Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2018/0328(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0084/2019

Testi mressqa :

A8-0084/2019

Dibattiti :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Votazzjonijiet :

PV 13/03/2019 - 19.1
CRE 13/03/2019 - 19.1
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 17/04/2019 - 16.12

Testi adottati :

P8_TA(2019)0189
P8_TA(2019)0419

Testi adottati
PDF 346kWORD 106k
L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019 - Strasburgu Verżjoni proviżorja
L-istabbiliment taċ-Ċentru ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni ***I
P8_TA-PROV(2019)0189A8-0084/2019

Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fit-13 ta' Marzu 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi ċ-Ċentru Ewropew ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni (COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))(1)

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 1
(1)  Il-ħajjiet tagħna ta' kuljum u l-ekonomiji qed isiru dejjem aktar dipendenti fuq it-teknoloġiji diġitali, iċ-ċittadini qed isiru dejjem aktar esposti għal inċidenti ċibernetiċi serji. Is-sigurtà futura tiddependi, fost l-oħrajn, fuq it-titjib tal-abbiltà teknoloġika u industrijali li l-Unjoni tiġi protetta minn theddid ċibernetiku, minħabba li kemm il-kapaċitajiet tal-infrastruttura ċivili kif ukoll dawk militari jiddependu fuq sistemi diġitali siguri.
(1)  Aktar minn 80 % tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea hija konnessa mal-Internet u l-ħajjiet tagħna ta' kuljum u l-ekonomiji qed isiru dejjem aktar dipendenti fuq it-teknoloġiji diġitali, b'ċ-ċittadini li qed isiru dejjem aktar esposti għal inċidenti ċibernetiċi serji. Is-sigurtà futura tiddependi, fost l-oħrajn, fuq il-kontribut lejn reżiljenza ġenerali, fuq it-titjib tal-abbiltà teknoloġika u industrijali li l-Unjoni tiġi protetta minn theddid ċibernetiku li qed jevolvi b'mod kostanti, minħabba li kemm il-kapaċitajiet tal-infrastruttura kif ukoll tas-sigurtà jiddependu fuq sistemi diġitali siguri. Din is-sigurtà tista' tinkiseb billi titqajjem sensibilizzazzjoni dwar it-theddid taċ-ċibersigurtà, billi jiġu żviluppati kompetenzi, kapaċitajiet, ħiliet madwar l-Unjoni, filwaqt li titqies bir-reqqa l-interazzjoni tal-infrastruttura, in-netwerks, il-prodotti u l-proċessi tal-ħardwer u tas-softwer u l-implikazzjonijiet u t-tħassib tas-soċjetà u dawk relatati mal-etika.
Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)
(1a)   Iċ-ċiberkriminalità hija theddida li qed tikber b'rata mgħaġġla għall-Unjoni, iċ-ċittadini tagħha u l-ekonomija tagħha. Fl-2017, 80 % tal-kumpaniji Ewropej esperjenzaw mill-anqas inċident ċibernetiku wieħed. L-attakk ta' Wannacry f'Mejju 2017 affettwa aktar minn 150 pajjiż u 230 000 sistema tal-IT u kellu impatti sinifikanti fuq infrastrutturi kritiċi bħal sptarijiet. Dan jissottolinja l-ħtieġa tal-ogħla standards ta' ċibersigurtà u ta' soluzzjonijiet olistiċi taċ-ċibersigurtà, li jinvolvu lill-persuni, il-prodotti, il-proċessi u t-teknoloġija fl-Unjoni, kif ukoll ta' sens ta' tmexxija tal-Unjoni f'din il-kwistjoni, u ta' awtonomija diġitali.
Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 4
(4)  Waqt is-Summit Diġitali f'Tallinn f'Settembru 2017, il-Kapijiet tal-Istat u l-Gvern appellaw lill-Unjoni sabiex issir "mexxej globali fil-qasam taċ-ċibersigurtà sal-2025, sabiex tiżgura l-fiduċja, il-kunfidenza u l-protezzjoni taċ-ċittadini, il-konsumaturi u l-intrapriżi onlajn tagħna u tippermetti li jkun hemm internet ħieles u regolat mil-liġi."
(4)  Waqt is-Summit Diġitali f'Tallinn f'Settembru 2017, il-Kapijiet tal-Istat u l-Gvern appellaw lill-Unjoni sabiex issir mexxej globali fil-qasam taċ-ċibersigurtà sal-2025, sabiex tiżgura l-fiduċja, il-kunfidenza u l-protezzjoni taċ-ċittadini, il-konsumaturi u l-intrapriżi onlajn tagħna u tippermetti li jkun hemm internet ħieles, aktar sikur u regolat mil-liġi, u ddikkjaraw li "jagħmlu użu akbar minn soluzzjonijiet b'sors miftuħ u/jew standards miftuħa meta jerġgħu jiġu żviluppati sistemi u soluzzjonijiet tal-ICT (fost affarijiet oħra, biex jiġi evitat xkiel tal-bejjiegħa), inklużi dawk żviluppati u/jew promossi minn programmi tal-UE għall-interoperabbiltà u l-istandardizzazzjoni, bħall-ISA2".
Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)
(4a)  Iċ-Ċentru Ewropew ta' Kompetenza Industrijali, tat-Teknoloġija u tar-Riċerka dwar iċ-Ċibersigurtà (iċ- "Ċentru ta' Kompetenza") jenħtieġ li jgħin biex tiżdied ir-reżiljenza u l-affidabbiltà tal-infrastruttura tas-sistemi tan-netwerks u tal-informazzjoni, inkluż l-internet u infrastruttura kritika oħra għall-funzjonament tas-soċjetà bħat-trasport, is-saħħa u s-sistemi bankarji.
Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 4b (ġdida)
(4b)  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza u l-azzjonijiet tiegħu jenħtieġ li jqisu l-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2019/XXX [riformulazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 428/2009 kif propost minn COM(2016)616]1a.
__________________
1a Ir-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ... li jistabbilixxi reġim tal-Unjoni għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferimenti, is-senserija, l-assistenza teknika u t-tranżitu ta' oġġetti b'użu doppju (ĠU L ..., ..., p. ...).
Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 5
(5)  Disturb sostanzjali fis-sistemi tan-netwerk u tal-informazzjoni jista' jaffettwa lil Stati Membri individwali u lill-Unjoni kollha. Għalhekk is-sigurtà tan-netwerks u tas-sistemi tal-informazzjoni hija essenzjali għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern. Bħalissa, l-Unjoni tiddependi fuq fornituri taċ-ċibersigurtà minn barra l-UE. Madankollu, huwa fl-interess strateġiku tal-Unjoni li hija żżomm u tiżviluppa kapaċitajiet teknoloġiċi taċ-ċibersigurtà essenzjali sabiex tiżgura s-Suq Uniku Diġitali tagħha, u b'mod partikolari sabiex tipproteġi s-sistemi kritiċi tan-netwerks u tal-informazzjoni u sabiex tipprovdi servizzi taċ-ċibersigurtà prinċipali.
(5)  Disturb sostanzjali fis-sistemi tan-netwerk u tal-informazzjoni jista' jaffettwa lil Stati Membri individwali u lill-Unjoni kollha. Għalhekk l-ogħla livell ta' sigurtà tan-netwerks u tas-sistemi tal-informazzjoni fl-Unjoni kollha huwa essenzjali għas-soċjetà kif ukoll għall-ekonomija. Bħalissa, l-Unjoni tiddependi fuq fornituri taċ-ċibersigurtà minn barra l-UE. Madankollu, huwa fl-interess strateġiku tal-Unjoni li hija żżomm u tiżviluppa kapaċitajiet u ħiliet teknoloġiċi taċ-ċibersigurtà essenzjali sabiex tiżgura l-protezzjoni tad-data u tas-sistemi kritiċi tan-netwerks u tal-informazzjoni taċ-ċittadini u l-kumpaniji Ewropej, inklużi infrastrutturi kritiċi għall-funzjonament tas-soċjetà, bħas-sistemi tat-trasport, is-sistemi bankarji u tas-saħħa, u s-Suq Uniku Diġitali u sabiex tipprovdi servizzi taċ-ċibersigurtà prinċipali.
Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 6
(6)  Fl-Unjoni wieħed isib minjiera ta' għarfien espert u esperjenza fil-qasam tar-riċerka, it-teknoloġija u l-iżvilupp industrijali taċ-ċibersigurtà, iżda l-isforzi tal-komunitajiet industrijali u ta' riċerka huma frammentati u neqsin mill-allinjament u minn missjoni komuni; affarijiet li jxekklu l-kompetittività f'dan il-qasam. Dawn l-isforzi u l-għarfien espert jeħtieġ li jiġu miġburin, imqiegħdin f'netwerk u użati b'mod effiċjenti sabiex isaħħu u jikkumplimentaw il-kapaċitajiet eżistenti tar-riċerka, it-teknoloġija u l-industrija fil-livelli tal-Unjoni u nazzjonali.
(6)  Fl-Unjoni wieħed isib minjiera ta' għarfien espert u esperjenza fil-qasam tar-riċerka, it-teknoloġija u l-iżvilupp industrijali taċ-ċibersigurtà, iżda l-isforzi tal-komunitajiet industrijali u ta' riċerka huma frammentati u neqsin mill-allinjament u minn missjoni komuni li jxekklu l-kompetittività u l-protezzjoni effettiva tad-data, in-netwerks u s-sistemi kritiċi f'dan il-qasam. Dawn l-isforzi u l-għarfien espert jeħtieġ li jiġu miġburin, imqiegħdin f'netwerk u użati b'mod effiċjenti sabiex isaħħu u jikkumplimentaw il-kapaċitajiet eżistenti tar-riċerka, it-teknoloġija, il-ħiliet u l-industrija fil-livelli tal-Unjoni u nazzjonali. Billi s-settur tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni (ICT) iħabbat wiċċu ma' sfidi importanti, bħal li jissodisfa d-domanda tiegħu għal ħaddiema tas-sengħa, hu jista' jibbenefika billi jirrappreżenta d-diversità tas-soċjetà b'mod ġenerali, u billi jikseb rappreżentanza bilanċjata tal-ġeneri, tad-diversità etnika u tan-nondiskriminazzjoni kontra persuni b'diżabilità, kif ukoll billi jiffaċilita l-aċċess għall-għarfien u t-taħriġ għal esperti taċ-ċibersigurtà futuri, inkluża l-edukazzjoni tagħhom f'kuntesti mhux formali, pereżempju fi proġetti ta' Softwer b'Sors Ħieles u Miftuħ, proġetti ta' teknoloġija ċivika, negozji ġodda u mikrointrapriżi.
Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)
(6a)   Intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) huma atturi kruċjali fis-settur tal-Unjoni taċ-ċibersigurtà li jistgħu jipprovdu soluzzjonijiet teknoloġikament avvanzati minħabba l-aġilità tagħhom. Madankollu, l-SMEs li mhumiex speċjalizzati fiċ-ċibersigurtà huma suxxettibbli wkoll li jkunu aktar vulnerabbli għal inċidenti ċibernetiċi minħabba rekwiżiti għoljin ta' investiment u għarfien biex jiġu stabbiliti soluzzjonijiet effettivi taċ-ċibersigurtà. Għalhekk, jeħtieġ li ċ-Ċentru ta' Kompetenza u n-Netwerk ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà (in-Netwerk) jipprovdu appoġġ speċjali lill-SMEs billi jiffaċilitaw l-aċċess tagħhom għall-għarfien u t-taħriġ sabiex dawn ikunu jistgħu jżidu s-sigurtà tagħhom b'mod suffiċjenti u jippermettu lil dawk li huma attivi fiċ-ċibersigurtà jikkontribwixxu għas-sens ta' tmexxija tal-Unjoni fil-qasam.
Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 6b (ġdida)
(6b)  L-għarfien espert jeżisti lil hinn mill-kuntesti industrijali u tar-riċerka. Il-proġetti mhux kummerċjali u prekummerċjali, imsejħa proġetti ta' "teknoloġija ċivika" jużaw standards miftuħa, Data Miftuħa, Softwer Bla Ħlas u b'Sors Miftuħ fl-interess tas-soċjetà u tal-ġid pubbliku. Dawn jikkontribwixxu għar-reżiljenza, is-sensibilizzazzjoni u l-iżvilupp tal-kompetenza fi kwistjonijiet marbuta maċ-ċibersigurtà u jaqdu rwol importanti fil-bini tal-kapaċitajiet għall-industrija u r-riċerka f'dan il-qasam.
Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 6c (ġdida)
(6c)  It-terminu "partijiet ikkonċernati", meta użat fil-kuntest ta' dan ir-Regolament, inter alia, ifisser l-industrija, l-entitajiet pubbliċi u entitajiet oħra li jindirizzaw kwistjonijiet operazzjonali u tekniċi fil-qasam taċ-ċibersigurtà, kif ukoll is-soċjetà ċivili, b'mod partikolari it-trade unions, l-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi, u l-komunità tas-Softwer Bla Ħlas u b'Sors Miftuħ u l-komunità akkademika u tar-riċerka.
Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 8
(8)  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jkun l-istrument prinċipali tal-Unjoni sabiex jinġabar l-investiment għar-riċerka fiċ-ċibersigurtà, it-teknoloġija u l-iżvilupp industrijali u sabiex jiġu implimentati proġetti u inizjattivi rilevanti flimkien man-Netwerk ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà. Dan jenħtieġ li jwassal appoġġ finanzjarju marbut maċ-ċibersigurtà mill-programmi Orizzont Ewropa u Ewropa Diġitali, u jenħtieġ li jkun miftuħ għall-Fond Reġjonali ta' Żvilupp Ewropew u programmi oħrajn, fejn dan ikun xieraq. Dan l-approċċ jenħtieġ li jikkontribwixxi għall-ħolqien ta' sinerġiji u għall-koordinazzjoni tal-appoġġ finanzjarju marbut mar-riċerka, l-innovazzjoni, it-teknoloġija u l-iżvilupp industrijali taċ-ċinersigurtà u sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni.
(8)  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jkun l-istrument prinċipali tal-Unjoni sabiex jinġabar l-investiment għar-riċerka fiċ-ċibersigurtà, it-teknoloġija u l-iżvilupp industrijali u sabiex jiġu implimentati proġetti u inizjattivi rilevanti flimkien man-Netwerk. Dan jenħtieġ li jwassal appoġġ finanzjarju marbut maċ-ċibersigurtà mill-programmi Orizzont Ewropa u Ewropa Diġitali, kif ukoll mill-Fond Ewropew għad-Difiża għal azzjonijiet u kostijiet amministrattivi relatati mad-difiża, u jenħtieġ li jkun miftuħ għall-Fond Reġjonali ta' Żvilupp Ewropew u programmi oħrajn, fejn dan ikun xieraq. Dan l-approċċ jenħtieġ li jikkontribwixxi għall-ħolqien ta' sinerġiji u għall-koordinazzjoni tal-appoġġ finanzjarju marbut mal-inizjattivi tal-Unjoni fil-qasam tar-riċerka u l-iżvilupp taċ-ċibersigurtà, l-innovazzjoni, it-teknoloġija u l-iżvilupp industrijali u sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni.
Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)
(8a)  Is-"sigurtà ppjanata" bħala prinċipju kif stabbilita fil-Komunikazzjoni Konġunta tal-Kummissjoni tat-13 ta' Settembru 2017 bit-titolu "Reżiljenza, Deterrenza u Difiża: Il-Bini ta' ċibersigurtà b'saħħitha għall-UE" tinkludi metodi ta' teknoloġija avvanzata li bihom tiżdied is-sigurtà, fl-istadji kollha taċ-ċiklu tal-ħajja ta' prodott jew servizz, li jibdew b'metodi ta' disinn u ta' żvilupp sikuri, inaqqsu s-superfiċje vulnerabbli għall-attakki, u jinkorporaw ittestjar tas-sigurtà u awditi ta' sigurtà xierqa. Għat-tul tal-operazzjoni u tal-manutenzjoni, jeħtieġ li l-produtturi jew il-fornituri jagħmlu disponibbli aġġornamenti li jirrimedjaw vulnerabbiltajiet jew theddidiet ġodda mingħajr dewmien, għat-tul tal-ħajja stmat ta' prodott u lil hinn. Dan jista' jinkiseb ukoll billi l-partijiet terzi jitħallew joħolqu u jipprovdu tali aġġornamenti. Il-provvista ta' aġġornamenti hija meħtieġa b'mod speċjali fil-każ ta' infrastrutturi, prodotti u proċessi li jintużaw ta' spiss.
Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 8b (ġdida)
(8b)   Fid-dawl tal-firxa tal-isfida taċ-ċibersigurtà u fid-dawl tal-investimenti magħmula fil-kapaċitajiet u l-ħiliet taċ-ċibersigurtà f'partijiet oħra tad-dinja, l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha jenħtieġ li jżidu l-appoġġ finanzjarju tagħhom għar-riċerka, l-iżvilupp u l-implimentazzjoni f'dan il-qasam. Sabiex iwettqu l-ekonomiji ta' skala u jiksbu livell komparabbli ta' protezzjoni madwar l-Unjoni, l-Istati Membri jenħtieġ li jindirizzaw l-isforzi tagħhom f'qafas Ewropew billi jinvestu permezz tal-mekkaniżmu taċ-Ċentru ta' Kompetenza fejn rilevanti.
