Innéacs 
Téacsanna atá glactha
Dé Máirt, 12 Feabhra 2019 - StrasbourgEagrán deiridh
Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh idir an Cósta Eabhair agus AE (2018-2024) ***
 Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh idir an Cósta Eabhair agus AE (2018-2024) (rún)
 Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe AE-Mharacó ***
 Clár Frithchalaoise AE ***I
 Plean ilbhliantúil do na stoic a dhéantar a iascach in Uiscí an Iarthair agus sna huiscí máguaird, agus d’iascaigh a shaothraíonn na stoic sin ***I
 Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta ***I
 Íoscheanglais le haghaidh athúsáid uisce ***I
 Formheas agus faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta ***I
 Clár le haghaidh margadh aonair, iomaíochas fiontar agus staidreamh Eorpach ***I
 Na rialacháin agus na coinníollacha ginearálta lena rialaítear comhlíonadh dhualgais an Ombudsman (Reacht an Ombudsman Eorpaigh)

Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh idir an Cósta Eabhair agus AE (2018-2024) ***
PDF 107kWORD 48k
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Feabhra 2019 maidir leis an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh idir an tAontas Eorpach agus Poblacht an Chósta Eabhair (2018-2024) (10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))
P8_TA(2019)0063A8-0030/2019

Tá an téacs seo á phróiseáil i gcónaí lena fhoilsiú i do theanga. Tá fáil ar an leagan PDF nó Word ach cliceáil ar an deilbhín thuas ar dheis.


Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh idir an Cósta Eabhair agus AE (2018-2024) (rún)
PDF 125kWORD 53k
Rún neamhreachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Feabhra 2019 ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh idir an tAontas Eorpach agus Poblacht an Chósta Eabhair (2018-2024) (10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))
P8_TA(2019)0064A8-0034/2019

Tá an téacs seo á phróiseáil i gcónaí lena fhoilsiú i do theanga. Tá fáil ar an leagan PDF nó Word ach cliceáil ar an deilbhín thuas ar dheis.


Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe AE-Mharacó ***
PDF 107kWORD 48k
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Feabhra 2019 ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Ríocht Mharacó, an Phrótacail Cur Chun Feidhme a ghabhann leis agus an mhalartaithe litreacha a ghabhann leis an gComhaontú (14367/2018 – C8-0033/2019 – 2018/0349(NLE))
P8_TA(2019)0065A8-0027/2019

Tá an téacs seo á phróiseáil i gcónaí lena fhoilsiú i do theanga. Tá fáil ar an leagan PDF nó Word ach cliceáil ar an deilbhín thuas ar dheis.


Clár Frithchalaoise AE ***I
PDF 221kWORD 78k
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Feabhra 2019 ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Clár Frithchalaoise an Aontais Eorpaigh (COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))
P8_TA(2019)0068A8-0064/2019

Tá an téacs seo á phróiseáil i gcónaí lena fhoilsiú i do theanga. Tá fáil ar an leagan PDF nó Word ach cliceáil ar an deilbhín thuas ar dheis.


Plean ilbhliantúil do na stoic a dhéantar a iascach in Uiscí an Iarthair agus sna huiscí máguaird, agus d’iascaigh a shaothraíonn na stoic sin ***I
PDF 124kWORD 47k
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Feabhra 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear plean ilbhliantúil do na stoic éisc in Uiscí an Iarthair agus sna huiscí máguaird agus do na hiascaigh a shaothraíonn na stoic sin, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1139 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do Mhuir Bhailt, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 811/2004, (CE) Uimh. 2166/2005, (CE) Uimh. 388/2006, (CE) Uimh. 509/2007 agus (CE) Uimh. 1300/2008 (COM(2018)0149 – C8–0126/2018 – 2018/0074(COD)
P8_TA(2019)0069A8-0310/2018

Tá an téacs seo á phróiseáil i gcónaí lena fhoilsiú i do theanga. Tá fáil ar an leagan PDF nó Word ach cliceáil ar an deilbhín thuas ar dheis.


Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta ***I
PDF 120kWORD 53k
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Feabhra 2019 ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE maidir le Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta (COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))
P8_TA(2019)0070A8-0180/2018

Tá an téacs seo á phróiseáil i gcónaí lena fhoilsiú i do theanga. Tá fáil ar an leagan PDF nó Word ach cliceáil ar an deilbhín thuas ar dheis.


Íoscheanglais le haghaidh athúsáid uisce ***I
PDF 341kWORD 94k
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Feabhra 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le híoscheanglais le haghaidh athúsáid uisce (COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))
P8_TA(2019)0071A8-0044/2019

Tá an téacs seo á phróiseáil i gcónaí lena fhoilsiú i do theanga. Tá fáil ar an leagan PDF nó Word ach cliceáil ar an deilbhín thuas ar dheis.


Formheas agus faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta ***I
PDF 115kWORD 45k
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Feabhra 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear agus lena gceartaítear Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 maidir le formheas agus faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD))
P8_TA(2019)0072A8-0318/2018

Tá an téacs seo á phróiseáil i gcónaí lena fhoilsiú i do theanga. Tá fáil ar an leagan PDF nó Word ach cliceáil ar an deilbhín thuas ar dheis.


Clár le haghaidh margadh aonair, iomaíochas fiontar agus staidreamh Eorpach ***I
PDF 406kWORD 133k
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Feabhra 2019 ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Clár don mhargadh aonair, d’iomaíochas fiontar, lena n-áirítear fiontair bheaga agus mheánmhéide, agus don staidreamh Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 99/2013, (AE) Uimh. 1287/2013, (AE) Uimh. 254/2014, (AE) Uimh. 258/2014, (AE) Uimh. 652/2014 agus (AE) 2017/826 (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))
P8_TA(2019)0073A8-0052/2019

Tá an téacs seo á phróiseáil i gcónaí lena fhoilsiú i do theanga. Tá fáil ar an leagan PDF nó Word ach cliceáil ar an deilbhín thuas ar dheis.


Na rialacháin agus na coinníollacha ginearálta lena rialaítear comhlíonadh dhualgais an Ombudsman (Reacht an Ombudsman Eorpaigh)
PDF 149kWORD 67k
Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Feabhra 2019 maidir le dréachtrialachán ó Pharlaimint na hEorpa lena leagtar síos na rialacháin agus na coinníollacha ginearálta lena rialaítear comhlíonadh dhualgais an Ombudsman (Reacht an Ombudsman Eorpaigh) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 94/262/CEGC, CE, Euratom (2018/2080(INL) – 2019/0900(APP))
P8_TA(2019)0080A8-0050/2019

Tá an téacs seo á phróiseáil i gcónaí lena fhoilsiú i do theanga. Tá fáil ar an leagan PDF nó Word ach cliceáil ar an deilbhín thuas ar dheis.

Fógra dlíthiúil