Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2018/0152(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0078/2019

Testi mressqa :

A8-0078/2019

Dibattiti :

PV 12/03/2019 - 25
CRE 12/03/2019 - 25

Votazzjonijiet :

PV 13/03/2019 - 11.10
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2019)0174

Testi adottati
PDF 514kWORD 151k
L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019 - Strasburgu Verżjoni proviżorja
Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża ***I
P8_TA-PROV(2019)0174A8-0078/2019

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Marzu 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 767/2008, ir-Regolament (KE) Nru 810/2009, ir-Regolament (UE) 2017/2226, ir-Regolament (UE)2016/399, ir-Regolament XX/2018 [ir-Regolament tal-Interoperabilità], u d-Deċiżjoni 2004/512/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/633/ĠAI (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2018)0302),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 16(2), l-Artikolu 77(2)(a), (b), (d) u (e), l-Artikolu 78(2)(d), (e) u (g), l-Artikolu 79(2)(c) u (d), l-Artikolu 87(2)(a) u l-Artikolu 88(2)(a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0185/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Baġits (A8-0078/2019),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal regolament
Titolu
Proposta għal
Proposta għal
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
li jemenda r-Regolament (KE) Nru 767/2008, ir-Regolament (KE) Nru 810/2009, ir-Regolament (UE) 2017/2226, ir-Regolament (UE) 2016/399, ir-Regolament XX/2018 [ir-Regolament tal-Interoperabilità], u d-Deċiżjoni 2004/512/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/633/ĠAI
li jirriforma s-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża billi jemenda r-Regolament (KE) Nru 767/2008, ir-Regolament (KE) Nru 810/2009, ir-Regolament (UE) 2017/2226, ir-Regolament (UE) 2016/399, ir-Regolament XX/2018 [ir-Regolament tal-Interoperabilità], u li jħassar id-Deċiżjoni 2004/512/KE u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/633/ĠAI
Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 1
(1)  Is-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) ġiet stabbilita b'Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/512/KE41 biex isservi bħala s-soluzzjoni teknoloġika għall-iskambju tad-data dwar il-viżi bejn l-Istati Membri. Ir-Regolament (KE) 767/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill42 stabbilixxa li l-iskop, il-funzjonalitajiet u r-responsabbiltajiet tal-VIS, kif ukoll il-kundizzjonijiet u l-proċeduri għall-iskambju ta' data dwar viżi għal soġġorni qosra bejn l-Istati Membri biex tiffaċilita l-eżami ta' applikazzjonijiet għal viża għal soġġorn qasir u deċiżjonijiet relatati. Ir-Regolament (KE) Nru 810/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill43 stabbilixxa r-regoli dwar ir-reġistrazzjoni ta' identifikaturi bijometriċi fil-VIS. Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/633/ĠAI44 stabbiliet il-kundizzjonijiet li taħthom l-awtoritajiet maħtura tal-Istati Membri u l-Europol jistgħu jiksbu aċċess biex jikkonsultaw il-VIS għall-finijiet tal-prevenzjoni, tal-kxif u tal-investigazzjoni ta' reati terroristiċi u reati kriminali serji oħra.
(1)  Is-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) ġiet stabbilita b'Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/512/KE41 biex isservi bħala s-soluzzjoni teknoloġika għall-iskambju tad-data dwar il-viżi bejn l-Istati Membri. Ir-Regolament (KE) 767/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill42 stabbilixxa li l-iskop, il-funzjonalitajiet u r-responsabbiltajiet tal-VIS, kif ukoll il-kundizzjonijiet u l-proċeduri għall-iskambju ta' data dwar viżi għal soġġorni qosra bejn l-Istati Membri biex tiffaċilita l-eżami ta' applikazzjonijiet għal viża għal soġġorn qasir u deċiżjonijiet relatati. Ir-Regolament (KE) Nru 810/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill43 jistabbilixxi r-regoli dwar ir-reġistrazzjoni ta' identifikaturi bijometriċi fil-VIS. Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/633/ĠAI44 stabbiliet il-kundizzjonijiet li taħthom l-awtoritajiet maħtura tal-Istati Membri u l-Europol jistgħu jiksbu aċċess biex jikkonsultaw il-VIS għall-finijiet tal-prevenzjoni, tal-kxif u tal-investigazzjoni ta' reati terroristiċi u reati kriminali serji oħra. Il-VIS bdiet topera fil-11 ta' Ottubru 201144a u tnediet gradwalment fil-konsulati tal-Istati Membri kollha madwar id-dinja bejn Ottubru 2011 u Frar 2016.
__________________
__________________
41 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/512/KE tat-8 ta' Ġunju 2004 li tistabbilixxi s-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) (ĠU L 213, 15.6.2004, p. 5).
41 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/512/KE tat-8 ta' Ġunju 2004 li tistabbilixxi s-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) (ĠU L 213, 15.6.2004, p. 5).
42 Ir-Regolament (KE) Nru 767/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 dwar is-Sistema tal-Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) u l-iskambju ta' data bejn l-Istati Membri dwar viżi għal perjodu qasir (ir-Regolament VIS) (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 60).
42 Ir-Regolament (KE) Nru 767/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 dwar is-Sistema tal-Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) u l-iskambju ta' data bejn l-Istati Membri dwar viżi għal perjodu qasir (ir-Regolament VIS) (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 60).
43 Ir-Regolament (KE) Nru 810/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar il-Viżi (Kodiċi dwar il-Viżi), (ĠU L 243, 15.9.2009, p. 1).
43 Ir-Regolament (KE) Nru 810/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar il-Viżi (Kodiċi dwar il-Viżi), (ĠU L 243, 15.9.2009, p. 1).
44 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/633/ĠAI tat-23 ta' Ġunju 2008 li tikkonċerna aċċess għall-konsultazzjoni tas-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) minn awtoritajiet maħtura ta' Stati Membri u mill-Europol għall-finijiet tal-prevenzjoni, tal-kxif u tal-investigazzjoni ta' reati terroristiċi u ta' reati kriminali serji oħra (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 129).
44 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/633/ĠAI tat-23 ta' Ġunju 2008 li tikkonċerna aċċess għall-konsultazzjoni tas-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) minn awtoritajiet maħtura ta' Stati Membri u mill-Europol għall-finijiet tal-prevenzjoni, tal-kxif u tal-investigazzjoni ta' reati terroristiċi u ta' reati kriminali serji oħra (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 129).
44a Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2011/636/UE tal-21 ta' Settembru 2011 deċiżjoni dwar id-data minn meta s-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) għandha tibda topera fl-ewwel reġjun (ĠU L 249, 27.9.2011, p. 18).
Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 3
(3)  Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' April 2016 intitolata "Sistemi ta' Informazzjoni Aktar b'Saħħithom u Aktar Intelliġenti għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u s-Sigurtà Interna"46 spjegat il-ħtieġa li l-UE ssaħħaħ u ttejjeb is-sistemi tal-IT, l-arkitettura tad-data u l-iskambju tal-informazzjoni tagħha fil-qasam tal-ġestjoni tal-fruntieri, l-infurzar tal-liġi u l-ġlieda kontra t-terroriżmu u enfasizzat il-ħtieġa li tittejjeb l-interoperabilità tas-sistemi tal-IT. Il-Komunikazzjoni identifikat ukoll ħtieġa li jiġu indirizzati l-lakuni ta' informazzjoni, inklużi dwar ċittadini ta' pajjiżi terzi li għandhom viżi għal soġġorn twil.
(3)  Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' April 2016 intitolata "Sistemi ta' Informazzjoni Aktar b'Saħħithom u Aktar Intelliġenti għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u s-Sigurtà Interna"46 spjegat il-ħtieġa li l-UE ssaħħaħ u ttejjeb is-sistemi tal-IT, l-arkitettura tad-data u l-iskambju tal-informazzjoni tagħha fil-qasam tal-ġestjoni tal-fruntieri, l-infurzar tal-liġi u l-ġlieda kontra t-terroriżmu u enfasizzat il-ħtieġa li tittejjeb l-interoperabilità tas-sistemi tal-IT. Il-Komunikazzjoni identifikat ukoll ħtieġa li jiġu indirizzati l-lakuni ta' informazzjoni, inklużi dwar ċittadini ta' pajjiżi terzi li għandhom viżi għal soġġorn twil minħabba li l-Artikolu 21 tal-Konvenzjoni li jimplimenta l-Ftehim ta' Schengen jagħti dritt għal moviment liberu fit-territorju tal-Istati li jagħmlu parti mill-Ftehim għal perjodu ta' mhux aktar minn 90 jum fi kwalunkwe 180 jum, billi jistabbilixxi r-rikonoxximent reċiproku tal-permessi ta' residenza u l-viżi għal soġġorn twil maħruġa minn dawn l-Istati. Il-Kummissjoni għalhekk wettqet żewġ studji: l-ewwel studju ta' fattibbiltà46a kkonkluda li l-iżvilupp ta' repożitorju jkun fattibbli teknikament u li l-użu mill-ġdid tal-istruttura tal-VIS tkun l-aħjar għażla teknika, filwaqt li t-tieni studju46b wettaq analiżi tal-ħtieġa u l-proporzjonalità u kkonkluda li jkun meħtieġ u proporzjonali li l-kamp ta' applikazzjoni tal-VIS jinkludi d-dokumenti msemmija hawn fuq.
__________________
__________________
46 COM(2016)205 final.
46 COM(2016)205 final.
46a "Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri (IBM) – Studju tal-Fattibbiltà biex jiġu inklużi f'repożitorju dokumenti għal Viżi għal Soġġorni Twal, Permessi ta' Residenza u Permessi tat-Traffiku Lokali tal-Fruntiera" (2017).
46b "Analiżi legali dwar il-ħtieġa u l-proporzjonalità li jiġi estiż il-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) biex tinkludi data dwar viżi għal soġġorn twil u dokumenti ta' residenza" (2018).
Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 4
(4)  Fl-10 ta' Ġunju 2016, il-Kunsill approva Pjan Direzzjonali għat-titjib tal-iskambju tal-informazzjoni u l-ġestjoni tal-informazzjoni47. Sabiex tiġi indirizzata l-lakuna eżistenti ta' informazzjoni fid-dokumenti maħruġa lil ċittadini ta' pajjiżi terzi, il-Kunsill stieden lill-Kummissjoni biex tivvaluta t-twaqqif ta' repożitorju ċentrali ta' permessi ta' residenza u viżi għal soġġorn twil maħruġa minn Stati Membri, biex tinħażen informazzjoni dwar dawn id-dokumenti, inkluż dwar dati ta' skadenza u dwar l-irtirar possibbli tagħhom. L-Artikolu 21 tal-Konvenzjoni li jimplimenta l-Ftehim ta' Schengen jagħti dritt għal moviment liberu fit-territorju tal-istati li jagħmlu parti mill-Ftehim għal perjodu ta' mhux aktar minn 90 jum fi kwalunkwe 180 jum, billi jistabbilixxi r-rikonoxximent reċiproku tal-permessi ta' residenza u l-viżi għal soġġorn twil maħruġa minn dawn l-Istati.
imħassar
__________________
47 Pjan Direzzjonali għat-titjib tal-iskambju tal-informazzjoni u l-ġestjoni tal-informazzjoni inklużi soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà fil-qasam tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni (9368/1/16 REV 1).
Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 5
(5)  Fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill tad-9 ta' Ġunju 2017 dwar it-triq 'il quddiem għat-titjib tal-iskambju ta' informazzjoni u biex tiġi żgurata l-interoperabilità ta' sistemi ta' informazzjoni tal-UE48, il-Kunsill jagħraf li miżuri ġodda jistgħu jkunu meħtieġa sabiex jimtlew il-lakuni ta' informazzjoni kurrenti għall-ġestjoni tal-fruntieri u l-infurzar tal-liġi b'relazzjoni mal-qsim tal-fruntieri minn detenturi ta' viżi għal soġġorni twal u permessi ta' residenza. Il-Kunsill stieden lill-Kummissjoni biex twettaq studju tal-fattibbiltà bħala kwistjoni ta' prijorità dwar it-twaqqif ta' repożitorju ċentrali tal-UE li jkun fih informazzjoni dwar viżi għal soġġorni twal u permessi ta' residenza. Fuq din il-bażi, il-Kummissjoni wettqet żewġ studji: l-ewwel studju ta' fattibbiltà49 kkonkluda li l-iżvilupp ta' repożitorju jkun fattibbli teknikament u li l-użu mill-ġdid tal-istruttura tal-VIS tkun l-aħjar għażla teknika, filwaqt li t-tieni studju50 wettaq analiżi tal-ħtieġa u l-proporzjonalità u kkonkluda li jkun meħtieġ u proporzjonali li l-kamp ta' applikazzjoni tal-VIS jinkludi d-dokumenti msemmija hawn fuq.
imħassar
__________________
48 Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar it-triq 'il quddiem għat-titjib tal-iskambju ta' informazzjoni u li tiġi żgurata l-interoperabilità ta' sistemi ta' informazzjoni tal-UE (10151/17);
49 "Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri (IBM) – Studju tal-Fattibbiltà biex jiġu inklużi f'repożitorju dokumenti għal Viżi għal Soġġorni Twal, Permessi ta' Residenza u Permessi tat-Traffiku Lokali tal-Fruntiera" (2017).
50 "Analiżi legali dwar il-ħtieġa u l-proporzjonalità li jiġi estiż il-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) biex tinkludi data dwar viżi għal soġġorn twil u dokumenti ta' residenza" (2018).
Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 8
(8)  Meta ġie adottat ir-Regolament (KE) Nru 810/2009, ġie rikonoxxut li l-kwistjoni tal-affidabbiltà suffiċjenti għal skopijiet ta' identifikazzjoni u verifika tal-marki tas-swaba' ta' tfal taħt it-12-il sena u, b'mod partikolari, kif il-marki tas-swaba' jevolvu mal-età, trid tiġi indirizzata fi stadju aktar tard, fuq il-bażi tar-riżultati ta' studju mwettaq taħt ir-responsabbiltà tal-Kummissjoni. Studju53 mwettaq fl-2013 miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka kkonkluda li l-għarfien tal-marki tas-swaba' ta' tfal ta' bejn 6 u 12-il sena jista' jinkiseb b'livell sodisfaċenti ta' preċiżjoni taħt ċerti kundizzjonijiet. It-tieni studju54 kkonferma dan ir-riżultat f'Diċembru 2017 u ta informazzjoni aktar dettaljata dwar l-effett tal-kobor fuq il-kwalità tal-marki tas-swaba'. Fuq din il-bażi, fl-2017 il-Kummissjoni wettqet studju addizzjonali fejn ġew studjati l-ħtieġa u l-proporzjonalità li titbaxxa l-età għat-teħid tal-marki tas-swaba' għat-tfal sa 6 snin fil-proċedura tal-viża. Dan l-istudju55 sab li jekk titbaxxa l-età għat-teħid tal-marki tas-swaba', din tikkontribwixxi biex jinkisbu aħjar l-objettivi tal-VIS, b'mod partikolari b'relazzjoni mal-iffaċilitar tal-ġlieda kontra l-frodi tal-identità, l-iffaċilitar tal-kontrolli fil-postijiet tal-qsim tal-fruntieri esterni, u tista' ġġib benefiċċji addizzjonali billi jissaħħu l-prevenzjoni u l-ġlieda kontra abbużi tad-drittijiet tat-tfal, b'mod partikolari billi jkun possibbli li tiġi identifikata jew ivverifikata l-identità ta' tfal li huma ċittadini ta' pajjiżi terzi li jinsabu f'territorju ta' Schengen f'sitwazzjoni fejn id-drittijiet tagħhom jistgħu jiġu miksura, jew ġew miksura (pereżempju tfal li huma vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, tfal neqsin jew minorenni mhux akkumpanjati li japplikaw għal ażil).
(8)  Meta ġie adottat ir-Regolament (KE) Nru 810/2009, ġie rikonoxxut li l-kwistjoni tal-affidabbiltà suffiċjenti għal skopijiet ta' identifikazzjoni u verifika tal-marki tas-swaba' ta' tfal taħt it-12-il sena u, b'mod partikolari, kif il-marki tas-swaba' jevolvu mal-età, trid tiġi indirizzata fi stadju aktar tard, fuq il-bażi tar-riżultati ta' studju mwettaq taħt ir-responsabbiltà tal-Kummissjoni. Studju53 mwettaq fl-2013 miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka kkonkluda li l-għarfien tal-marki tas-swaba' ta' tfal ta' bejn 6 u 12-il sena jista' jinkiseb b'livell sodisfaċenti ta' preċiżjoni taħt ċerti kundizzjonijiet. It-tieni studju54 kkonferma dan ir-riżultat f'Diċembru 2017 u ta informazzjoni aktar dettaljata dwar l-effett tal-età fuq il-kwalità tal-marki tas-swaba'. Fuq din il-bażi, fl-2017 il-Kummissjoni wettqet studju addizzjonali fejn ġew studjati l-ħtieġa u l-proporzjonalità li titbaxxa l-età għat-teħid tal-marki tas-swaba' għat-tfal sa 6 snin fil-proċedura tal-viża. Dan l-istudju55 sab li jekk titbaxxa l-età għat-teħid tal-marki tas-swaba', din tikkontribwixxi biex jinkisbu aħjar l-objettivi tal-VIS, b'mod partikolari b'relazzjoni mal-iffaċilitar tal-ġlieda kontra l-frodi tal-identità, l-iffaċilitar tal-kontrolli fil-postijiet tal-qsim tal-fruntieri esterni, u tista' ġġib benefiċċji addizzjonali billi jissaħħu l-prevenzjoni u l-ġlieda kontra abbużi tad-drittijiet tat-tfal, b'mod partikolari billi jkun possibbli li tiġi identifikata jew ivverifikata l-identità ta' tfal li huma ċittadini ta' pajjiżi terzi li jinsabu f'territorju ta' Schengen f'sitwazzjoni fejn id-drittijiet tagħhom jistgħu jiġu miksura, jew ġew miksura (pereżempju tfal li huma vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, tfal neqsin jew minorenni mhux akkumpanjati li japplikaw għal ażil). Fl-istess ħin, it-tfal huma grupp partikolarment vulnerabbli u l-ġbir mingħandhom ta' kategoriji speċjali ta' data, bħal marki tas-swaba', jenħtieġ li jkun soġġett għal salvagwardji aktar stretti u għal limitazzjoni tal-finijiet li għalihom din id-data tista' tintuża għal sitwazzjonijiet fejn ikun fl-aħjar interessi tat-tfal, inkluż billi jiġi limitat il-perjodu ta' żamma għall-ħażna tad-data. It-tieni studju identifika wkoll li l-marki tas-swaba' tal-persuni li għandhom ’il fuq minn 70 sena huma ta' kwalità baxxa u preċiżjoni medja. Jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jikkooperaw fl-iskambju tal-aħjar prattiki u jindirizzaw dawn in-nuqqasijiet.
__________________
__________________
53 Għarfien tal-Marki tas-Swaba' għat-Tfal (2013 - EUR 26193).
53 Għarfien tal-Marki tas-Swaba' għat-Tfal (2013 - EUR 26193).
54 "Għarfien awtomatiku tal-marki tas-swaba': mit-tfal għall-anzjani" (2018 – JRC).
54 "Għarfien awtomatiku tal-marki tas-swaba': mit-tfal għall-anzjani" (2018 – JRC).
55 "Il-fattibbiltà u l-implikazzjonijiet jekk titbaxxa l-età għat-teħid tal-marki tas-swaba' għat-tfal u li fis-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) tinħażen kopja skennjata tad-dokument tal-ivvjaġġar tal-applikant għal viża" (2018).
55 "Il-fattibbiltà u l-implikazzjonijiet jekk titbaxxa l-età għat-teħid tal-marki tas-swaba' għat-tfal u li fis-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) tinħażen kopja skennjata tad-dokument tal-ivvjaġġar tal-applikant għal viża" (2018).
Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 10
(10)  Id-data personali mogħtija mill-applikant għal viża għal soġġorn qasir għandha tiġi pproċessata bil-VIS biex tivvaluta jekk id-dħul tal-applikant fl-Unjoni jistax ikun ta' theddida għas-sigurtà pubblika jew għas-saħħa pubblika fl-Unjoni u tivvaluta wkoll ir-riskju ta' migrazzjoni irregolari tal-applikant. Fir-rigward ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li kisbu viża għal soġġorn twil jew permess ta' residenza, dawn il-verifiki għandhom jiġu limitati biex jikkontribwixxu għall-valutazzjoni tal-identità tad-detentur tad-dokument, l-awtentiċità u l-validità tal-viża għal soġġorn twil jew tal-permess ta' residenza kif ukoll jekk id-dħul taċ-ċittadin ta' pajjiż terz fl-Unjoni jistax ikun ta' theddida għas-sigurtà pubblika jew għas-saħħa pubblika fl-Unjoni. M'għandhomx jinterferixxu fi kwalunkwe deċiżjoni dwar viżi għal soġġorn twil jew permessi ta' residenza.
(10)  Id-data personali mogħtija mill-applikant għal viża għal soġġorn qasir jenħtieġ li tiġi pproċessata bil-VIS biex tivvaluta jekk id-dħul tal-applikant fl-Unjoni jistax ikun ta' theddida għas-sigurtà pubblika fl-Unjoni u tivvaluta wkoll ir-riskju ta' migrazzjoni irregolari tal-applikant. Fir-rigward ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li kisbu viża għal soġġorn twil jew permess ta' residenza, dawn il-verifiki jenħtieġ li jiġu limitati biex jikkontribwixxu għall-valutazzjoni tal-identità tad-detentur tad-dokument, l-awtentiċità u l-validità tal-viża għal soġġorn twil jew tal-permess ta' residenza kif ukoll jekk id-dħul taċ-ċittadin ta' pajjiż terz fl-Unjoni jistax ikun ta' theddida għas-sigurtà pubblika fl-Unjoni. Huma jenħtieġ li ma jinterferixxu fl-ebda deċiżjoni dwar viżi għal soġġorn twil jew permessi ta' residenza.
Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 11
(11)  Il-valutazzjoni ta' riskji bħal dawn ma tistax titwettaq mingħajr l-ipproċessar tad-data personali relatata mal-identità tal-persuna, id-dokument tal-ivvjaġġar, u, skont x'ikun il-każ, sponsor jew, jekk l-applikant huwa minorenni, l-identità tal-persuna responsabbli. Kull oġġett ta' data personali fl-applikazzjonijiet għandu jitqabbel mad-data li tinsab fir-rekord, fajl jew allert irreġistrati f'sistema ta' informazzjoni (is-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS), is-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS), id-data tal-Europol, il-bażi tad-data tal-Interpol dwar Dokumenti tal-Ivvjaġġar Misruqa u Mitlufa (SLTD), is-Sistema ta' Dħul/Ħruġ (EES), il-Eurodac, is-sistema ECRIS-TCN fir-rigward ta' kundanni relatati ma' reati terroristiċi jew forom oħra ta' reati kriminali serji u/jew il-bażi tad-data tal-Interpol dwar Dokumenti tal-Ivvjaġġar Assoċjati ma' Avviżi (Interpol TDAWN)) jew ma' listi ta' sorveljanza, jew ma' indikaturi speċifiċi tar-riskji. Il-kategoriji ta' data personali li għandhom jintużaw għat-tqabbil għadhom ikunu limitati għall-kategoriji tad-data preżenti fis-sistemi ta' informazzjoni, il-lista ta' sorveljanza jew l-indikaturi speċifiċi tar-riskju li jiġu kkonsultati.
(11)  Il-valutazzjoni ta' riskji bħal dawn ma tistax titwettaq mingħajr l-ipproċessar tad-data personali relatata mal-identità tal-persuna, id-dokument tal-ivvjaġġar, u, skont x'ikun il-każ, sponsor jew, jekk l-applikant huwa minorenni, l-identità tal-persuna responsabbli. Kull oġġett ta' data personali fl-applikazzjonijiet jenħtieġ li jitqabbel mad-data li tinsab fir-rekord, fajl jew allert irreġistrati f'sistema ta' informazzjoni (is-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS), is-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS), id-data tal-Europol, il-bażi tad-data tal-Interpol dwar Dokumenti tal-Ivvjaġġar Misruqa u Mitlufa (SLTD), is-Sistema ta' Dħul/Ħruġ (EES), l-Eurodac, jew ma' listi ta' sorveljanza tal-ETIAS, jew ma' indikaturi speċifiċi tar-riskji. Il-kategoriji ta' data personali li jenħtieġ li jintużaw għat-tqabbil jenħtieġ li jkunu limitati għall-kategoriji tad-data preżenti fis-sistemi ta' informazzjoni, il-lista ta' sorveljanza jew l-indikaturi speċifiċi tar-riskju li jiġu kkonsultati.
Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 12
(12)  L-interoperabilità bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE ġiet stabbilita bir-[Regolament (UE) XX dwar l-interoperabilità] sabiex dawn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE u d-data tagħhom jissupplimentaw lil xulxin bil-għan li tittejjeb il-ġestjoni tal-fruntieri esterni, u għaldaqstant tikkontribwixxi għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-migrazzjoni illegali u tiżgura livell għoli ta' sigurtà fil-qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja tal-Unjoni, inkluż iż-żamma tas-sigurtà pubblika u l-politika pubblika u s-salvagwardja tas-sigurtà fit-territorji tal-Istati Membri.
(12)  L-interoperabilità bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE ġiet stabbilita bir-[Regolament (UE) XX dwar l-interoperabilità (fruntieri u viżi)] bil-għan li tittejjeb il-ġestjoni tal-fruntieri esterni, u għaldaqstant tikkontribwixxi għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-migrazzjoni illegali u tiżgura livell għoli ta' sigurtà fil-qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja tal-Unjoni, inkluż iż-żamma tas-sigurtà pubblika u l-politika pubblika u s-salvagwardja tas-sigurtà fit-territorji tal-Istati Membri.
(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv kollu li qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni tagħha teħtieġ adattamenti tekniċi fit-test kollu.)
Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 13
(13)  L-interoperabilità bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE tippermetti lis-sistemi jissupplimentaw lil xulxin biex tiġi ffaċilitata l-identifikazzjoni korretta tal-persuni, tikkontribwixxi għall-ġlieda kontra l-frodi tal-identità, jitjiebu u jiġu armonizzati r-rekwiżiti relatati mal-kwalità tad-data tas-sistemi ta' informazzjoni rispettivi tal-UE, tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni teknika u operazzjonali mill-Istati Membri tas-sistemi ta' informazzjoni eżistenti u futuri tal-UE, jissaħħu u jiġu ssimplifikati s-salvagwardji tas-sigurtà tad-data u tal-protezzjoni tad-data li jirregolaw is-sistemi ta' informazzjoni rispettivi tal-UE, jiġi ssimplifikat l-aċċess għall-infurzar tal-liġi għall-EES, il-VIS, l-[ETIAS] u l-Eurodac, u jiġu appoġġjati l-iskopijiet tal-EES, il-VIS, l-[ETIAS], l-Eurodac, is-SIS u s-[sistema ECRIS-TCN].
(13)  L-interoperabilità bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE tippermetti lis-sistemi jiffaċilitaw l-identifikazzjoni korretta tal-persuni, jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra l-frodi tal-identità, itejbu u jarmonizzaw ir-rekwiżiti relatati mal-kwalità tad-data tas-sistemi ta' informazzjoni rispettivi tal-UE, jiffaċilitaw l-implimentazzjoni teknika u operazzjonali mill-Istati Membri tas-sistemi ta' informazzjoni eżistenti tal-UE, isaħħu, jarmonizzaw u jissimplifikaw is-salvagwardji tas-sigurtà tad-data u tal-protezzjoni tad-data li jirregolaw is-sistemi ta' informazzjoni rispettivi tal-UE, jissimplifikaw l-aċċess ikkontrollat għall-infurzar tal-liġi għall-VIS, l-ETIAS u l-Eurodac, u jappoġġaw l-iskopijiet tal-EES, il-VIS, l-ETIAS, l-Eurodac, is-SIS u s-sistema ECRIS-TCN.
Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 14
(14)  Il-komponenti tal-interoperabilità jkopru l-EES, il-VIS, l-[ETIAS], l-Eurodac, is-SIS, u s-[sistema ECRIS-TCN], u d-data tal-Europol biex din tkun tista' tiġi kkonsultata fl-istess ħin minn dawn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE u għaldaqstant huwa xieraq li jintużaw dawn il-komponenti bl-iskop li jitwettqu verifiki awtomatizzati u meta tiġi aċċessata l-CIS għal skopijiet ta' infurzar tal-liġi. Il-Portal Ewropew tat-Tfittxija (ESP) għandu jintuża għal dan l-iskop biex ikun hemm aċċess veloċi, bla problemi, effiċjenti, sistematiku u kkontrollat għas-sistemi ta' informazzjoni tal-UE, id-data tal-Europol u l-bażijiet tad-data tal-Interpol meħtieġa biex iwettqu l-inkarigi tagħhom, skont id-drittijiet tal-aċċess tagħhom, u b'appoġġ għall-objettivi tal-VIS.
(14)  Il-komponenti tal-interoperabilità jkopru l-EES, il-VIS, l-ETIAS, l-Eurodac, is-SIS, u s-sistema ECRIS-TCN, u d-data tal-Europol biex din tkun tista' tiġi kkonsultata fl-istess ħin minn dawn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE u għaldaqstant huwa xieraq li jintużaw dawn il-komponenti bl-iskop li jitwettqu verifiki awtomatizzati u meta tiġi aċċessata l-VIS għal skopijiet ta' infurzar tal-liġi. Il-Portal Ewropew tat-Tfittxija (ESP) jenħtieġ li jintuża għal dan l-iskop biex ikun hemm aċċess veloċi, bla problemi, effiċjenti, sistematiku u kkontrollat għas-sistemi ta' informazzjoni tal-UE, id-data tal-Europol u l-bażijiet tad-data tal-Interpol meħtieġa biex iwettqu l-inkarigi tagħhom, skont id-drittijiet tal-aċċess tagħhom, u b'appoġġ għall-objettivi tal-VIS.
Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 15
(15)  It-tqabbil ma' bażijiet tad-data oħrajn għandu jkun awtomatizzat. Meta tqabbil bħal dan jiżvela li hemm korrispondenza ("hit") ma' kwalunkwe mid-data personali jew kombinament tagħhom fl-applikazzjonijiet u rekord, fajl jew allert fis-sistemi ta' informazzjoni msemmija hawn fuq, jew ma' data personali fil-lista ta' sorveljanza, l-applikazzjoni għandha tiġi pproċessata manwalment minn operatur fl-awtorità responsabbli. Il-valutazzjoni mwettqa mill-awtorità responsabbli għandha twassal għad-deċiżjoni jekk tinħariġx jew le l-viża għal soġġorn qasir.
(15)  It-tqabbil ma' bażijiet tad-data oħrajn jenħtieġ li jkun awtomatizzat. Meta tqabbil bħal dan jiżvela li hemm korrispondenza ("hit") ma' kwalunkwe mid-data personali jew kombinament tagħhom fl-applikazzjonijiet u rekord, fajl jew allert fis-sistemi ta' informazzjoni msemmija hawn fuq, jew ma' data personali fil-lista ta' sorveljanza, l-applikazzjoni jenħtieġ li, fejn il-hit ma tkunx tista' tiġi kkonfermata awtomatikament mill-VIS, tiġi pproċessata manwalment minn operatur fl-awtorità responsabbli. Skont it-tip ta' data li tiskatta hit, il-hit jenħtieġ li tiġi vvalutata minn konsulati jew minn punt ta' kuntatt uniku nazzjonali, b'dan tal-aħħar li jkun responsabbli għal hits iġġenerati b'mod partikolari minn bażijiet ta' data jew sistemi tal-infurzar tal-liġi. Il-valutazzjoni mwettqa mill-awtorità responsabbli jenħtieġ li twassal għad-deċiżjoni jekk tinħariġx jew le l-viża għal soġġorn qasir.
Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 18
(18)  Għandhom jintużaw indikaturi speċifiċi tar-riskju li jikkorrispondu għal sigurtà, migrazzjoni irregolari jew riskju għas-saħħa pubblika identifikati qabel biex janalizzaw il-fajl tal-applikazzjoni għal viża għal soġġorn qasir. Il-kriterji użati biex jiddefinixxu l-indikaturi speċifiċi tar-riskju f'ebda ċirkostanza m'għandhom ikunu bbażati biss fuq is-sess jew l-età ta' persuna. F'ebda ċirkostanza m'għandhom ikunu bbażati fuq informazzjoni li tiżvela r-razza, il-kulur, l-oriġini etnika jew soċjali, il-karatteristiki ġeneriċi, il-lingwa, l-opinjonijiet politiċi jew xort'oħra, ir-reliġjon jew twemmin filosofiku, is-sħubija fi trade union, l-appartenenza għal minoranza nazzjonali, proprjetà, twelid, diżabilità jew orjentazzjoni sesswali ta' persuna.
(18)  Jenħtieġ li jintużaw indikaturi speċifiċi tar-riskju li jikkorrispondu għal sigurtà, migrazzjoni irregolari jew riskji epidemiċi għoljin identifikati qabel biex janalizzaw il-fajl tal-applikazzjoni għal viża għal soġġorn qasir. Il-kriterji użati biex jiddefinixxu l-indikaturi speċifiċi tar-riskju jenħtieġ li, f'ebda ċirkostanza, ma jkunu bbażati biss fuq is-sess jew l-età ta' persuna. F'ebda ċirkostanza ma jenħtieġ li jkunu bbażati fuq informazzjoni li tiżvela r-razza, il-kulur, l-oriġini etnika jew soċjali, il-karatteristiċi ġeneriċi, il-lingwa, l-opinjonijiet politiċi jew xort'oħra, ir-reliġjon jew twemmin filosofiku, is-sħubija fi trade union, l-appartenenza għal minoranza nazzjonali, proprjetà, twelid, diżabilità jew orjentazzjoni sesswali ta' persuna.
Emenda 14
Proposta għal regolament
Premessa 19
(19)  L-emerġenza kontinwa ta' forom ġodda ta' theddid ta' sigurtà, tendenzi ġodda ta' migrazzjoni irregolari u theddid għas-saħħa pubblika tirrikjedi li reazzjonijiet effettivi u ħtiġijiet jiġu kkontrollati b'mezzi moderni. Billi dawn il-mezzi jinkludu l-ipproċessar ta' ammonti importanti ta' data personali, għandhom jiġu introdotti salvagwardji adegwati biex iżommu l-interferenza bid-dritt għall-protezzjoni tal-ħajja privata u tal-familja u d-dritt għall-protezzjoni ta' data personali limitata għal dak li hu meħtieġ f'soċjetà demokratika.
(19)  L-emerġenza kontinwa ta' forom ġodda ta' riskji ta' sigurtà, tendenzi ġodda ta' migrazzjoni irregolari u riskji epidemiċi għoljin tirrikjedi li reazzjonijiet effettivi u ħtiġijiet jiġu kkontrollati b'mezzi moderni. Billi dawn il-mezzi jinkludu l-ipproċessar ta' ammonti importanti ta' data personali, jenħtieġ li jiġu introdotti salvagwardji adegwati biex iżommu l-interferenza fid-drittijiet għall-protezzjoni tal-ħajja privata u tal-familja u dawk għall-protezzjoni ta' data personali limitata għal dak li hu meħtieġ u proporzjonat f'soċjetà demokratika.
Emenda 15
Proposta għal regolament
Premessa 21
(21)  Sabiex jissodisfaw l-obbligu tagħhom skont il-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen, it-trasportaturi internazzjonali għandhom ikunu jistgħu jivverifikaw jekk ċittadini ta' pajjiżi terzi li għandhom viża għal soġġorn qasir, viża għal soġġorn twil jew permess ta' residenza għandhomx jew le d-dokumenti tal-ivvjaġġar validi meħtieġa. Din il-verifika għandha tkun possibbli permezz tal-estrazzjoni ta' kuljum tad-data tal-VIS f'bażi tad-data separata għall-qari biss li tippermetti l-estrazzjoni ta' subset neċessarju minimu ta' data permezz ta' liema tfittxija tiġi mwieġba b'ok jew mhux ok.
(21)  Sabiex jissodisfaw l-obbligu tagħhom skont il-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen, it-trasportaturi internazzjonali jenħtieġ li jkunu jistgħu jivverifikaw jekk ċittadini ta' pajjiżi terzi li għandhom viża għal soġġorn qasir, viża għal soġġorn twil jew permess ta' residenza humiex jew le fil-pussess tad-dokumenti tal-ivvjaġġar validi meħtieġa billi jibagħtu tfittxija lill-VIS. Din il-verifika jenħtieġ li tkun possibbli permezz tal-estrazzjoni ta' kuljum tad-data tal-VIS f'bażi tad-data separata għall-qari biss li tippermetti l-estrazzjoni ta' subset neċessarju minimu ta' data permezz ta' liema tfittxija tiġi mwieġba b'ok jew mhux ok. Jenħtieġ li l-fajl tal-applikazzjoni nnifsu ma jkunx aċċessibbli għat-trasportaturi. L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-aċċess tal-VIS permezz tal-portal tat-trasportaturi jenħtieġ li jillimitaw, sa fejn ikun possibbli, l-impatt fuq l-ivvjaġġar tal-passiġġieri u fuq it-trasportaturi. Għal dan l-għan, jenħtieġ li tiġi kkunsidrata l-integrazzjoni mal-EES u l-ETIAS.
Emenda 16
Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)
(21a)  Bil-għan li jkun limitat l-impatt tal-obbligi stabbiliti f'dan ir-Regolament fuq trasportaturi internazzjonali li jġorru gruppi fuq l-art permezz ta' kowċ, jenħtieġ li jkunu disponibbli soluzzjonijiet mobbli u faċli għall-utent.
Emenda 17
Proposta għal regolament
Premessa 21b (ġdida)
(21b)  Fi żmien sentejn mill-bidu tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta l-adegwatezza, il-kompatibilità u l-koerenza tad-dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 26 tal-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen tal-14 ta’ Ġunju 1985 bejn il-Gvernijiet tal-Istati tal-Unjoni Ekonomika tal-Benelux, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja u r-Repubblika Franċiża dwar it-tneħħija gradwali ta' kontrolli fil-fruntieri komuni tagħhom għall-finijiet tad-dispożizzjonijiet tal-VIS għat-trasport fuq l-art bil-kowċis. Jenħtieġ li jittieħed kont tal-evoluzzjoni reċenti tat-trasport fuq l-art bil-kowċis. Jenħtieġ li tiġi kkunsidrata l-ħtieġa għal dispożizzjonijiet emendatorji dwar trasport fuq l-art bil-kowċis imsemmi fl-Artikolu 26 ta' dik il-Konvenzjoni jew f'dan ir-Regolament.
Emenda 18
Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)
(23a)  Għall-finijiet tal-identifikazzjoni ta' persuna, id-data bijometrika, li fil-kuntesti ta' dan ir-Regolament timplika marki tas-swaba' u immaġni tal-wiċċ, hija unika u, għalhekk ferm aktar affidabbli mid-data alfanumerika. Madankollu, id-data bijometrika tikkostitwixxi data personali sensittiva. Dan ir-Regolament jistabbilixxi għalhekk il-bażi u s-salvagwardji għall-ipproċessar ta' tali data għall-fini li jiġu identifikati b'mod uniku l-persuni kkonċernati.
Emenda 19
Proposta għal regolament
Premessa 28
(28)  [Ir-Regolament 2018/XX dwar l-interoperabilità] jistipula l-possibbiltà li awtorità tal-pulizija ta' Stat Membru li ngħatat setgħa tagħmel dan b'miżuri leġiżlattivi nazzjonali tidentifika persuna bid-data bijometrika ta' dik il-persuna meħuda waqt verifika tal-identità. Madankollu jistgħu jeżistu ċirkostanzi speċifiċi fejn l-identifikazzjoni ta' persuna hija neċessarja fl-interess ta' dik il-persuna. Każijiet bħal dawn jinkludu sitwazzjonijiet fejn il-persuna tinstab wara li tkun sfat nieqsa, maħtufa jew tkun identifikata bħala vittma tat-traffikar. F'każijiet bħal dawn, għandu jingħata aċċess veloċi lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi għad-data tal-VIS sabiex tkun tista' ssir identifikazzjoni rapida u affidabbli tal-persuna, mingħajr il-ħtieġa li jissodisfaw il-prekundizzjonijiet kollha u salvagwardji addizzjonali għall-aċċess għall-infurzar tal-liġi.
(28)  [Ir-Regolament 2018/XX dwar l-interoperabilità (fruntieri u viżi)] jistipula l-possibilità li awtorità tal-pulizija ta' Stat Membru li ngħatat setgħa tagħmel dan b'miżuri leġiżlattivi nazzjonali tidentifika persuna bid-data bijometrika ta' dik il-persuna meħuda waqt verifika tal-identità. Madankollu jistgħu jeżistu ċirkostanzi speċifiċi fejn l-identifikazzjoni ta' persuna hija neċessarja fl-interess ta' dik il-persuna. Każijiet bħal dawn jinkludu sitwazzjonijiet fejn il-persuna tinstab wara li tkun sfat nieqsa, maħtufa jew tkun identifikata bħala vittma tat-traffikar. F'każijiet bħal dawn biss, jenħtieġ li jingħata aċċess veloċi lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi għad-data tal-VIS sabiex tkun tista' ssir identifikazzjoni rapida u affidabbli tal-persuna, mingħajr il-ħtieġa li jiġu ssodisfati l-prekundizzjonijiet kollha u salvagwardji addizzjonali għall-aċċess għall-infurzar tal-liġi.
Emenda 20
Proposta għal regolament
Premessa 29
(29)  Tqabbil tad-data abbażi ta' marka tas-swaba' latenti, li hija t-traċċa dattiloskopika li tista' tinstab fuq post ta' reat, huwa fundamentali fil-qasam tal-kooperazzjoni tal-pulizija. Il-possibbiltà li marka tas-swaba' latenti titqabbel mad-data dwar il-marki tas-swaba' li tkun maħżuna fil-VIS f'każijiet fejn ikun hemm raġunijiet raġonevoli sabiex wieħed jemmen li l-awtur jew il-vittma jistgħu jkunu reġistrati fil-VIS għandha tipprovdi lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri b'għodda utli ħafna għall-prevenzjoni, il-kxif jew l-investigazzjoni ta' reati terroristiċi jew ta' reati kriminali serji oħra, pereżempju meta l-unika evidenza fuq il-post tar-reat jkunu marki tas-swaba' latenti.
(29)  It-tqabbil tad-data abbażi ta' marka tas-swaba' latenti, li hija t-traċċa dattiloskopika li tista' tinstab fuq post ta' reat, huwa fundamentali fil-qasam tal-kooperazzjoni tal-pulizija. Il-possibilità li marka tas-swaba' latenti titqabbel mad-data dwar il-marki tas-swaba' li tkun maħżuna fil-VIS f'każijiet fejn ikun hemm raġunijiet raġonevoli sabiex wieħed jemmen li l-awtur jew il-vittma jistgħu jkunu reġistrati fil-VIS u wara li titwettaq tfittxija minn qabel skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/615/ĠAI1a jenħtieġ li tipprovdi lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri b'għodda utli ħafna għall-prevenzjoni, il-kxif jew l-investigazzjoni ta' reati terroristiċi jew ta' reati kriminali serji oħra, pereżempju meta l-unika evidenza fuq il-post tar-reat ikunu marki tas-swaba' latenti.
__________________
1a Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/615/ĠAI tat-23 ta' Ġunju 2008 dwar it-titjib tal-koperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali (ĠU L 210, 6.8.2008, p. 1).
Emenda 21
Proposta għal regolament
Premessa 32
(32)  Sabiex tiġi protetta d-data personali u jiġu esklużi tfittxijiet sistematiċi mill-infurzar tal-liġi, l-ipproċessar tad-data tal-VIS għandu jseħħ biss f'każijiet speċifiċi u meta jkun meħtieġ għall-finijiet tal-prevenzjoni, tal-kxif jew tal-investigazzjoni ta' reati terroristiċi jew reati kriminali serji oħra. L-awtoritajiet maħtura u l-Europol għandhom jitolbu aċċess għall-VIS biss meta jkollhom raġunijiet raġonevoli biex jemmnu li dan l-aċċess se jipprovdi informazzjoni li se tgħinhom sostanzjalment fil-prevenzjoni, fil-kxif jew fl-investigazzjoni ta' reat terroristiku jew ta' reat kriminali serju ieħor.
(32)  Sabiex tiġi protetta d-data personali u jiġu esklużi tfittxijiet sistematiċi mill-infurzar tal-liġi, l-ipproċessar tad-data tal-VIS jenħtieġ li jseħħ biss f'każijiet speċifiċi u meta jkun meħtieġ għall-finijiet tal-prevenzjoni, tal-kxif jew tal-investigazzjoni ta' reati terroristiċi jew reati kriminali serji oħra. L-awtoritajiet maħtura u l-Europol jenħtieġ li jitolbu aċċess għall-VIS biss meta jkollhom raġunijiet raġonevoli biex jemmnu li dan l-aċċess se jipprovdi informazzjoni li se tgħinhom sostanzjalment fil-prevenzjoni, fil-kxif jew fl-investigazzjoni ta' reat terroristiku jew ta' reat kriminali serju ieħor u wara li titwettaq tfittxija minn qabel skont id-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI.
Emenda 22
Proposta għal regolament
Premessa 32 a (ġdida)
(32a)  Bħala prattika ġenerali, l-utenti finali tal-Istati Membri jwettqu tfittxijiet fil-bażijiet ta' data nazzjonali rilevanti qabel jew b'mod parallel ma' tfittxijiet fil-bażijiet ta' data Ewropej.
Emenda 23
Proposta għal regolament
Premessa 33
(33)  Id-data personali ta' detenturi ta' dokumenti għal soġġorn twil maħżuna fil-VIS għandha tinżamm għal mhux aktar milli meħtieġ għall-finijiet tal-VIS. Huwa xieraq li d-data relatata ma' ċittadini ta' pajjiżi terzi għal perjodu tinżamm għal perjodu ta' ħames snin sabiex id-data titqies għall-valutazzjoni ta' applikazzjonijiet għal viża għal soġġorn qasir, sabiex jinkixef soġġorn skadut wara t-tmiem tal-perjodu ta' validità u sabiex jitwettqu valutazzjonijiet tas-sigurtà ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li kisbuhom. Id-data dwar l-użi preċedenti ta' dokument tista' tiffaċilita l-ħruġ ta' viżi għal soġġorn qasir fil-futur. Perjodu aktar qasir ta' ħażna ma jkunx biżżejjed biex jiġu żgurati l-għanijiet iddikjarati. Id-data għandha titħassar wara perjodu ta' ħames snin, sakemm ma hemmx raġunijiet għaliex għandha titħassar qabel.
(33)  Id-data personali ta' detenturi ta' viżi għal soġġorn twil maħżuna fil-VIS jenħtieġ li tinżamm għal mhux aktar milli meħtieġ għall-finijiet tal-VIS. Huwa xieraq li tinżamm id-data relatata ma' ċittadini ta' pajjiżi terzi għal perjodu ta' ħames snin sabiex id-data titqies għall-valutazzjoni ta' applikazzjonijiet għal viża għal soġġorn qasir, sabiex jinkixef soġġorn skadut wara t-tmiem tal-perjodu ta' validità u sabiex jitwettqu valutazzjonijiet tas-sigurtà ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu kisbuhom. Id-data dwar l-użi preċedenti ta' dokument tista' tiffaċilita l-ħruġ ta' viżi għal soġġorn qasir fil-futur. Perjodu aktar qasir ta' ħażna ma jkunx biżżejjed biex jiġu żgurati l-għanijiet iddikjarati. Id-data jenħtieġ li titħassar wara perjodu ta' ħames snin, sakemm ma hemmx raġunijiet biex titħassar qabel.
Emenda 24
Proposta għal regolament
Premessa 35
(35)  Il-membri tat-timijiet tal-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta, kif ukoll it-timijiet tal-persunal involuti f'inkarigi relatati mar-ritorn huma intitolati mir-Regolament (UE) 2016/1624 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jikkonsultaw il-bażijiet tad-data Ewropej fejn meħtieġ biex iwettqu inkarigi operazzjonali speċifikati fil-pjan operazzjonali dwar kontrolli tal-fruntieri, sorveljanza tal-fruntieri u ritorn, taħt l-awtorità tal-Istat Membru ospitanti. Bil-għan li tiġi ffaċilitata dik il-konsultazzjoni u t-timijiet ikollhom aċċess effettiv għad-data mdaħħla fil-VIS, l-EBCGA għandha tingħata aċċess għall-VIS. Tali aċċess għandu jsegwi l-kundizzjonijiet u l-limitazzjonijiet ta' aċċess applikabbli għall-awtoritajiet tal-Istati Membri li huma kompetenti taħt kull għan speċifiku għal liema d-data tal-VIS tista' tiġi kkonsultata.
(35)  Il-membri tat-timijiet tal-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta huma intitolati mir-Regolament (UE) 2016/1624 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jikkonsultaw il-bażijiet tad-data Ewropej fejn meħtieġ biex iwettqu inkarigi operazzjonali speċifikati fil-pjan operazzjonali dwar kontrolli tal-fruntieri, sorveljanza tal-fruntieri u ritorn, taħt l-awtorità tal-Istat Membru ospitanti. Tali aċċess jenħtieġ li jsegwi l-kundizzjonijiet u l-limitazzjonijiet ta' aċċess applikabbli għall-awtoritajiet tal-Istati Membri li huma kompetenti taħt kull għan speċifiku għal liema d-data tal-VIS tista' tiġi kkonsultata.
Emenda 25
Proposta għal regolament
Premessa 37
(37)  Il-pajjiżi terzi tar-ritorn ta' sikwit mhumiex soġġetti għal deċiżjonijiet ta' adegwatezza adottati mill-Kummissjoni taħt l-Artikolu 45 tar-Regolament (UE) 2016/679 jew taħt dispożizzjonijiet nazzjonali adottati biex jittrasponu l-Artikolu 36 tad-Direttiva (UE) 2016/680. Barra minn hekk, l-isforzi estensivi tal-Unjoni fil-kooperazzjoni mal-pajjiżi ewlenin tal-oriġini ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż illegalment suġġetti għal obbligu biex jirritornaw ma rnexxilhomx jiżguraw it-twettiq sistematiku minn tali pajjiżi terzi tal-obbligu stabbilit mil-liġi internazzjonali biex jerġgħu jdaħħlu ċ-ċittadini tagħhom stess. Il-ftehimiet tar-riammissjoni, konklużi jew qed jiġu nnegozjati mill-Unjoni jew mill-Istati Membri u li jipprovdu salvagwardji xierqa għat-trasferiment ta' data lil pajjiżi terzi skont l-Artikolu 46 tar-Regolament (UE) 2016/679 jew id-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati biex jittrasponu l-Artikolu 37 tad-Direttiva (UE) 2016/680, ikopru numru limitat ta' pajjiżi terzi bħal dawn u l-konklużjoni ta' kwalunkwe ftehim ġdid tibqa' inċerta. F'sitwazzjonijiet bħal dawn, id-data personali tista’ tiġi pproċessata skont dan ir-regolament mal-awtoritajiet ta’ pajjiżi terzi għall-għanijiet tal-implimentazzjoni tal-politika ta’ ritorn tal-Unjoni sakemm jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 49(1)(d) tar-Regolament (UE) 2016/679 jew fid-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu l-Artikolu 38 jew 39 tad-Direttiva (UE) 2016/680.
(37)  Jenħtieġ li d-data personali miksuba minn Stat Membru skont dan ir-Regolament ma tiġix ittrasferita jew titqiegħed għad-dispożizzjoni ta' xi pajjiż terz, organizzazzjoni internazzjonali jew entità privata stabbilita fl-Unjoni jew barra minnha. Bħala eċċezzjoni għal dik ir-regola, madankollu, jenħtieġ li jkun possibbli li tali data personali tiġi ttrasferita lejn pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali fejn tali trasferiment ikun soġġett għal kondizzjonijiet stretti u meħtieġ f'każijiet individwali sabiex tassisti fl-identifikazzjoni ta' ċittadin ta' pajjiż terz fir-rigward tar-ritorn tiegħu jew tagħha. Fin-nuqqas ta' deċiżjoni dwar l-adegwatezza permezz ta' att ta' implimentazzjoni skont ir-Regolament (UE) 2016/679 jew ta' salvagwardji xierqa li għalihom huma soġġetti t-trasferimenti skont dak ir-Regolament, jenħtieġ li jkun possibbli t-trasferiment eċċezzjonali, għall-finijiet ta' ritorn, tad-data tal-VIS lejn pajjiż terz jew lejn organizzazzjoni internazzjonali, unikament fejn dan ikun meħtieġ għal raġunijiet importanti ta' interess pubbliku kif imsemmi f'dak ir-Regolament.
Emenda 26
Proposta għal regolament
Premessa 38
(38)  L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli d-data personali rilevanti pproċessata fil-VIS, skont ir-regoli applikabbli tal-protezzjoni tad-data u fejn meħtieġ f'każijiet individwali għat-twettiq ta' inkarigi taħt ir-Regolament (UE) .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill,ir-Regolament Qafas dwar ir-Risistemazzjoni tal-Unjoni], lill-[Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil] u korpi internazzjonali rilevanti bħall-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġjati, l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni u lill-operazzjonijiet tar-rifuġjati u r-risistemazzjoni tal-Kumitat Internazzjonali tas-Salib l-Aħmar, b'relazzjoni ma' ċittadini ta' pajjiżi terzi jew persuni apolidi riferuti lilhom mill-Istati Membri fl-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) .../... [ir-Regolament Qafas dwar ir-Risistemazzjoni tal-Unjoni].
imħassar
__________________
60 Ir-Regolament (UE) .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [titlu sħiħ] (ĠU L ..., ..., p. ...).
Emenda 27
Proposta għal regolament
Premessa 39
(39)  Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill japplika għall-attivitajiet tal-istituzzjonijiet jew tal-korpi tal-Unjoni meta jwettqu l-inkarigi tagħhom bħala responsabbli għall-ġestjoni operazzjonali tal-VIS.
(39)  Ir-Regolament (UE) Nru 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill japplika għall-attivitajiet tal-istituzzjonijiet jew tal-korpi tal-Unjoni meta jwettqu l-inkarigi tagħhom bħala responsabbli għall-ġestjoni operazzjonali tal-VIS.
__________________
__________________
61 Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta' dak id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).
61 Ir-Regolament (UE2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39).
Emenda 28
Proposta għal regolament
Premessa 40
(40)  Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ġie kkonsultat skont l-Artikolu 28(2) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 u ta opinjoni
(40)  Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ġie kkonsultat skont l-Artikolu 28(2) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 u ta opinjoni fit-12 ta' Diċembru 2018.
Emenda 29
Proposta għal regolament
Premessa 43
(43)  Mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà tal-Istati Membri għall-eżattezza tad-data mdaħħla fil-VIS, l-eu-LISA għandha ssir responsabbli għat-tisħiħ tal-kwalità tad-data billi tintroduċi għodda ċentrali għall-monitoraġġ tal-kwalità tad-data, u biex f'intervalli regolari tipprovdi rapporti lill-Istati Membri.
(43)  Mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà tal-Istati Membri għall-eżattezza tad-data mdaħħla fil-VIS, l-eu-LISA jenħtieġ li ssir responsabbli għat-tisħiħ tal-kwalità tad-data billi tintroduċi, iżżomm u taġġorna kontinwament għodda ċentrali għall-monitoraġġ tal-kwalità tad-data, u biex f'intervalli regolari tipprovdi rapporti lill-Istati Membri.
Emenda 30
Proposta għal regolament
Premessa 44
(44)  Sabiex ikun possibbli li jsir monitoraġġ aħjar tal-użu tal-VIS biex jiġu analizzati t-tendenzi li jittrattaw il-pressjoni migratorja u l-ġestjoni tal-fruntieri, jenħtieġ li l-eu-LISA tkun tista' tiżviluppa kapaċità għal rappurtar statistiku lill-Istati Membri, lill-Kummissjoni, u lill-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta mingħajr ma tiġi pperikolata l-integrità tad-data. Għalhekk, jenħtieġ li jiġi stabbilit repożitorju ċentrali tal-istatistika. L-ebda mill-istatistika ppreżentata ma għandu jkollha data personali.
(44)  Sabiex ikun possibbli li jsir monitoraġġ aħjar tal-użu tal-VIS biex jiġu analizzati t-tendenzi li jittrattaw il-pressjoni migratorja u l-ġestjoni tal-fruntieri, jenħtieġ li l-eu-LISA tkun tista' tiżviluppa kapaċità għal rappurtar statistiku lill-Istati Membri, lill-Kummissjoni, u lill-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta mingħajr ma tiġi pperikolata l-integrità tad-data. Għalhekk l-eu-LISA jenħtieġ li taħżen ċerta data statistika fir-repożitorju ċentrali għall-finijiet ta' rappurtar u forniment tal-istatistika skont ir-[Regolament 2018/XX dwar l-interoperabilità (fruntieri u viżi)]. Jenħtieġ li l-ebda mill-istatistika ppreżentata ma jkollha data personali.
Emenda 31
Proposta għal regolament
Premessa 47a (ġdida)
(47a)  Dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għall-obbligi li joriġinaw mill-Konvenzjoni ta' Ġinevra tat-28 ta' Lulju 1951 dwar l-Istatus tar-Rifuġjati, kif issupplimentata bil-Protokoll ta' New York tal-31 ta' Jannar 1967, u għall-impenji internazzjonali kollha meħuda mill-Unjoni u mill-Istati Membri tagħha;
Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Titolu
(-1)  it-titolu għandu jinbidel b'dan li ġej:
"Regolament (KE) Nru 767/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 dwar is-Sistema ta' l-Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) u l-iskambju ta' data bejn l-Istati Membri dwar viżi għal perjodu qasir (Regolament VIS)"
Regolament (KE) Nru 767/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 dwar is-Sistema tal-Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri dwar viżi għal perjodu qasir, viżi għal perjodu twil u permessi ta' residenza (Regolament VIS)";
Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja
1.  Il-VIS għandu jkollha l-iskop li ttejjeb l-implimentazzjoni tal-politika komuni dwar il-viżi, il-kooperazzjoni konsulari u l-konsultazzjoni bejn l-awtoritajiet ċentrali tal-viża billi tiffaċilita l-iskambju ta' data bejn l-Istati Membri dwar applikazzjonijiet u d-deċiżjonijiet relatati, sabiex:
1.  Il-VIS għandu jkollha l-iskop li ttejjeb l-implimentazzjoni tal-politika komuni dwar il-viżi għal soġġorn qasir, il-kooperazzjoni konsulari u l-konsultazzjoni bejn l-awtoritajiet ċentrali tal-viża billi tiffaċilita l-iskambju ta' data bejn l-Istati Membri dwar applikazzjonijiet u d-deċiżjonijiet relatati, sabiex:
Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a
(a)  tiffaċilita l-proċedura tal-applikazzjoni għal viża;
(a)  tiffaċilita u tħaffef il-proċedura tal-applikazzjoni għal viża;
Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt f
(f)  tgħin fl-identifikazzjoni ta' persuni li sfaw neqsin;
(f)  tgħin fl-identifikazzjoni ta' persuni msemmija fl-Artikolu 22o li sfaw neqsin;
Emenda 36
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt h
(h)  tikkontribwixxi għall-prevenzjoni, il-kxif u l-investigazzjoni ta' reati terroristiċi jew ta' reati kriminali serji oħra;
(h)  tikkontribwixxi għall-prevenzjoni ta' theddid għas-sigurtà interna ta' kull wieħed mill-Istati Membri, b'mod partikolari permezz tal-prevenzjoni, il-kxif u l-investigazzjoni ta' reati terroristiċi jew ta' reati kriminali serji oħra f'ċirkostanzi xierqa u strettament definiti;
Emenda 37
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt i
(i)  tikkontribwixxi għall-prevenzjoni ta' theddid għas-sigurtà interna ta' kull Stat Membru;
imħassar
Emenda 38
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a
(a)  tappoġġa livell għoli ta' sigurtà billi tikkontribwixxi għall-valutazzjoni jekk l-applikant huwiex ikkunsidrat li jirrappreżenta theddida għall-politika pubblika, is-sigurtà interna jew is-saħħa pubblika qabel il-wasla tiegħu fil-postijiet tal-qsim tal-fruntieri esterni;
(a)  tappoġġa livell għoli ta' sigurtà fl-Istati Membri kollha billi tikkontribwixxi għall-valutazzjoni jekk l-applikant jew id-detentur ta' dokument huwiex ikkunsidrat li jirrappreżenta theddida għall-politika pubblika jew is-sigurtà interna;
Emenda 39
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b
(b)  tittejjeb l-effettività tal-kontrolli tal-fruntieri u tal-kontrolli fit-territorju;
(b)  tiffaċilita l-kontrolli fil-punti ta' qsim tal-fruntieri esterni u ttejjeb l-effettività tal-kontrolli fit-territorju tal-Istati Membri;
Emenda 40
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c
(c)  tikkontribwixxi għall-prevenzjoni, il-kxif u l-investigazzjoni ta' reati terroristiċi jew ta' reati kriminali serji oħra;
(c)  tikkontribwixxi għall-prevenzjoni ta' theddid għas-sigurtà interna ta' kull wieħed mill-Istati Membri, b'mod partikolari permezz tal-prevenzjoni, il-kxif u l-investigazzjoni ta' reati terroristiċi jew ta' reati kriminali serji oħra f'ċirkostanzi xierqa u strettament definiti;
Emenda 41
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)
(da)  tgħin fl-identifikazzjoni ta' persuni msemmija fl-Artikolu 22o li sfaw neqsin;
Emenda 42
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 2a (ġdid)
(2a)  jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 2a
Arkitettura
1.  Il-VIS għandha tkun ibbażata fuq arkitettura ċentralizzata u għandha tikkonsisti minn:
(a)  ir-repożitorju komuni ta' informazzjoni dwar l-identità kif stabbilit [fl-Artikolu 17(2)(a) tar-Regolament 2018/XX dwar l-interoperabilità (fruntieri u viżi)];
(b)  sistema ta' informazzjoni ċentrali ("is-Sistema Ċentrali tal-VIS");
(c)  interfaċċa f'kull Stat Membru ("l-interfaċċa nazzjonali" jew "NI-VIS") li għandha tipprovdi l-konnessjoni lill-awtorità nazzjonali ċentrali rilevanti tal-Istat Membru rispettiv, jew interfaċċa nazzjonali uniformi (NUI) f'kull Stat Membru abbażi ta' speċifikazzjonijiet tekniċi komuni u identiċi għall-Istati Membri kollha sabiex is-Sistema Ċentrali tal-VIS tkun konnessa mal-infrastrutturi nazzjonali fl-Istati Membri;
(d)  infrastruttura ta' komunikazzjoni bejn is-Sistema Ċentrali tal-VIS u l-interfaċċi nazzjonali;
(e)  kanal ta' komunikazzjoni sigur bejn is-Sistema Ċentrali tal-VIS u s-Sistema Ċentrali tal-EES;
(f)  infrastruttura ta' komunikazzjoni sigura bejn is-Sistema Ċentrali tal-VIS u l-infrastrutturi ċentrali tal-portal Ewropew tat-tfittxija stabbilit mill-[Artikolu 6 tar-Regolament 2018/XX dwar l-interoperabilità (fruntieri u viżi)], is-servizz kondiviż ta' tqabbil bijometriku stabbilit mill-[Artikolu 12 tar-Regolament 2018/XX dwar l-interoperabilità (fruntieri u viżi)], ir-repożitorju komuni ta' informazzjoni dwar l-identità stabbilit mill-[Artikolu 17 tar-Regolament 2018/XX dwar l-interoperabilità (fruntieri u viżi)] u d-detettur ta' identitajiet multipli stabbilit mill-[Artikolu 25 tar-Regolament 2018/XX dwar l-interoperabilità (fruntieri u viżi)];
(g)  mekkaniżmu ta' konsultazzjoni dwar applikazzjonijiet u skambju ta' informazzjoni bejn awtoritajiet ċentrali tal-viża ("VISMail");
(h)  portal tat-trasportaturi;
(i)  servizz web sigur li jippermetti l-komunikazzjoni bejn is-Sistema Ċentrali tal-VIS minn naħa waħda, u l-portal tat-trasportaturi u s-sistemi internazzjonali min-naħa l-oħra;
(j)  repożitorju tad-data għall-finijiet ta' rappurtar u statistika;
(k)  għodda li tippermetti li l-applikanti jagħtu jew jirtiraw il-kunsens tagħhom biex il-fajl tal-applikazzjoni tagħhom jinżamm għal perijodu addizzjonali.
Is-Sistema Ċentrali tal-VIS, l-interfaċċi nazzjonali uniformi, is-servizz web, il-portal tat-trasportaturi u l-infrastruttura ta' komunikazzjoni tal-VIS għandhom jaqsmu ma' xulxin u jużaw mill-ġdid kemm ikun teknikament possibbli l-komponenti tal-hardware u s-software tas-Sistema Ċentrali tal-EES, l-interfaċċi nazzjonali uniformi tal-EES, il-portal tat-trasportaturi tal-ETIAS, is-servizz web tal-EES u l-infrastruttura ta' komunikazzjoni tal-EES rispettivament.
2.  L-NI-VIS għandha tikkonsisti minn:
(a)  interfaċċa nazzjonali lokali (LNI) waħda għal kull Stat Membru li hija l-interfaċċa li tikkonnetti fiżikament lill-Istat Membru man-netwerk ta' komunikazzjoni sigura u li fiha t-tagħmir ta' kriptaġġ iddedikat għall-VIS. L-LNI għandha tinsab fil-bini tal-Istat Membru;
(b)  LNI ta' riżerva (BLNI) waħda li għandu jkollha l-istess kontenut u funzjoni bħal-LNI.
3.  L-LNI u l-BLNI għandhom jintużaw esklussivament għal finijiet iddefiniti mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni applikabbli għall-VIS.
4.  Is-servizzi ċentralizzati għandhom jiġu dduplikati f'żewġ postijiet differenti, jiġifieri fi Strasburgu, Franza, fejn hemm is-Sistema Ċentrali tal-VIS prinċipali, l-unità ċentrali (CU) u f'St Johann im Pongau, l-Awstrija, fejn hemm is-Sistema Ċentrali tal-VIS ta' riżerva, l-unità ċentrali ta' riżerva (BCU). Il-konnessjoni bejn is-Sistema Ċentrali tal-VIS prinċipali u s-Sistema Ċentrali tal-VIS ta' riżerva għandha tippermetti s-sinkronizzazzjoni kontinwa bejn is-CU u l-BCU. L-infrastruttura ta' komunikazzjoni għandha tappoġġa u tikkontribwixxi biex tiżgura d-disponibilità mhux interrotta tal-VIS. Din għandha tinkludi mogħdijiet żejda u separati għall-konnessjonijiet bejn is-Sistema Ċentrali tal-VIS u s-Sistema Ċentrali tal-VIS ta' riżerva u għandha tinkludi wkoll mogħdijiet żejda u separati għall-konnessjonijiet bejn kull interfaċċa nazzjonali u s-Sistema Ċentrali tal-VIS u s-Sistema Ċentrali tal-VIS ta' riżerva. L-infrastruttura ta' komunikazzjoni għandha tipprovdi netwerk kriptat, virtwali u privat iddedikat għad-data tal-VIS u għall-komunikazzjoni bejn l-Istati Membri u bejn l-Istati Membri u l-awtorità responsabbli mit-tmexxija operattiva għas-Sistema Ċentrali tal-VIS.
Emenda 43
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)
(3a)  "awtorità ċentrali" tfisser l-awtorità stabbilita minn Stat Membru għall-finijiet tar-Regolament (KE) Nru 810/2009;
Emenda 44
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 15
(15)  "immaġni tal-wiċċ" tfisser immaġni diġitali tal-wiċċ;
(15)  "immaġni tal-wiċċ" tfisser immaġni diġitali tal-wiċċ b'riżoluzzjoni u kwalità suffiċjenti tal-immaġni sabiex tintuża fi tqabbil bijometriku awtomatizzat;
Emenda 45
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 19
(19)  "awtorità superviżorja nazzjonali" fir-rigward ta' skopijiet ta' infurzar tal-liġi tfisser l-awtoritajiet superviżorji stabbiliti skont l-Artikolu 41 tad-Direttiva (UE) 2016/680 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill***;
(19)  "awtoritajiet superviżorji" tfisser l-awtoritajiet superviżorji msemmija fl-Artikolu 51(1) tar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill** u l-awtoritajiet superviżorji msemmija fl-Artikolu 41(1) tad-Direttiva (UE) 2016/680 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill***;
Emenda 46
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 19a (ġdid)
(19a)  "hit" tfisser l-eżistenza ta' korrispondenza stabbilita billi d-data rilevanti rreġistrata f'fajl ta' applikazzjoni tal-VIS titqabbel mad-data rilevanti li tinsab f'rekord, fajl jew allert irreġistrati fil-VIS, is-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen, l-EES, l-ETIAS, l-Eurodac, id-data tal-Europol jew fil-bażi tad-data SLTD tal-Interpol;
Emenda 47
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 20
(20)  "infurzar tal-liġi" tfisser il-prevenzjoni, il-kxif jew l-investigazzjoni ta' reati terroristiċi jew ta' reati kriminali serji oħra;
(20)  "infurzar tal-liġi" tfisser il-prevenzjoni, il-kxif jew l-investigazzjoni ta' reati terroristiċi jew ta' reati kriminali serji oħra f'qafas strettament definit;
Emenda 48
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 21
(21)  "reati terroristiċi" tfisser ir-reati taħt il-liġi nazzjonali li jikkorrispondu jew huma ekwivalenti għal dawk imsemmija fid-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill****;
(21)  "reati terroristiċi" tfisser ir-reati taħt il-liġi nazzjonali msemmija fl-Artikoli 3 sa 14 tad-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill**** jew li huma ekwivalenti għal wieħed minn dawk ir-reati għall-Istati Membri li mhumiex marbuta b'dik id-Direttiva;
Emenda 49
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 4 – nota 2 f'qiegħ il-paġna (ġdid)
** Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).
Emenda 50
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c
(c)  data tal-marki tas-swaba' msemmija fl-Artikolu 9(6) u l-Artikolu 22c(2)(g);
(c)  data tal-marki tas-swaba' msemmija fl-Artikolu 9(6), l-Artikolu 22c(2)(g) u l-Artikolu 22d(g);
Emenda 51
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)
(ca)  scans tal-paġna tad-data bijometrika tad-dokument tal-ivvjaġġar imsemmija fl-Artikolu 9(7);
Emenda 52
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 5 – paragrafu 3
3.  Is-CIR se jinkludi d-data msemmija fl-Artikolu 9(4)(a) sa (cc), l-Artikolu 9(5) u 9(6), l-Artikolu 22c(2)(a), sa (cc), (f) u (g), u l-Artikolu 22d(a) sa (cc), (f) u (g). Il-kumplament tad-data tal-VIS għandha tinħażen fis-Sistema Ċentrali tal-VIS.