Emenda 14
Proposta għal regolament
Premessa 8c (ġdida)
(8c)  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza u l-Komunità ta' Kompetenza fiċ-ċibersigurtà jenħtieġ li, sabiex jitrawmu l-kompetittività tal-Unjoni u l-ogħla standards taċ-ċibersigurtà fuq livell internazzjonali, ifittxu li jiskambjaw il-prodotti u l-proċessi taċ-ċibersigurtà, l-istandards, partikolarment l-istandards tekniċi, mal-komunità internazzjonali. L-istandards tekniċi jinkludu l-ħolqien ta' implimentazzjonijiet ta' referenza, ippubblikati taħt liċenzji standard miftuħa. B'mod partikolari, id-disinn sikur tal-implimentazzjonijiet ta' referenza huwa essenzjali għall-affidabbiltà u r-reżiljenza ġenerali tal-infrastrutturi tan-netwerks u tas-sistemi tal-informazzjoni li jintużaw ta' spiss bħall-internet u l-infrastrutturi kritiċi.
Emenda 15
Proposta għal regolament
Premessa 9
(9)  Meta jitqies li l-għanijiet ta' din l-inizjattiva jistgħu jintlaħqu bl-aħjar mod jekk l-Istati Membri kollha jew kemm-il Stat Membru possibbli jipparteċipaw, u bħala inċentiv għall-Istati Membri sabiex jipparteċipaw, jenħtieġ li biss l-Istati Membri li jikkontribwixxu finanzjarjament għall-kostijiet amministrattivi u operazzjonali taċ-Ċentru ta' Kompetenza jkollhom id-drittijiet tal-vot.
(9)  Meta jitqies li l-għanijiet ta' din l-inizjattiva jistgħu jintlaħqu bl-aħjar mod jekk l-Istati Membri kollha jew kemm-il Stat Membru possibbli jikkontribwixxu, u bħala inċentiv għall-Istati Membri sabiex jipparteċipaw, jenħtieġ li biss l-Istati Membri li jikkontribwixxu finanzjarjament għall-kostijiet amministrattivi u operazzjonali taċ-Ċentru ta' Kompetenza jkollhom id-drittijiet tal-vot.
Emenda 16
Proposta għal regolament
Premessa 12
(12)  Iċ-Ċentri ta' Koordinazzjoni Nazzjonali jenħtieġ li jintgħażlu mill-Istati Membri. Barra mill-kapaċità amministrattiva neċessarja, iċ-Ċentri jenħtieġ li jkollhom jew ikollhom aċċess dirett għal għarfien espert teknoloġiku fil-qasam taċ-ċibersigurtà, b'mod partikolari f'oqsma bħall-kriptografija, is-servizzi ta' sigurtà tal-ICT, is-sejbien ta' intrużjoni, is-sigurtà tas-sistemi, is-sigurtà tan-netwerks, is-sigurtà tas-softwer u l-applikazzjonijiet jew l-aspetti umani jew soċjetali tas-sigurtà u l-privatezza. Jenħtieġ ukoll li jkollhom il-kapaċità li jinvolvu ruħhom u jikkoordinaw mal-industrija, is-settur pubbliku, inkluż l-awtoritajiet maħtura skont id-Direttiva (UE) 2016/1148 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill23, u l-komunità tar-riċerka.
(12)  Iċ-Ċentri ta' Koordinazzjoni Nazzjonali jenħtieġ li jintgħażlu mill-Istati Membri. Barra mill-kapaċità amministrattiva neċessarja, iċ-Ċentri jenħtieġ li jippossjedu jew ikollhom aċċess dirett għal għarfien espert teknoloġiku fil-qasam taċ-ċibersigurtà, b'mod partikolari f'oqsma bħall-kriptografija, is-servizzi ta' sigurtà tal-ICT, l-identifikazzjoni ta' intrużjoni, is-sigurtà tas-sistemi, is-sigurtà tan-netwerks, is-sigurtà tas-softwer u l-applikazzjonijiet jew l-aspetti umani, etiċi, tas-soċjetà u ambjentali tas-sigurtà u l-privatezza. Jenħtieġ ukoll li jkollhom il-kapaċità li jinvolvu ruħhom u jikkoordinaw mal-industrija, is-settur pubbliku, inkluż l-awtoritajiet maħtura skont id-Direttiva (UE) 2016/1148 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill23, u l-komunità tar-riċerka sabiex jiġi stabbilit djalogu pubbliku-privat kontinwu dwar iċ-ċibersigurtà. Barra minn hekk, jenħtieġ li titqajjem kuxjenza fost il-pubbliku ġenerali dwar iċ-ċibersigurtà permezz ta' mezzi ta’ komunikazzjoni xierqa.
__________________
__________________
23 Id-Direttiva (UE) 2016/1148 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Lulju 2016 dwar miżuri għal livell għoli komuni ta' sigurtà tan-netwerks u tas-sistemi tal-informazzjoni madwar l-Unjoni (ĠU L 194, 19.7.2016, p. 1).
23 Id-Direttiva (UE) 2016/1148 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Lulju 2016 dwar miżuri għal livell għoli komuni ta' sigurtà tan-netwerks u tas-sistemi tal-informazzjoni madwar l-Unjoni (ĠU L 194, 19.7.2016, p. 1).
Emenda 17
Proposta għal regolament
Premessa 14
(14)  Teknoloġiji emerġenti bħall-intelliġenza artifiċjali, l-Internet tal-Oġġetti, l-informatika ta' prestazzjoni għolja (HPC) u l-informatika tal-kwantum, il-blockchain u kunċetti bħal identitajiet diġitali siguri, fl-istess waqt, joħolqu sfidi ġodda għaċ-ċibersigurtà u joffru anki soluzzjonijiet. L-aċċess u l-validazzjoni tar-robustezza ta' sistemi tal-ICT eżistenti jew futuri se jirrikjedu l-ittestjar ta' soluzzjonijiet ta' sigurtà minn attakki ffaċilitati minn magni ta' HPC jew tal-kwantum. Iċ-Ċentru ta' Kompetenza, in-Netwerk u l-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà jenħtieġ li jgħinu fl-avvanz u t-tixrid tal-aktar soluzzjonijiet taċ-ċibersigurtà reċenti. Fl-istess waqt, iċ-Ċentru ta' Kompetenza u n-Netwerk jenħtieġ li ikunu ta' servizz għall-iżviluppaturi u l-operaturi f'setturi kritiċi bħat-trasport, l-enerġija, is-saħħa, il-finanzi, il-gvern, it-telekomunikazzjonijiet, il-manifattura, id-difiża u l-ispazju sabiex jgħinuhom jindirizzaw l-isfidi taċ-ċibersigurtà tagħhom.
(14)  Teknoloġiji emerġenti bħall-intelliġenza artifiċjali, l-Internet tal-Oġġetti, l-informatika ta' prestazzjoni għolja (HPC) u l-informatika tal-kwantum, kif ukoll kunċetti bħal identitajiet diġitali siguri, fl-istess waqt, joħolqu sfidi ġodda għaċ-ċibersigurtà u joffru anki prodotti u proċessi. Il-valutazzjoni u l-validazzjoni tar-robustezza ta' sistemi tal-ICT eżistenti jew futuri se jirrikjedu l-ittestjar ta' prodotti u proċessi ta' sigurtà minn attakki ffaċilitati minn magni ta' HPC jew tal-kwantum. Iċ-Ċentru ta' Kompetenza, in-Netwerk, il-Hubs Ewropej tal-Innovazzjoni Diġitali u l-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà jenħtieġ li jgħinu fl-avvanz u t-tixrid tal-aktar prodotti u proċessi taċ-ċibersigurtà reċenti, inklużi dawk b'użu doppju, b'mod partikolari dawk li jgħinu lill-organizzazzjonijiet ikunu fi stat kostanti ta' bini tal-kapaċità, reżiljenza u governanza xierqa. Iċ-Ċentru ta' Kompetenza u n-Netwerk jenħtieġ li jistimulaw iċ-ċiklu sħiħ ta' innovazzjoni u jikkontribwixxu biex jitnaqqas id-distakk tal-"wied tal-mewt" tal-innovazzjoni tat-teknoloġiji u s-servizzi taċ-ċibersigurtà. Fl-istess waqt, iċ-Ċentru ta' Kompetenza, in-Netwerk u l-Komunita ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà jenħtieġ li jkunu ta' servizz għall-iżviluppaturi u l-operaturi f'setturi kritiċi bħat-trasport, l-enerġija, is-saħħa, il-finanzi, il-gvern, it-telekomunikazzjonijiet, il-manifattura, id-difiża u l-ispazju sabiex jgħinuhom jindirizzaw l-isfidi taċ-ċibersigurtà tagħhom, u jirriċerkaw id-diversi motivazzjonijiet ta' attakki fuq l-integrità tan-netwerks u tas-sistemi ta' informazzjoni, bħal reati, spjunaġġ industrijali, defamazzjoni u diżinformazzjoni.
Emenda 18
Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)
(14a)   Minħabba n-natura li tinbidel malajr tal-attakki ċibernetiċi u taċ-ċibersigurtà, l-Unjoni jeħtieġ li tkun tista' tadatta malajr u b'mod kontinwu għall-iżviluppi l-ġodda fil-qasam. Għalhekk, jenħtieġ li ċ-Ċentru ta' Kompetenza, in-Netwerk tu l-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà jkunu biżżejjed flessibbli biex jiżguraw ir-reattività meħtieġa. Dawn jenħtieġ li jiffaċilitaw soluzzjonijiet li jgħinu lill-entitajiet biex dejjem ikunu jistgħu jibnu l-kapaċità u jsaħħu r-reżiljenza tagħhom u tal-Unjoni.
Emenda 19
Proposta għal regolament
Premessa 14b (ġdida)
(14b)   Iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jkollu l-objettivi li jistabbilixxi tmexxija tal-Unjoni u għarfien espert fiċ-ċibersigurtà, u permezz ta' dan jiżgura l-ogħla standards ta' sigurtà fl-Unjoni, jiżgura l-protezzjoni tad-data, is-sistemi tal-informazzjoni, in-netwerks u l-infrastrutturi kritiċi fl-Unjoni, joħloq impjiegi ta' kwalità għolja fil-qasam, jipprevjeni l-eżodu ta' mħuħ tal-esperti Ewropej taċ-ċibersigurtà għall-pajjiżi terzi, u jżid il-valur Ewropew għall-miżuri nazzjonali taċ-ċibersigurtà li diġà jeżistu.
Emenda 20
Proposta għal regolament
Premessa 15
(15)  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jkollu diversi funzjonijiet prinċipali. L-ewwel nett, iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jiffaċilita u jgħin fil-koordinazzjoni tax-xogħol tan-Netwerk Ewropew ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà u jrawwem il-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà. Iċ-Ċentru jenħtieġ li jmexxi l-aġenda teknoloġika taċ-ċibersigurtà u jiffaċilita l-aċċess għall-għarfien espert miġbur fin-Netwerk u fil-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà. It-tieni nett, jenħtieġ li jimplimenta l-partijiet rilevanti tal-programmi Ewropa Diġitali u Orizzont Ewropa billi jalloka l-għotjiet, tipikament wara li tinħareġ sejħa għall-proposti kompetittiva. It-tielet nett, iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jiffaċilita l-investiment konġunt mill-Unjoni, l-Istati Membri u/jew l-industrija.
(15)  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jkollu diversi funzjonijiet prinċipali. L-ewwel nett, iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jiffaċilita u jgħin fil-koordinazzjoni tax-xogħol tan-Netwerk u jrawwem il-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà. Iċ-Ċentru jenħtieġ li jmexxi l-aġenda teknoloġika taċ-ċibersigurtà u jiġbor, jikkondividi u jiffaċilita l-aċċess għall-għarfien espert miġbur fin-Netwerk u fil-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà, u għall-infrastruttura taċ-ċibersigurtà. It-tieni nett, jenħtieġ li jimplimenta l-partijiet rilevanti tal-programmi Ewropa Diġitali u Orizzont Ewropa billi jalloka l-għotjiet, tipikament wara li tinħareġ sejħa għall-proposti kompetittiva. It-tielet nett, iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jiffaċilita l-investiment konġunt mill-Unjoni, l-Istati Membri u/jew l-industrija kif ukoll opportunitajiet ta' taħriġ u programmi ta' sensibilizzazzjoni konġunti skont il-Programm Ewropa Diġitali għaċ-ċittadini u n-negozji biex jingħeleb in-nuqqas ta' ħiliet. Dan jenħtieġ li jagħti attenzjoni speċjali għall-abilitazzjoni tal-SMEs fil-qasam taċ-ċibersigurtà.
Emenda 21
Proposta għal regolament
Premessa 16
(16)  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jistimola u jappoġġja l-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni tal-attivitajiet tal-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà, li jkunu jinvolvu grupp ta' atturi kbir, miftuħ u divers involuti fit-teknoloġija taċ-ċibersigurtà. Il-Komunità jenħtieġ li tinkludi b'mod partikolari entitajiet ta' riċerka, industriji min-naħa tal-provvista, industriji min-naħa tad-domanda u s-settur pubbliku. Il-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà jenħtieġ li tipprovdi input għall-attivitajiet u l-pjan ta' ħidma taċ-Ċentru ta' Kompetenza u jenħtieġ li tibbenefika wkoll mill-attivitajiet ta' bini tal-komunità taċ-Ċentru ta' Kompetenza u tan-Netwerk, iżda min-naħa l-oħra, jenħtieġ li ma tkunx privileġġjata fir-rigward ta' sejħiet għall-proposti jew sejħiet għal tender.
(16)  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jistimola u jappoġġja l-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni strateġika fit-tul tal-attivitajiet tal-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà, li jkunu jinvolvu grupp ta' atturi Ewropej kbir, miftuħ, interdixxiplinari u divers involuti fit-teknoloġija taċ-ċibersigurtà. Il-Komunità jenħtieġ li tinkludi b'mod partikolari entitajiet ta' riċerka, inklużi dawk li jaħdmu fuq l-etika taċ-ċibersigurtà, industriji min-naħa tal-provvista, industriji min-naħa tad-domanda inklużi SMEs, u s-settur pubbliku. Il-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà jenħtieġ li tipprovdi input għall-attivitajiet u l-pjan ta' ħidma taċ-Ċentru ta' Kompetenza u jenħtieġ li tibbenefika wkoll mill-attivitajiet ta' bini tal-komunità taċ-Ċentru ta' Kompetenza u tan-Netwerk, iżda min-naħa l-oħra, jenħtieġ li ma tkunx privileġġjata fir-rigward ta' sejħiet għall-proposti jew sejħiet għal tender.
Emenda 22
Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)
(16a)   Iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jipprovdi l-appoġġ xieraq lill-ENISA fil-kompiti tagħha kif definiti bid-Direttiva (EU) 2016/1148 ("id-Direttiva NIS") u r-Regolament (EU) 2019/XXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a ("l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà"). Għalhekk, l-ENISA jenħtieġ li tipprovdi inputs rilevanti lic-Ċentru ta' Kompetenza fil-kompitu tagħha tad-definizzjoni tal-prijoritajiet ta' finanzjament.
__________________
1a Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’... dwar l-ENISA (l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà) u dwar iċ-Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni u r-revoka tar-Regolament (UE) Nru 526/2013(l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà) (ĠU L ..) (2017/0225(COD)).
Emenda 23
Proposta għal regolament
Premessa 17
(17)  Sabiex jindirizza l-bżonnijiet tal-industriji kemm fin-naħa tad-domanda kif ukoll fin-naħa tal-provvista, il-kompitu taċ-Ċentru ta' Kompetenza li jipprovdi għarfien u assistenza teknika fir-rigward taċ-ċibersigurtà lill-industriji jenħtieġ li jirreferi kemm għall-prodotti kif ukoll għas-servizzi tal-ICT u għall-prodotti u s-soluzzjonijiet industrijali u teknoloġiċi l-oħrajn kollha li fihom hija integrata ċ-ċibersigurtà.
(17)  Sabiex jindirizza l-bżonnijiet tas-settur pubbliku u tal-industriji kemm fin-naħa tad-domanda kif ukoll fin-naħa tal-provvista, il-kompitu taċ-Ċentru ta' Kompetenza li jipprovdi għarfien u assistenza teknika fir-rigward taċ-ċibersigurtà lis-settur pubbliku u lill-industriji jenħtieġ li jirreferi kemm għall-prodotti kif ukoll għas-servizzi tal-ICT u għall-prodotti, il-proċessi u s-soluzzjonijiet industrijali u teknoloġiċi l-oħrajn kollha li fihom hija integrata ċ-ċibersigurtà. B'mod partikolari, iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jiffaċilita l-iżvilupp ta' soluzzjonijiet dinamiċi fil-livell tal-intrapriżi li jkunu ffukati fuq il-bini tal-ħiliet ta' organizzazzjonijiet sħaħ, inklużi l-persuni, il-proċessi u t-teknoloġija, sabiex jipproteġi lill-organizzazzjonijiet b'mod effettiv kontra theddid ċibernetiku li dejjem qed jinbidel.
Emenda 24
Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)
(17a)  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jikkontribwixxi għall-użu wiesa' ta' prodotti u soluzzjonijiet avvanzati fil-qasam taċ-ċibersigurtà, b'mod partikolari dawk li huma rikonoxxuti internazzjonalment.
Emenda 25
Proposta għal regolament
Premessa 18
(18)  Filwaqt li ċ-Ċentru ta' Kompetenza u n-Netwerk jenħtieġ li jistinkaw sabiex jiksbu sinerġiji bejn l-isferi taċ-ċibersigurtà ċivili u tad-difiża, il-proġetti ffinanzjati mill-Programm Orizzont Ewropa se jiġu implimentati f'konformità mar-Regolament XXX [ir-Regolament Orizzont Ewropa], li jistipula li l-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni mwettqin bħala parti minn Orizzont Ewropa għandhom jiffukaw fuq applikazzjonijiet ċivili.
