Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0316(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0081/2019

Teksty złożone :

A8-0081/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/03/2019 - 11.7

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0171

Teksty przyjęte
PDF 133kWORD 48k
Środa, 13 marca 2019 r. - Strasburg Wersja tymczasowa
Udział Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Liechtensteinu w eu-LISA***
P8_TA-PROV(2019)0171A8-0081/2019

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Ustaleń między Unią Europejską, z jednej strony, a Królestwem Norwegii, Republiką Islandii, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu, z drugiej strony, dotyczących udziału tych państw w Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (15832/2018 – C8-0035/2019 – 2018/0316(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (15832/2018),

–  uwzględniając projekt ustaleń między Unią Europejską a Królestwem Norwegii, Republiką Islandii, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu (12367/2018),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedłożony przez Radę na mocy art. 74, art. 77 ust. 2 lit. a) i b), art. 78 ust. 2 lit. e), art. 79 ust. 2 lit. c), art. 82 ust. 1 lit. d), art. 85 ust. 1, art. 87 ust. 2 lit. a) i art. 88 ust. 2 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0035/2018),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0081/2019),

1.  wyraża zgodę na zawarcie ustaleń;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Królestwa Norwegii, Republiki Islandii, Konfederacji Szwajcarskiej i Księstwa Liechtensteinu.

Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2019Informacja prawna