3.  Is-CIR se jinkludi d-data msemmija fl-Artikolu 9(4)(a) sa (cc), l-Artikolu 9(5) u 9(6), l-Artikolu 22c(2)(a), sa (cc), (f) u (g), u l-Artikolu 22d(a) sa (c), (f) u (g). Il-kumplament tad-data tal-VIS għandha tinħażen fis-Sistema Ċentrali tal-VIS.
Emenda 53
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 5a – paragrafu 1
(1)   Il-lista tad-dokumenti tal-ivvjaġġar li jintitolaw lid-detentur biex jaqsam il-fruntieri esterni u li jistgħu jiġu approvati b'viża, kif stabbilit mid-Deċiżjoni Nru 1105/2011/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*, għandha tiġi integrata fil-VIS.
1.   Il-lista tad-dokumenti tal-ivvjaġġar li jintitolaw lid-detentur biex jaqsam il-fruntieri esterni u li jistgħu jiġu approvati b'viża, kif stabbilit mid-Deċiżjoni Nru 1105/2011/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*, għandha tiġi integrata fil-VIS.
Emenda 54
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 5a – paragrafu 2
(2)   Il-VIS tagħti l-funzjonalità għall-ġestjoni ċċentralizzata tal-lista tad-dokumenti tal-ivvjaġġar rikonoxxuti u tan-notifika tar-rikonoxximent jew nonrikonixximent tad-dokumenti tal-ivvjaġġar elenkati skont l-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni Nru 1105/2011/UE.
2.  Il-VIS tagħti l-funzjonalità għall-ġestjoni ċċentralizzata tal-lista tad-dokumenti tal-ivvjaġġar rikonoxxuti u tan-notifika tar-rikonoxximent jew tan-nonrikonoxximent tad-dokumenti tal-ivvjaġġar elenkati skont l-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni Nru 1105/2011/UE.
Emenda 55
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 5a – paragrafu 3
(3)   Ir-regoli dettaljati dwar l-immaniġġjar tal-funzjonalità msemmija fil-paragrafu 2 jiġu stipulati fl-atti ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 49(2).
3 Ir-regoli dettaljati dwar l-immaniġġjar tal-funzjonalità msemmija fil-paragrafu 2 jiġu stipulati fl-atti ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 49(2).
Emenda 56
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt -a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 6 – paragrafu 1
(-a)  il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej:
1.  Aċċess għall-VIS għad-dħul, emendar jew tħassir tad-data msemmija fl-Artikolu 5(1) skond dan ir-Regolament għandha tiġi riżervata esklussivament għall-impjegati awtorizzati kif xieraq mill-awtoritajiet tal-viża.
"1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 22a, aċċess għall-VIS għad-dħul, l-emendar jew it-tħassir tad-data msemmija fl-Artikolu 5(1) skont dan ir-Regolament għandha tiġi riżervata esklussivament għall-impjegati awtorizzati kif xieraq mill-awtoritajiet tal-viża. In-numru ta' membri tal-persunal debitament awtorizzati għandu jkun strettament limitat mill-bżonnijiet attwali tas-servizz tagħhom."
Emenda 57
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt a
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 6 – paragrafu 2
2.  L-aċċess għall-VIS għall-konsultazzjoni tad-data tkun riservata esklussivament għall-persunal awtorizzat debitament tal-awtoritajiet nazzjonali ta' kull Stat Membru u tal-korpi tal-UE li huma kompetenti għall-iskopijiet stipulati fl-Artikoli 15 sa 22, l-Artikoli 22c sa 22f, l-Artikoli 22g sa 22j, kif ukoll għall-iskopijiet stipulati fl-Artikoli 20 u 21 tar-[Regolament 2018/XX dwar l-interoperabilità].
2.  L-aċċess għall-VIS għall-konsultazzjoni tad-data tkun riservata esklussivament għall-persunal awtorizzat debitament tal-awtoritajiet nazzjonali ta' kull Stat Membru u tal-korpi tal-UE li huma kompetenti għall-finijiet stipulati fl-Artikoli 15 sa 22 u l-Artikoli 22g sa 22l, kif ukoll għall-finijiet stipulati fl-Artikoli 20 u 21 tar-[Regolament 2018/XX dwar l-interoperabilità (fruntieri u viżi)].
L-awtoritajiet intitolati li jikkonsultaw jew jaċċessaw il-VIS għall-prevenzjoni, il-kxif u l-investigazzjoni ta' reati terroristiċi jew reati kriminali serji oħra għandhom jinħatru f'konformità mal-Kapitolu IIIb.
Dak l-aċċess għandu jkun limitat sal-punt li d-data tkun meħtieġa għat-twettiq tal-inkarigi tagħhom skont dawk l-iskopijiet, u proporzjonat mal-objettivi segwiti.
Dak l-aċċess għandu jkun limitat sal-punt li d-data tkun meħtieġa għat-twettiq tal-inkarigi tagħhom skont dawk il-finijiet, u proporzjonat mal-objettivi segwiti."
Emenda 58
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt aa (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 6 – paragrafu 3
(aa)  il-paragrafu 3 jinbidel b'dan li ġej:
3.  Kull Stat Membru għandu jinnomina l-awtoritajiet kompetenti, li tagħhom l-impjegati debitament awtorizzati għandu jkollhom aċċess li jidħlu, jemendaw, iħassru jew jikkonsultaw data fil-VIS. Kull Stat Membru għandu jgħaddi bla dewmien lill-Kummissjoni lista ta' dawn l-awtoritajiet, inklużi dawk imsemmija fl-Artikolu 41(4), u kull emendi għal din il-lista. Din il-lista għandha tispeċifika l-għanijiet li għalihom kull awtorità tista' tipproċessa data fil-VIS.
"3. Kull Stat Membru għandu jinnomina l-awtoritajiet kompetenti, li l-impjegati debitament awtorizzati tagħhom għandu jkollhom aċċess li jidħlu, jemendaw, iħassru jew jikkonsultaw data fil-VIS. Kull Stat Membru għandu jgħaddi bla dewmien lill-eu-LISA lista ta' dawn l-awtoritajiet, inklużi dawk imsemmija fl-Artikolu 29(3a), u kull emendi għal din il-lista. Din il-lista għandha tispeċifika, għal kull awtorità, liema data tista' tfittex u għal liema finijiet.
Fi żmien tliet xhur minn meta l-VIS tibda tiffunzjona skont l-Artikolu 48(1), il-Kummissjoni għandha tippubblika lista kkonsolidata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Meta jkun hemm emendi fiha, il-Kummissjoni għandha tippubblika lista kkonsolidata aġġornata darba f'sena.
L-eu-LISA għandha tiżgura pubblikazzjoni annwali tal-lista u tal-listi tal-awtoritajiet maħtura msemmija fl-Artikolu 22k(2) u l-punti ta' aċċess ċentrali msemmija fl-Artikolu 22k(4) f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. L-eu-LISA għandha żżomm lista li tiġi aġġornata kontinwament fuq is-sit web tagħha li jkun fiha t-tibdiliet mill-Istati Membri bejn il-pubblikazzjonijiet annwali.
Emenda 59
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt c
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 6 – paragrafu 5
5.  Ir-regoli dettaljati dwar l-immaniġġjar tal-funzjonalità għall-ġestjoni ċċentralizzata tal-lista fil-paragrafu 3 jiġu stipulati fl-atti ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 49(2).
5.  Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati skont l-Artikolu 48a rigward ir-regoli dettaljati dwar l-immaniġġjar tal-funzjonalità għall-ġestjoni ċċentralizzata tal-lista fil-paragrafu 3.
Emenda 60
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 7 – paragrafu 2
(7a)  fl-Artikolu 7, il-paragrafu 2 jinbidel b'dan li ġej:
2.  Kull awtorita' kompetenti għandha tiżgura li meta tuża l-VIS ma tiddiskriminax kontra applikanti u detenturi tal-viża fuq bażi ta' sess, razza jew oriġini etnika, reliġjon jew twemmin, diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali u li tirrispetta bis-sħiħ id-dinjità umana u l-integrità ta' l-applikant jew tad-detentur tal-viża.
"2. L-ipproċessar tad-data personali fil-VIS minn kwalunkwe awtorità kompetenti m'għandux jirriżulta f'diskriminazzjoni kontra applikanti, detenturi tal-viża jew applikanti u detenturi tal-viżi b'soġġorn twil, u permessi ta' residenza fuq bażi ta' sess, razza, kulur, oriġini etnika jew soċjali, karatteristiċi ġenetiċi, lingwa, reliġjon jew twemmin, opinjoni politika jew kwalunkwe opinjoni oħra, sħubija f'minoranza nazzjonali, proprjetà, twelid, diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali. Dan għandu jirrispetta bis-sħiħ id-dinjità umana u l-integrità tal-bniedem u d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, inkluż id-dritt għar-rispett tal-ħajja privata tal-persuni u għall-protezzjoni tad-data personali. Għandha tingħata attenzjoni partikolari lit-tfal, lill-persuni anzjani u lill-persuni b'diżabilità u lill-persuni fil-bżonn ta' protezzjoni internazzjonali. L-aħjar interessi tat-tfal għandhom ikunu kunsiderazzjoni ewlenija.
Emenda 61
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 7 – paragrafu 3
3.  L-aħjar interessi tat-tfal għandhom ikunu l-konsiderazzjoni prinċipali għall-Istati Membri fir-rigward tal-proċeduri kollha stabbiliti f'dan ir-Regolament. Il-benesseri, is-sikurezza u s-sigurtà tat-tfal, b'mod partikolari fejn hemm riskju li t-tfal huma vittma ta' traffikar tal-bnedmin, u l-fehmiet tat-tfal għandhom jiġu kkunsidrati u jingħataw il-piż dovut skont l-età u l-maturità tagħhom.
3.  L-aħjar interessi tat-tfal għandhom jieħdu preċedenza fuq kull kunsiderazzjoni oħra għall-Istati Membri fir-rigward tal-proċeduri kollha previsti f'dan ir-Regolament b'konformità sħiħa mal-Konvenzjoni Internazzjonali dwar id-Drittijiet tat-Tfal. Il-benesseri, is-sikurezza u s-sigurtà tat-tfal, b'mod partikolari fejn hemm riskju li t-tfal huma vittma ta' traffikar tal-bnedmin, u l-fehmiet tat-tfal għandhom jiġu kkunsidrati u jingħataw il-piż dovut skont l-età u l-maturità tagħhom.
Emenda 62
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 7 – paragrafu 3a (ġdid)
(8a)  Fl-Artikolu 7, jiżdied il-paragrafu li ġej:
"3a. L-Istati Membri għandhom jimplimentaw dan ir-Regolament f'konformità sħiħa mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari d-dritt għad-dinjità umana, id-dritt għal-libertà u għas-sigurtà, ir-rispett tal-ħajja privata u tal-familja, il-protezzjoni tad-data personali, id-dritt għall-ażil u l-protezzjoni tal-prinċipju tan-non-refoulement u l-protezzjoni f'każ ta' tneħħija, tkeċċija jew estradizzjoni, id-dritt ta' nondiskriminazzjoni, id-drittijiet tat-tfal u d-dritt għal rimedju effettiv.";
Emenda 63
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 7a (ġdid)
(8b)  jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 7a
Data dwar il-marki tas-swaba' tat-tfal
1.  B'deroga għall-Artikolu 22c(2)(g), l-ebda marka tas-swaba' tat-tfal taħt is-6 snin ma għandha tiddaħħal fil-VIS.
2.  Id-data bijometrika ta' minorenni mill-età ta' sitt snin għandha tittieħed minn uffiċjali mħarrġa speċifikament biex jieħdu data bijometrika ta' minorenni b'mod adattat għat-tfal u b'mod sensittiv u b'rispett sħiħ tal-aħjar interessi tat-tfal u s-salvagwardji stabbiliti fil-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal.
Persuna minorenni għandha tkun akkumpanjata minn membru adult tal-familja, meta jkun preżenti, waqt li tittieħed id-data bijometrika tagħha. Persuna minorenni mhux akkompanjata għandha tkun akkumpanjata minn kustodju, rappreżentant jew, fejn rappreżentant ma jkunx ġie maħtur, persuna mħarrġa biex tissalvagwardja l-aħjar interessi tal-persuna minorenni u l-benesseri ġenerali tagħha, waqt li tittieħed id-data bijometrika tagħha. Tali persuna mħarrġa m'għandhiex tkun l-uffiċjal responsabbli għat-teħid tad-data bijometrika, għandha taġixxi b'mod indipendenti u m'għandhiex tirċievi ordnijiet la mill-uffiċjal u lanqas mis-servizz responsabbli għat-teħid tad-data bijometrika. L-ebda forma ta' forza m'għandha tintuża kontra persuni minorenni biex tiġi żgurata l-konformità tagħhom mal-obbligu li tiġi pprovduta data bijometrika.
3.  B'deroga mill-Artikolu 13(2) tar-Regolament (KE) Nru 810/2009, il-konsulati m'għandhomx jitolbu li tfal bejn is-6 snin u t-12-il sena jidhru personalment fil-konsulat għall-ġbir tal-identifikaturi bijometriċi fejn dan ikun jikkostitwixxi piż u spejjeż eċċessivi għall-familji. F'dawn il-każijiet, l-identifikaturi bijometriċi għandhom jittieħdu fil-fruntieri esterni fejn għandha tingħata attenzjoni partikolari biex jiġi evitat it-traffikar tat-tfal.
4.  Permezz ta' deroga mid-dispożizzjonijiet dwar l-użu tad-data prevista fil-Kapitoli II, III, IIIa u IIIb, id-data tal-marki tas-swaba' tat-tfal tista' tiġi aċċessata biss għall-finijiet li ġejjin:
(a)  biex tiġi verifikata l-identità tat-tfal fil-proċedura tal-applikazzjoni għall-viża skont l-Artikolu 15 fil-fruntieri esterni skont l-Artikoli 18 u 22g u
(b)  taħt il-Kapitolu IIIb biex jiġu megħjuna l-prevenzjoni tal-abbużi tad-drittijiet tat-tfal u l-ġlieda kontrihom, soġġett għall-fatt li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:
(i)  tali aċċess irid ikun meħtieġ għall-fini tal-prevenzjoni, il-kxif jew l-investigazzjoni ta' traffikar tat-tfal;
(ii)  l-aċċess ikun neċessarju f'każ speċifiku;
(iii)  l-identifikazzjoni tkun fl-aqwa interess tat-tfal."
Emenda 64
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Regolament (KE) Nru 767/2008
Kapitolu II – titolu
"DĦUL U UŻU TA' DATA DWAR VIŻA GĦAL SOĠĠORN QASIR MILL-AWTORITAJIET TAL-VIŻA"
DĦUL U UŻU TA' DATA DWAR VIŻA GĦAL SOĠĠORN QASIR MILL-AWTORITAJIET TAL-VIŻA
Emenda 65
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt b
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 5
5.  l-immaġni tal-wiċċ tal-applikant, skont l-Artikolu 13(1) tar-Regolament (KE) Nru 810/2009.
5.  l-immaġni tal-wiċċ tal-applikant, skont l-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 810/2009.
Emenda 66
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt ba (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 6
(ba)  il-punt 6 jinbidel b'dan li ġej:
6.  marki tas-swaba' ta' l-applikant skond id-dispożizzjonijiet relevanti ta' l-Istruzzjonijiet Konsulari Komuni.
"6. marki tas-swaba' tal-applikant, skont l-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 810/2009.";
Emenda 67
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt d
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 9 – paragrafu 1a
8.  L-immaġni tal-wiċċ ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi msemmija fil-punt 5 tal-ewwel paragrafu għandu jkollha riżoluzzjoni tal-immaġni u kwalità suffiċjenti biex tkun tista' tintuża fit-tqabbil bijometriku awtomatizzat.
L-immaġni tal-wiċċ ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi msemmija fil-punt 5 tal-ewwel paragrafu għandu jkollha riżoluzzjoni tal-immaġni u kwalità suffiċjenti biex tkun tista' tintuża fit-tqabbil bijometriku awtomatizzat. Jekk ma tkunx ta' kwalità suffiċjenti, l-immaġni tal-wiċċ m'għandhiex tintuża għat-tqabbil awtomatizzat.
Emenda 68
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt d
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 9 – paragrafu 1b
B'deroga mit-tieni paragrafu, f'każijiet eċċezzjonali fejn ma jkunux jistgħu jiġu osservati l-ispeċifikazzjonijiet ta' kwalità u riżoluzzjoni stabbiliti għar-reġistrazzjoni fil-VIS tal-immaġni tal-wiċċ meħuda fuq il-post, l-immaġni tal-wiċċ tista' tinħareġ elettronikament miċ-ċippa tad-Dokument elettroniku tal-Ivvjaġġar li Jinqara minn Magna (eMRTD). F'każijiet bħal dawn, l-immaġni tal-wiċċ għandha tiddaħħal fil-fajl individwali biss wara verifika elettronika li dik l-immaġni tal-wiċċ irreġistrat fiċ-ċippa tal-eMRTD tikkorrispondi mal-immaġni tal-wiċċ taċ-ċittadin ikkonċernat ta' pajjiż terz meħuda fuq il-post.
B'deroga mill-ewwel paragrafu, f'każijiet eċċezzjonali fejn ma jkunux jistgħu jiġu osservati l-ispeċifikazzjonijiet ta' kwalità u riżoluzzjoni stabbiliti għar-reġistrazzjoni fil-VIS tal-immaġni tal-wiċċ meħuda fuq il-post, l-immaġni tal-wiċċ tista' tinħareġ elettronikament miċ-ċippa tad-Dokument elettroniku tal-Ivvjaġġar li Jinqara minn Magna (eMRTD). F'każijiet bħal dawn, l-immaġni tal-wiċċ għandha tiddaħħal fil-fajl individwali biss wara verifika elettronika li dik l-immaġni tal-wiċċ irreġistrat fiċ-ċippa tal-eMRTD tikkorrispondi mal-immaġni tal-wiċċ taċ-ċittadin ikkonċernat ta' pajjiż terz meħuda fuq il-post.
Emenda 69
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 9a – paragrafu 2
2.  Meta tinħoloq applikazzjoni jew tinħareġ viża, il-VIS għandha tiċċekkja jekk id-dokument tal-ivvjaġġar relatat ma' dik l-applikazzjoni huwiex rikonoxxut skont id-Deċiżjoni Nru 1105/2011/UE, billi twettaq tfittxija awtomatika fil-lista tad-dokumenti tal-ivvjaġġar rikonoxxuti msemmija fl-Artikolu 5a, u għandha tagħti riżultat.
2.  Meta tinħoloq applikazzjoni, il-VIS għandha tiċċekkja jekk id-dokument tal-ivvjaġġar relatat ma' dik l-applikazzjoni huwiex rikonoxxut skont id-Deċiżjoni Nru 1105/2011/UE, billi twettaq tfittxija awtomatika fil-lista tad-dokumenti tal-ivvjaġġar rikonoxxuti msemmija fl-Artikolu 5a, u għandha tagħti riżultat.
Emenda 70
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 9a – paragrafu 3
3.  Għall-fini tal-verifiki stipulati fl-Artikolu 21(1) u l-Artikolu 21(3)(a), (c) u (d) tar-Regolament (KE) Nru 810/2009, il-VIS għandha tniedi tfittxija billi tuża l-Portal Ewropew tat-Tfittxija ddefinit fl-Artikolu 6(1) [tar-Regolament dwar l-Interoperabilità] biex tqabbel id-data rilevanti msemmija fil-punt (4) tal-Artikolu 9 ta' dan ir-Regolament mad-data preżenti f'rekord, fajl jew allert irreġistrat fil-VIS, fis-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS), fis-Sistema ta' Dħul/Ħruġ (EES), fis-Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS), inkluż il-lista ta' sorveljanza msemmija fl-Artikolu 29 tar-Regolament (UE) 2018/XX għall-finijiet tal-istabbiliment ta' Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar], il-Eurodac, [is-sistema ECRIS-TCN fir-rigward ta' kundanni relatati ma' reati terroristiċi u forom oħra ta' reati kriminali serji], id-data tal-Europol, il-bażi tad-data tal-Interpol dwar Dokumenti tal-Ivvjaġġar Misruqa jew Mitlufa (SLTD) u l-bażi tad-data tal-Interpol dwar Dokumenti tal-Ivvjaġġar Assoċjati ma' Avviżi (Interpol TDAWN).
3.  Għall-fini tal-verifiki previsti fl-Artikolu 21(1) u l-Artikolu 21(3)(a) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 810/2009, il-VIS għandha tniedi tfittxija billi tuża l-Portal Ewropew tat-Tfittxija ddefinit fl-Artikolu 6(1) [tar-Regolament dwar l-Interoperabilità] biex tqabbel id-data msemmija fil-punti (4), (5) u (6) tal-Artikolu 9 ta' dan ir-Regolament. Il-VIS għandha tivverifika:
(a)  jekk id-dokument tal-ivvjaġġar użat għall-applikazzjoni jkunx jikkorrispondi għal dokument tal-ivvjaġġar irrappurtat fis-SIS bħala mitluf, misruq, użat ħażin jew invalidat;
(b)  jekk id-dokument tal-ivvjaġġar użat għall-fini tal-applikazzjoni jkunx jikkorrispondi għal dokument tal-ivvjaġġar irrappurtat fil-bażi tad-data SLTD bħala mitluf, misruq jew invalidat;
(c)  jekk l-applikant huwiex soġġett għal allert dwar rifjut ta' dħul u soġġorn fis-SIS;
(d)  jekk l-applikant ikunx is-suġġett ta' allert fis-SIS fir-rigward ta' persuna mfittxija għall-arrest għall-finijiet ta' ċediment abbażi ta' Mandat ta' Arrest Ewropew jew imfittxija għall-arrest għall-finijiet ta' estradizzjoni;
(e)  jekk l-applikant u d-dokument tal-ivvjaġġar jikkorrispondux għal awtorizzazzjoni għall-ivvjaġġar irrifjutata, irrevokata jew annullata fis-Sistema Ċentrali tal-ETIAS u d-detentur tagħha;
(f)  jekk l-applikant u d-dokument tal-ivvjaġġar jidhrux fuq il-lista ta' sorveljanza msemmija fl-Artikolu 34 tar-Regolament (UE) Nru 2018/1240 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*;
(g)  jekk id-data dwar l-applikant ġietx irreġistrata diġà fil-VIS;
(h)  jekk id-data pprovduta fl-applikazzjoni rigward id-dokument tal-ivvjaġġar tikkorrispondix għal applikazzjoni oħra għal viża assoċjata ma' data tal-identità differenti;
(i)  jekk l-applikant ikunx attwalment irrappurtat bħala persuna li qabżet it-tul taż-żjara awtorizzata, jew jekk fl-imgħoddi kienx is-suġġett ta' rapport bħal dan fl-EES;
(j)  jekk l-applikant ikunx irreġistrat bħala xi ħadd li kien is-suġġett ta' dħul irrifjutat fl-EES;
(k)  jekk l-applikant kienx is-suġġett ta' deċiżjoni ta' rifjut, kanċellazzjoni jew revoka ta' viża għal soġġorn qasir irreġistrata fil-VIS;
(l)  jekk l-applikant kienx is-suġġett ta' rifjut, kanċellazzjoni jew revoka ta' viża għal soġġorn fit-tul jew ta' permess ta' residenza rreġistrata fil-VIS;
(m)  jekk id-data speċifika għall-identità tal-applikant hijiex irreġistrata fid-data tal-Europol;
(n)  jekk l-applikant ta' viża għal soġġorn qasir ikunx irreġistrat fil-Eurodac;
(o)  f'każijiet fejn l-applikant ikun minorenni, jekk l-applikant li jkun id-detentur ta' awtorità ta' ġenitur jew ta' kustodju legali:
(i)  ikunx is-suġġett ta' allert fis-SIS dwar persuni mfittxija għall-arrest għall-finijiet ta' ċediment abbażi ta' Mandat ta' Arrest Ewropew jew imfittxija għall-arrest għall-finijiet ta' estradizzjoni;
(ii)  huwiex soġġett għal allert ta' rifjut ta' dħul u soġġorn imdaħħal fis-SIS;
(iii)  ikunx detentur ta' dokument tal-ivvjaġġar li jidher fuq il-lista ta' sorveljanza msemmija fl-Artikolu 34 tar-Regolament (UE) Nru 2018/1240.
________________________
* Ir-Regolament (UE) 2018/1240 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Settembru 2018 li jistabbilixxi Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS) u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1077/2011, (UE) Nru 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 u (UE) 2017/2226 (ĠU L 236, 19.9.2018, p. 1).
Emenda 71
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 9a – paragrafu 3a (ġdid)
3a.  Meta jitwettqu tfittxijiet fl-SLTD, id-data użata mill-utent tal-ESP għat-tnedija ta' tfittxija ma tiġix kondiviża mas-sidien tad-data tal-Interpol.
Emenda 72
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 9a – paragrafu 4
4.  Il-VIS għandha żżid referenza għal kwalunkwe hit miksuba skont il-paragrafu 3 tal-fajl tal-applikazzjoni. Barra minn dan, il-VIS għandha tidentifika, fejn rilevanti, l-Istat Membru jew l-Istati Membri li daħħlu jew ipprovdew id-data li skattat il-hit(s) jew il-Europol, u għandha tirreġistra dan fil-fajl tal-applikazzjoni.
4.  Il-VIS għandha żżid referenza għal kwalunkwe hit miksuba skont il-paragrafu 3 tal-fajl tal-applikazzjoni. Barra minn dan, il-VIS għandha tidentifika, fejn rilevanti, l-Istat Membru jew l-Istati Membri li daħħlu jew ipprovdew id-data li skattat il-hit(s) jew il-Europol, u għandha tirreġistra dan fil-fajl tal-applikazzjoni. L-ebda informazzjoni għajr ir-referenza għal xi hit u l-oriġinatur tad-data ma għandha tiġi rreġistrata.
Emenda 73
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 9a – paragrafu 5 – punt d
(d)  allert dwar persuni u oġġetti għal kontrolli diskreti jew kontrolli speċifiċi.
(d)  allert dwar persuni u oġġetti għal kontrolli diskreti, kontrolli speċifiċi jew kontrolli ta' investigazzjoni.
Emenda 74
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 9a – paragrafu 5a (ġdid)
5a.  Kwalunkwe hit li tirriżulta mit-tfittxijiet skont l-Artikolu 9a(3)(a), (b), (c), (e), (g), (h), (i), (j), (k), (l) u (n) għandha tiġi vvalutata, fejn meħtieġ wara verifika mill-awtorità ċentrali bi qbil mal-Artikolu 9c, mill-konsulat fejn tkun tressqet l-applikazzjoni għal viża.
Emenda 75
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 9a – paragrafu 5b (ġdid)
5b.  Kwalunkwe hit li tirriżulta mit-tfittxijiet skont l-Artikolu 9a(3)(d), (f), (m) u (o) għandha tiġi vverifikata, fejn meħtieġ, u vvalutata mill-punt ta' kuntatt uniku tal-Istati Membri li jkunu daħħlu jew ipprovdew id-data li tkun skattat il-hits, bi qbil mal-Artikolu 9ca.
Emenda 76
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 9a – paragrafu 5c (ġdid)
5c.  Kwalunkwe hit fis-SIS għandha tiġi nnotifikata awtomatikament ukoll lill-Uffiċċju SIRENE tal-Istat Membru li jkun ħoloq l-allert li jkun iġġenera l-hit.
Emenda 77
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 9a – paragrafu 5d (ġdid)
5d.  In-notifika pprovduta lill-Uffiċċju SIRENE tal-Istat Membru jew il-punt ta' kuntatt uniku li jkun daħħal l-allert għandu jkun fiha d-data li ġejja:
(a)  il-kunjom(ijiet), l-isem/ismijiet u, jekk ikun hemm, il-psewdonimu/i;
(b)  il-post u d-data tat-twelid;
(c)  is-sess;
(d)  in-nazzjonalità u, jekk hemm aktar, nazzjonalitajiet oħra;
(e)  l-Istat Membru tal-ewwel soġġorn intenzjonat, u fejn disponibbli, l-indirizz tal-ewwel soġġorn intenzjonat;
(f)  l-indirizz tad-dar tal-applikant jew, jekk mhux disponibbli, il-belt u l-pajjiż ta' residenza tiegħu jew tagħha;
(g)  referenza għal kwalunkwe hit miksuba, inklużi d-data u l-ħin tal-hit.
Emenda 78
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 9a – paragrafu 5e (ġdid)
5e.  Dan l-Artikolu m'għandux ifixkel il-preżentazzjoni ta' applikazzjoni għall-ażil, tkun xi tkun ir-raġuni. Fil-każ ta' applikazzjoni għal viża ppreżentata minn vittma ta' kriminalità vjolenti, bħal vjolenza domestika jew traffikar ta' bnedmin, imwettqa mill-isponsor tagħhom, il-fajl depożitat fil-VIS għandu jkun separat minn dak tal-isponsor sabiex il-vittmi jiġu protetti minn riskji ulterjuri.
Emenda 79
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 9b – paragrafu 1
1.  Fir-rigward ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li huma membri tal-familja ta' ċittadin tal-Unjoni li tapplika għalihom id-Direttiva 2004/38/KE jew ta' ċittadin ta' pajjiż terz li jgawdi d-dritt ta' moviment liberu ekwivalenti għal dan ta' ċittadini tal-Unjoni taħt ftehim bejn l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u pajjiż terz, min-naħa l-oħra, il-verifiki awtomatizzati fl-Artikolu 9a(3) għandhom jitwettqu biss għall-fini li jiġi vverifikat li ma hemm ebda indikazzjonijiet fattwali jew raġunijiet raġonevoli bbażati fuq indikazzjonijiet fattwali biex jiġi konkluż li l-preżenza tal-persuna fit-territorju tal-Istati Membri tkun ta' riskju għas-sigurtà jew riskju epidemiku għoli skont id-Direttiva 2004/38/KE.
1.  Fir-rigward ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li huma membri tal-familja ta' ċittadin tal-Unjoni li tapplika għalihom id-Direttiva 2004/38/KE jew ta' ċittadin ta' pajjiż terz li jgawdi d-dritt ta' moviment liberu ekwivalenti għal dak ta' ċittadini tal-Unjoni taħt ftehim bejn l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u pajjiż terz, min-naħa l-oħra, il-verifiki awtomatizzati fl-Artikolu 9a(3) għandhom jitwettqu biss għall-fini li jiġi vverifikat li ma hemm ebda indikazzjonijiet fattwali jew raġunijiet raġonevoli bbażati fuq indikazzjonijiet fattwali biex jiġi konkluż li l-preżenza tal-persuna fit-territorju tal-Istati Membri tkun ta' riskju għas-sigurtà skont id-Direttiva 2004/38/KE.
Emenda 80
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 9b – paragrafu 3
3.  Fejn l-ipproċessar awtomatizzat tal-applikazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 9a(3) irrapporta hit li tikkorrispondi għal rifjut ta' dħul jew allert ta' soġġorn kif imsemmi fl-Artikolu 24 tar-Regolament (KE1987/2006, l-awtorità tal-viża għandha tivverifika r-raġuni għad-deċiżjoni fejn sussegwentement dan l-allert iddaħħal fis-SIS. Jekk din ir-raġuni hija relatata ma' riskju ta' immigrazzjoni illegali, l-allert ma għandux jiġi kkunsidrat għall-valutazzjoni tal-applikazzjoni. L-awtorità tal-viża għandha tipproċedi skont l-Artikolu 25(2) tar-Regolament SIS II.
3.  Fejn l-ipproċessar awtomatizzat tal-applikazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 9a(3) irrapporta hit li tikkorrispondi għal rifjut ta' dħul jew allert ta' soġġorn kif imsemmi fl-Artikolu 24 tar-Regolament (UE2018/1861, l-awtorità tal-viża għandha tivverifika r-raġuni għad-deċiżjoni fejn sussegwentement dan l-allert iddaħħal fis-SIS. Jekk din ir-raġuni hija relatata ma' riskju ta' immigrazzjoni illegali, l-allert ma għandux jiġi kkunsidrat għall-valutazzjoni tal-applikazzjoni. L-awtorità tal-viża għandha tipproċedi skont l-Artikolu 26(2) tar-Regolament (UE) 2018/1861.
Emenda 81
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 9c – titolu
Verifika mill-awtoritajiet ċentrali
Verifika mill-awtoritajiet ċentrali u l-punt ta' kuntatt uniku nazzjonali
Emenda 82
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 9c – paragrafu 1
1.  Kwalunkwe hit li tirriżulta mit-tfittxijiet skont l-Artikolu 9a(3) għandha tiġi vverifikata manwalment mill-awtorità ċentrali tal-Istat Membru li qed jipproċessa l-applikazzjoni.
1.  Kwalunkwe hit kif imsemmija fl-Artikolu 9a(5b) li tirriżulta mit-tfittxijiet skont l-Artikolu 9a(3), li ma tistax tiġi awtomatikament ikkonfermata mill-VIS, għandha tiġi vverifikata manwalment mill-punt ta' kuntatt uniku nazzjonali skont l-Artikolu 9ca. L-awtorità ċentrali tal-Istat Membru li qed jipproċessa l-applikazzjoni għandha tiġi nnotifikata.
Emenda 83
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 9c – paragrafu 2
2.  Fejn tkun qed tivverifika l-hits manwalment, l-awtorità ċentrali għandu jkollha aċċess għall-fajl tal-applikazzjoni u kwalunkwe fajl tal-applikazzjoni konness miegħu, kif ukoll mal-hits kollha skattati waqt l-ipproċessar awtomatizzat skont l-Artikolu 9a(3).
2.  Kwalunkwe hit kif imsemmija fl-Artikolu 9a(5a) li tirriżulta mit-tfittxijiet skont l-Artikolu 9a(3), li ma tistax tiġi awtomatikament ikkonfermata mill-VIS, għandha tiġi vverifikata manwalment mill-awtorità ċentrali. Meta tkun qed tivverifika l-hits manwalment, l-awtorità ċentrali għandu jkollha aċċess għall-fajl tal-applikazzjoni u kwalunkwe fajl tal-applikazzjoni konness miegħu, kif ukoll mal-hits kollha skattati waqt l-ipproċessar awtomatizzat skont l-Artikolu 9a(5a).
