Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Srijeda, 13. veljače 2019. - StrasbourgPrivremeno izdanje
 Europska agencija za kontrolu ribarstva ***I
 Računalna obrada kretanja i nadzora trošarinske robe ***I
 Pravo koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe ***I
 Program razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja za razdoblje 2021. – 2027. (program „Periklo IV”) ***I
 Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura ***
 Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura
 Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Singapura ***
 Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Singapura
 Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Singapura ***
 Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Singapura (rezolucija)
 Ugovor o osnivanju Prometne zajednice ***
 Izvješće o Bosni i Hercegovini za 2018.
 Zajedničke odredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih ***I
 Program Pravosuđe ***I
 Stanje rasprave o budućnosti Europe
 Neulaganje prigovora na delegirani akt: razine geografske podjele
 Neulaganje prigovora na delegirani akt: regulatorni tehnički standardi za obvezu poravnanja radi produljenja datumâ odgode primjene obveze poravnanja za određene ugovore o OTC izvedenicama
 Neulaganje prigovora na delegirani akt: datum od kojeg obveza poravnanja proizvodi učinke za određene vrste ugovora
 Neulaganje prigovora na delegirani akt: datum do kojeg ugovorne strane mogu nastaviti primjenjivati svoje postupke za upravljanje rizicima za određene ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane
 Suradnja između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima ***I
 Dostava, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima ***I
 Zajednička pravila kojima se osigurava osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije ***I
 Zajednička pravila kojima se osigurava osnovna zračna povezanost s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije ***I
 Sigurnost zračnog prometa s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije ***I
 GATS: potrebne kompenzacijske prilagodbe koje proizlaze iz pristupanja Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Austrije, Poljske, Slovenije, Slovačke, Finske i Švedske EU-u ***
 Mjere pojednostavnjenja radi ubrzanja realizacije transeuropske prometne mreže ***I
 Osiguranje motornih vozila ***I
 Nazadovanje u području prava žena i rodne ravnopravnosti u EU-u
 Izazovi politika i strategije za borbu protiv raka kod žena i povezanih komorbiditeta
 Upotreba kanabisa u medicinske svrhe
 Razmatranja Odbora za predstavke tijekom 2018. godine
Tekstovi
Privremeno izdanje (1265 kb)
Pravna napomena