Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0316(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0081/2019

Texte depuse :

A8-0081/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/03/2019 - 11.7

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0171

Texte adoptate
PDF 122kWORD 48k
Miercuri, 13 martie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Participarea Regatului Norvegiei, a Republicii Islanda, a Confederației Elvețiene și a Principatului Liechtenstein la eu-LISA ***
P8_TA-PROV(2019)0171A8-0081/2019

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Regatul Norvegiei, Republica Islanda, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein, pe de altă parte, privind participarea acestor state în cadrul Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (15832/2018 – C8-0035/2019 – 2018/0316(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (15832/2018),

–  având în vedere proiectul de acord între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei, Republica Islanda, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein (12367/2018),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 74, articolul 77 alineatul (2) literele (a) și (b), articolul 78 alineatul (2) litera (e), articolul 79 alineatul (2) litera (c), articolul 82 alineatul (1) litera (d), articolul 85 alineatul (1), articolul 87 alineatul (2) litera (a), articolul 88 alineatul (2) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0035/2018),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0081/2019),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Regatului Norvegiei, Republicii Islanda, Confederației Elvețiene și Principatului Liechtenstein.

Ultima actualizare: 14 martie 2019Notă juridică