Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Miercuri, 13 februarie 2019 - Strasbourg
 Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului ***I
 Informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile ***I
 Programul de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 (programul „Pericles IV”) ***I
 Acordul de liber schimb între UE și Singapore ***
 Acordul de liber schimb între UE și Singapore (rezoluție)
 Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore ***
 Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore (rezoluție)
 Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Singapore ***
 Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Singapore (rezoluție)
 Tratatul de instituire a Comunității transporturilor ***
 Raportul pe 2018 privind Bosnia și Herțegovina
 Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri***I
 Programul „Justiție” ***I
 Stadiul dezbaterii privind viitorul Europei
 Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: nivelurile de defalcare geografică
 Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare în vederea decalării datelor de aplicare amânată a obligației de compensare pentru anumite tipuri de contracte derivate extrabursiere
 Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: data de la care obligația de compensare produce efecte pentru anumite tipuri de contracte
 Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: data până la care contrapărțile pot continua să aplice procedurile lor de gestionare a riscurilor în cazul anumitor contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală
 Cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială ***I
 Notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială ***I
 Normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune ***I
 Normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune ***I
 Siguranța aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană ***I
 GATS: ajustările compensatorii necesare rezultând din aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Ungariei, a Republicii Malta, a Republicii Austria, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia, a Republicii Slovace, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei ***
 Măsuri de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport ***I
 Asigurarea de răspundere civilă auto ***I
 Regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE
 Dificultățile de politică și strategiile în combaterea cancerului și a bolilor asociate la femei
 Utilizarea canabisului în scopuri medicale
 Deliberările Comisiei pentru petiții din cursul anului 2018
Texte
 (1125 kb)
Notă juridică