(18)  Filwaqt li ċ-Ċentru ta' Kompetenza u n-Netwerk jenħtieġ li jistinkaw sabiex jiksbu sinerġiji u koordinazzjoni bejn l-isferi taċ-ċibersigurtà ċivili u tad-difiża, il-proġetti ffinanzjati mill-Programm Orizzont Ewropa se jiġu implimentati f'konformità mar-Regolament XXX [ir-Regolament Orizzont Ewropa], li jistipula li l-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni mwettqin bħala parti minn Orizzont Ewropa għandhom jiffukaw fuq applikazzjonijiet ċivili.
Emenda 26
Proposta għal regolament
Premessa 19
(19)  Sabiex tiġi żgurata kollaborazzjoni strutturata u sostenibbli, ir-relazzjoni bejn iċ-Ċentru ta' Kompetenza u ċ-Ċentri ta' Koordinazzjoni Nazzjonali jenħtieġ li tkun ibbażata fuq ftehim kuntrattwali.
(19)  Sabiex tiġi żgurata kollaborazzjoni strutturata u sostenibbli, ir-relazzjoni bejn iċ-Ċentru ta' Kompetenza u ċ-Ċentri ta' Koordinazzjoni Nazzjonali jenħtieġ li tkun ibbażata fuq ftehim kuntrattwali li jenħtieġ li jkun armonizzat fil-livell tal-Unjoni.
Emenda 27
Proposta għal regolament
Premessa 20
(20)  Jenħtieġ li jsiru dispożizzjonijiet xierqa sabiex jiġu ggarantiti r-responsabbiltà u t-trasparenza taċ-Ċentru ta' Kompetenza.
(20)  Jenħtieġ li jsiru dispożizzjonijiet xierqa sabiex jiġu ggarantiti r-responsabbiltà u t-trasparenza taċ-Ċentru ta' Kompetenza u dawk l-impriżi li jingħataw finanzjament.
Emenda 28
Proposta għal regolament
Premessa 20a (ġdida)
(20a)   L-implimentazzjoni ta' proġetti ta' implimentazzjoni, b'mod partikolari dawk relatati ma' infrastrutturi u ħiliet implimentati fil-livell Ewropew jew fl-akkwist konġunt, tista' tinqasam f'fażijiet differenti ta' implimentazzjoni, bħal offerti separati għall-arkitettura ta' ħardwer jew softwer, il-produzzjoni tagħhom u t-tħaddim u l-manutenzjoni tagħhom, peress li kull kumpanija tista' tipparteċipa biss f'waħda mill-fażijiet u l-benefiċjarji li jkunu qegħdin f'waħda jew aktar minn dawk il-fażijiet ikunu meħtieġa li jissodisfaw ċerti kundizzjonijiet f'termini ta' sjieda jew kontroll Ewropej.
Ġustifikazzjoni
Offerti separati għall-arkitettura tal-ħardwer u tas-softwer, il-produzzjoni tagħhom u t-tħaddim u l-manutenzjoni tagħhom itejbu bil-kbir it-trasparenza u s-sigurtà.
Emenda 29
Proposta għal regolament
Premessa 20b (ġdida)
(20b)  Meta l-ENISA tkun l-aġenzija dedikata għaċ-Ċibersigurtà tal-Unjoni, iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jfittex l-ikbar sinerġiji possibbli magħha u l-Bord ta' Tmexxija jenħtieġ li jikkonsulta lill-ENISA minħabba l-esperjenza tagħha fil-qasam fil-kwistjonijiet kollha dwar iċ-ċibersigurtà, b'mod partikolari dwar proġetti relatati mar-riċerka.
Emenda 30
Proposta għal regolament
Premessa 20c (ġdida)
(20c)  Fil-proċess tan-nomina tar-rappreżentant għall-Bord ta' Tmexxija, il-Parlament Ewropew jenħtieġ li jinkludi d-dettalji tal-mandat, inkluż l-obbligu li jirrapporta regolarment lill-Parlament Ewropew, jew lill-kumitati responsabbli.
Emenda 31
Proposta għal regolament
Premessa 21
(21)  Fid-dawl tal-għarfien espert rispettiv tagħhom, iċ-Ċentru ta' Riċerka Konġunta tal-Kummissjoni, kif ukoll l-Aġenzija Ewropa tas-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) jenħtieġ li jkollhom parti attiva fil-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà u l-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku.
(21)  Fid-dawl tal-għarfien espert rispettiv tagħhom u sabiex jiġu żgurati l-akbar sinerġiji possibbli, iċ-Ċentru ta' Riċerka Konġunta tal-Kummissjoni, kif ukoll l-Aġenzija Ewropa tas-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) jenħtieġ li jkollhom parti attiva fil-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà u l-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku. L-ENISA jenħtieġ li tkompli tissodisfa l-objettivi strateġiċi tagħha speċjalment fil-qasam taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà kif definit fir-Regolament (UE) 2019/XXX [l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà]1a filwaqt li ċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jaġixxi bħala korp operazzjonali fiċ-ċibersigurtà.
__________________
1a Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’... dwar l-ENISA (l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà) u dwar iċ-Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni u r-revoka tar-Regolament (UE) Nru 526/2013(l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà) (ĠU L ..) (2017/0225(COD)).
Emenda 32
Proposta għal regolament
Premessa 24
(24)  Il-Bord ta' Tmexxija taċ-Ċentru ta' Kompetenza, kompost mill-Istati Membri u l-Kummissjoni, jenħtieġ li jiddefinixxi d-direzzjoni ġenerali tal-operazzjonijiet taċ-Ċentru ta' Kompetenza u jiżgura li dan iwettaq il-kompiti skont dan ir-Regolament. Il-Bord ta' Tmexxija jenħtieġ li jiġi fdat bil-poteri meħtieġa biex jistabbilixxi l-baġit, jivverifika l-eżekuzzjoni tiegħu, jadotta r-regoli finanzjarji xierqa, jistabbilixxi proċeduri ta' ħidma trasparenti għat-teħid ta' deċiżjonijiet miċ-Ċentru ta' Kompetenza, jadotta l-pjan ta' ħidma u l-pjan strateġiku pluriennali taċ-Ċentru ta' Kompetenza li jirriflettu l-prijoritajiet fil-kisba tal-objettivi u l-kompiti taċ-Ċentru ta' Kompetenza, jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu, jaħtar id-Direttur Eżekuttiv u jiddeċiedi dwar l-estensjoni tal-mandat tad-Direttur Eżekuttiv u jiddeċiedi fuq it-tmiem ta' dak il-mandat.
(24)  Il-Bord ta' Tmexxija taċ-Ċentru ta' Kompetenza, kompost mill-Istati Membri u l-Kummissjoni, jenħtieġ li jiddefinixxi d-direzzjoni ġenerali tal-operazzjonijiet taċ-Ċentru ta' Kompetenza u jiżgura li dan iwettaq il-kompiti skont dan ir-Regolament. Il-Bord ta' Tmexxija jenħtieġ li jiġi fdat bil-poteri meħtieġa biex jistabbilixxi l-baġit, jivverifika l-eżekuzzjoni tiegħu, jadotta r-regoli finanzjarji xierqa, jistabbilixxi proċeduri ta' ħidma trasparenti għat-teħid ta' deċiżjonijiet miċ-Ċentru ta' Kompetenza, jadotta l-pjan ta' ħidma u l-pjan strateġiku pluriennali taċ-Ċentru ta' Kompetenza li jirriflettu l-prijoritajiet fil-kisba tal-objettivi u l-kompiti taċ-Ċentru ta' Kompetenza, jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu, jaħtar id-Direttur Eżekuttiv u jiddeċiedi dwar l-estensjoni tal-mandat tad-Direttur Eżekuttiv u jiddeċiedi fuq it-tmiem ta' dak il-mandat. Sabiex tibbenefika mis-sinerġiji, l-ENISA jenħtieġ li tkun osservatur permanenti fil-Bord ta' Tmexxija u tikkontribwixxi għax-xogħol taċ-Ċentru ta' Kompetenza, inkluż billi tiġi kkonsultata dwar il-pjan strateġiku pluriennali u dwar il-pjan ta' ħidma u dwar il-lista ta' azzjonijiet magħżula għal finanzjament.
Emenda 33
Proposta għal regolament
Premessa 24a (ġdida)
(24a)  Il-Bord ta' Tmexxija jenħtieġ li jkollu l-għan li jippromwovi ċ-Ċentru ta' Kompetenza b'mod globali, sabiex iżid l-attrattiva tiegħu u jagħmlu korp ta' livell dinji għall-eċċellenza fiċ-ċibersigurtà;
Emenda 34
Proposta għal regolament
Premessa 25
(25)  Sabiex iċ-Ċentru ta' Kompetenza jiffunzjona b'mod korrett u effikaċi, jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jiżguraw li l-persuni li jinħatru membri fil-Bord ta' Tmexxija jkollhom l-għarfien u l-esperjenza professjonali xierqa f'oqsma funzjonali. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jagħmlu sforz biex jillimitaw ir-rata tas-sostituzzjoni tar-Rappreżentanti rispettivi tagħhom fil-Bord ta' Tmexxija, sabiex jiżguraw il-kontinwità fil-ħidma tiegħu.
(25)  Sabiex iċ-Ċentru ta' Kompetenza jiffunzjona b'mod korrett u effikaċi, jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jiżguraw li l-persuni li jinħatru membri fil-Bord ta' Tmexxija jkollhom l-għarfien u l-esperjenza professjonali xierqa f'oqsma funzjonali. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jagħmlu sforz biex jillimitaw ir-rata tas-sostituzzjoni tar-Rappreżentanti rispettivi tagħhom fil-Bord ta' Tmexxija, sabiex jiżguraw il-kontinwità fil-ħidma tiegħu u jimmiraw li jilħaq il-bilanċ bejn is-sessi.
Emenda 35
Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)
(25a)   Il-piż tal-vot tal-Kummissjoni fid-deċiżjonijiet tal-Bord ta' Tmexxija jenħtieġ li jkun konformi mal-kontribuzzjoni tal-baġit tal-UE għaċ-Ċentru ta' Kompetenza, skont ir-responsabbiltà tal-Kummissjoni li tiżgura ġestjoni xierqa tal-baġit tal-Unjoni fl-interess tal-Unjoni, kif stabbilit fit-Trattati.
Emenda 36
Proposta għal regolament
Premessa 26
(26)  Il-funzjonament bla xkiel taċ-Ċentru ta' Kompetenza jirrikjedi li d-Direttur Eżekuttiv tiegħu jinħatar fuq il-bażi tal-mertu u l-ħiliet amministrattivi u maniġerjali dokumentati, kif ukoll tal-kompetenza u esperjenza rilevanti għaċ-ċibersigurtà u d-dmirijiet tad-Direttur Eżekuttiv jitwettqu b'indipendenza sħiħa.
(26)  Il-funzjonament bla xkiel taċ-Ċentru ta' Kompetenza jirrikjedi li d-Direttur Eżekuttiv tiegħu jinħatar b'mod trasparenti fuq il-bażi tal-mertu u l-ħiliet amministrattivi u maniġerjali dokumentati, kif ukoll tal-kompetenza u l-esperjenza rilevanti għaċ-ċibersigurtà u d-dmirijiet tad-Direttur Eżekuttiv jitwettqu b'indipendenza sħiħa.
Emenda 37
Proposta għal regolament
Premessa 27
(27)  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jkollu Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku bħala korp konsultattiv, biex jiżgura djalogu regolari bejn is-settur privat, l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u partijiet konċernati rilevanti oħra. Il-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku jenħtieġ li jiffoka fuq kwistjonijiet li huma rilevanti għall-partijiet ikkonċernati u jġibhom għall-attenzjoni tal-Bord ta' Tmexxija taċ-Ċentru ta' Kompetenza. Il-kompożizzjoni tal-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku u l-kompiti assenjati lilu, bħal pereżempju li jiġu kkonsultat fir-rigward tal-pjan ta' ħidma, jenħtieġ li tiżgura rappreżentazzjoni xierqa tal-partijiet ikkonċernati fil-ħidma taċ-Ċentru ta' Kompetenza.
(27)  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jkollu Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku bħala korp konsultattiv, biex jiżgura djalogu regolari u trasparenti biżżejjed bejn is-settur privat, l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u partijiet ikkonċernati rilevanti oħra. Jenħtieġ li jipprovdi wkoll pariri indipendenti dwar l-implimentazzjoni u l-akkwist lid-Direttur Eżekuttiv u lill-Bord ta' Tmexxija. Il-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku jenħtieġ li jiffoka fuq kwistjonijiet li huma rilevanti għall-partijiet ikkonċernati u jġibhom għall-attenzjoni tal-Bord ta' Tmexxija taċ-Ċentru ta' Kompetenza. Il-kompożizzjoni tal-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku u l-kompiti assenjati lilu, bħal pereżempju li jiġu kkonsultat fir-rigward tal-pjan ta' ħidma, jenħtieġ li tiżgura rappreżentazzjoni xierqa tal-partijiet ikkonċernati fil-ħidma taċ-Ċentru ta' Kompetenza. Jenħtieġ li jiġi allokat numru minimu ta' siġġijiet għal kull kategorija ta' partijiet ikkonċernati fl-industrija u tingħata attenzjoni partikolari lir-rappreżentanza tal-SMEs.
Emenda 38
Proposta għal regolament
Premessa 28
(28)  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jibbenefika mill-għarfien espert partikolari u r-rappreżentazzjoni wiesgħa u rilevanti tal-partijiet ikkonċernati mibnija permezz ta' sħubija pubblika-privata kuntrattwali fir-rigward taċ-ċibersigurtà tul it-terminu ta' Orizzont 2020, permezz tal-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku tiegħu.
(28)  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza u l-attivitajiet tiegħu jenħtieġ li jibbenefikaw mill-għarfien espert partikolari u r-rappreżentazzjoni wiesgħa u rilevanti tal-partijiet ikkonċernati mibnija permezz ta' sħubija pubblika-privata kuntrattwali fir-rigward taċ-ċibersigurtà tul it-terminu ta' Orizzont 2020, u l-proġetti pilota skont Orizzont 2020 dwar in-Netwerk ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà, permezz tal-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku tiegħu. Iċ-Ċentru ta' Kompetenza u l-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku, jekk ikun xieraq, jenħtieġ li jqisu repliki tal-istrutturi eżistenti, pereżempju bħala gruppi ta' ħidma.
Emenda 39
Proposta għal regolament
Premessa 28a (ġdida)
(28a)  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza u l-korpi tiegħu jenħtieġ li jużaw l-esperjenza u l-kontribuzzjonijiet ta' inizjattivi passati u attwali, bħas-sħubija kuntrattwali pubblika-privata (cPPP) dwar iċ-ċibersigurtà, l-Organizzazzjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà (ECSO), u l-proġett pilota u l-azzjoni preparatorja dwar is-Softwer b'Sors Ħieles u Miftuħ (EU FOSSA).
Emenda 40
Proposta għal regolament
Premessa 29
(29)  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jkollu implimentati regoli dwar il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta' interess. Iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li japplika wkoll id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Unjoni dwar l-aċċess pubbliku għal dokumenti kif stipulat fir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill24. L-ipproċessar tad-data personali miċ-Ċentru ta' Kompetenza għandu jkun soġġett għar-Regolament (UE) Nru XXX/2018 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jikkonforma mad-dispożizzjonijiet applikabbli tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, u mal-leġiżlazzjoni nazzjonali fir-rigward tat-trattament tal-informazzjoni, b'mod partikolari informazzjoni sensittiva mhux klassifikata u informazzjoni klassifikata tal-UE.
(29)  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jkollu implimentati regoli dwar il-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti ta' interess fir-rigward tal-membri, il-korpi u l-persunal tiegħu, il-Bord ta' Tmexxija, kif ukoll il-Bord Konsultattiv Xjentifiku u Industrijali, u l-Komunità. L-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw il-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti ta' interess fi-rigward taċ-Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni. Iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li japplika wkoll id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Unjoni dwar l-aċċess pubbliku għal dokumenti kif stipulat fir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill24. L-ipproċessar tad-data personali miċ-Ċentru ta' Kompetenza għandu jkun soġġett għar-Regolament (UE) Nru XXX/2018 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jikkonforma mad-dispożizzjonijiet applikabbli tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, u mal-leġiżlazzjoni nazzjonali fir-rigward tat-trattament tal-informazzjoni, b'mod partikolari informazzjoni sensittiva mhux klassifikata u informazzjoni klassifikata tal-UE.
__________________
__________________
24 Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43).
24 Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43).
Emenda 41
Proposta għal regolament
Premessa 31
(31)  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jopera b'mod miftuħ u trasparenti u jipprovdi kull informazzjoni rilevanti fil-ħin u jippromwovi l-attivitajiet tiegħu, fosthom attivitajiet tal-informazzjoni u tat-tixrid ħall-pubbliku ġenerali. Ir-regoli tal-proċedura tal-korpi taċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jkunu disponibbli għall-pubbliku.
(31)  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jopera b'mod miftuħ u trasparenti u jipprovdi b'mod komprensiv informazzjoni fil-ħin u jippromwovi l-attivitajiet tiegħu, fosthom attivitajiet tal-informazzjoni u tat-tixrid għall-pubbliku ġenerali. Dan jenħtieġ li jipprovdi lill-pubbliku u lil kwalunkwe parti kkonċernata lista tal-membri tal-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà u jenħtieġ li jippubblika d-dikjarazzjonijiet ta' interess li dawn jagħmlu skont l-Artikolu 42. Ir-regoli tal-proċedura tal-korpi taċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jkunu disponibbli għall-pubbliku.
Emenda 42
Proposta għal regolament
Premessa 31a (ġdida)
(31a)   Huwa rakkomandabbli li kemm iċ-Ċentru ta' Kompetenza kif ukoll iċ-Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni jimmonitorjaw u jsegwu kemm jista' jkun l-istandards internazzjonali, sabiex jinkoraġġixxu l-iżvilupp lejn l-aħjar prattiki globali.
