Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/0901(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0148/2019

Predkladané texty :

A8-0148/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/03/2019 - 11.10
CRE 14/03/2019 - 11.10

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0212

Prijaté texty
PDF 132kWORD 43k
Štvrtok, 14. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Vymenovanie Sebastiana Laviolu za člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií
P8_TA-PROV(2019)0212A8-0148/2019

Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2019 o návrhu Komisie na menovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie zo 30. januára 2019 na vymenovanie Sebastiana Laviolu za člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (N8-0021/2019),

–  so zreteľom na článok 56 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010(1),

–  so zreteľom na článok 122a rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0148/2019),

A.  keďže v článku 56 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 sa stanovuje, že členovia Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií uvedení v článku 43 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia sa majú vymenovať na základe zásluh, kvalifikácie, znalostí bankových a finančných záležitostí a skúseností súvisiacich s finančným dohľadom, reguláciou a riešením krízových situácií bánk;

B.  keďže napriek povinnostiam stanoveným v článku 56 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 a napriek mnohým výzvam Európskeho parlamentu, aby sa pri predkladaní zoznamu kandidátov dodržalo vyvážené zastúpenie mužov a žien, Európsky parlament vyjadruje poľutovanie nad tým, že všetci kandidáti boli muži; keďže Európsky parlament vyjadruje poľutovanie nad tým, že ženy sú aj naďalej nedostatočne zastúpené vo výkonných pozíciách v oblasti bankových a finančných služieb, a žiada, aby sa táto žiadosť pri ďalšej nominácii rešpektovala; keďže všetky inštitúcie a orgány EÚ a vnútroštátne inštitúcie a orgány by mali zaviesť konkrétne opatrenia na zabezpečenie rodovej vyváženosti;

C.  keďže v súlade s článkom 56 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 Komisia schválila 7. decembra 2018 užší zoznam kandidátov na pozíciu člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií uvedený v článku 43 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia;

D.  keďže v súlade s článkom 56 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 poskytla tento zoznam Európskemu parlamentu;

E.  keďže Komisia prijala 30. januára 2019 návrh na vymenovanie Sebastiana Laviolu za člena rady a riaditeľa pre rozvoj a koordináciu politiky na riešenie krízových situácií v Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií a tento návrh postúpila Európskemu parlamentu;

F.  keďže jeho Výbor pre hospodárske a menové veci potom pristúpil k posúdeniu kvalifikácie kandidáta navrhnutého za člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií, a to najmä z hľadiska požiadaviek stanovených v článku 56 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 806/2014;

G.  keďže výbor usporiadal 26. februára 2019 vypočutie Sebastiana Laviolu, ktorý počas neho predniesol úvodné vyhlásenie a potom odpovedal na otázky členov výboru;

1.  schvaľuje návrh Komisie na vymenovanie Sebastiana Laviolu za člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií na obdobie piatich rokov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Európskej rade, Rade, Komisii a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 225, 30.7.2014, s. 1.

Posledná úprava: 15. marca 2019Právne oznámenie