Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2580(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0177/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/03/2019 - 11.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0215

Prijaté texty
PDF 149kWORD 49k
Štvrtok, 14. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Európsky sankčný režim v prípade porušovania ľudských práv
P8_TA-PROV(2019)0215RC-B8-0177/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2019 o európskom sankčnom režime v prípade porušovania ľudských práv (2019/2580(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, v ktorých vyzýva na zavedenie celoeurópskeho mechanizmu na ukladanie cielených sankcií voči jednotlivcom, ktorí sa podieľajú na závažnom porušovaní ľudských práv, vrátane uznesenia zo 16. decembra 2010 o výročnej správe o ľudských právach vo svete v roku 2009 a politike Európskej únie v tejto oblasti(1) a uznesenia z 11. marca 2014 o odstránení mučenia vo svete(2),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia podľa článku 135, v ktorých vyzýva na uloženie cielených sankcií proti osobám zapojeným do vážneho porušovania ľudských práv vrátane uznesenia z 19. januára 2017 o situácii v Burundi(3), uznesenia z 5. júla 2018 o Burundi(4), uznesenia z 18. mája 2017 o Južnom Sudáne(5), uznesenia zo 14. júna 2017 o situácii v Konžskej demokratickej republike(6), uznesenia z 18. januára 2018 o Konžskej demokratickej republike(7), uznesenia zo 14. septembra 2017 o Gabone: potláčanie opozície(8), uznesenia z 5. októbra 2017 o situácii na Maldivách(9), uznesenia z 5. októbra 2017 o prípadoch vodcov krymských Tatárov Achtema Čijgoza a Ilmiho Umerova a novinára Mykolu Semenu(10), uznesení z 30. novembra 2017(11) a zo 4. októbra 2018(12) o situácii v Jemene, uznesenia zo 14. decembra 2014 o Kambodži, a najmä o rozpustení strany CNRP(13), uznesenia zo 14. decembra 2017 o situácii Rohingov(14), uznesenia z 15. marca 2018 o situácii v Sýrii(15), uznesenia z 25. októbra 2018 o situácii vo Venezuele(16), uznesenia z 13. septembra 2018 o Mjanmarsku, najmä o prípade novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo(17), uznesenia z 25. októbra 2018 o situácii v Azovskom mori(18), uznesenia z 25. októbra 2018 o vražde novinára Džamála Chášúkdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule(19) a uznesenia zo 14. februára 2019 o situácii v Čečensku a o prípade Ojuba Titijeva(20),

–  so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 2. apríla 2014 o zavedení spoločných vízových obmedzení pre ruských úradníkov zapojených do prípadu Sergeja Magnitského(21),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. decembra 2018 o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej únie v tejto oblasti(22),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2017 o korupcii a ľudských právach v tretích krajinách(23),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2019 o stave politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom(24),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. februára 2016 o systematickom masovom vyvražďovaní náboženských menšín zo strany tzv. ISIS/Dá’iš(25),

–  so zreteľom na hlavu V kapitolu 2 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ) týkajúcu sa prijímania sankcií v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP),

–  so zreteľom na článok 215 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) o prijatí sankcií voči tretím krajinám, ako aj voči jednotlivcom, skupinám a neštátnym subjektom,

–  so zreteľom na vyhlásenie č. 25 Lisabonskej zmluvy o potrebe zabezpečiť riadne procesné práva osôb alebo subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia EÚ alebo opatrenia EÚ v rámci boja proti terorizmu,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach a k nemu pripojené protokoly,

–  so zreteľom na strategický rámec a akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu (2015 – 2019),

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Jeana-Clauda Junckera v súvislosti so správou o stave Únie z 12. septembra 2018, v ktorom sa navrhuje, aby členské štáty využívali existujúce pravidlá EÚ na prechod od jednomyseľného hlasovania k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou v určitých oblastiach SZBP EÚ, ako je napríklad kolektívne riešenie porušovania ľudských práv a uplatňovanie účinných sankcií,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 10. decembra 2018 v nadväznosti na zasadnutie Rady pre zahraničné veci z decembra 2018,

–  so zreteľom na uznesenie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy z 22. januára 2019 s názvom Sergej Magnitský a iní – boj proti beztrestnosti prostredníctvom cielených sankcií,

–  so zreteľom na svoju štúdiu z apríla 2018 s názvom Cielené sankcie voči jednotlivcom z dôvodu vážneho porušovania ľudských práv – vplyv, trendy a vyhliadky na úrovni EÚ,

–  so zreteľom na návrh zo 14. novembra 2018 na zriadenie európskej komisie pre zákaz vstupu v súvislosti s ľudskými právami,

–  so zreteľom na stretnutie v Holandsku, ktoré sa konalo 20. novembra 2018 v súvislosti s globálnym sankčným režimom EÚ v oblasti ľudských práv,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v článku 21 Zmluvy o EÚ sa ustanovuje, že činnosť Únie sa riadi zásadami demokracie, právneho štátu, univerzálnosti a nedeliteľnosti ľudských práv a základných hodnôt, zachovávaním ľudskej dôstojnosti, rovnosti a solidarity a dodržiavaním zásad Charty Organizácie Spojených národov a medzinárodného práva;

B.  keďže EÚ sa zaviazala systematicky uplatňovať sankcie, o ktorých rozhodla Bezpečnostná rada OSN podľa kapitoly VII Charty OSN, a súčasne ukladá autonómne sankcie bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN v prípadoch, keď Bezpečnostná rada OSN nemá právomoc konať alebo nemôže konať z dôvodu chýbajúcej dohody medzi svojimi členmi;

C.  keďže sankcie EÚ (známe aj ako reštriktívne opatrenia) sa za posledné dve desaťročia stali neoddeliteľnou súčasťou súboru nástrojov EÚ v oblasti vonkajších vzťahov, pričom v súčasnosti sa uplatňuje 40 rôznych reštriktívnych opatrení voči 34 krajinám; keďže približne dve tretiny sankcií EÚ voči jednotlivým krajinám boli uložené na podporu cieľov v oblasti ľudských práv a demokracie;

D.  keďže osobne cielené sankcie sú navrhnuté tak, aby minimalizovali nepriaznivé dôsledky pre tých, ktorí nie sú zodpovední za politiky či opatrenia, ktoré viedli k ich prijatiu, najmä pokiaľ ide o miestne civilné obyvateľstvo a legitímne činnosti v príslušnej krajine alebo v spolupráci s ňou; keďže priamo ovplyvňujú osoby zodpovedné za porušovanie práv a majú odradzujúci účinok;

E.  keďže všetky sankcie, ktoré EÚ prijala, sú plne v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodného práva vrátane záväzkov týkajúcich sa ľudských práv a základných slobôd; keďže sankcie by sa mali pravidelne prehodnocovať, aby sa zabezpečilo, že prispievajú k dosahovaniu stanovených cieľov;

F.  keďže EÚ okrem sankcií voči jednotlivým krajinám, ktorých cieľom je dosiahnuť zmeny v správaní štátov, nedávno zaviedla reštriktívne opatrenia proti šíreniu a používaniu chemických zbraní a kybernetických útokov, ako aj osobitné opatrenia na boj proti terorizmu;

G.  keďže existujúce sankcie EÚ sa zameriavajú na štátne aj neštátne subjekty, ako sú teroristi a teroristické skupiny;

H.  keďže za posledných pár mesiacov došlo k mnohým prípadom, keď európske spoločnosti alebo dokonca členské štáty EÚ porušili sankcie EÚ; keďže tieto príklady ilustrujú potrebu ďalšieho objasnenia rozsahu a dosahu v súčasnosti platných sankcií, ako aj objasnenia miery, do akej krajiny a spoločnosti nesú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby sa na konečné použitie alebo miesto určenia ich tovaru a služieb nevzťahovali sankcie;

I.  keďže za presadzovanie sankcií sú zodpovedné príslušné orgány členských štátov EÚ, zatiaľ čo o takýchto opatreniach sa rozhoduje na európskej úrovni;

J.  keďže kongres USA v roku 2016 schválil globálny Magnitského zákon v nadväznosti na zákon o právnej zodpovednosti Sergeja Magnitského z roku 2012, ktorého cieľom bolo uplatňovať sankcie na jednotlivcov zodpovedných za smrť Sergeja Magnitského počas vyšetrovacej väzby v ruskom väzení v dôsledku pretrvávajúcich neľudských podmienok, úmyselného zanedbávania a mučenia;

K.  keďže Estónsko, Lotyšsko, Litva, Spojené kráľovstvo, Kanada a Spojené štáty americké prijali zákony týkajúce sa sankčných režimov v oblasti ľudských práv podobné Magnitskému zákonu; keďže Európsky parlament opakovane vyzýval na vytvorenie podobného globálneho sankčného režimu EÚ v oblasti ľudských práv, ktorý by zabezpečil konzistentnosť a účinnosť zmrazenia majetku, zákazu vydávania víz a iných sankcií uložených jednotlivcom a subjektom členskými štátmi a na úrovni EÚ;

L.  keďže holandská vláda začala v novembri 2018 diskusiu medzi členskými štátmi EÚ o politickej príležitosti zaviesť na úrovni EÚ cielený sankčný režim v oblasti ľudských práv; keďže predbežné diskusie pokračujú na úrovni pracovnej skupiny Rady;