Emenda 43
Proposta għal regolament
Premessa 33 a (ġdida)
(33a)  Is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jenħtieġ li jiġi delegat lill-Kummissjoni fir-rigward tad-definizzjoni tal-elementi ta' ftehimiet kuntrattwali bejn iċ-Ċentru ta' Kompetenza u ċ-Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni, u fir-rigward tal-ispeċifikazzjoni tal-kriterji għall-valutazzjoni u l-akkreditazzjoni tal-entitajiet bħala membri tal-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, anke fil-livell ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet1a. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.
__________________
1a ĠU L 123, 12.5.2013, p. 1.
Emenda 44
Proposta għal regolament
Premessa 34
(34)  Minħabba li l-għanijiet ta' dan ir-Regolament, jiġifieri ż-żamma u l-iżvilupp tal-kapaċitajiet teknoloġiċi u industrijali taċ-ċibersigurtà tal-Unjoni, iż-żieda tal-kompetittività tal-industrija taċ-ċibersigurtà tal-Unjoni u l-użu taċ-ċibersigurtà bħala vantaġġ kompetittiv ta' industriji tal-Unjoni oħrajn, ma jistgħux jintlaħqu b'mod xieraq mill-Istati Membri minħabba l-fatt li riżorsi eżistenti u limitati huma mifruxin, kif ukoll minħabba l-kobor tal-investiment neċessarju, iżda jistgħu minħabba l-evitar ta' duplikazzjoni mhix neċessarja ta' dawn l-isforzi, l-għajnuna sabiex tintlaħaq massa kritika ta' investiment u l-iżgurar li l-finanzjament pubbliku jintuża bl-aħjar mod jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, kif inhu stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju ta' proporzjonalità kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq dak l-objettiv.
(34)  L-għanijiet ta' dan ir-Regolament, jiġifieri t-tisħiħ tal kompetittività u tal-kapaċitajiet tal-Unjoni fiċ-Ċibersigurtà bit-tnaqqis tad-dipendenza diġitali tagħha permezz taż-żieda fl-użu ta' prodotti, proċessi u servizzi taċ-ċibersigurtà żviluppati fi ħdan l-Unjoni, iż-żamma u l-iżvilupp tal-kapaċitajiet teknoloġiċi u industrijali taċ-ċibersigurtà tal-Unjoni, iż-żieda tal-kompetittività tal-industrija taċ-ċibersigurtà tal-Unjoni u l-użu taċ-ċibersigurtà bħala vantaġġ kompetittiv ta' industriji tal-Unjoni oħrajn, ma jistgħux jintlaħqu b'mod xieraq mill-Istati Membri minħabba l-fatt li riżorsi eżistenti u limitati huma mifruxin, kif ukoll minħabba l-kobor tal-investiment neċessarju, iżda jistgħu minħabba l-evitar ta' duplikazzjoni mhix neċessarja ta' dawn l-isforzi, l-għajnuna sabiex tintlaħaq massa kritika ta' investiment u l-iżgurar li l-finanzjament pubbliku jintuża bl-aħjar mod jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni. Barra minn hekk, l-azzjonijiet fil-livell Ewropew biss jistgħu jiżguraw l-ogħla livell ta' ċibersigurtà fl-Istati Membri kollha u b'hekk jeliminaw il-lakuni fis-sigurtà li jeżistu f'xi Stati Membri li joħolqu lakuni fis-sigurtà għall-Unjoni kollha. B'hekk, l-Unjoni tista' tadotta miżuri f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, kif inhu stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju ta' proporzjonalità kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq dak l-objettiv.
Emenda 45
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1
1.  Ir-Regolament jistabbilixxi ċ-Ċentru Ewropew ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà (iċ-"Ċentru ta' Kompetenza"), kif ukoll in-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni, u jistipula r-regoli għan-nominazzjoni ta' Ċentri ta' Koordinazzjoni Nazzjonali kif ukoll għat-twaqqif ta' Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà.
1.  Ir-Regolament jistabbilixxi ċ-Ċentru Ewropew ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà (iċ-"Ċentru ta' Kompetenza"), kif ukoll in-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni (in- “Network”),, u jistipula r-regoli għan-nominazzjoni ta' Ċentri ta' Koordinazzjoni Nazzjonali kif ukoll għat-twaqqif ta' Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà. (Il-“Komunità”)Iċ-Ċentru ta' Kompetenza u n-Netwerk għandhom jikkontribwixxu għar-reżiljenza u s-sensibilizzazzjoni ġenerali fl-Unjoni għat-theddid taċ-ċibersigurtà, filwaqt li jqisu bir-reqqa l-implikazzjonijiet soċjetali.
Emenda 46
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3
3.  Is-sede taċ-Ċentru ta' Kompetenza għandu jkun fi [Brussell, il-Belġju.]
imħassar
Emenda 47
Proposta għal regolament
Artikolu 1 − paragrafu 4
4.  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza għandu jkollu personalità ġuridika. F'kull Stat Membri, dan għandu jgawdi mill-aktar kapaċità ġuridika estensiva mogħtija lil persuni ġuridiċi skont il-liġijiet ta' dak l-Istat Membru. Huwa jista', b'mod partikolari, jakkwista proprjetà mobbli jew immobbli u jista' jkun parti fi proċedimenti legali.
imħassar
Emenda 48
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1
(1)  "ċibersigurtà" tfisser il-protezzjoni tan-netwerks u tas-sistemi tal-informazzjoni, l-utenti tagħhom u persuni oħra kontra t-theddid ċibernetiku;
(1)  "ċibersigurtà" tfisser l-attivitajiet kollha meħtieġa biex jiġu mħarsa n-netwerk u s-sistemi tal-informazzjoni, l-utenti tagħhom u persuni milquta minn theddid ċibernetiku;
Emenda 183
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
(1a)  "ċiberdifiża" u "dimensjonijiet tad-difiża taċ-ċibersigurtà" tfisser teknoloġija tad-difiża ċibernetika esklużivament difensiva u reattiva li għandha l-għan li tipproteġi l-infrastrutturi kritiċi, in-netwerks militari u s-sistemi tal-informazzjoni, l-utenti tagħhom, u l-persuni affettwati, kontra t-theddid ċibernetiku, inkluż l-għarfien tas-sitwazzjoni, id-detezzjoni tat-theddid u l-forensika diġitali;
Emenda 49
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2
(2)  "prodotti u soluzzjonijiet taċ-ċibersigurtà" tfisser prodotti, servizzi jew proċessi tal-ICT bil-għan speċifiku li jipproteġu lin-netwerks u lis-sistemi tal-informazzjoni, lill-utenti tagħhom u lil persuni milqutin mit-theddid ċibernetiku;
(2)  "prodotti u proċessi" tfisser prodotti, servizzi jew proċessi tal-ICT kummerċjali u mhux kummerċjali bil-għan speċifiku li jipproteġu lid-data, lin-netwerk u lis-sistemi tal-informazzjoni, lill-utenti tagħhom u lil persuni oħra milqutin mit-theddid taċ-ċibersigurtà;
Emenda 50
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)
(2a)  "theddida ċibernetika" tfisser kwalunkwe ċirkostanza, avveniment jew azzjoni potenzjali li jistgħu jkunu ta' ħsara lin-netwerks u s-sistemi tal-informazzjoni, l-utenti tagħhom u l-persuni milquta, ifixkluhom jew b'xi mod ieħor ikollhom impatt negattiv fuqhom;
Emenda 51
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3
(3)  "awtorità pubblika" tfisser kwalunkwe amministrazzjoni governattiva jew pubblika, inklużi korpi pubbliċi konsultattivi, fil-livell nazzjonali, reġjonali jew lokali jew kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li twettaq funzjonijiet amministrattivi pubbliċi skont il-liġi nazzjonali, inklużi obbligi speċifiċi;
(3)  "awtorità pubblika" tfisser kwalunkwe amministrazzjoni governattiva jew pubblika, inklużi korpi pubbliċi konsultattivi, fil-livell nazzjonali, reġjonali jew lokali jew kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li twettaq funzjonijiet amministrattivi pubbliċi skont il-liġi tal-Unjoni u dik nazzjonali, inklużi obbligi speċifiċi;
Emenda 52
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4
(4)  "Stat Membru parteċipanti" tfisser Stat Membru li b'mod volontarju jikkontribwixxi finanzjarjament għall-kostijiet amministrattivi u operazzjonali taċ-Ċentru ta' Kompetenza.
(4)  "Stat Membru kontribwenti" tfisser Stat Membru li b'mod volontarju jikkontribwixxi finanzjarjament għall-kostijiet amministrattivi u operazzjonali taċ-Ċentru ta' Kompetenza;
Emenda 53
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)
(4a)  "Hubs Ewropej tal-Innovazzjoni Diġitali" tfisser entità legali kif definit fir-Regolament (UE)  2019/XXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a.
__________________
1a Ir-Regolament (UE) Nru 2019/XXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ... li jistabbilixxi l-programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027 (ĠU L...) (2018/0227(COD)).
Emenda 54
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a
(a)  iżżomm u tiżviluppa l-kapaċitajiet teknoloġiċi u industrijali taċ-ċibersigurtà neċessarji sabiex tassigura s-Suq Uniku Diġitali tagħha;
(a)  tiżviluppa l-kapaċitajiet u l-ħiliet teknoloġiċi, industrijali, soċjetali, akkademiċi u tal-għarfien espert tar-riċerka taċ-ċibersigurtà neċessarji sabiex tassigura s-Suq Uniku Diġitali tagħha u żżid il-protezzjoni tad-data taċ-ċittadini, il-kumpaniji u l-amministrazzjonijiet pubbliċi tal-Unjoni;
Emenda 55
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)
(aa)  iżżid ir-reżiljenza u l-affidabbiltà tal-infrastruttura tan-netwerks u tas-sistemi tal-informazzjoni, inklużi l-infrastruttura kritika, l-internet u tal-ħardwer u s-softwer li jintużaw ta' spiss fl-Unjoni;
Emenda 56
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b
(b)  iżżid il-kompettività tal-industrija taċ-ċibersigurtà tal-Unjoni u tibdel iċ-ċibersigurtà f'vantaġġ kompetittiv ta' industriji oħrajn tal-Unjoni.
(b)  (ma taffettwax il-verżjoni Maltija)
Emenda 57
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)
(ba)  tqajjem sensibilizzazzjoni dwar it-theddid għaċ-ċibersigurtà, u l-implikazzjonijiet u t-tħassib soċjetali u etiċi u tnaqqas id-distakk tal-ħiliet taċ-ċibersigurtà fl-Unjoni;
Emenda 58
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)
(bb)  tiżviluppa t-tmexxija tal-Unjoni fiċ-ċibersigurtà u tiżgura l-ogħla standards taċ-ċibersigurtà madwar l-Unjoni;
Emenda 59
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt bc (ġdid)
(bc)  issaħħaħ il-kompetittività u l-kapaċitajiet tal-Unjoni filwaqt li tnaqqas id-dipendenza diġitali tagħha billi jiżdied l-użu tal-prodotti, il-proċessi u s-servizzi taċ-ċibersigurtà żviluppati fi ħdan l-Unjoni;
Emenda 60
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt bd (ġdid)
(bd)  issaħħaħ il-fiduċja taċ-ċittadini, tal-konsumaturi u tan-negozji fid-dinja diġitali, u b'hekk tikkontribwixxi għall-għanijiet tal-istrateġija tas-Suq Uniku Diġitali;
Emenda 61
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1
1.  li jiffaċilita u jgħin fil-koordinazzjoni tax-xogħol tan-Netwerk taċ-Ċentri ta' Koordinazzjoni Nazzjonali ("in-Netwerk") imsemmi fl-Artikolu 6 u l-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà msemmija fl-Artikolu 8;
1.  li joħloq, jimmaniġġja u jiffaċilita n-Netwerk imsemmi fl-Artikolu 6 u l-Komunità imsemmija fl-Artikolu 8;
Emenda 62
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2
2.  li jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-parti taċ-ċibersigurtà tal-Programm Ewropa Diġitali stabbilit bir-Regolament Nru XXX26 u, b'mod partikolari, l-azzjonijiet marbutin mal-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) Nru XXX [il-Programm Ewropa Diġitali] u tal-Programm Orizzont Ewropa stabbilit bir-Regolament Nru XXX27 u, b'mod partikolari, it-Taqsima 2.2.6 tal-Pilastru II tal-Anness I tad-Deċiżjoni Nru XXX dwar l-istabbiliment tal-programm speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni [numru ta' referenza tal-Programm Speċifiku]. u ta' programmi oħrajn tal-Unjoni meta dan ikun previst fl-atti legali tal-Unjoni];
2.  li jikkoordina l-implimentazzjoni tal-parti taċ-ċibersigurtà tal-Programm Ewropa Diġitali stabbilit bir-Regolament Nru XXX26 u, b'mod partikolari, l-azzjonijiet marbutin mal-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) Nru XXX [il-Programm Ewropa Diġitali] u tal-Programm Orizzont Ewropa stabbilit bir-Regolament Nru XXX27 u, b'mod partikolari, it-Taqsima 2.2.6 tal-Pilastru II tal-Anness I tad-Deċiżjoni Nru XXX dwar l-istabbiliment tal-programm speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni [numru ta' referenza tal-Programm Speċifiku], u ta' programmi oħrajn tal-Unjoni meta dan ikun previst fl-atti legali tal-Unjoni] u jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-azzjonijiet iffinanzjati mill-Fond Ewropew għad-Difiża stabbilit bir-Regolament (UE) 2019/XXX;
__________________
__________________
26 [żid it-titlu sħiħ u r-referenza għall-Ġurnal Uffiċjali]
26 [żid it-titlu sħiħ u r-referenza għall-Ġurnal Uffiċjali]
27 [żid it-titlu sħiħ u r-referenza għall-Ġurnal Uffiċjali]
27 [żid it-titlu sħiħ u r-referenza għall-Ġurnal Uffiċjali]
Emenda 63
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3 – parti introduttorja
3.  li jtejjeb il-kapaċitajiet, l-għarfien u l-infrastruttura taċ-ċibersigurtà sabiex dawn jaqdu lill-industriji, lis-settur pubbliku u lill-komunitajiet ta' riċerka, billi jwettaq il-kompiti li ġejjin:
3.  li jtejjeb ir-reżiljenza, il-kapaċitajiet, il-kompetenzi, l-għarfien u l-infrastruttura taċ-ċibersigurtà sabiex dawn jaqdu lis-soċjetà, lill-industriji, lis-settur pubbliku u lill-komunitajiet ta' riċerka, billi jwettaq il-kompiti li ġejjin, b'kunsiderazzjoni tal-infrastrutturi industrijali u ta' riċerka ta' teknoloġija avvanzata fil-qasam taċ-ċibersigurtà u servizzi relatati:
Emenda 64
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a
(a)  b'kunsiderazzjoni tal-infrastruttura industrijali u ta' riċerka ta' teknoloġija avvanzata fil-qasam taċ-ċibersigurtà u servizzi relatati, jakkwista, jaġġorna, jopera u jagħmel disponibbli infrastruttura bħal din u servizzi relatati għal firxa wiesgħa ta' utenti fl-Unjoni kollha mill-industrija, inklużi l-SMEs, is-settur pubbliku u l-komunità ta' riċerka u xjentifika;
(a)  jakkwista, jaġġorna, jopera u jagħmel disponibbli l-faċilitajiet u s-servizzi relatati taċ-Ċentru ta' Kompetenza b'mod ġust, miftuħ u trasparenti għal firxa wiesgħa ta' utenti fl-Unjoni kollha mill-industrija, b'mod partikolari l-SMEs, is-settur pubbliku u l-komunità ta' riċerka u xjentifika;
Emenda 65
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b
(b)  b'kunsiderazzjoni tal-infrastruttura industrijali u ta' riċerka ta' teknoloġija avvanzata fil-qasam taċ-ċibersigurtà u servizzi relatati, jipprovdi appoġġ lil entitajiet oħrajn, inkluż dak finanzjarju, sabiex jakkwistaw, jaġġornaw, joperaw u jagħmlu disponibbli infrastrutturi bħal dawn u servizzi relatati għal firxa wiesgħa ta' utenti fl-Unjoni kollha mill-industrija, inklużi l-SMEs, is-settur pubbliku u l-komunità ta' riċerka u xjentifika;
(b)  jipprovdi appoġġ lil entitajiet oħrajn, inkluż dak finanzjarju, sabiex jakkwistaw, jaġġornaw, joperaw u jagħmlu disponibbli faċilitajiet bħal dawn u servizzi relatati għal firxa wiesgħa ta' utenti fl-Unjoni kollha mill-industrija, b'mod partikolari l-SMEs, is-settur pubbliku u l-komunità ta' riċerka u xjentifika;
Emenda 66
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3 – punt ba (ġdid)
(ba)  jipprovdi appoġġ finanzjarju u assistenza teknika lil negozji ġodda, lill-SMEs, lill-mikrointrapriżi, lill-assoċjazzjonijiet, lill-esperti individwali u lill-proġetti ta' teknoloġija ċivili fil-qasam taċ-ċibersigurtà;
Emenda 67
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3 – punt bb (ġdid)
(bb)  jiffinanzja awditi u titjib relatat tal-kodiċi tas-sigurtà tas-softwer fir-rigward ta' proġetti ta' Softwer Bla Ħlas u b'Sors Miftuħ, li jintużaw ta' spiss għall-infrastruttura, il-prodotti u l-proċessi;
Emenda 68
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3 – punt c
