Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 12. helmikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos
 EU:n ja Norsunluurannikon välinen kalastuskumppanuussopimus (2018–2024) ***
 EU:n ja Norsunluurannikon välinen kalastuskumppanuussopimus (2018–2024) (päätöslauselma)
 EU:n ja Marokon välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ***
 Sääntelemättömän aavan meren kalastuksen ehkäisemiseksi Pohjoisen jäämeren keskiosassa tehty sopimus ***
 EU:n ja Meksikon taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen pöytäkirja (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) ***
 EU:n petostentorjuntaohjelma ***I
 Läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I
 Unionin pelastuspalvelumekanismi ***I
 Veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimukset ***I
 Maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksyntä ja markkinavalvonta ***I
 Sisämarkkinoita, yritysten kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskeva ohjelma ***I
 Jäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksessa sovellettava lopullinen arvonlisäverojärjestelmä *
 Romanien integrointistrategiat
 Perussopimusten määräysten täytäntöönpano EU:n kansalaisuuden osalta
 Perussopimusten määräysten täytäntöönpano tiiviimmän yhteistyön osalta
 Perussopimusten määräysten täytäntöönpano komission poliittista valvontaa koskevan parlamentin vallan osalta
 Euroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpano EU:n institutionaalisessa kehyksessä
 Euroopan oikeusasiamiehen ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat yleiset ehdot
 Tekoälyä ja robotiikkaa koskeva kokonaisvaltainen Euroopan unionin teollisuuspolitiikka
 Torjunta-aineiden kestävä käyttö
 Rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpano
Tekstit
Lopullinen painos (936 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö