Indeks 
Usvojeni tekstovi
Četvrtak, 14. veljače 2019. - StrasbourgZavršno izdanje
Stanje u Čečeniji i slučaj Ojuba Titijeva
 Zimbabve
 Borci za prava žena u Saudijskoj Arabiji
 Mehanizam za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka u prekograničnom kontekstu ***I
 Nacrt sporazuma o suradnji između Eurojusta i Gruzije *
 Procjena zdravstvenih tehnologija ***I
 Uspostava okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji ***I
 Interoperabilnost elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanje prekogranične razmjene informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji ***I
 Uzajamno priznavanje robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici ***I
 Naknade za prekogranična plaćanja u Uniji i naknade za konverziju valute ***I
 Zajednička pravila za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima ***I
 Izmjena Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti i Uredbe (EU) 2018/1999 o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije ***I
 Pravo na mirno prosvjedovanje i razmjerna primjena sile
 Prava interseksualnih osoba
 Budućnost popisa mjera u korist pripadnika skupine LGBTI (2019. - 2024.)
 Budućnost Sporazuma o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa i učinak na EU
 NAIADES II ‒ akcijski program za potporu prijevozu unutarnjim plovnim putovima
 Zaštita životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega
 Jačanje konkurentnosti unutarnjeg tržišta razvojem carinske unije Europske unije i njezina upravljanja
 Provedba pravnih odredaba i Zajedničke izjave kojima se osigurava parlamentarni nadzor nad decentraliziranim agencijama

Stanje u Čečeniji i slučaj Ojuba Titijeva
PDF 126kWORD 52k
Rezolucija Europskog parlamenta od 14. veljače 2019. o stanju u Čečeniji i slučaju Ojuba Titijeva (2019/2562(RSP))
P8_TA(2019)0115RC-B8-0107/2019

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Zimbabve
PDF 134kWORD 55k
Rezolucija Europskog parlamenta od 14. veljače 2019. o Zimbabveu (2019/2563(RSP))
P8_TA(2019)0116RC-B8-0110/2019

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Borci za prava žena u Saudijskoj Arabiji
PDF 138kWORD 56k
Rezolucija Europskog parlamenta od 14. veljače 2019. o borcima za prava žena u Saudijskoj Arabiji (2019/2564(RSP))
P8_TA(2019)0117RC-B8-0111/2019

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Mehanizam za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka u prekograničnom kontekstu ***I
PDF 252kWORD 77k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 14. veljače 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka u prekograničnom kontekstu (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))
P8_TA(2019)0118A8-0414/2018

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Nacrt sporazuma o suradnji između Eurojusta i Gruzije *
PDF 113kWORD 48k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 14. veljače 2019. o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o odobrenju sklapanja od strane Eurojusta Sporazuma o suradnji između Eurojusta i Gruzije (13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS))
P8_TA(2019)0119A8-0065/2019

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Procjena zdravstvenih tehnologija ***I
PDF 376kWORD 100k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 14. veljače 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o procjeni zdravstvenih tehnologija i izmjeni Direktive 2011/24/EU (COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD))
P8_TA(2019)0120A8-0289/2018

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Uspostava okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji ***I
PDF 131kWORD 46k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 14. veljače 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji (COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))
P8_TA(2019)0121A8-0198/2018

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Interoperabilnost elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanje prekogranične razmjene informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji ***I
PDF 129kWORD 47k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 14. veljače 2019. o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanju prekogranične razmjene informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji (preinaka) (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))
P8_TA(2019)0122A8-0199/2018

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Uzajamno priznavanje robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici ***I
PDF 127kWORD 48k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 14. veljače 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD))
P8_TA(2019)0123A8-0274/2018

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Naknade za prekogranična plaćanja u Uniji i naknade za konverziju valute ***I
PDF 128kWORD 44k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 14. veljače 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za konverziju valute (COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))
P8_TA(2019)0124A8-0360/2018

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Zajednička pravila za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima ***I
PDF 229kWORD 68k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 14. veljače 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1073/2009 o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima (COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))
P8_TA(2019)0125A8-0032/2019

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Izmjena Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti i Uredbe (EU) 2018/1999 o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije ***I
PDF 128kWORD 44k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 14. veljače 2019. o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj učinkovitosti [kako je izmijenjena Direktivom 2018/XXX/EU] i Uredbe (EU) 2018/XXX Europskog parlamenta i Vijeća [Upravljanje energetskom unijom], zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))
P8_TA(2019)0126A8-0014/2019

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Pravo na mirno prosvjedovanje i razmjerna primjena sile
PDF 121kWORD 50k
Rezolucija Europskog parlamenta od 14. veljače 2019. o pravu na mirno prosvjedovanje i razmjernoj primjeni sile (2019/2569(RSP))
P8_TA(2019)0127B8-0103/2019

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Prava interseksualnih osoba
PDF 144kWORD 52k
Rezolucija Europskog parlamenta od 14. veljače 2019. o pravima interseksualnih osoba (2018/2878(RSP))
P8_TA(2019)0128B8-0101/2019

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Budućnost popisa mjera u korist pripadnika skupine LGBTI (2019. - 2024.)
PDF 130kWORD 51k
Rezolucija Europskog parlamenta od 14. veljače 2019. o budućnosti popisa mjera u korist pripadnika skupine LGBTI (2019. – 2024.) (2019/2573(RSP))
P8_TA(2019)0129B8-0127/2019

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Budućnost Sporazuma o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa i učinak na EU
PDF 136kWORD 55k
Rezolucija Europskog parlamenta od 14. veljače 2019. o budućnosti Sporazuma o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa i utjecaju na Europsku uniju (2019/2574(RSP))
P8_TA(2019)0130RC-B8-0128/2019

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


NAIADES II ‒ akcijski program za potporu prijevozu unutarnjim plovnim putovima
PDF 126kWORD 53k
Rezolucija Europskog parlamenta od 14. veljače 2019. o NAIADES-u II ‒ akcijskom programu za potporu prijevozu unutarnjim plovnim putovima (2018/2882(RSP))
P8_TA(2019)0131B8-0079/2018

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Zaštita životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega
PDF 191kWORD 67k
Rezolucija Europskog parlamenta od 14. veljače 2019. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega (2018/2110(INI))
P8_TA(2019)0132A8-0057/2019

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Jačanje konkurentnosti unutarnjeg tržišta razvojem carinske unije Europske unije i njezina upravljanja
PDF 155kWORD 56k
Rezolucija Europskog parlamenta od 14. veljače 2019. o jačanju konkurentnosti unutarnjeg tržišta razvojem carinske unije Europske unije i njezina upravljanja (2018/2109(INI))
P8_TA(2019)0133A8-0059/2019

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Provedba pravnih odredaba i Zajedničke izjave kojima se osigurava parlamentarni nadzor nad decentraliziranim agencijama
PDF 147kWORD 56k
Rezolucija Europskog parlamenta od 14. veljače 2019. o provedbi pravnih odredbi i zajedničke izjave kojom se jamči parlamentarni nadzor nad decentraliziranim agencijama (2018/2114(INI))
P8_TA(2019)0134A8-0055/2019

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.

Pravna napomena