(c)  jipprovdi għarfien u assistenza teknika fir-rigward taċ-ċibersigurtà lill-industrija u lil awtoritajiet pubbliċi, b'mod partikolari billi jappoġġja azzjonijiet immirati lejn l-iffaċilitar tal-aċċess għall-għarfien espert disponibbli fin-Netwerk u l-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà;
(c)  jiffinanzja l-kondiviżjoni tal-għarfien u l-assistenza teknika fost oħrajn fir-rigward taċ-ċibersigurtà għas-soċjetà ċivili, l-industrija, l-awtoritajiet pubbliċi, u l-komunità akkademika u ta' riċerka, b'mod partikolari billi jappoġġja azzjonijiet immirati lejn l-iffaċilitar tal-aċċess għall-għarfien espert disponibbli fin-Netwerk u l-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà bil-għan li titjieb ir-reżiljenza ċibernetika fi ħdan l-Unjoni;
Emenda 69
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3 – punt ca (ġdid)
(ca)  jippromwovi s-"sigurtà ppjanata" bħala prinċipju fil-proċess tal-iżvilupp, iż-żamma, l-operat u l-aġġornament tal-infrastrutturi, tal-prodotti u tas-servizzi; b'mod partikolari billi jappoġġja metodi ta' żvilupp sikuri ta' teknoloġija avvanzata, ittestjar xieraq tas-sigurtà, awditi tas-sigurtà; u inkluż l-impenn ta' produttur jew fornitur biex jagħmel disponibbli aġġornamenti li jirrimedjaw vulnerabbiltajiet jew theddidiet ġodda, mingħajr dewmien u lil hinn mit-tul tal-ħajja stmat tal-prodott, jew jippermetti parti terza biex toħloq jew tipprovdi tali aġġornamenti;
Emenda 70
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3 – punt cb (ġdid)
(cb)  jassisti l-politiki ta' kontribut għall-kodiċi tas-sors u l-iżvilupp tagħhom, b'mod partikolari għall-awtoritajiet pubbliċi meta jintużaw proġetti ta' Softwer Bla Ħlas u b'Sors Miftuħ;
Emenda 71
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt cc (ġdid)
(cc)  jgħaqqad flimkien partijiet ikkonċernati mill-industrija, it-trade unions, il-qasam akkademiku, l-organizzazzjonijiet ta' riċerka u l-entitajiet pubbliċi sabiex jiżgura kooperazzjoni fit-tul fir-rigward tal-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' prodotti u proċessi taċ-ċibersigurtà, inklużi l-ġbir u l-kondiviżjoni tar-riżorsi u l-informazzjoni fir-rigward ta' tali prodotti u proċessi, jekk ikun xieraq;
Emenda 72
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 4 – parti introduttorja
4.  jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni wiesgħa ta' prodotti u soluzzjonijiet taċ-ċibersigurtà ta' teknoloġija avvanzata fl-ekonomija kollha, billi jwettaq il-kompiti li ġejjin:
4.  jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni wiesgħa ta' prodotti u proċessi taċ-ċibersigurtà ta' teknoloġija avvanzata u sostenibbli fl-Unjoni kollha, billi jwettaq il-kompiti li ġejjin:
Emenda 73
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 4 – punt a
(a)  jistimola r-riċerka dwar iċ-ċibersigurtà, l-iżvilupp u l-adozzjoni ta' prodotti u soluzzjonijiet taċ-ċibersigurtà tal-Unjoni mill-awtoritajiet pubbliċi u l-industriji utenti;
(a)  jistimola r-riċerka dwar iċ-ċibersigurtà, l-iżvilupp u l-adozzjoni ta' prodotti u proċessi olistiċi taċ-ċibersigurtà tal-Unjoni maċ-ċiklu kollu tal-innovazzjoni, minn, inter alia, l-awtoritajiet pubbliċi, l-industrija u s-suq;
Emenda 74
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 4 – punt b
(b)  jassisti lill-awtoritajiet pubbliċi, lill-industriji min-naħa tad-domanda u lil utenti oħrajn fl-adozzjoni u fl-integrazzjoni tal-aktar soluzzjonijiet reċenti taċ-ċibersigurtà;
(b)  jassisti lill-awtoritajiet pubbliċi, lill-industriji min-naħa tad-domanda u lil utenti oħrajn biex iżidu r-reżiljenza tagħhom billi jadottaw u jintegraw prodotti u proċessi taċ-ċibersigurtà ta' teknoloġija avvanzata;
Emenda 75
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 4 – punt c
(c)  jappoġġja, b'mod partikolari, lill-awtoritajiet pubbliċi fl-organizzazzjoni tal-akkwist pubbliku jew iwettaq l-akkwist ta' prodotti u soluzzjonijiet taċ-ċibersigurtà ta' teknoloġija avvanzata f'isem l-awtoritajiet pubbliċi;
(c)  jappoġġja, b'mod partikolari, lill-awtoritajiet pubbliċi fl-organizzazzjoni tal-akkwist pubbliku jew iwettaq l-akkwist ta' prodotti u proċessi taċ-ċibersigurtà ta' teknoloġija avvanzata f'isem l-awtoritajiet pubbliċi, inkluż billi jipprovdi appoġġ għall-akkwist, biex jiżdiedu s-sigurtà tal-investiment pubbliku u l-benefiċċji minnu;
Emenda 76
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 4 – punt d
(d)  jipprovdi appoġġ finanzjarju u assistenza teknika lil kumpaniji ġodda fil-qasam taċ-ċibersigurtà u lill-SMEs sabiex jibnu pont ma' swieq potenzjali u jattiraw l-investiment;
(d)  jipprovdi appoġġ finanzjarju u assistenza teknika lil negozji ġodda fil-qasam taċ-ċibersigurtà, lill-SMEs, lill-mikrointrapriżi, lil esperti individwali, proġetti ta' Softwer Bla Ħlas u b'Sors Miftuħ li jintużaw ta' spiss, u proġetti relatati mat-teknoloġija ċivika, sabiex jissaħħaħ l-għarfien espert dwar iċ-ċibersigurtà, jinbena pont ma' swieq potenzjali u ma' opportunitajiet ta' implimentazzjoni, u jiġi attirat l-investiment;
Emenda 77
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 5 – parti introduttorja
5.  itejjeb il-fehim taċ-ċibersigurtà u jikkontribwixxi sabiex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet fir-rigward tal-ħiliet relatati maċ-ċibersigurtà fl-Unjoni billi jwettaq il-kompiti li ġejjin:
5.  itejjeb il-fehim taċ-ċibersigurtà, u jikkontribwixxi sabiex jitnaqqas id-distakk fir-rigward tal-ħiliet u jissaħħaħ il-livell tal-ħiliet relatati maċ-ċibersigurtà fl-Unjoni billi jwettaq il-kompiti li ġejjin:
Emenda 78
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 5 – punt –a (ġdid)
(-a)  jappoġġja, fejn xieraq, il-kisba tal-objettiv speċifiku 4, il-Ħiliet Diġitali Avvanzati, tal-Programm Ewropa Diġitali b'kooperazzjoni ma' Hubs Ewropej tal-Innovazzjoni Diġitali;
Emenda 79
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a
(a)  jappoġġja it-tkomplija tal-iżvilupp ta' ħiliet fil-qasam taċ-ċibersigurtà, fejn ikun xieraq, flimkien mal-aġenziji u l-korpi rilevanti tal-UE, inkluż l-ENISA.
(a)  jappoġġja l-iżvilupp ulterjuri, l-akkomunament u l-kondiviżjoni ta' ħiliet u kompetenzi taċ-ċibersigurtà, fil-livelli edukattivi kollha rilevanti, billi jappoġġja l-objettiv li jinkiseb bilanċ bejn is-sessi, jiffaċilita livell għoli komuni ta' għarfien fil-qasam taċ-ċibersigurtà, u jikkontribwixxi għar-reżiljenza tal-utenti u tal-infrastrutturi fl-Unjoni kollha f'kooperazzjoni man-Netwerk u, fejn xieraq, jallinja ma' aġenziji u korpi rilevanti tal-UE, inkluż l-ENISA.
Emenda 80
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 6 – punt a
(a)  jipprovdi appoġġ finanzjarju għall-isforzi ta' riċerka fiċ-ċibersigurtà bbażati fuq aġenda strateġika pluriennali industrijali, teknoloġika u ta' riċerka komuni u li tiġi evalwata u mtejba b'mod kontinwu;
(a)  jipprovdi appoġġ finanzjarju għall-isforzi ta' riċerka fiċ-ċibersigurtà bbażati fuq pjan strateġiku pluriennali komuni ta' industrija, teknoloġija u riċerka li jiġi evalwat u mtejjeb b'mod kontinwu, kif imsemmi fl-Artikolu 13;
Emenda 81
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 6 – punt b
(b)  jappoġġja proġetti ta' riċerka u dimostrazzjoni fuq skala kbira fil-kapaċitajiet teknoloġiċi fil-qasam taċ-ċibersigurtà tal-ġenerazzjoni li jmiss, f'kollaborazzjoni mal-industrija u n-Netwerk;
(b)  jappoġġja proġetti ta' riċerka u dimostrazzjoni fuq skala kbira fil-kapaċitajiet teknoloġiċi fil-qasam taċ-ċibersigurtà tal-ġenerazzjoni li jmiss, f'kollaborazzjoni mal-industrija, il-komunità akkademika u ta' riċerka, is-settur pubbliku u l-awtoritajiet, inklużi n-Netwerk u l-Komunità;
Emenda 82
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 6 – punt ba (ġdid)
(ba)  jiżgura rispett għad-drittijiet fundamentali u mġiba etika fil-proġetti tar-riċerka fil-qasam taċ-ċibersigurtà appoġġjati miċ-Ċentru ta' Kompetenza.
Emenda 83
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 6 – punt bb (ġdid)
(bb)  jimmonitorja rapporti ta' vulnerabbiltajiet skoperti mill-Komunità u jiffaċilita l-iżvelar ta' vulnerabbiltajiet, l-iżvilupp ta' softwer korrettiv, tiswijiet u soluzzjonijiet, u d-distribuzzjoni ta' dawn.
Emenda 84
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 6 – punt bc (ġdid)
(bc)  jimmonitorja r-riżultati tar-riċerka dwar algoritmi ta' awtotagħlim użati għal attivitajiet ċibernetiċi malizzjużi f'kollaborazzjoni mal-ENISA, u jappoġġja l-implimentazzjoni tad-Direttiva (UE) 2016/1148;
Emenda 85
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 6 – punt bd (ġdid)
(bd)  jappoġġja r-riċerka fil-qasam taċ-ċiberkriminalità;
Emenda 86
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 6 – punt be (ġdid)
(be)  jappoġġja r-riċerka u l-iżvilupp ta' prodotti u proċessi li jkunu jistgħu jiġu studjati, kondiviżi, u li jista' jinbena fuqhom b'mod liberu, b'mod partikolari fil-qasam ta' ħardwer u softwer ivverifikat u li jkun jista' jiġi vverifikat, f'kooperazzjoni mill-qrib mal-industrija, in-Netwerk u l-Komunità;
Emenda 87
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 6 – punt c
(c)  jappoġġja r-riċerka u l-innovazzjoni għall-istandardizzazzjoni fit-teknoloġija taċ-ċibersigurtà
(c)  jappoġġja r-riċerka u l-innovazzjoni għall-istandardizzazzjoni formali u mhux formali u ċ-ċertifikazzjoni tat-teknoloġija taċ-ċibersigurtà, billi jorbot max-xogħol eżistenti u fejn ikun xieraq f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Istandardizzazzjoni, il-korpi ta' ċertifikazzjoni u l-ENISA;
Emenda 88
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 6 – punt ca (ġdid)
(ca)  jipprovdi appoġġ speċjali għall-SMEs billi jiffaċilita l-aċċess tagħhom għall-għarfien u t-taħriġ permezz ta' aċċess imfassal apposta għal riżultati tanġibbli tar-riċerka u l-iżvilupp imsaħħa miċ-Ċentru ta' Kompetenza u n-Netwerk, sabiex tiżdied il-kompetittività;
Emenda 184
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 7 – parti introduttorja
7.  itejjeb il-kooperazzjoni bejn l-isferi ċivili u tad-difiża fir-rigward ta' teknoloġiji u applikazzjonijiet b'użu doppju fiċ-ċibersigurtà, billi jwettaq il-kompiti li ġejjin:
7.  itejjeb il-kooperazzjoni bejn l-isferi ċivili u tad-difiża fir-rigward ta' teknoloġiji u applikazzjonijiet b'użu doppju fiċ-ċibersigurtà, billi jwettaq il-kompiti li ġejjin, li għandhom ikunu teknoloġija, applikazzjonijiet u servizzi tad-difiża ċibernetika reattiva u difensiva:
Emenda 185
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 8 – parti introduttorja
8.  itejjeb is-sinerġiji bejn id-dimensjonijiet ċivili u ta' difiża taċ-ċibersigurtà b'rabta mal-Fond Ewropew ta' Difiża billi jwettaq il-kompiti li ġejjin:
8.  itejjeb is-sinerġiji bejn id-dimensjonijiet ċivili u ta' difiża taċ-ċibersigurtà b'rabta mal-Fond Ewropew ta' Difiża billi jwettaq il-kompiti li ġejjin, li għandhom ikunu teknoloġija, applikazzjonijiet u servizzi tad-difiża ċibernetika reattiva u difensiva:
Emenda 89
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 8 – punt ba (ġdid)
(ba)  jassisti u jagħti pariri lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2019/XXX [riformulazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 428/2009 kif propost minn COM(2016)616];
Emenda 90
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 8a (ġdid)
8a.  jikkontribwixxi għall-isforzi tal-Unjoni biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni internazzjonali fir-rigward taċ-ċibersigurtà billi:
(a)  jiffaċilita l-parteċipazzjoni taċ-Ċentru ta' Kompetenza f'konferenzi internazzjonali u organizzazzjonijiet governattivi kif ukoll il-kontribut għall-organizzazzjonijiet internazzjonali tal-istandardizzazzjoni;
(b)  jikkoopera ma' pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali fi ħdan oqfsa rilevanti ta' kooperazzjoni internazzjonali;
Emenda 91
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – titolu
Investiment u użu tal-infrastruttura, il-kapaċitajiet, prodotti jew soluzzjonijiet
Investiment u użu tal-infrastruttura, il-kapaċitajiet, il-prodotti jew il-proċessi
Emenda 92
Proposta għal regolament
Artikolu 5 - paragrafu 1 - parti introduttorja
1.  Fejn iċ-Ċentru ta' Kompetenza jipprovdi finanzjament għall-infrastruttura, kapaċitajiet, prodotti jew soluzzjonijiet skont l-Artikolu 4(3) u (4) f'forma ta' għotja jew premju, il-pjan ta' ħidma taċ-Ċentru ta' Kompetenza jista' jispeċifika b'mod partikolari:
1.  Fejn iċ-Ċentru ta' Kompetenza jipprovdi finanzjament għall-infrastruttura, il-ħiliet, il-prodotti jew il-proċessi skont l-Artikolu 4(3) u (4) f'forma ta' akkwist, għotja jew premju, il-pjan ta' ħidma taċ-Ċentru ta' Kompetenza jista' jispeċifika b'mod partikolari:
Emenda 93
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a
(a)  regoli li jirregolaw l-operat ta' infrastruttura jew kapaċità inkluż, fejn ikun rilevanti, l-għoti ta' responsabbiltà għall-operat lil entità ospitanti abbażi ta' kriterji li għandhom jiġu ddefiniti miċ-Ċentru ta' Kompetenza;
(a)  regoli speċifiċi li jirregolaw l-operat ta' infrastruttura jew kapaċità inkluż, fejn ikun rilevanti, l-għoti ta' responsabbiltà għall-operat lil entità ospitanti abbażi ta' kriterji li għandhom jiġu ddefiniti miċ-Ċentru ta' Kompetenza;
Emenda 94
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)
(ba)  regoli speċifiċi li jirregolaw fażijiet differenti tal-implimentazzjoni.
Emenda 95
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)
(bb)  b'riżultat tal-kontribut tal-Unjoni, l-aċċess ikun miftuħ, kemm jista' jkunu magħluq skont kif ikun meħtieġ, u li l-użu mill-ġdid ikun possibbli;
Emenda 96
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2
2.  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza jista' jkun responsabbli għall-eżekuzzjoni globali ta' attivitajiet ta' akkwist konġunt inkluż l-akkwist prekummerċjali f'isem il-membri tan-Netwerk, il-membri tal-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà jew partijiet terzi oħrajn li jirrappreżentaw lill-utenti tal-prodotti u s-soluzzjonijiet taċ-ċibersigurtà. Għal dan il-għan, iċ-Ċentru ta' Kompetenza jista' jiġi megħjun minn Ċentru ta' Koordinazzjoni Nazzjonali wieħed jew aktar minn wieħed jew minn membri tal-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà.
2.  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza jista' jkun responsabbli għall-eżekuzzjoni globali ta' attivitajiet ta' akkwist konġunt inkluż l-akkwist prekummerċjali f'isem il-membri tan-Netwerk. Għal dan il-għan, iċ-Ċentru ta' Kompetenza jista' jiġi megħjun minn Ċentru ta' Koordinazzjoni Nazzjonali wieħed jew aktar, minn membri tal-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà jew minn Hubs Ewropej ta' Innovazzjoni Diġitali.
Emenda 97
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu -1 (ġdid)
-1.  F'kull Stat Membru għandu jiġi stabbilit Ċentru ta' Koordinazzjoni Nazzjonali uniku.
Emenda 98
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4
4.  Iċ-Ċentru ta' Koordinazzjoni Nazzjonali nnominat għandu jkollu l-kapaċità li jappoġġja ċ-Ċentru ta' Kompetenza u n-Netwerk fil-qadi tal-missjoni tagħhom, kif inhu stipulat fl-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament. Huma għandu jkollhom għarfien espert teknoloġiku fiċ-ċibersigurtà jew ikollhom aċċess dirett għalih u jkunu f'pożizzjoni li jinvolvu ruħhom u jikkoordinaw b'mod effettiv mal-industrija, is-settur pubbliku u l-komunità ta' riċerka.