1.  dôrazne odsudzuje všetky prípady porušovania ľudských práv na celom svete; vyzýva Radu, aby urýchlene vytvorila samostatný, flexibilný a reaktívny sankčný systém pre celú EÚ, ktorý by umožnil zamerať sa na jednotlivcov, štátne a neštátne subjekty a ďalšie subjekty, ktoré sú zodpovedné za závažné porušovanie ľudských práv alebo sa na ňom podieľajú;

2.  zdôrazňuje, že sankčný režim EÚ v prípade porušovania ľudských práv by mal ďalej vychádzať z návrhov predchádzajúcich uznesení, ktoré žiadali o vytvorenie mechanizmu EÚ na uvalenie cielených sankcií; zastáva názor, že sankčný režim EÚ v prípade porušovania ľudských práv zameraný proti jednotlivcom, ktorí sa podieľali na porušovaní ľudských práv kdekoľvek na svete, by mal byť symbolicky pomenovaný po Sergejovi Magnitskom; víta skutočnosť, že vo viacerých krajinách boli prijaté podobné právne predpisy zamerané proti osobám porušujúcim ľudské práva kdekoľvek na svete; zdôrazňuje, že je potrebné, aby transatlantická spolupráca brala porušovateľov ľudských práv na zodpovednosť; nabáda ostatné krajiny k tomu, aby vytvárali podobné nástroje;

3.  je pevne presvedčený, že takýto režim tvorí základný prvok existujúceho súboru nástrojov EÚ v oblasti ľudských práv a zahraničnej politiky, ktorý by posilnil úlohu EÚ ako globálneho aktéra v oblasti ľudských práv, najmä v boji proti beztrestnosti a v podpore obetí zneužívania a obhajcov ľudských práv na celom svete;

4.  zdôrazňuje, že tento režim by mal umožniť ukladanie reštriktívnych opatrení, najmä zmrazenie aktív a zákaz vstupu do EÚ, voči každému jednotlivcovi alebo subjektu, ktorý je zodpovedný za vážne porušenie ľudských práv, zneužívanie a systémovú korupciu spojenú s vážnym porušovaním ľudských práv alebo ktorý sa takéhoto konania zúčastnil, napomáhal mu, financoval ho alebo prispieval k jeho plánovaniu, usmerňovaniu alebo páchaniu; zdôrazňuje, že je potrebné jasne vymedziť rozsah porušovania, ako aj vytvoriť vhodné právne nástroje, prostredníctvom ktorých by bolo možné spochybniť zaradenie na zoznam;

5.  je presvedčený o tom, že tento nový režim bude mať pozitívny vplyv na správanie dotknutých osôb a subjektov a bude mať odrádzajúci účinok; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu dôsledného a jednotného výkladu, vysvetľovania a presadzovania sankcií všetkými členskými štátmi EÚ; naliehavo vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zintenzívnili spoluprácu a výmenu informácií a aby vytvorili európsky mechanizmus dohľadu a presadzovania;

6.  víta návrh predsedu Komisie ísť nad rámec jednomyseľnosti pri rozhodovaní Rady v oblastiach SZBP a naliehavo žiada Radu, aby prijala tento nový sankčný nástroj tak, aby sa uloženie sankcií za porušovanie ľudských práv mohlo v Rade prijať kvalifikovanou väčšinou;

7.  podporuje predbežné diskusie na úrovni Rady o vytvorení takéhoto sankčného nástroja; naliehavo vyzýva PK/VP a jej útvary, aby zaujali konštruktívny a proaktívny prístup v záujme úspešného ukončenia týchto diskusií pred koncom tohto volebného obdobia a očakáva, že Európskemu parlamentu podá správu; vyzdvihuje dôležitosť úlohy Európskeho parlamentu pri kontrole tohto budúceho režimu, najmä pokiaľ ide o rozsah a vymedzenie kritérií na zaradenie do zoznamu, ako aj o súdny prostriedok nápravy;

8.  vyzýva všetky členské štáty, aby zabezpečili, aby ich orgány, spoločnosti a ďalšie subjekty registrované na ich územiach plne dodržiavali rozhodnutia Rady o reštriktívnych opatreniach voči jednotlivcom a subjektom, najmä čo sa týka zmrazenia aktív osôb zaradených do zoznamu a obmedzenia vstupu na ich územia v dôsledku porušovania ľudských práv; vyjadruje znepokojenie nad nedávnymi správami o porušovaní týchto rozhodnutí a pripomína členským štátom ich povinnosť podľa medzinárodného práva zaručiť zatknutie a stíhanie osôb prítomných na ich území, ktoré sú podozrivé zo spáchania zločinov spojených s krutým zaobchádzaním;

