Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/0801(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0144/2019

Predkladané texty :

A8-0144/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/03/2019 - 11.11

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0213

Prijaté texty
PDF 131kWORD 42k
Štvrtok, 14. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky
P8_TA-PROV(2019)0213A8-0144/2019

Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2019 o odporúčaní Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (05940/2019 – C8-0050/2019 – 2019/0801(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 11. februára 2019 (05940/2019)(1),

–  so zreteľom článok 283 ods. 2 druhý pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Európska rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0050/2019),

–  so zreteľom na Protokol č. 4 o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 11.2,

–  so zreteľom na článok 122 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0144/2019),

A.  keďže prostredníctvom listu zo 14. februára 2019 Európska rada konzultovala s Európskym parlamentom o vymenovaní Philipa R. Lanea za člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky na funkčné obdobie ôsmich rokov s účinnosťou od 1. júna 2019;

B.  keďže Výbor Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci posúdil kvalifikáciu navrhovaného kandidáta, najmä pokiaľ ide o podmienky uvedené v článku 283 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a požiadavku úplnej nezávislosti ECB podľa článku 130 ZFEÚ; keďže v rámci tohto preskúmania výbor dostal od kandidáta životopis a jeho odpovede na písomný dotazník, ktorý mu bol odoslaný;

C.  keďže tento výbor následne usporiadal 26. februára 2019 vypočutie kandidáta, počas ktorého kandidát predniesol úvodné vyhlásenie a potom zodpovedal otázky, ktoré kládli členmi výboru;

D.  keďže napriek početným žiadostiam Európskeho parlamentu adresovaným Rade o opätovné riešenie problému nedostatočnej rodovej vyváženosti v rámci Výkonnej rady ECB vyjadruje Európsky parlament poľutovanie nad tým, že Európska rada túto žiadosť nevzala vážne, a požaduje, aby sa táto žiadosť rešpektovala pri ďalšom vymenovaní; keďže ženy sú stále nedostatočne zastúpené vo výkonných pozíciách v oblasti bankových a finančných služieb; keďže všetky inštitúcie a orgány EÚ a vnútroštátne inštitúcie a orgány by mali zaviesť konkrétne opatrenia na zabezpečenie rodovej vyváženosti;

1.  súhlasí s odporúčaním Rady vymenovať Philipa R. Lanea za člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Európskej rade, Rade a vládam členských štátov.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Posledná úprava: 15. marca 2019Právne oznámenie