4.  Iċ-Ċentru ta' Koordinazzjoni Nazzjonali magħżul għandu jkollu l-kapaċità li jappoġġja ċ-Ċentru ta' Kompetenza u n-Netwerk fil-qadi tal-missjoni tagħhom, kif stipulat fl-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament. Huma għandu jkollhom għarfien espert teknoloġiku fiċ-ċibersigurtà jew ikollhom aċċess dirett għalih u jkunu f'pożizzjoni li jinvolvu ruħhom u jikkoordinaw b'mod effettiv mal-industrija, is-settur pubbliku, il-komunità akkademika u ta' riċerka, u ċ-ċittadini. Il-Kummissjoni għandha toħroġ linji gwida li jispeċifikaw f'aktar dettall il-proċedura tal-valutazzjoni u li jispjegaw l-applikazzjoni tal-kriterji.
Emenda 99
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5
5.  Ir-relazzjoni bejn iċ-Ċentru ta' Kompetenza u ċ-Ċentri ta' Koordinazzjoni Nazzjonali għandha tkun ibbażata fuq ftehim kuntrattwali ffirmat bejn iċ-Ċentru ta' Kompetenza u kull wieħed miċ-Ċentri ta' Koordinazzjoni Nazzjonali. Il-ftehim għandu jistipula r-regoli li jirregolaw ir-relazzjoni u l-qsim tal-kompiti bejn iċ-Ċentru ta' Kompetenza u kull wieħed miċ-Ċentri ta' Koordinazzjoni Nazzjonali.
5.  Ir-relazzjoni bejn iċ-Ċentru ta' Kompetenza u ċ-Ċentri ta' Koordinazzjoni Nazzjonali għandha tkun ibbażata fuq ftehim kuntrattwali standard iffirmat bejn iċ-Ċentru ta' Kompetenza u kull wieħed miċ-Ċentri ta' Koordinazzjoni Nazzjonali. Il-ftehim għandu jikkonsisti mill-istess sett ta' kundizzjonijiet ġenerali armonizzati li jipprevedi r-regoli li jirregolaw ir-relazzjoni u l-qsim tal-kompiti bejn iċ-Ċentru ta' Kompetenza u kull wieħed miċ-Ċentri ta' Koordinazzjoni Nazzjonali u kundizzjonijiet speċjali mfassla apposta għaċ-Ċentru Nazzjonali ta' Koordinazzjoni partikolari.
Emenda 100
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5a (ġdid)
5a.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 45a biex tissupplementa dan ir-Regolament billi tistabbilixxi l-kundizzjonijiet ġenerali tal-ftehimiet kuntrattwali msemmija fil-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu, inkluż il-format tagħhom.
Emenda 101
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a
(a)  jappoġġjaw iċ-Ċentru ta' Kompetenza fl-ilħuq tal-għanijiet tiegħu u, b'mod partikolari, fil-koordinazzjoni tal-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà;
(a)  jappoġġjaw iċ-Ċentru ta' Kompetenza fl-ilħuq tal-għanijiet tiegħu u, b'mod partikolari, fl-istabbiliment u l-koordinazzjoni tal-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà;
Emenda 102
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b
(b)  jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni tal-industrija u atturi oħrajn fil-livell tal-Istati Membri fi proġetti transkonfinali;
(b)  jippromwovu, iħeġġu u jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili u tal-industrija, b'mod partikolari n-negozji ġodda u l-SMEs, il-komunità akkademika u ta' riċerka, u atturi oħrajn fil-livell tal-Istati Membri fi proġetti transkonfinali;
Emenda 103
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – ittra ba (ġdida)
(ba)  b'kooperazzjoni ma' entitajiet oħra b'kompiti simili, jopera bħala punt uniku ta' servizz għal prodotti u proċessi taċ-ċibersigurtà ffinanzjati permezz ta' programmi oħra bħal InvestEU jew il-Programm tas-Suq Uniku, b'mod partikolari għall-SMEs;
Emenda 104
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c
(c)  jikkontribwixxu, flimkien maċ-Ċentru ta' Kompetenza, għall-identifikazzjoni u l-indirizzar ta' sfidi industrijali taċ-ċibersigurtà li huma speċifiċi għas-settur;
(c)  jikkontribwixxu, flimkien maċ-Ċentru ta' Kompetenza, għall-identifikazzjoni u l-indirizzar ta' sfidi taċ-ċibersigurtà li huma speċifiċi għas-settur;
Emenda 105
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)
(ca)  jikkooperaw mill-qrib mal-Organizzazzjonijiet Nazzjonali tal-Istandardizzazzjoni biex jippromwovu l-adozzjoni ta' standards eżistenti u biex jinvolvu lill-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha, b'mod partikolari l-SMEs, fl-istabbiliment ta' standards ġodda.
Emenda 106
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e
(e)  ifittxu li jistabbilixxu sinerġiji b'attivitajiet rilevanti fil-livelli nazzjonali u reġjonali;
(e)  ifittxu li jistabbilixxu sinerġiji b'attivitajiet rilevanti fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali;
Emenda 107
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)
(fa)  jippromwovu u jxerrdu kurrikuli edukattivi komuni minimi fir-rigward taċ-ċibersigurtà f'kooperazzjoni mal-korpi rilevanti fl-Istati Membri;
Emenda 108
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt g
(g)  jippromwovu u jxerrdu r-riżultati rilevanti tal-ħidma tan-Netwerk, tal-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà u taċ-Ċentru ta' Kompetenza fil-livell nazzjonali jew reġjonali;
(g)  jippromwovu u jxerrdu r-riżultati rilevanti tal-ħidma tan-Netwerk, tal-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà u taċ-Ċentru ta' Kompetenza fil-livell nazzjonali, reġjonali jew lokali;
Emenda 109
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt h
(h)  jivvalutaw it-talbiet imressqin minn entitajiet stabbiliti fl-istess Stat Membru bħaċ-Ċentru ta' Koordinazzjoni sabiex isiru parti mill-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà.
(h)  jivvalutaw it-talbiet imressqin minn entitajiet u individwi stabbiliti fl-istess Stat Membru bħaċ-Ċentru ta' Koordinazzjoni sabiex isiru parti mill-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà.
Emenda 110
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4
4.  Iċ-Ċentri ta' Koordinazzjoni Nazzjonali għandhom, fejn ikun rilevanti, jikkooperaw permezz tan-Netwerk għall-finijiet tal-implimentazzjoni tal-kompiti msemmijin fil-punti (a), (b), (c), (e), u (g) tal-paragrafu 1.
4.  Iċ-Ċentri ta' Koordinazzjoni Nazzjonali għandhom, fejn ikun rilevanti, jikkooperaw permezz tan-Netwerk u mal-Hubs Ewropej tal-Innovazzjoni Diġitali rilevanti għall-finijiet tal-implimentazzjoni tal-kompiti msemmijin fil-paragrafu 1.
Emenda 111
Proposta għal regolament
Artikolu 8 − paragrafu 1
1.  Il-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà għandha tikkontribwixxi għall-missjoni taċ-Ċentru ta' Kompetenza kif inhu stipulat fl-Artikolu 3 u ttejjeb u xxerred l-għarfien espert dwar iċ-ċibersigurtà madwar l-Unjoni kollha.
1.  Il-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà tikkontribwixxi għall-missjoni taċ-Ċentru ta' Kompetenza kif inhu stipulat fl-Artikolu 3 u ttejjeb, tiġbor flimkien, tikkondividi u xxerred l-għarfien espert dwar iċ-ċibersigurtà madwar l-Unjoni kollha u tipprovdi għarfien espert tekniku.
Emenda 112
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2
2.  Il-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà għandha tikkonsisti mill-industrija, organizzazzjonijiet akkademiċi u ta' riċerka mhux bi profitt u assoċjazzjonijiet kif ukoll entitajiet pubbliċi u entitajiet oħrajn li jittrattaw kwistjonijiet operazzjonali u tekniċi. Dan għandu jlaqqa' flimkien lill-partijiet ikkonċernati prinċipali fir-rigward tal-kapaċitajiet teknoloġiċi u industrijali fil-qasam taċ-ċibersigurtà fl-Unjoni. Dan għandu jinvolvi liċ-Ċentri ta' Koordinazzjoni Nazzjonali kif ukoll lill-istituzzjonijiet u lill-korpi tal-Unjoni li jkollhom l-għarfien espert rilevanti.
2.  Il-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà għandha tikkonsisti mis-soċjetà ċivili, mill-industrija mill-aspett tad-domanda u l-provvista, inklużi l-SMEs, mill-komunità akkademika u ta' riċerka, l-assoċjazzjonijiet tal-utenti, l-esperti individwali, l-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Istandardizzazzjoni rilevanti u assoċjazzjonijiet oħrajn kif ukoll entitajiet pubbliċi u entitajiet oħrajn li jittrattaw kwistjonijiet operazzjonali u tekniċi fil-qasam taċ-ċibersigurtà. Dan għandu jlaqqa' flimkien lill-partijiet ikkonċernati prinċipali fir-rigward tal-kapaċitajiet u l-kompetenzi teknoloġiċi, industrijali, akkademiċi u ta' riċerka u tas-soċjetà fil-qasam taċ-ċibersigurtà fl-Unjoni. U għandu jinvolvi liċ-Ċentri ta' Koordinazzjoni Nazzjonali, il-Hubs Ewropej tal-Innovazzjoni Diġitali kif ukoll lill-istituzzjonijiet u lill-korpi tal-Unjoni li jkollhom l-għarfien espert rilevanti kif imsemmi fl-Artikolu 10 ta' dan ir-Regolament.
Emenda 113
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – parti introduttorja
3.  L-entitajiet li jkunu stabbiliti fl-Unjoni biss jistgħu jiġu akkreditati bħala membri tal-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà. Huma għandhom juru li għandhom l-għarfien espert fil-qasam taċ-ċibersigurtà fir-rigward ta' tal-anqas wieħed minn dawn l-oqsma:
3.  L-entitajiet li jkunu stabbiliti fl-Unjoni, fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) jew fl-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA) u l-individwi residenti fihom biss jistgħu jiġu akkreditati bħala membri tal-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà. L-applikanti għandhom juru li jistgħu jipprovdu l-għarfien espert fil-qasam taċ-ċibersigurtà fir-rigward ta' tal-anqas wieħed minn dawn l-oqsma:
Emenda 114
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt a
(a)  ir-riċerka;
(a)  Il-qasam akkademiku jew ir-riċerka;
Emenda 115
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)
(ca)  l-etika;
Emenda 116
Proposta għal regolament
Artikolu 8 - paragrafu 3 - punt cb (ġdid)
(cb)  l-istandardizzazzjoni u l-ispeċifikazzjonijiet formali u tekniċi;
Emenda 117
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4
4.  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza għandu jakkredita lill-entitajiet li jkunu stabbiliti skont il-liġi nazzjonali bħala membri tal-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà wara valutazzjoni li ssir miċ-Ċentru ta' Koordinazzjoni Nazzjonali tal-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-entità, dwar jekk l-entità tissodisfax il-kriterji stipulati fil-paragrafu 3. Akkreditazzjoni ma għandhiex tkun limitata fiż-żmien iżda tista' tiġi revokata miċ-Ċentru ta' Kompetenza fi kwalunkwe ħin, jekk dan jew iċ-Ċentru ta' Koordinazzjoni Nazzjonali jikkunsidra li l-entità ma tissodisfax il-kriterji stipulati fil-paragrafu 3 jew li taqa' taħt id-dispożizzjonijiet rilevanti stipulati fl-Artikolu 136 tar-Regolament XXX [regolament finanzjarju ġdid].
4.  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza għandu jakkredita lill-entitajiet li jkunu stabbiliti skont il-liġi nazzjonali, jew individwi, bħala membri tal-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà wara valutazzjoni armonizzata li ssir miċ-Ċentru ta' Kompetenza, iċ-Ċentru ta' Koordinazzjoni Nazzjonali tal-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-entità, jew fejn l-individwu jkun residenti, dwar jekk l-entità tissodisfax il-kriterji stipulati fil-paragrafu 3. Akkreditazzjoni ma għandhiex tkun limitata fiż-żmien iżda tista' tiġi revokata miċ-Ċentru ta' Kompetenza fi kwalunkwe ħin, jekk dan jew iċ-Ċentru ta' Koordinazzjoni Nazzjonali rilevanti jikkunsidra li l-entità jew l-individwu ma jissodisfawx il-kriterji stipulati fil-paragrafu 3 jew li taqa' taħt id-dispożizzjonijiet rilevanti stipulati fl-Artikolu 136 tar-Regolament XXX [regolament finanzjarju ġdid]. Iċ-Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni tal-Istati Membri għandu jkollhom l-għan li jiksbu rappreżentanza bbilanċjata tal-partijiet ikkonċernati fil-Komunità, filwaqt li jistimolaw b'mod attiv il-parteċipazzjoni minn kategoriji sottorappreżentati speċjalment l-SMEs, u gruppi ta' individwi.
Emenda 118
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4a (ġdid)
4a.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 45, sabiex tissupplementa dan ir-Regolament billi tispeċifika aktar il-kriterji previsti fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu li bihom jiġu magħżula l-applikanti, u l-proċeduri għall-valutazzjoni u l-akkreditazzjoni ta' entitajiet li jissodisfaw dawk il-kriterji msemmija fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu.
Emenda 119
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)
(5a)  jappoġġjaw iċ-Ċentru ta' Kompetenza billi jirrappurtaw u jiżvelaw vulnerabbiltajiet, jgħinu biex itaffuhom u jagħtu pariri dwar kif jitnaqqsu tali vulnerabbiltajiet, inkluż permezz ta' ċertifikazzjoni taħt l-iskemi adottati f'konformità mar-Regolament (UE) 2019/XXX [l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà].
Emenda 120
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1
1.  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza għandu jikkoopera mal-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji rilevanti tal-Unjoni inklużi l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għas-Sigurtà tan-Netwerks u tal-Informazzjoni, it-Tim ta' Rispons f'Każ ta' Emerġenza Diġitali (CERT-UE), is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, iċ-Ċentru ta' Riċerka Konġunta tal-Kummissjoni, l-Aġenzija Eżekuttiva ta' Riċerka, l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Innovazzjoni u tan-Netwerks, iċ-Ċentru Ewropew tal-Kriminalità Ċibernetika fi ħdan il-Europol kif ukoll l-Aġenzija Ewropea ta' Difiża.
1.  Sabiex jiġu żgurati l-koerenza u l-komplementarjetà, iċ-Ċentru ta' Kompetenza għandu jikkoopera mal-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji rilevanti tal-Unjoni inklużi ENISA, l-Iskwadra ta' Rispons f'Emerġenza Relatata mal-Kompjuters (CERT-UE), is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, iċ-Ċentru ta' Riċerka Konġunta tal-Kummissjoni, l-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka, l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks, Hubs Ewropej tal-Innovazzjoni Diġitali rilevanti, iċ-Ċentru Ewropew taċ-Ċiberkriminalità fi ħdan il-Europol kif ukoll l-Aġenzija Ewropea għad-Difiża fir-rigward ta' proġetti, servizzi u kompetenzi b'użu doppju.
Emenda 121
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2
2.  Kooperazzjoni bħal din għandha sseħħ fi ħdan il-qafas ta' arranġamenti ta' ħidma. Dawk l-arranġamenti għandhom jitressqu għall-approvazzjoni minn qabel tal-Kummissjoni.
2.  Kooperazzjoni bħal din għandha sseħħ fi ħdan il-qafas ta' arranġamenti ta' ħidma. Dawk l-arranġamenti għandhom jiġu adottati mill-Bord ta' Tmexxija wara l-approvazzjoni minn qabel tal-Kummissjoni.
Emenda 122
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1
1.  Il-Bord ta' Tmexxija għandu jkun kompost minn rappreżentant wieħed minn kull Stat Membru u ħames rappreżentanti tal-Kummissjoni, f'isem l-Unjoni.
1.  Il-Bord ta' Tmexxija għandu jkun kompost minn rappreżentant wieħed minn kull Stat Membru, rappreżentant wieħed nominat mill-Parlament Ewropew bħala osservatur, u erba' rappreżentanti tal-Kummissjoni, f'isem l-Unjoni, bil-għan li .jinkiseb bilanċ bejn is-sessi fost il-membri tal-bord u s-sostituti tagħhom.
Emenda 123
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3
3.  Il-membri tal-Bord ta' Tmexxija u s-sostituti tagħhom għandhom jinħatru fid-dawl tal-għarfien tagħhom fil-qasam tat-teknoloġija, kif ukoll b'kunsiderazzjoni tal-ħiliet maniġerjali, amministrattivi u baġitarji rilevanti. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jagħmlu sforz biex jillimitaw ir-rata ta' bdil tar-rappreżentanti rispettivi tagħhom fil-Bord ta' Tmexxija, sabiex jiżguraw il-kontinwità fil-ħidma tal-Bord. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandu jkollhom l-għan li jiksbu rappreżentanza bbilanċjata bejn l-irġiel u n-nisa fuq il-Bord ta' Tmexxija.
3.  Il-membri tal-Bord ta' Tmexxija u s-sostituti tagħhom għandhom jinħatru fid-dawl tal-għarfien tagħhom fil-qasam taċ-ċibersigurtà, kif ukoll b'kunsiderazzjoni tal-ħiliet maniġerjali, amministrattivi u baġitarji rilevanti. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jagħmlu sforz biex jillimitaw ir-rata ta' bdil tar-rappreżentanti rispettivi tagħhom fil-Bord ta' Tmexxija, sabiex jiżguraw il-kontinwità fil-ħidma tal-Bord. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandu jkollhom l-għan li jiksbu rappreżentanza bbilanċjata bejn l-irġiel u n-nisa fuq il-Bord ta' Tmexxija.
