly o spolupráci v oblasti obchodu a investic, která spadá do výlučné pravomoci EU, namísto aby požadovala ratifikaci v rané fázi procesu; domnívá se, že toto rozhodnutí je v rozporu se zásadou loajální spolupráce zakotvenou v čl. 4 odst. 3 SEU a oslabuje zákonná práva a povinnosti Parlamentu;

o
o   o

95.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu vyslanci EU pro Afghánistán, vládám a parlamentům členských států a Islámské republiky Afghánistán.

(1) Úř. věst. L 67, 14.3.2017, s. 3.
(2) Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0169.
(3) Úř. věst. C 65, 19.2.2016, s. 133.
(4) Úř. věst. C 169 E, 15.6.2012, s. 108.
(5) Úř. věst. C 168 E, 14.6.2013, s. 55.
(6) Úř. věst. C 378, 9.11.2017, s. 73.
(7) Úř. věst. C 349, 17.10.2017, s. 41.
(8) Úř. věst. C 366, 27.10.2017, s. 129.
(9) Úř. věst. C 66, 21.2.2018, s. 17.
(10) Úř. věst. C 298, 23.8.2018, s. 39.
(11) Úř. věst. C 337, 20.9.2018, s. 48.
(12) Úř. věst. C 369, 11.10.2018, s. 85.
(13) Rozhodnutí Rady ze dne 10. listopadu 2011 (16146/11 a 16147/11).
(14) Informační zpráva úřadu EASO o zemi původu, Bezpečnostní situace v Aghánistánu – aktualizováno, květen 2018), https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan-security_situation_2018.pdf
(15) Generální inspektor USA se zvláštním určením pro rekonstrukci Afghánistánu (SIGAR), čtvrtletní zpráva určená Kongresu USA, 30. října 2018, https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-10-30qr.pdf
(16) https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/May/last-years-record-opium-production-in-afghanistan-threatens-sustainable-development--latest-survey-reveals.html

Poslední aktualizace: 14. března 2019Právní upozornění