Emenda 84
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 9c – paragrafu 5
5.  Fejn id-data tikkorrispondi għall-identità tal-applikant, jew fejn jibqgħu xi dubbji, l-awtorità ċentrali tal-viża li tkun qed tipproċessa l-applikazzjoni għandha tinforma lill-awtorità ċentrali tal-Istat Membru l-ieħor, jew l-Istati Membri l-oħra, li ġew identifikati li daħħlu jew ipprovdew id-data li skattat il-hit skont l-Artikolu 9a(3). Fejn Stat Membru wieħed jew aktar ġew identifikati li daħħlu jew ipprovdew id-data li skattat din il-hit, l-awtorità ċentrali għandha tikkonsulta lill-awtoritajiet ċentrali tal-Istat Membru l-ieħor, jew tal-Istati Membri l-oħra permezz tal-proċedura stipulata fl-Artikolu 16(2).
5.  Fejn id-data tikkorrispondi għall-identità tal-applikant, jew fejn jibqgħu xi dubji, l-awtorità ċentrali tal-viża li tkun qed tipproċessa l-applikazzjoni għandha, f'każijiet iġġustifikati, tinforma lill-awtorità ċentrali tal-Istat Membru l-ieħor, jew l-Istati Membri l-oħra, li ġew identifikati li daħħlu jew ipprovdew id-data li skattat il-hit skont l-Artikolu 9a(3). Fejn Stat Membru wieħed jew aktar ġew identifikati li daħħlu jew ipprovdew id-data li skattat din il-hit, l-awtorità ċentrali għandha tikkonsulta lill-awtoritajiet ċentrali tal-Istat Membru l-ieħor, jew tal-Istati Membri l-oħra permezz tal-proċedura stipulata fl-Artikolu 16(2). F'każ ta' kwalunkwe dubju, id-dubju għandu jibbenefika lill-applikant.
Emenda 85
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 9c – paragrafu 7
7.  B'deroga mill-paragrafu 1, fejn it-tqabbil imsemmi fl-Artikolu 9a(5) jirrapporta hit waħda jew aktar, il-VIS għandha tibgħat notifika awtomatizzata lill-awtorità ċentrali tal-Istat Membru li nieda t-tfittxija biex tieħu kwalunkwe azzjoni ta' segwitu xierqa.
imħassar
Emenda 86
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 9c – paragrafu 8
8.  Fejn il-Europol jiġi identifikat li pprovda d-data li skattat hit skont l-Artikolu 9a(3), l-awtorità ċentrali tal-Istat Membru responsabbli għandha tikkonsulta lill-unità nazzjonali tal-Europol għal segwitu skont ir-Regolament (UE) 2016/794 u b'mod partikolari l-Kapitolu IV tiegħu.
imħassar
Emenda 87
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 9ca (ġdid)
Artikolu 9ca
Verifika u valutazzjoni mill-punt ta' kuntatt uniku nazzjonali
1.  Kull Stat Membru għandu jaħtar awtorità nazzjonali, operattiva 24 siegħa kuljum, 7 ijiem fil-ġimgħa, li għandha tiżgura l-verifiki manwali rilevanti u l-valutazzjoni tal-hits għall-finijiet ta' dan ir-Regolament ("il-punt ta' kuntatt uniku"). Il-punt ta' kuntatt uniku għandu jkun magħmul minn uffiċjali ta' kollegament tal-Uffiċċju SIRENE, l-Uffiċċji Ċentrali Nazzjonali tal-Interpol, il-punt ċentrali nazzjonali tal-Europol, l-Unità Nazzjonali tal-ETIAS u l-awtoritajiet nazzjonali kollha rilevanti tal-infurzar tal-liġi. L-Istati Membri għandhom jiżguraw biżżejjed persunal biex jippermettu li l-punt ta' kuntatt uniku jivverifika l-hits innotifikati lilu skont dan ir-Regolament u billi jqisu l-iskadenzi previsti fl-Artikolu 23 tar-Regolament (KE) Nru 810/2009.
2.  Il-punt ta' kuntatt uniku għandu jivvaluta manwalment il-hits innotifikati lilu. Il-proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 9c(2) sa (6) għandhom japplikaw.
3.  Fejn, wara l-verifika msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, id-data tkun tikkorrispondi u hit tiġi kkonfermata, il-punt ta' kuntatt uniku għandu jikkuntattja, fejn meħtieġ, lill-awtoritajiet responsabbli, inkluż il-Europol, li pprovdew id-data li skattat il-hit. Huwa mbagħad għandu jivvaluta l-hit. Il-punt ta' kuntatt uniku għandu jipprovdi opinjoni motivata fid-dawl tad-deċiżjoni dwar l-applikazzjoni li għandha tittieħed skont l-Artikolu 23 tar-Regolament (KE) Nru 810/2009. L-opinjoni motivata għandha tiġi inkluża fil-fajl tal-applikazzjoni.
Emenda 88
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 9cb (ġdid)
Artikolu 9cb
Manwal
Il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat f'konformità mal-Artikolu 48a biex tistabbilixxi f'manwal id-data rilevanti li trid titqabbel fit-tfittxijiet tas-sistemi l-oħrajn bi qbil mal-Artikolu 9a(3), u l-proċeduri u r-regoli meħtieġa għal dawn it-tfittxijiet, il-verifiki u l-valutazzjonijiet previsti fl-Artikoli 9a sa 9ca. Dan l-att delegat għandu jinkludi l-kombinazzjoni ta' kategoriji tad-data biex tiġi mfittxija kull sistema skont l-Artikolu 9a.
Emenda 89
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 13 – paragrafu 4
4.  Meta l-fajl tal-applikazzjoni jiġi aġġornat skont il-paragrafi 1 u 2, il-VIS għandha tibgħat notifika lill-Istat Membri li ħareġ il-viża, fejn tinfurmah bid-deċiżjoni li dik il-viża tiġi annullata jew irrevokata. Dik in-notifika għandha tiġi ġġenerata awtomatikament mis-sistema ċentrali u trażmessa permezz tal-mekkaniżmu pprovdut fl-Artiklu 16.;
4.  Meta l-fajl tal-applikazzjoni jiġi aġġornat skont il-paragrafi 1 u 2, il-VIS għandha tibgħat notifika lill-Istat Membru li jkun ħareġ il-viża, fejn tinfurmah bid-deċiżjoni motivata li dik il-viża tiġi annullata jew irrevokata. Dik in-notifika għandha tiġi ġġenerata awtomatikament mis-sistema ċentrali u trażmessa permezz tal-mekkaniżmu pprovdut fl-Artiklu 16.;
Emenda 90
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 16 – paragrafu 2 – subparagrafu 3
Għall-fini biss li titwettaq il-proċedura ta' konsultazzjoni, il-lista tal-Istati Membri li jeħtieġu li l-awtoritajiet ċentrali tagħhom jiġu kkonsultati mill-awtoritajiet ċentrali ta' Stati Membri oħra matul l-eżami tal-applikazzjonijiet tal-viża għal viżi uniformi ppreżentati minn ċittadini ta' pajjiżi terzi speċifiċi jew kategoriji speċifiċi ta' tali ċittadini, skont l-Artikolu 22 tar-Regolament (KE) Nru 810/2009, u taċ-ċittadini tal-pajjiżi terzi kkonċernati, għandha tiġi integrata fil-VIS."
Għall-fini biss li titwettaq il-proċedura ta' konsultazzjoni, il-lista tal-Istati Membri li jeħtieġu li l-awtoritajiet ċentrali tagħhom jiġu kkonsultati mill-awtoritajiet ċentrali ta' Stati Membri oħra matul l-eżami tal-applikazzjonijiet tal-viża għal viżi uniformi ppreżentati minn ċittadini ta' pajjiżi terzi speċifiċi jew kategoriji speċifiċi ta' tali ċittadini, skont l-Artikolu 22 tar-Regolament (KE) Nru 810/2009, għandha tiġi integrata fil-VIS.
Emenda 91
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt a
(a)  it-trażmissjoni ta' informazzjoni skont l-Artikolu 25(4) dwar il-ħruġ ta' viżi b'validità territorjali limitata, l-Artikolu 24(2) dwar emendi tad-data u l-Artikolu 31 tar-Regolament (KE) Nru 810/2009 dwar notifiki ex post;
(a)  it-trażmissjoni ta' informazzjoni skont l-Artikolu 25(4) dwar il-ħruġ ta' viżi b'validità territorjali limitata, l-Artikolu 24(2) dwar emendi tad-data ta' dan ir-Regolament u l-Artikolu 31 tar-Regolament (KE) Nru 810/2009 dwar notifiki ex post;
Emenda 92
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt b
(b)  il-messaġġi l-oħra kollha relatati ma' kooperazzjoni konsulari li jinvolvu t-trażmissjoni ta' data personali reġistrata fil-VIS jew relatata magħha, għat-trażmissjoni ta' talbiet lill-awtorità kompetenti tal-viża biex tgħaddi kopji tad-dokumenti tal-ivvjaġġar skont il-punt 7 tal-Artikolu 9 u dokumenti oħra li jappoġġaw l-applikazzjoni u għat-trażmissjoni ta' kopji elettroniċi ta' dawk id-dokumenti, kif ukoll għal talbiet skont l-Artikolu 9c u l-Artikolu 38(3). L-awtoritajiet tal-viża kompetenti għandhom iwieġbu għal kwalunkwe talba bħal din fi żmien żewġ ġranet tax-xogħol.
(b)  il-messaġġi l-oħra kollha relatati ma' kooperazzjoni konsulari li jinvolvu t-trażmissjoni ta' data personali reġistrata fil-VIS jew relatata magħha, għat-trażmissjoni ta' talbiet lill-awtorità kompetenti tal-viża biex tgħaddi kopji ta' dokumenti li jappoġġaw l-applikazzjoni u għat-trażmissjoni ta' kopji elettroniċi ta' dawk id-dokumenti, kif ukoll għal talbiet skont l-Artikolu 9c u l-Artikolu 38(3). L-awtoritajiet tal-viża kompetenti għandhom iwieġbu għal kwalunkwe talba bħal din fi żmien żewġ ġranet tax-xogħol.
Emenda 93
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 18a
(18a)  L-Artikolu 18a jiġi sostitwit b'dan li ġej:
Artikolu 18a
"Artikolu 18a
Data tal-VIS miksuba biex jinħoloq jew jiġi aġġornat rekord ta' dħul/ħruġ jew rekord ta' ċaħda tad-dħul ta' detentur ta' viża fl-EES
Data tal-VIS miksuba biex jinħoloq jew jiġi aġġornat rekord ta' dħul/ħruġ jew rekord ta' ċaħda tad-dħul ta' detentur ta' viża fl-EES
Unikament għall-fini tal-ħolqien jew l-aġġornament ta' rekord ta' dħul/ħruġ jew tar-rekord ta' ċaħda tad-dħul ta' detentur ta' viża fl-EES skont l-Artikolu 14(2) u l-Artikoli 16 u 18 tar-Regolament (UE) 2017/2226, l-awtorità kompetenti għat-twettiq ta' verifiki fuq il-fruntieri fejn titħaddem l-EES għandha tingħata aċċess biex tikseb mill-VIS u timporta fl-EES id-data maħżuna fil-VIS u elenkata fil-punti (c) sa (f) tal-Artikolu 16(2) ta' dak ir-Regolament.
Unikament għall-fini tal-ħolqien jew l-aġġornament ta' rekord ta' dħul/ħruġ jew tar-rekord ta' ċaħda tad-dħul ta' detentur ta' viża fl-EES skont l-Artikolu 14(2) u l-Artikoli 16 u 18 tar-Regolament (UE) 2017/2226, l-awtorità kompetenti għat-twettiq ta' verifiki fuq il-fruntieri fejn titħaddem l-EES għandha tingħata aċċess biex tikseb mill-VIS u timporta fl-EES id-data maħżuna fil-VIS u elenkata fil-punt (d) tal-Artikolu 16(1) u fil-punti (c) sa (f) tal-Artikolu 16(2) ta' dak ir-Regolament.
Emenda 94
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 19
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 20a – titolu
L-użu tad-data tal-VIS bil-għan li jiddaħħlu allerti tal-SIS dwar persuni neqsin u l-aċċess sussegwenti għal dik id-data
L-użu tad-data tal-VIS bil-għan li jiddaħħlu allerti tas-SIS dwar persuni neqsin jew persuni vulnerabbli li jeħtieġ li ma jitħallewx jivvjaġġaw u l-aċċess sussegwenti għal dik id-data
Emenda 95
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 19
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 20a – paragrafu 1
1.  Id-data tal-marki tas-swaba' maħżuna fil-VIS tista' tintuża bil-għan li jiddaħħal allert dwar persuni neqsin skont l-Artikolu 32(2) tar-Regolament (UE) ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill* [Ir-Regolament (UE) dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS) fil-qasam tal-kooperazzjoni tal-pulizija u tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali]. F'dawk il-każijiet, l-iskambju tad-data tal-marki tas-swaba' għandu jsir permezz ta' mezzi siguri lill-Uffiċċju SIRENE tal-Istat Membru li għandu d-data.
1.  Id-data tal-marki tas-swaba' u l-immaġni tal-wiċċ maħżuna fil-VIS jistgħu jintużaw bil-għan li jiddaħħal allert dwar persuni neqsin, tfal f'riskju ta' ħtif jew persuni vulnerabbli li jeħtieġu li jinżammu milli jivvjaġġaw skont l-Artikolu 32 tar-Regolament (UE) ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill* [Ir-Regolament (UE) dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS) fil-qasam tal-kooperazzjoni tal-pulizija u tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali]. F'dawk il-każijiet, l-iskambju tad-data tal-marki tas-swaba' u tal-immaġni tal-wiċċ għandu jsir permezz ta' mezzi siguri lill-Uffiċċju SIRENE tal-Istat Membru li għandu d-data.
Emenda 96
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 19
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 20a – paragrafu 2
2.  Fejn hemm hit ma' allert tas-SIS kif imsemmi fil-paragrafu 1, l-awtoritajiet għall-protezzjoni tat-tfal u l-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali, inklużi dawk responsabbli għall-ftuħ ta' prosekuzzjonijiet pubbliċi fi proċeduri kriminali u għall-inkjesti ġudizzjarji qabel akkuża u l-awtoritajiet ta' koordinazzjoni tagħhom, kif imsemmi fl-Artikolu 43 tar-Regolament (UE) ... [COM(2016)883 final – SIS LE], jistgħu, fit-twettiq tal-inkarigi tagħhom, jitolbu aċċess għad-data mdaħħla fil-VIS. Il-kundizzjonijiet stipulati fl-Unjoni u l-leġiżlazzjoni nazzjonali għandhom japplikaw.
2.  Fejn hemm hit ma' allert tas-SIS permezz tal-użu tad-data tal-marki tas-swaba' u tal-immaġni tal-wiċċ maħżuna fil-VIS kif imsemmi fil-paragrafu 1, l-awtoritajiet għall-protezzjoni tat-tfal u l-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali, inklużi dawk responsabbli għall-ftuħ ta' prosekuzzjonijiet pubbliċi fi proċeduri kriminali u għall-inkjesti ġudizzjarji qabel akkuża u l-awtoritajiet ta' koordinazzjoni tagħhom, kif imsemmi fl-Artikolu 44 tar-Regolament (UE) ... [COM(2016)883 final – SIS (kooperazzjoni tal-pulizija)], jistgħu jitolbu minn awtorità b'aċċess għall-VIS, fit-twettiq tal-inkarigi tagħhom, aċċess għad-data mdaħħla fil-VIS. Il-kundizzjonijiet previsti fl-Unjoni u l-leġiżlazzjoni nazzjonali għandhom japplikaw. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-data tiġi trażmessa b'mod sigur.
Emenda 97
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 19a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22 – paragrafu 1
(19a)   fl-Artikolu 22, il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej:
1.   Għall-fini uniku li tiġi eżaminata applikazzjoni għall-ażil, l-awtoritajiet kompetenti għall-ażil għandu jkollhom aċċess skont l-Artikolu 21 tar-Regolament (KE) Nru 343/2003 biex ifittxu bil-marki tas-swaba' ta' dawk li jkunu qed ifittxu l-ażil.
"1. Għall-fini uniku li tiġi eżaminata applikazzjoni għall-ażil, l-awtoritajiet kompetenti għall-ażil għandu jkollhom aċċess skont l-Artikolu 21 tar-Regolament (KE) Nru 343/2003 biex ifittxu bil-marki tas-swaba' ta' dawk li jkunu qed ifittxu l-ażil. Meta l-marki tas-swaba' ta' dawk li jkunu qed ifittxu l-ażil ma jkunux jistgħu jintużaw jew it-tfittxija bil-marki tas-swaba' ma tirnexxix, it-tfittxija għandha titwettaq bid-data msemmija fl-Artikolu 9(4)(a) u/jew (b) sa (cc); din it-tfittxija tista' ssir flimkien mad-data msemmija fl-Artikolu 9(4)(aa)."
Meta l-marki tas-swaba' ta' dawk li jkunu qed ifittxu l-ażil ma jkunux jistgħu jintużaw jew it-tfittxija bil-marki tas-swaba' ma tirnexxix, it-tfittxija għandha titwettaq bid-data msemmija fl-Artikolu 9(4)(a) u/jew (c); din it-tfittxija tista' ssir flimkien mad-data msemmija fl-Artikolu 9(4)(b).
Emenda 98
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 20
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22 – paragrafu 2 – punt c
(c)  ritratti;
(c)  immaġni tal-wiċċ;
Emenda 99
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 20
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22 – paragrafu 2 – punt e
(e)  id-data msemmija fil-punti (4) u (5) tal-Artikolu 9 tal-fajls tal-applikazzjoni konnessi skont l-Artikolu 8(4).
(e)  id-data msemmija fil-punt (4) tal-Artikolu 9 tal-fajls tal-applikazzjoni konnessi skont l-Artikolu 8(4).
Emenda 100
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 21
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
Kull fajl għandu jinħażen fil-VIS għal massimu ta' ħames snin, mingħajr ħsara għat-tħassir imsemmi fl-Artikoli 24 u 25 u għaż-żamma ta' rekords imsemmija fl-Artikolu 34.
Kull fajl ta' applikazzjoni għandu jinħażen fil-VIS għal massimu ta' ħames snin, mingħajr ħsara għat-tħassir imsemmi fl-Artikoli 24 u 25 u għaż-żamma ta' rekords imsemmija fl-Artikolu 34.
Emenda 101
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 21
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b
(b)  fid-data ta' skadenza tal-viża, tal-viża għal soġġorn twil jew tal-permess ta' residenza, jekk tkun ġiet estiża viża, viża għal soġġorn twil jew permess ta' residenza;
(b)  fid-data ta' skadenza tal-viża jew tal-viża għal soġġorn twil, jekk tkun ġiet estiża viża jew viża għal soġġorn twil;
Emenda 102
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 21
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 23 – paragrafu 2
2.  Mal-iskadenza tal-perjodu msemmi fil-paragrafu 1, il-VIS għandha awtomatikament tħassar il-fajl u l-links għal dan il-fajl kif imsemmi fl-Artikolu 8(3) u (4) u l-Artikolu 22a(3) u (5).
2.  Mal-iskadenza tal-perjodu msemmi fil-paragrafu 1, il-VIS għandha awtomatikament tħassar il-fajl u l-links għal dan il-fajl kif imsemmi fl-Artikolu 8(3) u (4) u l-Artikolu 22a(3).
Emenda 103
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 21
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 23 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  B'deroga mill-paragrafu 1:
(a)   fajls ta' applikazzjoni li jappartjenu għal permess ta' residenza għandhom jitħassru wara perjodu massimu ta' 10 snin;
(b)   fajls ta' applikazzjoni li jappartjenu għal tfal taħt l-età ta' 12-il sena għandhom jitħassru malli t-tfal joħorġu miż-żona Schengen.
Emenda 104
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 21
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 23 – paragrafu 2b (ġdid)
2b.  B'deroga mill-paragrafu 1, għall-fini tal-iffaċilitar ta' applikazzjoni ġdida, il-fajl ta' applikazzjoni msemmi fih jista' jinħażen għal perjodu addizzjonali ta' mhux aktar minn tliet snin minn tmiem il-perjodu ta' validità tal-viża għal soġġorn twil jew tal-permess ta' residenza u biss meta, wara talba għal kunsens, l-applikant jagħti kunsens liberu u espliċitu permezz ta' dikjarazzjoni ffirmata. Talba għal kunsens għandha tiġi ppreżentata b'mod li jintgħaraf b'mod ċar minn kwistjonijiet oħra, f'forma intelliġibbli u li tkun faċilment aċċessibbli u bl-użu ta' lingwaġġ ċar u sempliċi, f'konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2016/679. L-applikant jista' jirtira l-kunsens tiegħu fi kwalunkwe ħin, skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (UE) 2016/679. Jekk l-applikant jirtira l-kunsens tiegħu, il-fajl ta' applikazzjoni għandu awtomatikament jitħassar mill-VIS.
L-eu-LISA għandha tiżviluppa għodda li tippermetti lill-applikanti jagħtu u jirtiraw il-kunsens tagħhom.
Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati skont l-Artikolu 48a biex tiddefinixxi aktar l-għodda li għandha tintuża mill-applikanti biex jagħtu u jirtiraw il-kunsens tagħhom.
Emenda 105
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 24 – paragrafu 3
(22a)  Fl-Artikolu 24, il-paragrafu 3 jinbidel b'dan li ġej:
3.  L-Istat Membru responsabbli għandu jivverifika d-data kkonċernata u, jekk meħtieġ, jikkoreġiha jew iħassarha immedjatament.
"3. L-Istat Membru responsabbli għandu, malajr kemm jista' jkun, jivverifika d-data kkonċernata u, jekk meħtieġ, jikkoreġiha jew iħassarha immedjatament.";
Emenda 106
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 23 – punt a
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 25 – paragrafu 1
1.  Fejn, qabel l-iskadenza tal-perjodu msemmi fl-Artikolu 23(1), applikant ikun ħa ċ-ċittadinanza ta' Stat Membru, il-fajls tal-applikazzjoni, il-fajls u l-links imsemmija fl-Artikolu 8(3) u (4), l-Artikolu 22a(3) li huma relatati miegħu jew magħha għandhom jiġu mħassra mingħajr dewmien mill-VIS mill-Istat Membru li ħoloq il-fajl(s) tal-applikazzjoni u l-links rispettivi.
1.  Fejn, qabel l-iskadenza tal-perjodu msemmi fl-Artikolu 23(1), applikant ikun ħa ċ-ċittadinanza ta' Stat Membru, il-fajls tal-applikazzjoni, il-fajls u l-links imsemmija fl-Artikolu 8(3) u (4) u fl-Artikolu 22a(3) li huma relatati miegħu jew magħha għandhom jiġu mħassra mingħajr dewmien mill-VIS mill-Istat Membru li ħoloq il-fajl(s) tal-applikazzjoni u l-links rispettivi.
Emenda 107
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 23a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 26 – paragrafu 1
(23a)  Fl-Artikolu 26, il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej:
1.  Wara perjodu tranżizzjonali, Awtorità tal-Ġestjoni (l-"Awtorità ta' l-Immaniġġar"), iffinanzjata mill-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea, għandha tkun responsabbli għat-tmexxija operattiva tal-VIS Ċentrali u ta' l-"Interfaces" Nazzjonali. L-Awtorità tal-Ġestjoni għandha tiżgura, f'koperazzjoni ma' l-Istati Membri, li f'kull ħin, għall-VIS Ċentrali u l-"Interfaces Nazzjonali" tintuża l-aqwa teknoloġija disponibbli, suġġett għal analiżi ta' l-ispejjeż u l-benefiċċji.
"1. L-eu-LISA għandha tkun responsabbli għat-tmexxija operattiva tal-VIS u l-komponenti tagħha kif stabbilit fl-Artikolu 2a. Hija għandha tiżgura, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, li f'kull ħin tintuża l-aqwa teknoloġija disponibbli, suġġett għal analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji għal dawk il-komponenti."
Emenda 108
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 23b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 26 – paragrafu 2
(23b)  Fl-Artikolu 26, il-paragrafu 2 jinbidel b'dan li ġej:
2.  L-Awtorità tal-Ġestjoni għandha tkun responsabbli wkoll għall-kompiti li se jissemmew hawn taħt relatati mal-infrastruttura tal-komunikazzjoni bejn il-VIS Ċentrali u l-interfaces nazzjonali:
"2. It-tmexxija operattiva tal-VIS għandha tikkonsisti mill-kompiti kollha meħtieġa biex il-VIS tiffunzjona 24 siegħa kuljum, 7 ijiem fil-ġimgħa f'konformità ma' dan ir-Regolament, b'mod partikolari x-xogħol ta' manutenzjoni u l-iżviluppi tekniċi meħtieġa biex jiġi żgurat li l-VIS tiffunzjona f'livell sodisfaċenti ta' kwalità operattiva, b'mod partikolari fir-rigward tal-ħin tar-rispons għat-tfittxijiet tas-Sistema Ċentrali tal-VIS mill-uffiċċji konsulari u mill-awtoritajiet tal-fruntiera. Tali ħinijiet tar-rispons għandhom ikunu qosra kemm jista' jkun."
(a)  superviżjoni;
(b)  sigurtà;
(c)  il-koordinazzjoni ta' relazzjonijiet bejn l-Istati Membru u l-fornitur.
Emenda 109
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 23c (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 26 – paragrafi 3 sa 8
(23c)  Fl-Artikolu 26, jitħassru l-paragrafi 3 sa 8;
Emenda 110
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 24
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 26 – paragrafu 8a
(24)  fl-Artikolu 26, jiżdied il-paragrafu 8a li ġej:
imħassar
"8a. Eu-LISA għandha tkun permessa tuża data personali reali anonimizzata tas-sistema tal-produzzjoni tal-VIS għal finijiet ta' ttestjar fiċ-ċirkostanzi li ġejjin:
(a)  għad-dijanjostika u t-tiswija meta jiġu skoperti ħsarat bis-Sistema Ċentrali;
(b)  għall-ittestjar ta' teknoloġiji u tekniki ġodda rilevanti biex tittejjeb il-prestazzjoni tas-Sistema Ċentrali jew it-trażmissjoni tad-data lejha.
F'każijiet bħal dawn, il-miżuri tas-sigurtà, il-kontroll tal-aċċess u l-attivitajiet tal-illoggjar fl-ambjent tal-ittestjar għandhom ikunu ugwali għal dawk għas-sistema tal-produzzjoni tal-VIS. Id-data personali reali adottat għall-ittestjar għandha tiġi magħmula anonima b'tali mod li s-suġġett tad-data ma jibqax aktar identifikabbli.";
Emenda 111
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 24a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 26 – paragrafi 9a u 9b (ġodda)
(24a)  Fl-Artikolu 26, jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:
"9a. Fejn l-eu-LISA tikkoopera ma' kuntratturi esterni fi kwalunkwe kompitu relatat mal-VIS, hija għandha timmonitorja mill-qrib l-attivitajiet tal-kuntrattur biex tiżgura l-konformità ma' dan ir-Regolament, b'mod partikolari s-sigurtà, il-kunfidenzjalità u l-protezzjoni tad-data.
9b.  It-tmexxija operattiva tas-Sistema Ċentrali tal-VIS ma għandhiex tiġi fdata lil kumpaniji privati jew organizzazzjonijiet privati.";
Emenda 112
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 25
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 27 – paragrafu 2
Iż-żewġ siti jistgħu jintużaw simultanjament għal operazzjoni attiva tal-VIS sakemm it-tieni sit jibqa' kapaċi li jiżgura l-operazzjoni tiegħu fil-każ ta' ħsara fis-sistema.
L-eu-LISA għandha timplimenta soluzzjonijiet tekniċi biex tiżgura d-disponibbiltà mhux interrotta tal-VIS jew permezz ta' operazzjoni simultanja tas-Sistema Ċentrali tal-VIS u s-Sistema Ċentrali tal-VIS ta' riżerva, sakemm is-Sistema Ċentrali tal-VIS ta' riżerva tibqa' kapaċi tiżgura l-operazzjoni tal-VIS fil-każ ta' ħsara lis-Sistema Ċentrali tal-VIS, jew permezz ta' duplikazzjoni tas-sistema jew tal-komponenti tagħha.
Emenda 113
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 26 – punt ba (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)
Għal dan il-fini, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persunal konsulari u l-persunal ta' kwalunkwe fornitur tas-servizz estern li jikkooperaw miegħu kif imsemmi fl-Artikolu 43 tar-Regolament (UE) Nru 810/2009 jirċievu taħriġ regolari dwar il-kwalità tad-data.
Emenda 114
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 26 – punt d
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 29 – paragrafu 2a – subparagrafu 1
2a.   L-awtorità ta' ġestjoni flimkien mal-Kummissjoni għandha tiżviluppa u tmantni mekkaniżmi u proċeduri awtomatizzati tal-kontroll tal-kwalità tad-data biex jitwettqu verifiki tal-kwalità fuq id-data fil-VIS u għandha tipprovdi rapporti regolari lill-Istati Membri. L-awtorità ta' ġestjoni għandha tipprovdu rapport regolari lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni dwar il-kontrolli tal-kwalità tad-data.
2a.  L-eu-LISA flimkien mal-Kummissjoni għandha tiżviluppa, tmantni u taġġorna kontinwament mekkaniżmi u proċeduri awtomatizzati tal-kontroll tal-kwalità tad-data biex jitwettqu verifiki tal-kwalità fuq id-data fil-VIS u għandha tipprovdi rapporti regolari lill-Istati Membri. L-eu-LISA għandha tiżgura livelli adegwati ta' persunal imħarreġ professjonalment biex jimplimenta innovazzjonijiet u aġġornamenti tekniċi meħtieġa biex iħaddmu l-mekkaniżmi ta' kontroll tal-kwalità tad-data. L-eu-LISA għandha tipprovdi rapport regolari lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni dwar il-kontrolli tal-kwalità tad-data. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi rapport regolari lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar kwistjonijiet relatati mal-kwalità tad-data li jiġu ffaċċjati u kif kienu ġew indirizzati.
Emenda 115
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 26 – punt da (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 29 – paragrafu 2b (ġdid)
(da)  jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
"2b. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-fattibbiltà, id-disponibbiltà, l-istat ta' tħejjija u l-affidabbiltà tat-teknoloġija meħtieġa biex tintuża l-immaġni tal-wiċċ għall-identifikazzjoni ta' persuna.";
Emenda 116
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 26 – punt db (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 29 – paragrafu 3a (ġdid)
(db)  jiżdied il-paragrafu li ġej:
"3a. Fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali fil-VIS, kull Stat Membru għandu jaħtar l-awtorità li għandha titqies bħala kontrollur f'konformità mal-punt (7) tal-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 2016/679 u li għandu jkollha r-responsabbiltà ċentrali għall-ipproċessar ta' data minn dak l-Istat Membru. Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwar il-ħatra.";
Emenda 117
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 27
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 29a – paragrafu 1 – punt a
(a)  data skont l-Artikoli 9, 22c u 22d u l-Artikolu 6(4) tista' tintbagħat biss lill-VIS wara verifika tal-kwalità mwettqa mill-awtoritajiet nazzjonali responsabbli;
(a)  data skont l-Artikoli 9, 22c u 22d u l-Artikolu 6(4) tista' tiddaħħal biss fil-VIS wara verifika tal-kwalità mwettqa mill-awtoritajiet nazzjonali responsabbli;
Emenda 118
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 27
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 29a – paragrafu 2 – punt b
(b)  il-proċeduri awtomatizzati skont l-Artikolu 9(a)(3) u l-Artikolu 22b(2) jistgħu jiġu skattati mill-VIS biss wara verifika tal-kwalità mwettqa mill-VIS skont dan l-Artikolu; jekk dawn il-verifiki jonqsu milli jissodisfaw il-kriterji tal-kwalità stabbiliti, il-VIS għandha tinnotifika awtomatikament lill-awtorità jew l-awtoritajiet responsabbli;
(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)
Emenda 119
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 27
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 29a – paragrafu 2 – punt c
(c)  il-verifiki tal-kwalità fuq l-immaġni tal-wiċċ u d-data dattilografika għandhom jitwettqu meta jinħolqu fajls tal-applikazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fil-VIS, sabiex jiġi aċċertat li jintlaħqu l-istandards minimi tal-kwalità tad-data biex jippermettu t-tqabbil bijometriku;
(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)
Emenda 120
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 27
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 29a – paragrafu 3
3.  Standards tal-kwalità għandhom jiġu stabbiliti għall-ħażna tad-data msemmija fil-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu. L-ispeċifikazzjoni ta' dawn l-istandards għandhom jiġu stipulati fl-atti ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 49(2).;
(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)
Emenda 121
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 28
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 31 – paragrafi 1 u 2
(28)  fl-Artikolu 31, il-paragrafi 1 u 2 jinbidlu b'dan li ġej:
imħassar
"1. Mingħajr ħsara għar-Regolament (UE) 2016/679, id-data msemmija fl-Artikolu 9(4)(a), (b), (c), (k) u (m); 9(6) u 9(7) jistgħu jiġu ttrasferiti jew magħmula disponibbli lil pajjiż terz jew lil organizzazzjoni internazzjonali elenkata fl-Anness, biss jekk meħtieġ f'każijiet individwali bl-iskop li tagħti prova tal-identità ta' ċittadini ta' pajjiż terz, u biss bl-iskop ta' ritorn skont id-Direttiva 2008/115/KE jew ta' risistemazzjoni skont ir-Regolament …[ir-Regolament Qafas dwar ir-Risistemazzjoni], u sakemm l-Istat Membru li daħħal id-data fil-VIS ikun ta l-approvazzjoni tiegħu.";
Emenda 122
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 28a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 31 – paragrafu 2
(28a)  Fl-Artikolu 31, il-paragrafu 2 jinbidel b'dan li ġej:
2.  B'deroga mill-paragrafu 1, id-data msemmija fl-Artikolu 9(4)(a), (b), (c), (k) u (m) tista' tiġi trasferita jew tista' ssir disponibbli għal pajjiż terz jew għal organizzazzjoni internazzjonali elenkati fl-Anness jekk dan ikun neċessarju f'każijiet individwali bl-iskop li tkun pruvata l-identità ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, inkluż għal skopijiet ta' ritorn, biss jekk ikunu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:
"2. B'deroga mill-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, id-data msemmija fl-Artikolu 9(4)(a), (aa), (b), (c), (cc), (k) u (m), (6) u (7) tista' tiġi ttrasferita mill-awtoritajiet tal-fruntiera jew l-awtoritajiet tal-immigrazzjoni lil pajjiż terz jew lil organizzazzjoni internazzjonali elenkata fl-Anness ta' dan ir-Regolament, jekk dan ikun neċessarju, f'każijiet individwali sabiex tingħata prova tal-identità taċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-fini unika ta' ritorn, biss jekk ikunu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:
(a)  il-Kummissjoni tkun adottat deċiżjoni dwar il-protezzjoni xierqa tad-data personali f'dak il-pajjiż terz skond l-Artikolu 25(6) tad-Direttiva 95/46/KE, jew hemm fis-seħħ ftehima ta' ammissjoni mill-ġdid bejn il-Komunità u dak il-pajjiż terz, jew japplikaw id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 26(1)(d) tad-Direttiva 95/46/KE;
(a)  il-Kummissjoni tkun adottat deċiżjoni dwar il-protezzjoni adegwata tad-data personali f'dak il-pajjiż terz skont l-Artikolu 45(3) tar-Regolament (UE) 2016/679;
(b)  il-pajjiż terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali jaqblu li jużaw id-data biss għall-għan li għaliha ingħatat;
(b)  ikunu ngħataw salvagwardji xierqa kif imsemmija fl-Artikolu 46 tar-Regolament (UE) 2016/679, pereżempju permezz ta' ftehim ta' riammissjoni li jkun fis-seħħ bejn l-Unjoni jew Stat Membru u l-pajjiż terz in kwistjoni; jew
(c)  li d-data tiġi trasferita jew tkun disponibbli skond id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi Komunitarja, partikularment ftehimiet ta' ammissjoni mill-ġdid, u l-liġi nazzjonali ta' l-Istat Membru fejn qed tiġi trasferita jew fejn qed tkun disponibbli, inklużi d-dispożizzjonijiet legali rilevanti rigward is-sigurtà tad-data u l-protezzjoni tad-data; kif ukoll kif ukoll
(c)  ikun japplika l-punt (d) tal-Artikolu 49(1) tar-Regolament (UE) 2016/679.
(d)   l-Istat(i) Membru(i) li daħħal id-data fil-VIS ta l-kunsens tiegħu.
Emenda 123
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 28b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 31 – paragrafu 3
(28b)  fl-Artikolu 31, il-paragrafu 3 jinbidel b'dan li ġej:
3.  Tali trasferimenti ta' data personali lejn pajjiżi terzi jew lejn organizzazzjonijiet internazzjonali m'għandhomx jippreġudikaw id-drittijiet tar-refuġjati u tal-persuni li jitolbu protezzjoni internazzjonali, partikularment f'dak li jirrigwarda "non-refoulement".
"3. Id-data msemmija fl-Artikolu 9(4)(a), (b), (c), (k) u (m), u (6) u (7) tista' tiġi ttrasferita f'konformità mal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu biss jekk jiġu ssodisfati l-kondizzjonijiet kollha li ġejjin:
(a)   it-trasferiment tad-data għandha titwettaq skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi tal-Unjoni, b'mod partikolari d-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tad-data, inkluż il-Kapitolu V tar-Regolament (UE) 2016/679, u l-ftehimiet ta' riammissjoni, u l-liġi nazzjonali tal-Istat Membru li jkun ittrasferixxa d-data;
(b)   l-Istat Membru li daħħal id-data fil-VIS ikun ta l-kunsens tiegħu.
(c)   il-pajjiż terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali jkunu qablu li jipproċessaw id-data biss għall-finijiet li għalihom tkun ingħatat; kif ukoll
(d)   tkun inħarġet deċiżjoni ta' ritorn adottata skont id-Direttiva 2008/115/KE b'rabta maċ-ċittadin ta' pajjiż terz ikkonċernat, bil-kondizzjoni li l-infurzar ta' tali deċiżjoni ta' ritorn ma jiġix sospiż u bil-kondizzjoni li ma jkun sar ebda appell li jista' jwassal għas-sospensjoni tal-infurzar tagħha.";
Emenda 124
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 28c (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 31 – paragrafi 3a u 3b (ġodda)
(28c)  Fl-Artikolu 31, jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:
"3a. It-trasferimenti ta' data personali lil pajjiżi terzi jew lil organizzazzjonijiet internazzjonali skont il-paragrafu 2 ma għandhomx jippreġudikaw id-drittijiet tal-applikanti għal protezzjoni internazzjonali u tal-benefiċjarji tagħha, b'mod partikolari fir-rigward ta' non-refoulement.";
3b.  Id-data personali miksuba mingħand il-VIS minn Stat Membru jew mill-Europol għall-finijiet tal-infurzar tal-liġi ma għandhiex tiġi ttrasferita jew titpoġġa għad-dispożizzjoni ta' xi pajjiż terz, organizzazzjoni internazzjonali jew entità privata stabbilita fl-Unjoni jew barra minnha. Il-projbizzjoni għandha tapplika wkoll fejn dik id-data tkompli tiġi pproċessata fil-livell nazzjonali jew bejn Stati Membri skont id-Direttiva (UE) 2016/680.";
Emenda 125
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 28e (ġdid) – punt a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 32 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)
(28e)  fl-Artikolu 32, il-paragrafu 2 huwa emendat kif ġej:
(a)   jiddaħħal il-punt li ġej:
"(ea) iwaqqaf l-użu ta' sistemi tal-ipproċessar tad-data awtomatizzati minn persuni mhux awtorizzati li jużaw tagħmir għall-komunikazzjoni tad-data;";
Emenda 126
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 28e (ġdid) – punt b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 32 – paragrafu 2 – punti ja u jb (ġodda)
(b)  jiddaħħlu l-punti li ġejjin:
"(ja) jiżgura li, fil-każ ta' interruzzjoni, is-sistemi installati jkunu jistgħu jitreġġgħu lura għall-operazzjoni normali;
(jb)   jiżgura affidabbiltà billi jaċċerta li kwalunkwe ħsara fil-funzjonament tal-VIS tkun irrappurtata kif xieraq u li jiġu implimentati l-miżuri tekniċi meħtieġa biex jiġi żgurat li d-data personali tkun tista' titreġġa' lura fil-każ ta' korrompiment minħabba funzjonament ħażin tal-VIS;";
Emenda 127
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 28f (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 32a (ġdid)
(28f)  jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 32a
Inċidenti marbuta mas-sigurtà
1.   Kull każ li għandu jew li jista' jkollu impatt fuq is-sigurtà tal-VIS jew li jista' jagħmel ħsara jew jikkawża t-telf ta' data fil-VIS għandu jitqies bħala inċident marbut mas-sigurtà, b'mod speċjali fejn seta' kien hemm aċċess illegali għad-data jew fejn id-disponibbiltà, l-integrità u l-kunfidenzjalità tad-data jkunu ġew jew setgħu ġew kompromessi.
2.   L-inċidenti marbuta mas-sigurtà għandhom jiġu ġestiti b'mod li jiżgura rispons rapidu, effettiv u xieraq.
3.   Mingħajr preġudizzju għan-notifika u l-komunikazzjoni ta' ksur ta' data personali skont l-Artikolu 33 tar-Regolament (UE) 2016/679 jew l-Artikolu 30 tad-Direttiva (UE) 2016/680, l-Istati Membri, il-Europol u l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni, lill-eu-LISA, lill-awtorità superviżorja kompetenti u lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data mingħajr dewmien dwar inċidenti marbuta mas-sigurtà. L-eu-LISA għandha tinnotifika lill-Kummissjoni u lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data mingħajr dewmien bi kwalunkwe inċident marbut mas-sigurtà li jikkonċerna s-Sistema Ċentrali tal-VIS.
4.   L-informazzjoni rigward inċident marbut mas-sigurtà li għandu jew li jista' jkollu impatt fuq l-operazzjoni tal-VIS fi Stat Membru jew, fi ħdan l-eu-LISA, dwar id-disponibbiltà, l-integrità u l-kunfidenzjalità tad-data mdaħħla jew mibgħuta minn Stati Membri oħra, għandha tiġi pprovduta lill-Istati Membri kollha mingħajr dewmien u għandha tiġi rrappurtata f'konformità mal-pjan ta' ġestjoni tal-inċidenti pprovdut mill-eu-LISA.
5.   F'każ ta' inċident marbut mas-sigurtà, l-Istati Membri u l-eu-LISA għandhom jikkollaboraw bejniethom.
6.   Il-Kummissjoni għandha tirrapporta l-inċidenti serji lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill immedjatament. Dawn ir-rapporti għandhom jiġu kklassifikati bħala EU RESTRICTED/RESTREINT UE f'konformità mar-regoli tas-sigurtà applikabbli.
7.   Fejn inċident marbut mas-sigurtà jkun ikkawżat minn użu ħażin tad-data, l-Istati Membri, il-Europol u l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta għandhom jiżguraw li jiġu imposti sanzjonijiet f'konformità mal-Artikolu 36.";
Emenda 128
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 28g (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 33
(28g)  L-Artikolu 33 għandu jinbidel b'dan li ġej:
Artikolu 33
"Artikolu 33
Obbligu ta' rendikont
Obbligu ta' rendikont
1.  Kull persuna jew Stat Membru li, sofra danni kkawżati minn operat ta' ipproċessar illegali jew kull att li mhux kompatibbli ma' dan ir-Regolament tkun/ikun intitolat jirċievi kumpens mill-Istat Membru li huwa responsabbli għad-danni li seħħew. Dak l-Istat Membru għandu jkun eżentat mir-responsabbiltà tiegħu, kollha kemm hi jew in parti, jekk juri li mhux responsabbli għall-ġrajja li tat lok li jseħħu d-danni.
1.  Mingħajr ħsara għad-dritt għal kumpens mill-kontrollur jew il-proċessur, u r-responsabilità tagħhom skont ir-Regolament (UE) 2016/679, id-Direttiva (UE) 2016/680 u r-Regolament (UE) 2018/1726:
(a)   kwalunkwe persuna jew Stat Membru li jkunu sofrew dannu materjali minħabba operazzjoni illegali ta' pproċessar ta' data personali jew ta' kwalunkwe att ieħor li ma jkunx kompatibbli ma' dan ir-Regolament minn Stat Membru għandhom ikunu intitolati li jirċievu kumpens minn dak l-Istat Membru;
(b)   kwalunkwe persuna jew Stat Membru li sofrew danni materjali jew mhux materjali kkawżati minn kwalunkwe att mill-Europol, l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta jew l-eu-LISA li jkun inkompatibbli ma' dan ir-Regolament għandhom ikunu intitolati li jirċievu kumpens mill-aġenzija kkonċernata.
L-Istat Membru kkonċernat, il-Europol, l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta jew l-eu-LISA għandhom jiġu eżentati mir-responsabilità tagħhom skont l-ewwel subparagrafu, kollha kemm hi jew parzjalment, jekk jagħtu prova li mhumiex responsabbli għall-avveniment li wassal għad-dannu.
2.  Jekk kwalunkwe nuqqas min-naħa ta' Stat Membru li jissodisfa l-obbligi tiegħu taħt dan ir-Regolament jikkawżaw danni lill-VIS, dak l-Istat Membru għandu jinżamm responsabbli għal tali ħsara, sakemm u sa fejn l-Awtorità tal-Ġestjoni jew Stat Membru ieħor naqqsu milli jieħdu passi raġonevoli sabiex jipprevjenu li jseħħu d-danni jew li jnaqqsu l-impatt tagħhom.
2.  Jekk kwalunkwe nuqqas min-naħa ta' Stat Membru li jissodisfa l-obbligi tiegħu taħt dan ir-Regolament jikkawża danni lis-sistema ċentrali tal-VIS, dak l-Istat Membru għandu jinżamm responsabbli għal tali ħsara, sakemm u sa fejn l-eu-LISA jew Stat Membru ieħor parteċipanti fis-sistema ċentrali tal-VIS jkunu naqsu milli jieħdu passi raġonevoli sabiex jipprevjenu li jseħħu d-danni jew li jnaqqsu l-impatt tagħhom.
3.  Talbiet għal kumpens kontra Stat Membru għad-danni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 ikunu regolati mid-dispożizzjonijiet tal-ligi nazzjonali ta' l-Istat Membru konvenut.
3.  Talbiet għal kumpens kontra Stat Membru għad-danni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 ikunu regolati mil-liġi nazzjonali ta' dak l-Istat Membru. Talbiet għal kumpens kontra l-kontrollur, il-Europol, l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta jew l-eu-LISA għad-danni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu soġġetti għall-kundizzjonijiet previsti mit-Trattati.";
Emenda 129
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 29
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 34 – paragrafu 1
1.  Kull Stat Membru, l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta u l-Awtorità ta' Ġestjoni għandhom iżommu logs tal-operazzjonijiet kollha tal-ipproċessar tad-data fil-VIS. Dawn il-logs għandhom juru l-iskop tal-aċċess imsemmi fl-Artikolu 6(1), l-Artikolu 20a(1), l-Artikolu 22k(1) u l-Artikoli 15 sa 22 u 22g sa 22j, id-data u l-ħin, it-tip ta' data trażmessa kif imsemmi fl-Artikoli 9 sa 14, it-tip ta' data użata għall-interrogazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 15(2), l-Artikolu 18, l-Artikolu 19(1), l-Artikolu 20(1), l-Artikolu 21(1), l-Artikolu 22(1), l-Artikolu 22g, l-Artikolu 22h, l-Artikolu 22i, l-Artikolu 22j, l-Artikolu 45a, u l-Artikolu 45d u l-isem tal-awtorità li qed iddaħħal jew taċċessa d-data. Minbarra dan, kull Stat Membru għandu jżomm logs tal-persunal debitament awtorizzat li jdaħħal jew jaċċessa d-data.
1.  Kull Stat Membru, l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta u l-eu-LISA għandhom iżommu logs tal-operazzjonijiet kollha tal-ipproċessar tad-data fil-VIS. Dawn il-logs għandhom juru l-iskop tal-aċċess imsemmi fl-Artikolu 6(1), l-Artikolu 20a(1), l-Artikolu 22k(1) u l-Artikoli 15 sa 22 u 22g sa 22j, id-data u l-ħin, it-tip ta' data trażmessa kif imsemmi fl-Artikoli 9 sa 14u 22c sa 22f, it-tip ta' data użata għall-interrogazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 15(2), l-Artikolu 18, l-Artikolu 19(1), l-Artikolu 20(1), l-Artikolu 21(1), l-Artikolu 22(1), l-Artikolu 22g, l-Artikolu 22h, l-Artikolu 22i, l-Artikolu 22j, l-Artikolu 45a, u l-Artikolu 45d u l-isem tal-awtorità li qed iddaħħal jew taċċessa d-data. Minbarra dan, kull Stat Membru għandu jżomm logs tal-persunal debitament awtorizzat li jdaħħal jew jaċċessa d-data.
Emenda 130
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 29
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 34 – paragrafu 2
2.  Għall-operazzjonijiet elenkati fl-Artikolu 45b għandu jinżamm log ta' kull operazzjoni tal-ipproċessar tad-data li ssir fil-VIS u fl-EES f'konformità ma' dan l-Artikolu u mal-Artikolu 41 tar-Regolament (UE) 2226/2017 li jistabbilixxi Sistema ta' Dħul/Ħruġ (EES).
2.  Għall-operazzjonijiet elenkati fl-Artikolu 45b għandu jinżamm log ta' kull operazzjoni tal-ipproċessar tad-data li ssir fil-VIS u fl-EES f'konformità ma' dan l-Artikolu u mal-Artikolu 46 tar-Regolament (UE) 2226/2017 li jistabbilixxi Sistema ta' Dħul/Ħruġ (EES). Għall-operazzjonijiet elenkati fl-Artikolu 17a, għandu jinżamm rekord ta' kull operazzjoni tal-ipproċessar tad-data li ssir fil-VIS u fl-EES f'konformità ma' dan l-Artikolu u mal-Artikolu 46 tar-Regolament (UE) 2017/2226.
Emenda 131
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 29a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 35
(29a)  L-Artikolu 35 għandu jinbidel b'dan li ġej:
Artikolu 35
"Artikolu 35
Awtomonitoraġġ
Awtomonitoraġġ
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull awtorità intitolata għall-aċċess ta' data tal-VIS għandha tieħu l-miżuri meħtieġa biex tiżgura konformità ma' dan ir-Regolament u għandha tikkopera, fejn meħtieġ, ma' l-Awtorità Nazzjonali ta' Superviżjoni.
"L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull awtorità intitolata għall-aċċess ta' data tal-VIS għandha tieħu l-miżuri meħtieġa biex tiżgura konformità ma' dan ir-Regolament u għandha tikkoopera mal-Awtorità Nazzjonali ta' Superviżjoni.";
Emenda 132
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 29b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 36
(29b)  L-Artikolu 36 għandu jinbidel b'dan li ġej:
Artikolu 36
"Artikolu 36
Penali
Penali
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex jiżguraw li kwalunkwe użu ħażin tad-data mdaħħla fil-VIS ikun ikkastigat permezz ta' sanzjonijiet, inklużi sanzjonijiet amministrattivi u/jew kriminali, skond il-liġi nazzjonali, li huma effettivi, proporzjonati u disważivi.
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex jiżguraw li kwalunkwe użu ħażin jew ipproċessar tad-data mdaħħla fil-VIS li jmur kontra dan ir-Regolament ikun ikkastigat permezz ta' sanzjonijiet, inklużi sanzjonijiet amministrattivi u/jew kriminali, skont il-liġi nazzjonali, li huma effettivi, proporzjonati u dissważivi.";
Emenda 133
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 30 – punt a
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 1 – paragrafu 1 – parti introduttorja
1.  L-applikanti u l-persuni msemmija fl-Artikolu 9(4)(f) għandhom ikunu infurmati mill-Istat Membru responsabbli dwar dan li ġej:
1.  Mingħajr preġudizzju għad-dritt għall-informazzjoni msemmi fl-Artikoli 15 u 16 tar-Regolament (UE) 2018/1725, l-Artikoli 13 u 14 tar-Regolament (UE) 2016/679, u l-Artikolu 13 tad-Direttiva 2016/680, iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi u l-persuni msemmija fl-Artikoli 9(4)(f), 22c(2)(e) jew 22d(e) għandhom ikunu infurmati mill-Istat Membru responsabbli dwar dan li ġej:
Emenda 134
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 30 – punt aa (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 37 - paragrafu 1 - punt f
(aa)   fil-paragrafu 1, il-punt (f) jinbidel b'dan li ġej:
(f)  l-eżistenza tad-dritt ta' aċċess għal data relatata magħhom, u d-dritt li jintalab li data mhux eżatta relatata magħhom tkun korretta jew li titħassar data marbuta magħhom proċessata illegalment, inkluż id-dritt li tinkiseb informazzjoni dwar il-proċeduri għall-eżerċizzju ta' dawk id-drittijiet u d-dettalji għall-kuntatt ta' l-Awtoritajiet Nazzjonali ta' Sorveljanza msemmijin fl-Artikolu 41(1), li għandhom jisimgħu talbiet dwar il-protezzjoni ta' data personali.
“(f) l-eżistenza tad-dritt ta' aċċess għal data relatata magħhom, u d-dritt li jintalab li data mhux eżatta relatata magħhom tkun korretta jew li titħassar data marbuta magħhom proċessata illegalment, inkluż id-dritt li tinkiseb informazzjoni dwar il-proċeduri għall-eżerċizzju ta' dawk id-drittijiet u dwar id-dettalji għall-kuntatt tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u tal-awtorità nazzjonali ta' sorveljanza tal-Istat Membru responsabbli għall-ġbir tad-data msemmija fl-Artikolu 41(1), li għandhom jisimgħu talbiet dwar il-protezzjoni ta' data personali."
Emenda 135
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 30 – punt ab (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)
(ab)   fil-paragrafu 1, jiżdied il-punt li ġej:
"(fa) il-fatt li l-VIS tista' tiġi aċċessata mill-Istati Membri u mill-Europol għall-finijiet tal-infurzar tal-liġi";
Emenda 136
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 30 – punt b
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 37 – paragrafu 2
2.  L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi pprovduta bil-miktub lil ċittadin ta' pajjiż terz meta d-data, ir-ritratt jew id-data tal-marki tas-swaba' kif imsemmija fil-punti (4), (5) u (6) tal-Artikolu 9, l-Artikolu 22c(2) u l-Artikolu 22d (a) sa (g) huma miġbura, u fejn meħtieġ, oralment, f'lingwa u manjiera li s-suġġett tad-data jifhem jew huwa raġonevolment preżunt li jifhem. It-tfal għandhom jiġu infurmati f'manjiera li hija adatta għall-età, permezz ta' fuljetti u/jew infografika u/jew dimostrazzjonijiet imfassla speċjalment biex jispjegaw il-proċedura għat-teħid tal-marki tas-swaba.;
2.  L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi pprovduta b'mod ċar, konċiż u preċiż bil-miktub lil ċittadin ta' pajjiż terz meta d-data, l-immaġni tal-wiċċ jew id-data tal-marki tas-swaba' kif imsemmija fil-punti (4), (5) u (6) tal-Artikolu 9, l-Artikolu 22c(2) u l-Artikolu 22d (a) sa (g) huma miġbura. It-tfal għandhom jiġu infurmati f'manjiera li hija adatta għall-età, permezz ta' fuljetti u/jew infografika u/jew dimostrazzjonijiet imfassla speċjalment biex jispjegaw il-proċedura għat-teħid tal-marki tas-swaba'.;
Emenda 137
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 31
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 38 – paragrafu 3
(31)  fl-Artikolu 38, il-paragrafu 3 jinbidel b'dan li ġej:
imħassar
"3. Jekk it-talba kif previst fil-paragrafu 2 issir lil Stat Membru, li mhux l-Istat Membru responsabbli, l-awtoritajiet tal-Istat Membru li għandu saret it-talba għandu jikkuntattja lill-awtoritajiet tal-Istat Membru responsabbli f'limitu ta' żmien ta' sebat ijiem. L-Istat Membru responsabbli għandu jivverifika l-korrettezza tad-data u l-legalità tal-ipproċessar tagħha fil-VIS f'limitu ta' żmien ta' xahar.";
Emenda 138
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 31a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 38
(31a)  L-Artikolu 38 għandu jinbidel b'dan li ġej:
Artikolu 38
"Artikolu 38
Dritt ta' aċċess, korrezzjoni u tħassir
Dritt ta' aċċess għad-data personali u r-rettifika, l-ikkompletar, it-tħassir u r-restrizzjoni tal-ipproċessar ta' tali data
1.  Mingħajr preġudizzju għall-obbligu li jipprovdu aktar informazzjoni b'konformità ma' l-Artikolu 12(a) tad-Direttiva 95/46/KE, kwalunkwe persuna għandu jkollha d-dritt li tikseb komunikazzjoni tad-data relatat magħha rreġistrata fil-VIS u ta' l-Istat Membru li ttrażmetta l-informazzjoni lill-VIS. Aċċess bħal dan għad-data jista' jingħata biss minn Stat Membru. Kull Stat Membru għandu jirreġistra kull talba għal aċċess bħal dan.
1.  Mingħajr preġudizzju għad-dritt għall-informazzjoni taħt l-Artikoli 15 u 16 tar-Regolament (UE) Nru 2018/1725, l-applikanti jew id-detenturi ta' viża għal soġġorn twil jew permessi ta' residenza li d-data tagħhom tinħażen fil-VIS għandhom jiġu infurmati, meta tinġabar id-data tagħhom, dwar il-proċeduri għall-eżerċitar tad-drittijiet skont l-Artikoli 17 sa 20 tar-Regolament (UE) Nru 2018/1725 il-ġdid u l-Artikoli 15 sa 18 tar-Regolament (UE) 2016/679. Fl-istess ħin huma għandhom jiġu pprovduti bid-dettalji tal-kuntatt tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.
2.   Kwalunkwe persuna tista' titlob li data dwarha li mhix preċiża tiġi kkorreġuta u li data rrekordjata b'mod illegali titħassar. Il-korrezzjoni u t-tħassir għandhom jitwettqu minnufih mill-Istat Membru responsabbli, skond il-liġijiet, ir-regolamenti u l-proċeduri tiegħu.
2.   Sabiex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom skont l-Artikoli 17 sa 20 tar-Regolament (KE) Nru 2018/1725 u l-Artikoli 15 sa 18 tar-Regolament (UE) 2016/679, il-persuni msemmija fil-paragrafu 1 għandu jkollhom id-dritt li jindirizzaw huma stess lill-Istat Membru li daħħal id-data tagħhom fil-VIS. L-Istati Membru li jirċievi dik it-talba għandu jeżaminaha u jweġibha malajr kemm jista' jkun u fi żmien ta' mhux aktar minn 30 jum. Meta, bi tweġiba għal talba, jinstab li d-data maħżuna fil-VIS tkun fattwalment ineżatta jew tkun ġiet irreġistrata illegalment, l-Istat Membru responsabbli għandu jikkoreġi jew iħassar dik id-data fil-VIS mingħajr dewmien u mhux aktar tard minn 30 jum minn meta jirċievi t-talba skont l-Artikolu 12(3) u (4) tar-Regolament (UE) 2016/679. Jekk it-talba ssir lil Stat Membru, li mhuwiex l-Istat Membru responsabbli, l-awtoritajiet tal-Istat Membru li lilu saret it-talba għandu jikkuntattja lill-awtoritajiet tal-Istat Membru responsabbli f'limitu ta' żmien ta' sebat ijiem. L-Istat Membru responsabbli għandu jivverifika l-korrettezza tad-data u l-legalità tal-ipproċessar tagħha fil-VIS f'limitu ta' żmien ta' xahar. Il-persuni kkonċernati għandhom jiġu infurmati mill-Istat Membru li kkuntattja lill-awtorità tal-Istat Membru responsabbli li t-talba tiegħu jew tagħha ntbagħtet, lil min intbagħtet u dwar il-proċedura ulterjuri.
3.   Jekk it-talba kif previst fil-paragrafu 2 issir lil Stat Membru, li mhux l-Istat Membru responsabbli, l-awtoritajiet tal-Istat Membru li għandu saret it-talba għandu jikkuntattja lill-awtoritajiet tal-Istat Membru responsabbli f’limitu ta’ żmien ta’ sebat ijiem. L-Istat Membru responsabbli għandu jivverifika l-korrettezza tad-data u l-legalità tal-ipproċessar tagħha fil-VIS f'limitu ta' żmien ta' xahar.
3.   Meta l-Istat Membru responsabbli ma jaqbilx mal-pretensjoni li d-data maħżuna fil-VIS tkun fattwalment inkorretta jew tkun ġiet irreġistrata b'mod illegali, huwa għandu jadotta mingħajr dewmien deċiżjoni amministrattiva li tispjega bil-miktub lill-persuna kkonċernata r-raġuni għaliex mhuwiex lest li jirrettifika jew iħassar id-data dwarha.
4.   Jekk jinstab li d-data rrekordjata fil-VIS mhix preċiża jew ġiet irrekordjata b'mod illegali, l-Istat Membru responsabbli għandu jikkoreġi jew iħassar id-data skond l-Artikolu 24(3). L-Istat Membru responsabbli għandu jikkonferma bil-miktub lill-persuna kkonċernata minnufih li ħa l-azzjoni sabiex jikkoreġi jew iħassar id-data dwarha.
4.   Dik id-deċiżjoni għandha tipprovdi wkoll lill-persuna kkonċernata b'informazzjoni li tispjega l-possibilità li tikkontesta d-deċiżjoni li ttieħdet fir-rigward tat-talba msemmija fil-paragrafu 2 u fejn rilevanti, informazzjoni dwar kif għandha tressaq kawża jew ilment quddiem l-awtoritajiet kompetenti jew il-qrati u kwalunkwe assistenza disponibbli għall-persuna, inkluż mill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali kompetenti.
5.  Jekk l-Istat Membru responsabbli ma jaqbilx li d-data rrekordjata fil-VIS mhix preċiża jew li ġiet irrekordjata b'mod illegali, huwa jrid jispjega bil-miktub lill-persuna kkonċernata minnufih ir-raġuni għaliex mhux lest li jikkoreġi jew iħassar id-data dwarha.
5.   Kwalunkwe talba li ssir skont il-paragrafu 2 għandu jkun fiha l-informazzjoni meħtieġa biex tiġi identifikata l-persuna kkonċernata. Din l-informazzjoni għandha tintuża esklużivament biex tippermetti l-eżerċizzju tad-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 2.
6.  L-Istat Membru responsabbli għandu jagħti wkoll lill-persuna kkonċernata l-informazzjoni bi spjegazzjoni tal-passi li jista' jieħu jekk ma jaċċettax l-ispjegazzjoni mogħtija. Din għandha tinkludi informazzjoni dwar kif jiġu ppreżentati azzjoni jew ilment quddiem l-awtoritajiet kompetenti jew il-qrati ta' dak l-Istat Membru u dwar kwalunkwe għajnuna finanzjarja, inkluża dik mill-awtoritajiet nazzjonali ta' superviżjoni msemmijin fl-Artikolu 41(1), li hija disponibbli skond il-liġijiet, ir-regolamenti u l-proċeduri ta' dak l-Istat Membru.
6.  L-Istat Membru responsabbli għandu jżomm rekord fil-forma ta' dokument bil-miktub li saret talba kif imsemmi fil-paragrafu 2 u kif din ġiet indirizzata. Huwa għandu jqiegħed dak id-dokument għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali kompetenti għall-protezzjoni tad-data mingħajr dewmien, u sa mhux aktar tard minn sebat ijiem wara d-deċiżjoni li tiġi rrettifikata jew li titħassar id-data msemmija fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 2 jew wara d-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 3 rispettivament.";
Emenda 139
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 31b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 39
(31b)  L-Artikolu 39 għandu jinbidel b'dan li ġej:
Artikolu 39
"Artikolu 39
Kooperazzjoni sabiex tiżgura d-drittijiet fuq ħarsien tad-data
Kooperazzjoni sabiex tiżgura d-drittijiet fuq ħarsien tad-data
1.  L-Istati Membri għandhom jikkoperaw b'mod attiv sabiex jinfurzaw id-drittijiet imsemmija fl-Artikolu 38(2), (3) u (4).
1.  L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jikkooperaw b'mod attiv sabiex jinfurzaw id-drittijiet imsemmija fl-Artikolu 38.
2.  F'kull Stat Membru, l-Awtorità Nazzjonali ta' Superviżjoni għandha, fuq talba, tassisti, u tagħti parir lill-persuna kkonċernata fl-eżerċiżżju tad-drittijiet tagħha sabiex tiġi kkoreġuta jew imħassra data dwarha skond l-Artikolu 28(4) tad-Direttiva 95/46/KE.
2.  F'kull Stat Membru, l-awtorità superviżorja msemmija fl-Artikolu 51(1) tar-Regolament (UE) 2016/679 għandha, fuq talba, tassisti u tagħti parir lis-suġġett tad-data fl-eżerċizzju tad-dritt tiegħu sabiex tiġi rrettifikata, ikkompletata jew imħassra data personali relatata miegħu jew biex jiġi ristrett l-ipproċessar ta' tali data f'konformità mar-Regolament (UE) 2016/679.
3.  L-Awtorità Nazzjonali ta' Superviżjoni tal-Istat Membru responsabbli li ttrażmettiet id-data u l-Awtoritajiet Nazzjonali ta' Superviżjoni tal-Istati Membri li lilhom saret it-talba għandhom jikkooperaw għal dan il-għan.
Sabiex jintlaħqu l-għanijiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu, l-awtorità superviżorja tal-Istat Membru responsabbli li tkun bagħtet id-data u l-awtorità superviżorja tal-Istat Membru li lilu tkun saret it-talba għandhom jikkooperaw ma' xulxin."
Emenda 140
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 31c (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 40
(31c)  L-Artikolu 40 għandu jinbidel b'dan li ġej:
Artikolu 40
"Artikolu 40
Rimedji
Rimedji
1.  F'kull Stat Membru kwalunkwe persuna għandu jkollha d-dritt tressaq kawża jew ilment quddiem l-awtoritajiet jew il-qrati kompetenti ta' dak l-Istat Membru li ċaħad id-dritt ta' aċċess għal jew id-dritt ta' korrezzjoni jew tħassir ta' data relatata magħha, kif provdut fl-Artikolu 38(1)
1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 77 u 79 tar-Regolament (UE) 2016/679, f'kull Stat Membru kwalunkwe persuna għandu jkollha d-dritt tressaq kawża jew ilment quddiem l-awtoritajiet jew il-qrati kompetenti ta' dak l-Istat Membru li ċaħad id-dritt ta' aċċess għal, jew id-dritt ta' rettifika, ikkompletar jew tħassir ta' data relatata magħha, kif previst mill-Artikolu 38 ta' dan ir-Regolament. Id-dritt li jitressqu tali azzjoni jew ilment għandu japplika wkoll fil-każijiet fejn it-talbiet għal aċċess, rettifika, ikkompletar jew tħassir ma jkunux twieġbu sal-iskadenzi previsti mill-Artikolu 38 jew qatt ma ġew ittrattati mill-kontrollur tad-data.
2.  L-assistenza ta' l-Awtoritajiet Nazzjonali ta' Superviżjoni msemmijin fl-Artikolu 39(2) għandha tibqa' disponibbli matul il-proċedimenti.
2.  L-assistenza tal-awtorità superviżorja msemmija fl-Artikolu 51(1) tar-Regolament (UE) 2016/679 għandha tibqa' disponibbli matul il-proċedimenti.";
Emenda 141
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 31d (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 41
(31d)  L-Artikolu 41 għandu jinbidel b'dan li ġej:
Artikolu 41
"Artikolu 41
Superviżjoni mill-Awtorità Superviżorja Nazzjonali
Superviżjoni mill-Awtorità Superviżorja Nazzjonali
1.  L-awtorità jew awtoritajiet maħtura f'kull Stat Membru u li għandhom is-setgħat imsemmija fl-Artikolu 28 tad-Direttiva 95/46/KE (l-"Awtorità Nazzjonali ta' Superviżjoni") għandhom jissorveljaw indipendentement il-legalità ta' l-ipproċessar ta' data personali, imsemmija fl-Artikolu 5(1), mill-Istat Membru kkonċernat, inkluż it-trażmissjoni tagħha lejn u mill-VIS.
1.  Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-awtorità superviżorja msemmija fl-Artikolu 51(1) tar-Regolament (UE) 2016/679 timmonitorja indipendentement il-legalità tal-ipproċessar ta' data personali skont dan ir-Regolament mill-Istat Membru kkonċernat.
2.  L-Awtorità Nazzjonali ta' Superviżjoni għandha tiżgura li l-verifika ta' l-operazzjonijiet ta' l-ipproċessar ta' data fis-Sistema Nazzjonali titwettaq skond l-istandards ta' verifika internazzjonali relevanti mill-inqas kull erba' snin.
2.   L-awtorità superviżorja jew l-awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 51(1) tar-Regolament (UE) 2016/679 għandhom jiżguraw li jsir awditu tal-operazzjonijiet tal-ipproċessar ta' data mill-awtoritajiet nazzjonali responsabbli skont l-istandards internazzjonali tal-awditjar relevanti mill-inqas kull tliet snin. Ir-riżultati tal-awditjar jistgħu jitqiesu fl-evalwazzjonijiet li jsiru fil-qafas tal-mekkaniżmu stabbilit mir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1053/2013. L-awtorità superviżorja msemmija fl-Artikolu 51(1) tar-Regolament (UE) 2016/679 għandha tippubblika kull sena l-għadd ta' talbiet għal rettifika, ikkompletar jew tħassir, jew restrizzjoni tal-ipproċessar tad-data, l-azzjoni sussegwentement meħuda u l-għadd ta' rettifiki, ikkompletar, tħassir u restrizzjonijiet tal-ipproċessar magħmula b'rispons għat-talbiet mill-persuni kkonċernati.
3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-Awtorità Nazzjonali ta' Superviżjoni tagħhom jkollha biżżejjed riżorsi biex twettaq il-ħidmiet mogħtija lilha taħt dan ir-Regolament.
3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorità superviżorja tagħhom ikollha biżżejjed riżorsi biex twettaq il-ħidmiet mogħtija lilha taħt dan ir-Regolament u jkollha aċċess għal pariri minn persuni li jkollhom biżżejjed għarfien dwar id-data bijometrika.