Emenda 124
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6
6.  Il-Kummissjoni tista' tistieden osservaturi, inkluż ir-rappreżentanti tal-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji rilevanti tal-Unjoni, biex jieħu sehem fil-laqgħat tal-Bord ta' Tmexxija kif xieraq.
6.  Il-Bord ta' Tmexxija jista' jistieden osservaturi, inkluż ir-rappreżentanti tal-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji rilevanti tal-Unjoni, u lil membri tal-Komunità biex jieħdu sehem fil-laqgħat tal-Bord ta' Tmexxija kif xieraq.
Emenda 125
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 7
7.  L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) għandha tkun osservatur permanenti fil-Bord ta' Tmexxija.
7.  ENISA, u l-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku għandhom ikunu osservaturi permanenti fil-Bord ta' Tmexxija, fi rwol ta' konsulenza mingħajr drittijiet tal-vot. Il-Bord ta' Tmexxija għandu jagħti l-akbar importanza lill-opinjonijiet li jiġu espressi mill-osservaturi permanenti.
Emenda 126
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 – punt a
(a)  jadotta pjan strateġiku pluriennali, li jkun jinkludi dikjarazzjoni tal-prijoritajiet prinċipali u inizjattivi ppjanati taċ-Ċentru ta' Kompetenza, inkluż stima tal-bżonnijiet u r-riżorsi finanzjarji;
(a)  jadotta pjan strateġiku pluriennali, li jkun jinkludi dikjarazzjoni tal-prijoritajiet prinċipali u inizjattivi ppjanati taċ-Ċentru ta' Kompetenza, inkluż stima tal-bżonnijiet u r-riżorsi finanzjarji, filwaqt li jqis il-parir li ngħata mill-ENISA;
Emenda 127
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 – punt b
(b)  jadotta l-pjan ta' ħidma taċ-Ċentru ta' Kompetenza, il-kontijiet u l-karta ta' bilanċ annwali u r-rapport ta' attività annwali, abbażi ta' proposta mid-Direttur Eżekuttiv;
(b)  jadotta l-pjan ta' ħidma taċ-Ċentru ta' Kompetenza, il-kontijiet u l-karta ta' bilanċ annwali u r-rapport ta' attività annwali, abbażi ta' proposta mid-Direttur Eżekuttiv, filwaqt li jqis il-parir li ngħata mill-ENISA;
Emenda 128
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 – punt e
(e)  jadotta l-kriterji u l-proċeduri għall-valutazzjoni u l-akkreditazzjoni tal-entitajiet bħala membri tal-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà;
(e)  jadotta l-proċeduri għall-valutazzjoni u l-akkreditazzjoni tal-entitajiet bħala membri tal-Komunità;
Emenda 129
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 – punt ea (ġdid)
(ea)  jadotta l-arranġamenti ta' ħidma msemmija fl-Artikolu 10(2);
Emenda 130
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 – punt ga (ġdid)
(ga)  jadotta regoli ta' trasparenza għaċ-Ċentru ta' Kompetenza;
Emenda 131
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 – punt i
(i)  jistabbilixxi gruppi ta' ħidma b'membri tal-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà;
(i)  jistabbilixxi gruppi ta' ħidma b'membri tal-Komunità, filwaqt li jqis il-parir li taw l-osservaturi permanenti;
Emenda 132
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 – punt l
(l)  jippromwovi ċ-Ċentru ta' Kompetenza b'mod globali, sabiex iżid l-attraenza tiegħu u jagħmlu korp ta' livell dinji għall-eċċellenza fiċ-ċibersigurtà;
(l)  jippromwovi l-kooperazzjoni taċ-Ċentru ta' Kompetenza ma' atturi globali;
Emenda 133
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 – punt r
(r)  jadotta strateġija kontra l-frodi li tkun proporzjonata mar-riskji ta' frodi fid-dawl ta' analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji tal-miżuri li għandhom jiġu implimentati;
(r)  jadotta strateġija kontra l-frodi u kontra l-korruzzjoni li tkun proporzjonata mar-riskji ta' frodi u korruzzjoni fid-dawl ta' analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji tal-miżuri li għandhom jiġu implimentati, kif ukoll jadotta miżuri ta' protezzjoni komprensivi għall-persuni li jirrappurtaw il-ksur tal-liġi tal-Unjoni f'konformità mal-leġiżlazzjoni applikabbli tal-Unjoni;
Emenda 134
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 – punt s
(s)  jadotta metodoloġija sabiex tiġi kkalkolata l-kontribuzzjoni finanzjarja mingħand l-Istati Membri;
(s)  jadotta definizzjoni estensiva ta' kontribuzzjonijiet finanzjarji mingħand l-Istati Membri u metodoloġija sabiex jiġi kkalkolat l-ammont ta' kontribuzzjonijiet volontarji tal-Istati Membri li jistgħu jitqiesu bħala kontribuzzjonijiet finanzjarji skont dik id-definizzjoni, Tali kalkolu jitwettaq fi tmiem kull sena finanzjarja;
Emenda 135
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1
1.  Il-Bord ta' Tmexxija għandu jeleġġi President u Viċi President minn fost il-membri tiegħu, li jkollhom drittijiet tal-vot għal perjodu ta' sentejn. Il-mandat tal-President u tal-Viċi President jista' jiġi estiż darba, wara li tittieħed deċiżjoni mill-Bord ta' Tmexxija. Jekk, madankollu, is-sħubija tagħhom fil-Bord ta' Tmexxija tintemm fi kwalunkwe żmien matul il-mandat tagħhom, il-mandat tagħhom għandu jiskadi awtomatikament f'dik id-data. Il-Viċi President għandu jissostitwixxi ex officio lill-President jekk dan tal-aħħar ma jkunx jista' jwettaq id-doveri tiegħu. Il-President għandu jieħu sehem fil-votazzjoni.
1.  Il-Bord ta' Tmexxija għandu jeleġġi President u Viċi President minn fost il-membri tiegħu, li jkollhom drittijiet tal-vot għal perjodu ta' sentejn, bl-għan li jikseb il-bilanċ bejn is-sessi. Il-mandat tal-President u tal-Viċi President jista' jiġi estiż darba, wara li tittieħed deċiżjoni mill-Bord ta' Tmexxija. Jekk, madankollu, is-sħubija tagħhom fil-Bord ta' Tmexxija tintemm fi kwalunkwe żmien matul il-mandat tagħhom, il-mandat tagħhom għandu jiskadi awtomatikament f'dik id-data. Il-Viċi President għandu jissostitwixxi ex officio lill-President jekk dan tal-aħħar ma jkunx jista' jwettaq id-doveri tiegħu. Il-President għandu jieħu sehem fil-votazzjoni.
Emenda 136
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3
3.  Id-Direttur Eżekuttiv għandu jieħu sehem fid-deliberazzjonijiet, diment li l-Bord ta' Tmexxija ma jkunx iddeċieda mod ieħor, iżda ma għandux ikollu drittijiet tal-vot. Skont il-każ, il-Bord ta' Tmexxija jista' jistieden lil persuni oħrajn biex jattendu l-laqgħat tiegħu bħala osservaturi.
3.  Id-Direttur Eżekuttiv għandu jieħu sehem fid-deliberazzjonijiet, diment li l-Bord ta' Tmexxija ma jkunx iddeċieda mod ieħor, iżda ma għandux ikollu drittijiet tal-vot.
Emenda 137
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4
4.  Il-Membri tal-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku jistgħu jieħdu sehem, fuq stedina mill-President, fil-laqgħat tal-Bord ta' Tmexxija, mingħajr ma jkollhom id-dritt tal-vot.
imħassar
Emenda 138
Proposta għal regolament
Artikolu 15
Artikolu 15
imħassar
Ir-regoli tal-votazzjoni tal-Bord ta' Tmexxija
1.  L-Unjoni għandu jkollha 50 % tad-drittijiet tal-vot. Id-drittijiet tal-vot tal-Unjoni għandhom ikunu indiviżibbli.
2.  Kull Stat Membru parteċipanti għandu jkollu vot wieħed.
3.  Il-Bord ta' Tmexxija għandu jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu b'maġġoranza ta' mill-anqas 75 % tal-voti kollha, inklużi l-voti tal-membri li jkunu assenti, li jirrappreżentaw tal-anqas 75 % tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji totali liċ-Ċentru ta' Kompetenza. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tiġi kkalkolata abbażi tal-infiq stmat propost mill-Istati Membri msemmi fil-punt c tal-Artikolu 17(2) u abbażi tar-rapport dwar il-valur tal-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri parteċipanti msemmija fl-Artikolu 22(5).
4.  Huma r-rappreżentanti tal-Kummissjoni u r-rappreżentanti tal-Istati Membri parteċipanti biss li għandu jkollhom id-drittijiet tal-vot.
5.  Il-President għandu jieħu sehem fil-votazzjoni.
Emenda 139
Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid)
Artikolu 15a
Ir-regoli tal-votazzjoni tal-Bord ta' Tmexxija
1.  Id-deċiżjonijiet soġġetti għall-vot jistgħu jikkonċernaw:
(a)  il-governanza u l-organizzazzjoni taċ-Ċentru ta' Kompetenza u n-Netwerk;
(b)  l-allokazzjoni ta' baġit taċ-Ċentru ta' Kompetenza u n-Netwerk;
(c)  l-azzjonijiet konġunti minn diversi Stati Membri, possibbilment ikkomplementati mill-baġit tal-Unjoni wara deċiżjoni allokata skont il-punt (b).
2.  Il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta d-deċiżjonijiet tiegħu fuq il-bażi ta 'mill-inqas 75 % tal-voti tal-membri kollha. Id-drittijiet tal-vot tal-Unjoni għandhom ikunu rrappreżentati mill-Kummissjoni u għandhom ikunu indiviżibbli.
3.  Għal deċiżjonijiet taħt il-punt (a) tal-paragrafu 1, kull Stat Membru għandu jkun rappreżentat u jkollu drittijiet ugwali ta' vot. Għall-bqija tal-voti disponibbli sa 100 %, l-Unjoni għandu jkollha tal-anqas 50 % tad-drittijiet tal-vot li jikkorrispondu għall-kontribuzzjoni finanzjarja tagħha.
4.  Għal deċiżjonijiet li jaqgħu taħt il-punt (b) jew (c) tal-paragrafu 1, jew kwalunkwe deċiżjoni oħra li ma taqax taħt kwalunkwe kategorija oħra tal-paragrafu 1, l-Unjoni għandha żżomm mill-inqas 50 % tad-drittijiet tal-vot li jikkorrispondu għall-kontribuzzjoni finanzjarja tagħha. L-Istati Membri kontributuri biss għandu jkollhom id-drittijiet tal-vot u dawn għandhom jikkorrispondu għall-kontribuzzjoni finanzjarja tagħha.
5.  Jekk il-President ikun ġie elett minn fost ir-rappreżentanti tal-Istati Membri, il-President għandu jieħu sehem fil-votazzjoni bħala rappreżentant tal-Istat Membru tiegħu/ jew tagħha.
Emenda 140
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3
3.  Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar mill-Bord ta' Tmexxija minn lista ta' kandidati proposti mill-Kummissjoni, wara proċedura tal-għażla miftuħa u trasparenti.
3.  Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar mill-Bord ta' Tmexxija minn lista ta' kandidati proposti mill-Kummissjoni, inklużi nominazzjonijiet li għandhom l-għan li jiksbu l-bilanċ bejn is-sessi mill-Istati Membri, wara proċedura tal-għażla miftuħa, trasparenti u nondiskriminatorja.
Emenda 141
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 5
5.  Il-mandat tad-Direttur Eżekuttiv għandu jkun ta' erba' snin. Sa tmiem dak il-perjodu, il-Kummissjoni għandha twettaq valutazzjoni li tqis l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv u l-kompiti u l-isfidi futuri taċ-Ċentru ta' Kompetenza.
5.  Il-mandat tad-Direttur Eżekuttiv għandu jkun ta' ħames snin. Sa tmiem dak il-perjodu, il-Kummissjoni għandha twettaq valutazzjoni li tqis l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv u l-kompiti u l-isfidi futuri taċ-Ċentru ta' Kompetenza.
Emenda 142
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 6
6.  Il-Bord ta' Tmexxija, li jaġixxi fuq proposta tal-Kummissjoni li tikkunsidra l-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 5, jista' jestendi l-mandat tad-Direttur Eżekuttiv darba, għal mhux aktar minn erba' snin.
6.  Il-Bord ta' Tmexxija, li jaġixxi fuq proposta tal-Kummissjoni li tikkunsidra l-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 5, jista' jestendi l-mandat tad-Direttur Eżekuttiv darba, għal mhux aktar minn ħames snin.
Emenda 143
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 8
8.  Id-Direttur Eżekuttiv għandu jitneħħa mill-kariga biss b'deċiżjoni tal-Bord ta' Tmexxija, fuq proposta mill-Kummissjoni.
8.  Id-Direttur Eżekuttiv għandu jitneħħa mill-kariga biss b'deċiżjoni tal-Bord ta' Tmexxija, fuq proposta mill-membri tiegħu jew fuq proposta mill-Kummissjoni.
Emenda 144
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt c
(c)  wara konsultazzjoni mal-Bord ta' Tmexxija u l-Kummissjoni, iħejji u jissottometti għall-adozzjoni lill-Bord ta' Tmexxija abbozz tal-pjan strateġiku pluriennali u abbozz tal-pjan ta' ħidma annwali taċ-Ċentru ta' Kompetenza, inklużi l-ambitu tas-sejħiet għal proposti, sejħiet għal espressjonijiet ta' interess u sejħiet għal tenders meħtieġa sabiex jiġi implimentat il-pjan ta' ħidma u l-istimi ta' nfiq korrispondenti, kif propost mill-Istati Membri u l-Kummissjoni;
(c)  wara konsultazzjoni mal-Bord ta' Tmexxija, il-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku, l-ENISA u l-Kummissjoni, iħejji u jissottometti għall-adozzjoni lill-Bord ta' Tmexxija abbozz tal-pjan strateġiku pluriennali u abbozz tal-pjan ta' ħidma annwali taċ-Ċentru ta' Kompetenza, inklużi l-ambitu tas-sejħiet għal proposti, sejħiet għal espressjonijiet ta' interess u sejħiet għal tenders meħtieġa sabiex jiġi implimentat il-pjan ta' ħidma u l-istimi ta' nfiq korrispondenti, kif propost mill-Istati Membri u l-Kummissjoni;
Emenda 145
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt h
(h)  iħejji pjan ta' azzjoni msejjes fuq il-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet retrospettivi u jirrapporta dwar il-progress kull sentejn lill-Kummissjoni
(h)  iħejji pjan ta' azzjoni msejjes fuq il-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet retrospettivi u jirrapporta dwar il-progress kull sentejn lill-Kummissjoni u lill-Parlament Ewropew;
Emenda 146
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt l
(l)  japprova l-lista ta' azzjonijiet magħżula għal finanzjament abbażi ta' lista ta' klassifika stabbilita minn panel ta' esperti indipendenti;
(l)  wara li jikkonsulta mal-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku u mal-ENISA, japprova l-lista ta' azzjonijiet magħżula għal finanzjament abbażi ta' lista ta' klassifika stabbilita minn panel ta' esperti indipendenti;
Emenda 147
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt s
(s)  iħejji pjan ta' azzjoni bħala segwitu għall-konklużjonijiet ta' rapporti ta' awditjar intern jew estern, kif ukoll investigazzjonijiet mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u jirrapporta dwar il-progress darbtejn fis-sena lill-Kummissjoni kif ukoll regolarment lill-Bord ta' Tmexxija;
(s)  iħejji pjan ta' azzjoni bħala segwitu għall-konklużjonijiet ta' rapporti ta' awditjar intern jew estern, kif ukoll investigazzjonijiet mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u jirrapporta dwar il-progress darbtejn fis-sena lill-Kummissjoni u lill-Parlament Ewropew kif ukoll regolarment lill-Bord ta' Tmexxija;
Emenda 148
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt v
(v)  jiżgura komunikazzjoni effettiva mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni;
(v)  jiżgura komunikazzjoni effettiva mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni u jirrapporta fuq talba, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill;
Emenda 149
Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1
1.  Il-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku ma għandux ikun kompost minn aktar minn 16-il membru. Il-membri għandhom jinħatru mill-Bord ta' Tmexxija minn fost ir-rappreżentanti tal-entitajiet tal-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà.
1.  Il-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku ma għandux ikun kompost minn aktar minn 25 membru. Il-membri għandhom jinħatru mill-Bord ta' Tmexxija minn fost ir-rappreżentanti tal-entitajiet tal-Komunità, jew mill-membri individwali tagħha. Huma biss dawk ir-rappreżentanti ta' entitajiet li mhumiex ikkontrollati minn pajjiż terz jew minn entità ta' pajjiż terz ħlief dawk minn pajjiżi taż-ŻEE u tal-EFTA li għandhom ikunu eliġibbli. Il-ħatra għandha ssir skont proċedura miftuħa, trasparenti u nondiskriminatorja. Il-kompożizzjoni tal-Bord għandha timmira li tikseb bilanċ bejn is-sessi, u tinkludi rappreżentanza bbilanċjata tal-gruppi tal-partijiet interessati mill-industrija, mill-komunità akkademika u mis-soċjetà ċivili.