9.  zdôrazňuje, že posilnená spolupráca a výmena informácií medzi týmito orgánmi, ako aj európsky mechanizmus presadzovania práva sú nevyhnutné na zabezpečenie jednotného presadzovania a výkladu platných reštriktívnych opatrení EÚ a na to, aby európske spoločnosti mohli fungovať za rovnakých podmienok;

10.  trvá na tom, že je dôležité, aby budúci sankčný režim EÚ v prípade porušovania ľudských práv bol v súlade s existujúcimi politikami EÚ a existujúcimi reštriktívnymi opatreniami pre jednotlivé krajiny a horizontálnymi reštriktívnymi opatreniami a aby ich dopĺňal; v tejto súvislosti trvá na tom, že nový režim by nemal nahrádzať rozsah pôsobnosti súčasných opatrení pre jednotlivé krajiny v oblasti ľudských práv; okrem toho sa domnieva, že akýkoľvek budúci režim musí v plnej miere dopĺňať existujúci medzinárodný rámec sankcií a musí s ním byť v plnom súlade, a to najmä v súvislosti s Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov;

11.  zdôrazňuje, že podmienkou dôveryhodnosti a legitímnosti tohto režimu je jeho plný súlad s čo najprísnejšími normami, pokiaľ ide o ochranu a dodržiavanie riadnych procesných práv dotknutých osôb alebo subjektov; v tejto súvislosti trvá na tom, že rozhodnutia o zaradení jednotlivcov alebo subjektov do zoznamu a ich vyňatí zo zoznamu by mali byť založené na jasných, transparentných a jednoznačných kritériách a mali by priamo súvisieť so spáchaným trestným činnom, aby bolo zaručené právo na dôkladné súdne preskúmanie a nápravu; žiada o systematické začleňovanie jasných a konkrétnych kritérií a metód na zrušenie sankcií a vyradenie zo zoznamu;

12.  zdôrazňuje, že trestné stíhanie páchateľov závažných porušení ľudských práv a masových zverstiev prostredníctvom vnútroštátnych alebo medzinárodných jurisdikcií by malo zostať hlavným cieľom všetkých snáh o boj proti beztrestnosti zo strany EÚ a jej členských štátov; v tejto súvislosti pripomína zásadu univerzálnej jurisdikcie; vyzýva Radu, aby cezhraničné porušovanie zahrnula do rozsahu pôsobnosti tohto režimu; zdôrazňuje potrebu koordinovanej mnohostrannej spolupráce s cieľom predchádzať obchádzaniu sankcií;

13.  vyzýva Komisiu, aby poskytla primerané zdroje a odborné znalosti na presadzovanie a monitorovanie tohto režimu po jeho zavedení a aby venovala osobitnú pozornosť informovaniu verejnosti o zoznamoch, a to tak v EÚ, ako aj v príslušných krajinách;

14.  vyjadruje uznanie za neúnavné úsilie aktivistov občianskej spoločnosti o podporu takéhoto režimu; podporuje vytvorenie poradného výboru na úrovni EÚ;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov a generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

(1) Ú. v. EÚ C 169 E, 15.6.2012, s. 81.
(2) Ú. v. EÚ C 378, 9.11.2017, s. 52.
(3) Ú. v. EÚ C 242, 10.7.2018, s. 10.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2018)0305.
(5) Ú. v. EÚ C 307, 30.8.2018, s. 92.
(6) Ú. v. EÚ C 331, 18.9.2018, s. 97.
(7) Ú. v. EÚ C 458, 19.12.2018, s. 52.
(8) Ú. v. EÚ C 337, 20.9.2018, s. 102.
(9) Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 90.
(10) Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 86.
(11) Ú. v. EÚ C 356, 4.10.2018, s. 104.
(12) Prijaté texty, P8_TA(2018)0383.
(13) Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 76.
(14) Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 91.
(15) Prijaté texty, P8_TA(2018)0090.
(16) Prijaté texty, P8_TA(2018)0436.
(17) Prijaté texty, P8_TA(2018)0345.
(18) Prijaté texty, P8_TA(2018)0435.
(19) Prijaté texty, P8_TA(2018)0434.
(20) Prijaté texty, P8_TA(2019)0115.
(21) Ú. v. EÚ C 408, 30.11.2017, s. 43.
(22) Prijaté texty, P8_TA(2018)0515.
(23) Ú. v. EÚ C 337, 20.9.2018, s. 82.
(24) Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0157.
(25) Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 77.

Posledná úprava: 15. marca 2019Právne oznámenie