4.   Fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali fil-VIS, kull Stat Membru għandu jaħtar l-awtorità li trid tiġi kkunsidrata bħala kontrollur skont l-Artikolu 2(d) tad-Direttiva 95/46/KE u li għandu jkollha responsabbiltà ċentrali għall-ipproċessar ta' data minn dan l-Istat Membru. Kull Stat Membru għandu jikkomunika din l-awtorità lill-Kummissjoni.
5.   Kull Stat Membru għandu jforni kwalunkwe informazzjoni mitluba mill-Awtoritajiet Nazzjonali ta' Superviżjoni u għandu, b'mod partikulari, jipprovdilhom informazzjoni dwar l-attivitajiet imwettqa skond l-Artikoli 28 u 29(1), jagħtihom aċċess għal-listi msemmija fl-Artikolu 28(4) (c) u għar-rekords tiegħu kif imsemmi fl-Artikolu 34 u għandu jippermetti li jkollhom aċċess f'kull ħin għall-postijiet tagħhom.
5.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu kwalunkwe informazzjoni mitluba mill-awtorità superviżorja msemmija fl-Artikolu 51(1) tar-Regolament (UE) 2016/679 u għandhom b'mod partikolari jipprovdulha informazzjoni dwar l-attivitajiet imwettqa f'konformità mar-responsabbiltajiet tagħha kif stabbiliti f'dan ir-Regolament. L-Istati Membri għandhom jagħtu lill-awtorità superviżorja msemmija fl-Artikolu 51(1) tar-Regolament (UE) 2016/679 aċċess għal-logs tagħhom u jippermettulha aċċess f'kull ħin għall-bini kollu tagħhom relatat mal-interoperabilità.";
Emenda 142
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 31e (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 42
(31e)  L-Artikolu 42 għandu jinbidel b'dan li ġej:
Artikolu 42
"Artikolu 42
Superviżjoni mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
Superviżjoni mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
1.  Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jivverifika li l-attivitajiet ta' proċessar ta' data personali ta' l-Awtorità tal-Ġestjoni jitwettqu skond dan ir-Regolament. Għaldaqstant, għandhom jiġu applikati d-dmirijiet u s-setgħat imsemmija fl-Artikoli 46 u 47 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001.
1.  Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jkun responsabbli għall-monitoraġġ tal-attivitajiet ta' pproċessar ta' data personali tal-eu-LISA, il-Europol u l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta taħt dan ir-Regolament u għall-iżgurar li dawn l-attivitajiet jitwettqu f'konformità mar-Regolament (UE) 2018/1725 u ma' dan ir-Regolament.
2.  Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jiżgura li titwettaq verifika ta' l-attivitajiet ta' proċessar ta' data personali ta' l-Awtorità tal-Ġestjoni skond l-istandards ta' verifika internazzjonali relevanti mill-inqas kull erba' snin. Rapport ta' verifika bħal din għandu jintbagħat lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Awtorità tal-Ġestjoni, lill-Kummissjoni u lill-Awtoritajiet Nazzjonali ta' Superviżjoni. L-Awtorità tal-Ġestjoni għandha tingħata opportunità li tagħmel kummenti qabel ma jiġi adottat ir-rapport.
2.  Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jiżgura li jitwettaq awditu tal-attivitajiet ta' proċessar ta' data personali tal-eu-LISA skont l-istandards internazzjonali tal-awditjar relevanti mill-inqas kull tliet snin. Rapport ta' dak l-awditjar għandu jintbagħat lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-eu-LISA, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri. L-eu-LISA għandha tingħata opportunità li tikkummenta qabel ma jiġu adottati r-rapporti.
3.   L-Awtorità tal-Ġestjoni għandha tforni l-informazzjoni mitluba mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, ittih/ ittiha aċċess għad-dokumenti kollha u għar-rekords tagħha msemmija fl-Artikolu 34(1) u tippermettilu/tippermettilha aċċess għall-postijiet tagħha kollha, f'kull ħin.
3.   L-eu-LISA għandha tforni l-informazzjoni mitluba mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, tagħti aċċess lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għad-dokumenti kollha u għal-logs tagħha msemmija fl-Artikoli 22r, 34 u 45b u tippermetti aċċess lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għall-bini kollu tagħha f'kull ħin";
Emenda 143
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 32
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 43 – paragrafi 1 u 2
(32)  fl-Artikolu 43, il-paragrafi 1 u 2 jinbidlu b'dan li ġej:
imħassar
1.  Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jaġixxi f'kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet ta’ sorveljanza nazzjonali fir-rigward ta’ kwistjonijiet speċifiċi li jkunu jeħtieġu l-involviment nazzjonali, b’mod partikolari jekk il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jew awtorità ta’ sorveljanza nazzjonali jsibu diskrepanzi kbar bejn prattiki tal-Istati Membri jew isibu trasferimenti potenzjalment illegali fl-użu tal-kanali ta’ komunikazzjoni tal-komponenti tal-interoperabbiltà, jew fil-kuntest ta’ mistoqsijiet imqajma minn xi awtorità ta’ sorveljanza nazzjonali waħda jew aktar dwar l-implimentazzjoni u l-interpretazzjoni ta’ dan ir-Regolament.
2.  Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1, is-superviżjoni koordinata għandha tiġi żgurata f’konformità mal-Artikolu 62 tar-Regolament (UE) XXXX/2018 [ir-Regolament 45/2001 rivedut].”;
Emenda 144
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 32a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 43
(32a)  L-Artikolu 43 għandu jinbidel b'dan li ġej:
Artikolu 43
"Artikolu 43
Koperazzjoni bejn l-Awtoritajiet Nazzjonali ta' Superviżjoni u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
Kooperazzjoni bejn l-Awtoritajiet Nazzjonali ta' Superviżjoni u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
1.  L-Awtoritajiet Nazzjonali ta' Superviżjoni u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, filwaqt li jaġixxu fi ħdan il-kamp ta' ħidma tal-kompetenzi rispettivi tagħhom, għandhom jikkoperaw b'mod attiv fi ħdan il-qafas tar-responsabblitajiet tagħhom u għandhom jiżguraw superviżjoni koordinata tal-VIS u tas-Sistemi Nazzjonali.
1.   L-awtoritajiet superviżorji u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandhom, filwaqt li kull wieħed minnhom jaġixxi fil-kamp ta' applikazzjoni tal-kompetenzi rispettivi tiegħu, jikkooperaw b'mod attiv fil-qafas tar-responsabbiltajiet rispettivi tagħhom biex jiżguraw superviżjoni koordinata tal-komponenti tal-interoperabilità u d-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan ir-Regolament.
2.  Filwaqt li jaġixxu fil-kamp ta' ħidma tal-kompetenzi rispettivi tagħhom, huma għandhom iwettqu skambju ta' l-informazzjoni relevanti, jgħinu lil xulxin fit-twettiq tal-verifiki u ta' l-ispezzjonijiet, jeżaminaw id-diffikultajiet rigward l-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, jistudjaw il-problemi bl-eżerċizzju ta' superviżjoni indipendenti jew bl-eżerċizzju tad-drittijiet tal-persuna li d-data tirreferi għaliha, ifasslu proposti armonizzati għal soluzzjonijiet konġunti għal kwalunkwe problema u jippromwovu kuxjenza tad-drittijiet tal-protezzjoni ta' data, skond il-bżonn.
2.   Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u l-awtoritajiet superviżorji għandhom jiskambjaw informazzjoni rilevanti, jassistu lil xulxin fit-twettiq ta' awditi u spezzjonijiet, jeżaminaw kwalunkwe diffikultà rigward l-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, jivvalutaw problemi fl-eżerċizzju ta' superviżjoni indipendenti jew fl-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġett tad-data, ifasslu proposti armonizzati għal soluzzjonijiet konġunti għal kwalunkwe problema u jippromwovu sensibilizzazzjoni dwar id-drittijiet għall-protezzjoni tad-data, kif meħtieġ.
3.  L-Awtoritajiet Nazzjonali ta' Superviżjoni u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandhom jiltaqgħu għal dak l-iskop mill-inqas darbtejn fis-sena. L-ispejjeż u ż-żamma ta' dawn il-laqgħat għandhom joħorġu mill-kont tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. Ir-regoli ta' proċedura għandhom jiġu adottati fl-ewwel laqgħa. Għandhom jiġu żviluppati metodi ta' ħidma ulterjuri b'mod konġunt skont il-ħtieġa.
3.   Għall-finijiet tal-paragrafu 2, l-awtoritajiet superviżorji u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandhom jiltaqgħu mill-inqas darbtejn fis-sena fil-qafas tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. L-ispejjeż għal dawk il-laqgħat għandhom jiġu sostnuti u l-organizzazzjoni għandha ssir mill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. Ir-regoli ta' proċedura għandhom jiġu adottati fl-ewwel laqgħa. Għandhom jiġu żviluppati metodi ta' ħidma ulterjuri b'mod konġunt skont il-ħtieġa.
4.  Rapport konġunt ta' l-attivitajiet għandu jintbagħat lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Awtorità tal-Ġestjoni kull sentejn. Dan ir-rapport għandu jinkludi kapitolu ta' kull Stat Membru mħejji mill-Awtorità Nazzjonali ta' Superviżjoni ta' dak l-Istat Membru.
4.   Kull sentejn għandu jintbagħat rapport konġunt ta' attivitajiet mill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Europol, lill-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta u lill-eu-LISA. Dak ir-rapport għandu jinkludi kapitolu dwar kull Stat Membru mħejji mill-awtorità superviżorja ta' dak l-Istat Membru";
Emenda 145
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 32b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 44
(32b)  L-Artikolu 44 jitħassar;
Artikolu 44
Protezzjoni ta' data waqt il-perjodu tranżitorju
Fejn il-Kummissjoni tiddelega r-responsabilitajiet tagħha waqt il-perjodu tranżitorju lil entità jew entitajiet oħra, skond l-Artikolu 26(4) ta' dan ir-Regolament, hija għandha tiżgura li l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jkollu d-dritt u jkun kapaċi jeżerċita bis-sħiħ id-dmirijiet tiegħu, inkluż it-twettiq ta' verifiki fuq il-post, u jeżerċita kwalunkwe setgħa oħra mogħtija lilu permezz ta' l-Artikolu 47 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001.
Emenda 146
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 32c (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 45 – paragrafu 2a (ġdid)
(32c)  fl-Artikolu 45, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
“2a. Il-miżuri meħtieġa għall-iżvilupp tas-Sistema Ċentrali tal-VIS, l-interfaċċa nazzjonali f'kull Stat Membru, u l-infrastruttura ta' komunikazzjoni bejn is-Sistema Ċentrali tal-VIS u l-interfaċċi nazzjonali li jikkonċernaw il-kwistjonijiet li ġejjin għandhom jiġu adottati skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 49(2):
(a)   id-disinn tal-arkitettura fiżika tas-sistema inkluż in-network ta' komunikazzjoni tagħha;
(b)   aspetti tekniċi li għandhom effett fuq il-protezzjoni ta' data personali;
(c)   aspetti tekniċi li għandhom implikazzjonijiet finanzjarji serji għall-baġits tal-Istati Membri jew li għandhom implikazzjonijiet tekniċi serji għas-sistemi nazzjonali tal-Istati Membri;
(d)   l-iżvilupp ta' rekwiżiti tas-sigurtà, inklużi aspetti bijometriċi."
Emenda 147
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 34
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 45a – paragrafu 1 – subparagrafu 1
Il-persunal debitament awtorizzat tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, tal-Kummissjoni, tal-eu-LISA u tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta stabbilita mir-Regolament (UE) 2016/1624 għandu jkollhom aċċess sabiex jikkonsultaw id-data li ġejja, unikament għall-finijiet ta' rappurtar u statistika mingħajr ma jippermettu l-identifikazzjoni ta' individwi:
Il-persunal debitament awtorizzat tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, tal-Kummissjoni, tal-eu-LISA u tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta stabbilita mir-Regolament (UE) 2016/1624 għandu jkollhom aċċess sabiex jikkonsultaw id-data li ġejja, unikament għall-finijiet ta' rappurtar u statistika mingħajr ma jippermettu l-identifikazzjoni tal-individwi bħala riżultat tal-anonimità totali tad-data:
Emenda 148
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 34
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 45a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c
(c)  sess, data tat-twelid u nazzjonalità kurrenti tal-applikant;
(c)  sess, sena tat-twelid u nazzjonalità kurrenti tal-applikant;
Emenda 149
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 34
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 45a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt h
(h)  ir-raġunijiet indikati għal kwalunkwe deċiżjoni dwar id-dokument jew l-applikazzjoni, biss fir-rigward ta’ viżi għal soġġorn qasir; fir-rigward tal-viżi għal soġġorn twil u l-permessi ta’ residenza, id-deċiżjoni dwar l-applikazzjoni (jekk għandhiex tinħareġ jew tiġi rrifjutata l-applikazzjoni u fuq liema raġuni);
(h)  ir-raġunijiet indikati għal kwalunkwe deċiżjoni li tirrifjuta viżi għal soġġorn qasir, inkluża r-referenza għal kwalunkwe hit fil-konfront ta' sistemi tal-informazzjoni tal-Unjoni li jistgħu jiġu kkonsultati, fil-konfront tad-data tal-Europol jew tal-Interpol, fil-konfront tal-lista ta' sorveljanza msemmija fl-Artikolu 29 tar-Regolament (UE) 2018/1240 jew fil-konfront ta' indikaturi speċifiċi tar-riskju;
Emenda 150
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 34
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 45a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ha (ġdid)
(ha)  ir-raġunijiet indikati għal kwalunkwe deċiżjoni li tirrifjuta dokument, inkluża r-referenza għal kwalunkwe hit fil-konfront ta' sistemi tal-informazzjoni tal-Unjoni li jistgħu jiġu kkonsultati, fil-konfront tad-data tal-Europol jew tal-Interpol, fil-konfront tal-lista ta' sorveljanza msemmija fl-Artikolu 34 tar-Regolament (UE) 2018/1240 jew fil-konfront ta' indikaturi speċifiċi tar-riskju;
Emenda 151
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 34
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 45a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt k
(k)  Fir-rigward ta' viża għal soġġorn qasir, l-iskop ewlieni jew l-iskopijiet ewlenin tal-vjaġġ; fir-rigward ta' viżi għal soġġorn twil u permess ta' residenza, l-iskop tal-applikazzjoni;
(k)  Fir-rigward ta' viża għal soġġorn qasir, l-iskop ewlieni jew l-iskopijiet ewlenin tal-vjaġġ;
Emenda 152
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 34
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 45a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt l
(l)  id-data mdaħħla fir-rigward ta' kwalunkwe dokument irtirat, annullat, irrevokat jew li l-validità tiegħu hija estiża, kif applikabbli;
(l)  id-data mdaħħla fir-rigward ta' kwalunkwe dokument ta' viża rtirat, annullat, irrevokat jew li l-validità tiegħu hija estiża, kif applikabbli;
Emenda 153
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 34
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 45a – paragrafu 6
6.  Fl-aħħar ta' kull sena, id-data tal-istatistika għandha tinġabar fil-forma ta' statistika trimestrali għal dik is-sena. L-istatistika għandu jkun fiha analiżi dettaljata tad-data għal kull Stat Membru.
6.  Fl-aħħar ta' kull sena, id-data tal-istatistika għandha tinġabar f'rapport annwali għal dik is-sena. L-istatistika għandu jkun fiha analiżi dettaljata tad-data għal kull Stat Membru. Ir-rapport għandu jiġi ppubblikat u jintbagħat lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta, lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u lill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali.
Emenda 154
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 35
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 45b – paragrafu 1
1.  Sabiex jissodisfaw l-obbligu tagħhom skont il-punt (b) tal-Artikolu 26(1) tal-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen, it-trasportaturi bl-ajru, it-trasportaturi bil-baħar u trasportaturi internazzjonali li jittrasportaw gruppi fuq l-art bil-coach għandhom jibagħtu tfittxija lill-VIS sabiex jivverifikaw jekk ċittadini ta' pajjiżi terzi li għandhom viża għal soġġorn qasir, viża għal soġġorn twil jew permess ta' residenza għandhomx jew le viża għal soġġorn qasir, viża għal soġġorn twil jew permess ta' residenza validi, kif applikabbli. Għal dan il-għan, fir-rigward ta’ viżi għal soġġorn qasir, it-trasportaturi għandhom jipprovdu d-data elenkata fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 9(4) ta’ dan ir-Regolament jew fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 22c, kif applikabbli.
1.  Sabiex jissodisfaw l-obbligu tagħhom skont il-punt (b) tal-Artikolu 26(1) tal-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen, it-trasportaturi bl-ajru, it-trasportaturi bil-baħar u trasportaturi internazzjonali li jittrasportaw gruppi fuq l-art bil-coach għandhom jibagħtu tfittxija lill-VIS sabiex jivverifikaw jekk ċittadini ta' pajjiżi terzi li għandhom viża għal soġġorn qasir, viża għal soġġorn twil jew permess ta' residenza għandhomx jew le viża għal soġġorn qasir, viża għal soġġorn twil jew permess ta' residenza validi, kif applikabbli. F'każijiet fejn il-passiġġieri ma jkunux awtorizzati li jimbarkaw fuq talba tal-VIS, it-trasportaturi għandhom jinformaw lill-passiġġieri bis-sitwazzjoni u bil-mezzi li bihom jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom ta' aċċess, rettifika u tħassir ta' data personali maħżuna fil-VIS.
Emenda 155
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 35
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 45b – paragrafu 3
3.  L-aċċess sigur għall-portal tat-trasportaturi msemmija fl-Artikolu 1(2)(h) tad-Deċiżjoni 2004/512/KE kif emendat b'dan ir-Regolament għandu jippermetti lit-trasportaturi biex jipproċedu bil-konsultazzjoni tat-tfittxija msemmija fil-paragrafu 1 qabel ma' passiġġier jitla' abbord. Għal din il-fini, it-trasportatur għandu jibgħat it-tfittxija biex jingħata permess jikkonsulta l-VIS bl-użu tad-data li tinsab fil-parti tad-dokument tal-ivvjaġġar li tista' tinqara minn magna.
3.  Aċċess sigur għall-portall tat-trasportaturi msemmi fl-Artikolu 2a(h), inkluża l-possibilità li jintużaw soluzzjonijiet tekniċi mobbli, għandu jippermetti li t-trasportaturi jipproċedu bil-konsultazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 qabel l-imbarkazzjoni ta' passiġġier. It-trasportatur għandu jipprovdi d-data li tinsab fil-parti li tista' tinqara minn magna tad-dokument tal-ivvjaġġar u jindika l-Istat Membru tad-dħul. B'deroga, fil-każ ta' tranżitu minn ajruport, it-trasportatur m'għandux ikun obbligat jivverifika jekk iċ-ċittadin ta' pajjiż terz għandux fil-pussess tiegħu viża valida għal soġġorn qasir, viża għal soġġorn fit-tul jew permess ta' residenza, kif applikabbli.
Emenda 156
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 35
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 45b – paragrafu 4
4.  Il-VIS għandha tirrispondi billi tindika jekk il-persuna għandhiex viża valida jew le, billi tagħti lit-trasportaturi tweġiba OK/NOT OK.
4.  Il-VIS għandha tirrispondi billi tindika jekk il-persuna għandhiex viża valida għal soġġorn qasir, viża għal soġġorn twil, permess ta' residenza, kif applikabbli, billi tagħti lit-trasportaturi tweġiba OK/NOT OK. Jekk tkun inħarġet viża għal soġġorn qasir b'validità territorjali limitata skont l-Artikolu 25 tar-Regolament (KE) Neu 810/2009, it-tweġiba li tingħata mill-VIS għandha tieħu kont tal-Istat(i) Membru/i li għalih/om l-awtorizzazzjoni hija valida, kif ukoll l-Istat Membru tad-dħul indikat mit-trasportatur. It-trasportaturi jistgħu jaħżnu l-informazzjoni mibgħuta u r-risposta li waslet skont il-liġi applikabbli. It-tweġiba OK/NOT OK ma għandhiex titqies bħala deċiżjoni li jiġi awtorizzat jew irrifjutat id-dħul f’konformità mar-Regolament (UE) 2016/399. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tadotta regoli dettaljati fir-rigward tal-kondizzjonijiet għall-operazzjoni tal-portall tat-trasportaturi u r-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data u s-sigurtà. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 49(2).
Emenda 157
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 35
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 45b – paragrafu 5
5.  Għandha titwaqqaf skema ta' awtentikazzjoni, irriżervata esklussivament għat-trasportaturi, biex tippermetti aċċess għall-portal tat-trasportaturi għall-finijiet tal-paragrafu 2 mill-membri debitament awtorizzati tal-persunal tat-trasportaturi. L-iskema ta' awtentikazzjoni għandha tiġi adottata mill-Kummissjoni permezz ta' atti ta' implimentazzjoni skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 49(2).
5.  Għandha titwaqqaf skema ta' awtentikazzjoni, irriżervata esklussivament għat-trasportaturi, biex tippermetti aċċess għall-portal tat-trasportaturi għall-finijiet tal-paragrafu 2 mill-membri debitament awtorizzati tal-persunal tat-trasportaturi. Meta tiġi stabbilita l-iskema ta' awtentikazzjoni, għandhom jittieħdu inkonsiderazzjoni l-ġestjoni tar-riskju għas-sigurtà tal-informazzjoni u l-prinċipji dwar il-protezzjoni tad-data mid-disinn u b'mod awtomatiku. L-iskema ta' awtentikazzjoni għandha tiġi adottata mill-Kummissjoni permezz ta' atti ta' implimentazzjoni skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 49(2).
Emenda 158
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 35
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 45b – paragrafu 5a (ġdid)
5a.  Il-portall tat-trasportaturi għandu jagħmel użu minn bażi tad-data separata li tinqara biss u li tiġi aġġornata kuljum permezz ta' estrazzjoni f'direzzjoni waħda tas-subgrupp minimu neċessarju ta' data maħżuna fil-VIS. Il-eu-LISA għandha tkun responsabbli għas-sigurtà tal-portall tat-trasportaturi, għas-sigurtà tad-data personali li tinsab fih u għall-proċess tal-estrazzjoni ta' data personali għall-bażi ta' data separata li tinqara biss.
Emenda 159
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 35
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 45b – paragrafu 5b (ġdid)
5b.  It-trasportaturi msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandhom ikunu soġġetti għall-penali previsti mill-Artikolu 26(2) tal-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen tal-14 ta' Ġunju 1985 bejn il-Gvernijiet tal-Istati tal-Unjoni Ekonomika tal-Benelux, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja u r-Repubblika Franċiża dwar it-tneħħija bil-mod ta' kontrolli fil-fruntieri komuni tagħhom ("Konvenzjoni li Timplimenta l-Ftehim ta’ Schengen") u l-Artikolu 4 tad-Direttiva tal-Kunsill 2001/51/KE meta huma jittrasportaw ċittadini ta' pajjiżi terzi li, minkejja li huma soġġetti għar-rekwiżit ta' awtorizzazzjoni għall-ivvjaġġar, ma jkunux fil-pussess ta' visa valida.
Emenda 160
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 35
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 45b – paragrafu 5c (ġdid)
5c.  Jekk ċittadini ta' pajjiżi terzi huma rrifjutati d-dħul, kwalunkwe trasportatur li jkun ġabhom fil-fruntieri esterni bl-ajru, bil-baħar u fuq l-art għandu jkun obbligat li jerġa' jassumi minnufih ir-responsabilità għalihom. Fuq talba tal-awtoritajiet tal-fruntieri, it-trasportaturi għandhom ikunu obbligati jirritornaw ċittadini ta’ pajjiżi terzi lejn jew il-pajjiż terz minn fejn ikunu ġew ittrasportati, jew lejn il-pajjiż terz li jkun ħareġ id-dokument tal-ivvjaġġar li bih ikunu vvjaġġaw, jew lejn kwalunkwe pajjiż terz ieħor li ser jilqagħhom żgur.
Emenda 161
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 35
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 45b – paragrafu 5d (ġdid)
5d.  B'deroga mill-paragrafu 1, għal trasportaturi li jġorru gruppi fuq l-art permezz ta' kowċ, għall-ewwel tliet snin wara li tibda tiġi applikata dan ir-Regolament, il-verifika msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun fakultattiva u d-dispożizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 5b m'għandhomx japplikaw għalihom.
Emenda 162
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 35
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 45c – paragrafu 1
1.  Jekk ikun teknikament impossibbli li wieħed jipproċedi bit-tfittxija ta' konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 45b(1), minħabba nuqqas ta' kwalunkwe parti tal-VIS jew għal raġunijiet oħra li ma jkunux fil-kontroll tat-trasportaturi, it-trasportaturi għandhom ikunu eżenti mill-obbligu li jivverifikaw il-pussess ta' viża jew dokument tal-ivvjaġġar validu billi jintuża l-portal tat-trasportaturi. Fejn nuqqas bħal dan jinstab mill-Awtorità ta' Ġestjoni, din għandha tinnotifika lit-trasportaturi. Għandha wkoll tinnotifika lit-trasportaturi meta n-nuqqas jiġi rimedjat. Fejn nuqqas bħal dan jinstab mit-trasportaturi, dawn għandhom jinnotifikaw lill-Awtorità ta' Ġestjoni.
1.  Jekk ikun teknikament impossibbli li wieħed jipproċedi bit-tfittxija ta' konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 45b(1), minħabba nuqqas ta' kwalunkwe parti tal-VIS it-trasportaturi għandhom ikunu eżenti mill-obbligu li jivverifikaw il-pussess ta' viża jew dokument tal-ivvjaġġar validu billi jintuża l-portal tat-trasportaturi. Fejn nuqqas bħal dan jinstab mill-eu-LISA, din għandha tinnotifika lit-trasportaturi. Għandha wkoll tinnotifika lit-trasportaturi meta n-nuqqas jiġi rimedjat. Fejn nuqqas bħal dan jinstab mit-trasportaturi, dawn għandhom jinnotifikaw lill-eu-LISA.
Emenda 163
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 35
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 45c – paragrafu 1a (ġdid)
1a.  Il-penali msemmija fl-Artikolu 45b(5b) ma għandhomx jiġu imposti fuq it-trasportaturi fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1 ta'dan l-Artikolu.
Emenda 164
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 35
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 45c – paragrafu 1b (ġdid)
1b.  Meta għal raġunijiet oħra għajr falliment ta' kwalunkwe parti tal-VIS ma jkunx teknikament possibbli li trasportatur jipproċedi bil-konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 45b(1) għal perjodu ta' żmien twil, dak it-trasportatur għandu jinforma lill-eu-LISA.
Emenda 165
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 35
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 45d – paragrafu 1
1.  Sabiex jeżerċitaw l-inkarigi u s-setgħat skont l-Artikolu 40(1) tar-Regolament (UE) 2016/1624 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill* u flimkien mal-aċċess stipulat fl-Artikolu 40(8) ta' dak ir-Regolament, il-membri tat-timijiet tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta, kif ukoll it-timijiet tal-persunal involut f'operazzjonijiet relatati mar-ritorn, għandhom, fi ħdan il-mandat tagħhom, jkollhom id-dritt jaċċessaw u jfittxu data mdaħħal fil-VIS.
1.  Sabiex jeżerċitaw l-inkarigi u s-setgħat skont l-Artikolu 40(1) tar-Regolament (UE) 2016/1624 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill* il-membri tat-timijiet tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta, fi ħdan il-mandat tagħhom, għandu jkollhom id-dritt jaċċessaw u jfittxu data mdaħħla fil-VIS.
Emenda 166
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 35
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 45e – paragrafu 1
1.  Fir-rigward tal-aċċess imsemmi fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 45d, it-tim Ewropew tal-Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta jista' jissottometti talba għall-konsultazzjoni tad-data kollha jew għal sett speċifiku ta' data maħżun fil-VIS lill-punt ta' aċċess ċentrali tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta msemmi fl-Artikolu 45d(2). It-talba għandha tirreferi għall-pjan operazzjonali dwar il-kontrolli tal-fruntieri, is-sorveljanza tal-fruntieri u/jew ir-ritorn ta' dak l-Istat Membru fuq liema t-talba hija bbażata. Kif tirċievi talba għal aċċess, il-punt ta' aċċess ċentrali tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta għandu jivverifika jekk il-kundizzjonijiet għall-aċċess imsemmi fil-paragrafu 2 humiex sodisfatti. Jekk il-kundizzjonijiet kollha għall-aċċess huma sodisfatti, il-persunal debitament awtorizzat tal-punt ċentrali ta' aċċess għandhom jipproċessaw it-talbiet. Id-data tal-VIS li tiġi aċċessata għandha tintbagħat lit-tim b'tali mod li ma tikkompromettix is-sigurtà tad-data.
1.  Fir-rigward tal-aċċess imsemmi fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 45d, it-tim Ewropew tal-Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta jista' jissottometti talba għall-konsultazzjoni tad-data kollha jew għal sett speċifiku ta' data maħżun fil-VIS lill-punt ta' aċċess ċentrali tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta msemmi fl-Artikolu 45d(2). It-talba għandha tirreferi għall-pjan operazzjonali dwar il-kontrolli tal-fruntieri u s-sorveljanza tal-fruntieri ta' dak l-Istat Membru fuq liema t-talba hija bbażata. Kif tirċievi talba għal aċċess, il-punt ta' aċċess ċentrali tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta għandu jivverifika jekk il-kundizzjonijiet għall-aċċess imsemmi fil-paragrafu 2 humiex sodisfatti. Jekk il-kundizzjonijiet kollha għall-aċċess huma sodisfatti, il-persunal debitament awtorizzat tal-punt ċentrali ta' aċċess għandhom jipproċessaw it-talbiet. Id-data tal-VIS li tiġi aċċessata għandha tintbagħat lit-tim b'tali mod li ma tikkompromettix is-sigurtà tad-data.
Emenda 167
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 35
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 45e – paragrafu 2 – punt a
a)  l-Istat Membru ospitanti jawtorizza lill-membri tat-tim biex jikkonsultaw il-VIS sabiex iwettqu l-miri operazzjonali speċifikati fil-pjan operazzjonali dwar kontrolli tal-fruntieri, sorveljanza ta’ fruntieri u ritorn, u
a)  l-Istat Membru ospitanti jawtorizza lill-membri tat-tim biex jikkonsultaw il-VIS sabiex iwettqu l-miri operazzjonali speċifikati fil-pjan operazzjonali dwar il-kontrolli mal-fruntieri u s-sorveljanza tal-fruntieri u
Emenda 168
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 35
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 45e – paragrafu 3
3.  Skont l-Artikolu 40(3) tar-Regolament (UE) 2016/1624, il-membri tat-timijiet, kif ukoll it-timijiet tal-persunal involut fl-inkarigi relatati mar-ritorn jistgħu jaġixxu biss b'rispons għal informazzjoni miksuba mill-VIS taħt istruzzjonijiet minn u, bħala regola ġenerali, fil-preżenza ta' gwardji tal-fruntiera jew persunal involut f'inkarigi relatati mar-ritorn tal-Istat Membru ospitanti fejn qed joperaw. L-Istat Membru ospitanti jista' jawtorizza lill-membri tat-timijiet biex jaġixxu f'ismu.
3.  Skont l-Artikolu 40(3) tar-Regolament (UE) 2016/1624, il-membri tat-timijiet jistgħu jaġixxu biss b'rispons għal informazzjoni miksuba mill-VIS taħt istruzzjonijiet minn u, bħala regola ġenerali, fil-preżenza ta' gwardji tal-fruntiera tal-Istat Membru ospitanti fejn qed joperaw. L-Istat Membru ospitanti jista' jawtorizza lill-membri tat-timijiet biex jaġixxu f'ismu.
Emenda 169
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 35
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 45e – paragrafu 7
7.  Kull log tal-operazzjonijiet tal-ipproċessar tad-data fil-VIS minn membru tat-timijiet tal-Gwardji Ewropej tal-Fruntiera u tal-Kosta jew timijiet tal-persunal f'inkarigi relatati mar-ritorn għandu jinżamm mill-Awtorità ta' Ġestjoni skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 34.
7.  Kull log tal-operazzjonijiet tal-ipproċessar tad-data fil-VIS minn membru tat-timijiet tal-Gwardji Ewropej tal-Fruntiera u tal-Kosta għandu jinżamm mill-Awtorità ta' Ġestjoni skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 34.
Emenda 170
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 35
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 45e – paragrafu 8
8.  Kull aċċess u kull tfittxija mwettqa mill-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta għandhom jiġu rreġistrati skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 34 u għandu jiġi reġistrat kull użu li jsir mid-data aċċessata mill-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta.
8.  Kull aċċess u kull tfittxija mwettqa mill-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta għandhom jiġu rreġistrati skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 34 u għandu jiġi reġistrat kull użu li jsir mid-data aċċessata mit-timijiet tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta.
Emenda 171
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 35
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 45e – paragrafu 9
9.  Ħlief fejn ikun meħtieġ biex jitwettqu l-inkarigi għall-finijiet tar-Regolament li jistabbilixxi Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS) l-ebda parti tas-SIS ma għandha tkun konnessa ma' xi sistema tal-kompjuter għall-ġbir u għall-ipproċessar ta' data li tkun imħaddma mill-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta jew fiha u lanqas ma għandu jsir trasferiment lil tali sistema tad-data li tinsab fil-VIS li għaliha jkollha aċċess l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta. L-ebda parti mill-VIS ma għandha titniżżel. Ir-reġistri tal-aċċess u tat-tfittxijiet ma għandhomx jiġu interpretati li huma tniżżil jew ikkuppjar ta' data tal-VIS.
9.  L-ebda parti tal-VIS ma għandha tkun konnessa ma' xi sistema tal-kompjuter għall-ġbir u għall-ipproċessar ta' data li tkun imħaddma mill-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta jew fiha u lanqas ma għandu jsir trasferiment lil tali sistema tad-data li tinsab fil-VIS li għaliha jkollha aċċess l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta. L-ebda parti mill-VIS ma għandha titniżżel. Ir-reġistri tal-aċċess u tat-tfittxijiet ma għandhomx jiġu interpretati li huma tniżżil jew ikkuppjar ta' data tal-VIS.
Emenda 172
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 35a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 46
(35a)  L-Artikolu 46 jitħassar;
Artikolu 46
L-integrazzjoni tal-funzjonalitajiet tekniċi tan-Network ta' Konsultazzjoni ta' Schengen
Il-mekkaniżmu ta' konsultazzjoni msemmi fl-Artikolu 16 għandu jissostitwixxi n-Netwerk ta' Konsultazzjoni ta' Schengen mid-data stipulata bi qbil mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 49(3) fejn dawk l-Istati Membri kollha li jużaw in-Network ta' Konsultazzjoni ta' Schengen fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament innotifikaw l-arranġamenti legali u tekniċi għall-użu tal-VIS bil-għan li jkun hemm konsultazzjoni bejn l-awtoritajiet ċentrali tal-viża dwar l-applikazzjonijiet tal-viża skond l-Artikolu 17(2) tal-Konvenzjoni ta' Schengen.
Emenda 173
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 35b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 47
(35b)  L-Artikolu 47 jitħassar;
Artikolu 47
Bidu ta' trażmissjoni
Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni li huwa għamel l-arranġamenti tekniċi u legali meħtieġa biex jittrażmetti d-data msemmija fl-Artikolu 5(1) lill-VIS Ċentrali permezz ta' l-Interface Nazzjonali.