Emenda 150
Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2
2.  Il-membri tal-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku għandu jkollhom għarfien espert fir-rigward tar-riċerka dwar iċ-ċibersigurtà, l-iżvilupp industrijali, is-servizzi professjonali jew l-implimentazzjoni tagħhom. Ir-rekwiżiti għal għarfien espert bħal dan għandhom ikomplu jiġu speċifikati mill-Bord ta' Tmexxija.
2.  Il-membri tal-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku għandu jkollhom għarfien espert fir-rigward tar-riċerka dwar iċ-ċibersigurtà, l-iżvilupp industrijali, l-għoti, l-implimentazzjoni jew l-użu ta' servizzi jew prodotti professjonali. Ir-rekwiżiti għal għarfien espert bħal dan għandhom ikomplu jiġu speċifikati mill-Bord ta' Tmexxija.
Emenda 151
Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 5
5.  Ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni u tal-Aġenzija Ewropea ta' Sigurtà tan-Netwerks u tal-Informazzjoni jistgħu jipparteċipaw u jappoġġjaw il-ħidma tal-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku.
5.  Ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni u tal-ENISA għandhom jiġu mistiedna jipparteċipaw u jappoġġjaw il-ħidma tal-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku. Il-bord jista' jistieden rappreżentanti addizzjonali mill-Komunità f'kapaċità ta' osservatur, konsulent, jew espert kif xieraq, fuq bażi ta' każ b'każ.
Emenda 152
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1
1.  Il-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku għandu jiltaqa' tal-anqas darbtejn f'sena.
1.  Il-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku għandu jiltaqa' tal-anqas tliet darbiet f'sena.
Emenda 153
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2
2.  Il-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku jista' jagħti pariri lill-Bord ta' Tmexxija dwar l-istabbiliment ta' gruppi ta' ħidma dwar kwistjonijiet rilevanti għall-ħidma taċ-Ċentru ta' Kompetenza, fejn ikun neċessarju, taħt il-koordinazzjoni globali ta' membru wieħed jew aktar tal-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku.
2.  Il-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku għandu jipprovdi suġġerimenti lill-Bord ta' Tmexxija dwar l-istabbiliment ta' gruppi ta' ħidma dwar kwistjonijiet rilevanti għall-ħidma taċ-Ċentru ta' Kompetenza, kull meta dawk il-kwistjonijiet jaqgħu fi ħdan il-kompiti u l-oqsma ta' kompetenza deskritti fl-Artikolu 20 u fejn ikun neċessarju, taħt il-koordinazzjoni globali ta' membru wieħed jew aktar tal-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku.
Emenda 154
Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – parti introduttorja
Il-Korp Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku għandu jagħti pariri liċ-Ċentru ta' Kompetenza fir-rigward tat-twettiq tal-attivitajiet tiegħu u għandu:
Il-Korp Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku għandu regolarment jagħti pariri liċ-Ċentru ta' Kompetenza fir-rigward tat-twettiq tal-attivitajiet tiegħu u għandu:
Emenda 155
Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt 1
(1)  jipprovdi lid-Direttur Eżekuttiv u lill-Bord ta' Tmexxija pariri strateġiċi u input għall-abbozzar tal-pjan ta' ħidma u tal-pjan strateġiku pluriennali fi ħdan l-iskadenzi stabbiliti mill-Bord ta' Tmexxija;
(1)  jipprovdi lid-Direttur Eżekuttiv u lill-Bord ta' Tmexxija pariri strateġiċi u input għall-użu taċ-Ċentru ta' Kompetenza, l-orjentazzjoni u l-operazzjonijiet tiegħu f'dak li jirrigwarda l-industrija u r-riċerka, u għall-abbozzar tal-pjan ta' ħidma u tal-pjan strateġiku pluriennali fi ħdan l-iskadenzi stabbiliti mill-Bord ta' Tmexxija;
Emenda 156
Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
(1a)  jagħti pariri lill-Bord ta' Tmexxija dwar l-istabbiliment ta' gruppi ta' ħidma fir-rigward ta' kwistjonijiet speċifiċi rilevanti għall-ħidma taċ-Ċentru ta' Kompetenza;
Emenda 157
Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt 3
(3)  jippromwovi u jiġbor il-feedback dwar il-pjan ta' ħidma u l-pjan strateġiku pluriennali taċ-Ċentru ta' Kompetenza.
(3)  jippromwovi u jiġbor il-feedback dwar il-pjan ta' ħidma u l-pjan strateġiku pluriennali taċ-Ċentru ta' Kompetenza u jagħti pariri lill-Bord ta' Tmexxija dwar kif itejjeb l-orjentazzjoni strateġika u l-funzjonament taċ-Ċentru ta' Kompetenza.
Emenda 158
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt a
(a)  EUR 1 981 668 000 mill-programm Ewropa Diġitali, li jinkludu sa EUR 23 746 000 għall-kostijiet amministrattivi;
(a)  EUR 1 780 954 875 fi prezzijiet tal-2018 (EUR 1 998 696 000 fi prezzijiet attwali) mill-programm Ewropa Diġitali, li jinkludu sa EUR 21 385 465 fi prezzijiet tal-2018 (EUR 23 746 000 fi prezzijiet attwali) għall-kostijiet amministrattivi;
Emenda 159
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)
(ba)  ammont mill-Fond Ewropew għad-Difiża għal azzjonijiet relatati mad-difiża taċ-Ċentru ta' Kompetenza, inkluż għall-kostijiet amministrattivi relatati kollha bħall-kostijiet li ċ-Ċentru ta' Kompetenza jista' jġarrab meta jaġixxi bħala maniġer tal-proġetti għall-azzjonijiet imwettqa bħala parti mill-Fond Ewropew għad-Difiża.
Emenda 160
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2
2.  Il-kontribuzzjoni massima tal-Unjoni għandha titħallas mill-approprjazzjonijiet fil-baġit ġenerali tal-Unjoni allokat għal [il-Programm Ewropa Diġitali] u għall-programm speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa, stabbilit bid-Deċiżjoni XXX.
2.  Il-kontribuzzjoni massima tal-Unjoni għandha titħallas mill-approprjazzjonijiet fil-baġit ġenerali tal-Unjoni allokat għal [il-Programm Ewropa Diġitali], għall-programm speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa, stabbilit bid-Deċiżjoni XXX, għall-Fond Ewropew għad-Difiża u għal programmi u proġetti oħra li jaqgħu fl-ambitu taċ-Ċentru ta' Kompetenza jew tan-Netwerk.
Emenda 161
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 4
4.  Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni ma għandhiex tkopri l-kompiti msemmijin fl-Artikolu 4(8)(b)
4.  Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni mill-Programm Ewropa Diġitali u mill-Programm Orizzont Ewropa ma għandhiex tkopri l-kompiti msemmijin fl-Artikolu 4(8)(b) Dawn jistgħu jkunu koperti minn kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-Fond Ewropew għad-Difiża.
Emenda 162
Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 4
4.  Il-Kummissjoni tista' tittermina, tnaqqas b'mod proporzjonat jew tissospendi l-kontribuzzjoni finanazjarja tal-Unjoni liċ-Ċentru ta' Kompetenza jekk l-Istati Membri parteċipanti ma jikkontribwixxux, jikkontribwixxu biss parzjalment jew jikkontribwixxu tard fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 1.
4.  Il-Kummissjoni tista' tittermina, tnaqqas b'mod proporzjonat jew tissospendi l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni liċ-Ċentru ta' Kompetenza jekk l-Istati Membri parteċipanti ma jikkontribwixxux, jew jikkontribwixxu biss parzjalment fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 1. It-terminazzjoni, it-tnaqqis jew is-sospensjoni tal-Kummissjoni tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandha tkun proporzjonata fl-ammont u l-ħin għat-tnaqqis, it-terminazzjoni jew is-sospensjoni tal-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri.
Emenda 163
Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4 – punt a
(a)  kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Membri parteċipanti għall-kostijiet amministrattivi;
(a)  kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Unjoni u tal-Istati Membri parteċipanti għall-kostijiet amministrattivi;
Emenda 164
Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4 – punt b
(b)  kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Membri parteċipanti għall-kostijiet operazzjonali;
(b)  kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Unjoni u tal-Istati Membri parteċipanti għall-kostijiet operazzjonali;
Emenda 165
Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 8a (ġdid)
8a.  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza għandu jikkoopera mill-qrib ma' istituzzjonijiet, aġenziji, u korpi oħra tal-Unjoni sabiex jibbenefika minn sinerġiji u, fejn xieraq, inaqqas il-kostijiet amministrattivi.
Emenda 166
Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1
1.  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza għandu jieħu miżuri xierqa biex jiżgura li, meta jiġu implimentati l-azzjonijiet iffinanzjati skont dan ir-Regolament, jitħarsu l-interessi finanzjarji tal-Unjoni bl-applikazzjoni ta' miżuri preventivi kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe attività illegali oħra, b'verifiki effettivi u, jekk jinkixfu xi irregolaritajiet, bl-irkupru tal-ammonti mħallsa indebitament u, fejn ikun xieraq, b'sanzjonijiet amministrattivi effettivi, proporzjonati u disważivi.
1.  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza għandu jieħu miżuri xierqa biex jiżgura li, meta jiġu implimentati l-azzjonijiet iffinanzjati skont dan ir-Regolament, jitħarsu l-interessi finanzjarji tal-Unjoni bl-applikazzjoni ta' miżuri preventivi kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe attività illegali oħra, b'verifiki regolari u effettivi u, jekk jinkixfu xi irregolaritajiet, bl-irkupru tal-ammonti mħallsa indebitament u, fejn ikun xieraq, b'sanzjonijiet amministrattivi effettivi, proporzjonati u disważivi.
Emenda 167
Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 7
7.  Il-persunal taċ-Ċentru ta' Kompetenza għandu jikkonsisti minn persunal temporanju u minn persunal kuntrattwali.
7.  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza għandu jkollu l-għan li jikseb il-bilanċ bejn is-sessi fost il-persunal tiegħu. Il-persunal għandu jikkonsisti minn persunal temporanju u minn persunal kuntrattwali.
Emenda 168
Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)
(ca)   L-Artikoli 22 [Sjieda tar-riżultati], 23 [Kriterji addizzjonali tal-eliġibbiltà] u 30 [Applikazzjoni tar-regoli dwar informazzjoni klassifikata] tar-Regolament (UE) 2019/XXX [Fond Ewropew għad-Difiża] għandhom japplikaw fl-azzjonijiet kollha relatati mad-difiża miċ-Ċentru ta' Kompetenza, meta jkun previst fil-pjan ta' ħidma, u l-għoti ta' liċenzji mhux esklużivi jista' jkun limitat għal partijiet terzi stabbiliti jew li huma meqjusa li huma stabbiliti fl-Istati Membri u kkontrollati mill-Istati Membri u/jew miċ-ċittadini tal-Istati Membri.
Emenda 169
Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1
1.  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza għandu jwettaq l-attivitajiet tiegħu b'livell għoli ta' trasparenza.
1.  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza għandu jwettaq l-attivitajiet tiegħu bl-ogħla livell ta' trasparenza.
Emenda 170
Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2
2.  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza għandu jiżgura li l-pubbliku u kwalunkwe parti interessata jingħataw informazzjoni xierqa, oġġettiva, affidabbli u aċċessibbli faċilment, b'mod partikolari fir-rigward tar-riżultati tax-xogħol tiegħu. Hu għandu jqiegħed ukoll għad-dispożizzjoni tal-pubbliku d-dikjarazzjonijiet ta' interessi magħmula f'konformità mal-Artikolu 41.
2.  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza għandu jiżgura li l-pubbliku u kwalunkwe parti interessata jingħataw informazzjoni komprensiva, xierqa, oġġettiva, affidabbli u aċċessibbli faċilment fi żmien xieraq, b'mod partikolari fir-rigward tar-riżultati tax-xogħol taċ-Ċentru ta' Kompetenza, in-Netwerk, il-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku u l-Komunità. Hu għandu jqiegħed ukoll għad-dispożizzjoni tal-pubbliku d-dikjarazzjonijiet ta' interessi magħmula f'konformità mal-Artikolu 42.
Emenda 171
Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 3
3.  L-evalwazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 għandha tinkludi valutazzjoni tar-riżultati miksuba miċ-Ċentru ta' Kompetenza b'kunsiderazzjoni tal-għanijiet, il-mandat u l-kompiti tiegħu. Jekk il-Kummissjoni tqis li l-kontinwazzjoni taċ-Ċentru ta' Kompetenza tkun ġustifikata fir-rigward tal-għanijiet, tal-mandat u tal-kompiti assenjati lilu, hija tista' tipproponi li jiġi estiż il-perjodu ta' żmien tal-mandat taċ-Ċentru ta' Kompetenza kif stipulat fl-Artikolu 46.
3.  L-evalwazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 għandha tinkludi valutazzjoni tar-riżultati miksuba miċ-Ċentru ta' Kompetenza b'kunsiderazzjoni tal-għanijiet, il-mandat u l-kompiti, l-effettività u l-effiċjenza tiegħu. Jekk il-Kummissjoni tqis li l-kontinwazzjoni taċ-Ċentru ta' Kompetenza tkun ġustifikata fir-rigward tal-għanijiet, tal-mandat u tal-kompiti assenjati lilu, hija tista' tipproponi li jiġi estiż il-perjodu ta' żmien tal-mandat taċ-Ċentru ta' Kompetenza kif stipulat fl-Artikolu 46.
Emenda 172
Proposta għal regolament
Artikolu 38a (ġdid)
Artikolu 38a
Il-Personalità Ġuridika taċ-Ċentru ta' Kompetenza
1.  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza għandu jkollu personalità ġuridika.
2.  F'kull Stat Membru, iċ-Ċentru ta' Kompetenza għandu jgawdi mill-aktar kapaċità ġuridika estensiva mogħtija lil persuni ġuridiċi skont il-liġi ta' dak l-Istat Membru. Huwa jista', b'mod partikolari, jakkwista proprjetà mobbli u immobbli u jista' jkun parti fi proċedimenti legali.
Emenda 173
Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1
Il-Bord tat-Tmexxija taċ-Ċentru ta' Kompetenza għandu jadotta regoli għall-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta' interess fir-rigward tal-membri, il-korpi u l-persunal tiegħu. Dawk ir-regoli għandhom jinkludu dispożizzjonijiet sabiex jiġi evitat kunflitt ta' interess fir-rigward tar-rappreżentanti tal-membri tal-Bord ta' Tmexxija kif ukoll tal-Bord Konsultattiv Xjentifiku u Industrijali f'konformità mar-Regolament XXX [Regolament Finanzjarju ġdid].
Il-Bord tat-Tmexxija taċ-Ċentru ta' Kompetenza għandu jadotta regoli għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti ta' interess fir-rigward tal-membri, il-korpi u l-persunal tiegħu, li jinkludu lid-Direttur Eżekuttiv, lill-Bord ta' Tmexxija kif ukoll lill-Bord Konsultattiv Xjentifiku u Industrijali, u lill-Komunità.
Emenda 174
Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1a (ġdid)
L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti ta' interess fi-rigward taċ-Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni.
Emenda 175
Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1b (ġdid)
Ir-regoli msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jikkonformaw mar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046.
Emenda 176
Proposta għal regolament
Artikolu 44 – titolu
Appoġġ mingħand l-Istat Membru ospitanti
Sede u appoġġ mingħand l-Istat Membru ospitanti
Emenda 177
Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu -1 (ġdid)
Is-sede taċ-Ċentru ta' Kompetenza għandu jiġi determinat fi proċedura demokratikament responsabbli, li tuża kriterji trasparenti u f'konformità mal-liġi tal-Unjoni.
Emenda 178
Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu -1a (ġdid)
L-Istat Membru ospitanti għandu jipprovdi l-aħjar kundizzjonijiet possibbli sabiex jiġi żgurat il-funzjonament xieraq taċ-Ċentru ta' Kompetenza, inklużi post wieħed, l-aċċessibbiltà tal-post, u aktar kundizzjonijiet bħall-aċċessibbiltà għal edukazzjoni xierqa għat-tfal tal-membri tal-persunal, aċċess xieraq għas-suq tax-xogħol, sigurtà soċjali u kura medika kemm għat-tfal kif ukoll għas-sħab.
Emenda 179
Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1
Jista' jiġi konkluż ftehim amministrattiv bejn iċ-Ċentru ta' Kompetenza u l-Istat Membru [il-Belġju] fejn tinsab is-sede dwar il-privileġġi u l-immunitajiet u appoġġ ieħor li dak l-Istat Membru għandu jagħti liċ-Ċentru ta' Kompetenza.
Għandu jiġi konkluż ftehim amministrattiv bejn iċ-Ċentru ta' Kompetenza u l-Istat Membru ospitanti fejn tinsab is-sede dwar il-privileġġi u l-immunitajiet u appoġġ ieħor li dak l-Istat Membru għandu jagħti liċ-Ċentru ta' Kompetenza.
Emenda 180
Proposta għal regolament
Artikolu 45a (ġdid)
Artikolu 45a
Eżerċizzju tad-delega
1.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.
2.  Is-setgħa li tadotta atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(5a) u l-Artikolu 8(4b) hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perjodu ta' żmien indeterminat minn ... [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].
3.  Id-delega ta' setgħa msemmija fl-Artikoliu6(5a) u l-Artikolu 8(4b) tista' tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Id-deċiżjoni għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Hi ma għandha taffettwa l-validità ta' ebda att delegat diġà fis-seħħ.
4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti maħtura minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.
5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(5a) u l-Artikolu 8(4b) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu lill-Kummissjoni li huma ma jkunux se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

(1) Il-każ ġie mgħoddi lura għan-negozjati interistituzzjonali lill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 59(4), ir-raba' subparagrafu (A8-0084/2019).

Aġġornata l-aħħar: 15 ta' Marzu 2019Avviż legali