Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/0901(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0148/2019

Pateikti tekstai :

A8-0148/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/03/2019 - 11.10
CRE 14/03/2019 - 11.10

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0212

Priimti tekstai
PDF 130kWORD 42k
Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 14 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Sebastiano Laviolos skyrimas naujuoju Bendros pertvarkymo valdybos nariu
P8_TA-PROV(2019)0212A8-0148/2019

2019 m. kovo 14 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Komisijos pasiūlymo dėl Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimo (N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 30 d. Komisijos pasiūlymą dėl Sebastiano Laviolos skyrimo Bendros pertvarkymo valdybos nariu (N8-0021/2019),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010(1), 56 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0148/2019),

A.  kadangi Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad to reglamento 43 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti Bendros pertvarkymo valdybos nariai skiriami atsižvelgiant į nuopelnus, gebėjimus, bankų ir finansų reikalų išmanymą ir su finansų priežiūra, reguliavimu ir bankų pertvarkymu susijusią patirtį;

B.  kadangi, Parlamentas apgailestauja, jog, nepaisant pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 4 dalį nustatytų įpareigojimų ir daugybės Parlamento raginimų laikytis lyčių pusiausvyros teikiant kandidatų sąrašą, visi kandidatai buvo vyrai; kadangi Parlamentas apgailestauja, kad moterims bankininkystės ir finansinių paslaugų srityje ir toliau nepakankamai atstovaujama vykdomosiose pareigose, ir reikalauja, kad šio raginimo būtų paisoma kito skyrimo metu; kadangi visos ES ir nacionalinės institucijos ir įstaigos turėtų įgyvendinti konkrečias priemones lyčių pusiausvyrai užtikrinti;

C.  kadangi, pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 6 dalį Komisija 2018 m. gruodžio 7 d. patvirtino galutinį kandidatų eiti to reglamento 43 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos Bendros pertvarkymo valdybos nario pareigas sąrašą;

D.  kadangi pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 6 dalį galutinis sąrašas buvo perduotas Parlamentui;

E.  kadangi 2019 m. sausio 30 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Sebastiano Laviolos skyrimo Bendros pertvarkymo valdybos nariu ir šios valdybos pertvarkymo politikos rengimo ir koordinavimo reikalų direktoriumi ir šį pasiūlymą perdavė Parlamentui;

F.  kadangi tada Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ėmė tikrinti į Bendros pertvarkymo valdybos narius pasiūlyto kandidato duomenis, ypač atsižvelgdamas į Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus;

G.  kadangi 2019 m. vasario 26 d. komitetas surengė Sebastiano Laviolos klausymą, per kurį jis pasakė įžanginę kalbą ir atsakė į komiteto narių klausimus;

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui skirti Sebastiano Laviolą Bendros pertvarkymo valdybos nariu penkerių metų kadencijai;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms.

(1) OL L 225, 2014 7 30, p. 1.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 15 d.Teisinis pranešimas