Emenda 174
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 35c (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 48
(35c)  L-Artikolu 48 jitħassar;
Artikolu 48
Bidu tal-operazzjonijiet
1.  Il-Kummissjoni għandha tiddetermina d-data meta l-VIS għanda tibda topera, meta:
(a)  il-miżuri msemmija fl-Artikolu 45(2) ġew adottati;
(b)  il-Kummissjoni ħabbret it-tlestija b'suċċess ta' eżami komprensiv tal-VIS, li għandu jsir mill-Kummissjoni flimkien ma' l-Istati Membri;
(c)  (ċ) wara l-validazzjoni ta' l-arranġamenti tekniċi, l-Istati Membri avżaw lill-Kummissjoni li għamlu l-arranġamenti tekniċi u legali kollha meħtieġa sabiex jiġbru u jitrażmettu d-data msemmija fl-Artikolu 5(1) lill-VIS għall-applikazzjonijiet kollha fl-ewwel reġjun iddeterminati skond il-paragrafu 4, inklużi l-arranġamenti għall-ġbir u/jew it-trażmissjoni tad-data f'isem Stat Membru ieħor.
2.  Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew bir-riżultati ta' l-eżami mwettaq b'konformità mal-punt (b) tal-paragrafu 1.
3.  F'kull reġjun ieħor, il-Kummissjoni għandha tiddetermina d-data minn meta t-trażmissjoni tad-data fl-Artikolu 5(1) issir obbligatorja meta l-Istati Membri jkunu nnotifikaw lill-Kummissjoni li għamlu l-arranġamenti tekniċi u legali kollha meħtieġa sabiex jiġbru u jitrażmettu d-data msemmija fl-Artikolu 5(1) lill-VIS għall-applikazzjonijiet kollha fir-reġjun ikkonċernat, inkluż l-arranġamenti għall-ġbir u/jew trażmissjoni tad-data f'isem Stat Membru ieħor. Qabel dik id-data, kull Stat Membru jista' jibda l-ħidmiet fi kwalunkwe minn dawn ir-reġjuni, malli jkun innotifika lill-Kummissjoni li għamel l-arranġamenti tekniċi u legali meħtieġa sabiex jiġbor u jitrażmetti għall-inqas id-data msemmija fl-Artikolu 5(1)(a) u (b) lill-VIS.
4.  Ir-reġjuni msemmija fil-paragrafi 1 u 3 għandhom ikunu deċiżi bi qbil mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 49(3). Il-kriterji għall-iffissar ta' dawn ir-reġjuni se jkun ir-riskju ta' l-immigrazzjoni illegali, it-theddid lis-sigurtà interna ta' l-Istati Membri u l-probabbilità li jinġabru elementi bijometriċi mill-postijiet kollha f'dan ir-reġjun.
5.  Il-Kummissjoni għandha tippubblika d-dati tal-bidu tal-ħidmiet f'kull reġjun fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.
6.  L-ebda Stat Membru ma għandu jikkonsulta d-data trażmessa minn Stati Membri oħra lill-VIS qabel ma hu jew xi Stat Membru ieħor li jirrappreżenta dan l-Istat Membru jibda' jdaħħal id-data bi qbil mal-paragrafi 1 u 3.
Emenda 175
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 35d (ġdid)
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 48a (ġdid)
(35d)  jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 48a
Eżerċizzju ta' delega
1.   Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni soġġetta għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.
2.   Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikolu 9cb u fl-Artikolu 23 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin minn ... [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħat għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi tal-istess tul, dment li l-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jkunux opponew tali estensjoni sa mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.
3.   Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 9cb u fl-Artikolu 23 tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Din ma għandhiex taffettwa l-validità ta' xi att delegat li diġà jkun fis-seħħ.
4.   Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti maħtura minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.
5.   Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
6.   Att delegat adottat skont l-Artikoli 9cb u 23 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk fi żmien perjodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkunu oġġezzjonaw jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu informaw lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.";
Emenda 176
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 38
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 50 – titolu
Il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni
Il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-impatt fuq id-drittijiet fundamentali
Emenda 177
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 38
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 50 – paragrafu 1
1.  L-Awtorità ta' Ġestjoni għandha tiżgura li hemm proċeduri fis-seħħ sabiex jissorveljaw il-funzjonament tal-VIS ma' objettivi relatati ma' rendiment, kosteffettività, sigurtà u kwalità tas-servizz.
1.  L-eu-LISA għandha tiżgura li hemm proċeduri fis-seħħ sabiex jissorveljaw il-funzjonament tal-VIS ma' miri relatati ma' rendiment, kosteffettività, sigurtà u kwalità tas-servizz, u li timmonitorja l-konformità mad-drittijiet fundamentali, inkluż id-dritt għall-protezzjoni tad-data personali, id-dritt għan-nondiskriminazzjoni, id-drittijiet tat-tfal u d-dritt għal rimedju effettiv.
Emenda 178
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 38
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 50 – paragrafu 2
2.  Għall-finijiet ta' manteniment tekniku, l-Awtorità ta' Ġestjoni għandu jkollha aċċess għall-informazzjoni neċessarja marbuta mal-ħidmiet tal-ipproċessar imwettqa fil-VIS.
2.  Għall-finijiet tal-manutenzjoni teknika, l-eu-LISA għandu jkollha l-aċċess għall-informazzjoni neċessarja rigward l-operazzjonijiet ta' pproċessar mwettqa fil-VIS.
Emenda 179
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 38
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 50 – paragrafu 3
3.  Kull sentejn l-eu-LISA għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni rapport dwar il-funzjonament tekniku tal-VIS, inkluż is-sigurtà tagħha.
3.  Kull sentejn l-eu-LISA għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni rapport dwar il-funzjonament tekniku tal-VIS, inklużi s-sigurtà u l-ispejjeż tagħha. Dan ir-rapport għandu jinkludi ħarsa ġenerali lejn il-progress kurrenti tal-iżvilupp tal-proġett u tal-ispejjeż assoċjati, il-valutazzjoni tal-impatt finanzjarju u l-informazzjoni dwar kwalunkwe kwistjoni teknika u r-riskji kollha possibbli li jaf jolqtu n-nefqa kumplessiva tas-sistema.
Emenda 180
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 38
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 50 – paragrafu 3a (ġdid)
3a.  F'każ ta' dewmien fil-proċess ta' żvilupp, l-eu-LISA għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill malajr kemm jista' jkun dwar ir-raġunijiet għad-dewmien, kif ukoll dwar l-impatt tagħhom f'termini ta' żmien u finanzi.
Emenda 181
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 38
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 50 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 - punt a
(a)  l-iskop preċiż tal-konsultazzjoni inkluż it-tip ta' reat terroristiku jew ta' reat kriminali serju;
(a)  l-iskop preċiż tal-konsultazzjoni inkluż it-tip ta' reat terroristiku jew ta' reat kriminali serju u l-aċċessi għad-data dwar it-tfal taħt it-12-il sena;
Emenda 182
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 38
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 50 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)
(ca)  l-għadd u t-tip ta' każijiet li fihom intużaw il-proċeduri ta' urġenza msemmija fl-Artikolu 22m(2), inklużi dawk il-każijiet fejn l-urġenza ma ġietx aċċettata mill-verifika ex post li tkun twettqet mill-punt ta' aċċess ċentrali;
Emenda 183
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 38
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 50 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt da (ġdid)
(da)  statistika dwar it-traffikar tat-tfal, inklużi każijiet ta' identifikazzjonijiet mwettqa b'suċċess.
Emenda 184
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 38
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 50 – paragrafu 4 – subparagrafu 2
Ir-rapporti annwali tal-Istati Membri u tal-Europol għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni sat-30 ta' Ġunju tas-sena ta' wara.
Ir-rapporti annwali tal-Istati Membri u tal-Europol għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni sat-30 ta' Ġunju tas-sena ta' wara. Il-Kummissjoni għandha tfassal ir-rapporti annwali f'rapport komprensiv li għandu jiġi ppubblikat sat-30 ta' Diċembru tal-istess sena.
Emenda 185
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 38
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 50 – paragrafu 5
5.  Kull erba' snin, il-Kummissjoni għandha tipproduċi evalwazzjoni ġenerali tal-VIS. Din l-evalwazzjoni ġenerali għandha tinkludi eżami tar-riżultati miksuba fit-twettiq tal-objettivi u valutazzjoni tal-validità kontinwa tal-ħsibijiet sottostanti, l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament fir-rigward tal-VIS, is-sigurtà tal-VIS, l-użu magħmul mid-dispożizzjonijiet msemmija fl-Artikolu 31 u kwalunkwe implikazzjoni ta' operazzjonijiet futuri. Il-Kummissjoni għandha tibgħat l-evalwazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
5.  Kull sentejn, il-Kummissjoni għandha tipproduċi evalwazzjoni ġenerali tal-VIS. Din l-evalwazzjoni ġenerali għandha tinkludi eżami tar-riżultati miksuba fit-twettiq tal-objettivi u tal-ispejjeż imġarrba u valutazzjoni tal-validità kontinwa tal-ħsibijiet sottostanti, u l-impatt tagħha fuq id-drittijiet fundamentali, l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament fir-rigward tal-VIS, is-sigurtà tal-VIS, l-użu magħmul mid-dispożizzjonijiet msemmija fl-Artikolu 31 u kwalunkwe implikazzjoni ta' operazzjonijiet futuri. Il-Kummissjoni għandha tibgħat l-evalwazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
Emenda 186
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 39
Regolament (KE) Nru 767/2008
Anness 1 - titolu
(39)  It-titlu tal-anness 1 hu mibdul b’dan li ġej:
imħassar
"Lista ta' organizzazzjonijiet internazzjonali msemmija fl-Artikolu 31(1)".
Emenda 187
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
KAPITOLU IIIa – Artikolu 22a – paragrafu 1a (ġdid)
1a.  L-awtorità kompetenti biex toħroġ deċiżjoni għandha toħloq fajl individwali qabel ma toħroġha.
Emenda 188
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
KAPITOLU IIIa – Artikolu 22a – paragrafu 3
3.  Jekk id-detentur applika bħala parti minn grupp jew ma' membru tal-familja, l-awtorità għandha toħloq fajl individwali għal kull persuna fil-grupp u tillinkja l-fajls tal-persuni li applikaw flimkien u li nħarġitilhom viża għal soġġorn twil jew permess ta' residenza.
3.  Jekk id-detentur applika bħala parti minn grupp jew ma' membru tal-familja, l-awtorità għandha toħloq fajl individwali għal kull persuna fil-grupp u tillinkja l-fajls tal-persuni li applikaw flimkien u li nħarġitilhom viża għal soġġorn twil jew permess ta' residenza. L-applikazzjonijiet minn ġenituri jew minn kustodji legali m'għandhomx jiġu separati minn dawk ta' wliedhom.
Emenda 189
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22b – paragrafu 1
1.  Unikament għall-iskop li tivvaluta jekk il-persuna tistax tkun ta’ theddida għall-politika pubblika, jew għas-sigurtà interna jew għas-saħħa pubblika tal-Istati Membri, skont l-Artikolu 6(1)(e) tar-Regolament (UE) 2016/399, il-fajls għandhom jiġu pproċessati awtomatikament mill-VIS biex jidentifikaw il-hit(s). Il-VIS għandha teżamina kull fajl individwalment.
1.  Unikament għall-iskop li tivvaluta jekk il-persuna tistax tkun ta’ theddida għall-politika pubblika, jew għas-sigurtà interna tal-Istati Membri, skont l-Artikolu 6(1)(e) tar-Regolament (UE) 2016/399, il-fajls għandhom jiġu pproċessati awtomatikament mill-VIS biex jidentifikaw il-hit(s). Il-VIS għandha teżamina kull fajl individwalment.
Emenda 190
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22b – paragrafu 2
2.  Kull darba li fajl individwali jinħoloq mal-ħruġ jew rifjut skont l-Artikolu 22d ta' viża għal soġġorn twil jew permess ta' residenza, il-VIS għandha tniedi tfittxija billi tuża l-Portal Ewropew tat-Tfittxija ddefinit fl-Artikolu 6(1) [tar-Regolament dwar l-Interoperabilità] biex tqabbel id-data rilevanti msemmija fl-Artikolu 22c(2)(a), (b), (c), (f) u (g) ta' dan ir-Regolament mad-data rilevanti fil-VIS, fis-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS), fis-Sistema ta' Dħul/Ħruġ (EES), fis-Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS), inkluż il-lista ta' sorveljanza msemmija fl-Artikolu 29 tar-Regolament (UE) 2018/XX għall-finijiet tal-istabbiliment ta’ Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni u ta’ Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar, [is-sistema ECRIS-TCN fir-rigward ta’ kundanni relatati ma’ reati terroristiċi u forom oħra ta’ reati kriminali serji], id-data tal-Europol, il-bażi tad-data tal-Interpol dwar Dokumenti tal-Ivvjaġġar Misruqa jew Mitlufa (SLTD) u l-bażi tad-data tal-Interpol dwar Dokumenti tal-Ivvjaġġar Assoċjati ma’ Avviżi (Interpol TDAWN).
2.  Kull darba li fajl individwali jinħoloq skont l-Artikolu 22c b'rabta ma'viża għal soġġorn twil jew permess ta' residenza, il-VIS għandha tniedi tfittxija billi tuża l-Portal Ewropew tat-Tfittxija ddefinit fl-Artikolu 6(1) [tar-Regolament dwar l-Interoperabilità] biex tqabbel id-data msemmija fl-Artikolu 22c(2)(a), (b), (c), (f) u (g) ta' dan ir-Regolament. Il-VIS għandha tivverifika:
(a)   jekk id-dokument tal-ivvjaġġar użat għall-iskop tal-applikazzjoni jkunx dokument tal-ivvjaġġar irrappurtat fis-SIS bħala mitluf, misruq, użat ħażin jew invalidat;
(b)   jekk id-dokument tal-ivvjaġġar użat għall-iskop tal-applikazzjoni jkunx dokument tal-ivvjaġġar irrappurtat fil-bażi tad-data SLTD bħala mitluf, misruq jew invalidat;
(c)   jekk l-applikant ikunx is-suġġett ta' rapport għall-finijiet ta' ċaħda tad-dħul u ta' projbizzjoni ta' soġġorn mdaħħal fis-SIS;
(d)   jekk l-applikant ikunx is-suġġett ta' rapport fis-SIS dwar persuna mfittxija għall-arrest għall-finijiet ta' ċediment abbażi ta' mandat ta' arrest Ewropew jew imfittxija għall-arrest għall-finijiet ta' estradizzjoni;
(e)   jekk l-applikant u d-dokument tal-ivvjaġġar ikunx awtorizzazzjoni tal-ivvjaġġar miċħuda, irrevokata jew ikkanċellata fis-Sistema Ċentrali tal-ETIAS;
(f)   jekk l-applikant u d-dokument tal-ivvjaġġar jidhrux fuq il-lista ta' sorveljanza msemmija fl-Artikolu 34 tar-Regolament (UE) Nru 2018/1240;
(g)   jekk ikunx diġà hemm data dwar l-applikant rreġistrata fil-VIS rigward l-istess persuna;
(h)   jekk id-data pprovduta fl-applikazzjoni għad-dokument tal-ivvjaġġar tkunx applikazzjoni oħra għal awtorizzazzjoni ta' viża għal soġġorn twil, permess ta' residenza assoċjata ma' data oħra dwar l-identità;
(i)   jekk l-applikant ikunx attwalment irrappurtat bħala persuna li qabżet it-tul taż-żjara awtorizzata, jew jekk fl-imgħoddi kienx is-suġġett ta' rapport bħal dan fl-EES;
(j)   jekk l-applikant ikunx irreġistrat bħala x ħadd li kien is-suġġett ta' ċaħda tad-dħul fl-EES;
(k)   jekk l-applikant kienx is-suġġett ta' deċiżjoni ta' ċaħda, kanċellazzjoni jew revoka ta' viża għal soġġorn qasir irreġistrata fil-VIS;
(l)   jekk l-applikant kienx is-suġġett ta' rifjut, kanċellazzjoni jew revoka ta' viża għal soġġorn fit-tul jew ta' permess ta' residenza rreġistrata fil-VIS;
(m)   jekk id-data speċifika għall-identità tal-applikant hijiex irreġistrata fid-data tal-Europol;
(n)   meta l-applikant ikun minorenni, jekk il-persuna li teżerċita l-awtorità ta' ġenitur jew ta' kustodju legali:
(i)   tkun is-suġġett ta' rapport fis-SIS dwar persuna mfittxija għall-arrest għall-finijiet ta' ċediment abbażi ta' mandat ta' arrest Ewropew jew imfittxija għall-arrest għall-finijiet ta' estradizzjoni;
(ii)   tkun is-suġġett ta' rapport għall-finijiet ta' ċaħda tad-dħul u ta' projbizzjoni ta' soġġorn fis-SIS;
(iii)   tkun detentur ta' dokument tal-ivvjaġġar li jidher fuq il-lista ta' sorveljanza msemmija fl-Artikolu 34 tar-Regolament (UE) Nru 2018/1240.
Dan l-Artikolu ma jridx ifixkel il-preżentazzjoni ta' applikazzjoni għall-ażil, tkun xi tkun ir-raġuni. Fil-każ ta' applikazzjoni għal viża ppreżentata minn vittma ta' kriminalità vjolenti, bħal vjolenza domestika jew traffikar ta' bnedmin, imwettqa mill-isponsor tagħhom, il-fajl depożitat fil-VIS għandu jkun separat minn dak tal-isponsor sabiex il-vittma tiġi protetta minn riskji ulterjuri.
Biex jiġi evitat ir-riskju ta' hits żbaljati, kwalunkwe tfittxija li tikkonċerna tfal taħt l-14-il sena jew persuni li jkollhom aktar minn 75 sena magħmula permezz ta' identifikaturi bijometriċi meħuda aktar minn ħames snin qabel it-tqabbil u li ma tikkonfermax l-identità taċ-ċittadin ta' pajjiż terz, għandu jkun soġġett għal verifika manwali obbligatorja minn espert dwar id-data bijometrika.
Emenda 191
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22b – paragrafu 3
3.  Il-VIS għandha żżid referenza għal kwalunkwe hit miksuba skont il-paragrafi (2) u (5) tal-fajl individwali. Barra minn dan, il-VIS għandha tidentifika, fejn rilevanti, l-Istat Membru jew l-Istati Membri li daħħlu jew ipprovdew id-data li skattat il-hit(s) jew il-Europol, u għandha tirreġistra dan fil-fajl individwali.
3.  Il-VIS għandha żżid referenza għal kwalunkwe hit miksuba skont il-paragrafi (2) u (5) tal-fajl individwali. Barra minn dan, il-VIS għandha tidentifika, fejn rilevanti, l-Istat Membru jew l-Istati Membri li daħħlu jew ipprovdew id-data li skattat il-hit(s) jew il-Europol, u għandha tirreġistra dan fil-fajl individwali. L-ebda informazzjoni għajr ir-referenza għal xi hit u l-oriġinatur tad-data ma għandha tiġi rreġistrata.
Emenda 192
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22b – paragrafu 3a (ġdid)
3a.  Meta jitwettqu tfittxijiet fl-SLTD, id-data użata mill-utent tal-ESP għat-tnedija ta' tfittxija ma tiġix kondiviża mas-sidien tad-data tal-Interpol.
Emenda 193
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22b – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
4.  Għall-finijiet tal-Artikolu 2(2)(f) fir-rigward ta' viża maħruġa jew viża estiża għal soġġorn twil, it-tfittxijiet imwettqa skont 22b paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu għandhom iqabblu d-data rilevanti fl-Artikolu 22c(2), mad-data preżenti fis-SIS biex jiġi ddeterminat jekk id-detentur hux suġġett għal wieħed mill-allerti li ġejjin:
4.  Għall-finijiet tal-Artikolu 2(2)(f) fir-rigward ta' viża maħruġa jew viża estiża għal soġġorn twil, it-tfittxijiet imwettqa skont 22b paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu għandhom iqabblu d-data rilevanti fl-Artikolu 22c(2), mad-data preżenti fis-SIS biex jiġi ddeterminat jekk id-detentur hux suġġett għal wieħed mit-twissijiet li ġejjin:
Emenda 194
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22b – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt d
(d)  allert dwar persuni u oġġetti għal kontrolli diskreti jew kontrolli speċifiċi.
(d)  twissija dwar persuni u oġġetti għal kontrolli diskreti, kontrolli speċifiċi jew kontrolli ta' investigazzjoni.
Emenda 195
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22b – paragrafu 4 – subparagrafu 2
Fejn it-tqabbil imsemmi f'dan il-paragrafu jirrapporta hit waħda jew aktar, il-VIS għandha tibgħat notifika awtomatizzata lill-awtorità ċentrali tal-Istat Membru li nieda t-tfittxija u għandha tieħu kwalunkwe azzjoni ta' segwitu xierqa.
L-Artikolu 9a (5a), (5b), (5c), (5d), u l-Artikoli 9c, 9ca, 9cb għandhom japplikaw mutatis mutandis soġġetti għad-dispożizzjonijiet speċifiċi li ġejjin.
Emenda 196
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22b – paragrafu 6
6.  Fejn il-viża għal soġġorn twil u il-permess ta' residenza jinħareġ jew jiġi estiż minn awtorità konsolari ta' Stat Membru, għandu japplika l-Artikolu 9a.
imħassar
Emenda 197
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22b – paragrafu 7
7.  Fejn il-permess ta' residenza jinħareġ jew jiġi estiż jew fejn viża għal soġġorn twil tiġi estiża minn awtorità fit-territorju ta' Stat Membru, għandu japplika dan li ġej:
imħassar
(a)  li l-awtorità għandha tivverifika jekk id-data rreġistrata fil-fajl individwali tikkorrispondix mad-data preżenti fil-VIS, jew f'waħda mis-sistemi/bażijiet tad-data ta' informazzjoni tal-UE, id-data tal-Europol, jew il-bażijiet tad-data tal-Interpol ikkonsultati kont il-paragrafu 2;
(b)  fejn il-hit skont il-paragrafu 2 hija relatata mad-data tal-Europol, l-unità nazzjonali tal-Europol għandha tkun infurmata għal segwitu;
(c)  fejn l-ebda data ma tikkorrispondi, u ma ġiet irrappurtata l-ebda hit oħra matul l-ipproċessar awtomatizzat skont il-paragrafi 2 u 3, l-awtorità għandha tħassar il-hit falza mill-fajl tal-applikazzjoni;
(d)  fejn id-data tikkorrispondi għall-identità tal-applikant, jew fejn jibqgħu xi dubji, l-awtorità għandha tieħu azzjoni dwar id-data li skattat il-hit skont il-paragrafu 4 skont il-proċeduri, il-kundizzjonijiet u l-kriterji pprovduti mil-leġiżlazzjoni tal-UE u dik nazzjonali.
Emenda 198
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt 2 – punt a
(a)  kunjom (isem tal-familja); isem/ismijiet; data tat-twelid; nazzjonalità jew nazzjonalitajiet kurrenti; sess; data, post u pajjiż tat-twelid;
(a)  kunjom (isem tal-familja); isem/ismijiet; sena tat-twelid; nazzjonalità jew nazzjonalitajiet kurrenti; sess; post u pajjiż tat-twelid;
Emenda 199
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt 2 – punt f
(f)  immaġni tal-wiċċ tad-detentur, fejn possibbli meħuda dak il-ħin;
(f)  immaġni tal-wiċċ tad-detentur meħuda dak il-ħin;
Emenda 200
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22d – paragrafu 1 – parti introduttorja
Fejn ittieħdet deċiżjoni li viża għal soġġorn twil jew permess ta' residenza jiġi rrifjutat minħabba li l-applikant huwa meqjus li jirrappreżenta theddida għall-politika pubblika, għas-sigurtà interna jew għas-saħħa pubblika jew l-applikant ippreżenta dokumenti foloz li nkisbu b'mod frodulenti, jew iffalsifikati, jew imbagħbsa, l-awtorità li rrifjutat dan għandha toħloq fajl individwali mingħajr dewmien bid-data li ġejja:
Fejn ittieħdet deċiżjoni li viża għal soġġorn twil jew permess ta' residenza jiġi rrifjutat minħabba li l-applikant huwa meqjus li jirrappreżenta theddida għall-politika pubblika jew għas-sigurtà interna jew l-applikant ippreżenta dokumenti foloz li nkisbu b'mod frodulenti, jew iffalsifikati, jew imbagħbsa, l-awtorità li rrifjutat dan għandha toħloq fajl individwali mingħajr dewmien bid-data li ġejja:
Emenda 201
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22d – paragrafu 1 – punt e
e.  il-kunjom, l-isem u l-indirizz tal-persuna fiżika fuq liema hija bbażata l-applikazzjoni;
e.  il-kunjom, l-isem u l-indirizz tal-persuna fiżika fuq liema hija bbażata l-applikazzjoni;
Emenda 202
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22d – paragrafu 1 – punt f
f.  immaġni tal-wiċċ tal-applikant, fejn possibbli meħuda dak il-ħin;
f.  immaġni tal-wiċċ tal-applikant meħuda dak il-ħin;
Emenda 203
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22d – paragrafu 1 – punt h
h.  informazzjoni li tindika li l-viża għal soġġorn twil jew il-permess ta' residenza ġie rrifjutat minħabba li l-applikant huwa meqjus li jirrappreżenta theddida għall-politika pubblika, għas-sigurtà pubblika jew għas-saħħa pubblika, jew minħabba li l-applikant ippreżenta dokumenti li nkisbu b'mod frodulenti, jew ġew iffalsifikati, jew ġew imbagħbsa;
h.  informazzjoni li tindika li l-viża għal soġġorn twil jew il-permess ta' residenza ġie rrifjutat minħabba li l-applikant huwa meqjus li jirrappreżenta theddida għall-politika pubblika jew għas-sigurtà pubblika, jew minħabba li l-applikant ippreżenta dokumenti li nkisbu b'mod frodulenti, jew ġew iffalsifikati, jew ġew imbagħbsa;
Emenda 204
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22g – paragrafu 1
1.  Għall-iskop uniku li tiġi vverifikata l-identità tad-detentur tad-dokument u/jew l-awtentiċità u l-validità tal-viża għal soġġorn twil jew tal-permess ta' residenza u jekk il-persuna hijiex meqjusa ta' theddida għall-politika pubblika, is-sigurtà interna jew is-saħħa pubblika għal kwalunkwe mill-Istati Membri skont l-Artikolu 6(1)(e) tar-Regolament (UE) 2016/399, l-awtoritajiet kompetenti għat-twettiq ta' kontrolli fil-postijiet tal-qsim tal-fruntieri esterni skont dak ir-Regolament għandu jkollhom aċċess għat-tfittxija billi jużaw in-numru tad-dokument flimkien ma' waħda jew aktar mid-data fl-Artikolu 22c(2)(a), (b) u (c) ta' dan ir-Regolament.
1.  Għall-iskop uniku li tiġi vverifikata l-identità tad-detentur tad-dokument u/jew l-awtentiċità u l-validità tal-viża għal soġġorn twil jew tal-permess ta' residenza u jekk il-persuna hijiex meqjusa ta' theddida għall-politika pubblikajew għas-sigurtà interna għal kwalunkwe mill-Istati Membri skont l-Artikolu 6(1)(e) tar-Regolament (UE) 2016/399, l-awtoritajiet kompetenti għat-twettiq ta' kontrolli fil-postijiet tal-qsim tal-fruntieri esterni skont dak ir-Regolament għandu jkollhom aċċess għat-tfittxija billi jużaw in-numru tad-dokument flimkien ma' waħda jew aktar mid-data fl-Artikolu 22c(2)(a), (b) u (c) ta' dan ir-Regolament.
Emenda 205
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22g – paragrafu 2 – punt e
(e)  ir-ritratti kif imsemmija fl-Artikolu 22c(2)(f).
(e)  l-immaġni tal-wiċċ kif imsemmija fl-Artikolu 22c(2)(f).
Emenda 206
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22h – paragrafu 1
1.  Għall-iskop uniku li tiġi vverifikata l-identità tad-detentur tad-dokument u l-awtentiċità u l-validità tal-viża għal soġġorn twil jew tal-permess ta' residenza jew jekk il-persuna hijiex ta' theddida għall-politika pubblika, is-sigurtà interna jew is-saħħa pubblika għal kwalunkwe mill-Istati Membri, l-awtoritajiet kompetenti għat-twettiq ta' kontrolli fit-territorju tal-Istati Membri dwar jekk humiex sodisfatti l-kundizzjonijiet għad-dħul, is-soġġorn jew ir-residenza, u kif applikabbli, l-awtoritajiet tal-pulizija, għandu jkollhom aċċess għat-tfittxija billi jużaw in-numru tal-viża għal soġġorn twil jew tal-permess ta' residenza flimkien ma' waħda jew aktar mid-data fl-Artikolu 22c(2)(a), (b) u (c).
1.  Għall-iskop uniku li tiġi vverifikata l-identità tad-detentur tad-dokument u l-awtentiċità u l-validità tal-viża għal soġġorn twil jew tal-permess ta' residenza, l-awtoritajiet kompetenti għat-twettiq ta' kontrolli fit-territorju tal-Istati Membri dwar jekk humiex sodisfatti l-kundizzjonijiet għad-dħul, is-soġġorn jew ir-residenza, u kif applikabbli, għandu jkollhom aċċess għat-tfittxija billi jużaw in-numru tal-viża għal soġġorn twil jew tal-permess ta' residenza flimkien ma' waħda jew aktar mid-data fl-Artikolu 22c(2)(a), (b) u (c).
Emenda 207
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22h – paragrafu 2 – punt e
(e)  ir-ritratti kif imsemmija fl-Artikolu 22c(2)(f).
(e)  l-immaġni tal-wiċċ kif imsemmija fl-Artikolu 22c(2)(f).
Emenda 208
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22k – paragrafu 1
1.  L-Istati Membri għandhom jaħtru l-awtoritajiet li huma intitolati jikkonsultaw id-data maħżuna fil-VIS sabiex jipprevjenu, jikxfu u jinvestigaw reati terroristiċi jew reati kriminali serji oħra.
1.  L-Istati Membri għandhom jaħtru l-awtoritajiet li huma intitolati jikkonsultaw id-data maħżuna fil-VIS sabiex jipprevjenu, jikxfu u jinvestigaw reati terroristiċi jew reati kriminali serji oħra f'ċirkostanzi xierqa u definiti b'mod strett kif imsemmi fl-Artikolu 22n. Dawk l-awtoritajiet għandhom ikunu permessi biss li jikkonsultaw id-data ta' tfal li għandhom inqas minn 12-il sena biex jipproteġu lit-tfal neqsin jew lit-tfal li sfaw vittmi ta' reati serji.
Emenda 209
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22k – paragrafu 2
2.  Kull Stat Membru għandu jżomm lista tal-awtoritajiet maħtura. Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-eu-LISA u lill-Kummissjoni dwar l-awtoritajiet maħtura tiegħu u jista' fi kwalunkwe ħin jemenda jew jissostitwixxi n-notifika tiegħu.
2.  Kull Stat Membru għandu jżomm lista strettament limitata tal-awtoritajiet maħtura. Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-eu-LISA u lill-Kummissjoni dwar l-awtoritajiet maħtura tiegħu u jista' fi kwalunkwe ħin jemenda jew jissostitwixxi n-notifika tiegħu.
Emenda 210
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 221 paragrafu 2 – subparagrafu 2
Il-punt ta' aċċess ċentrali għandu jaġixxi b'mod indipendenti meta jwettaq l-inkarigi tiegħu skont dan ir-Regolament u ma għandux jirċievi istruzzjonijiet mill-awtorità maħtura tal-Europol imsemmija fil-paragrafu 1 fir-rigward tal-eżitu tal-verifika.
Il-punt ta' aċċess ċentrali għandu jaġixxi b'mod għalkollox indipendenti meta jwettaq l-inkarigi tiegħu skont dan ir-Regolament u ma għandux jirċievi istruzzjonijiet mill-awtorità maħtura tal-Europol imsemmija fil-paragrafu 1 fir-rigward tal-eżitu tal-verifika.
Emenda 211
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22m – paragrafu 3
3.  Fejn verifika ex post tiddetermina li l-aċċess għad-data tal-VIS ma kienx iġġustifikat, l-awtoritajiet kollha li jkunu aċċessaw din id-data għandhom iħassru l-informazzjoni aċċessata mill-VIS u għandhom jinfurmaw lill-punti ta’ aċċess ċentrali dwar it-tħassir.
3.  Fejn verifika ex post tiddetermina li l-aċċess għad-data tal-VIS ma kienx iġġustifikat, l-awtoritajiet kollha li jkunu aċċessaw din id-data għandhom iħassru minnufih l-informazzjoni aċċessata mill-VIS u għandhom jinfurmaw lill-punti ta' aċċess ċentrali dwar it-tħassir.
Emenda 212
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22n – paragrafu 1 – parti introduttorja
1.  L-awtoritajiet maħtura jistgħu jaċċessaw l-EES għal konsultazzjoni jekk ikunu sodisfatti l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:
1.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 22 tar-Regolament 2018/XX [dwar l-interoperabilità] l-awtoritajiet maħtura jistgħu jaċċessaw il-VIS għal konsultazzjoni jekk ikunu sodisfatti l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:
Emenda 213
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22n – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)
(ca)  fil-każ ta' tfittxijiet bil-marki tas-swaba', tkun tnediet tfittxija minn qabel fis-sistema tal-identifikazzjoni bil-marki tas-swaba' awtomatizzata ta' Stati Membri oħra skont id-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI meta t-tqabbil tal-marki tas-swaba' jkun teknikament disponibbli, u jew dik it-tfittxija tkun twettqet bis-sħiħ, jew dik it-tfittxija ma tkunx twettqet bis-sħiħ fi żmien 24 siegħa minn meta tkun tnediet.
Emenda 214
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22n – paragrafu 1 – punt d
(d)  fejn tnediet tfittxija fis-CIR f’konformità mal-Artikolu 22 tar-Regolament 2018/XX [dwar l-interoperabilità], it-tweġiba riċevuta kif imsemmija fil-paragrafu 5 tal-[Artikolu 22 tar-Regolament tiżvela li d-data tkun maħżuna fil-VIS."
(d)  fejn tnediet tfittxija fis-CIR f’konformità mal-Artikolu 22 tar-Regolament 2018/XX [dwar l-interoperabilità], it-tweġiba riċevuta kif imsemmija fil-paragrafu 5 tal-[Artikolu 22 tar-Regolament 2018/XX [dwar l-interoperabilità]] tiżvela li d-data tkun maħżuna fil-VIS."
Emenda 215
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22n – paragrafu 3 – parti introduttorja
3.  Il-konsultazzjoni tal-VIS għandha tkun limitata għat-tfittxija bi kwalunkwe data li ġejja fil-fajl individwali:
3.  Il-konsultazzjoni tal-VIS għandha tkun limitata għat-tfittxija bi kwalunkwe data li ġejja fil-fajl tal-applikazzjoni jew fil-fajl individwali:
Emenda 216
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22n – paragrafu 3 – punt a
(a)  il-kunjom(ijiet) (isem tal-familja), l-isem jew ismijiet (ismijiet mat-twelid), data tat-twelid, nazzjonalità jew nazzjonalitajiet, u/jew is-sess;
(a)  il-kunjom(ijiet) (isem tal-familja), l-isem jew ismijiet (ismijiet mat-twelid), sena tat-twelid, nazzjonalità jew nazzjonalitajiet, u/jew is-sess;
Emenda 217
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22n – paragrafu 3a (ġdid)
3a.  Il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar id-disponibilità, l-istat ta' tħejjija u l-affidabbiltà tat-teknoloġija meħtieġa biex jintużaw l-immaġni tal-wiċċ biex tiġi identifikata persuna.
