Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 14 februari 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 De situatie in Tsjetsjenië en de zaak van Ojoeb Titiev
 Zimbabwe
 Voorvechters van vrouwenrechten in Saudi-Arabië
 Mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen ***I
 Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen Eurojust en Georgië *
 Evaluatie van gezondheidstechnologie ***I
 Kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie ***I
 Interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over het niet-betalen van wegentol in de Unie ***I
 Wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht ***I
 Kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten ***I
 Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten ***I
 Wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie en Verordening (EU) 2018/1999 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie ***I
 Het recht op vreedzaam protest en het evenredig gebruik van geweld
 De rechten van interseksuele personen
 De toekomst van de LGBTI-lijst van acties (2019-2024)
 De toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU
 NAIADES II - Een actieprogramma ter ondersteuning van de binnenvaart
 Bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU
 Verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douaneunie en haar governance
 Tenuitvoerlegging van de wettelijke bepalingen en de gezamenlijke verklaring inzake de parlementaire controle op de gedecentraliseerde agentschappen
Teksten
Definitieve uitgave (630 kb)
Juridische mededeling