Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Čtvrtek, 14. února 2019 - Štrasburk
 Situace v Čečensku a případ Ojuba Titjeva
 Zimbabwe
 Obhájci práv žen v Saudské Arábii
 Mechanismus řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu ***I
 Návrh Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Gruzií *
 Hodnocení zdravotnických technologií ***I
 Stanovení rámce pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie ***I
 Interoperabilita elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii ***I
 Vzájemné uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě ***I
 Poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny ***I
 Společná pravidla pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy ***I
 Změna směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti a nařízení (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu z důvodu vystoupení Spojeného království z Evropské unie ***I
 Právo na pokojný protest a přiměřené použití síly
 Práva intersexuálních osob
 Budoucnost seznamu opatření týkajících se osob LGBTI (2019–2024)
 Budoucnost Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) a dopad na EU
 NAIADES II – akční program na podporu vnitrozemské vodní dopravy
 Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni
 Posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a její správy
 Provádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad decentralizovanými agenturami
Texty
 (666 kb)
Právní upozornění