Emenda 218
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22n – paragrafu 3b (ġdid)
3b.  L-immaġni tal-wiċċ imsemmija fil-punt (e) tal-paragrafu 3 ma għandhiex tkun l-uniku kriterju tat-tfittxija.
Emenda 219
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22n – paragrafu 4
4.  Fil-każ ta' hit, il-konsultazzjoni tal-VIS għandha tagħti aċċess għad-data elenkata f'dan il-paragrafu kif ukoll għal kwalunkwe data oħra meħuda mill-fajl individwali, inkluż data li tkun iddaħħlet fir-rigward ta' kwalunkwe dokument maħruġ, irrifjutat, annullat, revokat jew estiż. L-aċċess għad-data msemmi fil-punt (4)(1) tal-Artikolu 9 kif irreġistrata fil-fajl tal-applikazzjoni għandu jingħata biss jekk dik id-data kienet mitluba espliċitament f'talba motivata u approvata minn verifika indipendenti.
4.  Fil-każ ta' hit, il-konsultazzjoni tal-VIS għandha tagħti aċċess għad-data elenkata fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu kif ukoll għal kwalunkwe data oħra meħuda mill-fajl tal-applikazzjoni jew mill-fajl individwali, inkluż data li tkun iddaħħlet fir-rigward ta' kwalunkwe dokument maħruġ, irrifjutat, annullat, revokat jew estiż. L-aċċess għad-data msemmi fil-punt (4)(1) tal-Artikolu 9 kif irreġistrata fil-fajl tal-applikazzjoni għandu jingħata biss jekk dik id-data kienet mitluba espliċitament f'talba motivata u approvata minn verifika indipendenti.
Emenda 220
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22o – paragrafu 1
B'deroga mill-Artikolu 22n(1), l-awtoritajiet maħtura ma għandhomx ikunu obbligati li jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti f'dak il-paragrafu biex jaċċessaw il-VIS għall-fini ta' identifikazzjoni ta' persuni li sfaw neqsin, maħtufa jew identifikati bħala vittmi tat-traffikar ta' bnedmin u li fir-rigward tagħhom hemm raġunijiet motivati biex jiġi kkunsidrat li l-konsultazzjoni tad-data tal-VIS se tappoġġa l-identifikazzjoni tagħhom, u/jew tikkontribwixxi fl-investigazzjoni ta' każijiet speċifiċi tat-traffikar ta' bnedmin. F'ċirkostanzi bħal dawn, l-awtoritajiet maħtura jistgħu jfittxu fil-VIS bil-marki tas-swaba' ta' dawk il-persuni.
B'deroga mill-Artikolu 22n(1), l-awtoritajiet maħtura ma għandhomx ikunu obbligati li jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti f'dak il-paragrafu biex jaċċessaw il-VIS għall-fini ta' identifikazzjoni ta' persuni, b'mod partikolari tfal, li sfaw neqsin, maħtufa jew identifikati bħala vittmi tat-traffikar ta' bnedmin u li fir-rigward tagħhom hemm raġunijiet serji biex jiġi kkunsidrat li l-konsultazzjoni tad-data tal-VIS se tappoġġa l-identifikazzjoni tagħhom, u tikkontribwixxi fl-investigazzjoni ta' każijiet speċifiċi tat-traffikar ta' bnedmin. F'ċirkostanzi bħal dawn, l-awtoritajiet maħtura jistgħu jfittxu fil-VIS bil-marki tas-swaba' ta' dawk il-persuni.
Emenda 221
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22o – paragrafu 2
Fejn il-marki tas-swaba' ta' dawk il-persuni ma jistgħux jintużaw jew it-tfittxija bil-marki tas-swaba' ma tirnexxix, it-tfittxija għandha titwettaq billi tintuża d-data msemmija fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 9.
Fejn il-marki tas-swaba' ta' dawk il-persuni ma jistgħux jintużaw jew it-tfittxija bil-marki tas-swaba' ma tirnexxix, it-tfittxija għandha titwettaq billi tintuża d-data msemmija fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 9(4) jew fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 22c(2).
Emenda 222
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22o – paragrafu 3
Fil-każ ta' hit, il-konsultazzjoni tal-VIS għandha tagħti aċċess għal kwalunkwe mid-data fl-Artikolu 9, kif ukoll għad-data fl-Artikolu 8(3) u (4).
Fil-każ ta' hit, il-konsultazzjoni tal-VIS għandha tagħti aċċess għal kwalunkwe mid-data fl-Artikolu 9, fl-Artikolu 22c jew fl-Artikolu 22d, kif ukoll għad-data fl-Artikolu 8(3) u (4) jew fl-Artikolu 22a(3).
Emenda 223
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22p – paragrafu 3
3.  L-awtorità maħtura tal-Europol tista' tippreżenta talba elettronika motivata għall-konsultazzjoni tad-data kollha jew għal sett speċifiku ta' data maħżun fil-VIS lill-punt ta' aċċess ċentrali tal-Europol imsemmi fl-Artikolu 22k(3). Wara riċevuta ta' talba għall-aċċess il-punt ta' aċċess ċentrali tal-Europol għandu jivverifika jekk ikunux sodisfatti l-kundizzjonijiet għall-aċċess imsemmija fil-paragrafi 1 u 2. Jekk il-kundizzjonijiet kollha għall-aċċess huma sodisfatti, il-persunal debitament awtorizzat tal-punt ċentrali ta' aċċess għandhom jipproċessaw it-talbiet. Id-data tal-VIS aċċessata għandha tintbagħat lill-unitajiet operattivi msemmijin fl-Artikolu 22l(1) b'tali mod biex ma tkunx kompromessa s-sigurtà tad-data.
3.  L-awtorità maħtura tal-Europol tista' tippreżenta talba elettronika motivata għall-konsultazzjoni tad-data kollha jew għal sett speċifiku ta' data maħżun fil-VIS lill-punt ta' aċċess ċentrali tal-Europol imsemmi fl-Artikolu 22l(2). Wara riċevuta ta' talba għall-aċċess il-punt ta' aċċess ċentrali tal-Europol għandu jivverifika jekk ikunux sodisfatti l-kundizzjonijiet għall-aċċess imsemmija fil-paragrafi 1 u 2. Jekk il-kundizzjonijiet kollha għall-aċċess huma sodisfatti, il-persunal debitament awtorizzat tal-punt ċentrali ta' aċċess għandhom jipproċessaw it-talbiet. Id-data tal-VIS aċċessata għandha tintbagħat lill-unitajiet operattivi msemmijin fl-Artikolu 22l(1) b'tali mod biex ma tkunx kompromessa s-sigurtà tad-data.
Emenda 224
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22q – paragrafu 1
1.  Kull Stat Membru u l-Europol għandhom jiżguraw li l-operazzjonijiet kollha tal-ipproċessar tad-data li jirriżultaw minn talbiet għall-aċċess għad-data tal-VIS skont il-Kapitolu IIIc jiġu rreġistrati jew dokumentati għall-finijiet tal-verifika tal-ammissibbiltà tat-talba, il-monitoraġġ tal-legalità tal-ipproċessar tad-data u tal-integrità u tas-sigurtà tad-data, u għall-awtomonitoraġġ.
1.  Kull Stat Membru u l-Europol għandhom jiżguraw li l-operazzjonijiet kollha tal-ipproċessar tad-data li jirriżultaw minn talbiet għall-aċċess għad-data tal-VIS skont il-Kapitolu IIIb jiġu rreġistrati jew dokumentati għall-finijiet ta' monitoraġġ tal-ammissibilità tat-talba, tal-monitoraġġ tal-legalità tal-ipproċessar tad-data u tal-integrità tad-data u s-sigurtà u l-impatti possibbli fuq id-drittijiet fundamentali, u għall-awtomonitoraġġ.
Dawn ir-rekords jew dokumenti għandhom ikunu protetti b'miżuri xierqa kontra l-aċċess mhux awtorizzat u mħassra sentejn wara l-ħolqien tagħhom, sakemm ma jkunux meħtieġa għal proċeduri ta' kontroll diġà mibdija.
Emenda 225
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 29q – paragrafu 2 – punt g
(g)  f'konformità mar-regoli nazzjonali jew mar-Regolament (UE) 2016/794, l-identità unika tal-utent li tidentifika lill-uffiċjal li jkun għamel it-tfittxija u tal-uffiċjal li jkun ordna t-tfittxija.
(g)  f'konformità mar-regoli nazzjonali jew mar-Regolament (UE) 2016/794 jew, meta applikabbpi, ir-Regolament (KE) Nru 2018/1725, l-identità unika tal-utent li tidentifika lill-uffiċjal li jkun għamel it-tfittxija u tal-uffiċjal li jkun ordna t-tfittxija.
Emenda 226
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22q – paragrafu 3
3.  Il-logs u d-dokumentazzjoni għandhom jintużaw biss għall-monitoraġġ tal-legalità tal-ipproċessar tad-data u sabiex tiġi żgurata l-integrità u s-sigurtà tad-data. Għall-monitoraġġ u għall-valutazzjoni msemmija fl-Artikolu 50 ta' dan ir-Regolament jistgħu jintużaw biss logs li ma fihomx data personali. L-awtorità superviżorja stabbilita skont l-Artikolu 41(1) tad-Direttiva (UE) 2016/680, li hija responsabbli biex tivverifika l-ammissibbiltà tat-talba u l-monitoraġġ tal-legalità tal-ipproċessar tad-data u l-integrità u s-sigurtà tad-data, għandu jkollha aċċess għal dawn lil-logs fuq talba tagħha għall-fini li taqdi dmirijietha.
3.  Il-logs u d-dokumentazzjoni għandhom jintużaw biss għall-monitoraġġ tal-legalità tal-ipproċessar tad-data, il-monitoraġġ tal-impatt fuq id-drittijiet fundamentali u sabiex tiġi żgurata l-integrità u s-sigurtà tad-data. Għall-monitoraġġ u għall-valutazzjoni msemmija fl-Artikolu 50 ta' dan ir-Regolament jistgħu jintużaw biss logs li ma fihomx data personali. L-awtorità superviżorja stabbilita skont l-Artikolu 41(1) tad-Direttiva (UE) 2016/680, li hija responsabbli biex għall-monitoraġġ tal-legalità tal-ipproċessar tad-data u l-integrità u s-sigurtà tad-data, għandu jkollha aċċess għal dawn lil-logs fuq talba tagħha għall-fini li taqdi dmirijietha.
Emenda 227
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 40
Regolament (KE) Nru 767/2008
Artikolu 22ra (ġdid)
Artikolu 22ra
Protezzjoni tad-data personali aċċessata f'konformità mal-Kapitolu IIIb
1.   Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi nazzjonali adottati skont id-Direttiva (UE) 2016/680 ikunu applikabbli wkoll għall-aċċess għall-VIS mill-awtoritajiet nazzjonali tiegħu skont dan il-kapitolu, inkluż b'rabta mad-drittijiet tal-persuni li d-data tagħhom tiġi aċċessata b'dan il-mod.
2.   L-awtorità superviżorja msemmija fl-Artikolu 41(1) tad-Direttiva (UE) 2016/680 għandha twettaq monitoraġġ tal-legalità tal-aċċess għad-data personali mill-Istati Membri f'konformità ma' dan il-Kapitolu, inkluż meta tintbagħat lejn u mill-VIS. L-Artikolu 41(3) u (4) ta' dan ir-Regolament għandu japplika skont dan.
3.   L-ipproċessar ta' data personali mill-Europol skont dan ir-Regolament għandu jsir f'konformità mar-Regolament (UE) 2016/794 u għandu jiġi ssorveljat mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.
4.   Id-data personali aċċessata fil-VIS f'konformità ma' dan il-Kapitolu għandha tiġi pproċessata biss għall-finijiet tal-prevenzjoni, id-detezzjoni jew l-investigazzjoni tal-każ speċifiku li għalih id-data tkun intalbet minn Stat Membru jew mill-Europol.
5.   L-eu-LISA, l-awtoritajiet maħtura, il-punti ta' aċċess ċentrali u l-Europol għandhom iżommu logs kif imsemmi fl-Artikolu 22q tat-tfittxijiet sabiex l-awtorità superviżorja msemmija fl-Artikolu 41(1) tad-Direttiva (UE) 2016/680 u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jkunu jistgħu jimmonitorjaw il-konformità tal-ipproċessar tad-data mar-regoli tal-Unjoni u nazzjonali dwar il-protezzjoni tad-data. Bl-eċċezzjoni tad-data miżmuma għal dik il-fini, id-data personali u r-rekords tat-tfittxijiet għandhom jitħassru mill-fajls kollha nazzjonali u tal-Europol wara 30 jum, ħlief jekk dawk id-data u r-rekords ikunu meħtieġa għall-finijiet tal-investigazzjoni kriminali speċifika li tkun għaddejja li għaliha jkunu ntalbu minn Stat Membru jew mill-Europol.
Emenda 228
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – titolu
Emendi għad-Deċiżjoni 2004/512/KE
Tħassir tad-Deċiżjoni 2004/512/KE
Emenda 229
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1
Deċiżjoni 2004/512/KE
Artikolu 1 – paragrafu 2
L-Artikolu 1(2) tad-Deċiżjoni 2004/512/KE jinbidel b'dan li ġej:
Id-Deċiżjoni 2004/512/KE hija mħassra. Ir-referenzi għal dik Deċiżjoni għandhom jitqiesu bħala referenzi għar-Regolament (KE) Nru 767/2008 u għandhom jinqraw f'konformità mat-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness 2.
2.  Is-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża għandha tkun ibbażata fuq arkitettura ċċentralizzata u tikkonsisti:
(a)  fir-repożitorju komuni ta' informazzjoni dwar l-identità kif imsemmi fl-[Artikolu 17(2)(a) tar-Regolament 2018/XX dwar l-interoperabilità],
(b)  f'sistema ta' informazzjoni ċentrali, minn hawn 'il quddiem imsejħa s-"Sistema Ċentrali ta' Informazzjoni dwar il-Viża" (VIS),
(c)  interfaċċa f'kull Stat Membru, minn hawn 'il quddiem imsejħa "l-Interface Nazzjonali" (Ni-VIS) li għandha tipprovdi l-konnessjoni bejn l-awtorità nazzjonali ċentrali rilevanti tal-Istati Membru rispettiv, jew Interfaċċa Nazzjonali Uniformi (NUI) f'kull Stat Membru abbażi ta' speċifikazzjonijiet tekniċi komuni u identiċi għall-Istati Membri kollha biex is-Sistema Ċentrali tkun konnessa mal-infrastrutturi nazzjonali fl-Istati Membri,
(d)  infrastruttura ta' komunikazzjoni bejn il-VIS u l-Interfaces Nazzjonali;
(e)  kanal ta' komunikazzjoni sigur bejn il-VIS u s-Sistema Ċentrali tal-EES;
(f)  infrastruttura ta' komunikazzjoni sigura bejn is-Sistema Ċentrali tal-VIS u l-infrastrutturi ċentrali tal-Portal Ewropew tat-Tfittxija stabbilit mill-[Artikolu 6 tar-Regolament 2017/XX dwar l-interoperabilità], is-servizz kondiviż ta' tqabbil bijometriku stabbilit mill-[Artikolu 12 tar-Regolament 2017/XX dwar l-interoperabilità], ir-repożitorju komuni ta' informazzjoni dwar l-identità stabbilit mill-[Artikolu 17 tar-Regolament 2017/XX dwar l-interoperabilità] u d-detettur ta' identitajiet multipli (MID) stabbilit mill-[Artikolu 25 tar-Regolament 2017/XX dwar l-interoperabilità];
(g)  mekkaniżmu ta' konsultazzjoni dwar applikazzjonijiet u skambju ta' informazzjoni bejn awtoritajiet ċentrali tal-viża ("VISMail");
(h)  portal tat-trasportaturi;
(i)  servizz web sigur għal komunikazzjoni bejn il-VIS, min-naħa l-waħda u l-portal tat-trasportaturi, u s-sistemi internazzjonali (sistemi/bażijiet tad-data tal-Interpol), min-naħa l-oħra;
(j)  repożitorju tad-data għall-finijiet ta' rappurtar u statistika.
Is-Sistema Ċentrali, l-Interfaċċi Nazzjonali Uniformi, is-servizz web, il-portal tat-trasportaturi u l-Infrastruttura ta' Komunikazzjoni tal-VIS għandhom jaqsmu ma' xulxin u jużaw mill-ġdid kemm ikun teknikament possibbli il-komponenti tal-ħardwer u s-softwer tas-Sistema Ċentrali tal-EES, l-Interfaċċi Nazzjonali Uniformi tal-EES, il-portal tat-trasportaturi tal-ETIAS, is-servizz web tal-EES u l-Infrastruttura ta' Komunikazzjoni tal-EES rispettivament.".
Emenda 230
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt c
(c)  jippreżenta ritratt skont l-istandards stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1683/95 jew, mal-ewwel applikazzjoni u sussegwentement mill-inqas kull 59 xahar wara dan, skont l-istandards mniżżlin fl-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament.;
(c)  jippermetti t-teħid dak il-ħin ta' immaġni tal-wiċċ mal-ewwel applikazzjoni u sussegwentement mill-inqas kull 59 xahar wara dan, skont l-istandards imniżżlin fl-Artikolu 13 ta' dan ir-Regolament.
Emenda 231
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 13 – paragrafu 2 – inċiż 1
—  ritratt meħud dak il-ħin u miġbur diġitalment meta ssir l-applikazzjoni;;
immaġni tal-wiċċ meħuda dak il-ħin meta ssir l-applikazzjoni.
Emenda 232
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2 – punt b
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 13 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
Fejn il-marki tas-swaba’ u ritratt meħud dak il-ħin ta’ kwalità suffiċjenti ġew miġbura mill-applikant u mdaħħla fil-VIS bħala parti minn applikazzjoni ppreżentata inqas minn 59 xahar qabel id-data tal-applikazzjoni l-ġdida, din [id-data] tista’ tiġi kkupjata fl-applikazzjoni sussegwenti.”;
Meta l-marki tas-swaba’ u ritratt meħud dak il-ħin ta’ kwalità suffiċjenti ġew miġbura mill-applikant u mdaħħla fil-VIS bħala parti minn applikazzjoni ppreżentata inqas minn 59 xahar qabel id-data tal-applikazzjoni l-ġdida, din għandha tiġi kkupjata fl-applikazzjoni sussegwenti.
Emenda 253
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2 –punt c
Regolament (UE) Nru 810/2009
Artikolu 13 – paragrafu 7 – punt a
(a)  tfal li jkollhom anqas minn sitt snin;
(a)  tfal li jkollhom anqas minn sittsnin upersuni li jkollhom aktar minn 70 sena;
Emenda 233
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 21 – paragrafu 3a – punt a
(a)  SIS u SLTD biex jiġi vverifikat jekk id-dokument tal-ivvjaġġar użat għall-applikazzjoni jikkorrispondix ma’ dokument tal-ivvjaġġar li huwa rrappurtat mitluf, misruq jew invalidat u jekk id-dokument tal-ivvjaġġar użat għall-applikazzjoni jikkorrispondix ma’ dokument tal-ivvjaġġar f’fajl fit-TDAWN tal-Interpol;
(a)  SIS u SLTD biex jiġi vverifikat jekk id-dokument tal-ivvjaġġar użat għall-applikazzjoni jikkorrispondix ma' dokument tal-ivvjaġġar li huwa rrappurtat mitluf, misruq jew invalidat;
Emenda 234
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 21 – paragrafu 3a – punt g
(g)  Is-sistema ECRIS-TCN biex jiġi vverifikat jekk l-applikant jikkorrispondix ma’ persuna li d-data tagħha ġiet irreġistrata f’din il-bażi tad-data għal reati terroristiċi jew reati kriminali serji oħra;
imħassar
Emenda 235
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 21a – paragrafu -1
-1.  L-indikaturi speċifiċi tar-riskju għandhom ikunu algoritmu li jippermetti t-tfassil tal-profil kif iddefinit fil-punt (4) tal-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 2016/679 permezz tat-tqabbil tad-data rreġistrata f'fajl tal-applikazzjoni mal-indikaturi speċifiċi tar-riskju li jindikaw riskji ta' sigurtà, ta' immigrazzjoni illegali jew riskji epidemiċi għoljin. L-indikaturi speċifiċi tar-riskju għandhom jiġu rreġistrati fil-VIS.
Emenda 236
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 21a – paragrafu 1 – parti introduttorja
1.  Il-valutazzjoni tas-sigurtà jew tal-immigrazzjoni illegali jew ta' riskji epidermali għoljin għandha tkun ibbażata fuq:
1.  Il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat skont l-Artikolu 51a biex tiċċara r-riskji tas-sigurtà jew tal-immigrazzjoni illegali jew ir-riskji epidermali għoljin abbażi ta':
Emenda 237
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 21a – paragrafu 1 – punt b
(b)  statistika ġġenerata mill-VIS skont l-Artikolu 45a li tindika rati anormali ta’ rifjuti ta’ applikazzjonijiet tal-viża minħabba riskju ta’ migrazzjoni irregolari, għas-sigurtà jew għas-saħħa pubblika assoċjat ma’ grupp speċifiku ta’ vjaġġaturi;
(b)  statistika ġġenerata mill-VIS skont l-Artikolu 45a li tindika rati anormali ta'rifjuti ta' applikazzjonijiet tal-viża minħabba riskju ta' migrazzjoni irregolari jew għas-sigurtà assoċjat ma' applikant;
Emenda 238
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 21a – paragrafu 2
2.  Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni li jispeċifikaw ir-riskji msemmija fil-paragrafu 1. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 52(2).
imħassar
Emenda 239
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 21a – paragrafu 3 – parti introduttorja
3.  Abbażi tar-riskji speċifiċi ddeterminati skont il-paragrafu 2, għandhom jiġu stabbiliti indikaturi speċifiċi tar-riskju, li jikkonsistu f'kombinament ta' data inkluż waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:
3.  Abbażi tar-riskji speċifiċi ddeterminati skont dan ir-Regolament u l-att delegat imsemmi fil-paragrafu 1, għandhom jiġu stabbiliti indikaturi speċifiċi tar-riskju, li jikkonsistu f'kombinament ta' data inkluż waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:
Emenda 240
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 21a – paragrafu 6
6.  L-indikaturi speċifiċi tar-riskju għandhom jintużaw mill-awtoritajiet tal-viża meta jiġi vvalutat jekk l-applikant jippreżentax riskju ta' immigrazzjoni illegali, riskju tas-sigurtà tal-Istati Membri, jew riskju epidemiku għoli skont l-Artikolu 21(1).
6.  L-indikaturi speċifiċi tar-riskju għandhom jintużaw mill-awtoritajiet tal-viża meta jiġi vvalutat jekk l-applikant jippreżentax riskju ta' immigrazzjoni illegali jew riskju għas-sigurtà tal-Istati Membri, skont l-Artikolu 21(1).
Emenda 241
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 21a – paragrafu 7
7.  Ir-riskji speċifiċi u l-indikaturi speċifiċi tar-riskju għandhom ikunu riveduti mill-Kummissjoni.;
7.  Ir-riskji speċifiċi u l-indikaturi speċifiċi tar-riskju għandhom ikunu riveduti mill-Kummissjoni u mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali.
Emenda 242
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 39
(4a)  L-Artikolu 39 għandu jinbidel b'dan li ġej:
Artikolu 39
"Artikolu 39
Imġiba tal-persunal
Imġiba tal-persunal u rispett għad-drittijiet fundamentali
1.  Il-konsulati tal-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-applikanti jintlaqgħu b'korteżija.
1.  Il-konsulati tal-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-applikanti jintlaqgħu b'korteżija. Il-persunal konsulari għandu jirrispetta b'mod sħiħ id-dinjità tal-bniedem meta jwettaq id-dmirijiet tiegħu.
2.  Fit-twettiq tad-dmirijet tiegħu, il-persunal konsulari għandu jirrispetta b'mod sħiħ id-dinjità tal-bniedem. Kwalunkwe miżura meħuda għandha tkun proporzjonata għall-objettivi segwiti minn dawn il-miżuri.
2.  Il-persunal konsulari għandu jirrispetta b'mod sħiħ id-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rrikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea meta jwettaq id-dmirijiet tiegħu. Kwalunkwe miżura meħuda għandha tkun proporzjonata għall-objettivi segwiti minn dawn il-miżuri.
3.  Fit-twettiq tal-kompiti tiegħu, il-persunal konsulari m'għandux jiddiskrimina kontra persuni fuq il-bażi tas-sess, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali.
3.  Fit-twettiq tal-kompiti tiegħu, il-persunal konsulari m'għandu, għall-ebda raġuni, jiddiskrimina kontra persuni, inkluż minħabba s-sess, l-oriġini razzjali jew etnika, il-kulur, l-oriġini soċjali, il-karatteristiċi ġeneriċi, il-lingwa, l-opinjoni politika jew xort'oħra, l-appartenenza għal minoranza nazzjonali, il-proprjetà, it-twelid, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali tagħhom; L-aħjar interessi tat-tfal għandhom ikunu kunsiderazzjoni ewlenija.";
Emenda 243
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 4b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 39a (ġdid)
(4b)  jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 39a
Drittijiet Fundamentali
Meta japplikaw dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jaġixxu f'konformità sħiħa mal-liġi rilevanti tal-Unjoni, inklużi l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, id-dritt internazzjonali rilevanti, inkluża l-Konvenzjoni dwar l-Istatus tar-Rifuġjati magħmula f'Ġinevra fit-28 ta' Lulju 1951, l-obbligi marbutin mal-aċċess għall-protezzjoni internazzjonali, b'mod partikolari l-prinċipju ta' non-refoulement, u d-drittijiet fundamentali. F'konformità mal-prinċipji ġenerali tad-dritt tal-Unjoni, id-deċiżjonijiet skont dan ir-Regolament għandhom jittieħdu fuq bażi individwali. L-aħjar interessi tat-tfal għandhom ikunu kunsiderazzjoni ewlenija.";
Emenda 244
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 51a (ġdid)
(5a)  jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 51a
Eżerċizzju tad-delega
1.   Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni soġġetta għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.
2.   Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikolu 21a għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin minn ... [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħat għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi tal-istess tul, dment li l-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jkunux opponew tali estensjoni sa mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.
3.   Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 21a tista' tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Din m'għandhiex taffettwa l-validità ta' xi att delegat li diġà jkun fis-seħħ.
4.   Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti maħtura minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.
5.   Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
6.   Att delegat adottat skont l-Artikolu 21a għandu jidħol fis-seħħ biss jekk fi żmien perjodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkunu oġġezzjonaw jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu informaw lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.";
Emenda 245
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) 2017/2226
Artikolu 13 – paragrafu 3
3.  Sabiex jissodisfaw l-obbligu tagħhom skont il-punt (b) tal-Artikolu 26(1) tal-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen, it-trasportaturi għandhom jużaw is-servizz web biex jivverifikaw jekk viża għal soġġorn qasir hijiex valida, inkluż jekk l-għadd ta' dħul awtorizzat intużax diġà jew jekk id-detentur laħaqx it-tul ta' żmien massimu tas-soġġorn awtorizzat jew, skont il-każ, jekk il-viża hijiex valida għat-territorju tal-port tad-destinazzjoni ta' dak il-vjaġġ. It-trasportaturi għandhom jipprovdu d-data mniżżla fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 16(1) ta' dan ir-Regolament. Abbażi ta' dan, is-servizz web għandu jipprovdi lit-trasportaturi bi tweġiba OK/NOT OK. It-trasportaturi jistgħu jaħżnu l-informazzjoni mibgħuta u r-risposta li waslet skont il-liġi applikabbli. It-trasportaturi għandhom jistabbilixxu skema ta' awtentikazzjoni biex jiżguraw li persunal awtorizzat biss ikun jista' jidħol fis-servizz web. Mhux se jkun possibbli li tweġiba OK/NOT OK titqies bħala deċiżjoni li dħul jiġi awtorizzat jew irrifjutat skont ir-Regolament (UE) 2016/399.";
3.  Sabiex jissodisfaw l-obbligu tagħhom skont il-punt (b) tal-Artikolu 26(1) tal-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen, it-trasportaturi għandhom jużaw is-servizz web biex jivverifikaw jekk viża għal soġġorn qasir hijiex valida, inkluż jekk l-għadd ta' dħul awtorizzat intużax diġà jew jekk id-detentur laħaqx it-tul ta' żmien massimu tas-soġġorn awtorizzat jew, skont il-każ, jekk il-viża hijiex valida għat-territorju tal-port tad-destinazzjoni ta' dak il-vjaġġ. It-trasportaturi għandhom jipprovdu d-data mniżżla fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 16(1) ta' dan ir-Regolament. Abbażi ta' dan, is-servizz web għandu jipprovdi lit-trasportaturi bi tweġiba OK/NOT OK. It-trasportaturi jistgħu jaħżnu l-informazzjoni mibgħuta u r-risposta li waslet skont il-liġi applikabbli. It-trasportaturi għandhom jistabbilixxu skema ta' awtentikazzjoni biex jiżguraw li persunal awtorizzat biss ikun jista' jidħol fis-servizz web. Mhux se jkun possibbli li tweġiba OK/NOT OK titqies bħala deċiżjoni li dħul jiġi awtorizzat jew irrifjutat skont ir-Regolament (UE) 2016/399. F'każijiet fejn il-passiġġieri ma jkunux awtorizzati li jimbarkaw fuq talba tal-VIS, it-trasportaturi għandhom jinformaw lill-passiġġieri bis-sitwazzjoni u bil-mezzi li bihom jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom ta' aċċess, rettifika u tħassir ta' data personali maħżuna fil-VIS.";
Emenda 246
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)
Regolament (UE) 2017/2226
Artikolu 14 – paragrafu 3
(2a)  Fl-Artikolu 14, il-paragrafu 3 jinbidel b'dan li ġej:
3.  Fejn ikun hemm il-ħtieġa li tiddaħħal jew tiġi aġġornata d-data tar-rekord tad-dħul/ħruġ ta' detentur ta' viża, l-awtoritajiet tal-fruntieri jistgħu jiksbu mill-VIS u jimportaw lejn l-EES id-data prevista fil-punti (c) sa (f) tal-Artikolu 16(2) ta' dan ir-Regolament f'konformità mal-Artikolu 8 ta' dan ir-Regolament u l-Artikolu 18a tar-Regolament (KE) Nru 767/2008.
"3. Fejn ikun hemm il-ħtieġa li tiddaħħal jew tiġi aġġornata d-data tar-rekord tad-dħul/ħruġ ta' detentur ta' viża, l-awtoritajiet tal-fruntieri jistgħu jiksbu mill-VIS u jimportaw lejn l-EES id-data prevista mill-punt (d) tal-Artikolu 16(1) u mill-punti (c) sa (f) tal-Artikolu 16(2) ta' dan ir-Regolament f'konformità mal-Artikolu 8 ta' dan ir-Regolament u l-Artikolu 18a tar-Regolament (KE) Nru 767/2008";
Emenda 247
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2b (ġdid)
Regolament (UE) 2017/2226
Artikolu 15 – paragrafu 1
(2b)  Fl-Artikolu 15, il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej:
1.  Fejn ikun meħtieġ li jinħoloq fajl individwali jew li tiġi aġġornata l-immaġni tal-wiċċ imsemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 16(1) u l-punt (b) tal-Artikolu 17(1), l-immaġni tal-wiċċ għandha tittieħed fuq il-post.
"1. Fejn ikun meħtieġ li jinħoloq fajl individwali jew li tiġi aġġornata l-immaġni tal-wiċċ imsemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 17(1), l-immaġni tal-wiċċ għandha tittieħed fuq il-post.";
Emenda 248
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2c (ġdid)
Regolament (UE) 2017/2226
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)
(2c)  fl-Artikolu 15, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
“1a. L-immaġni tal-wiċċ imsemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 16(1) għandha tinkiseb mill-VIS u tiġi importata fl-EES.";
Emenda 249
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2d (ġdid)
Regolament (UE) 2017/2226
Artikolu 15 – paragrafu 5
(2d)  Fl-Artikolu 15, il-paragrafu 5 huwa mħassar.
5.   Fi żmien sentejn wara l-bidu tat-tħaddim tal-EES, il-Kummissjoni għandha tipproduċi rapport dwar l-istandards ta’ kwalità tal-immaġnijiet tal-wiċċ maħżuna fil-VIS u dwar jekk humiex tali li jippermettu tqabbil bijometriku bil-ħsieb li jintużaw l-immaġnijiet tal-wiċċ maħżuna fil-VIS fil-fruntieri u fit-territorju tal-Istati Membri għall-verifika tal-identità ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi soġġetti għal ħtieġa ta’ viża, mingħajr ma tali immaġnijiet tal-wiċċ jiġu maħżuna fl-EES. Il-Kummissjoni għandha tibgħat dak ir-rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Dak ir-rapport għandu jkun akkumpanjat, fejn ikun ikkunsidrat xieraq, mill-Kummissjoni permezz ta’ proposti leġislattivi, fosthom proposti biex temenda dan ir-Regolament, ir-Regolament (KE) Nru 767/2008, jew it-tnejn, fir-rigward tal-użu tal-immaġnijiet tal-wiċċ ta’ċittadini ta’ pajjiżi terzi maħżuna fil-VIS għar-raġunijiet imsemmijin f’dan il-paragrafu.
Emenda 250
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament 2018/XX dwar l-interoperabbiltà
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt b
(b)  id-data msemmija fl-Artikolu 9(4)(a), (b) u (cc), l-Artikolu 9(5) u (6), l-Artikolu 22c(2)(a) sa (cc), (f) u (g), l-Artikolu 22d(a), (b), (c), (f) u (g) tar-Regolament (KE) Nru 767/2008;”
(b)  id-data msemmija fl-Artikolu 9(4)(a) sa (cc), l-Artikolu 9(5) u (6), l-Artikolu 22c(2)(a) sa (cc), (f) u (g), l-Artikolu 22d(a), (b), (c), (f) u (g) tar-Regolament (KE) Nru 767/2008;
Emenda 251
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Għandu japplika minn ... [sentejn wara d-data tad-dħul fis-seħħ] bl-eċċezzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar l-implimentazzjoni u l-atti delegati previsti mill-punti (6), (7), (26), (27), (33) u (35) tal-Artikolu 1, fil-punt (4) tal-Artikolu 3 u fil-punt (1) tal-Artikolu 4, li għandhom japplikaw mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
Sa ... [sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-progress tal-proċedimenti tat-tħejjija tal-implimentazzjoni sħiħa ta' dan ir-Regolament. Dan ir-rapport għandu jkun fih ukoll informazzjoni dettaljata dwar l-ispejjeż sostnuti u informazzjoni dwar kwalunkwe riskju li jista' jkollu impatt fuq l-ispejjeż ġenerali.
Aġġornata l-aħħar: 14 ta' Marzu 2019Avviż legali