Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2277(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0178/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0178/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 7.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0221

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 142kWORD 51k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Αίτηση άρσης της ασυλίας του Jørn Dohrmann
P8_TA-PROV(2019)0221A8-0178/2019

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Jørn Dohrmann (2018/2277(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης του Βασιλείου της Δανίας για την άρση της ασυλίας του Jørn Dohrmann, που διαβίβασε η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις 6 Νοεμβρίου 2018, σε συνάρτηση με την άσκηση δίωξης βάσει του άρθρου 260(1) σημείο 1, του άρθρου 291(1) και του άρθρου 293(1), σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Δανικού Ποινικού Κώδικα, και ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 28 Νοεμβρίου 2018,

–  έχοντας ακούσει τον κ. Jørn Dohrmann, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, στις 19 Μαρτίου 2010, στις 6 Σεπτεμβρίου 2011 και στις 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 57 του Συντάγματος του Βασιλείου της Δανίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0178/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εισαγγελέας του Viborg έχει υποβάλει αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jørn Dohrmann, δανού βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνάρτηση με την τέλεση αξιόποινων πράξεων κατά την έννοια του άρθρου 260(1) σημείο 1, του άρθρου 291(1) και του άρθρου 293(1), σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Δανικού Ποινικού Κώδικα· λαμβάνοντας υπόψη, ειδικότερα, ότι η διαδικασία αφορά εικαζόμενη άσκηση παράνομης βίας, κακόβουλη φθορά και απόπειρα κλοπής χρήσης ενός αντικειμένου ιδιοκτησίας άλλου προσώπου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Απριλίου 2017, έξω από την ιδιωτική του κατοικία στο Vamdrup, ο Jørn Dohrmann απέσπασε μία κάμερα από έναν εικονολήπτη που κινηματογραφούσε την οικία του από απόσταση 195 περίπου μέτρων με σκοπό να χρησιμοποιήσει το καταγραφέν υλικό σε τηλεοπτικό ντοκυμαντέρ με θέμα ορισμένους δανούς βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι Jørn Dohrmann απείλησε να καταστρέψει την κάμερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι όντως κατέστρεψε την εν λόγω κάμερα μαζί με το μικρόφωνο, την οθόνη και το καλώδιό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι έλαβε στην κατοχή του την κάμερα και την κάρτα μνήμης με πρόθεση να την χρησιμοποιήσει παράνομα ελέγχοντας το καταγραφέν υλικό, αλλά δεν μπόρεσε τελικά να το πράξει δεδομένου ότι η αστυνομία που έφτασε επιτόπου ανέκτησε την κάμερα και την κάρτα μνήμης την οποία ο Jørn Dohrmann είχε αφαιρέσει από τη συσκευή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εικονολήπτης κατηγορήθηκε καταρχάς ότι τέλεσε το αδίκημα του άρθρου 264α του Δανικού Ποινικού Κώδικα επειδή φωτογραφούσε παράνομα πρόσωπα ευρισκόμενα σε ιδιωτική κατοικία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εισαγγελέας συνέστησε να αποσυρθούν οι κατηγορίες λόγω έλλειψης του στοιχείου της πρόθεσης, το οποίο είναι απαραίτητο προκειμένου να καταδικαστεί κάποιος για παράβαση του άρθρου 264α του Δανικού Ποινικού Κώδικα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία της νοτιανατολικής Γιουτλάνδης επισήμανε ότι η εταιρεία στην οποία εργαζόταν ο δημοσιογράφος και στην οποία ανήκε η κάμερα είχε ζητήσει στο πλαίσιο της διαδικασίας αποζημίωση ύψους 14 724,71 DKK σε σχέση με την υπόθεση και ότι οι υποθέσεις που αφορούν κακόβουλη φθορά, κλοπή, κλοπή χρήσης και παρόμοια περιστατικά, όπου η επιβαλλόμενη κύρωση συνίσταται σε χρηματική ποινή, πρέπει να επιλύονται με δικαστικές διαδικασίες, εάν ο ζημιωθείς έχει αξίωση αποζημίωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, η Εισαγγελία αρχικά πρότεινε να οριστεί στην υπόθεση κατά του Jørn Dohrmann χρηματική ποινή 20 000 δανικών κορώνων και όχι στερητική της ελευθερίας ποινή και να μην απαγγελθεί επίσημη κατηγορία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Jørn Dohrmann αρνήθηκε τις εις βάρος του κατηγορίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα, θα ήταν στην περίπτωση αυτή άτοπο να αναζητηθεί εξωδικαστικός διακανονισμός μέσω επιβολής χρηματικής ποινής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να ασκηθεί δίωξη εις βάρος του Jørn Dohrmann, η αρμόδια αρχή υπέβαλε αίτηση άρσης της ασυλίας του·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 57(1) του Δανικού Συντάγματος ορίζεται ότι, χωρίς τη συγκατάθεση του Δανικού Κοινοβουλίου, κανένα μέλος του Δανικού Κοινοβουλίου δεν μπορεί να κατηγορηθεί ή να στερηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ελευθερία του, εκτός εάν συλληφθεί επ’ αυτοφώρω να διαπράττει αδίκημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάταξη αυτή παρέχει προστασία στους βουλευτές έναντι ποινικών διώξεων δημοσίου χαρακτήρα αλλά όχι έναντι εγκλήσεων σε ποινικές υποθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν μια υπόθεση μπορεί να διευθετηθεί εξωδικαστικά με χρηματική ποινή, δεν απαιτείται η συναίνεση του Δανικού Κοινοβουλίου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έκταση της ασυλίας που παρέχεται στους βουλευτές του Δανικού Κοινοβουλίου είναι ταυτόσημη με εκείνη που παρέχεται στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι, για να απολαύει ασυλίας ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να διατυπώνει τη γνώμη του κατά την άσκηση των καθηκόντων του και, συνεπώς, απαιτείται να υπάρχει σχέση μεταξύ της γνώμης που εκφράζεται και των βουλευτικών καθηκόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση αυτή πρέπει να είναι άμεση και πρόδηλη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φερόμενες πράξεις δεν αφορούν γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα από τον βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατά την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, συνεπώς, δεν συνδέονται κατά τρόπο σαφή και άμεσο με την άσκηση των καθηκόντων του Jørn Dohrmann ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ούτε βάσιμες υπόνοιες ότι η δίωξη ασκείται προκειμένου να παρεμποδιστεί η δραστηριότητα της βουλευτή (fumus persecutionis)·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Jørn Dohrmann·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης του Βασιλείου της Δανίας και στον Jørn Dohrmann.

(1) Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου